• Zaměstnanci ZETOR TRACTORS a.s. jsou ohledně situace ze strany společnosti od prosince aktivně informovaní. Dotčené osoby získají adekvátní odstupné i poradenství ohledně práv a povinností. Zaměstnavatel jim také vychází vstříc a nabízí ukončení pracovního poměru ve formě dohody.
  • O propuštěné zaměstnance je v Brně obrovský zájem, do nynějška jej projevilo přes 70 společností a personálních agentur.
  • Stávající krok má za cíl stabilizaci společnosti, firma se transformuje na objem výroby a prodeje plánované pro rok 2019.

V prosinci oznámila společnost ZETOR TRACTORS a.s. propuštění maximálně 260 zaměstnanců z důvodu dlouhodobě složité situace, kdy je brněnský výrobce traktorů vystaven silné konkurenci a tlaku na ceny produktů. Propuštění se týká všech útvarů společnosti, přičemž odejít má 55 % administrativních pracovníků a 45 % zaměstnanců v dělnických profesích. Firma od oznámení propouštění neeviduje výpovědi podané ze strany zaměstnanců. Všichni zaměstnanci jsou o vývoji ve společnosti informováni a s dotčenými osobami začala jednání o ukončení pracovního poměru ve formě dohody. Zaměstnancům, kteří chtějí odejít dohodou ihned nebo ve zkrácené výpovědní lhůtě, vyjde společnost vstříc i nad rámec zákonných povinností.

Společnost dosud kontaktovalo více jak 70 společností a personálních agentur s nabídkou volných pracovních míst pro propuštěné zaměstnance. V drtivé většině jde o nabídku výrobních a technických pozic, ale nechybí i nabídky na manažerské pozice. Jde o společnosti z valné většiny sídlící či fungující v Brně, jako jsou např. DPMB, Královoposká, a.s., Šmeral Brno a.s., ale také České Dráhy, a.s. a další. S firmami je ZETOR TRACTORS a.s. v kontaktu. V následujících dnech vytvoří oddělení Lidských zdrojů seznam společností, který zveřejní dotčeným zaměstnancům i s kontakty a bude na rozhodnutí pracovníků, které nabídky a jestli využijí.

„Ve spolupráci s Úřadem práce jednáme o organizaci poradenství zaměstnanci Úřadu práce, po vlastní ose pak připravujeme balíček informací, jak se chovat a jaká mají lidé práva a povinnosti v nezaměstnanosti. Věříme, že i vzhledem k reakcím firem a personálních agentur nebudou mít naši zaměstnanci problém najít novou práci co nejrychleji,“ vyjadřuje se k situaci Jana Ragasová, ředitelka Úseku lidských zdrojů v ZETOR TRACTORS a.s.

Odbory společnost nadále informujeme o vývoji stavu a situace. Další propouštění však není plánované. Zaměstnance, kteří ve společnosti zůstanou, firma bude pravidelně ve formě setkání a meetingů informovat o vývoji, představovat jim krátkodobý i střednědobý plán budoucího směřování. Aktuální krok má za cíl stabilizovat společnost a přenastavit její fungování na reálný základ v rámci výroby a prodeje v roce 2019. Nyní ZETOR TRACTORS a.s. připravuje novou strategii, která bude zahrnovat modernizaci a úpravy stávajících modelů traktorů, rozvoj poprodejních služeb a aktivity na různých trzích.