Jakmile se dítě naučí mluvit, samostatně jíst a používat nočník, můžeme vyrazit do mateřské školy. Tam pořádně pozná svoje vrstevníky, najde kamarády a zjistí, že svět není „jenom“ maminka a tatínek. Rodiče potom získají více času, třeba aby domácnosti obstarali větší příjem. Zápis do MŠ 2018 má poměrně volná pravidla, ale musíme dodržet školský zákon (č. 561/2004 Sb.), který nám tady poslouží jako hlavní zdroj informací. Doporučujeme začít neformálně, dubnovou návštěvou nejbližší mateřinky, ale zveřejňujeme taky návrh formální přihlášky.

Od 2 let možná, od 5. roku povinně

Zákon předpokládá, že dítě mezi vrstevníky osobnostně vyroste, dožene případné vývojové zpoždění, získá správné návyky a „základní životní hodnoty“. Ale pokud jde o oficiální předškolní vzdělávání, jako nejnižší věk stanovuje 2 roky chlapce nebo dívky, a očekává „zpravidla“ 3 až 6 let. Teprve poté, co potomek oslaví 5. narozeniny, od následujícího školního roku chodí do mateřinky povinně. Ovšem pravidla obvykle mají výjimky, což platí taky zde, jak uvidíme záhy.

Přihlášky podáváme začátkem máje

Zápis do MŠ 2018 probíhá „od 2. května do 16. května“, přesný termín a místo stanovuje ředitel/ka školky. Stejná autorita potom rozhoduje, zdali bude, nebo nebude dítě přijato. Přednostně nabírá chlapce a děvčata, kteří před začátkem školního roku dosáhnou 4. roku života a mají trvalý pobyt v daném školském obvodu: Většinou tedy buďto v obci nebo městské části, která mateřinku zřizuje, anebo podle obecní vyhlášky.

Někde, hlavně v rostoucích metropolích, bývá při zápisu zjišťována vyspělost dítěte: Jestli umí dostatečně komunikovat, vyměšovat do toalety nebo nočníku, samostatně jíst lžičkou, vysvléci a obléci se. Jinde, typicky na stárnoucích a vylidněných vesnicích, vstřícnější ředitelky přijmou i děti, které ještě nosí plenky a vyžadují náročnější asistenci. Každopádně však bývá vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti, evidenční list a při nepovinné docházce (do 5 let věku) taky dokončené očkování, eventuálně imunita proti nákaze nebo vysvětlení, že vakcíny nebyly podány „pro trvalou kontraindikaci“.

Domácí vzdělávání podléhá kontrolám

My samozřejmě nemusíme sdílet názor, že cizí učitelka a neznámí rošťáci pomohou našemu potomkovi lépe, než rodina a domácí prostředí. A „v odůvodněných případech“ můžeme rozhodnout, že dítě bude stále nebo většinou „vzděláváno individuálně“, tedy třeba jako doposud otcem a matkou. Takový krok však musíme „nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku“ oznámit řediteli či ředitelce školky, kam byl človíček přijat. Následně dostaneme pedagogická „doporučení“, podle „rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“. A mateřská škola potom bude průběžně kontrolovat, zdali občánek správně prospívá.

Vzor formuláře pro zápis do MŠ 2018

Některé obce a města vytvořily pro rodiče speciální internetové portály, kde vysvětlují, jakou cestou máte postupovat. Například zde pro: Brno, České Budějovice, Liberec, Plzeň, Pardubice, Prahu 5, Prahu 6, Ústí nad Labem, Zlín.

Mateřské školy však často mají velkou autonomii, a rodiče svých „klientů“ instruují samostatně, což nemusí být nutně chyba, ba naopak. Možná bude lepší, když zápis do MŠ zahájíme neformálně, březnovou (nebo dubnovou) návštěvou nejbližší mateřinky, abychom poznali tamní personál a zjistili, co a jak. Možný formulář stáhnete ZDE ve formátu Word a ZDE ve formátu PDF. Vzorem byl dokument, používaný Mateřskou školou v Praze 10, na ulici Milánská 472.

zapis-do-ms

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno