Přednostní pracovní práva mají v České republice místní občané, ale nejenom oni. Jsme součástí Evropské unie, a proto zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) nepočítá mezi cizince: všechny občany EU, jejich rodinné příslušníky (typicky manžele, děti mladší 21 let a další vyživované potomky nebo předky), ani naše vlastní příbuzné (§ 85). Pod pojmem zaměstnávání cizinců tedy rozumějme jiné osoby, pro které v roce 2018 platí poměrně přísná pravidla. Pokud hledáme nové kolegy například na Ukrajině, musíme dodržovat rovněž zákon o pobytu cizinců na území České republiky (č. 326/1999 Sb.).

Ještě před náborem Ukrajinců hledejme Čechy

Zákon o zaměstnanosti přikazuje, abychom volné pracovní místo nejprve nahlásili Úřadu práce, na jeho místní krajské pobočce (§ 86). Sdělíme tam svoje identifikační údaje, charakterizujeme danou pozici (činnost, místo výkonu), mzdové a další podmínky (včetně ne/přijatelnosti eventuálního zdravotního postižení), předpokládaný časový rámec (například smlouva na dobu neurčitou), případně přidáme další informace (možnosti ubytování, dojíždění apod.) (§ 37). Úředníci nám potom možná pošlou české zájemce o práci, což ale ještě neznamená, že dojde k uzavření smlouvy nebo dohody.

Zaměstnávání cizinců 2018 třemi legálními cestami

Jsou pozice, které našincem prakticky nelze obsadit (kvůli domnělé podřadnosti, anebo naopak vysoké náročnosti takového místa), a v takových případech opravdu musíme hledat daleko za státními hranicemi. Máme 3 základní legální možnosti:

Podle zákona o zaměstnanosti existuje takzvané povolení k zaměstnání (HLAVA II), o které písemně požádáme krajskou pobočku Úřadu práce. Přitom dokládáme identifikační údaje cizince, jeho adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu (a název orgánu, který jej vydal), identifikační údaje budoucího zaměstnavatele, druh + místo výkonu + předpokládanou dobu práce, dále v originálním znění + úředně ověřeném českém překladu pracovní smlouvu (nebo dohodu, či smlouvu o smlouvě budoucí), osvědčení o odborné způsobilosti, případně jiné zákonem vyžadované dokumenty. Na Ministerstvu vnitra vyřídíme rovněž oprávnění k pobytu (telefon +420 974 832 421, e-mail pobyty@mvcr.cz).

Podle zákona o pobytu cizinců existuje zaměstnanecká karta (§ 42g) a taky modrá karta (§ 42i). O obě povolenky obvykle žádá samotný cizinec na zastupitelském úřadu. Tam odevzdá například taky „doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území“, většinou i svoji fotografii, popřípadě doklad, že speciální povolení nepotřebuje (protože tady studuje, má zde povolený trvalý pobyt apod.). Modrá karta slouží pro zaměstnávání cizinců, kteří potřebují vysokou kvalifikaci, tedy vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, vyžadující alespoň 3 roky studia.

Informační povinnost máme, i když přijmeme občana EU

Jak už bylo řečeno úvodem, rodilí obyvatelé Evropské unie jsou tady zvýhodnění. Ale ať už v roce 2018 zaměstnáváme jakéhokoli zahraničního pracovníka, včetně mimočeských občanů EU, nejpozději v den jeho nástupu informujeme krajskou pobočku Úřadu práce. A pokud následně cizinec již nepotřebuje svoje povolení, zaměstnaneckou nebo modrou kartu, oznámíme tuto změnu tamtéž nejpozději do 10 dnů (§ 87 zákona o zaměstnanosti).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno