Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek.

2.34 VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

10. platová třída

1. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.

11. platová třída

1. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.

12. platová třída

1. Komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení.

13. platová třída

1. Celostátní metodické usměrňování veřejného investování a zadávání veřejných zakázek, například zpracovávání metodik pro přípravu a realizaci projektů veřejných investic nebo metodik pro přípravu a zadávání veřejných zakázek.

2. Metodické usměrňování veřejného investování a zadávání veřejných zakázek v rámci majetku České republiky v zahraničí.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce veřejného investování.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno