Ekonomika stále ještě doplácí na virovou pandemii a stát hospodaří na dluh. Zatímco Rusko rozpoutalo plynovou krizi a vyhrotilo svoji válku proti tradiční evropské obilnici. Proto rychle zdražují základní životní potřeby, čemuž odpovídá další mimořádná valorizace důchodů. Penzisté dostanou od září 2022 znovu přidáno, aby se jejich životní úroveň nepropadla. Plánovaný výsledek vám spočítá kalkulačka, svoje názory a pocity klidně popište v diskusním fóru.

Valorizační kalkulačka

Logika správného výpočtu

Veřejný důchodový systém připomíná tradiční spořitelnu, ve skutečnosti však funguje díky permanentní mezigenerační solidaritě: Dnešní zaměstnanci a podnikatelé posílají peníze (sociální pojištění) svým rodičům a prarodičům, aby jednou sami byli živeni mladšími spoluobčany. Důchody svižně valorizujeme (zvyšujeme), když ekonomika nebo inflace rychle roste – a brzdíme poté, co přijde vleklá recese či deflace. Podle zákona č. 155/1995 Sb. (o důchodovém pojištění) každopádně sčítáme dvě složky:

 1. Základní výměra = univerzální paušál pro každého důchodce, přesněji 10 % průměrné tuzemské mzdy, zaokrouhlujeme na celé desetikoruny nahoru.
 2. Procentní výměra = zásluhový příplatek, spočítaný podle vašich sociálních pojistných odvodů.

Průměrný starobní důchod vždycky v lednu stoupá tak, aby senioři nedopláceli na inflaci (kompenzujeme vyšší ceny) + navíc přičítáme polovinu meziročního růstu reálných mezd (zvyšujeme kupní sílu). Politici občas přidají nějaký nadstandardní dáreček. A pokud inflace překoná 5% hranici dříve, než uplyne další rok, většinou následuje ještě mimořádná valorizace. Zanechme teorie, pojďme do praxe.

Valorizace důchodů v červnu 2022

Penze závisejí na ekonomickém vývoji, avšak podléhají určité setrvačnosti. Nějakou dobu trvá, než podniky vyrovnají své účty, statistici všechno spočítají a úředníci vyřídí formality. Novoroční valorizace proto probíhá zpožděně, podle předloňských čísel a stát přitom odhaduje současný stav. Také inflační příplatek přichází dodatečně, teprve 5 měsíců poté, co na penzisty dopadla drahota. A pokud ceny vyskočí v červenci nebo srpnu, „mimořádná valorizace“ připadne na standardní lednový termín…

Letos jsme se ovšem dočkali dříve, než dozrály první jahody. Vláda zvláštními právními předpisy č. 35/2022 a 136/2022 Sb. nařídila, aby nejprve v červnu a potom znovu v září 2022 stoupla procentní výměra: nejdříve o 8,2 % a následně o dalších 5,2 %. Mimořádnou valorizaci spočítejme na konkrétních příkladech:

Zásluhová složka navíc povyroste, jakmile oslavíte následující životní jubilea:

 • O 1 000 Kč, jakmile dosáhnete 85. roku.
 • O 2 000 Kč, jakmile dosáhnete 100. roku.

Sociální dávky pro chudé seniory

Ekonomiku tvrdě zasáhla virová pandemie, ale potom přišly ještě horší časy. Rusko zabrzdilo dodávky zemního plynu do Evropské unie a vyostřilo svoji osmiletou válku proti Ukrajině, které zapaluje obilné lány a blokuje vývoz. V kontextu těchto šílených okolností vychází další mimořádná valorizace českých důchodů, naplánovaná na září 2022, docela přijatelně. Pokud přesto máte finanční problémy, požádejte o příslušnou sociální dávku: příspěvek na bydlení, případně také doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc.

Jak stoupaly ceny a běžné příjmy

Závěrem ještě srovnejme dlouhodobý vývoj, respektive tuzemské průměry: celoroční inflace, hrubé měsíční mzdy a březnového starobního důchodu, ale také jejich meziroční změny, v uplynulých letech.

RokInflacePrůměrná mzdaMzdový růstPrůměrný důchodValorizace
20014,7 %14 3788,8 %6 2976,4 %
20021,8 %15 5248,0 %6 8158,2 %
20030,1 %16 4305,8 %7 0543,5 %
20042,8 %17 4666,3 %7 2252,4 %
20051,9 %18 3445,0 %7 6986,5 %
20062,5 %19 5466,6 %8 1385,7 %
20072,8 %20 9577,2 %8 7016,9 %
20086,3 %22 5927,8 %9 1114,7 %
20091,0 %23 3443,3 %9 9839,6 %
20101,5 %23 8642,2 %10 0430,6 %
20111,9 %24 4552,5 %10 5114,7 %
20123,3 %25 0672,5 %10 7402,2 %
20131,4 %25 035-0,1 %10 9291,8 %
20140,4 %25 7682,9 %11 0290,9 %
20150,3 %26 5913,2 %11 2922,4 %
20160,7 %27 7644,4 %11 4001,0 %
20172,5 %29 6386,7 %11 7843,4 %
20182,1 %32 0518,1 %12 3474,8 %
20192,8 %34 1116,4 %13 3778,3 %
20203,2 %35 6114,4 %14 3977,6 %
20213,8 %37 8396,3 %15 3516,6 %
Podíl průměrného důchodu na průměrné mzdě

Podrobnosti o státních penzích

Svoje názory a emoce popište v diskusním fóru, které naleznete pod tímto článkem a kde během několika let konfrontovaly své postoje nejrůznější osobnosti.

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com

251 KOMENTÁŘE

 1. Drahé návštěvnice a návštěvníci, dnes jsem aktualizoval článek i kalkulačku podle čerstvých informací, které jsem dostal přímo z Ministerstva práce a sociálních věcí. Z České správy sociálního zabezpečení jsem rovněž získal velmi zajímavé srovnání průměrných důchodů podle pohlaví, životní situace apod. – podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem. Navíc připravuji speciální článek o doplatcích za léky, kde budou i tabulky konkrétních cen.

  Ale zpátky k valorizaci. Vzhledem k posledním legislativním úpravám, meziroční inflaci a růstu mezd vypadá jako nejpravděpodobnější, že základní složka, zásluhová složka i celkový důchod na Nový rok 2018 stoupne průměrně o 4 %. Sociální demokraté protlačili balíček změn, podle kterých bude například zohledněna speciální „seniorská inflace“: Tedy kdyby ceny seniorského spotřebního koše (základní potraviny, léky apod.) zdražovaly rychleji než třeba spotřební koš mladé rodiny (pleny, dětská výživa apod.), dostanete přidáno více než doposud. Ovšem podle Českého statistického úřadu nyní „seniorské“ zboží zdražuje pomaleji, než ostatní nákupy, takže konkrétně tohle nové ustanovení (zatím) použito nebude.

  Kdybyste měli náměty na další nové články, klidně navrhněte, co bych měl zpracovat, co by Vás zajímalo :-). A přeju pokud možné hezké léto.

  • Pane Woffe, děkuji za Vaši práci na webových stránkách, která je srozumitelná a přehledná. Myslím, že pro nás seniory jsou to cenné informace. Věřím, že nyní bude všem jasno, jak se rozdělují finanční prostředky na důchody.

  • Pane Woffe, Vaše reakce na poslední rozhodnutí vlády ohledně navýšení důchodů o 150 Kč + 3,5 % byla velmi pohotová. Už na druhý den byl výpočet v tabulce změněn (původně 102 Kč + 4 %).

   Jinak k důchodům a valorizaci všeobecně. Současná vláda sice pracuje mnohem lépe než Kalouskova/Nečasova. Ale přesto, když vidím, o kolik zákonodárci přidávají sami sobě, tak málem zvracím. V.K.

 2. Pane Woffe, aktualizaci kalkulačky jsem zaznamenala asi počtvrté a valorizace vychází stále nižší – kdo výsledek pořád snižuje? Slyšíme samé sliby, ale nakonec dostaneme pár šlupek, které nepokryjí vyšší (zdražované) náklady na běžný život. Jinak děkuji za vaši práci na webových stránkách.

  • Paní Aleno, vzorec pro výpočet valorizace byl letos upraven jenom tak, aby důchody v blízké budoucnosti stouply. Ale konkrétní výsledek závisí taky na inflaci, tedy na zdražování výrobků a služeb, které počítá Český statistický úřad. Po poslední aktualizaci kalkulačky vychází valorizace poněkud nižší než předtím, protože ceny rostou méně, než vláda původně očekávala.

   Na inflaci záleží taky další růst (nebo eventuálně pokles) příspěvku na bydlení, který mohou pobírat i chudí důchodci. Nezávisle na cenovém vývoji však chce vláda snížit maximální doplatky za léky – podrobnosti popisuji pod TÍMTO odkazem. Děkuji Vám za povzbuzení a přeji vše dobré.

   • Ano. Důchodcům se zdražuje pomaleji. A když ne, tak zlevníme lokomotivy. To už známe od komančů. Jinak též děkuji. Na shledanou u voleb s prázdnou obálkou.

   • Proč nepřidáte všem stejně? Důchod dostáváme individuálně podle svojí zásluhy, ale zdražování zasahuje každého stejnou měrou. Například chleba kupujeme za totožnou cenu, bez ohledu na výši důchodu. Takže si myslím, že zásluhová valorizace není správná.

    • Paní se ptá, proč politici nepřidají všem důchodcům stejně. Protože všichni nepracovali stejně, respektive nepobírali stejnou mzdu a neplatili stejně vysoké sociální pojištění :-). Nebo chcete, aby například lidé z těžkého průmyslu byli posuzováni shodně, jako lidé z kanceláří? Na Vaši eventuální námitku odpovím rovnou: Každý přece měl (a má) možnost, aby si vybral svoje zaměstnání, popřípadě v rámci svých znalostí a schopností přešel jinam.

    • Ano, za svoje zásluhy už vysoko-příjmoví lidé dostali vyšší důchod. Valorizace ale slouží k tomu, abychom nedopláceli na zdražování potravin a dalších výrobků. Takže proč nedostanou přidáno všichni stejně?!

     • Jiřino, valorizace ve skutečnosti slouží k tomu, aby penzistovi zůstal aspoň zlomek původní životní úrovně. A občané, kteří nemají tolik zásluh, i dnes poměrně vydělávají na přerozdělovacím důchodovém systému.

     • Všichni nemohou dostat stejně z důvodu, že ani v produktivním věku neměli všichni stejné příjmy. Ti z vysokými příjmy odvedli do důchodového systému takovou spoustu peněz, že ji nikdy nezískají zpět, naopak lidé z nízkými příjmy dostanou na důchodech daleko vyšší částku, než do systému odvedli. I solidarita má své meze.

    • Zásluhová valorizace je spravedlivá. Celý život jsem se neustále něčemu novému učila, chodila na kurzy, vzdělávala se (pochopitelně na úkor rodiny), abych dosáhla vyšších výdělků. Tudíž jsem potom odváděla vyšší sociální pojištění, tedy přispívala do systému více, a proto mám zákonitě dostávat vyšší důchod – dle zásluhovosti.

     V důchodu nemůže v žádném případě panovat rovnost. Vzdělanější penzisté už nyní doplácejí na svoje vrstevníky, kteří do společné kasy odváděli menší částky, což v žádném případě nepovažuji za spravedlivé!

    • Žertujete? Chcete, aby celoživotní flákači dostávali stejnou odměnu jako dříči, kteří desítky roků táhli naši ekonomiku a přitom obětovali třeba i svoje zdraví?!

     • Vy asi nevíte, pane Pavle, co je zásluhová valorizace! Budete si to muset nastudovat, a pak teprve piště svoje články!

 3. Lidé co dosahovali vyšších výdělků, odváděli více do systému, a proto občané s malými důchody nemají ještě menší. Princip zásluhovosti je tudíž spravedlivý.

  • Senioři, kteří odcházeli do důchodu dřív, třeba kolem roku 2000, neměli možnost vydělat víc, a tudíž nemohli odvádět do systému tolik, jako dnešní zaměstnanci. I kdyby nevím jak dřeli – tehdy byl průměrný plat mnohem nižší! Takže odmítám tvrzení, že je princip zásluhovosti spravedlivý. Jde spíše o diskriminaci starých lidí, kteří (i když na tehdejší dobu vydělávali relativně dost) dnes musejí akceptovat nějaká procenta.

   • Při výpočtu vyměřovacího základu se výdělky od r. 1986 upravují koeficientem, který by měl rozdíly platů korigovat. Výši najdete v každé kalkulačce pro výpočet důchodu. V mém případě mi koeficienty naopak dopomohly k vyššímu vyměřovacímu základu. Letos (2017) je přepočítávací koeficient pro výdělek z r. 1986 ve výši 9,5248, tedy téměř desetinásobek výdělku z r. 1986. To mi jako diskriminační nepřipadá.

    Podle mě je chybný systém výpočtu valorizací. Vloni jsem si spočítala, jaký bych měla důchod při stejném vyměřovacím základu a stejném počtu odpracovaných let dnes. Po třech letech, kdy jsem odešla do důchodu, to dělalo proti mému aktuálnímu valorizovanému důchodu víc o 685 Kč. Z toho je jasně vidět, že dříve přiznané důchody během let zaostávají za těmi nově přiznanými. Kdyby to tak šlo stejným tempem po dobu 20 let, reálná kupní síla 20 let starého důchodu by klesla proti nově přiznanému důchodu o celou třetinu!

    • Dříve přiznané důchody jsou postižené novou metodikou, což trvá od roku 2007. Znevýhodnění jsou všichni nad 75 let věku – asi proto, že ještě žijeme. Za pár let bude mít stejný důchod i uklízečka. Politici, kteří mezitím penze řešili, nejspíš mají starost hlavně sami o sebe. Souhlasím s jedním návrhem, který jsem viděl na internetu: Zdanit banky a hazard, zjednodušit legislativu, snížit administrativu, odebrat majetky politikům a další zlodějny znesnadnit.

  • Není pravidlem, že kdo dosahoval vyšších výdělků, taky jako protihodnotu odváděl odpovídající práci. Pravidlem však je, že bohatí bohatnou a ostatní musejí přijmout minimum, ačkoli se většinou neflákali – jenom měli hůře placené zaměstnání.

   • „Bohatí“ občané odchodem do důchodu razantně zchudli. Například příjem cca 80 000 Kč byl redukován tak, že jako základ pro výpočtu důchodu zbylo cca 26 000 Kč. Stačí Vám a ostatním „rovnostářům“ taková solidarita? Řeknete: Dobře vydělávající člověk si mohl našetřit. Ale úspory klesají více než rychle, takže ať říká zprava nebo zleva kdo chce, co chce, ve stáří je základem důchod. Navíc jsou u nás důchody a jejich kupní síla menší než před rokem 1989. Nestačí povrchní komentáře, musíme počítat s autentickými hodnotami.

   • Paní Marto, přesně, jak píšete. Můžu uvést řadu příkladů: Na jedné straně finanční a realitní spekulanti, lichváři, dotační podvodníci a další zbohatlíci – a na druhé straně chudé kuchařky, učitelky, zdravotnice atd.

  • Vážený pane, princip zásluhovosti není v žádném případě spravedlivý. Kdo do systému odváděl více, protože měl vysoký příjem, tomu potom vyšel lepší důchod. Přitom ale ženy mají nepoměrně nižší výdělky! Aspoň v důchodu bychom si měli být všichni rovni.

   • Nezlobte se, ale píšete nesmysly. V důchodu nemůže panovat rovnost. Už tak lidé, kteří více vydělávali (většinou vysokoškoláci) v penzi doplácejí na spoluobčany, kteří mívali peněz méně. Což nepovažuji za správné ani já.

   • Paní, nezapomeňte, že kdo měl vyšší příjem, taky dal státu více prostřednictvím daní, takže zaplatil vyšší sociální pojištění. Měli bychom přesto všichni dostávat stejné důchody, jíst stejně laciné rohlíky, bydlet stejně skromně atd.? Totálně nesouhlasím. Naprosté rovnostářství není solidaritou, ale krádeží!

    • Naprosto souhlasím, ale marně zkouším totéž vysvětlit některým lidem, ačkoli jsem několik roků pracovala na České správě sociálního zabezpečení, kde jsem počítala důchody.

     Svým nízkým důchodům se diví hlavně lidé, kteří se v mládí ani nevyučili, potom celý život „dřeli na svém“, přitom (pořádně) neplatili sociální pojištění a teď nechápou, proč já mám skoro dvojnásobek, když jsem o celých 9 let déle studovala. Takové lidi potkávám hlavně poté, co jsem se přestěhovala z města na venkov.

     Jedné paní jsem řekla: „Když do peněženky nedáte peníze, tak tam nic nemáte. A podobně pokud jste neplatila sociální pojištění, Česká správa sociálního zabezpečení nemá, z čeho vám důchod vypočítat. A proč byste měla dostávat peníze, které jsem formou pojištění odvedla já?“ Se 3 dětmi jsem byla celkem jenom 4 roky na mateřské dovolené, ona se 2 dětmi zůstala doma 10 let.

     • Současný systém není spravedlivý. Jednou za čas jsou všichni spláchnutí na stejnou hromadu inflací, a potom se indexuje a indexuje a blábolí. Kdyby byl současný systém opravdu „spravedlivý“, tak by státní zaměstnanci dostávali jenom poloviční zdravotní péči, protože mají polovinu zdravotního pojištění zaplacenou z veřejných peněz (nebo tak nějak, snad rozumíte pointě). A logicky by nešlo pobírat starobní důchod, a navíc ještě mzdu.

      Důchod není nějaká zásluha, protože „jednou tam musíme všichni“. Změny jsou potřeba, ovšem s avízem plus minus třicet let dopředu. Důchod bychom měli počítat podle seniorského spotřebního koše, pro všechny zcela stejně. Nemuseli bychom živit spousty komisí a úředníků, kteří se kolem penzí točí, ale za posledních několik dekád vymysleli kulové, přestože jako odměnu berou slušné peníze, a posléze taky penze!

      Kdo má vyšší příjmy a vyšší nároky, může samostatně spořit (stát však musí pohlídat, aby z úspor něco zbylo). Důchod neměli příliš vysoký ani naši rodiče a prarodiče, a ani nyní neočekávejme žádnou zázračnou revoluci (mimo jiné proto, že odpovědní lidé rozhodují, jakoby sami nikdy neměli zestárnout).

 4. Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes definitivně oznámilo, jak spočítá valorizaci důchodů od Nového roku 2018 a podle toho jsem opět (letos, doufejme, naposledy) aktualizoval kalkulačku. Výsledek vychází solidárněji, než jsme čekali: Základní (rovnostářská) složka stoupne skoro o 6 %, zatímco zásluhová složka povyroste o 3,5 %.

  Zároveň jsem porovnal, co slibují důchodcům politické strany ve volebních programech – podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem. Myslím, že si tam vybereme skoro všichni :-). Najdeme tam třeba komunistický návrh, aby minimální starobní důchod přesáhl 11 000 Kč, ale taky pravicovou vizi (ODS, TOP 09, ANO), abychom každý spoléhali na svoje vlastní individuální úspory. Pro zajímavost sdílím rovněž „zakázaný“ film o pravděpodobném vítězi nadcházejících parlamentních voleb, který Česká televize nechce odvysílat (přestože sama tento film produkovala) – ZDE.

  Děkuji za komentáře, mám v plánu zpracovat i valorizaci výsluhového příspěvku.

  • Pane Woffe, valorizace o 475 Kč je výsměch důchodcům. Zdražilo všechno, především léky: o 50 %. A farmacie vydělává na nás penzistech. Před 3 lety stály léky 200 Kč, dnes 600 Kč. Velký rozdíl, nemyslíte? I tak Vám velice fandím. S pozdravem děda Vratik

   • SOUHLASÍM. A nejde jenom o zlodějské ceny v lékárnách. Někde můžete získat aspoň zákaznickou kartu, abyste měli léky za zlevněný doplatek, a ušetřili až 50 % (Pilulka, Benu, Gallipot, Dr. Max a jistě mnohé další).

 5. Jak, prosím, pěkně, Český statistický úřad spočítal, že „ceny rostou méně“? Mně osobně oproti loňsku zdražily potraviny minimálně o 20 %, bydlení o 10 % a energie půjdou od 1.1.2018 taky nahoru o 10 %. Možná zlevnily mobily, které ovšem nejsou k jídlu.

 6. Pane Woffe, Vaše práce na tomto fóru je neocenitelná, děkuji, že se tomu vůbec věnujete. Zasloužíte obdiv. Ale nechápu, proč nemůžu pracovat jako normální důchodce. V 52 letech jsem odešel do takzvaného hornického důchodu a do 55 let musím sedět doma na zadku (promiňte mi ten výraz)! Luboš

 7. No, po poslední upravě valorizace (místo 102 Kč + 4 %, nyní 150 Kč + 3,5 %) je výsledek o něco spravedlivější pro důchodce s nižším příjmem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno