Stát vybírá daně a povinné pojištění, ale taky vám nabízí slevu, a díky vyživovaným dětem dokonce můžete dostat něco navíc. Vysvětlíme vám, jakému vzorci podléhá výpočet čisté mzdy v roce 2022. Eventuálně stačí, když vyplníte svoji hrubou výplatu do kalkulačky a zaškrtnete všechno, na co máte nárok.

Od pojištění, přes daň, až po výsledek

V pracovní smlouvě, nebo mzdovém výměru máme napsanou hrubou mzdu, která někdy zahrnuje také příplatky, náhrady, prémie a odměny. Následující měsíc dostaneme na účet jinou částku, protože musíme odvádět sociální a zdravotní pojištění, plus zálohu na daň z příjmu. Výpočet čisté měsíční mzdy v roce 2022:

 1. Vezmeme hrubou mzdu,
 2. odečteme sociální pojištění (6,5 % hrubé mzdy),
 3. odečteme zdravotní pojištění (standardně 4,5 % hrubé mzdy),
 4. odečteme daň (15 % hrubé mzdy, částky nad 155 644 Kč podléhají 23% sazbě),
 5. přičteme slevy (dohromady nesmějí být vyšší než daň),
 6. přičteme zvýhodnění na děti (mohou být vyšší než daň, v takovém případě vzniká bonus neboli zásluhová sociální dávka),
 7. a vyjde čistá mzda.

Kdo podepíše Prohlášení, dostane slevu

Mzdové účetnictví není procházka růžovou zahradou, ačkoli… Hodně nám pomůže Prohlášení poplatníka daně z příjmů (dále jenom „Prohlášení“). Tento takzvaný „růžový papír“ podepisujeme, abychom dostali daňovou slevu (na sebe, případně také na zdravotní postižení, na studium, nebo na chudého manžela, který nevydělává více než 68 000 Kč ročně), plus eventuálně ještě zvýhodnění na děti. Shrňme všechny měsíční benefity, které potenciálně ovlivňují výpočet mzdy 2022:

 • Sleva na každého daňového poplatníka 2 570 Kč
 • Zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč, anebo 2 534 Kč, pokud má průkaz ZTP/P
 • Zvýhodnění na druhé dítě 1 860 Kč, anebo 3 720 Kč (ZTP/P)
 • Zvýhodnění na třetí a každé další dítě 2 320 Kč, anebo 4 640 Kč (ZTP/P)
 • Sleva na manžela bez dostatečných příjmů 2 070 Kč, nebo 4 140 Kč (ZTP/P)
 • Sleva na invalidní důchod prvního a druhého stupně 210 Kč
 • Sleva na invalidní důchod třetího stupně 420 Kč
 • Sleva na průkaz ZTP/P samotného poplatníka 1 345 Kč
 • Sleva pro studenta 335 Kč

Konkrétní výpočet mzdy 2022 na příkladech

A nyní konečně uveďme konkrétní situace. Předpokládejme přitom, že náš fiktivní figurant bere 35 000 Kč hrubého měsíčně, tedy víceméně českou prostřední mzdu.

 • Zaměstnanec, který nepodepsal Prohlášení, dostane 25 900 Kč čistého měsíčně (od hrubé mzdy odečítáme daň a pojistné, dohromady 26 % neboli 9 100 Kč).
 • Kdyby podepsal Prohlášení a přitom nárokoval slevu na poplatníka, dostane minimálně 28 470 Kč čistého měsíčně (ušetří 2 570 Kč).
 • Pokud ve své domácnosti živí děcko, na které uplatní zvýhodnění, dostane minimálně 29 737 Kč čistého (připočítáváme dalších 1 267 Kč).
 • Jakmile přivítá i druhou, třetí a čtvrtou ratolest, a využije další zvýhodnění, vznikne daňový bonus. Výpočet mzdy potom vyjde následovně: Z 35 000 Kč hrubého máme 36 237 Kč čistého!

Koukněte na průměry, zaručené sazby a platové tabulky

Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com

31 KOMENTÁŘE

  • Dobrý den, Veroniko, asi máte 1. platový stupeň (nejnižší možnou započitatelnou praxi), že? V tom případě by plný platový tarif činil 17 260 Kč hrubého, 65 % dělá 11 219 Kč – přesně, jak uvádíte :-).

   Předpokládám, že jste podepsala Prohlášení poplatníka (takzvaný „růžový papír“), tudíž dostanete slevu na daňového poplatníka + slevu na studenta, a tím pádem nebudete platit daň z příjmu. Odečteme tedy pouze 11 % na sociální a zdravotní pojištění, takže vyjde 9 985 Kč čistého měsíčně. Pokud Vám dá zaměstnavatel osobní příplatek, což muže a nemusí, vyšlo by samozřejmě více – totéž při zákonem předepsaných příplatcích například za přesčasy.

 1. Dobrý den, nastoupila jsem 16.2.2017 do nové práce. Hrubá mzda za celý měsíc má činit 17 100 Kč. Jakou mám dostat čistou mzdu za únor, když jsem nastoupila až toho 16. dne v únoru? Odpočet na děti nemám.
  Kolik mi bude strženo za leden a část února dovolené (25 dní bych měla mít za celý rok)? Děkuji.

  • Mílo, počítal bych následovně: Letošní únor měl 20 pracovních dnů, Vy jste však byla v novém zaměstnání „jenom“ 9 dnů, takže vychází nárok na 9/20 celé smluvní hrubé mzdy = 7 695 Kč hrubého, tedy 6 401 Kč čistého (vzhledem k nízké mzdě nestačí zdravotní pojištění ve výši 4,5 % hrubé mzdy, ještě musíte odvést doplatek ve výši 13,5 % rozdílu mezi Vaší a minimální mzdou).

   Pokud jde o dovolenou, podle věčného plánovacího kalendáře ZDE máme letos celkem 250 pracovních dnů (bez svátků), Vám počínaje 16. únorem zbývá 217 pracovních dnů. Z celkových 25 dnů placené dovolené dostaneme uvedeným poměrem 217/250 zbývajících 21,7 dnů placené dovolené (takže pokud je zaměstnavatel frajer, zaokrouhlí Vám zbylou dovolenou na 22 dnů :-).

   • Při zkráceném úvazku nemůže zaměstnavatel nařídit práci přesčas.
    A dovolenou musí zaokrouhlit správně nahoru → nejde o libovůli zaměstnavatele.

 2. Dobrý den, pracovala jsem na plný úvazek 8,5 hodiny denně za 18 000 Kč hrubého, nyní jsem požádala o zkrácení úvazku na 7,5 hodiny. O kolik se moje hrubá mzda poníží? Děkuji. Daniela

  • Danielo, jestli jste měla úvazek 8,5 hodiny denně, zřejmě byla půlhodina nad rámec standardní pracovní doby přesčasem, za který jste dostávala příplatek 25 %, že? (Obvykle trvá směna 8 hodin denně). Ovšem v takovém případě by nevycházela paušální měsíční mzda, nýbrž různě vysoká částka podle počtu pracovních dnů v měsíci. Předpokládám proto, že jste do sumy žádné příplatky nezahnula. Počítám tedy následovně:

   Úvazek 7,5 hodin denně je roven 88,24 % z původního úvazku 8,5 hodin denně. Stejným poměrem dostáváme sníženou mzdu 15 882 Kč hrubého měsíčně, z původních 18 000 Kč hrubého měsíčně.

 3. Dobrý den, můj potenciální nový zaměstnavatel slibuje, že z hrubého platu 14 000 Kč nebude strhávat daně – pouze zdravotní a sociální pojištění. Přitom nemám žádná omezení ani důchod, takže váhám, zda věřit a podepsat smlouvu.

  • Dobrý den, z hrubé mzdy 14 000 Kč by skutečně nemusela být strhávána žádná daň, ovšem pouze pokud byste mohla uplatnit například daňové zvýhodnění na dítě, nebo slevu na velmi chudého manžela apod. Další případné úlevy najdete výše ve článku. Každopádně však daně nestrhává ani nezmírňuje zaměstnavatel, nýbrž Finanční úřad podle právních předpisů.

 4. Dobrý den, pobírám částečný invalidní důchod, ale mám možnost pracovat na zkrácený úvazek. Uvádějí hrubý plat 7 300 – 6 800 Kč, jaká vyjde čistá mzda? Děkuji.

  • Lenko, zkrácený pracovní poměr za 6 800 Kč až 7 300 Kč nebude krácen daní z příjmu, nýbrž „jenom“ zdravotními a sociálními odvody. Takže vychází 5 485 Kč, respektive až 5 997 Kč čistého měsíčně.

 5. Dobrý den, jsem zaměstnaná na 6,8 hodiny denně, tedy 34 hodin týdně. Zajímá mě, zdali mám právo na obědovou pauzu, případně na jak dlouhou. V práci totiž jíme za pochodu. Obsahuje můj částečný úvazek i půlhodinu na oběd, nebo ne? Tedy mám být v práci úvazek + půl hodiny na oběd, anebo úvazek – pauza na oběd? Díky moc.

  • Hezký den, Martino, mám pro Vás dobrou a špatnou zprávu. V zákoníku práce, § 88, sice stojí: „Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce.“

   Ale potom tam taky stojí: „Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.“ Existuje výjimka, která – předpokládám – není Vaším případem: „Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby.“

   Takže pokud jste plnoletá, zaměstnavatel Vám musí nejpozději po 6 hodinách poskytnout přestávku na oběd, aspoň 30 minut. Ale pokud přitom svoji práci můžete přerušit (a pokračovat po jídle), pauzu nemusí započítat do Vaší pracovní doby, tudíž byste zůstala v zaměstnání o půlhodiny déle, než kdybyste například jedla teprve doma.

 6. Dobrý den, potřebuji poradit. Můj základní hrubý tarif je 131 Kč/hod., můj zaměstnavatel však spočítal základní měsíční mzdu následovně. V září 19 995 Kč za 152 hodin, což je v pořádku. V říjnu 21 095 Kč za 168 hodin, tedy došlo ke snížení (na 125 Kč/hod.). V listopadu 20 844 Kč za 166 hodin, tedy opět snížení (na 125 Kč/hod.). V prosinci 22 100 Kč za 168 hodin, tedy v pořádku. Postupoval zaměstnavatel správně? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Lubomíre, zaměstnavatel musí dodržovat smlouvu nebo dohodu, kterou s Vámi uzavřel, dokud spolu konsensuálně nevyjednáte jiné podmínky. Nemůže jednostranně snižovat cenu Vaší práce, podobně jako ani Vy nemůžete svévolně říci: „Chci slíbený tarif, ale nikoli za hodinu, nýbrž 131 Kč za minutu.“ Zkrátka dvoustranně podepsanou smlouvu nebo dohodu lze změnit, jenom pokud souhlasí obě strany, protože jste (měli byste být) rovnocennými partnery. Ve Vašem případě tedy zaměstnavatel musí chybějící částku doplatit.

 7. Různé zjednodušující kalkulačky ukazují, že veškeré „daňové odvody“ představují „skoro polovinu“ celého průměrného zaměstnaneckého výdělku („super-hrubé mzdy“). Člověk tedy logicky čte mezi řádky, že odvádí státu příliš mnoho, a politici by měli „zlevnit lidskou práci“.

  Jenomže ve skutečnosti podstatnou část „daňových odvodů“ tvoří sociální a zdravotní pojištění, které za zaměstnance povinně podle zákona platí zaměstnavatel! A kdyby tyto odvody byly sníženy, vydělaly by především – anebo pouze – firmy, nikoli lidé. Sice by lehce stoupla čistá mzda, ale ještě více by klesly veřejné výdaje na zdravotnictví, důchody, podporu a rekvalifikaci v nezaměstnanosti apod. Jinými slovy, zaměstnanec by trochu vydělal, ale ještě více by zaplatil například na zdravotnických poplatcích, a nakonec by dostal nižší starobní důchod!

  Závěr: K vyšší životní úrovni nevede „zlevňování lidské práce“, ale pouze „zdražování lidské práce“, tedy vyšší mzdy, třeba i díky sociálnímu pojištění, které povinně platí zaměstnavatel za zaměstnance. Pozitivní efekt pocítí nejenom pracující mladá generace, ale i senioři, protože jejich penze závisejí na aktuálním „domácím produktu“ (na množství protočených peněz).

 8. Netušila jsem, že čistá mzda, uvedená na výplatní pásce, může být vyšší než smluvená hrubá mzda! 🙂

 9. Dobrý den, prosím o radu. Při výpočtu koeficientu částečného úvazku ve školství používáme tvar 0,xx. Mzdový účetní najíždí na nový systém, který ho používá ve tvaru XX,xx. Který tvar je správný? Děkuji.

  • Dobrý den, Heleno, jestli Vám rozumím správně, tak jde pouze o formální změnu. Například při polovičním úvazku tudíž bude místo „0,50“ uvedeno „00,50“. V podstatě tedy ani jeden uvedeným tvar není chybný. Přeji Vám spravedlivé a včasně vyplacené mzdy!

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno