Dlouho jste pracovali a platili sociální pojištění, ale potom přišla vleklá nemoc, nebo jiné zdravotní postižení, kvůli kterému nemůžete pořádně vykonávat svoje dosavadní povolání. V takovém případě máte nárok na invalidní důchod, který spočítá následující kalkulačka. UVEĎTE tam, kolik let jste odváděli sociální pojištění a doplňte taky svůj osobní vyměřovací základ (orientačně můžeme použít průměrnou hrubou měsíční mzdu, OSVČ vycházejí ze svých povinných přehledů). Úlevu dostávají občané, kteří jsou postižení od útlého věku, takže dlouho, nebo vůbec nemohli pracovat. Kalkulačka pro výpočet invalidního důchodu na roky 2019 a 2020:

Pokud neznáte dobu svého pojištění ani vyměřovací základ, ale invalidní důchod už pobíráte a zajímá vás jeho novoroční valorizace, stačí, když uvedete jeho současnou výši.

Zdravotně postižený člověk dostává protiplnění za svoje odvody

Čerpáme ze zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), kde jsou v § 41 popsány dvě složky měsíčního invalidního důchodu:

  • solidární základ = 10 % průměrné tuzemské mzdy + 300 Kč, tuto částku vyhlašuje vláda, letos jde o 3 270 Kč.
  • solidárně-zásluhová složka = určitý podíl (0,5 %, 0,75 %, nebo 1,5 % v I., II., nebo III. stupni invalidity) z takzvaného výpočtového základu (průměrné osobní mzdy, očištěné například o doby dočasné pracovní neschopnosti; ale pozor, vláda každoročně vyhlašuje takzvané redukční hranice, kterými limituje výkonnější jedince: letos počítáme nad 14 388 Kč do 130 796 Kč jenom 26 %, zbytek směrem nahoru škrtáme úplně), vynásobený celými roky důchodového pojištění. Minimálně započítáme 770 Kč.

V rámci tradiční novoroční valorizace, obě složky invalidního důchodu jejich současným příjemcům od ledna 2020 stoupnou: solidární složka o 220 Kč a solidárně-zásluhová část o 5,2 % + 151 Kč. Pouze pokud dostáváte ještě jinou státní penzi (vdovskou, vdoveckou nebo sirotčí), může vyjít nižší částka; v takovém případě bude totiž plně valorizovaná jenom vyšší dávka.

Výpočet invalidního důchodu záleží na poklesu pracovní schopnosti

Jak vidíme v úvodní kalkulačce, existují tři stupně invalidity. Přitom v nejvyšší úrovni (III.) může vycházet dvojnásobně štědřejší finanční částka, nežli v nejnižší úrovni (I.). Záleží na poklesu vaší pracovní schopnosti, což hodnotí posudkový orgán: Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) a její specializovaný lékař. Například kvůli ztrátě prstu může klavírista dosáhnout nejvyššího stupně invalidity, zatímco zpěvák formálně zůstane zdravý, protože ke zpívání končetiny nepotřebuje. Výpočet invalidního důchodu podléhá ministerské vyhlášce č. 359/2009 Sb., která obsahuje podrobné medicínské tabulky – všechny najdete pod TÍMTO odkazem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno