Televizní a rozhlasový poplatekDemokratická diskuse kultivuje společnost, ale také zpomaluje legislativní proces, který zaostává za technologickým vývojem. Kupříkladu televizní a rozhlasový poplatek za jistých okolností nemusí odvádět člověk, který veřejnoprávní média pravidelně sleduje. Koncesionářskou povinnost totiž nemáte, když přijímáte internetové vysílání. Naopak mnoho lidí, kteří Českou televizi ani Český rozhlas vůbec nesledují, poplatek hradit musí. Stačí totiž, že mají doma televizor nebo rádio, eventuálně odebírají elektřinu a neodpoví dostatečně rychle na výzvu.

Koncesionáře definují zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (č. 348/2005 Sb.) a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.). Některé sporné situace museli vyložit právníci našich hlavních veřejnoprávních médií, protože samozřejmě vznikají různé interpretace dílčích paragrafů. Nejdříve vyložíme, kdo musí, respektive nemusí hradit koncesionářské poplatky – a potom vyčíslíme jejich aktuální výši. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) jsou na odvodech existenčně závislé, ačkoli poskytují prostor také inzerentům.

Kdo MUSÍ odvádět televizní/rozhlasový poplatek

 • Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, případně aspoň 1 měsíc používá televizní/rozhlasový přijímač. Platit musí také majitel počítače s televizní kartou, USB tv tunerem nebo technologií IPTV. Domácnost odvádí maximálně 1 televizní a rozhlasový poplatek, zatímco firma posílá peníze za každý svůj přijímač, který používá v souvislosti s podnikáním.
 • Za jistých okolností musí televizní a rozhlasový poplatek odevzdávat každý odběratel elektřiny, připojený k distribuční soustavě. Pokud vám ČT nebo ČRo doručí výzvu k platbě, máte do 30 dnů odpovědět písemným čestným prohlášením, že přijímače nevlastníte ani nepoužíváte. Jinak budete automaticky zařazení mezi koncesionáře.
 • Kdo nesplňuje definici koncesionáře, a přesto je vedený mezi poplatníky, ať požádá o vyřazení (všechny oficiální formuláře si můžete stáhnout níže).

Kdo NEMUSÍ odevzdávat televizní/rozhlasový poplatek

 • Koncesionářem není osoba slepá na obě oči nebo hluchá na obě uši.
 • Televizní ani rozhlasový poplatek nemusí odvádět domácnost, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nedosahuje 2,15násobku životního minima.
 • Platební povinnost vůči veřejnoprávním médiím nemají diváci a posluchači, kteří sledují ČT nebo poslouchají ČRo přes jejich „streamové“ internetové vysílání, tedy přes počítač bez televizní karty nebo mobilní telefon.
 • Televizní, respektive rozhlasový poplatek nechť netrápí školy podle školského zákona, cizince bez povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu na území České republiky, držitele licence k televiznímu/rozhlasovému vysílání, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, lidi požívající podle mezinárodních smluv imunitu apod.

Televizní poplatek činí 135 Kč/měsíc

Rozpočet ČT pro letošní rok předjímá, že koncesionáři přispějí souhrnnou částkou 6,187 miliardy Kč, která znamená velkou většinu příjmů veřejnoprávního média a přesahuje například obrat Akademie věd ČR. Televizní poplatek činí 135 Kč měsíčně. Nesplnění zákonného závazku může diváka stát pokutu 10 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

Rozhlasový poplatek dělá 45 Kč/měsíc

Rozpočet ČRo pro letošní rok předpokládá, že posluchači povinně přispějí 2 miliardami Kč, které představují skoro všechny příjmy veřejnoprávního média a přesahují finanční možnosti například Českého telekomunikačního úřadu. Rozhlasový poplatek je roven 45 Kč měsíčně. Každý kdo vlastní nebo používá rádio, a není v databázi koncesionářů, riskuje pokutu 5 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Český rozhlas, Odbor obchodu a rozhlasových poplatků,  Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

217 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, vlastním nemovitost, kde dosud bydlela moje teta, která hradila elektřinu i televizní poplatek. Teta před nedávnem zemřela, elektřina byla převedena na mě. Nemovitost zatím vůbec nevyužívám, bydlím u rodičů. Musím tento poplatek převést nyní na sebe, nebo ho lze zrušit?

  • Dobrý den, paní Havranová, velmi pravděpodobně můžete poplatek po svojí tetě zrušit. Napadá mě jenom jedna situace, kdy byste musela koncesionářskou povinnost převzít a peníze uhrazovat: Kdyby Vaši rodiče (respektive domácnost, kde žijete) televizní poplatek neodváděli a Vy byste v domě po svojí tetě vlastnila televizní přijímač.

   Jinak ale vlastně nehraje roli, na koho je napsaná elektřina. Pokud jste v seznamu odběratelů energie, možná je vyšší pravděpodobnost, že dostanete od České televize výzvu, abyste odpověděla čestným prohlášením, že žijete s poplatníky (například s rodiči) nebo koncesionářskou povinnost vůbec nemáte (televizor nevlastníte ani nepoužíváte). Jinak odběr elektřiny sám o sobě neznamená žádné závazky vůči veřejnoprávním médiím.

 2. Dobrý den, vlastním byt (platím nájem i energie), ve kterém poskytuji ubytování podnájemníkům (mají trvalé bydliště jinde). Pořídili si televizi a internet na sebe. Kdo má povinnost uhrazovat televizní poplatek? Já, nebo oni? Předem děkuji za odpověď.

  • Pane Kolaříku, podle mých informací je rozhodující, zda poskytujete ubytování na základě svého živnostenského oprávnění; v takovém případě byste měl povinnost uhrazovat za svoje zákazníky televizní poplatek. Pokud ale nejste podnikatelem – „hoteliérem“, tedy kromě ubytování neposkytujete podnájemníkům žádné další služby (neperete a nevyměňujete jim prostěradla, neprodáváte jim jídlo apod.), potom mají za svůj televizor uhrazovat televizní poplatek oni sami.

 3. Dobrý deň. Prosím o radu. S priateľkou sme Slováci, v Česku sme nikde nežiadali o trvalý alebo dlhodobý pobyt. Nasťahovali sme sa do podnájmu a chceme si kúpiť TV. Majitelia poplatky za tento byt neplatia, pretože tu nebolo rádio ani TV. Vznikne nám teda povinnosť platiť poplatky za rádio a TV? Ďakujem za radu a odpoveď.

  • Pane Littvo, zákon o rozhlasových a televizních poplatcích říká, že od koncesionářské povinnosti jsou osvobozeni také: „cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu7)“.

   Přitom odkazuje na zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, kde stojí: „Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie.“

   Takže pokud jste jakožto Slovák bez českého státního občanství nežádal na pracovišti Ministerstva vnitra ČR o trvalý ani dlouhodobý pobyt, podle mého názoru byste nemusel uhrazovat televizní a rozhlasový poplatek, ani kdybyste doma televizní a rozhlasový přijímač měl. Kdybyste v mých vývodech našel nějakou logickou chybu, napište, prosím :-).

 4. Dobrý den, nedávno jsem koupil dům, který užívám jako chalupu nebo podle potřeby (cestování/práce). Mé trvalé bydliště se nezměnilo, tam mám jeden přijímač a také platím poplatky. Musím, nebo nemusím dělat totéž i v koupeném domě, kde navíc není přijímač (internet ano) a kde jsem byl při přihlašování SIPO (voda atd.) k nahlášení poplatků dotlačen (uhrazeno 2x v domnění, že musím platit za každý objekt)? Díky za odpověď.

  • Dobrý den, pane Vyorale, pokud ve svém novém domě nemáte televizní ani rozhlasový přijímač, pouze například počítač bez televizní karty, USB tv tuneru a technologie IPTV, doličné poplatky tam uhrazovat nemusíte (jinak by rozhodovalo, zda objekt používáte v souvislosti s podnikáním, což ovšem vzhledem k uvedenému nemusíme řešit). Ale jelikož už jste se přihlásil, nyní se musíte naopak zase odhlásit (vizte formuláře výše ve článku) a teprve až Vám obě veřejnoprávní média potvrdí, že jste byl vyřazen z databáze koncesionářů, smíte přestat platit.

 5. Dobrý den, jsem vlastníkem několika nemovitostí. V jedné bydlím, platím poplatky a ostatní pronajímám. Musím uhrazovat koncesionářské poplatky taky za další nemovitosti? Předem děkuji za odpověď.

  • Andreo, za svoje další nemovitosti musíte odvádět koncesionářské poplatky, pokud dotyčné prostory pronajímáte na základě živnostenského oprávnění a máte tam televizní nebo rozhlasové přijímače. Přesněji, člověk musí platit za každý televizor či rádio, které používá v souvislosti se svým podnikáním. Jinak stačí ne 1 osobu a domácnost maximálně 1 televizní a 1 rozhlasový poplatek.

 6. Dobrý den, bydlím v Praze a platím všechny koncesionářské poplatky. Vlastním i chatu, kterou využíváme na víkendové rekreace. Musím uhrazovat poplatky dvakrát, nebo stačí jednou? Děkuji. Kohl

  • Pane Kohle, ve Vašem případě stačí uhrazovat koncesionářské poplatky jenom jednou. (Leda kdybyste na svojí chatě provozoval třeba hotel a jakožto podnikatel pronajímal klientům i televizory nebo rádia, musel byste odvádět peníze za každý takový přístroj.)

    • Dobrý den, Davide, trvalé bydliště nehraje roli, tedy aspoň pokud jde o televizní a rozhlasové poplatky.

     Domácnost musí České televizi a Českému rozhlasu platit za dlouhodobé používání nebo vlastnictví televizního a rozhlasového přijímače. Jde tedy o jakousi daň za televizor nebo rádio. A stačí, když koncesionářskou povinnost formálně plní jenom jeden člen domácnosti, za všechny spolubydlící (prakticky se samozřejmě mohou skládat dohromady). Navíc existují osvobozené výjimky, zmíněné výše ve článku.

     Podnikatel musí uvedeným médiím platit za každý televizní a rozhlasový přijímač, který používá v souvislosti s podnikáním.

     Každopádně je tedy České televizi a Českému rozhlasu lhostejné, zda nějakou nemovitost vlastníte a kde máte nahlášení trvalé bydliště. Záleží na existenci, nebo neexistenci přijímačů v domácnosti, kde žijete, respektive na Vašem případném podnikání.

 7. Dobrý den, pane Woffe, moje teta a strýc jsou v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN), odkud se už nevrátí domů. Je nutné, aby uhrazovali televizní a rozhlasové poplatky, když v bytě nežijí, a televizi/rádio tedy vůbec nepoužívají? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, paní Netopilíková, pokud člověk televizi ani rádio vůbec nepoužívá, televizní ani rozhlasový poplatek odvádět nemusí. Ale obvykle nelze přestat platit náhle, bez odhlášení odpovědného koncesionáře. Takže Vám doporučuji následující postup:

   1/ Pokud Vaše teta a strýc mají doma televizor nebo rádio, oba přístroje prodejte či někomu darujte, aby nebyli zatíženi ani vlastnictvím přijímačů. 2/ Odešlete České televizi a Českému rozhlasu vyplněné odhlašovací formuláře, jejichž vzory stáhnete výše ve článku. 3/ Teprve jakmile Vám veřejnoprávní média potvrdí, že teta či strýc byli vyřazeni z databáze plátců, přestaňte odvádět koncesionářské poplatky.

 8. Dobrý den, vlastním byt, ve kterém mám trvalý pobyt. Bydlím jinde, kde hradím poplatky. V bytě jsou nájemníci. Musím platit i za tento byt (s nájemníky) poplatky? Děkuji za radu.

  • Dobrý den, Hano, existují v zásadě dvě možnosti. Buďto pronajímáte byt na základě živnostenského oprávnění, v takovém případě byste měla platit za každý používaný přijímač. Anebo pokud nejste podnikatelkou – „hoteliérkou“, stačí, když uhrazujete koncesionářské poplatky pouze sama za svoji soukromou domácnost, kde skutečně žijete.

   • Děkuji za odpověď. Nájemníci tedy poplatky platit nemusí? Mají trvalé bydliště jinde u rodičů v ČR.

    • Hano, na trvalém bydlišti koncesionářská povinnost nezáleží. Pokud nejste podnikatelkou – „hoteliérkou“, ale Vaši nájemníci po většinu měsíce přespávají ve Vašem bytě a tam používají televizní/rozhlasový přijímač, měli by tam podle mého názoru odvádět poplatek/poplatky. Nehraje přitom roli, jestli totéž dělají jejich rodiče v místě jejich trvalého bydliště. Rozhoduje, kde mám reálně domácnost (kde většinou fyzicky žiji) a zda tam vlastním nebo používám televizor/rádio. Různé definice domácnosti podle českého právního řádu rozebírám ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem.

 9. Dobrý den, vlastním televizor, kde mám od O2 předplaceny některé programy (filmy, sport, pohádky). Českou televizi nevyužívám, ale přesto platím televizní poplatek. Rádio, ani počítač s kartami nevlastním, rovněž neposlouchám Český rozhlas. Musím přesto platit rozhlasový poplatek? Co když někdo řekne: Máte televizor, na kterém lze naladit i rádio.

  • Dobrý den, paní Řeháková, bohužel nemohu vyvrátit Vaše obavy. I některé televizory určitě splňují zákonnou definici „rozhlasového přijímače“: „zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů“. A podle diskusních příspěvků, které průběžně čtu, veřejnoprávní média požadují poplatky docela tvrdě.

   Takže pokud chcete jistotu, že nebudete označena za neplatičku, myslím, že byste měla 45 Kč měsíčně Českému rozhlasu posílat :-(.

 10. Dobrý den, můj příjem je menší než 2,15 životního minima, spadám tedy do skupiny, která nemusí hradit poplatek za rádio ani televizor. Zajímá mne, zda musím po přestěhování sama nahlásit, že do této skupiny spadám, nebo jestli tak mám učinit, až mi pošlou nějakou výzvu. Zatím jsem poplatek ještě neplatila. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Michaelo, jenom pro jistotu poznamenám, že příjem počítáme za celou domácnost, tedy obvykle všem společně hospodařícím osobám (když mají například jednu ledničku a nakupují potraviny „kolektivně“) dohromady. Ale pokud člověk žije sám, potom počítáme jenom jeho osobní výdělky, dávky apod.

   K Vaší otázce: Jestli chápu správně, televizní i rozhlasový přijímač vlastníte nebo používáte. Takže Vám doporučuji, abyste sama od sebe poslala České televizi, i Českému rozhlasu čestné prohlášení o své materiální chudobě. Formuláře stáhnete ZDE a ZDE. Adresy jsou následující:
   Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.
   Český rozhlas, Odbor obchodu a rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.

   Je lepší jednat předvídavě, aktivně a vstřícně, protože časové i finanční náklady jsou podle mého názoru přijatelnější, než riziko případných nepříjemností (veřejnoprávní médium by teoreticky mohlo namítnout: A proč jste čestné prohlášení neposlala dříve, proč tohle tvrdíte, teprve až jsme Vám poslali výzvu, není to podezřelé?)
   Přeji Vám vše dobré, i vyšší příjem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno