Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Územní plánování a stavební řád.

2.37 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

8. platová třída

1. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon speciálního stavebního nebo vojenského stavebního úřadu nebo jiného stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“).

9. platová třída

1. Zajišťování dokumentace průběhu územně plánovacích nebo rozhodovacích procesů ve vymezené působnosti stavebního úřadu.

2. Výkon agendy stavebního úřadu.

10. platová třída

1. Výkon stavebního úřadu.

11. platová třída

1. Koordinace výkonu stavebního úřadu.

2. Posuzování územně plánovací činnosti na úrovni obcí.

12. platová třída

1. Posuzování územně plánovací činnosti na úrovni krajů.

13. platová třída

1. Koordinace a usměrňování výkonu stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.

2. Komplexní pořizování resortních koncepcí územního rozvoje včetně zajišťování vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území.

3. Koordinace a metodické usměrňování státního dozoru ve věcech územního plánování, územního rozhodování nebo stavebního řádu v působnosti ministerstva.

4. Koordinace a systémové usměrňování územního plánování České republiky.

5. Koordinace a systémové usměrňování stavebního řádu České republiky.

6. Komplexní výkon kontroly a dozoru nad výkonem přenesené působnosti orgánů krajů v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce územního plánování České republiky.

2. Tvorba koncepce stavebního řádu České republiky.

3. Stanovování systémových přístupů a východisek územního rozvoje České republiky.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie územního rozvoje České republiky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno