Televizní a rozhlasový poplatekDemokratická diskuse kultivuje společnost, ale také zpomaluje legislativní proces, který zaostává za technologickým vývojem. Kupříkladu televizní a rozhlasový poplatek za jistých okolností nemusí odvádět člověk, který veřejnoprávní média pravidelně sleduje. Koncesionářskou povinnost totiž nemáte, když přijímáte internetové vysílání. Naopak mnoho lidí, kteří Českou televizi ani Český rozhlas vůbec nesledují, poplatek hradit musí. Stačí totiž, že mají doma televizor nebo rádio, eventuálně odebírají elektřinu a neodpoví dostatečně rychle na výzvu.

Koncesionáře definují zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (č. 348/2005 Sb.) a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.). Některé sporné situace museli vyložit právníci našich hlavních veřejnoprávních médií, protože samozřejmě vznikají různé interpretace dílčích paragrafů. Nejdříve vyložíme, kdo musí, respektive nemusí hradit koncesionářské poplatky – a potom vyčíslíme jejich aktuální výši. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) jsou na odvodech existenčně závislé, ačkoli poskytují prostor také inzerentům.

Kdo MUSÍ odvádět televizní/rozhlasový poplatek

 • Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, případně aspoň 1 měsíc používá televizní/rozhlasový přijímač. Platit musí také majitel počítače s televizní kartou, USB tv tunerem nebo technologií IPTV. Domácnost odvádí maximálně 1 televizní a rozhlasový poplatek, zatímco firma posílá peníze za každý svůj přijímač, který používá v souvislosti s podnikáním.
 • Za jistých okolností musí televizní a rozhlasový poplatek odevzdávat každý odběratel elektřiny, připojený k distribuční soustavě. Pokud vám ČT nebo ČRo doručí výzvu k platbě, máte do 30 dnů odpovědět písemným čestným prohlášením, že přijímače nevlastníte ani nepoužíváte. Jinak budete automaticky zařazení mezi koncesionáře.
 • Kdo nesplňuje definici koncesionáře, a přesto je vedený mezi poplatníky, ať požádá o vyřazení (všechny oficiální formuláře si můžete stáhnout níže).

Kdo NEMUSÍ odevzdávat televizní/rozhlasový poplatek

 • Koncesionářem není osoba slepá na obě oči nebo hluchá na obě uši.
 • Televizní ani rozhlasový poplatek nemusí odvádět domácnost, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nedosahuje 2,15násobku životního minima.
 • Platební povinnost vůči veřejnoprávním médiím nemají diváci a posluchači, kteří sledují ČT nebo poslouchají ČRo přes jejich „streamové“ internetové vysílání, tedy přes počítač bez televizní karty nebo mobilní telefon.
 • Televizní, respektive rozhlasový poplatek nechť netrápí školy podle školského zákona, cizince bez povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu na území České republiky, držitele licence k televiznímu/rozhlasovému vysílání, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, lidi požívající podle mezinárodních smluv imunitu apod.

Televizní poplatek činí 135 Kč/měsíc

Rozpočet ČT pro letošní rok předjímá, že koncesionáři přispějí souhrnnou částkou 6,187 miliardy Kč, která znamená velkou většinu příjmů veřejnoprávního média a přesahuje například obrat Akademie věd ČR. Televizní poplatek činí 135 Kč měsíčně. Nesplnění zákonného závazku může diváka stát pokutu 10 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

Rozhlasový poplatek dělá 45 Kč/měsíc

Rozpočet ČRo pro letošní rok předpokládá, že posluchači povinně přispějí 2 miliardami Kč, které představují skoro všechny příjmy veřejnoprávního média a přesahují finanční možnosti například Českého telekomunikačního úřadu. Rozhlasový poplatek je roven 45 Kč měsíčně. Každý kdo vlastní nebo používá rádio, a není v databázi koncesionářů, riskuje pokutu 5 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Český rozhlas, Odbor obchodu a rozhlasových poplatků,  Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

216 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den,
  přišel mi dopis, že neplatím rozhlas a mám zaplatit pokutu 5 315 Kč,-. Jak je to, když mám několik nemovitostí, kde platím za odběr elektřiny jako majitel, ale mám tam nájemníky, kteří poplatek platí. Já bydlím u přítelkyně, která také platí radio i televizi. Musím také platit?? Děkuji.

  • Franto, je rozdíl mezi domácností a podnikatelem. Konkrétně ve Vašem případě bude asi klíčové, zda (ne)máte na pronajímání bytů živnostenský list.
   Pokud žijete v domácnosti, za kterou televizní a rozhlasový poplatek už někdo odvádí (spolubydlící, příbuzný, partner apod.), normálně nic víc dělat nemusíte. Ale fyzická osoba, která je podnikatelem, musí platit za každý televizor nebo rádio, které používá k podnikání nebo v souvislosti s ním. (Výjimkou jsou výrobci, prodejci a opraváři elektroniky.) Česká televize sama přesněji odpovídá na podobný dotaz:

   „Pokud někdo pronajímá chatu a je podnikatelem, který má na tuto činnost vydaný živnostenský list, je povinen za tuto televizi platit, protože je jako fyzická osoba podnikající používá tv přijímač k podnikatelské činnosti.
   Pokud někdo pronajímá chatu či jinou nemovitost bez živnostenského oprávnění na tuto činnost, tj. pokud vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány žádné další služby, pak nemusí z tv přijímače v pronajímané nemovitosti platit poplatek, pokud je již evidován jako poplatník fyzická osoba – domácnost.
   Pokud ale nájemce takovéto nemovitosti tento přijímač užívá déle než 30 dní a není evidovaným poplatníkem v místě svého trvalého bydliště, pak je povinností tohoto nájemce se přihlásit k placení televizního poplatku.“

 2. Dobrý den,
  v červnu 2014 jsem nereagoval na výzvu k placení poplatku za rádio – od března 2014 žiji u přítelkyně, která poplatek platí.
  Nyní mi přišla předžalobní upomínka s pokutou 5315 Kč a povinnost platit poplatek za rádio.
  Myslíte, že je možnost se z toho dostat, nebo mě placení nemine??
  Před necelým rokem jsem nereagoval, protože mě připadá divný dokazovat, že něco nevlastním a nepoužívám.
  Asi je to divné, ale jak to říkáte – v tomto případě neplatí presumpce neviny? V případném soudním jednání, které mě nemine, asi nemám šanci. Jedná se o domácnost.
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Franto, zákon bohužel chápu následovně: Na výzvu od České televize nebo Českého rozhlasu musíte odpovědět například čestným prohlášením, že příslušné přijímače nevlastníte ani nepoužíváte, eventuálně že žijete v domácnosti s koncesionářem plnícím svoji povinnost apod. „Hrát mrtvého brouka“ v takové situaci není prozřetelné. Veřejnoprávní média mají podle zákona právo „mlčícího“ adresáta své výzvy zařadit do evidence poplatníků. Tak se věci mají, bez ohledu na jakoukoli vinu nebo nevinnu. Být Vámi, částku bych prostě zaplatil a odeslal Českému rozhlasu prohlášení, že podmínky pro koncesionářskou povinnost nejsou naplněny, aby Vás aspoň od nynějška ze svého rejstříku vyřadil.

 3. Dobrý den,
  chci se zeptat. Začal jsem podnikat. Na adresu trvalého bydliště mám přihlášenou živnost. V místě trvalého bydliště již platím televizní a rozhlasový poplatek. Je nutné platit poplatky dvakrát i za živnost?
  Děkuji moc za odpověď.

  • Mariáne, zákon o rozhlasových a televizních poplatcích říká:
   㤠5
   Základ poplatků
   (1) Poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více včetně rozhlasového nebo televizního přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku.
   (…)
   (3) Poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem, platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním; tím není dotčena povinnost platit poplatky podle ustanovení odstavce 1.“

   Citované pasáže si osobně vykládám tak, že Vám vzniká další koncesionářská povinnost, pokud televizor nebo rozhlas používáte pro podporu svého podnikání. Když například hostinský pouští návštěvníkům televizi, aby byla větší zábava a stoupala jeho tržba, myslím si, že by kvůli tomu měl odvádět speciální poplatek. Opačně bych vnímal situaci, kdy sleduje na pracovišti televizi teprve po odchodu všech hostů, při úklidu lokálu.

 4. Dobrý den,
  mám dotaz. Budu se stěhovat do obecního bytu, ale trvalé bydliště budu mít nadále u rodičů, i přesto musím platit televizní a rozhlasový poplatek?
  Předem děkuji za odpověď.
  Kašparová Lucie

  • Dobrý den, podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích rozhoduje, s kým žijete ve společné domácnosti. Takže je směrodatné, zda budete prostor obecního bytu trvale sdílet například se svým životním partnerem – koncesionářem. Pokud nikoli, podle mě musíte za používání televizního nebo rozhlasového přijímače sama odvádět televizní nebo rozhlasový poplatek. Bez ohledu na skutečnost, že máte nadále hlášené trvalé bydliště jinde – kde třeba taky žije nějaký koncesionář.

 5. Dobrý den,
  mám také dotaz. Od listopadu 2012 mám hypotéku a nový trvalý pobyt, kde jsem taktéž přihlašoval elektřinu (PRE). Televizi ani rádio nemám, nicméně asi před půl rokem jsem si koupil smart tv samsung, kterou používám na filmy a internet, jinak ale žádný tv kabel do ní nevede :). Asi je to jedno, že nevlastním kabel, co bych do ní zastrčil, těm poplatkům a nějaké pokutě se asi nevyhnu, ale zajímalo by mě teď, jak to mám tedy udělat, abych to zaplatil všechno a byl v pohodě. Nikdo mě zatím nekontaktoval (žádná výzva nic), účtenku od té smart tv mám doma v šuplíku. Budu moc rád, když poradíte a dáte vědět, jak mám postupovat. Díky moc!

  • Ivane, nejsem si jist, jestli smart tv odpovídá definici televizního nebo rozhlasového přijímače, podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích:

   㤠2
   Předmět poplatků
   (1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „rozhlasový přijímač“). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.
   (2) Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač“). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.“

   Nejsem odborník přes rádiové kmitočty :-). Nicméně pokud chcete mít klid a placení televizního nebo rozhlasového poplatku by Vám nevadilo, prostě se přihlaste do evidence ZDE a ZDE. Pravdivě uveďte, od kdy máte v držení smart tv a snad uniknete celkové „přirážce“ neboli pokutě 15 000 Kč. Stejný zákon totiž říká:

   㤠9
   Přirážka k poplatkům
   (1) Poplatník, který (…)
   e) uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného odhlášení z evidence poplatníků, je povinen zaplatit Českému rozhlasu kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 5 000 Kč v případě, že tak učinil v souvislosti s placením rozhlasového poplatku. Pokud tak učinil v souvislosti s placením televizního poplatku, je povinen zaplatit České televizi kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč. Přirážka se platí za každý rozhlasový nebo televizní přijímač, za který nebyla splněna povinnost platit rozhlasový nebo televizní poplatek.
   (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud poplatník splnil všechny své povinnosti včetně zaplacení dlužných rozhlasových nebo televizních poplatků ještě před tím, než byl provozovatelem vysílání ze zákona vyzván k zaplacení přirážky.

 6. Dobrý den,
  dostal jsem výzvu od rozhlasu, že mám uhradit koncesionářský poplatek + 5000 pokutu. Chyba je u mě, že jsem nereagoval na jejich první výzvu a jsem připraven se přihlásit. Ale mám ještě možnost se nějak vyhnout placení té sankce? Děkuji, David

  • Pane Mendlíku, nevidím snadnou a zaručeně úspěšnou cestu, jak se přirážce vyhnout, pokud jste na výzvu do 30 dnů nereagoval. Zákonu rozumím tak, že jste nyní považován za koncesionáře, který se měl už dříve sám přihlásit do evidence. Nevěřím, že se Český rozhlas těchto peněz zřekne, ani kdybyste třeba zkusil zahrát na city, například ve stylu „už se to nebude nikdy opakovat, tak mi pro jednou promiňte“. A možnosti jako soudní žaloba na český stát kvůli příliš tvrdému zákonu jsou, předpokládám, příliš extrémní.

 7. Dobrý den, když dlouhodobě platím koncesionářský poplatek za tv 150 Kč, místo 135 Kč, vrátí mi někdo můj přeplatek?

  • Petroposi, na více místech jsem našel, že veřejnoprávní média slibují přeplatky vracet (ZDE a ZDE). Kontakt by měl být následující:
   Česká televize, Útvar televizních poplatků, Kavčí hory, 140 70, Praha 4,
   Český rozhlas, Odbor rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99
   ,
   nebo eventuálně: poplatky@ceskatelevize.cz a poplatek@rozhlas.cz

 8. Dobry den,
  som Slovak, so statusom prechodneho pobytu na uzemi CR. Vlastnim nehnutelnost v CR, kde aj prebyvam s manzelkou, ktora ma na danej adrese trvaly pobyt. Musim platit (alebo ona) koncesionarske poplatky? Vlastnikom nehnutelnosti je cisto moja osoba.
  Dakujem.

  • Rado, podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích jsou osvobozeni kromě některých dalších osob také „cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu“. Ale pokud Vaše manželka má například české občanství a používá doma televizní nebo rozhlasový přijímač, poplatky by podle mého soudu odvádět měla.

 9. Dobrý den.
  Někdy v měsíci srpnu 2014 mi přišla od Českého rozhlasu výzva k placení rozhlasového poplatku a přihlášení se k rozhlasovému poplatníku. V dopise mi přišla i předtištěná stránka, kterou jsem měl vyplnit, že se přihlašuji k placení rozhlasových poplatků, nebo vyplnit čestné prohlášení, že nejsem vlastníkem rozhlasového přijímače. Tuto přihlášku jsem vyplnil, s tím, že se přihlašuji k placení rozhlasových poplatků.
  Přihlášku jsem poslal v obálce poštou na adresu Českého rozhlasu. Věc jsem považoval za vyřízenou. Bohužel jsem dopis neposlal doporučeně a nemám nic v ruce.
  Tento měsíc mi přišla od Českého rozhlasu Předžalobní upomínka – výzva k zaplacení přirážky podle §……… a to ve výši 5.000,- Kč plus nedoplatky za období 10/2014 – 5/2015 ve výši 360,- Kč. Celkem tedy 5.360,- Kč s tím, že od měsíce června 2015 mi budou automaticky stahovat 45,- Kč ze SIPA na rozhlasové poplatky.
  Bohužel jsem dopis neposlal doporučeně, protože to nebylo vysloveně požadováno a nemám nic v ruce. Nevím, jak mám dále postupovat.

  • Jiří, je mi líto, ale nevěřím, že nedoplatkům a přirážce uniknete. Samozřejmě můžete svůj příběh povyprávět Českému rozhlasu, ale totéž může zkusit kterýkoli „provinilec“. Výběrčí poplatků těžko najde způsob, jak poznat, že mluvíte pravdu, a proto podle mého názoru bude trvat na uhrazení všech uvedených částek :-(.
   Sám bych se ve Vašem případě utěšoval následovně: Vše dopadlo ještě poměrně snesitelně, jelikož Rozhlas mohl počkat déle a potom předat navršené nedoplatky exekutorovi. Nevím, jak lépe skončit, než starým známým doporučením: Posílejme jakékoli důležité dopisy doporučeně.

  • Za dabl se omlouvám. Máte pravdu. I přesto, že jsem psal na Český rozhlas odvolání, i přesto, že jsem tam telefonoval, mi sdělili jedno. Pokud nemám podací lístek, nikdo se se mnou bavit nebude. Smluvní pokutu jsem zaplatil (moje blbost, že jsem to nepodal doporučeně). Jen mne zaráží, že si sami budou od června z Inkasa strhávat poplatek za rozhlas. Proč to neudělali následující měsíc po výzvě? Proč čekali tak dlouho? Slyšel jsem už názory, že co jim nepřijde doporučeně, hází do koše, aby mohli vybírat výpalné 5.000,- Kč.

 10. Na doporučený dopis rozhlasu jsem nereagovala, již 5 let jsem registrovaná na Úřadu práce. Příjem nižší než 2,15 násobek životního minima, jsem osvobozena od poplatku, tuto skutečnost jsem nyní napsala na Český rozhlas, v případě neúspěchu existuje nadřízený orgán rozhlasu, který celou věc posoudí? Nemyslím soud, zda nějaké ministerstvo apod.? Děkuji za odpověď.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno