Televizní a rozhlasový poplatekDemokratická diskuse kultivuje společnost, ale také zpomaluje legislativní proces, který zaostává za technologickým vývojem. Kupříkladu televizní a rozhlasový poplatek za jistých okolností nemusí odvádět člověk, který veřejnoprávní média pravidelně sleduje. Koncesionářskou povinnost totiž nemáte, když přijímáte internetové vysílání. Naopak mnoho lidí, kteří Českou televizi ani Český rozhlas vůbec nesledují, poplatek hradit musí. Stačí totiž, že mají doma televizor nebo rádio, eventuálně odebírají elektřinu a neodpoví dostatečně rychle na výzvu.

Koncesionáře definují zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (č. 348/2005 Sb.) a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.). Některé sporné situace museli vyložit právníci našich hlavních veřejnoprávních médií, protože samozřejmě vznikají různé interpretace dílčích paragrafů. Nejdříve vyložíme, kdo musí, respektive nemusí hradit koncesionářské poplatky – a potom vyčíslíme jejich aktuální výši. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) jsou na odvodech existenčně závislé, ačkoli poskytují prostor také inzerentům.

Kdo MUSÍ odvádět televizní/rozhlasový poplatek

 • Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, případně aspoň 1 měsíc používá televizní/rozhlasový přijímač. Platit musí také majitel počítače s televizní kartou, USB tv tunerem nebo technologií IPTV. Domácnost odvádí maximálně 1 televizní a rozhlasový poplatek, zatímco firma posílá peníze za každý svůj přijímač, který používá v souvislosti s podnikáním.
 • Za jistých okolností musí televizní a rozhlasový poplatek odevzdávat každý odběratel elektřiny, připojený k distribuční soustavě. Pokud vám ČT nebo ČRo doručí výzvu k platbě, máte do 30 dnů odpovědět písemným čestným prohlášením, že přijímače nevlastníte ani nepoužíváte. Jinak budete automaticky zařazení mezi koncesionáře.
 • Kdo nesplňuje definici koncesionáře, a přesto je vedený mezi poplatníky, ať požádá o vyřazení (všechny oficiální formuláře si můžete stáhnout níže).

Kdo NEMUSÍ odevzdávat televizní/rozhlasový poplatek

 • Koncesionářem není osoba slepá na obě oči nebo hluchá na obě uši.
 • Televizní ani rozhlasový poplatek nemusí odvádět domácnost, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nedosahuje 2,15násobku životního minima.
 • Platební povinnost vůči veřejnoprávním médiím nemají diváci a posluchači, kteří sledují ČT nebo poslouchají ČRo přes jejich „streamové“ internetové vysílání, tedy přes počítač bez televizní karty nebo mobilní telefon.
 • Televizní, respektive rozhlasový poplatek nechť netrápí školy podle školského zákona, cizince bez povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu na území České republiky, držitele licence k televiznímu/rozhlasovému vysílání, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, lidi požívající podle mezinárodních smluv imunitu apod.

Televizní poplatek činí 135 Kč/měsíc

Rozpočet ČT pro letošní rok předjímá, že koncesionáři přispějí souhrnnou částkou 6,187 miliardy Kč, která znamená velkou většinu příjmů veřejnoprávního média a přesahuje například obrat Akademie věd ČR. Televizní poplatek činí 135 Kč měsíčně. Nesplnění zákonného závazku může diváka stát pokutu 10 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

Rozhlasový poplatek dělá 45 Kč/měsíc

Rozpočet ČRo pro letošní rok předpokládá, že posluchači povinně přispějí 2 miliardami Kč, které představují skoro všechny příjmy veřejnoprávního média a přesahují finanční možnosti například Českého telekomunikačního úřadu. Rozhlasový poplatek je roven 45 Kč měsíčně. Každý kdo vlastní nebo používá rádio, a není v databázi koncesionářů, riskuje pokutu 5 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Český rozhlas, Odbor obchodu a rozhlasových poplatků,  Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

216 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, maminka se nastěhovala do Domu s pečovatelskou službou. Její sousedka je téměř nevidomá paní, která si po přestěhování z původního bydliště kvůli poškozenému zraku nekoupila televizi. Zatím platí poplatky, ale myslíme si, že by mohla zaslat Čestné prohlášení o tom, že již televizi nevlastní a poté, co jí Česká televize pošle potvrzení o doručení, by mohla přestat platit. Platí přes SIPO, stačí poté dojít s potvrzením od České televize na poštu? Přátelé se dohodli, že jí koupí alespoň rádio. Stačí se poté na poště jen přihlásit jako koncesionář (rozhlasové poplatky)? Děkujeme za radu.

  • Paní Evo, souhlasím s Vámi, že pokud sousedka Vaší maminky nevlastní televizor, může to oznámit České televizi formou písemného čestného prohlášení. Jakmile dostane potvrzení o svém vyřazení z registru koncesionářů, ať následně zajde na poštu a tam odhlásí svoji pravidelnou SIPO-platbu.

   Ale až dostane rádio, ať nejdříve pošle přihlášku mezi koncesionáře (opět písemnou formou) Českému rozhlasu. Zase by měla obdržet nějakou zpětnou vazbu od ČRo a potom ať přihlásí svoji novou platbu na poště.

 2. Dobrý den, chtěl jsem se Vás zeptat, zda koncesionářské poplatky musejí platit lidé pracující pro Českou televizi, ať už jako stálí zaměstnanci nebo externí spolupracovníci?

  • Pane Kavko, lidé a instituce osvobozené od poplatků jsou vyjmenované v zákoně č. 348/2005 Sb., § 4. Bohužel tam zaměstnance ani spolupracovníky veřejnoprávních médií nevidím. Výjimku mají jenom následující lidé a subjekty kolem médií:

   – provozovatel vysílání ze zákona
   – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
   – držitelé licence opravňující k rozhlasovému vysílání, jde-li o rozhlasový poplatek
   – držitelé licence opravňující k televiznímu vysílání, jde-li o televizní poplatek

 3. Dobrý den, pane Woffe. Můžete mi poradit? S dětmi (dcera 11 let, syn 3 roky) jsme byli dlouho vedeni na městském úřadě jako lidé bez trvalého pobytu, který byl tím pádem zapsaný tam. Zhruba před 2 roky jsme se přistěhovali do podnájmu, kde nyní máme trvalý pobyt. Platíme nájemné a služby jako elektřinu, vodu, plyn a další, spojené s bydlením – podle nájemní smlouvy majitelce na účet. Teď jsem zjistila, že televize a rozhlas tam jmenovány nejsou.

  Nerada bych porušila zákon. O koncesionářských poplatcích jsem donedávna ani nevěděla. Žádný dopis s výzvou mně nedošel a teď nevím, zda mám povinnost platit, anebo jsem osvobozena. Majitelka mi řekla, ať si to napíši na sebe. Poraďte mi, prosím, jak postupovat. Televizor máme přibližně rok, rádio nemáme vůbec. Jsem samoživitelka na rodičovské. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

  • Sandro, my už jsme spolu komunikovali jinde, takže jenom můj subjektivní závěr: Televizní poplatek platit nemusíte, například pokud máte za poslední kalendářní čtvrtletí (říjen až prosinec 2016) čistý příjem nižší než 2,15násobek životního minima Vaší domácnosti. Pro výpočet základní částky lze využít kalkulačku pod TÍMTO odkazem.

   Pokud spolu žijete „jenom“ Vy 3, máte životní minimum svojí domácnosti stanovené na 7 020 Kč. 2,15násobek této částky je 15 093. V případě, že jste za říjen až prosinec 2016 měla čisté příjmy průměrně nižší než 15 093 Kč/měsíc, jste nyní podle zákona osvobozeni od televizního i rozhlasového poplatku.

   Avšak pokud jste měla čisté příjmy 15 093 Kč měsíčně nebo víc a vlastníte nebo dlouhodobě používáte televizní přijímač, pošlete České televizi vyplněný přihlašovací formulář (ZDE ke stažení). Měli by Vám odpovědět a potom byste začala platit.

 4. Dobrý den vážený pane Woffe, přečetl jsem si celou diskuzi a snad tento dotaz ještě nepadl. Zeptám se tedy takto. S ohledem na to, že moji starší rodiče v jednom roce (2016) byli schopni díky neomaleným a nemorálním šmejdům uzavřít z neznalosti problematiky několik smluv na dodavatele energií, dohodli jsme se vzájemně, že odběrné místo „na plyn a elektrickou energii“ převedu na adresu svého bydliště. V tento okamžik jsou tedy smluvně „bez energií“.

  V zák. 348 se v § 3, odst. 3 hovoří: „Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě5), považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi (dále jen „provozovatel vysílání ze zákona“) po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Součástí výzvy musí být poučení o následcích neprokázání opaku v takto stanovené lhůtě.“

  Dalo by se z toho tedy odvodit, že pokud rodiče nejsou odběrateli elektřiny – tím jsem po změně adresy odběrného místa já – že by televizní a rozhlasový poplatek mohli přestat platit? Dost mě v tom utvrzuje známý, který tvrdí, že to takto mají zařízeno a jde to bez problémů, ovšem pokud to tak není, tak bez problémů na jak dlouho :-). Děkuji za případnou odpověď. Petr

  • Petře, myslím, že rozumím Vaší úvaze, ale bohužel nesouhlasím. Hlavní zákonná definice poplatníka je přece v § 2:

   „(1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „rozhlasový přijímač“).“
   A:
   „(2) Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač“).“

   Pasáž, kterou citujete Vy, podle mého názoru okruh koncesionářů nezužuje, ale naopak rozšiřuje: Tedy koncesionářem může být i osoba, která přijímač nemá, ale odebírá energii (pokud včas neodpoví na výzvu); nesouhlasím však s opačným stanoviskem, tedy že by poplatky nemusel uhrazovat člověk, který sice televizor nebo rádio používá, ale nemá na sebe napsanou elektřinu.

 5. Dobrý den, chtěl bych se zeptat: naše společnost využívá v provozovně pouze internetové rádio (zahraniční stanice) a jiná rádia zde nejsou. V současné době nám přišla předžalobní upomínka z důvodu nesplnění oznamovací povinnosti.
  Rozumím tomu tedy dobře – když jsme nedali oznamovací povinnost, tak jsme automaticky zařazeni jako poplatníci? A do budoucna musíme platit tento poplatek v případě internetového rádia?
  Děkuji.

  • Marku, vůči komu jste měli splnit avizovanou „oznamovací povinnost“? Vůči Českému rozhlasu (ČRo)? Anebo vůči nějakému autorskému svazu, který zastupuje umělce – například DILIA (Divadelní, literární a audiovizuální agentura), OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním) nebo INTERGRAM (Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů)?

   V prvním případě, tedy pokud jde o Český rozhlas, byste byli automaticky poplatníci, pokud byste používali „zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů“ (citace zákona). Tedy koncesionáři Českého rozhlasu byste automaticky nebyli, pokud byste pouštěli hudbu například jenom z internetu přes obyčejný notebook, připojený k repro-bednám. (A taky je potřeba zavčas odpovědět písemným čestným prohlášením, pokud Vám Český rozhlas pošle výzvu k platbě – vizte výše ve článku; pokud jakýkoli odběratel elektrické energie dlouho nereaguje, koncesionářem se automaticky stává, přestože třeba ani neví, jak rádio vypadá).

   Poplatníky autorských svazů byste ale zřejmě automaticky byli, pokud byste hráli hudbu umělců, které tyto asociace zastupují.

 6. Dobrý den. Mohu se jako koncesionář, za účelem televizního a rozhlasového poplatku, přihlásit na jinou adresu, než kde mám trvalý pobyt? Děkuji. S pozdravem Ševčík

  • Patriku, chápu dobře, že Vás zajímá, jakou adresu napíšeme do formuláře pro přihlášení nového poplatníka? Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích v § 8, odstavci 3 stanovuje, že uvedeme:

   „a) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu, u cizinců popřípadě dlouhodobého pobytu a datum narození, jde-li o fyzickou osobu,
   b) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) a předmět podnikání, jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem,
   c) obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo a předmět činnosti, jde-li o právnickou osobu,
   d) název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o organizační složku státu nebo územního samosprávného celku.“

   Přitom je možné, že člověk fakticky žije a používá televizor/rozhlas jinde, než kde má hlášené trvalé bydliště. Takže v určitých případech zřejmě vyplníme do formuláře jinou adresu (jako fyzická osoba trvalý pobyt), než kde skutečně televizní a rozhlasové vysílání „konzumujeme“ (například v samostatném podnájmu, zatímco v občance máme stále ještě adresu rodičů apod.)

 7. Dobrý den, začátkem února jsme se nastěhovali do nového bytu. Stal jsem se poplatníkem elektřiny. Trvalé bydliště v novém bytě ještě nemám. Televizi ani rádio nevlastníme. Objednal jsem pouze připojení internetu. V základním balíčku (nedalo se zrušit) platím analogový příjem. Nerad bych porušoval zákon. Žádnou výzvu jsem neobdržel, ale měl bych se přesto přihlásit k placení poplatků za televizi a rozhlas? Děkuji Vám, Jiří.

  • Jiří, pokud nevlastníte a nepoužíváte televizní ani rozhlasový přijímač, na Vašem místě bych televizní ani rozhlasový poplatek neplatil. Je přitom úplně jedno, jestli odebíráte elektřinu, nebo co Vám účtuje poskytovatel internetového připojení. Pouze musíte zavčas odpovědět čestným prohlášením, že televizi nebo rádio nevlastníte ani nepoužíváte, až Vám případně Česká televize nebo Český rozhlas pošle výzvu.

 8. Dobrý den, ruším satelitní vysílání a televizor mi bude fungovat již jen jako monitor (k notebooku, herní konzoli…). Nevidím tedy důvod, proč bych měl platit televizní poplatek, když do něj nejde žádný televizní signál, jen proto, že vlastním monitor/televizor. Nikdo tedy po mně nemůže chtít, abych platil poplatek České televizi, která ani není schopná z více než 6 miliard Kč vybraných na poplatcích koupit vysílací práva na pořádné sportovní přenosy.

  • Luboši, vycházíte z pochopitelné logiky. Ale podle legislativy je televizní poplatek vlastně jakousi „daní z vlastnictví televizního přijímače“. Takže dokud „bednu“ jakkoli doma používáte (třeba jenom jako okrasu nebo podstavec), ČT má na Vaše peníze zákonný nárok, bez ohledu na svůj mohutný rozpočet a programovou nabídku.

 9. Dobrý den, došlo k úmrtí otce, cca 2-3 měsíce bude byt prázdný, elektřina zůstane do vyřízení dědictví na zesnulého. Lze poplatek zrušit, aniž by byla dodatečně vymáhána částka, jelikož smlouva na elektřinu se až poté přepíše?

  • Dobrý den, paní Potůčková, budu citovat Českou televizi: „V případě úmrtí poplatníka odhlásí poplatníka z evidence jeho pozůstalí.“ Takže pošlete České televizi TENTO vyplněný formulář anebo Českému rozhlasu TENTO vyplněný formulář. Jakmile Vám potvrdí, že nebožtík byl odhlášen, můžete přestat poplatek uhrazovat (předtím bych jakožto dědic raději nadále peníze odváděl), bez ohledu na odběr elektřiny.

 10. Mám otázku: Vlastním satelitní přijímač, platím měsíční poplatek podle smlouvy. Musím také platit za pozemní vysílání?

  • Marku, pokud používáte nebo vlastníte jakoukoli techniku, která dokáže přijímat „pozemní vysílání“ České televize, musíte uhrazovat televizní poplatek. Jinak žádnou takovou povinnost automaticky nemáte – pouze byste na případnou výzvu veřejnoprávního média musel rychle odpovědět čestným prohlášením, že nepatříte mezi koncesionáře. V zákoně doslova stojí:

   „Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač“).“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno