Moravské naftové doly (MND) se prezentují jako těžební společnost, ale jejich největší síla tkví v obchodu. Elektřinu a částečně také zemní plyn nakupují od jiných firem, aby obě komodity následně prodaly českým domácnostem. Přitom vydělávají na svojí obchodní marži. Srovnejme, kolik aktuálně stojí energie od MND. Ceník elektřiny a plynu přepočítáme v Kč/MWh, Kč/kWh a Kč/m3.

Moravské naftové doly těží na Slovácku

Česká republika je bohatá na chytré mozky, ale chudá na fosilní paliva. Mezi největší tuzemské těžební společnosti patří Moravské naftové doly, které se oficiálně jmenují MND. Dobývají také zemní plyn: Na Slovácku vytěží asi 99 milionů m3/rok, na Ukrajině produkují dalších 84 milionů m3/rok. Když započteme také konkurenční společnosti, celková tuzemská těžba zemního plynu dosahuje 148 milionů m3/rok.

Každý kubík přijde vhod, ale naše domácnosti a podniky chtějí víc. Celá Česká republika spotřebuje více než 7 miliard m3/rok. Takže tuzemská těžba uspokojuje asi 2 % celostátní poptávky po zemním plynu. Další kubíky přitékají ze zahraničí – z Norska, USA, Kataru, Nigérie a dalších států. Moravské naftové doly kupují na velkoobchodním trhu zemní plyn a také elektřinu, aby obě komodity posléze nabídly spotřebitelům.

MND: Ceník plynu 2024, 2025, 2026

Obchodníci prezentují svoje produkty tak, aby vypadaly lépe a přitažlivěji, než jaké skutečně jsou. Kupříkladu Moravské naftové doly prodávají Plyn z první ruky, přestože jejich těžba by nepokryla celou poptávku a dotyčné palivo dokupují od jiných těžařů. Spotřebitele ostatně nezajímá, jestli spaluje české, norské nebo americké palivo. Chce stabilní dodávky za přijatelnou cenu. Srovnejme tedy, kolik stojí zemní plyn od MND.

Záleží na spotřebě, kterou měříme v kilowatthodinách (kWh) nebo tisícinásobných megawatthodinách (MWh). 1 000 kWh = 1 MWh. Domácnosti jsou rozděleny do spotřebních pásem podle primárního účelu, na který zemní plyn používají: Vaření (do 1,89 MWh/rok), Ohřev užitkové vody (nad 1,89 do 7,56 MWh/rok) a Vytápění (nad 7,56 do 63 MWh/rok). Dodavateli zaplatíte za spotřebované megawatthodiny a uplynulé měsíce.

MND → Ceník plynu od 20. března 2024 v Kč/MWh a Kč/měsíc včetně DPH:

CeníkPásmoKč/MWhKč/měsíc
Základní ceníkVaření2 049,0059,00
Základní ceníkOhřev2 049,0059,00
Základní ceníkVytápění2 049,00168,00
Základní ceník s prémiíVaření1 926,0059,00
Základní ceník s prémiíOhřev1 926,0059,00
Základní ceník s prémiíVytápění1 926,00168,00
Online v 1. roceVaření2 049,0016,00
Online v 1. roceOhřev2 049,0016,00
Online v 1. roceVytápění2 049,0084,00
Online po 1. roceVaření2 049,0059,00
Online po 1. roceOhřev2 049,0059,00
Online po 1. roceVytápění2 049,00168,00
Online s prémií v 1. roceVaření1 926,0016,00
Online s prémií v 1. roceOhřev1 926,0016,00
Online s prémií v 1. roceVytápění1 926,0084,00
Online s prémií po 1. roceVaření1 926,0059,00
Online s prémií po 1. roceOhřev1 926,0059,00
Online s prémií po 1. roceVytápění1 926,00168,00
Ceník se stropemVaření1 986,00157,00
Ceník se stropemOhřev1 986,00157,00
Ceník se stropemVytápění1 986,00157,00
Léto 25Vaření1 935,0059,00
Léto 25Ohřev1 935,0059,00
Léto 25Vytápění1 935,00157,00
Jaro 26Vaření1 690,0059,00
Jaro 26Ohřev1 690,0059,00
Jaro 26Vytápění1 690,00157,00
Jaro 26 OnlineVaření1 690,009,00
Jaro 26 OnlineOhřev1 690,009,00
Jaro 26 OnlineVytápění1 690,0057,00

Zákazníci uzavírají smlouvy na dobu neurčitou, výpovědní lhůta trvá 3 celé kalendářní měsíce. Prémie znamená slevu za dvouletou věrnost. Některé ceny jsou fixované do 30. 6. 2025 (Léto 25) nebo 31. 3. 2026 (Jaro 26).

Kolik stojí 1 m3 (krychlový metr, kubík)

Zemní plyn prodávají také společnosti Centropol, ČEZ, E.ON, innogy a další dodavatelé. Záleží na vás, od koho palivo koupíte. Někteří dodavatelé jsou levnější, jiní dražší. V tabulce uvádíme tržní ceny, které požaduje MND.

Plyn mezitím připlouvá v námořních tankerech, proudí trubkami a čeká v podzemních zásobnících. Regionální plynovody provozují distribuční společnosti GasNet (ve většině České republiky), Pražská plynárenská (v Praze) a EG.D (v jižních Čechách). Ve faktuře proto uvidíte ještě další poplatky, které zaplatíte místnímu distributorovi. Tentokrát záleží na vašem bydlišti.

Přelouskejme ukázkový příklad. Zavítejme do domácnosti, která bydlí v Brně, Ostravě či Plzni. Ročně spotřebuje 8 372 kWh = 8,372 MWh zemního plynu. Pokud preferuje Ceník Jaro 26 Online od MND, dohromady zaplatí 20 510 Kč/rok. Průměrné spalné teplo činí 10,81 kWh/m3, a proto útrata vychází na 26,48 Kč/m3. V praxi nerozhoduje objem, ale energie, a proto ceny nejsou účtovány v objemových, nýbrž v energetických jednotkách.

MND: Ceník elektřiny 2024, 2025, 2026

Přejděme k ušlechtilejší komoditě, která rozsvěcuje počítače. Její monetizace se odvíjí od vybraného ceníku, dále od distribuční sazby a aktuálního vysokého (VT) či nízkého (NT) tarifu.

Jestli nevíte, kam patříte, koukněte do svojí smlouvy nebo do posledního vyúčtování. Většina českých domácností náleží do distribučních sazeb D01d a D02d, ve kterých stále platí vysoký tarif. Dodavateli každopádně zaplatíte za spotřebovanou energii a uplynulý čas.

MND → Ceník elektřiny od 20. 3. 2024 v Kč/MWh a Kč/měsíc včetně DPH:

CeníkSazbaKč/MWh/VTKč/MWh/NTKč/měsíc
Základní ceníkD01d4 544,004 544,0077,00
Základní ceníkD02d4 544,004 544,0077,00
Základní ceníkD25d4 651,004 233,0077,00
Základní ceníkD26d4 651,004 233,0077,00
Základní ceníkD27d4 651,004 233,0077,00
Základní ceníkD35d4 676,004 444,0077,00
Základní ceníkD45d4 633,004 444,0077,00
Základní ceníkD56d4 633,004 444,0077,00
Základní ceníkD57d4 633,004 444,0077,00
Základní ceníkD61d4 544,004 544,0077,00
Online v 1. roceD01d4 544,004 544,0047,00
Online v 1. roceD02d4 544,004 544,0047,00
Online v 1. roceD25d4 651,004 233,0047,00
Online v 1. roceD26d4 651,004 233,0047,00
Online v 1. roceD27d4 651,004 233,0047,00
Online v 1. roceD35d4 676,004 444,0047,00
Online v 1. roceD45d4 633,004 444,0047,00
Online v 1. roceD56d4 633,004 444,0047,00
Online v 1. roceD57d4 633,004 444,0047,00
Online v 1. roceD61d4 544,004 544,0047,00
Online po 1. roceD01d4 544,004 544,0077,00
Online po 1. roceD02d4 544,004 544,0077,00
Online po 1. roceD25d4 651,004 233,0077,00
Online po 1. roceD26d4 651,004 233,0077,00
Online po 1. roceD27d4 651,004 233,0077,00
Online po 1. roceD35d4 676,004 444,0077,00
Online po 1. roceD45d4 633,004 444,0077,00
Online po 1. roceD56d4 633,004 444,0077,00
Online po 1. roceD57d4 633,004 444,0077,00
Online po 1. roceD61d4 544,004 544,0077,00
Ceník se stropemD01d4 491,004 491,00157,00
Ceník se stropemD02d4 491,004 491,00157,00
Ceník se stropemD25d4 597,004 184,00157,00
Ceník se stropemD26d4 597,004 184,00157,00
Ceník se stropemD27d4 597,004 184,00157,00
Ceník se stropemD35d4 622,004 393,00157,00
Ceník se stropemD45d4 579,004 393,00157,00
Ceník se stropemD56d4 579,004 393,00157,00
Ceník se stropemD57d4 579,004 393,00157,00
Ceník se stropemD61d4 491,004 491,00157,00
Léto 25D01d4 592,004 592,0099,00
Léto 25D02d4 592,004 592,0099,00
Léto 25D25d4 700,004 278,0099,00
Léto 25D26d4 700,004 278,0099,00
Léto 25D27d4 700,004 278,0099,00
Léto 25D35d4 726,004 492,0099,00
Léto 25D45d4 682,004 492,0099,00
Léto 25D56d4 682,004 492,0099,00
Léto 25D57d4 682,004 492,0099,00
Léto 25D61d4 592,004 592,0099,00
Jaro 26D01d4 127,004 127,0099,00
Jaro 26D02d4 127,004 127,0099,00
Jaro 26D25d4 224,003 845,0099,00
Jaro 26D26d4 224,003 845,0099,00
Jaro 26D27d4 224,003 845,0099,00
Jaro 26D35d4 247,004 037,0099,00
Jaro 26D45d4 208,004 037,0099,00
Jaro 26D56d4 208,004 037,0099,00
Jaro 26D57d4 208,004 037,0099,00
Jaro 26D61d4 127,004 127,0099,00
Jaro 26 OnlineD01d4 127,004 127,0049,00
Jaro 26 OnlineD02d4 127,004 127,0049,00
Jaro 26 OnlineD25d4 224,003 845,0049,00
Jaro 26 OnlineD26d4 224,003 845,0049,00
Jaro 26 OnlineD27d4 224,003 845,0049,00
Jaro 26 OnlineD35d4 247,004 037,0049,00
Jaro 26 OnlineD45d4 208,004 037,0049,00
Jaro 26 OnlineD56d4 208,004 037,0049,00
Jaro 26 OnlineD57d4 208,004 037,0049,00
Jaro 26 OnlineD61d4 127,004 127,0049,00

Každý nový zákazník uzavírá smlouvu na dobu neurčitou, přičemž výpovědní doba trvá 3 celé kalendářní měsíce. Dodavatel garantuje, že některé ceny nestoupnou do 30. 6. 2025 (Léto 25) nebo 31. 3. 2026 (Jaro 26).

Kolik stojí 1 kWh (kilowatthodina)

Elektřinu prodávají také společnosti ČEZ, E.ON, innogy nebo Pražská energetika. Jestli chcete levnější energii, férovější obchodní podmínky nebo lepší zákaznický servis, změňte svého dodavatele. Ve druhé tabulce rekapitulujeme ceny, které chce MND.

Elektřina mezitím jiskří v drátech, kabelech a transformátorech. Elektrické vedení nízkého napětí provozují distribuční společnosti ČEZ (ve většině České republiky), EG.D (na jihu) a Pražská energetika (v Praze). Ve faktuře proto najdete také další poplatky, které očekává místní distributor.

Přidejme závěrečný modelový příklad. Nakoukneme do domácnosti, která bydlí v Olomouci nebo Kladně, spadá do distribuční sazby D02d, používá hlavní jistič o velikosti 3×25 A a v následujícím roce spotřebuje 1,616 MWh elektřiny. Jestli si vybrala Ceník Jaro 26 Online, dohromady zaplatí 15 674 Kč/rok = 9 699 Kč/MWh = 9,70 Kč/kWh.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno