Manželé spolu obvykle sdílejí domácnost, rodinný rozpočet a také určitá majetková práva. Proto jakmile zemře vdaná důchodkyně nebo ženatý důchodce, pozůstalý partner získává nárok na vdovecký či vdovský důchod. V roce 2021 tato pojistná dávka stoupá: základní složka na 3 550 Kč, zbytek valorizujeme o 7,1 %.

Na pohřebné mají nárok jenom mladé rodiny, ovšem všechny nízkopříjmové domácnosti mohou čerpat řadu jiných sociálních dávek: například příspěvek na živobytí a bydlení, vyrovnávací doplatek a mimořádnou okamžitou pomoc.

Možná vám přilepší také důchod: starobní, invalidní, vdovecký nebo vdovský. Prostudujme poslední dva pojmy, kterými vlastně označujeme prodlouženou výplatu pojistné dávky, ve prospěch pozůstalého manžela nebo manželky.

Podmínky pro vdovecký a vdovský důchod v roce 2021

Pravidla nalistujeme v zákoně č. 155/1995 Sb. (o důchodovém pojištění), kde zaostříme na paragrafy 49, 50 a 51. O vdovecký nebo vdovský důchod požádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ), podle místa svého trvalého bydliště. Budete potřebovat občanský průkaz, oddací a úmrtní list, abyste doložili, že váš životní partner nebo partnerka zemřel/a. Stejné požadavky platí jak pro vdovský, tak pro vdovecký důchod.

Na tuto pojistnou dávku máte nárok, pokud váš manžel

 1. pobíral starobní nebo invalidní důchod
 2. délkou svého sociálního pojištění splňoval podmínku pro invalidní důchod
 3. zemřel následkem pracovního úrazu.

Jak dlouho chodí peníze úspěšným žadatelům

Vdovský důchod můžete pobírat jeden rok ode dne, kdy manžel zesnul. Nebo neomezeně dlouho, pokud splňujete některou následující podmínku:

 • Dosáhl/a jste svého důchodového věku.
 • Vašemu mužskému vrstevníkovi zbývají maximálně 4 roky do důchodového věku.
 • Jste invalidní ve III. stupni.
 • Pečujete o vlastní/osvojené dítě, které je nezaopatřené nebo závislé na cizí pomoci (minimálně ve II. stupni) a patřilo do vaší rodiny ještě předtím, než partner zemřel.
 • Pečujete o rodiče (matku, otce, tchyni, tchána), závislého na cizí pomoci (minimálně ve II. stupni).

Vdovský nebo vdovecký důchod může být obnoven, pokud aspoň jednu podmínku splníte do 2 let. Ale jakmile uzavřete nové manželství, nárok na tuto pojistnou dávku zaniká.

Jaké složky má vdovecký a vdovský důchod

 1. Takzvaná základní výměra představuje desetinu celostátní průměrné hrubé měsíční mzdy. (Doposud vycházelo 3 490 Kč, v roce 2021 valorizujeme o 60 Kč na 3 550 Kč.) Zbytku starobního, vdovského i vdoveckého důchodu říkáme procentní výměra.
 2. Standardně připočítáváme polovinu procentní výměry, na kterou měl nebožtík nárok jakožto senior nebo invalida III. stupně. Ale pokud sama vdova také už pobírá důchod, ještě provedeme kontrolu. Porovnáme polovinu jeho procentní výměry – a celou její procentní výměru. Do vdovského důchodu následně započítáme celou vyšší částku a polovinu nižší částky. (Od Nového roku 2021 valorizujeme procentní výměru o 7,1 %.)
 3. Sečteme základní a (souhrnnou) procentní výměru, a máme výsledek.

Vdovecký důchod po manželce – názorný příklad

Této pojistní dávce říkáme podle slova vdovec. Vdovecký důchod tedy logicky dostává muž, kterému zemřela manželka – buďto stářím, anebo ze zdravotních důvodů.

Příklad: V roce 2021 zemře manželka, která na poslední kalendářní měsíc dostane starobní důchod 13 000 Kč. Vdovec bude ještě v takzvaném produktivním věku, příjmově naprosto závislý na své mzdě. Jeho vdovecký důchod potom vyjde na 8 275 Kč/měsíc = základní výměra 3 550 Kč + polovina z procentní výměry po manželce (rozdíl mezi 13 000 Kč a 3 550 Kč, dělený dvěma).

Vdovský důchod po manželovi – ukázkový výpočet

Této pojistné dávce říkáme podle slova vdova. Vdovský důchod tedy dostává žena, které zemřel starý nebo nemocný manžel.

Příklad: V roce 2021 zemře manžel, který na poslední kalendářní měsíc dostane starobní důchod 16 000 Kč. Vdova, taktéž penzistka, bude tou dobou sama pobírat 14 500 Kč. Po započítání vdovského důchodu dostane více: dohromady 17 613 Kč/měsíc (základní výměru 3 550 Kč + svoji původní procentní výměru 10 950 Kč + čtvrtinu procentní výměry po nebožtíkovi, čili 3 113 Kč).

Autorka úvodní ilustrační fotografie: Sabine van Erp

61 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, prosím o doplnění Vaší odpovědi na dotaz paní Blanky ze dne 18.9.2016. Valorizuje se každý důchod (starobní a vdovský) zvlášť, nebo součet obou důchodů? S pozdravem Jiří Balabán

  • Pane Balabáne, podle mého názoru dojde k valorizaci každého důchodu (starobního i vdovského) zvlášť. Jde přece jenom o oddělené pojistné dávky. Dám příklad: Člověk bere vlastní starobní penzi 10 000 Kč a navíc ještě vdovecký důchod 2 000 Kč. V takovém případě starobní penze stoupne o 277 Kč a vdovecký důchod stoupne o 44 Kč (2,2 % z 2 000 Kč).

 2. Dobrý den. Jsme vdova od 13.8.1996. Vdovský důchod jsem pobírala jeden rok. Po roce mně důchod odebrali v důsledky změny zákona od 1.1.1996. Od té doby jsem nedostávala žádný důchod. Do předčasného důchodu jsem šla v roce 2013, ve věku 58 let. Při vyřizování formalit jsem se informovala ohledně vdovského důchodu. Bylo mně řečeno, že nemám nárok. Takže už 20 let neberu nic. Teď jsem ve starobním důchodu. Pane Balabáne, byl byste tak laskav a podíval se, co by se s tím dalo dělat? Má důchod 9 500 Kč. Děkuji.

  • Paní Kristová, zákon o důchodovém pojištění chápu tak, že byste musela splnit některou ze speciálních podmínek (například se stát invalidní ve III. stupni, nebo pečovat o nezaopatřené dítě apod.) nejpozději do 2 let od zániku původního nároku na vdovský důchod, aby Váš nárok byl obnoven.

   Například mladá žena, které letos zemře starý manžel, bude standardně dostávat vdovský důchod do roku 2017 a aby tuto pojistnou dávku mohl pobírat znovu, musí úspěšně zažádat o obnovení přibližně do roku 2019. Jak sama píšete, od zániku Vašeho nároku už uplynula mnohem delší doba. Takže chápu, že Vám při vyřizování formalit nedali příjemnější odpověď.

 3. Dobrý den, zemřel mi manžel, měl invalidní důchod 3. stupně 6 000 Kč a zároveň ještě byl zaměstnán a pobíral tedy i výplatu z práce 12 000 Kč. Máme roční dítě. Chci se zeptat, zda se můj vdovský důchod bude počítat jen z jeho invalidního důchodu, nebo se tam bude započítávat i jeho výplata ze zaměstnání? Děkuji.

  • Aleno, Váš vdovský důchod se bude počítat pouze z invalidního důchodu (pokud manžel již neměl nárok na starobní důchod). Roli totiž nehraje samotný výdělek v zaměstnání, ale sociální pojištění, které člověk státu odvádí a vznik pojistné události (pokles pracovní schopnosti kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, nebo vysoký věk). Ovšem pokud máte malé dítě, můžete dostat aspoň pohřebné.

 4. Dobrý den, tchyni zemřel manžel 30.12.2015, bylo mu 62 let a pobíral invalidní důchod. Tchyně měla nárok po dobu jednoho roku na vdovský důchod. Chtěla by vědět, jestli na něj bude mít nárok i nadále. V prosinci 2016 jí bylo 55 let, je zaměstnaná, do důchodu by měla jít v 61 letech a 2 měsících. Děkuji.

  • Jaroslavo, bohužel si myslím, že Vaší paní tchyni skončí nárok na vdovský důchod právě uplynutím 1 roku. Dále bývá tato pozůstalostní pojistná dávka vyplácená jenom ve zvláštních případech: Například pokud je příjemkyně invalidní ve III. stupni, anebo pečuje o těžce postiženého člověka (nezletilé dítě, tchyni, tchána), eventuálně jí zbývá do penze jenom několik málo let. Podmínky jsou podrobněji vypsány výše ve článku.

 5. Dobrý den, tchyni zemřel manžel v roce 1990. Nyní je tchyně ve starobním důchodu. Má nárok na vdovský důchod? Děkuji.

  • Dobrý den, paní Saková, bohužel samotné úmrtí manžela v roce 1990 není podle zákona důvodem, aby vdova nyní (v roce 2017) dostala vdovský důchod. Tuto pojistnou dávku lidé obyčejně pobírají jenom 1 rok po smrti nebožtíka. Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod potom může opět vzniknout do 2 let (tedy pomyslně zhruba do roku 1993), pokud mezitím pozůstalá nebo pozůstalý například dosáhne důchodového věku.

   Ale řada penzistů pobírá příspěvek na bydlení, který může dorovnávat nedostatečné příjmy.

 6. Dobrý večer. V březnu 2017 mi zemřel manžel. Měl 3. stupeň závislosti, jeho starobní důchod byl 13 600 Kč. Já jsem Polka, pracovala jsem v Polsku a důchod mám 5 400 Kč. Peníze mi chodí do polské banky v Polsku. Mám nárok na vdovský důchod po manželovi? Jsem 46. ročník. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Michaelo, podle mého názoru máte právo na vdovský důchod, vyplácený ze státního rozpočtu České republiky. Váš manžel totiž platil sociální pojištění, které v Česku zakládá práva jak pro něj jakožto pojištěnce, tak pro jeho nejbližší rodinu – manželku a případně také sirotky.

   V zákoně o důchodovém pojištění doslova stojí: „Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod (…) anebo zemřel následkem pracovního úrazu.“

   Takže podejte žádost o vdovský důchod na pobočce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ). Asi bych volil okresní pobočku podle Vašeho trvalého bydliště, anebo (pokud třeba žijete v Polsku) podle místa, kde naposledy oficiálně bydlel nebožtík.

 7. Dobrý den. Před měsícem mi zemřela maminka, ročník 1959, byla zaměstnaná – žádný důchod. Má tatínek, ročník 1956, který je také stále zaměstnán, nárok na vdovský důchod? Děkuji za odpověď.

 8. Dobrý den, jsem vdova, ovdověla jsem v roce 2005. Manželovi bylo 44 let a mně taky. Mám dvě děti, tehdy bylo synovi 23 let a dceři 20 let. Dcera byla 3 měsíce zaměstnaná a syn byl na pracovním úřadě, až do mých 50 let jsem ho živila, protože nevydělával. Mám nárok na vdovsky důchod?
  Lída

  • Dobrý den, paní Pochobradská, měl Váš pan manžel v době smrti nárok na invalidní důchod, nebo zemřel kvůli pracovnímu úrazu? Pokud na obě možnosti odpovídáte záporně, neměla jste bohužel ani Vy nárok na vdovský důchod.

 9. Je mi 65 let a zemřel mi manžel, zažádala jsem o vdovský důchod. Vše v pořádku. Dotaz: Společně jsme pečovali o autistického syna, 33-letého. Sice pobírá invalidní důchod III. stupně a příspěvek na péči. Ale někdo mi říkal, že mám syna nahlásit při žádosti o vdovský důchod. Ano, nebo ne? Je braný jako zaopatřené dítě – dospělý?

  • Paní Morová, podle zákona o důchodovém pojištění sice dítě považujeme za nezaopatřené, například když „z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost“, „nejdéle však do 26. roku věku“. Svého syna byste měla nahlásit, pokud by hrozilo, že Vám po 1 roce vdovský důchod zanikne. Na dávku byste měla nadále nárok například za podmínky, že pečujete „o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)“, případně dosáhnete-li důchodového věku (možností existuje víc, ale předpokládám, že jedna z těchto Vám postačí).

 10. Dobrý den, pokud manželé mají trvalé pobyty na jiných adresách a jeden zemře, získává ten druhý nárok na vdovský důchod?

  • Dobrý den, Kateřino, společná adresa trvalého pobytu není nutná. Nárok na vdovskou/vdoveckou dávku obvykle vzniká, pokud manžel/ka v době smrti měl/a nárok na starobní nebo invalidní důchod, případně pokud zemřel/a následkem pracovního úrazu.

   Zákon č. 155/1995 Sb. však obsahuje taky větu: „Osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt nebo které se na území České republiky obvykle nezdržují, se vyplácí důchod ve výši odpovídající době pojištění a náhradní době pojištění získaným na území České republiky.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno