Hlasování o insolvenčním zákoně

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovolte, abych Vás co nejuctivěji, a zároveň velmi naléhavě vyzval, abyste dnes hlasovali pro senátní verzi novely insolvenčního zákona.

30% hranice, nebo jakákoliv jiná procentuální hranice vstupu do insolvence, stejně jako ex-post rozhodování soudů o tom, zda dlužník splnil podmínky insolvence, reálně likvidují šanci na řešení gigantického zadlužení podstatné části z 860 tisíc lidí v exekuci.

Je přitom jasné, že významná většina dlužníků je kvůli vysokému prahu vstupu do insolvence prakticky neoddlužitelná.

To má dalekosáhlé důsledky: lidé nepracují legálně, ale na černo. Přes 600 tisíc lidí se v Česku podle nedávno uvolněné studie VÚPSV pohybuje v šedé ekonomice. Dopady na českou ekonomiku dosahují 12 mld. korun.

Pod nánosem exekucí jsou skryty osobní tragédie lidí, které ničí dluhy, jež ve většině případů narostly do desetitisícových/statisícových/milionových částek především přirážkami k primárnímu dluhů a samotnými náklady na exekuce. 20 tisíc dlužníků jsou děti.

Česko obrovské dluhy stovek tisíc domácností dusí – v makroekonomice, ale i na místní úrovni. Dluhy jsou jednou z hlavních příčin ztráty bydlení a zaměstnání, a tedy nárůstu problémů sociálního vyloučení, rozpadu sociálního smíru a narůstajícího napětí.

Možnost vstoupit do insolvence bez nutnosti splatit předem stanovené procento dluhů přitom není žádný generální pardon, či podepsaný bianco šek pro všechny budoucí dlužníky.

Je to především náprava divokého, neregulovaného prostředí s půjčováním peněz, kdy významná část (a snad i většina) dluhů vznikala ze strany věřitelů vědomě, se záměrem dalšího výdělku v přirážkách k původní částce, a v následujícím exekučním řízení.

Seriózní věřitelé, kteří nevymáhají své pohledávky dryáčnicky, obvykle uspokojeni nebývají. A při nedosažitelnosti osobního bankrotu podle stávajících legislativních pravidel ani nadále nebudou.

Hlasujete o jednom z nejdůležitějších zákonů Česka. Stojíte na křižovatce, která dělí českou budoucnost podle dvou scénářů: buď bude řešit obrovský sociální a ekonomický problém možností oddlužení pro většinu dlužníků, anebo jej ještě prohloubí s dalekosáhlými sociálními a ekonomickými důsledky pro ně, ale i pro celou společnost a českou ekonomiku a pracovní trh.

Prosím, zvedněte ruku pro senátní verzi novely zákona o insolvenci.

Děkuji Vám!

Martin Šimáček
Ředitel Institutu pro sociální inkluzi

Další články od Institutu pro sociální inkluzi:

[latest-selected-content limit=“100″ display=“title,excerpt“ url=“yes“ elements=“3″ css=“one-columns“ type=“post“ status=“publish“ author=“10,“ orderby=“dateD“]