222/2010 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. června 2010

o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Vláda  nařizuje  podle  §  123 odst. 6 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce:

§ 1

Tímto  nařízením  se  stanoví  zařazení  prací  ve veřejných službách a
správě  do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci poskytován plat
(dále jen „katalog prací“).

§ 2

Katalog  prací  v  příloze  k tomuto nařízení stanoví zařazení prací do
platových  tříd  podle  jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a
člení je podle druhu do povolání.

§ 3

Nařízení  vlády  č.  137/2009  Sb.,  kterým se stanoví katalog prací ve
veřejných službách a správě, se zrušuje.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2010.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

JUDr. Šimerka v. r.

Příloha

Katalog prací ve veřejných službách a správě

A. Seznam povolání a rozpětí platových tříd
——– ———————————————————————————- ———————-
Část, díl, povolání                  Platová třída
——– ———————————————————————————- ———————-
1. ČÁST

——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE

——– ———————————————————————————- ———————-
1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK                      1-11
1.01.02 SEKRETÁŘ                       4-6
1.01.03 ASISTENT                      7-13
1.01.04 REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY                      4-12
1.01.05 REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ                     6-8,10
1.01.06 PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI                      3-13
1.01.07 ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK                      6-12
1.01.08 KONTROLOR                      7-14
1.01.09 INTERNÍ AUDITOR                      10-13
1.01.10 MANAŽER KVALITY                      8-14
1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT                      6-12
1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK                      8-13
1.01.13 REFERENT FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A EKONOMICKÉ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM                      10-15
1.01.14 STATISTIK                      4-12
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 1.02 PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE

——– ———————————————————————————- ———————-
1.02.01 PERSONALISTA                      7-13
1.02.02 MZDOVÝ ÚČETNÍ                      7-10
1.02.03 ÚČETNÍ                      5-12
1.02.04 ROZPOČTÁŘ                      7-12
1.02.05 FINANČNÍ REFERENT                      7-12
1.02.06 POKLADNÍK                       4-7
1.02.07 OBCHODNÍ REFERENT                      7-12
1.02.08 ZÁSOBOVAČ                       7-9
1.02.09 PROPAGAČNÍ REFERENT                       7-9
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 1.03 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

——– ———————————————————————————- ———————-
1.03.01 PROGRAMÁTOR                      8-12
1.03.02 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (INFRASTRUKTURY, DATABÁZE, SÍŤOVÉHO          8-13
PROSTŘEDÍ, PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ, APLIKACÍ)
1.03.03 SYSTÉMOVÝ INŽENÝR                      11-13
1.03.04 PROJEKTANT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ                      11-14
1.03.05 SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU                      11-13
1.03.06 ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ                      10-13
1.03.07 VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TECHNIKY                      13,14
1.03.08 OPERÁTOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ                       5-9
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 1.04 PROVOZNĚ-TECHNICKÉ PRÁCE

——– ———————————————————————————- ———————-
1.04.01 TECHNOLOG                      7-12
1.04.02 INVESTIČNÍ REFERENT                      9-13
1.04.03 MISTR                      8-11
1.04.04 DISPEČER                      8-10
1.04.05 ZKUŠEBNÍ TECHNIK                      8-10
1.04.06 METROLOG                      8-11
1.04.07 REVIZNÍ TECHNIK                       8,9
1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK                      7-12
1.04.09 PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY                      8-13
1.04.10 BALISTIK                      8-10
1.04.11 DOPRAVNÍ REFERENT                      6-10
1.04.12 PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR                      7-13
1.04.13 ARCHITEKT (URBANISTA)                      10-14
1.04.14 ZAHRADNÍ ARCHITEKT                      7-12
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 1.05. SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE

——– ———————————————————————————- ———————-
1.05.01 PSYCHOLOG                      10-13
1.05.02 LABORANT                       2-9
1.05.03 PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK                      10-13
1.05.04 KAPLAN                      11-13
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 1.06 SPOLEČNÉ PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE

——–         ———————————————————————————- ———————-
1.06.01 DOMOVNÍK                       2-4
1.06.02 POSEL                       1,2
1.06.03 ROZMNOŽOVAČ                       1-4
1.06.04 SKLADNÍK                       2-6
1.06.05 STROJNÍK-TOPIČ                       2-7
1.06.06 UKLÍZEČ                       1-3
1.06.07 VÁŽNÝ                       1,2
1.06.08 VRÁTNÝ                       1-3
1.06.09 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL                       4-7
1.06.10 MANIPULAČNÍ DĚLNÍK                       1-3
1.06.11 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK                       4-7
1.06.12 TELEFONISTA                     2,3,5-7
——– ———————————————————————————- ———————-
2. ČÁST

——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.01 DOPRAVA

——– ———————————————————————————- ———————-
2.01.01 DĚLNÍK V DOPRAVĚ                       2,3
2.01.02 SILNIČÁŘ                       3-7
2.01.03 LETECKÝ MECHANIK                       4-9
2.01.04 MECHANIK LETADLOVÝCH PŘÍSTROJŮ                       4-8
2.01.05 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ                       2,3
2.01.06 STROJVEDOUCÍ                       5-7
2.01.07 TRAŤOVÝ DĚLNÍK                       2-4
2.01.08 TRAŤOVÝ STROJNÍK                       4-7
2.01.09 POSUNOVAČ                       5,6
2.01.10 ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU                    7,8,10-12
2.01.11 LETECKÝ TECHNIK                      9-12
2.01.12 PRACOVNÍK LETIŠTNÍHO, LETIŠTNÍHO PROVOZNÍHO A                      7-12
RADIOTECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ
2.01.13 PALUBNÍ PRŮVODČÍ                       7,8
2.01.14 VELITEL  LETADLA, PILOT LETADLA, LETECKÝ NAVIGÁTOR, PALUBNÍ INŽENÝR, PALUBNÍ  OPERÁTOR,       8-14
PALUBNÍ TECHNIK
2.01.15 VŮDCE PLAVIDLA                       6-7
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.02 JUSTICE

——– ———————————————————————————- ———————-
2.02.01 JUSTIČNÍ PRACOVNÍK                      6-13
2.02.02 VYCHOVATEL VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ                      9,10
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.03 KNIHOVNICTVÍ, ARCHIVNICTVÍ

——– ———————————————————————————- ———————-
2.03.01 KNIHOVNÍK                      6-14
2.03.02 ARCHIVÁŘ                      5-13
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.04 KULTURA

——– ———————————————————————————- ———————-
2.04.01 ARCHEOLOG                      9-14
2.04.02 PAMÁTKÁŘ                      9-14
2.04.03 SPRÁVCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ (KASTELÁN)                      8-12
2.04.04 SPRÁVCE DEPOZITÁŘE                      8-10
2.04.05 KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ                      9-13
2.04.06 PREPARÁTOR                      7-12
2.04.07 DOKUMENTÁTOR                      6-12
2.04.08 RESTAURÁTOR                      8-14
2.04.09 PRŮVODCE                       4-8
2.04.10 KONZERVÁTOR                      7-12
2.04.11 VÝSTAVÁŘ                      7-12
2.04.12 PROMÍTAČ                      3-5,7
2.04.13 ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK                       3,4
2.04.14 ZŘÍZENEC V KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH                       2-4
2.04.15 MASKÉR-UMĚLECKÝ MASKÉR                       7-9
2.04.16 VLÁSENKÁŘ                       5-7
2.04.17 ŠPERKAŘ (DESINATÉR)                       6,7
2.04.18 MODISTKA-ČEPIČÁŘKA                       4-6
2.04.19 ARANŽÉR-VÝTVARNÍK                       7,8
2.04.20 MECHANIK JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE                        8
2.04.21 GARDEROBIÉR                       4,5
2.04.22 KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ                       6-8
2.04.23 OBUVNÍK SCÉNICKÉ A KROJOVÉ OBUVI                       6-8
2.04.24 REKVIZITÁŘ                       3-5
2.04.25 MODELÁŘ VÝSTAVNÍCH MODELŮ                       4-8
2.04.26 UMĚLECKÝ ČALOUNÍK A DEKORATÉR                       6-8
2.04.27 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK                       5-9
2.04.28 UMĚLECKÝ MALÍŘ                       6-8
2.04.29 UMĚLECKÝ ŠTUKATÉR A KAŠÉR                       5-9
2.04.30 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ                       6-9
2.04.31 VÝROBCE V LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBĚ                       4-7
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.05 OBCHODNÍ PROVOZ

——– ———————————————————————————- ———————-
2.05.01 CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ                       4-6
2.05.02 KUCHAŘ                       3-7
2.05.03 ČÍŠNÍK                       2-6
2.05.04 PRODAVAČ                       2-5
2.05.05 PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU                       1-6
2.05.06 PROVOZÁŘ                       4-9
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.06 POLYGRAFIE

——– ———————————————————————————- ———————-
2.06.01 DĚLNÍK V TISKÁRNĚ                       3,4
2.06.02 KNIHAŘ                       5-8
2.06.03 SAZEČ                       4-9
2.06.04 TISKAŘ                       4-9
2.06.05 MONTÁŽNÍK V POLYGRAFII                               5-7
2.06.06 REPRODUKČNÍ FOTOGRAF                       6-8
2.06.07 GRAFIK                      9-13
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.07 PUBLICISTIKA

——– ———————————————————————————- ———————-
2.07.01 TECHNICKÝ REDAKTOR                      9,10
2.07.02 REDAKTOR, NOVINÁŘ                      9-12
2.07.03 TLUMOČNÍK-PŘEKLADATEL                      10-12
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.08 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

——– ———————————————————————————- ———————-
2.08.01 PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH                       3-9
2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK                      8-13
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.09 SPORT

——– ———————————————————————————- ———————-
2.09.01 INSTRUKTOR SPORTU                      11-14
2.09.02 TRENÉR                      10-13
2.09.03 SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU, SPECIALISTA                        9
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

——– ———————————————————————————- ———————-
2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY                      4-16
2.10.02 REFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ                      9-15
2.10.03 REFERENT STÁTNÍ POKLADNY                      11-14
2.10.04 REFERENT SPRÁVY ÚČETNICTVÍ                      12-14
2.10.05 REFERENT FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ           10-15
2.10.06 REFERENT SPRÁVY CEN                      8-14
2.10.07 REFERENT POLITIKY FINANČNÍHO TRHU                     6,9-15
2.10.08 REFERENT FINANČNÍ A DAŇOVÉ SPRÁVY                      6-14
2.10.09 REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ                      9-15
2.10.10 REFERENT LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER                   8-10,12,13
2.10.11 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH POJIŠŤOVEN A PENZIJNÍCH FONDŮ                      10-14
2.10.12 REFERENT EKONOMICKÉ OCHRANY STÁTU                      12-14
2.10.13 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ                    10,12-14
2.10.14 REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ                      6-15
2.10.15 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ                      8-15
2.10.16 REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT                      9-15
2.10.17 REFERENT SPRÁVY VÝZKUMU A VÝVOJE                      11-15
2.10.18 REFERENT SPRÁVY KULTURY, VE VĚCECH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A VE VĚCECH MÉDIÍ        6-15
A AUDIOVIZE
2.10.19 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ                      6-15
2.10.20 REFERENT ZAMĚSTNANOSTI                      6-15
2.10.21 REFERENT PRACOVNÍCH VZTAHŮ                      10-15
2.10.22 REFERENT PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI (SLUŽBY) VČETNĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJISTĚNÍ                   7-15
2.10.23 REFERENT PRO OCHRANU A PODPORU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                      8-15
2.10.24 REFERENT PRO LÉČEBNÉ ZDROJE, LÉKY A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY                      5-15
2.10.25 REFERENT SPRÁVY JUSTICE                      13,14
2.10.26 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU                      6-15
2.10.27 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY                      8-15
2.10.28 REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU                     4,6-15
2.10.29 REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU                      7-12
2.10.30 REFERENT SPRÁVY VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ                      13-14
2.10.31 REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE                      10-15
2.10.32 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU                      8-15
2.10.33 REFERENT PRO ZĚMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ                  7-15
2.10.34 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU                      6-15
2.10.35 REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY STÁTU                      9-15
2.10.36 REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU                      9-13
2.10.37 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU                      8-13
2.10.38 REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ                      8-13
2.10.39 REFERENT PRO PLAVBU A VODNÍ CESTY                      8-13
2.10.40 REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE                      9-13
2.10.41 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY                      10-15
2.10.42 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                      6-15
2.10.43 REFERENT STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBY                      7-15
2.10.44 REFERENT ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ                      7-14
2.10.45 REFERENT BÁŇSKÉ SPRÁVY                      9-14
2.10.46 REFERENT OCHRANY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A DOHLEDU NAD POSKYTOVÁNÍM VEŘEJNÉPODPORY               12-15
2.10.47 REFERENT ODBORNÉHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY                      10-14
2.10.48 REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY                      6-15
2.10.49 REFERENT ŘÍZENÍ A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ                      12-14
2.10.50 REFERENT SPRÁVY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A POŠTOVNÍCH SLUŽEB                      8-14
2.10.51 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ                      9-14
2.10.52 REFERENT PRO JADERNOU BEZPEČNOST                      12-15
2.10.53 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ                      11-15
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.11 STAVEBNICTVÍ

——– ———————————————————————————- ———————-
2.11.01 STAVEBNÍ DĚLNÍK                       2-4
2.11.02 STAVEBNÍ STROJNÍK                       4-6
2.11.03 TESAŘ                       4-8
2.11.04 ZEDNÍK                       4-8
2.11.05 INSTALATÉR-TOPENÁŘ                       5-7
2.11.06 PODLAHÁŘ                       3,4
2.11.07 POKRÝVAČ                       4-6
2.11.08 KLEMPÍŘ                       4-7
2.11.09 DLAŽDIČ-ASFALTÉR                       3-6
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.12 STROJÍRENSTVÍ

——– ———————————————————————————- ———————-
2.12.01 AUTOMECHANIK                       4-7
2.12.02 BRUSIČ KOVŮ                       4-7
2.12.03 DĚLNÍK VE VÝROBĚ AKUMULÁTORŮ                               3,4
2.12.04 ELEKTROMECHANIK                       4-8
2.12.05 PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ                       5-7
2.12.06 FRÉZAŘ                       3-8
2.12.07 GALVANIZÉR                       3-6
2.12.08 ZÁMEČNÍK                       4-8
2.12.09 LAKÝRNÍK                       3-6
2.12.10 MECHANIK                       4-8
2.12.11 MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ                       4-8
2.12.12 MECHANIK MĚŘICÍCH A REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       4-7
2.12.13 MECHANIK OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ                     3-5,7,8
2.12.14 MODELÁŘ                       5-7
2.12.15 MONTÉR POTRUBÁŘ                       4-6
2.12.16 NÁSTROJAŘ                       4-8
2.12.17 PUŠKAŘ                       5-8
2.12.18 DĚLMISTR                       4-7
2.12.19 ZBROJÍŘ                       4-7
2.12.20 RYTEC KOVŮ                       4-8
2.12.21 STROJNÍ ZÁMEČNÍK                       3-6
2.12.22 SOUSTRUŽNÍK KOVŮ                       3-8
2.12.23 SVÁŘEČ KOVŮ                       3-7
2.12.24 KAROSÁŘ                       5-7
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.13 TELEKOMUNIKACE-SPOJE

——– ———————————————————————————- ———————-
2.13.01 MECHANIK RADIOTELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       4-8
2.13.02 MECHANIK SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ                       5-8
2.13.03 MONTÉR ANTÉNNÍCH ZAŘÍZENÍ                       5-8
2.13.04 MONTÉR KABELOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ                       5-8
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.14 UMĚNÍ A UMĚLECKÁ REALIZACE

——– ———————————————————————————- ———————-
2.14.01 DRAMATURG                      11-13
2.14.02 REŽISÉR, ASISTENT REŽIE                      8-14
2.14.03 CHOREOGRAF, ASISTENT CHOREOGRAFA                      9-14
2.14.04 BALETNÍ MISTR                      10,11
2.14.05 SBORMISTR                      11-13
2.14.06 DIRIGENT, ASISTENT DIRIGENTA                      8-14
2.14.07 SCÉNOGRAF                       13
2.14.08 HEREC, HEREC S LOUTKOU                      10-13
2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, ČLEN SOUBORU                      8-12
2.14.10 SÓLISTA                      10-13
2.14.11 KOREPETITOR                      9,10
2.14.12 LEKTOR DRAMATURGIE                        9
2.14.13 TANEČNÍ, HLASOVÝ PEDAGOG                       10
2.14.14 KONCERTNÍ MISTR                      12,13
2.14.15 NÁPOVĚDA                       4-6
2.14.16 SPECIALISTA TITULKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ                        8
2.14.17 INSPICIENT                       5-7
2.14.18 ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU                       6-9
2.14.19 OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ                       6-9
2.14.20 SPECIALISTA VIDEOZÁZNAMU                    6,7,9,10
2.14.21 PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ A KULTURNĚ-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK                      5-12
2.14.22 TAJEMNÍK UMĚLECKÉHO PROVOZU                      9-12
2.14.23 PRACOVNÍK TECHNIKY SCÉNY A ORCHESTRU                       3-7
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.15 VÝZKUM A VÝVOJ

——– ———————————————————————————- ———————-
2.15.01 VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK                      12-16
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

——– ———————————————————————————- ———————-
2.16.01 UČITEL                      8-14
2.16.02 VYCHOVATEL                      8-12
2.16.03 SPECIÁLNÍ PEDAGOG                      11-13
2.16.04 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU                      8-13
2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA                       4-9
2.16.06 AKADEMICKÝ PRACOVNÍK                      12-15
2.16.07 METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ                       12
2.16.08 LEKTOR – INSTRUKTOR                      6-12
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.17 ZEMĚMĚŘICTVÍ

——– ———————————————————————————- ———————-
2.17.01 FIGURANT                       1-3
2.17.02 KARTOGRAF                      7-11
2.17.03 GEOGRAF                      8-12
2.17.04 GEODET                      7-11
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.18 ZEMĚDĚLSTVÍ

——– ———————————————————————————- ———————-
2.18.01 CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT                      5-11
2.18.02 CHOVATEL ZVÍŘAT                       3-7
2.18.03 KOČÍ                       4,5
2.18.04 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ                       3-7
2.18.05 TRAKTORISTA-MECHANIZÁTOR                       4-7
2.18.06 KOVÁŘ-PODKOVÁŘ                       6,7
2.18.07 ZAHRADNÍK                       4-7
2.18.08 PĚSTITEL PLODIN                       2-7
2.18.09 LESNÍK                       2-7
2.18.10 LESNÍ                       7-9
2.18.11 POLESNÝ                      10,11
2.18.12 REVÍRNÍK                       10
2.18.13 LESNÍ SPRÁVCE                      11,12
2.18.14 VETERINÁRNÍ TECHNIK                       8,9
2.18.15 VETERINÁRNÍ LÉKAŘ                      11-14
2.18.16 ZOOLOG                              9-13
2.18.17 ŘEZNÍK                       5,6
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ

——– ———————————————————————————- ———————-
2.19.01 SANITÁŘ                       2-5
2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT                        5
2.19.03 ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY                5-7
2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA                       5,6
2.19.05 MASÉR                        5
2.19.06 OŠETŘOVATEL                       5,6
2.19.07 DEZINFEKTOR                        5
2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA                        7
2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT                        7
2.19.10 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK                        7
2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT                        7
2.19.12 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)                       7-9
2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA                      9-12
2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA                      9-12
2.19.15 ERGOTERAPEUT                      8-11
2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT                      8-11
2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT                      8-11
2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK                      8-11
2.19.19 OPTOMETRISTA                      8-10
2.19.20 ORTOPTISTA                      8-10
2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                      8-10
2.19.22 ORTOTIK-PROTETIK                      9,10
2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT                      8-11
2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK                      8-10
2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA                      9-11
2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ                      9-11
2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT                      8-10
2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK                      9-11
2.19.29 BIOTECHNICKÝ ASISTENT                      9-11
2.19.30 RADIOLOGICKÝ TECHNIK                      9-11
2.19.31 ADIKTOLOG                      9-11
2.19.32 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG                      11-14
2.19.33 KLINICKÝ LOGOPED                      12,13
2.19.34 ZRAKOVÝ TERAPEUT                      11-13
2.19.35 FYZIOTERAPEUT                      9-13
2.19.36 RADIOLOGICKÝ FYZIK                      11-14
2.19.37 ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ                      11-13
2.19.38 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR                      11-14
2.19.39 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                      11-14
2.19.40 FARMACEUT                      11-14
2.19.41 ZUBNÍ LÉKAŘ                      11-15
2.19.42 LÉKAŘ                      11-15
2.19.43 ARTETERAPEUT, PRACOVNÍ TERAPEUT                      7-10
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

——– ———————————————————————————- ———————-
2.20.01 METEOROLOG                      5-13
2.20.02 HYDROLOG                      8-13
2.20.03 PRACOVNÍK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ                      8-13
2.20.04 PRACOVNÍK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY                    3-5,7-14
——– ———————————————————————————- ———————-
Díl 2.21 OSTATNÍ PRÁCE

——– ———————————————————————————- ———————-
2.21.01 ČISTIČ KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       3-6
2.21.02 CHEMIK                       3-8
2.21.03 KREJČÍ                       3-7
2.21.04 MECHANIK AKORDEONŮ A FOUKACÍCH HARMONIK                       3-7
2.21.05 MECHANIK KLÁVESOVÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                       3-8
2.21.06 MECHANIK STRUNNÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                       3-7
2.21.07 MECHANIK DECHOVÝCH A BICÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                       3-7
2.21.08 OBUVNÍK                       2-7
2.21.09 SEDLÁŘ-MANŽETÁŘ                       4-6
2.21.10 ČALOUNÍK A DEKORATÉR                       3-7
2.21.11 STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ                       3-6
2.21.12 MALÍŘ A NATĚRAČ                       4-6
2.21.13 POTÁPĚČ                       7,8
2.21.14 TRUHLÁŘ                       3-7
2.21.15 DĚLNÍK LÁZEŇSKÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       1,2
2.21.16 DĚLNÍK PRÁDELEN A ČISTÍREN                       1-3
2.21.17 CHEMIK PRÁDELEN A ČISTÍREN                       5,6
2.21.18 OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ                       6,7
2.21.19 FOTOGRAF                       4-7
2.21.20 HOLIČ                       3,4
2.21.21 KONDIČNÍ MASÉR                       3,4
2.21.22 PLAVČÍK                       3,4
2.21.23 RAZÍTKÁŘ                       3-6
2.21.24 DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA                       1-3
2.21.25 ŠKOLNÍK                       3-6
2.21.26 PŘEVOZNÍK                       4,5
2.21.27 HROBNÍK                       2-5
2.21.28 PRACOVNÍK KREMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ                       3-5
2.21.29 PRACOVNÍK POHŘEBNÍ SLUŽBY                       4,5
2.21.30 HASIČ                      5-10
2.21.31 STRÁŽNÍK                      5-12
——– ———————————————————————————- ———————-

B. Zařazení prací do povolání a platových tříd

1. ČÁST

DÍL 1.01 PRÁCE VE SPRÁVĚ ORGANIZACE

1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK

1.

platová třída

1.  Přenášení  nebo  jiné  manipulace  s  dokumenty  nebo kancelářskými
pomůckami a materiálem.

2.

platová třída

1. Zaprotokolovávání dokumentů a vedení jejich evidence.

2. Pořizování dat na nosná média.

3.

platová třída

1.  Vykonávání  různorodých  administrativních  prací  podle  obvyklých
postupů nebo rámcových instrukcí.

2.  Opisování  textů z rukopisů nebo psaní podle diktátů nebo zvukových
záznamů.

3. Skenování dokumentů včetně vizuální kontroly.

4.

platová třída

1. Práce s textovým editorem.

2. Zajišťování chodu podatelny a výpravny.

3.   Vedení  spisové  evidence  a  příprava  skartačního  řízení  podle
příslušných   předpisů.   Vyhledávání  a  poskytování  uložené  spisové
dokumentace podle stanovených postupů.

5.

platová třída

1. Zajišťování skartačního řízení.

2. Zajišťování chodu elektronické podatelny.

3.  Vedení  spisové  evidence  obsahující  utajované  informace a údaje
chráněné  podle  příslušných právních předpisů včetně jejich ukládání a
přípravy skartačního řízení podle příslušných předpisů.

4.  Práce  s  databázovým  systémem  nebo  tabulkovým procesorem včetně
vytváření   a   doplňování   datových  a  textových  databank  řízených
uživatelským  programem  nebo  systémem  a vytváření předprogramovaných
tabulek, grafů apod.

6.

platová třída

1.   Komplexní   zajišťování  spisové  služby  a  předarchivní  péče  o
dokumenty.

2.  Zajišťování  skartačního  řízení  materiálů  obsahujících utajované
informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.

3. Komplexní zajišťování podatelny pro více vojenských útvarů.

4.  Provádění  doručování  a úkonů prostřednictvím datových schránek ve
stanoveném rozsahu.

7.

platová třída

1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty
zahrnující  utajované  informace  nebo údaje chráněné podle příslušných
právních předpisů nebo koordinace více spisoven.

2.  Komplexní  zajišťování  spisové  služby  elektronicky a zajišťování
doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek.

3. Komplexní zajišťování služby podací stanice s oblastní a celoarmádní
působností.

8.

platová třída

1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty
zahrnující  utajované  informace  a  údaje  chráněné  podle příslušných
právních předpisů včetně koordinace činností více spisoven.

2.  Usměrňování  a koordinace spisové služby včetně zpracovávání návrhů
příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).

9.

platová třída

1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování rozsáhlé spisové služby
(více  spisoven)  a  předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované
informace  a  údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně
zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).

10.

platová třída

1.  Komplexní  koordinace  a  metodické  usměrňování  spisové služby se
složitým  členěním,  s  působností  na  celém  území  státu, zahrnující
utajované   informace  a  údaje  chráněné  podle  příslušných  právních
předpisů  včetně  zpracovávání  návrhů  příslušných  vnitřních předpisů
(spisový řád).

2.  Zpracovávání  koncepce rozvoje spisové služby s rozsáhlým členěním,
zahrnující  utajované  informace  a  údaje  chráněné  podle příslušných
právních předpisů.

11.

platová třída

1.  Zpracovávání koncepce rozvoje spisové služby se složitým členěním a
s  působností  na  celém  území státu, zahrnující utajované informace a
údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.

1.01.02 SEKRETÁŘ

4.

platová třída

1.  Vyřizování  administrativní  agendy  vedoucího  a  provádění  všech
administrativně-technických prací včetně pořizování záznamů z jednání.

5.

platová třída

1.    Vyřizování    administrativní    agendy   vedoucího,   vyřizování
korespondencí podle obecných postupů a sestavování a koordinace průběhu
denních plánů podle dispozic vedoucího.

6.

platová třída

1.  Koordinace  sekretářských,  administrativně-technických nebo jiných
provozně-technických prací.

1.01.03 ASISTENT

7.

platová třída

1.  Zajišťování  informačních  a  organizačních prací v ucelené oblasti
nebo v organizační složce.

8.

platová třída

1.  Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností
a  agend  u  orgánů  státní správy, samosprávy nebo statutárních orgánů
organizací s širokou územní nebo celostátní působností.

9.

platová třída

1.  Zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností
a agend u ústředních orgánů státní správy.

10.

platová třída

1.  Zpracovávání  komplexních  politických, ekonomických, právních nebo
jiných  analýz  pro  potřeby  starosty  a  primátora včetně zajišťování
podkladů pro jejich politická jednání a vystoupení.

11.

platová třída

1.  Koordinace  a  zpracovávání  komplexních politických, ekonomických,
právních  nebo  jiných  analýz pro potřeby hejtmana, primátora hlavního
města  Prahy  nebo náměstka člena vlády včetně zajišťování zpracovávání
podkladů pro jejich politická jednání a vystoupení.

12.

platová třída

1.  Zpracovávání  komplexních  politických, ekonomických, právních nebo
jiných  analýz  pro  potřeby  ústavních činitelů na základě informací o
činnosti organizačních složek státu, orgánů státní správy a samosprávy,
politických  stran,  ekonomických,  odborových i jiných subjektů včetně
zajišťování  zpracovávání  podkladů  pro  zahraničněpolitická jednání a
vystoupení ústavních činitelů.

13.

platová třída

1.  Provádění  expertních konzultačních činností pro ústavní činitele k
vrcholným odborně politickým problémům.

2.  Provádění  expertních  konzultačních činností pro soudce Nejvyššího
soudu,  Nejvyššího  správního  soudu,  Ústavního  soudu  a  pro  státní
zástupce Nejvyššího státního zastupitelství.

1.01.04 REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY

4.

platová třída

1.  Příprava  podkladů  pro  výpočet  nájemného a poplatků za služby za
užívání  bytů a nebytových prostor a ostatních služeb poskytovaných při
jejich užívání.

2. Fyzický soupis majetku.

3. Shromažďování požadavků na opravy a údržbu majetku podle druhu.

4. Organizace provozu zasedacích místností a sálů.

5.

platová třída

1.  Propočty  a  sumarizace  hodnot  a porovnávání fyzických a účetních
stavů majetku.

2.  Výpočty  úhrad  za  užívání  majetku  podle  obecných  metodik nebo
předpisů.

3. Zajišťování drobných oprav a údržby majetku.

6.

platová třída

1.   Provádění   inventur,   zpracovávání  inventarizačních  seznamů  a
ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku.

7.

platová třída

1.  Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby,
oprav nebo vybavení majetkem.

2. Komplexní zajišťování správy jednotlivých částí majetkových souborů.

3.  Sledování  čerpání rozpočtu na správu majetku. Vyřizování požadavků
na  pořízení,  opravy  a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a
fakturovaných  částek  za pořízený majetek. Úplná a podrobná operativní
evidence  majetku,  provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku,
vedení   průkazné  agendy  včetně  opatření  provedených  při  zjištění
nežádoucího stavu.

8.

platová třída

1. Zajišťování správy majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené
působnosti,  jeho  nabývání,  uchovávání,  prodeje  nebo  jiných  forem
dispozice.

2.  Sestavování  plánů  majetkové  správy  podle  propočtů, sumarizací,
výsledků inventur a potřeb.

3. Souhrnné zpracovávání návrhů smluv při správě majetku.

4.  Organizace  výběrových  řízení  pro  akce provozního charakteru při
správě majetku.

9.

platová třída

1.   Komplexní   zajišťování   majetkové  správy  (nabývání,  pronájmu,
zastavování,  prodeje a jiných forem dispozice) a metodické usměrňování
majetkové správy na nižších organizačních složkách.

2.  Komplexní  zajišťování  jednotlivých věcně a právně složitých forem
dispozice s rozsáhlými a různorodými majetkovými soubory organizace.

10.

platová třída

1.  Komplexní  správa  rozsáhlých  a  různorodých  majetkových souborů,
právně  a  věcně  složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování,
prodeje a jiných forem dispozice.

2. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.

11.

platová třída

1.   Komplexní   koordinace   a  metodické  usměrňování  správy  značně
rozsáhlých  a  různorodých  majetkových  souborů  rozmístěných  na více
místech  nebo v zahraničí. Navrhování komerčního využití majetku včetně
ekonomických analýz, metodik a opatření.

2. Zajišťování specializovaných odborných činností v oblasti majetkové,
majetkoprávní a restituční.

3. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.

12.

platová třída

1.  Komplexní  koordinace  postupů  veřejného  zadavatele  při zadávání
veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení.

1.01.05 REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

6.

platová třída

1.  Příprava  a  kompletace dokladů a dokumentů k zahraničním pracovním
cestám  jednotlivých  osob,  například  cestovních  dokladů,  jízdenek,
letenek, pojištění, cestovních příkazů a platidel.

7.

platová třída

1.  Příprava  zahraničních  pracovních  cest  a  zahraničních  návštěv,
organizační  zajišťování  programu,  schůzek  a jednání se zahraničními
partnery.

2.  Zpracovávání  cestovních  příkazů  k  zahraničním  pracovním cestám
včetně nároků na cestovní náhrady.

8.

platová třída

1.  Zajišťování  zahraničních  služebních  styků  (návštěv  a cest) při
konání  akcí  hromadného  charakteru  (mezinárodní konference, semináře
apod.).

2.  Organizace  a  koordinace  průběhu zahraničních cest i zahraničních
návštěv  v  organizaci  včetně  vykonávání  dílčích  odborných  prací v
oblasti  zahraničních  styků.  Koordinace časových a věcných návazností
cest v organizaci i ve vztahu k zahraničním partnerům.

3.  Zajišťování  hospodaření s devizovými prostředky organizace spojené
se  zahraničními  cestami  zaměstnanců  včetně  předávání  podkladů pro
sestavování rozpočtu a sledování jeho čerpání.

10.

platová třída

1. Zajišťování zahraničních služebních styků, vyhledávání a zajišťování
zahraničních  kontaktů pro aktuální potřeby organizace. Shromažďování a
vyhodnocování  informací o zahraničních organizacích a institucích nebo
o aktuálním dění v cizině a navrhování aktivit k jejich využívání.

1.01.06 PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI

3.

platová třída

1.  Poskytování informací o příslušnosti útvarů, pracovišť nebo osob, o
pracovní  době  a základních náležitostech podání. Poskytování průvodní
základní obecné dokumentace, informačních brožur a jiných materiálů.

4.

platová třída

1.  Podávání informací občanům o náležitostech podání a o postupech při
vyřizování jednotlivých podání občanů.

5.

platová třída

1.  Zpracovávání  návodů  a  obdobných  materiálů  (přehledů,  seznamů,
adresářů)  pro  veřejnost  k  vysvětlení  postupu při vyřizování jejich
záležitostí ve věcech příslušejících celému úřadu.

2.  Podávání komplexních informací o různorodých skutečnostech, dějích,
datech  a  procesech  se vzájemnými souvislostmi a vazbami, například o
poskytovaných službách, zajímavostech, ubytování, stravování a cenách.

6.

platová třída

1.  Podávání  informací  občanům  při  vyřizování  jejich záležitostí o
věcné,  místní  a funkční příslušnosti všech územních správních úřadů a
orgánů obcí.

2.  Monitorování  názorů,  stížností a připomínek veřejnosti k činnosti
organizace.

3.  Poskytování  odborných  informací  z  různých oborů podle stanovené
dokumentace   a   postupů,   například   historických,   zeměpisných  a
přírodopisných.

7.

platová třída

1.  Příprava  a  organizace  informačních  a  popularizačních  akcí pro
veřejnost, například dnů otevřených dveří.

2.  Vyhodnocování  názorů  veřejnosti  na činnost organizace, správního
úřadu  nebo  orgánů územního samosprávného celku. Získávání různorodých
informací  z  různých  zdrojů  včetně  jejich  třídění  a poskytování k
dalšímu využívání a zpracovávání rešerší podle obecných zadání.

3.  Zajišťování zveřejňování aktuálních informací organizace, správního
úřadu    nebo    orgánů    územního    samosprávného    celku    formou
populárně-informačních materiálů.

4.  Poskytování  specializovaných  odborných  informací a konzultací ve
vymezeném dílčím úseku v reálném čase.

8.

platová třída

1.   Sledování  periodik,  vyhodnocování  jejich  přístupu  k  vybraným
tématům,   zpracovávání  monitorů  denního  tisku  včetně  zpracovávání
statistických přehledů.

2.   Zajišťování  publicity  významných  společenských  akcí,  případně
některých  pracovních  jednání.  Zpracovávání  rozborů  a vyhodnocování
publicity  a  podnětů veřejnosti k činnosti organizace, správního úřadu
nebo orgánů územního samosprávného celku včetně návrhů na další postup.

3.  Příprava  a organizace informačních a popularizačních akcí s vlivem
na  nejširší  skupiny obyvatel včetně zajišťování součinnosti s médii a
organizace tiskových konferencí.

4.  Systematické  soustřeďování  a  vyhodnocování  informací  ve  všech
oborech  činnosti  organizace,  tvorba odborných informačních výstupů a
zpracovávání pravidelných informací pro hromadné sdělovací prostředky.

5.  Koordinace poskytování informací, poradenské a konzultační činnosti
v  reálném  čase.  Poskytování  odborných konzultací ve specializovaném
oboru v reálném čase.

6.  Vytváření  a  soustavná  a  úplná  aktualizace  souborů informací z
různých oborů z oblasti cestovního ruchu s místní působností, například
historických, zeměpisných, přírodopisných a dopravních.

9.

platová třída

1.  Vytváření  a realizace projektů a programů informování a prezentace
činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti.

2.  Vytváření  a  soustavná  a  úplná  aktualizace  souborů informací z
různých  oborů  z  oblasti  cestovního  ruchu  s regionální působností,
například historických, zeměpisných, přírodopisných a dopravních.

10.

platová třída

1.  Komplexní  zajišťování  informačních,  publicistických  a tiskových
vztahů   k  veřejnosti  a  hromadným  sdělovacím  prostředkům  (tiskový
mluvčí).

2.  Stanovování  přístupů  a  způsobů provádění informačních kampaní ve
sdělovacích prostředcích včetně jejich přípravy a realizace.

11.

platová třída

1.  Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů kraje,
hlavního  města  Prahy,  statutárního  města  nebo  správních  úřadů  s
celostátní  působností  k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům
ve  věcech  zpravidla  širokého významu včetně publicistické činnosti a
vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích (tiskový mluvčí).

2. Zpracovávání koncepce vztahu organizace.

12.

platová třída

1.   Zajišťování   informačních,  publicistických  a  tiskových  vztahů
prezidenta  republiky,  parlamentu,  vlády,  ústředního správního úřadu
nebo  bezpečnostního  sboru  v  zásadních  věcech  s  celostátním  nebo
mezinárodním  dosahem  ve  vztahu  k  veřejnosti,  cizozemským orgánům,
hromadným sdělovacím prostředkům apod. (tiskový mluvčí).

2.  Tvorba  komplexních  mediálních projektů a koncepcí uvnitř rezortu,
koordinace  komunikačních  toků  s rozsáhlou hierarchickou strukturou a
vazbami a utváření zdrojové základny informací.

13.

platová třída

1.  Tvorba koncepce mediální politiky a mediálních strategií prezidenta
republiky,   parlamentu,   vlády,   ústředního   správního  úřadu  nebo
bezpečnostního   sboru,   utváření   rozsáhlé  komunikační  soustavy  a
koordinace   jejího   začleňování   do   jednotného   rezortního   nebo
multirezortního  systému,  členěného  na  organizační složky státu nebo
příspěvkové organizace.

1.01.07 ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK

6.

platová třída

1. Pořizování zápisů z jednání orgánů územních samosprávných celků nebo
organizací.

7.

platová třída

1.   Vedení   organizačně-technické   agendy  jednání  orgánů  územních
samosprávných  celků,  výborů  a  komisí  nebo zvláštních orgánů včetně
přípravy podkladů.

8.

platová třída

1.   Zajišťování   organizačně-technických   agend   poradních   orgánů
ústředních správních úřadů, například rozkladových komisí ministra.

2. Komplexní zajišťování a koordinace vztahů mezi krajem a obcemi, mezi
územně  členěným  statutárním městem a městskými částmi a obvody a mezi
obcemi.

3.  Samostatné  zpracovávání  dílčích rozborů organizačního uspořádání,
dělby  činností,  systemizace  a toku informací v procesech organizace.
Identifikace  a  mapování  procesů řízení v rámci organizace s využitím
metod procesního řízení.

9.

platová třída

1.  Provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání, dělby činností
a toku informací včetně návrhů na jejich optimalizaci.

2.  Tvorba  a  aktualizace  procesního  modelu  organizace  včetně jeho
využití v rámci optimalizace organizace řízení nebo systemizace.

3.  Identifikace  procesů  územně  členěných  statutárních měst a krajů
včetně jejich zapracování (zápisu) do procesního modelu.

10.

platová třída

1.  Provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání, dělby činností
a  toku  informací  v  procesech úřadů statutárních měst a krajů včetně
návrhů na jejich optimalizaci.

2.  Tvorba  a  aktualizace  procesního  modelu  úřadu  územně členěného
statutárního  města nebo kraje včetně jeho využití v rámci optimalizace
organizace řízení nebo systemizace.

11.

platová třída

1. Organizace a koordinace činností k zajišťování denního výkonu funkce
prezidenta republiky nebo předsedy vlády.

2.  Tvorba  koncepce  nebo  navrhování  procesního  modelu úřadu územně
členěného statutárního města nebo kraje nebo hlavního města Prahy.

12.

platová třída

1.  Komplexní  protokolární  a organizační zajišťování výkonu ústavních
pravomocí  prezidenta  republiky,  státních  návštěv v České republice,
oficiálních,    pracovních    i    soukromých    návštěv   zahraničních
představitelů, koordinace spolupráce s ostatními útvary a organizačními
složkami státu.

2.   Koordinace   zpracovávání   politických   materiálů  a  dokumentů,
politických  programových  prohlášení  se  zásadním  dopadem  na široké
skupiny obyvatel případně i mimo hranice státu.

1.01.08 KONTROLOR

7.

platová třída

1.   Příprava  podkladů  pro  kontrolní  činnost  a  provádění  dílčích
kontrolních akcí, například ověřování správnosti vykazování skutečností
a navrhování dílčích závěrů kontrolních akcí.

2. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí.

8.

platová třída

1. Provádění kontroly v ekonomické, hospodářsko-správní, technické nebo
v  jiné  oblasti  vnitřní  činnosti  organizace,  například  kontrola a
vyhodnocování  plnění  stanovených  harmonogramů  a kvality prováděných
prací, kontrola čerpání finančních prostředků.

2.  Kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti vyřizování podnětů, petic
a stížností.

3.  Samostatné  provádění kontrol v rámci samosprávného celku nebo jeho
části.

4.  Soustavné  sledování  hospodaření  městské  části  nebo organizační
složky obce.

9.

platová třída

1. Plánování, koordinace a usměrňování kontrolního systému organizace.

2.  Zajišťování kontrol ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace.
Stanovování kontrolních záměrů podle potřeb organizace.

3.   Samostatné   provádění   kontrol  ve  vymezeném  rozsahu  činnosti
kontrolovaného objektu nebo provádění specializovaných činností v rámci
kontrolní skupiny.

4.  Prošetřování  závažných podnětů, petic, oznámení a stížností včetně
jejich vyřizování.

5. Soustavné sledování, analýza a vyhodnocování hospodaření organizace.

10.

platová třída

1.  Koordinace  kontrolního  týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních
akcí  a  norem  pro  činnost vnitřního kontrolního systému. Zajišťování
součinnosti s orgány vnější kontroly.

2.  Samostatné  provádění  vysoce  náročných  kontrol ve specializované
oblasti.

3.  Analýza  jednotlivých  rizikových  oblastí činnosti organizace nebo
městské části a stanovování zaměření kontroly.

4.  Komplexní  koordinace  kontrol  v  celém rozsahu činnosti obce nebo
městské části hlavního města Prahy.

5.  Stanovování metodiky komplexní kontrolní činnosti statutárních měst
nebo městských částí hlavního města Prahy.

6. Vyřizování závažných stížností a navrhování opatření k nápravě.

11.

platová třída

1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému organizace.

2.  Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému statutárního
města nebo městské části hlavního města Prahy.

3.  Komplexní  koordinace  kontrol  v celém rozsahu činnosti kraje nebo
hlavního města Prahy.

4. Koordinace výkonu finanční kontroly.

5.  Komplexní  výkon  kontrolní činnosti v dílčích oblastech působnosti
Nejvyššího kontrolního úřadu.

12.

platová třída

1.  Stanovování  hlavních  směrů  rozvoje kontrolního systému správního
úřadu, v jehož čele není člen vlády s celostátní působností.

2.    Stanovování    celostátních   metodik   kontrolní   činnosti   ve
specializovaném  oboru  pro  kontrolu  vykonávanou  kontrolními  orgány
včetně  vydávání kontrolních směrnic, řádů a jiných norem a zajišťování
jejich věcné a formální funkčnosti.

3.  Metodické  usměrňování  kontrolní činnosti ministerstva, kraje nebo
hlavního města Prahy.

4.  Komplexní  výkon kontrolní činnosti v rozsahu působnosti Nejvyššího
kontrolního  úřadu,  zajišťování  metodiky kontrolní činnosti v dílčích
oblastech působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

5.    Vyhodnocování   účinnosti   kontrolního   systému   a   provádění
analytických,  hodnotících  a jiných systémových specializovaných prací
na  úseku kontroly v působnosti ministerstva, kraje nebo hlavního města
Prahy.

13.

platová třída

1. Stanovování hlavních směrů rozvoje kontrolního systému ministerstva,
kraje  nebo  hlavního  města Prahy včetně tvorby koncepce, koordinace a
usměrňování finanční kontroly v jejich působnosti.

2.  Zpracovávání  koncepce  kontrolní činnosti v jednotlivých oblastech
působnosti  Nejvyššího  kontrolního  úřadu,  tvorba  metodiky  kontroly
Nejvyššího kontrolního úřadu.

14.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce a metodiky kontrolní činnosti v rozsahu působnosti
Nejvyššího  kontrolního  úřadu  včetně  její  harmonizace  a  systémové
koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.

1.01.09 INTERNÍ AUDITOR

10.

platová třída

1.  Komplexní  provádění  nezávislého  a  objektivního  přezkoumávání a
vyhodnocování  operací  a  vnitřního  kontrolního systému, zpracovávání
návrhů  na  zdokonalování  kvality  vnitřního  kontrolního  systému, na
předcházení  nebo  zmírňování  rizik  a  opatření  k nápravě zjištěných
nedostatků   (dále   jen   „interní  audit“)  v  organizacích  s  menší
pravděpodobností   výskytu   nepřiměřených   rizik  při  hospodaření  s
veřejnými prostředky včetně přípravných a analytických prácí.

2. Provádění dílčích prací pro výkon interního auditu obce s rozšířenou
působností,  městské  části  hlavního  města  Prahy, organizační složky
státu  s  územní  působností  s  rozsáhlým  vnitřním  členěním na další
organizační  celky  nebo  organizace  s  vyšší pravděpodobností výskytu
nepřiměřených  rizik  při hospodaření s veřejnými prostředky nebo výkon
jednotlivých typů interního auditu v těchto organizacích.

11.

platová třída

1.  Komplexní  výkon  interního  auditu  obce  s rozšířenou působností,
městské  části  hlavního města Prahy, organizační složky státu s územní
působností  s  rozsáhlým  vnitřním  členěním na další organizační celky
nebo  organizace  s  vyšší pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik
při hospodaření s veřejnými prostředky.

2.  Provádění  dílčích  a analytických prací pro výkon interního auditu
organizační  složky státu s celostátní působností nebo územně členěného
statutárního  města  nebo  výkon  jednotlivých  typů interního auditu v
těchto organizacích.

12.

platová třída

1.   Komplexní   výkon   interního  auditu  hlavních  oblastí  činnosti
organizační  složky státu s celostátní působností nebo územně členěného
statutárního  města  nebo  vyhodnocování  výsledků  interního  auditu v
těchto organizacích.

2.  Provádění  dílčích  a analytických prací pro výkon interního auditu
ministerstva,  Nejvyššího  kontrolního úřadu, kraje nebo hlavního města
Prahy   nebo   výkon   jednotlivých  typů  interního  auditu  v  těchto
organizacích.

13.

platová třída

1. Komplexní výkon interního auditu oborů hlavní činnosti ministerstva,
Nejvyššího  kontrolního  úřadu nebo stěžejních směrů rozvoje kraje nebo
hlavního  města  Prahy  nebo  vyhodnocování  výsledků  tohoto interního
auditu.

1.01.10 MANAŽER KVALITY

8.

platová třída

1.   Sledování   a  kontrola  kvality  služeb  poskytovaných  orgány  a
organizacemi  veřejných  služeb  a správy (dále jen „veřejných služeb“)
podle stanovených postupů.

9.

platová třída

1. Zajišťování požadované úrovně kvality poskytovaných veřejných služeb
a správa systému kvality veřejných služeb v organizaci.

2.  Hodnocení  kvality  a  porovnávání  úrovně  veřejných  služeb podle
zavedených  metod  a  navrhování  opatření ke zvyšování jejich úrovně v
organizaci.

3.  Samostatné  provádění  specializované  kontroly  dodržování systému
hodnocení   kvality   poskytovaných   veřejných  služeb  v  organizaci,
vyhodnocování  jejích výsledků a navrhování opatření na zvýšení kvality
poskytovaných veřejných služeb.

4.  Jednání  s  dodavateli  o  kvalitě dodávek a s odběrateli o kvalitě
veřejných služeb.

10.

platová třída

1.  Tvorba  a  zavádění  systému kvality veřejných služeb v organizaci.
Tvorba  vnitřních  nebo  aplikace oborových standardů kvality veřejných
služeb  a  metod  sledování  a  měření  kvality veřejných služeb včetně
provádění  konzultační  a  poradenské  činnosti  v  oboru  zvyšování  a
hodnocení kvality veřejných služeb.

2.  Koordinace  zajišťování  požadované úrovně a správy systému kvality
poskytovaných  veřejných služeb v organizaci. Aplikace metod a nástrojů
pro  řízení  kvality  veřejných  služeb.  Koordinace akreditace kvality
veřejných služeb podle standardů kvality.

3.  Analýza  výsledků  kontrolní  činnosti  v oblasti hodnocení kvality
poskytovaných  veřejných služeb v návaznosti na organizační uspořádání,
dělbu činností nebo tok informací v procesech výkonu státní správy nebo
samosprávy včetně předkládání návrhů na jejich optimalizaci.

11.

platová třída

1.   Tvorba   systému   kvality  poskytovaných  vysoce  kvalifikovaných
veřejných  služeb.  Koordinace  zajišťování požadované úrovně kvality a
správy  systému  kvality poskytovaných vysoce kvalifikovaných veřejných
služeb v organizaci včetně zavádění metod a nástrojů pro řízení kvality
těchto  veřejných  služeb  a  koordinace  akreditace  kvality veřejných
služeb.

2.  Tvorba  procedurálních, personálních, provozních a jiných standardů
kvality  vymezeného dílčího okruhu veřejných služeb. Aplikace oborových
standardů vysoce kvalifikovaných veřejných služeb.

3.  Zajišťování informační metodické pomoci, metodické, poradenské nebo
konzultační   činnosti   v   oblasti  hodnocení  kvality  poskytovaných
veřejných  služeb  nebo  jednotného  porovnávání  úrovně  těchto služeb
včetně spolupráce s poradenskými a certifikačními subjekty.

4.  Tvorba  systému  kvality  akreditované laboratoře včetně zpracování
příručky kvality.

12.

platová třída

1. Tvorba oborových standardů kvality veřejných služeb.

2. Tvorba metod a nástrojů pro řízení kvality veřejných služeb.

13.

platová třída

1. Koordinace činnosti ústředních správních úřadů a orgánů samosprávy v
oblasti hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb.

2. Tvorba celostátní koncepce hodnocení kvality poskytovaných veřejných
služeb.

14.

platová třída

1.  Tvorba koncepce celostátní politiky kvality poskytovaných veřejných
služeb.

1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT

6.

platová třída

1.  Provádění  dílčích  odborných  prací  na  úseku požární ochrany při
přípravě na mimořádné události a krizové situace. Zpracovávání podkladů
a jednoduché dokumentace na úseku požární ochrany.

2.   Provádění  dílčích  odborných  prací  při  přípravě  na  mimořádné
události,   zajišťování   nouzového   přežití,   zajišťování  varování,
evakuace, humanitární pomoci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.

7.

platová třída

1. Prověřování a kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, používání
ochranných  zařízení,  prostředků,  pomůcek a dodržování bezpečnostních
postupů.

2.  Komplexní sledování nezávadnosti pracovního prostředí a předkládání
návrhů na odstranění nedostatků.

8.

platová třída

1.  Provádění rozborů úrazovosti a nemocnosti, šetření havárií a poruch
ve  výrobě  a  provozu s důsledky na zdraví a životy zaměstnanců včetně
havárií a poruch zaviněných zaměstnanci.

2. Zajišťování styku s vnějšími orgány bezpečnosti a hygieny.

3.   Školení   a   ověřování  úrovně  znalostí  zaměstnanců  z  oblasti
bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.

4.  Samostatné  zajišťování  úkolů a opatření ve vztahu k zaměstnancům,
fyzickým  a  právnickým  osobám  pro  případ  požáru  na  úseku  jejich
vyrozumění,  varování, evakuace, nouzového zabezpečování a organizování
záchranných prací.

5.   Zajišťování  úkolů  souvisejících  s  připraveností  na  mimořádné
události a krizové stavy.

6. Zajišťování ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností.

9.

platová třída

1.   Komplexní   zajišťování  metodických,  organizačních,  řídících  a
kontrolních  činností  v  oblasti  bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti
pracovního a životního prostředí.

2.  Souhrnné  zpracovávání předepsané požární dokumentace a dokumentace
pro  krizové  stavy,  souhrnné  poskytování  informací  a  podkladů pro
zpracovávání a aktualizaci územního havarijního plánu a krizového plánu
kraje.

3.  Souhrnné  zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové
stavy.

4.  Komplexní  zajišťování  ochrany  utajovaných informací v organizaci
(bezpečnostní ředitel).

10.

platová třída

1.  Komplexní  zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce v
organizacích   se   značným   rizikem  ohrožení  bezpečnosti  a  zdraví
zaměstnanců  včetně metodických a specializovaných prací, například při
práci s výbušninami, jedy, municí.

2.  Stanovování  a komplexní zajišťování systému požární ochrany včetně
přípravy požárních řádů.

3.  Komplexní  zajišťování  ochrany  utajovaných  informací  a příprava
podkladů  pro provádění ověřování podmínek pro přístup fyzických osob k
utajovaným  informacím stupně utajení Vyhrazené v organizacích určených
právním předpisem (bezpečnostní ředitel).

4.  Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných
událostí a krizových situací.

11.

platová třída

1.  Komplexní  zajišťování  krizového  řízení,  bezpečnosti  práce nebo
požární ochrany rezortu.

2. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací rezortu.

12.

platová třída

1. Komplexní koordinace ochrany utajovaných informací rezortu členěného
na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.

2.  Tvorba  koncepce  rozvoje  ochrany  utajovaných informací krajského
ředitelství   Policie   České   republiky  nebo  krajského  ředitelství
Hasičského záchranného sboru.

3. Tvorba systému požární ochrany ve vězeňství.

1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK

8.

platová třída

1.  Příprava a zpracovávání podkladů pro přípravu technickoekonomických
studií, úkolů, výzkumu a vývoje nebo investičních akcí.

9.

platová třída

1.   Zpracovávání   souhrnných   částí   technickoekonomických  studií,
například  specifikace  majetkových  poměrů,  ekonomických, technických
nebo provozních podmínek.

2.   Koordinace   přípravy   nebo  organizačního  zajišťování  projektů
zájmového vzdělávání včetně koordinace a tvorby týmů podílejících se na
zájmovém vzdělávání dětí, mládeže nebo dospělých zájemců.

3.  Vytváření a realizace volnočasových programů nejrůznějších typů pro
děti, mládež nebo dospělé zájemce.

10.

platová třída

1.   Zpracovávání   technickoekonomických   studií   jednotlivých  méně
rozsáhlých  projektů,  úkolů  a  akcí,  například výzkumu a vývoje nebo
investic.

2.  Specifikace  a  stanovování technickoekonomických podmínek činnosti
organizačních  složek  zajišťující  hlavní  činnost  organizace  včetně
jejich koordinace.

3.  Komplexní koordinace realizace krátkodobých projektů, programů nebo
akcí,  jejich  organizačního,  personálního,  finančního,  technického,
provozního   a  jiného  zajištění  v  trvání  do  jednoho  roku,  podle
standardizovaných  postupů,  zpravidla místního významu, které vyžadují
účast zpravidla jednotlivých osob.

4. Koordinace a komplexní organizační a technické zajišťování zájmového
vzdělávání  nebo  vzdělávání v působnosti územně členěného statutárního
města nebo kraje.

5.   Tvorba  a  koncepční  příprava  volnočasových  programů  odborného
zájmového vzdělávání pro děti, mládež nebo dospělé zájemce.

6.  Metodicko-poradenská  a konzultační činnosti subjektům neformálního
vzdělávání, odborné veřejnosti a ostatním zájemcům.

11.

platová třída

1. Zpracovávání technickoekonomických studií projektů výzkumu a vývoje.

2.  Komplexní  koordinace  ekonomické, personální, technické, provozní,
majetkové  a  organizační  správy  organizace,  případně správy dalších
oborů činnosti organizace.

3.  Komplexní koordinace realizace střednědobých projektů nebo programů
s  dobou  trvání  přes  jeden rok, vyžadující specializované postupy, s
regionálním  významem  (území kraje, několika obcí), na jehož řešení se
podílejí specializovaní odborníci.

4. Tvorba koncepce a organizace odborného zájmového vzdělávání.

12.

platová třída

1.  Zpracovávání  technickoekonomických  studií  rozsáhlých  projektů a
programů,  například  výzkumu  a  vývoje, a to zpravidla víceoborových,
finančně   značně   náročných  a  s  dlouhodobým,  zpravidla  víceletým
horizontem řešení a s rozsáhlým celostátním a mezinárodním významem.

2.  Koordinace  finančního,  personálního,  technického,  provozního  a
organizačního   rozvoje,   případně   rozvoje  dalších  oborů  činnosti
organizace.

3.   Komplexní   koordinace   realizace  víceletých  celostátních  nebo
nadregionálních  (území  více  krajů)  projektů  a programů s případným
mezinárodním  prvkem,  vysoce  specializovaného  zaměření,  s  vysokými
nároky  na  způsob organizačního, finančního, personálního, provozního,
technického a jiného zajištění.

13.

platová třída

1.   Stanovování   směrů  finanční  strategie,  rozsáhlého  soustavného
investičního  rozvoje  a  personálního  rozvoje  organizace se zásadním
celostátním   nebo   mezinárodním   významem,   velkým  podílem  vysoce
kvalifikovaných  odborníků,  s  rozsáhlým  vícestupňovým  vertikálním a
mnohooborovým    horizontálním    členěním   na   organizační   složky,
specializovaným   a   náročným   provozním  a  technickým  vybavením  a
provozními    režimy,   například   vrcholných   vědeckých   pracovišť,
zdravotnických, uměleckých a vzdělávacích národních institucí.

2.    Komplexní   koordinace   realizace   strategických   dlouhodobých
mezinárodních   projektů   nebo   rozvojových   projektů  realizujících
komplexní  stěžejní  cíle  státních  politik  nebo  stěžejních výsledků
výzkumu  a  vývoje,  vyžadující  účast vysoce kvalifikovaných odborníků
mnoha různých oblastí, s dosahem do poměrů nejširších skupin osob.

1.01.13  REFERENT  FONDŮ  EVROPSKÉ  UNIE  A  EKONOMICKÉ  SPOLUPRÁCE  SE
ZAHRANIČÍM

10.

platová třída

1.  Zpracovávání  a  shromažďování  požadavků  na  projekty pomoci nebo
podpory,  provádění analýz dotačních možností kraje nebo využití dotací
zřizovanými  příspěvkovými organizacemi a zainteresovanými regionálními
subjekty.

2. Zpracovávání podkladů k investičním a neinvestičním záměrům projektů
pomoci nebo podpory v souladu s programem rozvoje kraje.

3.  Zpracovávání dotačního programu kraje v souladu s programem rozvoje
kraje.

4.  Zajišťování  administrace projektů a dotačních programů pomoci nebo
podpory kraje v průběhu realizace.

5.  Konzultace  projektových  námětů a záměrů zainteresovaných stran na
pomoc nebo podporu.

11.

platová třída

1.  Průběžné  vyhodnocování  požadavků  zainteresovaných  stran, kraje,
zřizovaných  příspěvkových  organizací  kraje  v  návaznosti na dotační
možnosti pomoci nebo podpory a zpracovávání jejich přehledů.

2.  Zajišťování komplexního zpracovávání projektů pomoci nebo podpory v
souladu se stanovenými pravidly.

3.  Zpracovávání  metodiky  přípravy  a  realizace projektů pomoci nebo
podpory v rámci projektového cyklu.

4.  Příprava  a  realizace  projektů pomoci nebo podpory podle věcného,
finančního, časového a právního rámce.

5.  Koordinace  přípravy  a realizace dotačních programů kraje a jejich
vyhodnocování.

6.   Příprava   návrhů   krátkodobých  projektů  pomoci  realizované  z
prostředků Evropské unie malého rozsahu.

7.  Realizace  a  vyhodnocování  dodatků  na zprostředkující subjekty a
příjemce  prostředků  z  fondů  Evropské  unie a ostatních zahraničních
zdrojů.

8.  Provádění  dílčích  analytických prací při výkonu auditu operačních
programů pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie.

12.

platová třída

1.   Stanovování,  standardizace  a  usměrňování  realizace  pracovních
postupů zprostředkujících subjektů (operačních programů).

2.  Dohled  nad  realizací operačního programu, vyhodnocování realizace
operačního   programu   a   navrhování  změn  v  operačním  programu  a
programových dokumentech.

3.  Systematická  analýza  dlouhodobých  dopadů  pomoci  realizované  z
prostředků   Evropské   unie  a  národních  politik  do  regionů  České
republiky.

4.  Komplexní  analýza  operačního  programu z hlediska zaměření, cílů,
efektivity vynakládání národních zdrojů a prostředků Evropské unie.

5.   Analýza   a  hodnocení  slabých  míst  implementační  struktury  a
absorpčních kapacit.

6.   Koordinace   zpracovávání   monitorovacích  indikátorů  operačního
programu včetně posuzování jejich vhodnosti.

7.  Zpracovávání  a  vyhodnocování evaluačních plánů v rámci operačního
programu.

8. Koordinace čerpání technické pomoci v rámci operačního programu.

9.  Koordinace,  příprava,  usměrňování  a realizace projektů technické
pomoci,  příprava  plánů,  přehledů a rozpočtu technické pomoci v rámci
operačního programu.

10.  Tvorba  prováděcího  dokumentu  operačního  programu  včetně  jeho
aktualizace.

11. Zpracování a aktualizace postupů pro žadatele a příjemce finančních
prostředků.

12.  Koordinace  a monitorování přípravy a realizace projektů, příprava
procesu  výběru  a  hodnocení  projektů pomoci realizované z prostředků
Evropské   unie,  koordinace  přípravy  vyhlášení  výzev  k  předložení
projektů,  poradenská  a konzultační činnost při předkládání projektů v
rámci operačního programu.

13.  Nastavení  a  aktualizace  vnitřního kontrolního systému na úrovni
subjektu    implementace   příslušného   operačního   programu   včetně
metodického usměrňování kontrolní činnosti řídícího orgánu.

14.   Koordinace  řešení  následků  nesrovnalostí  v  rámci  operačního
programu  včetně  vypracování  návrhu  opatření  a  koordinace procesní
kontroly.

15. Vyhodnocování čerpání prostředků z operačního programu.

16.  Koordinace  nebo  tvorba  postupů  pro řízení operačního programu,
metodickou  podporu, monitoring, evaluaci, nesrovnalosti, administraci,
hodnocení  a  výběr projektů, kontrol, proplácení a certifikaci plateb,
publicitu,  vzdělávání,  technickou  pomoc  nebo  budování  absorpční a
administrativní  kapacity  v  rámci  tvorby  implementačních  dokumentů
operačního programu.

17.  Podpora  řízení projektů zahraniční pomoci nebo pomoci poskytované
Českou  republikou  do  zahraničí  v  mezisektorovém  průřezu i v rámci
jednotlivých sektorů.

18.   Posuzování   a   analýza   možností   využívání   prostředků   ze
strukturálních  fondů  a z programů Evropských společenství a ostatních
zahraničních zdrojů.

19.   Metodické   usměrňování   a  koordinace  rozpočtového  procesu  u
zprostředkujících  subjektů a příjemců prostředků z fondů Evropské unie
a ostatních zahraničních zdrojů.

20.  Metodické  usměrňování a koordinace hospodaření s prostředky fondů
Evropské  unie  a  ostatních  zahraničních  zdrojů  podle  jednotlivých
příjmových  a  výdajových  oblastí  operačních  programů a programových
dokumentů.

21. Provádění auditů prostředků poskytovaných z fondů Evropské unie.

13.

platová třída

1.  Vyhodnocování  průběhu  čerpání prostředků z fondů Evropské unie za
všechny operační programy.

2. Zpracovávání společných metodik, procedurálních postupů a pravidel a
manuálů pro všechny operační programy.

3. Koordinace monitorovacího a informačního systému operačního programu
nebo operačních programů jako celku.

4. Koordinace implementační struktury operačního programu.

5.  Metodické  usměrňování  auditů  a  auditních subjektů zapojených do
realizace  operačních programů a zajišťování provádění auditů k ověření
účinného  fungování  řídícího a kontrolního systému realizace podpory z
fondů Evropské unie.

6.   Vytváření   jednotného   implementačního   prostředí  pro  řízení,
realizaci,    kontrolu,   řešení   nesrovnalostí,   technickou   pomoc,
monitorování nebo evaluaci operačních programů jako celku.

7.  Tvorba  a  rozvoj  operačního  programu  a  stanovování postupů pro
využívání  prostředků  Evropské  unie.  Tvorba  vrcholných realizačních
dokumentů  operačního  programu,  řídících  a  koordinačních  postupů a
procesů.  Koordinace realizace jednotlivých operačních programů, výběru
projektů, dohledu nad jejich realizací a implementace dalších aktivit v
rámci operačního programu.

8.  Koordinace  kohezní  politiky  v  regionech soudržnosti (regionální
rady).

9.  Stanovování hlavních směrů rozvoje celostátního kontrolního systému
čerpání prostředků Českou republikou z fondů Evropské unie.

10.  Koordinace  řešení  následků  nesrovnalostí  včetně  vypracovávání
návrhů opatření a koordinace procesních kontrol.

11.  Koordinace  a příprava plánů realizace projektů v rámci operačního
programu  po  věcné  stránce,  sledování  čerpání  prostředků  v  rámci
projektů a koordinace implementačních subjektů.

12.  Zpracovávání  návrhů celostátních programů, projektů a priorit pro
využití  prostředků  Evropské unie a ostatních zahraničních zdrojů nebo
pomoci  poskytované  Českou  republikou  do zahraničí, tvorba závazných
celostátních  pravidel  v  oblasti využívání prostředků Evropské unie a
ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované Českou republikou
do  zahraničí včetně pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování
a kontroly.

13.   Příprava   programů   spolupráce  České  republiky  s  Evropskými
společenstvími z hlediska financování.

14.  Koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby finančních částí
operačních  programů  a  programových  dokumentů,  zpracovávání analýzy
finančních   dopadů   na   vývoj   odvětví  a  regionů  a  efektivnosti
vynakládaných  finančních  prostředků,  vývojových  tendencí a struktur
odvětví  a  regionů,  možností jejich sjednocování a aplikace do jiných
odvětví a regionů.

15.  Vytváření  metodických  pokynů  pro  rozpočtování prostředků fondů
Evropské   unie  a  finanční  vypořádání  vztahů  s  finančními  útvary
operačních programů.

16.  Celostátní metodické usměrňování a koordinace využívání prostředků
Evropské unie.

17.  Tvorba  zásad  a  principů  koordinace  finanční kontroly a auditu
prostředků Evropské unie a ze zahraničí.

18. Celostátní usměrňování finančních vztahů zprostředkujících subjektů
a   příjemců   prostředků  za  finanční  části  operačních  programů  a
programových dokumentů.

19.  Koordinace  a  usměrňování  hlášených  nesrovnalostí  s  orgány na
ochranu  finančních  zájmů  Evropských  společenství  a  v  boji  proti
podvodnému jednání a proti hrozící újmě rozpočtu Evropské unie.

20. Provádění auditu řídícího a kontrolního systému operačního programu
včetně vypracovávání zpráv a stanovisek pro orgány Evropské unie.

14.

platová třída

1.  Koordinace a metodické usměrňování realizace politiky hospodářské a
sociální  soudržnosti  v  České republice v rámci národních rozvojových
dokumentů  (Národního strategického referenčního rámce, případně jiných
dokumentů obdobného významu).

2. Tvorba koncepce kohezní politiky v regionech soudržnosti.

3.  Tvorba  zásad  státní  regionální  politiky a státních regionálních
podpor realizovaných z rozpočtu Evropské unie.

4.  Tvorba  programů  využívání  zahraniční  pomoci Českou republikou v
mezirezortním a sektorovém průřezu.

5.  Tvorba  rozvojových  programů  pro  využívání  prostředků  rozpočtu
Evropské  unie  a ostatních zahraničních zdrojů nebo pomoci poskytované
Českou republikou do zahraničí.

6.  Stanovování  zásad  a principů tvorby finančních částí celostátních
operačních  programů  a  programových  dokumentů  včetně  vyhodnocování
realizace  přijatých  principů  finančních  částí operačních programů a
programových   dokumentů   a  projektů  spolufinancovaných  z  rozpočtu
Evropské unie, případně z obdobných zdrojů.

7.  Tvorba  celostátní koncepce rozpočtových vztahů k rozpočtu Evropské
unie.

15.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce  hospodářské  a  sociální soudržnosti.
Stanovování  rozvojových oblastí a cílů politiky hospodářské a sociální
soudržnosti realizovaných z prostředků Evropské unie. Koordinace tvorby
národních rozvojových dokumentů s orgány Evropské unie, tvorba soustavy
operačních  programů  a  koncepce systému čerpání prostředků z Evropské
unie   včetně   jeho   harmonizace   a  koordinace  s  mezinárodními  a
nadnárodními systémy.

1.01.14 STATISTIK

4.

platová třída

1.   Vyhotovování  a  vedení  dílčích  evidencí,  přehledů,  seznamů  a
kartoték.

5.

platová třída

1. Příprava, sběr a zpracovávání statistických údajů a dat.

2. Provádění místních statistických šetření podle daných postupů.

3. Pořizování a vedení statistik a evidencí podle závazných postupů.

6.

platová třída

1.  Vedení  časových  řad,  údržba  statistických  souborů  a  příprava
statistických podkladů pro další použití.

2.  Odborné  zpracovávání  podkladů  pro  tvorbu projektů statistických
zjišťování.

3. Vedení celostátních statistik ve vymezené oblasti.

4.   Sběr,   kontrola   a   zpracovávání  dat  a  údajů  při  provádění
statistických šetření.

7.

platová třída

1. Zajišťování rozsáhlých sběrů dat a kontrola průběhu zpracování.

2. Vedení celostátních evidencí.

8.

platová třída

1.  Provádění  prověrek  správnosti  statistických  dat na místě jejich
zjišťování.

2. Odborné zpracovávání dílčích částí statistických analýz.

3.  Organizace  statistického  zjišťování ve vymezené věcné nebo územní
působnosti    včetně    zajišťování    požadavků   na   charakteristiky
statistického souboru.

9.

platová třída

1. Koordinace provádění celostátních statistických šetření.

10.

platová třída

1.  Věcná  analýza  požadavků uživatelů statistických informací, jejich
transformace   do   podoby   statistických  ukazatelů  pro  poskytování
informačních   služeb   a   vymezování   kriterií   definování  souborů
respondentů.

2.   Stanovování   jednotných  celostátních  statistických  postupů  ve
vymezené oblasti.

3.  Zpracovávání  nestandardních  výstupů  a analytických vyhodnocování
výsledků statistických zjišťování podle stanovených postupů.

4. Organizace složitých celostátních statistických výběrových šetření.

11.

platová třída

1.   Tvorba  celostátních  metodických  zásad  a  nástrojů  statistiky,
například   definování  ukazatelů,  tvorba  statistických  číselníků  a
statistických klasifikací.

2. Komplexní správa statistických registrů v rámci statistické služby.

3.  Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických
zjišťování  odvětvových  a průřezových statistik. Hodnocení konzistence
statistických  zjišťování  a  jejich porovnávání s ostatními dostupnými
zdroji.

4.  Odborné  zpracovávání  podkladů  a  syntéza souborů statistických a
dalších údajů pro přípravu analýz a predikcí.

12.

platová třída

1.  Tvorba  matematicko-statistických  metod  pro výběrová zjišťování a
jejich   dopočty   a   inputace.  Tvorba  a  aplikace  metod  sezónního
očišťování, hodnocení a řízení kvality dat.

2.  Tvorba  metodiky  celostátních úsekových statistik, jejich analýz a
kvalifikované odhady vývoje makrospolečenských ukazatelů.

3.  Provádění  analýz  pro  ověřování  konzistence  statistických dat a
zpracovávání aktuálních analytických případových studií a materiálů.

DÍL 1.02 PERSONALISTICKÉ, EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PRÁCE

1.02.01 PERSONALISTA

7.

platová třída

1.  Provádění  dílčích pracovněprávních úkonů a personalistických prací
podle  stanovených  postupů  a  pravidel,  například  vedení personální
evidence,   příprava   a   kompletace  pracovněprávní  a  zaměstnanecké
dokumentace  a  dalších podkladů ke vzdělávání zaměstnanců a pro oblast
systemizace a organizačního uspořádání.

2.  Organizační  zajišťování akcí ke zvyšování a doplňování kvalifikace
zaměstnanců.

3. Zajišťování dílčích úkolů při výběru a přijímání nových zaměstnanců,
například organizačně-technické zabezpečení výběrového řízení.

8.

platová třída

1. Vyřizování pracovněprávních záležitostí zaměstnanců.

2.   Zajišťování   realizace   vzdělávání   zaměstnanců   podle  potřeb
organizace.

3. Zajišťování realizace sociálních programů.

4.  Posuzování  a  výběr  uchazečů  o přijetí v rámci výběrového řízení
podle stanovených zásad a kriterií.

5. Stanovování bližších podmínek a zajišťování poskytování jednotlivých
složek  platu  skupinám  nebo  jednotlivým  zaměstnancům podle právních
předpisů. Zařazování do platových tříd podle katalogu prací.

6.  Stanovování  objemu  prostředků na platy pro jednotlivé organizační
složky  (části)  organizace  podle stanovených zásad a pravidel. Rozpis
prostředků na platy podle jednotlivých platových složek.

7.  Zajišťování  a  kontrola  dodržování  pracovněprávních  předpisů  a
předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.

9.

platová třída

1.  Komplexní  zajišťování  oblasti organizačních vztahů a systemizace,
personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.

2.  Stanovování  zásad  a  kriterií pro výběrová řízení, hodnocení nebo
odměňování zaměstnanců.

10.

platová třída

1.  Komplexní  koordinace  a  zajišťování rozvoje oblasti organizačních
vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání
zaměstnanců (dále jen „personální správa“) organizace.

2.  Komplexní  koordinace  personální  správy  v organizaci s rozsáhlou
kvalifikační   a   profesní  strukturou,  vertikálním  a  horizontálním
organizačním členěním.

3.  Tvorba  personalistických  metod,  programů  a zásad personálního a
sociálního  rozvoje  v organizacích s rozsáhlou kvalifikační a profesní
strukturou,   vertikálním   a   horizontálním   organizačním  členěním,
například  metod  hodnocení  zaměstnanců,  sociálních nebo vzdělávacích
programů, programů funkční a pracovní adaptace a kariérních programů.

4.   Metodické   usměrňování,  koordinace  a  zpracovávání  komplexních
programů  organizace  a  systemizace,  personalistiky,  odměňování nebo
přípravy a vzdělávání zaměstnanců ústředního správního úřadu, správního
úřadu  s  celostátní  působností,  orgánů  nebo organizací s celostátní
působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.

11.

platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje personální správy v organizacích s rozsáhlou
kvalifikační, profesní a organizační strukturou.

2.  Tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky,
odměňování  nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ústředního správního
úřadu,  správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací
s  celostátní působností, kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních
měst.

3.  Metodické  usměrňování  a koordinace personální správy organizace s
mimořádnými  nároky  na  výkon  vysoce  specializovaných a kvalifikačně
nejnáročnějších  prací,  například rezortu, ústředního správního úřadu,
správního  úřadu, orgánu nebo organizace s celostátní působností, které
se  člení  na  další územní správní úřady nebo pracoviště rozmístěná po
celém  území  České  republiky  nebo  personální správy kraje, hlavního
města Prahy nebo statutárního města.

4.   Metodické   usměrňování,   zpracovávání   komplexních  programů  a
koordinace  organizace  a  systemizace, personalistiky, odměňování nebo
přípravy  a  vzdělávání  v rezortu členěném na další organizační složky
státu s celostátní nebo územní působností, v bezpečnostním sboru nebo v
Armádě České republiky.

12.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce rozvoje personální správy organizací s mimořádnými
nároky  na výkon vysoce specializovaných a kvalifikačně nejnáročnějších
prací,   například   ústředního  správního  úřadu,  správního  úřadu  s
celostátní  působností, orgánů nebo organizací s celostátní působností,
kraje, hlavního města Prahy nebo statutárních měst.

2. Tvorba koncepce personální správy rezortu.

3.   Metodické  usměrňování  a  koordinace  personální  správy  rezortu
členěného  na  další  organizační složky státu s celostátní nebo územní
působností  nebo  tvorba  koncepce  organizačních vztahů a systemizace,
personalistiky,  odměňování  nebo  přípravy  a  vzdělávání  zaměstnanců
tohoto rezortu.

4.   Celostátní   koordinace   a  metodické  usměrňování  organizace  a
systemizace,  personalistiky  nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ve
správních úřadech ve státní správě jako celku.

5. Tvorba koncepce organizace a systemizace, personalistiky, odměňování
nebo  přípravy  a  vzdělávání  v  rezortu členěném na další organizační
složky státu s celostátní nebo územní působností, v bezpečnostním sboru
nebo v Armádě České republiky.

13.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  personální  správy  rezortu  členěného  na  další
organizační   složky   státu   s  celostátní  nebo  územní  působností,
bezpečnostního sboru nebo Armády České republiky.

2.   Tvorba   koncepce  obecně  závazných  systémů  dalšího  vzdělávání
zaměstnanců  a  dalších osob, kde se kvalifikační předpoklady pro výkon
povolání stanoví právním předpisem.

3.  Tvorba  koncepce  organizace  a  systemizace,  personalistiky  nebo
přípravy a vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech ve státní správě
jako celku.

1.02.02 MZDOVÝ ÚČETNÍ

7.

platová třída

1.  Příprava  a  zpracovávání údajů a provádění dalších úkonů k výpočtu
výše  platu,  náhrad platu, případně dalších plnění, dávek nemocenského
pojištění, k zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu
daně  z  příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění
zaměstnanců  (příslušníků)  včetně  systematického vedení a archivování
těchto  a  souvisejících  údajů. Provádění registračních a oznamovacích
činností a vztahů, týkajících se zaměstnanců organizace.

8.

platová třída

1.  Výpočet  výše platu, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad
platu  a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění
srážek  z  platu,  zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti
zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

9.

platová třída

1.  Koordinace  nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování
platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek
z  platu,  agendy  daní  ze závislé činnosti a pojistného na sociální a
zdravotní pojištění.

2.  Výpočet  výše  platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad
platu,  nemocenského  a  dalších  plnění,  výpočet a provádění srážek z
platu,  výpočet  náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy
daně  z  příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní
pojištění,  a  to  převážně pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v
zahraničí.

10.

platová třída

1.  Metodické  usměrňování způsobu aplikace právních předpisů, zavádění
speciálních  postupů  nad rámec obecných úprav a zajišťování správnosti
programů  upravujících  výpočet, výplatu a zúčtování platu, poskytování
náhrad  platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, problematiku
daní  z  příjmů ze závislé činnosti, nemocenského pojištění, pojistného
na  sociální  a  zdravotní  pojištění a dalších právních předpisů podle
specifických  podmínek  zaměstnavatele, definice komplexních výstupních
sestav,  zastupování  zaměstnavatele  v  dané  oblasti  při jednáních s
vnějšími orgány a poskytování konzultací zaměstnancům.

1.02.03 ÚČETNÍ

5.

platová třída

1. Fakturace a likvidace faktur včetně kontroly položek a fakturovaných
částek.

2.  Ukládání  účetních  písemností a záznamů účetních jednotek a jejich
uschovávání.

6.

platová třída

1.  Provádění  jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně
shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů.

2. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.

3. Výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách, při jiných změnách
místa výkonu práce a při přijetí do zaměstnání.

7.

platová třída

1.  Provádění uceleného souboru účetních operací na jednotlivých účtech
nebo  skupině  účtů.  Zpracovávání  účetních  dokladů,  účetních knih a
ostatních účetních písemností pro automatizované zpracovávání.

2. Provádění dokladových inventur a pořizovaní inventurních soupisů.

3.  Provádění  úkonů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro
stanovování  základu daně a výpočet daně z účetních podkladů, provádění
registračních  a  oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se
správci daní. Zpracovávání podání v daňových věcech, například daňových
přiznání, oznámení, žádostí, námitek a odvolání.

4.  Samostatné  zajišťování  agendy  některých  daní,  například daně z
pozemků, silniční, z převodu nemovitostí apod.

8.

platová třída

1. Samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, například majetku,
pohledávek  a  závazků,  na  úseku  zúčtovacích  vztahů  k odběratelům,
dodavatelům  a  zaměstnancům  a  zúčtovávání  daní  a  dotací, na úseku
finančních  prostředků  a  zdrojů,  pohledávek  a  závazků. Sledování a
evidování  pohybu  finančních  operací a stavu finančních prostředků na
bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění
platebního  a  zúčtovacího  styku  s bankou. Provádění oprav v účetních
dokladech.

2.  Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty
a zajišťování daňového řízení se správcem daně.

3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.

9.

platová třída

1. Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky nebo úseku velké účetní
jednotky  včetně  řešení  případů  porušení  povinností  podle zákona o
účetnictví s příslušnými orgány.

2. Sestavování účetní závěrky účetní jednotky a její zveřejňování.

3.  Vedení  účetních  knih,  deníku,  hlavní  knihy,  knihy  analytické
evidence, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.

4.  Samostatné  zajišťování  agendy  daně z přidané hodnoty ve vztahu k
zahraničí.

10.

platová třída

1.  Komplexní  vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o
stavu,  pohybu  a  rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o
výdajích  a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní
závěrky a vedení účetních knih.

11.

platová třída

1.   Stanovování   metodiky   účetnictví,  způsobů  oceňování,  postupů
odpisování,  postupů  účtování,  uspořádání  položek  účetní  závěrky a
jejich  obsahového  vymezení a postupů pro provedení konsolidace účetní
závěrky v účetnictví a v účetní závěrce.

12.

platová třída

1. Koordinace účetní uzávěrky rezortu včetně analytických a metodických
prací spojených s konsolidací dat.

1.02.04 ROZPOČTÁŘ

7.

platová třída

1.  Rozpis  jednotlivých  částí  rozpočtu  podle položek na organizační
celky,  výkony,  práce,  výrobky  nebo služby a sledování jeho čerpání.
Provádění dílčích rozpočtových změn.

8.

platová třída

1.  Příprava ucelených částí rozpočtu. Sledování příjmů a výdajů včetně
navrhování  opatření  při  jejich  neplnění. Rozpisy příspěvků a dotací
podle stanovených zásad.

9.

platová třída

1.   Sestavování   rozpočtů   jednotlivých  organizačních  celků  podle
kalkulací,  norem  a  potřeb včetně jejich rozpisů a zajišťování jejich
plnění.   Prověřování   a   zajišťování  účetní  správnosti  vykazování
rozpočtových prostředků. Zajišťování realizace rozpočtových změn.

2.  Rozpis  ukazatelů  rozpočtu, sledování a analýza čerpání rozpočtu a
plnění závazných ukazatelů.

10.

platová třída

1.   Sestavování   rozpočtu   organizace.   Projednávání   rozpočtu   s
jednotlivými  rozpočtovými místy. Sledování, projednávání a zúčtovávání
plnění   rozpočtu   s   rozpočtujícím  orgánem.  Zajišťování  realizace
příjmových  a  výdajových  stránek  rozpočtu včetně návrhu opatření při
jejich neplnění.

2.   Kontrola  hospodaření  podle  rozpočtu  včetně  sledování  vývoje,
provádění   rozboru  a  stanovování  návrhů  na  opatření.  Navrhování,
přijímání a projednávání rozpočtových změn.

3.   Hodnocení   vývoje  finančního  hospodaření  územních  rozpočtů  a
vypracovávání podkladů pro státní závěrečný účet.

11.

platová třída

1.  Sestavování  rozpočtů  organizací  s  rozmanitými  obory  činností,
členitou   vnitřní   organizační  strukturou  a  s  dynamickým  vývojem
jednotlivých  rozpočtových  položek.  Optimalizace  příjmové a výdajové
politiky  organizace.  Stanovování  zásad  rozpisů  rozpočtů  a  jiných
rozpočtových pravidel.

12.

platová třída

1.  Metodické  usměrňování  a  organizace  hospodaření  s  rozpočtovými
prostředky  podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly
nebo více kapitol.

1.02.05 FINANČNÍ REFERENT

7.

platová třída

1.  Ověřování  výše  platební  povinnosti  a  vystavování  předpisných,
odpisných a přeúčtovacích platebních poukazů.

8.

platová třída

1. Sledování a evidence finančního majetku.

2. Zajišťování agendy oběživa.

3. Zajišťování styku s bankou.

9.

platová třída

1.   Zajišťování  financování  organizace  (agendy  finančních  zdrojů,
úvěrové agendy, zúčtovacího a platebního styku).

2. Analýza pohledávek a závazků.

3.  Zajišťování  agendy  správy  dotací  nebo  jiných  účelově vázaných
prostředků.  Kontrola  čerpání  a  užití  dotací  nebo  jiných  účelově
vázaných rozpočtových prostředků.

4.  Příprava  návrhů  na  sdružování  finančních prostředků z veřejných
zdrojů, právnických a fyzických osob včetně jejich vyhodnocování.

10.

platová třída

1. Zajišťování zahraničního platebního styku.

2. Zajišťování úvěrové politiky organizace.

3.  Koordinace  činností  souvisejících s podáváním žádostí o podpory a
dotace  a  přijímáním  podpor  a  dotací  a s plněním závazků vzniklých
přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory. Stanovování
postupů   a  zásad  výběru  žadatelů  o  podpory  včetně  vyhodnocování
projektů.  Zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných
dotací a podpor.

11.

platová třída

1.  Zajišťování  systému  financování  organizace  prostřednictvím více
zdrojů  financování, například rozpočtových, mimorozpočtových a dalších
veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod.

2. Zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků
a  předkládání  návrhů  opatření  ke zlepšení efektivnosti hospodaření.
Navrhování   způsobů  financování  organizace.  Vyhledávání  finančních
zdrojů. Zpracovávání finančních plánů.

3.  Vytváření  zásad  financování  finanční politiky v jednom nebo více
oborech  činností  územní  státní  správy  nebo  samosprávy a provádění
rozpisu  závazných  a  orientačních ukazatelů rozpočtu s přihlédnutím k
prioritám jednotlivých druhů výdajů.

4.  Posuzování požadavků financovaných organizací nad rámec schváleného
rozpočtu  z  hlediska  věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádění
rozpočtových opatření ve své pravomoci.

5.  Stanovování  postupů,  zásad  a  metodik pro poskytování finančních
podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů.

12.

platová třída

1.  Stanovování  finanční  strategie  organizace,  provádění finančních
operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných
aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace.

1.02.06 POKLADNÍK

4.

platová třída

l.  Prodej  vstupenek,  například  v kulturních zařízeních, památkových
objektech, muzeích a galeriích včetně vedení peněžní agendy.

5.

platová třída

1. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.

6.

platová třída

1.   Zajišťování   pokladních  služeb  pro  potřeby  organizace  včetně
přijímání a vydávání peněz veřejnosti.

7.

platová třída

1. Zajišťování pokladních služeb v tuzemské i v zahraničních měnách pro
veřejnost.

1.02.07 OBCHODNÍ REFERENT

7.

platová třída

1. Příprava podkladů pro obchodní jednání nebo pro uzavírání obchodních
smluv.

8.

platová třída

1. Zajišťování jednotlivých úseků obchodní agendy.

2. Zpracovávání ekonomických rozborů, sledování obchodní situace včetně
návrhů na opatření v obchodní oblasti.

9.

platová třída

1. Zajišťování obchodní agendy organizace a její koordinace s ostatními
úseky činnosti.

2. Provádění průzkumů a analýz trhu a navrhování obchodních opatření.

10.

platová třída

1. Komplexní zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů
a realizace mezinárodních obchodních vztahů.

11.

platová třída

1.   Zpracovávání   marketingových   prognóz  a  příprava  marketingové
strategie.

12.

platová třída

1. Tvorba koncepce obchodního nebo podnikatelského zaměření organizace.
Koordinace marketingových strategií.

1.02.08 ZÁSOBOVAČ

7.

platová třída

1. Samostatný nákup vymezeného sortimentu zboží a sjednávání kontraktů,
sestavování  harmonogramů  zásobování  včetně  vystavování objednávek a
potvrzování faktur.

8.

platová třída

1.   Zajišťování   dodávek  materiálu,  surovin,  strojů  a  zboží  pro
organizaci  v  požadovaném sortimentu, množství, kvalitě a času. Vedení
poptávkových řízení. Účast na kontraktačních jednáních, výběr dodávek a
uzavírání kontraktů s dodavateli.

9.

platová třída

1. Komplexní a samostatné zajišťování materiálně-technického zásobování
pro celou organizaci.

1.02.09 PROPAGAČNÍ REFERENT

7.

platová třída

1.   Zpracovávání   návrhů   propagačních   akcí.   Zadávání  realizace
propagačních akcí.

2. Zajišťování přípravy a pořizování propagačních předmětů.

8.

platová třída

1.  Zajišťování  všech  způsobů a forem propagace organizace nebo úseku
její činnosti. Navrhování, zajišťování a organizace propagačních akcí.

2. Koordinace propagace s ostatními úseky organizace.

9.

platová třída

1.  Zajišťování  propagace  činnosti,  záměrů,  výsledků a dalších věcí
daného území, oboru správy nebo samosprávy nebo jiného oboru činnosti.

DÍL 1.03 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1.03.01 PROGRAMÁTOR

8.

platová třída

1.  Vytváření  jednoduchých  částí  aplikačního  programového vybavení.
Testování aplikačního programového vybavení.

9.

platová třída

1.  Zajišťování  zpracovávání složitých prováděcích projektů zpracování
dat  a  provádění úprav těchto projektů včetně úprav technologií daných
projektem na podmínky konkrétních provozů.

2. Vytváření a testování aplikačního programového vybavení.

10.

platová třída

1. Vytváření a testování složitého aplikačního programového vybavení.

2.  Zpracovávání  návrhu  programového vybavení, návrh jeho systémových
komponent,  externích  rozhraní a databází a zajišťování jeho integrace
včetně  jejího  testování  a vývoje testů pro ověřování u projektů změn
provozu  a  údržby  informačních  a komunikačních systémů, programového
vybavení nebo informačních služeb.

11.

platová třída

1.  Koordinace programovacích prací na aplikačním programovém vybavení.
Zpracovávání  dílčího  aplikačního  programového  vybavení  s vazbou na
hlavní  aplikační  programové  vybavení a s vazbami na další databázové
systémy nebo síťového prostředí.

2.  Koordinace  vývoje  aplikačního  programového  vybavení, návrh jeho
systémových komponent, externích rozhraní a databází a zajišťování jeho
integrace  včetně  jejího  testování  a  vývoje testů pro ověřování pro
redukované    nebo   kombinované   projekty   vývoje   informačních   a
komunikačních  systémů, programového vybavení nebo informačních služeb,
které  jsou  nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají
omezené  vazby,  případně  jsou kombinované s dalším externím nákupem a
zavedením informačních systémů nebo rozvojem jejich provozu a údržby.

12.

platová třída

1. Koordinace analýzy a vývoje aplikačního programového vybavení.

2.   Hodnocení  a  stanovování  programovacích  prostředků,  navrhování
architektury  programového vybavení, vrcholové úrovně vnějšího rozhraní
a  rozhraní  mezi  komponenty  programového  vybavení, vrcholové úrovně
databáze a plánu komplexní integrace pro projekty vývoje informačních a
komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.

1.03.02    SPRÁVCE    INFORMAČNÍCH    A    KOMUNIKAČNÍCH    TECHNOLOGIÍ
(INFRASTRUKTURY,  DATABÁZE,  SÍŤOVÉHO PROSTŘEDÍ, PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ,
APLIKACÍ)

8.

platová třída

1. Zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti provozované počítačové
aplikace nebo informační a komunikační infrastruktury.

2. Správa báze dat.

9.

platová třída

1.  Zajišťování  chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů
zpracování dat.

2. Správa databází ve víceuživatelských počítačových systémech.

10.

platová třída

1.  Zajišťování  správné  funkce a chodu vymezených uživatelských úseků
informační a komunikační infrastruktury, například operačních systémů a
jejich   nadstaveb,   programovacích  prostředků,  vývojových  nástrojů
programovacích  jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů,
informačních   systémů,   vědeckých,  vědeckotechnických,  technických,
inženýrských,   grafických,  kancelářských  nebo  jiných  aplikací  pro
koncového  uživatele,  síťového prostředí, databází apod. Stanovování a
organizování  způsobů  a  postupů  využívání  komunikačních  prostředků
výpočetní techniky.

2.  Samostatná  systémová činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů
výpočetní   techniky   a   rozbory   a   analýzy  pro  tvorbu  projektů
uživatelských aplikací systémů výpočetní techniky.

3. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází.

4.  Zajišťování  správy,  funkčnosti  a  bezpečnosti lokálního síťového
prostředí.  Monitorování  a  diagnostika sítí, definování a přidělování
adres uživatelům a propojování na další sítě.

5. Zajišťování bezpečnosti dat.

6. Zajišťování integrity dat. Nastavování databází.

7. Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází.

8. Monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů.

9. Projektování a koordinace servisu, údržby a správy databáze.

11.

platová třída

1.  Zajišťování  správy  (administrování)  systému  výpočetní techniky.
Metodické  usměrňování  uživatelů,  definování jejich problémů a jejich
řešení   se  všemi  účastníky  správy  systému,  například  se  správou
operačních systémů databází, síťového prostředí, případně s dodavateli.

2.   Definice  vazeb  mezi  aplikacemi  systémů  výpočetní  techniky  a
zajišťování modulů pro jejich propojování.

3.  Zajišťování  nového  nastavení systémů při změnách projektu, řešení
přístupových  práv  konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů
výpočetní techniky.

4.   Zajišťování   provozu   při   změnách   projektů   informačních  a
komunikačních  systémů  nebo programového vybavení, zpracovávání plánů,
norem  a  postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a
realizace  modifikací  a  zajišťování  jejich  integrity  a poskytování
podpory uživatelům.

5.  Navrhování  a optimalizace databází včetně jejich ochrany a údržby,
vytváření  nových modulů a nových verzí, řešení nestandardních problémů
s dodavateli, aplikace aktualizací a změn.

6.  Výstavba,  administrace  a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření
uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.

12.

platová třída

1.  Zajišťování  řešení  projektů informačních a komunikačních systémů,
programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na
jiných  informačních  systémech nebo mají na ně omezené vazby, případně
jsou  kombinované  s  dalším  externím nákupem a zavedením informačního
systému  nebo  rozvojem  jejich  provozu  a  údržby včetně zpracovávání
plánů,  norem  a  postupů  změn provozu a údržby, testování, přípravy a
realizace  modifikací  a  zajišťování  jejich  integrity  a poskytování
podpory uživatelům.

2.  Řízení  a  koordinace  správ rozsáhlých centrálních databází včetně
jejich navrhování a správy.

3.   Přebírání,  aplikace,  ověřování,  uvádění  do  provozu  a  správa
složitých  síťových  prostředí,  například  u globálních hierarchických
síťových  prostředí.  Navrhování  systémů zabezpečujících ochranu dat i
celých  systémů,  navrhování systémů zálohování dat a jejich realizace.
Navrhování propojení na další systémy výpočetní techniky.

13.

platová třída

1.  Koordinace  komplexních  projektů  vývoje  informačních  systémů  a
komunikačních  systémů, programového vybavení nebo informačních služeb,
zpracovávání  plánů,  norem  a  postupů změn provozu a údržby, provozní
testování,   příprava  a  realizace  modifikací  a  zajišťování  jejich
integrity a poskytování podpory uživatelům.

1.03.03 SYSTÉMOVÝ INŽENÝR

11.

platová třída

1.  Definice  potřeb,  posuzování,  vyhodnocování a výběr projektů změn
provozu  a  údržby  informačních  a komunikačních systémů, programového
vybavení nebo informačních služeb.

12.

platová třída

1. Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo
kombinovaných   projektů   vývoje  informačních  systémů,  programového
vybavení  nebo  informačních  služeb,  které  jsou  nezávislé na jiných
informačních  systémech  nebo  na  ně mají omezené vazby, případně jsou
kombinované  s dalším externím nákupem a zavedením informačního systému
nebo rozvojem jejich provozu a údržby.

13.

platová třída

1.  Definice  potřeb,  posuzování,  vyhodnocování  a  výběr komplexních
projektů   vývoje  informačních  systémů,  programového  vybavení  nebo
informačních služeb.

1.03.04 PROJEKTANT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ

11.

platová třída

1.  Systémové  práce  spojené  s vývojem projektů změn provozu a údržby
systémů informačních a komunikačních technologií, programového vybavení
nebo  informačních  služeb,  například  definování  modelů  a  výstupů,
analýza  systémových  požadavků  (funkcí  a schopností, uživatelských a
bezpečnostních  požadavků,  požadavků  na  rozhraní,  provoz a údržbu),
navrhování    architektury   systémů   informačních   a   komunikačních
technologií  a  integrace  jeho  složek  s jinými systémy, kvalifikační
testování, instalace, přezkoumávání a ověřování jejich funkce.

12.

platová třída

1. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.

2.  Projekční  řízení  informačních  systémů  s rozsáhlou hierarchickou
strukturou  a  vazbami na jiné informační systémy, s rozsáhlou databází
popřípadě   s   celostátní   topologií,   tj.   metodické,  analytické,
normotvorné   a  jiné  odborné  činnosti  a  projektování  informačních
systémů.

3.  Systémové  specializované  práce  spojené s projekty vývoje systémů
informačních  a  komunikačních  technologií, programového vybavení nebo
informačních  služeb,  které  jsou  nezávislé  na  jiných  informačních
systémech  nebo  mají  na ně omezené vazby, případně jsou kombinované s
dalším  externím nákupem a zavedením informačního systému nebo rozvojem
jejich provozu a údržby.

13.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  informačních  a komunikačních systémů s rozsáhlou
hierarchickou  strukturou  a  vazbami  na  jiné  informační  systémy, s
rozsáhlými databázemi popřípadě s celostátní topologií.

2.  Zpracovávání  komplexních  projektů  vývoje  informačních  systémů,
programového vybavení a informačních služeb.

14.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy
informačních    systémů,    například    rezortu,    ozbrojených   sil,
bezpečnostních   sborů   nebo   hlavního  města  Prahy,  tj.  vytváření
dlouhodobé  strategie  informačních  potřeb rezortu a jeho informační a
komunikační  infrastruktury,  koordinace  vývoje,  provozu,  inovací  a
údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování její
harmonizace  s  celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními
požadavky.

1.03.05 SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU

11.

platová třída

1.   Zajišťování  funkčnosti  a  bezpečnosti  provozování  počítačových
systémů,   přebírání,   ověřování,   uvádění  do  provozu,  nastavování
parametrů,  monitorování  a  diagnostika  operačních  systémů  počítačů
zpravidla jednouživatelských, řešení a odstraňování závad a chyb.

12.

platová třída

1.  Přebírání,  ověřování,  uvádění  do provozu a nastavování parametrů
operačních systémů počítačů a síťových prostředí.

2.  Optimalizace  využívání  informační  a komunikační infrastruktury a
instalování   nových  prvků  a  modulů  výpočetní  techniky,  například
operačních  systémů  a  jejich  nadstaveb,  programovacích  prostředků,
vývojových  nástrojů  programovacích  jazyků,  multimediálních systémů,
komunikačních  systémů,  informačních systémů, databází nebo vědeckých,
vědeckotechnických,      technických,     inženýrských,     grafických,
kancelářských   a   jiných  aplikací  pro  koncového  uživatele,  sítí,
databází.

13.

platová třída

1.  Komplexní  správa  složitých  víceuživatelských  operačních systémů
počítačů  a  síťových  prostředí  vysoké  systémové  úrovně, přebírání,
ověřování  a  uvádění do provozu operačních systémů počítačů a síťových
prostředí,  zajišťování  jejich  optimálního  využívání  a vývoj jejich
speciálních částí.

1.03.06 ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

10.

platová třída

1.  Provádění  systémových analýz uživatelských požadavků včetně návrhů
databází a jejich ochrany a údržby.

2.  Analýza  a projekce dílčích zpracování dat (uživatelských aplikací)
včetně vypracovávání příslušných projektových dokumentací.

11.

platová třída

1. Systémové analýzy složitých procesů a požadavků uživatelů, analýzy a
projektování  řešení  bází  dat,  ochrany  a  údržby  dat.  Zajišťování
realizace prováděcích projektů zpracování dat.

12.

platová třída

1.  Systémové  analýzy  nejsložitějších  procesů a požadavků uživatelů,
například  s celostátním nasazením včetně návrhů databází a integrace s
existujícími systémy.

13.

platová třída

1.  Koncepční  analýza  řešení  nejsložitějších  procesů  a  navrhování
databází   a   rozlehlých   počítačových   nebo  síťových  prostředí  s
celostátním  nasazením  včetně  interface  na jiné celostátní a světové
systémy.

1.03.07 VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TECHNIKY

13.

platová třída

1.  Vývoj  a  zdokonalování programovacích prostředků systémů výpočetní
techniky a aplikace těchto systémů v konkrétních podmínkách.

2.   Navrhování,   optimalizace  a  zvyšování  efektivnosti  prostředků
výpočetní techniky a komunikačních systémů.

14.

platová třída

1.  Analýza  a  vývoj  nového  aplikačního  programového  vybavení nebo
zásadních  úprav  stávajících  systémů  výpočetní  techniky,  například
operačních  systémů  a  jejich  nadstaveb,  programovacích  prostředků,
vývojových  nástrojů  programovacích  jazyků,  multimediálních systémů,
komunikačních  systémů,  informačních  systémů,  databázových  systémů,
vědeckých,  vědeckotechnických,  technických, inženýrských, grafických,
kancelářských   a   jiných  aplikací  pro  koncového  uživatele,  sítí,
databází.  Navrhování  nových  nástrojů  a  prostředků realizace těchto
systémů.

1.03.08 OPERÁTOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

5.

platová třída

1.  Obsluha  specializovaných  zařízení  informačních  a  komunikačních
technologií  a  zajišťování  vazeb  na  informační  systémy,  například
následná úprava textů a obrázků po skenování.

6.

platová třída

1.  Výdej  dat  z bází dat veřejných informačních systémů při případném
využití speciálních komunikačních systémů.

7.

platová třída

1.  Výdej  dat  z  více  databází veřejných informačních systémů nebo z
databází veřejných informačních systémů jiných organizací.

2.  Zajišťování provozu počítačových aplikací (úloh) včetně organizace,
vkládání a zpracovávání informací a dat.

3.  Samostatné  zpracovávání  dílčích  úloh  na  výpočetní technice při
případném  využití  speciální  komunikační  techniky včetně zajišťování
sběru vstupních a distribuce výstupních dat.

4.  Obsluha  počítačových  aplikací  při  řešení a realizaci úloh podle
daných postupů. Obsluhování zálohovacích zařízení tiskáren a periferií.

5.  Vykazování  údajů o provedených zdravotních výkonech, spotřebovaném
zdravotnickém  materiálu  a  léčivých přípravcích pomocí kódů pro účely
úhrad zdravotní péče zdravotními pojišťovnami.

8.

platová třída

1.  Koordinace  zpracovávání více zároveň probíhajících aplikací (úloh)
podle  zavedených projektů, zejména ve složité informační a komunikační
infrastruktuře.

2.  Zajišťování  chodu  složitých  a speciálních počítačových aplikací,
jejich optimálního využívání a řešení kapacitních a jiných problémových
situací.

3.  Výběr  tiskových  souborů,  tiskových médií, výběr, řazení a správa
tiskových front.

4.   Vyřizování  nestandardních  požadavků  na  výdej  dat  z  databází
veřejných informačních systémů.

5.   Koordinace   sběru   dat   o   provedených  zdravotních  výkonech,
spotřebovaném  zdravotnickém  materiálu  a  léčivých přípravcích pomocí
kódů pro účely úhrad zdravotní péče zdravotními pojišťovnami a kontrola
jejich vykazování ve zdravotnickém vykazování.

9.

platová třída

1.  Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií
dílčího  provozu  počítačových  systémů a zajišťování komplexní obsluhy
speciálních  počítačových  aplikací a síťového prostředí počítačů podle
návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat.

DÍL 1.04 PROVOZNĚ-TECHNICKÉ PRÁCE

1.04.01 TECHNOLOG

7.

platová třída

1.  Samostatné  určování  technologických  postupů  a způsobů provádění
konzervace  a  ukládání  různých  druhů vojenské techniky a materiálu v
rámci odborné pomoci vojskům Armády České republiky.

2.  Provádění  technické  vstupní,  mezioperační  a  výstupní  kontroly
konzervace  a  ukládání vojenské techniky a materiálu podle stanovených
technologických  postupů  a  technických  podmínek u vojsk Armády České
republiky.

8.

platová třída

1. Stanovování technologických postupů a technických podmínek ucelených
částí  výrob využívajících běžné univerzální stroje a zařízení, omezený
rozsah a kvalitu surovin a materiálů, nástrojů, přípravků apod.

2.  Stanovování průběhu provozních činností zajišťovaných větším počtem
zaměstnanců  a  se  značnou  intenzitou  vazeb  mezi dílčími provozními
jednotkami,  popřípadě  s  využíváním složitějšího provozního zařízení,
například údržba strojů a zařízení, stavební údržba.

3.  Poskytování  metodické  pomoci  v  oblasti  konzervace,  ochrany  a
skladování vojenské techniky a materiálu.

4. Stanovování technologických postupů při pěstování a sklizni rostlin.

5. Aplikace speciálních opatření na úseku ochrany rostlin.

6. Stanovování technologických postupů chovu zvířat.

7. Kontrola užitkovosti hospodářských zvířat.

9.

platová třída

1.  Určování  technologických  postupů výrobních a provozních systémů s
vysokými  nároky  na  přesnost  a  spolehlivost,  například  tváření  a
obrábění kovů, chemická úprava povrchů, opravy dopravních prostředků.

2.  Samostatné  zpracovávání  technických  podmínek, norem, normativů a
technologických  postupů  pro  systém  konzervace, ochrany a skladování
vojenské techniky a materiálu.

3.   Samostatné   zpracovávání  technologických  normativů  pro  proces
mikrofilmování  knihovních  fondů  a  dlouhodobé  archivace mikrofilmů,
vyhodnocování  nestandardních  vlivů  pomocí  diagnostických zařízení a
navrhování změn a úprav technologických postupů.

4.   Samostatné  určování  a  usměrňování  specializovaných  pěstebních
postupů.

5.  Samostatné  určování specializovaných technologických postupů chovu
zvířat.

10.

platová třída

1.   Komplexní   zajišťování  vysoce  specializovaných  pyrotechnických
činností v oblasti výzkumných, vývojových a provozních zkoušek munice a
jejích elementů.

2.  Komplexní  zajišťování  technologické  přípravy  provozu  rostlinné
výroby .

3.  Komplexní  zajišťování  technologické  přípravy  provozu  živočišné
výroby.

4.  Určování  technologií  nejsložitějších  výrob,  procesů  a provozů,
například  zkoušení a oprav speciálních vojenských technických komplexů
s řídícími systémy.

11.

platová třída

1.  Ověřování a aplikace poznatků výzkumu a vývoje na úseku technologie
pěstování a sklizně rostlin.

2.  Ověřování  a  aplikace  poznatků výzkumu a vývoje ve výživě a chovu
zvířat.

3.  Stanovování a uplatňování technologických postupů prováděných oprav
silniční sítě a silničního majetku.

4.   Komplexní  zajišťování  technologické  přípravy  náročných  výrob,
například  speciálních  jednoúčelových  strojů a zařízení, investičních
celků.

12.

platová třída

1.  Komplexní  zajišťování  technologické  přípravy  nejsložitějších  a
nejnáročnějších  provozů  a  výrob, využívajících speciální technická a
technologická  zařízení  a  s  velmi  vysokými  nároky  na  přesnost  a
spolehlivost, například opravy a údržby silniční a dálniční sítě.

2.  Komplexní  zajišťování  technologické  přípravy  nejsložitějších  a
nejnáročnějších   výrobních  celků  a  systémů,  například  speciálních
vojenských technických systémů.

1.04.02 INVESTIČNÍ REFERENT

9.

platová třída

1.  Příprava  nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo
částí velkých investic.

2.  Shromažďování  a  vyhodnocování  požadavků na výstavbu, stanovování
optimálních způsobů realizace a zpracovávání zadávacích listů.

3. Zpracovávání návrhů investičních plánů.

4. Příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce.

5. Provádění technického dozoru stavebníka.

6. Příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení.

10.

platová třída

1.  Zajišťování  přípravy  investičních akcí, zpracovávání investičních
záměrů  podle  zadání,  způsobů  financování, projektové přípravy apod.
Řešení    majetkoprávních    vztahů   podle   investičních   záměrů   a
technickoekonomických  požadavků. Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů
na přípravné, průzkumové a projektové práce.

2.  Zajišťování  realizace  investičních akcí včetně dozorování průběhu
realizace  investic,  výběr  a koordinace dodavatelů a jiných účastníků
stavby,  přebírání  prací,  příprava, uzavírání a provádění změn smluv,
prověřování   a   zajišťování   úplnosti   investiční   dokumentace   a
zpracovávání   zápisů   a   protokolů  o  předání  staveb,  zajišťování
odstraňování  nedostatků  v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola
čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technickoekonomické hodnocení
efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny.

3.   Posuzování   technickoekonomických   zadání  investic  z  hlediska
finančního zajištění.

11.

platová třída

1.  Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních
záměrů,   koordinace  finančního  zajišťování  investic  a  projektové,
technické,  provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů,
a  zpracovávání  odborných  technických  posudků, organizace vypořádání
majetkoprávních vztahů.

2.  Stanovování způsobů realizace investic a průzkum finančních zdrojů,
navrhování,  kontraktace  a koordinace účastníků investic, projektantů,
dodavatelů   apod.  Zajišťování  a  koordinace  kolaudačních  řízení  u
stavebních investic.

12.

platová třída

1.  Koordinace a stanovování koncepčních záměrů rozsáhlých investičních
činností   včetně  koordinace  všech  účastníků  přípravy  a  realizace
investičních činností.

2.  Koordinace  a  usměrňování  přípravy a realizace projektů veřejných
investic  a rekonstrukcí s celostátní, krajskou nebo působností v rámci
hlavního města Prahy.

13.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce veřejného investování a zadávání veřejných zakázek
pro  realizaci  celostátních  komplexních  politik,  například  obrany,
vnitřní  bezpečnosti  a  veřejného  pořádku,  dopravy nebo sociálního a
ekonomického  rozvoje  kraje nebo hlavního města Prahy včetně komplexní
věcné  koordinace  a  usměrňování  nejrozsáhlejších  projektů veřejných
investic s mezinárodními návaznostmi.

1.04.03 MISTR

8.

platová třída

1.Organizace  ucelených  provozních  a  výrobních  úseků  bez vnitřního
členění  a  bez  širších  vazeb na další technologické a pracovní úseky
podle přesně daných postupů.

2.  Organizace  a  usměrňování  pěstební  a  těžební  činnosti, prací v
lesních  školkách  nebo  prací  v  provozu myslivosti nebo v jiné lesní
výrobě na svěřeném lesnickém úseku.

9.

platová třída

1.  Organizace  výrobních  a  provozních  úseků  s  vnitřním členěním a
vazbami na další technologické a pracovní úseky podle obvyklých postupů
a s rámcovými výstupy.

2.  Zajišťování  provozních  úkolů  a  organizace  práce  při  údržbě a
opravách silnic a dálnic ve vymezeném úseku včetně příslušenství.

3.  Koordinace  prací jevištní techniky, přímá spolupráce s realizačním
týmem,  výrobou  dekorací,  stavebních a montážních prvků a technologií
stavby.

4.  Řízení  a  organizování  výroby  a  provozu  technických  zařízení,
například  technického  provozu,  telekomunikačních  zařízení, údržby a
oprav motorů.

10.

platová třída

1.  Organizace výrob a provozů s technologickým a technickým zařízením,
umožňujícím   různorodé   plnění  pracovních  úkolů,  například  opravy
složitých  technických  a  technologických  zařízení,  stavební výroby,
celkové opravy dopravních a pracovních strojů a zařízení.

2.  Koordinace  prací  při  řízení  jevištní  techniky na hydraulických
stolech,  motorových  tazích  a jiných zařízeních ovládaných a řízených
počítačovou technikou.

3.  Organizace  a stanovování technologického postupu a rozsahu oprav a
údržby uceleného úseku dálnic a rychlostních silnic včetně údržby mostů
a  dalších příslušenství (svodidla, portály, informační systémy, mostní
prvky),  zajišťování  jejich zprůjezdňování po haváriích a zpracovávání
typových podkladů pro opravy a údržbu.

11.

platová třída

1. Řízení oprav letadel.

2.  Řízení  organizace  a  koordinace  výstavby souborů velmi složitých
staveb a technologických celků a zařízení.

1.04.04 DISPEČER

8.

platová třída

1.  Dispečerské  řízení  technického  provozu  telekomunikační  sítě na
úrovni distribučního uzlu vojenského telefonního obvodu.

9.

platová třída

1.  Koordinace  a  zajišťování  sjízdnosti  vozovek  v  zimním období v
souladu   s   operačními   plány  a  zajišťování  včasného  nasazení  a
optimálního využívání přidělených provozních prostředků.

2. Dispečerské zajišťování technického provozu stálé vojenské spojovací
a informační sítě na úrovni tranzitního obvodu.

10.

platová třída

1.  Příprava operačních plánů zimní údržby silnic a dálnic a organizace
procesu zimní údržby.

2. Dispečerské řízení technického provozu stálé vojenské spojovací sítě
na centrální (republikové) úrovni.

1.04.05 ZKUŠEBNÍ TECHNIK

8.

platová třída

1.  Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných
parametrů  u  výrobků,  hodnocení  jejich  způsobilosti,  vypracovávání
zkušebních protokolů.

2.  Komplexní  obsluha pěchotních zbraní (rektifikace mířidel, seřízení
spouště,   seřízení  střeleckého  stendu,  nabíjení,  střelba,  údržba,
specifikace  závad)  pro výzkumné, vývojové a provozní zkoušky munice v
rámci standardů NATO.

9.

platová třída

1.  Zkoušení,  ověřování  a porovnávání parametrů prototypů nebo nových
výrobků včetně navrhování zkušebních metod.

2.  Komplexní obsluha dělostřeleckých, tankových a raketometných zbraní
pro  přímou i nepřímou střelbu (rektifikace, umělý zákluz, měření tlaku
brzdovratného  zařízení  a  vratníku,  měření  vložné  hloubky nábojové
komory,  měření teploty prachové náplně, vyloučení mrtvých chodů zbraně
a  optických  zaměřovačů,  nabíjení,  nastavování  parametrů  střelby a
střelba)  pro  výzkumné,  vývojové  a  provozní  zkoušky munice v rámci
standardů NATO.

3. Ověřování postupů a zařízení pro separaci a slévání drahých kovů.

10.

platová třída

1.  Komplexní  obsluha  zbraní  pro  střelbu řízených, protitankových a
protiletadlových  střel,  například  kompletace a příprava odpalovacího
pultu, proměření elektrických obvodů předepsanými přístroji podle druhu
střely,   specifikace  závad  při  přerušení  obvodů  včetně  komplexní
přípravy  odpalovacího  zařízení  pro  výzkumné,  vývojové  a  provozní
zkoušky munice v rámci standardů NATO.

2.  Navrhování  a  ověřování  postupů a zařízení pro separaci a slévání
drahých kovů včetně kovů platinových.

1.04.06 METROLOG

8.

platová třída

1.  Samostatné zajišťování metrologických činností, například kalibrace
jednorozsahových měřidel, délkových měřidel v jedné ose.

9.

platová třída

1.  Kalibrace  nebo  opravy  složitých,  technicky  náročných  a vysoce
přesných přístrojů, například vícerozsahová měřidla, zdroje měronosného
signálu, délková měřidla ve více osách a speciální nářadí.

10.

platová třída

1. Komplexní koordinace metrologických činností v organizaci, provádění
nejsložitějších  prací,  spojených  s  rozšiřováním a zaváděním systému
automatizace měření. Zpracování složitých expertíz.

11.

platová třída

1.  Systémová  koordinace  metrologických činností s širokou působností
vyhodnocování  metrologických expertíz a statistických výstupů v Armádě
České republiky .

1.04.07 REVIZNÍ TECHNIK

8.

platová třída

1. Provádění revizních činností na technických zařízeních.

9.

platová třída

1.  Provádění  revizních  činností  na vybraných technických zařízeních
(zdvihacích, tlakových, elektrických nebo plynových).

1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK

7.

platová třída

1.   Příjem   a   výdej   technických  prostředků,  kontrola  celkového
technického stavu a funkčnosti skupin.

2.  Komplexní  obsluha  temperační  komory,  zavádění řídících programů
temperace  podle  speciálních programů pro přezkoušení jakostního stavu
munice  v  rámci  výzkumných,  vývojových  a provozních zkoušek munice,
zbraní a zbraňových systémů.

3.   Sledování   a   šetření   stavu,  stupně  opotřebení  a  technické
způsobilosti   budov,   strojů  a  jednotlivých  částí  technologických
zařízení včetně navrhování opatření.

4.  Zajišťování  údržby  a  běžných oprav, revizí, prohlídek a prověrek
technické způsobilosti.

5. Zajišťování chodu částí hardware počítačů, analýza základních poruch
jednotlivých  dílů  počítačů,  například  monitorů,  zdrojů, klávesnic,
tiskáren,  skenerů,  plotterů,  zálohovacích a zdrojových jednotek nebo
jiné  kancelářské  techniky,  testování  zařízení,  instalace  zařízení
(například   kabeláže,   propojování),  zaškolování  obsluh,  instalace
operačních systémů a programového vybavení, měření základních parametrů
a  výměna  základních diskových jednotek podle přesných návodů nebo pod
odborným vedením.

6.  Vykonávání dílčích prací při úpravách technických a technologických
postupů  pro  řešení  výzkumných  a  vývojových projektů a úkolů včetně
případného grafického zpracovávání dílčích výsledků a výzkumu.

8.

platová třída

1.  Samostatné  provádění  náročných  ucelených  technických prací nebo
zajišťování dílčích odborných technických agend. Samostatné zajišťování
technického  provozu, montáží, servisních činností a uvádění do provozu
technických   a   technologických  zařízení.  Technické  zajišťování  a
organizace  údržby  a  oprav  technologických  zařízení, budov a jiných
rozsáhlých majetkových souborů.

2.  Komplexní kontrola stavu techniky, zhodnocování technického stavu a
zpracovávání zápisů.

3.   Zajišťování   realizace  technického  zabezpečení  objektů  včetně
elektronických a kamerových systémů.

4.  Zajišťování  chodu  ucelených  částí  hardware počítačů včetně jeho
instalace a oživování do provozních podmínek. Lokalizace a odstraňování
poruch   speciálních   strojů   a  zařízení  výpočetních  systémů  nebo
vyčleněných  částí  počítačů  a  zajišťování  profylaxe  a běžné údržby
těchto částí.

5.  Zpracovávání  pasportů  vodních  toků  a  jejich technicko provozní
evidence.

6.  Samostatné  řešení  dílčích  požadavků  a  provádění  úprav  a změn
technických  a  technologických  postupů  v  rámci  řešení výzkumných a
vývojových  projektů  a  úkolů  nebo  matematické  zpracovávání dílčích
výsledků výzkumu.

7.  Navrhování  a provádění dílčích technických a technologických úprav
strojů,  zařízení  a  materiálů  podle  požadavků řešitelů výzkumných a
vývojových projektů a úkolů.

9.

platová třída

1.   Zajišťování   řádného   technického  stavu  vybraných  technických
zařízení,    například   zdvihacích   zařízení,   tlakových   nádob   a
bezpečnostních  a speciálních radiokomunikačních a šifrových zařízení a
zařízení výpočetní techniky.

2.  Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení.
Plánování  a  provádění  pravidelných  prohlídek  svěřených technických
zařízení  a  kontroly  jejich  obsluhy,  vedení záznamů a dokumentace a
podávání  návrhů  na provádění oprav a údržby. Provádění školení obsluh
technických   zařízení   a   strojů,   například  jeřábníků  a  vazačů.
Zajišťování pracovní a technologické kázně pracovníků údržby.

3.  Zajišťování  náhradních  dílů,  plánů prohlídek, údržeb a běžných a
středních oprav svěřených zařízení.

4.  Navrhování  a  posuzování  systémů  ochrany  objektů  a  navrhování
doplňujících technických a organizačních opatření.

5.  Zajišťování  funkčnosti  hardware  počítačů  a počítačových systémů
včetně lokalizace a odstraňování poruch. Zajišťování prací při montáži,
oživování a uvádění do provozu komplexních počítačových systémů.

6.   Zjišťování   a   hodnocení  stavu  povrchových  a  podzemních  vod
(monitoring vod), technicko- bezpečnostní dozor vodohospodářských děl v
hydrologickém území včetně navrhování opatření.

7.  Vypracovávání  technických, hygienických a jiných norem a normativů
včetně uspořádání ve sbornících norem a normativů (katalogizace).

8.  Provádění  dílčích  technických  a  technologických  úprav  strojů,
zařízení a materiálů vyplývajících z výzkumných a vývojových projektů a
úkolů   nebo  grafické  a  matematické  zpracovávání  dílčích  výsledků
výzkumu.

10.

platová třída

1.  Zajišťování  a  provádění  odborných  opravářských  prací  a údržby
speciálních strojů a složitých přístrojů a zařízení ve výzkumu a vývoji
nebo  v jiných náročných oborech a elektronických systémů včetně jejich
oživování, uvádění do provozu a testování (technik elektronik).

2.   Zajišťování   technické  správy  rozsáhlých  majetkových  souborů,
například  diagnostika a hodnocení stavu, příprava a realizace výstavby
a oprav včetně koordinace technickohospodářského provozu.

3.  Zajišťování  bezpečného  a  řádného  provozu  vybraných technických
zařízení,   například   zvedacích   zařízení   (jeřábů),  transportních
zařízení.  Zajišťování dodržování pracovní a technologické kázně obsluh
vybraných technických zařízení.

4. Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby výrobních, nevýrobních
a  ostatních  provozních  zařízení,  budov,  staveb apod. včetně jejich
efektivního  využívání  a  návrhů  na  vyřazení  nebo prodej. Provádění
rozborů   poruchovosti,   technického   stavu,  poškození,  opotřebení,
časových  a  ekonomických ztrát, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek.
Navrhování, zajišťování a kontrola realizace opatření k nápravě.

5.  Zpracovávání  programů  a plánů péče o stroje a technická zařízení,
plánů  běžných,  středních  a  generálních  oprav, prohlídek a prověrek
včetně  jejich  zajišťování.  Zajišťování  souladu  provádění  oprav  a
modernizace   strojů  a  zařízení.  Sestavování  rozpočtů  a  sledování
nákladovosti.

6.  Vypracovávání  rozborů,  studií  a  návrhů částí koncepcí a prognóz
rozvoje  technických  a technologických zařízení, mechanizace a systémů
řízení.

7.  Provádění  rozborů  pro tvorbu technických projektů. Projektování a
koordinace  servisu  a  údržby zařízení výpočetní nebo jiné kancelářské
techniky.   Samostatné  řešení  složitých  poruch  a  závad,  například
sálových  rychlotiskáren,  serverů  s diskovým polem, víceprocesorových
serverů,  zajišťování  styku s dodavateli počítačové techniky a uvádění
zařízení  do  provozu.  Projektování  a  řešení požadavků na hardware z
hlediska požadavků provozu.

8. Zpracovávání vodohospodářských studií a záměrů k výstavbě v povodí.

9.   Zpracovávání   a   analýza   kodifikačních  dat  v  návaznosti  na
mezirezortní strukturu norem.

10.   Navrhování   a   úprava   nových   technologických   zařízení   a
technologických  postupů pří přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů
a při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

11.  Komplexní zpracovávání výsledků výzkumných a vývojových projektů a
úkolů.

12.  Vypracování  koncepcí  a  prognóz  péče  o  vodní  díla a stavby k
vodohospodářským melioracím pozemků a o další technická a technologická
zařízení s nimi souvisejícími.

11.

platová třída

1. Organizační zajišťování technického provozu nebo montáže přenosových
prostředků   včetně   diagnostických  zařízení  na  úrovni  regionální,
celostátní a mezinárodní sítě.

2.  Vrchní  stavební  dozor  nad  veřejnými  pracemi  regionálního nebo
celostátního rozsahu (stavební dozor).

3.   Zajišťování   a   koordinace   rozvoje   systémů   technických   a
technologických zařízení včetně řídících.

4. Zpracovávání rozborů, studií, koncepcí a prognóz rozvoje technických
a technologických zařízení podle potřeb organizace.

5.   Tvorba   technických   projektů   pracovních  stanic.  Stanovování
dlouhodobých hardwarových zajištění. Optimalizace vztahu programového a
technického   zajištění.   Koordinace   technické   údržby   rozsáhlých
počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky. Zavádění
a   zajišťování   provozů   nejsložitějších   zařízení   výpočetních  a
informačních   systémů.   Komplexní  koordinace  nejsložitějších  oprav
prostředků výpočetní a informační techniky včetně počítačových sítí.

6. Zajišťování a koordinace činností cestmistrovského obvodu.

7.  Zpracovávání  vodohospodářských studií a záměrů zásadních pro změnu
povodí.

8.  Komplexní koordinace a zajišťování zpracovávání podkladů pro tvorbu
národních   katalogů   technických   norem  a  externí  komunikace  při
mezinárodní výměně dat.

9.   Navrhování   a   realizace   složitých   technických   zařízení  a
technologických  postupů při přípravě výzkumu jevů, procesů a materiálů
při řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

10.  Samostatné  zpracovávání  výsledků výzkumu dosažených na složitých
vědeckých  přístrojích v rámci výzkumných a vývojových projektů a úkolů
a navrhování dalších postupů.

11.   Vyhledávání   nových   technických   a  technologických  postupů,
laboratorních  a  počítačových metod s případným stanovením technického
nebo  technologického  postupu  při  výrobě  nebo  zadávání zakázek při
řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

12.  Stanovování metodik a koncepce provozních činností na dálničních a
rychlostních  komunikacích  a  zásad  pro  jednotnou aplikaci provádění
údržby dálničních komunikací a mostů.

12.

platová třída

1.  Stanovování  směrů  dalšího  vývoje  a  technického  rozvoje  podle
podmínek  programového a systémového vybavení. Vyhledávání a navrhování
nejvhodnějších   hardwarových  studií  a  technických  analýz  problémů
složitých systémů výpočetní techniky.

2.  Koordinace správy úseku dálnice, zpracovávání programů a plánů péče
o dálniční úsek včetně zajišťování údržby a oprav daného úseku dálnice.

3.  Tvorba  obecných  technických  podmínek  pro  výstavbu, modernizaci
silnic   a   dálnic   a  významných  vodních  toků  včetně  technických
kvalitativních podmínek pro projektování staveb.

4. Stanovování obecných technických podmínek vodohospodářských činností
v celostátním rozsahu.

5.  Zajišťování  vývoje  a realizace nejsložitějších nových technických
zařízení  a  nestandardních  technologických  a  laboratorních  postupů
nezbytných pro řešení výzkumných a vývojových projektů a úkolů.

6.  Navrhování  zásad  a  norem bezpečnosti práce nezbytných při řešení
výzkumných  a  vývojových  projektů  a úkolů v oborech s nejvyšší mírou
nepředvídatelných   bezpečnostních  rizik  ohrožení  zdraví  a  života,
například v jaderném, chemickém nebo biochemickém výzkumu.

1.04.09 PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY

8.

platová třída

1.  Provozování  kryptografických  prostředků  a  systémů  vyžadujících
specializovanou přípravu.

2. Provádění bezpečnostní správy jednoduchého kryptografického systému.

3. Výroba a testování kryptografického materiálu.

4.   Zajišťování   komplexní  obsluhy  speciálních  strojů  a  zařízení
výpočetních  systémů  podle  návodu  a  provozní dokumentace. Provádění
opravárenské  a  údržbářské činnosti manuálního charakteru u spojového,
technického  a technologického zařízení, které není zajištěno servisním
nebo  dodavatelským  způsobem.  Podílení se na odpovídajícím aktivování
pracoviště v případě mimořádných událostí.

5.  Organizace  a zajišťování dílčího provozu radiokomunikační služby a
výpočetní   sítě,  zajišťování  kódování  zpráv.  Výkon  správy  šifry.
Lokalizace  a  odstraňování  poruch  speciálního  zařízení  výpočetních
systémů.  Spolupráce  na  odpovídajícím aktivování pracoviště v případě
mimořádných situací.

9.

platová třída

1. Komplexní koordinace provozu kryptografického pracoviště.

2. Provádění bezpečnostní správy kryptografických systémů.

3.  Provádění  specializovaných  činností  při  výrobě,  testování nebo
evidenci kryptografického materiálu.

4.  Zajišťování  složitých  odborných úkolů organizace provozu, údržby,
oprav,  obnovy  a  rozvoje  radiokomunikačních zařízení na jednotlivých
úsecích  komunikací.  Zajišťování  operativního  (dispečerského) řízení
složitého  provozu  zahraničních  radiových  spojů a operačního styku s
vysílacím střediskem, kódování zpráv. Zajišťování a provádění odborných
a  opravářských  prací  a  údržby  komplexních technologických zařízení
vysílacího  střediska  (včetně  výpočetních systémů), jejich oživování,
uvádění do provozu a testování. Správa banky dat.

10.

platová třída

1.    Provádění    bezpečnostní    správy    rozsáhlých   a   složitých
kryptografických systémů.

11.

platová třída

1.    Provádění    bezpečnostní    správy    rozsáhlých   a   složitých
kryptografických systémů s rezortní působností.

2.  Výkon  samostatných, vysoce specializovaných odborných činností při
výrobě kryptografického materiálu.

12.

platová třída

1.    Provádění    bezpečnostní    správy    rozsáhlých   a   složitých
kryptografických systémů s celostátní působností.

2.  Provádění  vysoce  specializovaných  kryptoanalytických  činností s
celostátní působností.

3.  Navrhování  a  tvůrčí aplikace nových technologických a metodických
postupů při výrobě kryptografického materiálu.

13.

platová třída

1.  Provádění  bezpečnostní  správy  rozsáhlých  nebo  specializovaných
kryptografických systémů s mezinárodní působností.

1.04.10 BALISTIK

8.

platová třída

1.   Komplexní  obsluha  měřícího  radiolokátoru  v  rámci  výzkumných,
vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.

9.

platová třída

1.  Komplexní  obsluha  a  údržba  vyhodnocovacích přístrojů pro měření
balistických  veličin  v  rámci  výzkumných,  vývojových  a  provozních
zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.

10.

platová třída

1.  Komplexní  analýza  balistických  veličin všech střel zavedených do
Armády  České  republiky  včetně  nově  zaváděných  v rámci výzkumných,
vývojových a provozních zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.

1.04.11 DOPRAVNÍ REFERENT

6.

platová třída

1.   Organizační   zajišťování  provozu,  údržby,  oprav,  pojištění  a
hospodárného využívání dopravních prostředků, mechanizačních prostředků
apod.  Organizace  provozu  menšího  počtu  osobních  automobilů včetně
provozu garáží.

7.

platová třída

1.  Zajišťování  dopravy v organizačně složitých podmínkách. Koordinace
jízd   jednotlivých  stejnorodých  vozidel,  dopravních  a  přepravních
prostředků  a  řidičů,  popřípadě jiných zaměstnanců v oblasti dopravy.
Organizační   zajišťování   provozuschopnosti   dopravních  prostředků,
způsobilosti   řidičů   a  ostatních  zaměstnanců  v  oblasti  dopravy.
Zajišťování agendy pojištění v působnosti útvaru dopravy.

2.  Samostatná  kontrola  celkového stavu stejnorodých druhů motorových
vozidel  před  výjezdem  s  rozhodnutím  o provozu vozidla nebo způsobu
provedení oprav.

8.

platová třída

1.  Organizace  velkého  rozsahu  pravidelných  a  nepravidelných  jízd
vozidel  a  posádek  podle  objednávek  uživatelů  dopravy. Plánování a
optimalizace tras.

2. Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby různorodých dopravních
prostředků  a  jiných  zařízení  včetně  návrhů na vyřazování starých a
pořizování  nových.  Zajišťování  a plánování údržby a oprav potřebných
materiálů a surovin pro provoz dopravy, například pohonných hmot, maziv
a náhradních dílů.

3.  Zajišťování  dopravy a přepravy velkého množství materiálu, zboží a
osob prostřednictvím cizích dopravců.

9.

platová třída

1.   Koordinace,   usměrňování   a   komplexní   zajišťování   přepravy
prostřednictvím  různých  druhů  dopravy  (silniční, železniční, vodní,
kombinované a další).

2.  Usměrňování  a  koordinace vnitřní technologické dopravy s dopravou
cizích dopravců.

3. Zajišťování dopravy a přepravy nebezpečných nákladů.

4.  Plánování  a  optimalizace  tras  zimní  údržby  silniční  sítě  ve
vymezeném územním celku.

10.

platová třída

1.  Plánování  a  optimalizace  tras  zimní údržby dálnic a stanovených
silnic 1. třídy.

1.04.12 PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR

7.

platová třída

1.  Jednoduché  projekční  práce  podle  náčrtků,  pokynů  nebo běžných
postupů.  Vypracovávání  výkresů  a  projekčních podkladů dílčích částí
jednoduchých systémů podle dispozic.

2. Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů.

8.

platová třída

1.   Zpracovávání  projekčních  podkladů  jednodušších  sestav  nebo  k
jednotlivým  úsekům  projektů  staveb,  technologických  zařízení  nebo
uspořádání  provozů  a  provádění  složitých  prací  v  projekci  podle
rámcových dispozic. Stanovování technických podmínek.

2.  Vypracovávání  projektových  podkladů k jednodušším částem projektů
stavebních  objektů,  staveb,  technologických  zařízení a rekonstrukcí
nebo uspořádání provozů.

3.  Vypracovávání  podkladů  investorské  přípravy  staveb  pro  územní
dokumentaci,  pro  typizační  práce  nebo  pro  rozpočty projektovaných
staveb.

4.  Zpracovávání  projektových  dokumentací  staveb,  které  nevyžadují
složitější  řešení,  například  drobných pozemních staveb a montovaných
typových  objektů  z  lehkých  a  nevelkých dílů nebo běžně používaných
konstrukcí a technologií.

5. Projektová xešení jednodušší přenosové a spojovací technologie.

6.  Jednoduché  projektové  práce v oblasti vytápění a elektroinstalace
administrativních, obytných a podobných budov.

7.   Zpracovávání   jednodušších   konstrukčních   řešení,  stanovování
základních  technických  podmínek,  parametrů  a  rámcových technických
instrukcí, například pro výrobu pomocných přípravků a nástrojů.

9.

platová třída

1.  Samostatná řešení dílčích projektových úkolů méně složitých objektů
nebo  jednodušších  ucelených  částí staveb. Vypracovávání složitějších
dispozičních  a  detailních  konstrukčních řešení a technických výpočtů
stavebních   částí,  technologických  zařízení  a  uspořádání  provozů.
Zpracovávání rozpočtů stavebních a provozních souborů.

2. Zpracovávání projektových dokumentací montovaných přízemních staveb,
jiných   pozemních   objektů  s  jednoduchým  založením  nebo  adaptací
složitějších stavebních objektů.

3.  Konstrukční  řešení  výrobků a samostatné navrhování nových modelů,
vzorů   a   tvarů   výrobků  nebo  částí  souborů  a  celků,  například
jednoúčelových strojů a zařízení.

10.

platová třída

1.   Samostatné   zpracovávání   nebo   posuzování   projektů   staveb,
technologických  zařízení  nebo  uspořádání  provozních  procesů včetně
zpracovávání   a   projednávání   projektových   dokumentací  a  územně
plánovacích podkladů se zainteresovanými orgány a organizacemi.

2. Zpracovávání projektů stavebních a technologických částí.

3.   Konstrukční   řešení   složitých  výrobků  a  zařízení,  například
technických a technologických zařízení řízených elektronickými systémy.
Samostatná  tvůrčí  řešení  typů,  modelů,  tvarů  a  vzorů.  Provádění
konstrukčního dozoru.

11.

platová třída

1.  Samostatné  vypracovávání  a projednávání přípravných dokumentací a
projektů   rozsáhlých,   významných  a  technicky  náročných  staveb  a
technologických  zařízení  včetně  jejich  projednávání  s  příslušnými
orgány  a  organizacemi.  Navrhování  podstatných  změn  a rekonstrukcí
provozů  a  projektů na nové uspořádání provozů s vysokou mechanizací a
automatizací. Zajišťování funkce generálního projektanta na příslušných
stavbách a autorského dozoru.

2. Samostatné tvůrčí řešení konstrukcí nových technických zařízení nebo
výrobků  založených  na  funkčně nových principech, například prototypů
nových strojů a zařízení a modernizace technologického zařízení.

12.

platová třída

1.   Zpracovávání   projektových  dokumentací  rozsáhlých  a  složitých
investičních  celků,  popřípadě  jejich  nejnáročnějších  stavebních  a
technologických částí.

2.   Tvůrčí   řešení  nejsložitějších  konstrukčních  úkolů,  například
konstrukční  řešení  investičních celků nebo rozsáhlých technologických
celků.

13.

platová třída

1.  Koordinace  přípravy  úvodních projektů nejobtížnějších a mimořádně
složitých  staveb,  progresivních technologických celků a typizačních a
podobných prací této úrovně.

2.   Zpracovávání   a   projednávání   územně  plánovacích  podkladů  a
dokumentací rozsáhlých a složitých územních celků.

3.  Koordinace  a  tvůrčí  řešení  nejsložitějších konstrukčních úkolů,
například  koordinace  skupiny  konstruktérů  při  konstrukčním  řešení
rozsáhlých  investičních  celků,  unikátních technologických komplexů a
zařízení.

1.04.13 ARCHITEKT (URBANISTA)

10.

platová třída

1.  Jednoduchá  architektonická  a  urbanistická  řešení  dílčích částí
staveb.

11.

platová třída

1.   Architektonická  a  urbanistická  řešení  jednoduchých  staveb  na
vymezeném  území  podle podmínek daných urbanistickou koncepcí a územní
projektovou  dokumentací. Posuzování projektových úkolů všech staveb na
území města z hlediska urbanistické koncepce oblasti nebo místa stavby.
Řešení  rozmístění  obytné  výstavby,  občanské  vybavenosti  a služeb.
Zpracovávání  urbanistických  směrnic  a  podmínek pro stavby a soubory
staveb včetně grafického znázornění.

12.

platová třída

1.  Architektonické  ztvárňování,  projektování, plánování a koordinace
rozvoje    staveb   městských   i   venkovských   oblastí.   Posuzování
architektonických  řešení  v oblasti projektové a investiční činnosti z
výtvarného   hlediska.   Poradenská  činnost  spojená  s  doporučováním
nejvhodnějších stavebních slohů a ostatních aspektů výstavby. Vytváření
koncepcí  urbanistických řešení a vybavenosti měst a obcí. Zpracovávání
programů  výstavby  pro  podrobné  územní  plány  včetně organizování a
projednávání připomínkových řízení. Zpracovávání urbanistických směrnic
a  podmínek  pro  stavby a soubory staveb včetně grafických znázornění.
Posuzování   projektových   úkolů   staveb   z   hlediska  technického,
ekonomického a výtvarného nebo z hlediska urbanistické koncepce oblasti
a místa stavby.

13.

platová třída

1.  Architektonická  řešení  a  projektování  velmi  složitých staveb a
technologických, územních a urbanistických celků. Metodické usměrňování
zpracovávání  urbanistických  směrnic  a  podmínek pro stavby a soubory
staveb.

14.

platová třída

1.  Koordinace zpracovávání urbanistických koncepcí a architektonických
řešení oblasti nebo města. Posuzování nejobtížnějších, nejvýznamnějších
a  nejrozsáhlejších  inženýrských,  architektonických  a  jiných  úkolů
výstavby  na  území  z  hlediska  technické,  ekonomické, výtvarné nebo
urbanistické  koncepce  oblasti  nebo města (obce). Koordinace a tvůrčí
řešení  projektových  a  architektonických  úkolů, například významných
staveb, městských částí, urbanistických celků.

1.04.14 ZAHRADNÍ ARCHITEKT

7.

platová třída

1.  Zpracovávání  návrhů  uspořádání sezónní veřejné zeleně a okrasných
záhonů a květin a dohled nad jejich realizací.

8.

platová třída

1.  Zpracovávání  návrhů  uspořádání  trvalé  zeleně, například stromů,
keřů, záhonů na veřejných prostranstvích.

9.

platová třída

1.  Řešení  uspořádání  obecních  a  městských  veřejných parků, sadů a
zahrad.    Navrhování    architektonického    uspořádání   charakterově
orientovaných  parkových  nebo  zahradních ploch jako součástí určitých
celků, například výstav, veletrhů, kulturních akcí.

10.

platová třída

1.  Zpracovávání  návrhů architektonických řešení zahrad, parků, sadů a
jiných  veřejných  ploch včetně poradenské služby. Dohled nad realizací
návrhů  v  praxi.  Vypracovávání  a  realizace návrhů architektonických
řešení výstavních ploch.

11.

platová třída

1.   Architektonické   řešení   uspořádání  nebo  obnovy  tradičních  a
historických  parků  a zahrad jako součástí stylově komponovaných celků
nebo součástí architektonicko-urbanistických řešení.

12.

platová třída

1.  Architektonické  řešení  zahradních a parkových úprav jako součástí
historických nebo jinak významných míst celostátního nebo mezinárodního
významu.

DÍL 1.05 SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE

1.05.01 PSYCHOLOG

10.

platová třída

1. Aplikace poznatků psychologie v podmínkách organizace.

2.  Provádění  psychologických  vyšetření  podle  standardních  metod a
pokynů.

3.  Navrhování  opatření  k  aplikaci  poznatků psychologie při výcviku
jednotlivců a skupin.

11.

platová třída

1.   Samostatné  zajišťování  prací  v  psychodiagnostice,  poskytování
poradenských     a     psychoterapeutických     služeb.     Poskytování
psychologického,  rozvodového  a  porozvodového poradenství. Samostatné
provádění  psychosociálních  vyšetření  a  diagnostiky v předmanželské,
manželské a rodinné sféře.

2. Poskytování krizové intervence.

3. Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem
školní  neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.
Provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí a
mládeže podle stanovených postupů.

4.  Vedení  výcvikových  a  dalších  programů  osobnostního  rozvoje  a
prevence   sociálně   patologických  jevů  u  dětí,  žáků  a  studentů.
Psychologické  poradenství  související se vzděláváním a výchovou dětí,
žáků a studentů.

12.

platová třída

1.   Komplexní   zajišťování  psychoterapeutických  služeb,  rodinného,
předmanželského  a  manželského  poradenství. Poskytování edukativního,
psychologického  i speciálního poradenství a psychoterapie. Rozvodové a
porozvodové poradenství včetně mediace dohod o porozvodovém uspořádání.
Odborná  pomoc  specialistům poradenské služby v daném regionu. Práce s
rodinami   ohroženými   alkoholismem  a  jinými  závislostmi,  rodinami
ohroženými  nezaměstnaností,  domácím  násilím, s rodinami pečujícími o
těžce   zdravotně   postižené  děti  apod.  Metodická  pomoc  sociálním
pracovníkům.

2.  Poskytování  krizové  intervence  v  obzvláště  náročných životních
situacích.

3.  Aplikace  klinické  psychologie pod vedením odborného pracovníka se
specializovanou   způsobilostí,   například   provádění   diferenciální
diagnostiky  psychických  poruch  a  odchylek,  posuzování  vhodnosti a
efektu  psychoterapie či rehabilitace, odolnosti vůči zátěži z hlediska
zdravotního.   Spolupráce   při  provádění  rehabilitace,  reedukace  a
resocializace.

4.  Samostatné  provádění  náročných kontaktních činnosti zaměřených na
jedince  a  skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku
problémů v osobním a sociálním vývoji.

5.  Samostatné  provádění  individuálních a skupinových psychologických
vyšetření dětí, žáků a studentů.

6. Tvorba metodických a koncepčních materiálů z oblasti psychologického
poradenství a prevence ve školství.

7.   Provádění   komplexní   psychologické   diagnostiky   a  náročného
psychologického  poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání
dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.

8. Provádění bilanční diagnostiky.

13.

platová třída

1.   Poskytování  nejnáročnějších  psychoterapeutických  služeb  včetně
psychologického   poradenství,  například  řešení  obzvláště  složitých
případů   rodin   ohrožených   sociální   patologií,  rodin  zasažených
nezaměstnaností,  domácím  násilím,  rodin  pečujícím o těžce zdravotně
postižených dětí i rodin ohrožených syndromem týraného, zneužívaného či
zanedbávaného dítěte.

2.  Tvorba,  koordinace  a hodnocení nejsložitějších projektů z oblasti
vzdělávání  a  pedagogicko-  psychologické  péče o psychický a sociální
vývoj, vzdělávání a volbu životní dráhy jednotlivců a skupin dětí, žáků
a studentů.

3.  Tvorba  zásadních  koncepcí  systému  preventivních  a poradenských
služeb ve školství.

1.05.02 LABORANT

2.

platová třída

1. Mytí, asanace a sterilizace laboratorního skla a aparatur.

2. Obsluha destilačního přístroje.

3. Vedení evidence vzorků.

4. Stanovování sušiny v organických vzorcích.

3.

platová třída

1. Příprava jednosložkových roztoků.

2. Provádění dílčích úkonů základních mikrobiologických testů.

4.

platová třída

1.  Provádění  jednoduchých  sériových  chemických, mikrobiologických a
biochemických analýz včetně základního vyhodnocování.

2. Příprava vícesložkových roztoků.

3. Jednoduchá příprava vzorků pro analýzy hlavních složek.

5.

platová třída

1.   Ucelené  provádění  analýz  vzorků  jednoduchými  instrumentálními
metodami.

2.   Samostatné  zakládání  a  vyhodnocování  mikrobiologických  pokusů
nevyžadující  speciální  přístup  k  bezpečnosti  práce v souvislosti s
patogenitou organizmů.

3. Vícestupňová příprava vzorků pro analýzy hlavních složek.

6.

platová třída

1.   Ucelené   provádění   speciálních   analýz   vzorků   jednoduchými
instrumentálními metodami.

2. Vypracovávání ucelených souborů výsledků včetně jejich vyhodnocování
a dokumentace.

3.  Samostatná  vícestupňová  příprava  a  úprava  vzorků  pro stopovou
analýzu.

4.  Dekontaminace  laboratorního  skla  pro účely stopové analýzy a pro
biologické  a  mikrobiologické rozbory vyžadující vysoký stupeň čistoty
včetně obsluhy speciální myčky a kontroly kvality procesu.

7.

platová třída

1.   Samostatné   provádění   nejsložitějších   laboratorních  operací,
například  měření pH, mineralizace a extrakce včetně základních prací v
laboratorním informačním a řídícím systému.

2.  Speciální  práce  na  složitých přístrojích včetně ověřování jejich
funkce.

3.  Dekontaminace speciálního laboratorního skla pro účely ultrastopové
analýzy včetně kontroly kvality procesu.

4.  Samostatné  provádění  mikrobiologických  rozborů  včetně  analýz s
patogenními mikroorganizmy kromě původců závažných infekčních chorob.

8.

platová třída

1. Samostatné laboratorní práce výzkumného a vývojového charakteru.

2. Příprava základních a pracovních standardních a kalibračních roztoků
pro   instrumentální   analýzu   se   zajišťováním   plné  metrologické
návaznosti.

3. Ověřování správné funkce laboratorních přístrojů, jejich nastavování
a  naprogramování  včetně  diagnostiky běžných závad a kontroly kvality
procesu.

4.  Samostatné provádění laboratorních prací za použití různých metod a
vícestupňových   prací,   například  vícestupňových  syntéz,  analýz  a
preparací  látek,  základní  validace  přístrojů a metod včetně prací v
laboratorním informačním a řídícím systému.

5.  Samostatné  provádění  laboratorní  identifikace  semen,  klíčenců,
škůdců či patogenů.

9.

platová třída

1.  Provádění  specializovaných  laboratorních  vyšetření  biologického
materiálu  nebo  potravin,  například elektroforézou pomocí genetických
bílkovinných markérů.

2.  Kontrola  kvality laboratorních metod a jejich validace v souladu s
příručkou kvality laboratoře.

3.  Provádění náročných laboratorních prací za použití více speciálních
přístrojů  s  různým programovým vybavením včetně pokročilé diagnostiky
závad   a   jejich   odstraňování  v  rozsahu  doporučeném  výrobcem  a
zajišťování náležitého stavu metrologického ověření.

1.05.03 PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK

10.

platová třída

1. Rozvoj, navrhování a zavádění nových laboratorních metod a provádění
zvlášť náročných biologických chemických a fyzikálně-chemických analýz,
například   při   vyšetřování   přítomnosti   geneticky  modifikovaných
organizmů nebo při kontrole potravin.

11.

platová třída

1.   Stanovování   způsobů   provádění   a  vyhodnocování  individuálně
indikovaných    laboratorních   vyšetření,   například   biochemických,
chemických,     hematologických,    imunochemických,    imunologických,
imunohematologických,        toxikologických,        mikrobiologických,
radioizotopové  analýzy, monitorování hladiny léčiv a toxických látek a
vstupů do půdy a do potravního řetězce.

2.   Hodnocení  závěrů  analýz  údajů  státního  zdravotního  dozoru  a
navrhování  opatření  orgánu  ochrany veřejného zdraví včetně provádění
těchto analýz.

3.  Provádění  a  vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při
použití   speciálních   citlivých   metod   analytické  chemie.  Vývoj,
ověřování, příprava a aplikace metodik pro laboratorní analýzy.

4.  Zadávání  nebo  provádění speciálních odběrů vzorků a laboratorních
analýz  pro  zjišťování stavu povrchových a podzemních vod, sedimentů a
bioty,  léčiv,  léčivých přípravků, diagnostik, biologického materiálu,
půdy,  hnojiv  a  krmiv,  přebírání  a  kontrola výsledků laboratorních
prací.

5. Provádění speciálních odběrů a chemických a biologických vyšetřování
vzorků  životního  a  pracovního  prostředí  a biologického materiálu a
fyzikální měření v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.

12.

platová třída

1.  Provádění  náročných  a  vysoce specializovaných analýz a diagnóz v
oblasti  státního  zdravotního  dozoru,  posuzování výsledků měření pro
monitorování  vztahu  zdravotního  stavu obyvatel a faktorů životního a
pracovního  prostředí,  příprava  podkladů  pro  hodnocení  zdravotních
rizik.

2. Provádění náročných chemických analýz a hodnocení v ochraně ovzduší,
v ochraně půdy a vstupu do půdy, v oblasti kontroly potravin, v oblasti
státního  monitoringu  kvality  ovzduší  a půdy nebo v oblasti státního
monitoringu potravin, příprava a aplikace metodik analýz a monitorování
s celostátní působností.

3.  Hodnocení  výsledků laboratorních analýz, zpracovávání podkladů pro
zprávy  o stavu povrchových a podzemních vod a toxických látek v půdě a
vstupů  do  půdy  a do potravního řetězce. Vývoj, odzkoušení a zavádění
metod speciálních odběrů a analýz.

4.     Provádění     náročných     chemických,    fyzikálně-chemických,
imunochemických a biologických analýz v oboru farmacie v rámci státního
dozoru nad výrobou a uváděním léčiv do oběhu a kontroly trhu s léčivými
přípravky. Vývoj, odzkoušení a zavádění nových metod analýz.

13.

platová třída

1.  Provádění náročných ojedinělých analýz a diagnóz v oborech buněčné,
molekulární  a  jiných  oborech  ochrany  a  podpory  veřejného zdraví,
farmacie, ochrany půdy a vstupů do půdy nebo potravin.

2.  Provádění  vysoce  náročných  ojedinělých  chemických  a fyzikálně-
chemických  analýz v oblasti monitorování kvality ovzduší a půdy nebo v
oblasti   kontroly   potravin   pomocí  zvláště  citlivých  speciálních
analyzátorů,  k jejichž výkonu je nezbytné získání specializace v oboru
včetně  výchovy  a  dalšího vzdělávání specialistů. Příprava a aplikace
metodik  analýz a koncepce rozvoje a optimalizace monitorovacích sítí s
mezinárodní působností.

3. Zpracovávání koncepcí rozvoje a optimalizace monitorovacích sítí pro
zjišťování  stavu  povrchových  a  podzemních  vod  včetně  mezinárodní
spolupráce.

4. Provádění náročných ojedinělých analýz v oboru farmacie nebo v oboru
analýz  potravin  v  rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv
nebo  potravin  do  oběhu  nebo  kontroly  trhu  s  léčivými přípravky,
příprava  a  aplikace  metodik analýz a tvorba koncepce rozvoje v rámci
sítí  s  mezinárodní  působností.  Vývoj,  odzkoušení a zavádění nových
metod analýz.

5. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti
mezinárodních kruhových (kontrolních) testů shody v rámci vícestranných
mezinárodních dohod nebo Evropské unie.

1.05.04 KAPLAN

11.

platová třída

1. Poskytování duchovní služby ve vězeňských, zdravotních, sociálních a
jiných zařízeních včetně zajišťování styku s jednotlivými církvemi.

12.

platová třída

1.  Metodická  a  koordinační  činnost  v  oblasti  duchovní  služby ve
vězeňských,  zdravotních,  sociálních  a  jiných zařízeních. Koordinace
regionální  problematiky  duchovní  služby  v návaznosti na související
odvětví.

13.

platová třída

1.   Tvorba  zásadních  koncepcí  duchovní  služby  a  její  řízení  ve
vězeňských,  zdravotních,  sociálních  a  jiných  zařízeních. Systémová
koordinace    duchovní    služby    s    přesahem    do   souvisejících
sociálně-společenských  oblastí.  Synchronizace  duchovních  aktivit na
mezinárodní úrovni s účastí na systémovém řešení evropské multikulturní
problematiky.

DÍL 1.06 SPOLEČNÉ PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE

1.06.01 DOMOVNÍK

2.

platová třída

1. Udržování, mytí a čištění společných prostorů v objektech, například
chodeb, schodišť včetně chodníků, zelených pásů apod.

3.

platová třída

1.  Běžné domovnické práce, obsluha vytápění a jednodušší údržba celých
objektů a jejich zařízení.

2.   Otevírání  a  zavírání  objektů,  obsluha  hlavních  energetických
uzávěrů,  výměna  žárovek  a  pojistek,  dozor  nad správným používáním
společných zařízení objektů.

4.

platová třída

1.  Domovnické  práce  včetně odborných řemeslných prací při opravách a
údržbě  domovních,  popřípadě  ubytovacích  objektů  menšího  rozsahu a
technického   vybavení,   například   údržbářské   práce,  zahradnické,
sklenářské, zednické a zámečnické práce.

1.06.02 POSEL

1.

platová třída

1.  Podávání a doručování listovních zásilek a balíčků o hmotnosti do 5
kg.

2. Pochůzky ve vnitřním a vnějším styku úřadů a organizací.

2.

platová třída

1.  Pochůzky  převážně  ve vnějším styku úřadů a organizací, podávání a
doručování  peněz,  listovních  zásilek  a  balíků o hmotnosti nad 5 kg
včetně drobných nákupů (kancelářských potřeb apod.).

1.06.03 ROZMNOŽOVAČ

1.

platová třída

1.  Rozmnožování  (kopírování)  dokumentací  menších formátů (do A2) na
světlotiskových strojích.

2.  Obsluha  adresovacích  strojů,  ražení  údajů  na  štítky a tisk na
formuláře různých formátů.

2.

platová třída

1. Rozmnožování (kopírování) dokumentací velkých formátů v rámech i při
používání obloukových světelných zdrojů.

2.  Rozmnožování  na  termografech  nebo  elektrostatickou  cestou  (na
strojích typu Apeco apod.).

3.

platová třída

1.  Rozmnožování  (kopírování) dokumentací velkých formátů v rámech při
vícebarevném soutisku.

2.  Rozmnožování  (kopírování) na diasografických strojích s připojeným
snášecím zařízením.

4.

platová třída

1.   Rozmnožování   (kopírování)   technických  a  jiných  informací  a
výkresových   dokumentací   na   rotačních  xerografických  strojích  s
rychlostí  kopírování  nad  1 500 kopií za hodinu s připojeným snášecím
zařízením.   Pořizování   oboustranných   kopií  včetně  volby  rozměrů
zmenšení. Nastavování, obsluha a běžná údržba strojů.

2.   Rozmnožování   (kopírování)   dokumentací,  technických  a  jiných
informací   na  automatických  diasografických  linkách  a  strojích  s
připojeným snášecím zařízením, zhotovování transparentních kopií včetně
seřizování a běžné údržby strojů.

3. Vykonávání jednoduchých knihařských prací.

1.06.04 SKLADNÍK

2.

platová třída

1.  Příjem,  skladování a příprava expedice zboží (výrobků) ve skladech
podle  pokynů,  popřípadě  obsluha mechanizačních prostředků. Účast při
soupisech zboží (výrobků) a inventarizacích.

3.

platová třída

1.  Samostatný příjem, skladování, ošetřování a výdej zboží a materiálu
ve   vnitropodnikových   skladech.   Příprava  expedice  zásilek  podle
dodávkových  rozpisů a odpovědnost za jejich úplnost. Vedení předepsané
evidence a účast při provádění inventur.

4.

platová třída

1.  Organizace  prací  při  kompletaci zboží a materiálu pro odběratele
výběrem  z  jednotlivých  palet  podle  počítačem  zpracovaných sestav.
Odstraňování   běžných   funkčních  poruch  mechanizačních  prostředků.
Provádění  inventarizací, vedení předepsané evidence, provádění soupisů
zásob a vystavování protokolů pro reklamační řízení.

5.

platová třída

1.  Organizace  příjmu,  skladování,  ošetřování  a  výdeje  zboží nebo
surovin  v  širokém  sortimentu  včetně  vstupní  i  výstupní kontroly.
Udržování  stavu  zásob  podle  údajů z počítače a navrhování likvidace
nadnormativních zásob. Hospodaření s vratnými obaly. Provádění inventur
včetně   vedení   předepsané   evidence.  Běžná  údržba  mechanizačních
prostředků a ostatního skladového zařízení.

6.

platová třída

1.  Organizace  a  kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží,
jejich  uskladňování  na  volná  paletizační  místa  programově  určená
příkazem  počítače.  Obsluha zakladačů s programově řízeným skladovacím
režimem.

1.06.05 STROJNÍK- TOPIČ

2.

platová třída

1.  Obsluha výměníkové stanice bez automatické regulace o výkonu do 2,2
MW (1,9 Gcal/h) regulace teploty sekundárního okruhu.

2. Obsluha redukční stanice dálkového vytápění.

3.

platová třída

1.  Obsluha  kotlů  v nízkotlakých kotelnách III. kategorie (kotelny se
jmenovitým  tepelným  výkonem  alespoň  jednoho  kotle 50 kW a vyšší do
součtu  jmenovitých  tepelných  výkonů  kotlů  do  0,5  MW a kotelny se
součtem   jmenovitých   výkonů  kotlů  větším  než  100  kW  do  součtu
jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW).

2.  Obsluha  výměníkových a předávacích stanic s částečnou automatickou
regulací  a  tepelným výkonem vyšším než 2,2 MW do celkového výkonu 5,8
MW.

3.  Obsluha  redukčních  stanic o hmotnostním průtoku nad 16,7 kg/s (60
t/h).

4.  Obsluha a údržba strojních a rozvodných soustav malých lázeňských a
rehabilitačních  zařízení s bazénem a ohřívanou vodou nebo s vanovými a
sprchovými  boxy  a dalšími procedurami (výměníková čerpací a filtrační
zařízení s případnou úpravou vody).

4.

platová třída

1.   Obsluha   kotlů   v   nízkotlakých   kotelnách   II.  kategorie  s
automatizovanými  regulačními  prvky  (kotelny  se  součtem jmenovitých
tepelných výkonů kotlů od 0,5 MW do 3,5 MW).

2. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle o výkonu do 5,8 MW nebo
parního kotle s množstvím vyrobené páry do 8 t/h.

3.  Obsluha  výměníkových  a předávacích stanic s plně automatizovanými
regulačními prvky s výkonem nad 5,8 MW.

4.  Zajišťování  provozu  celých  zařízení pro výrobu ledu a chladicích
zařízení  pro ledovou plochu, údržba a seřizování strojního zařízení ve
strojovně  (kompresory, výbušné motory, agregáty pro nouzové osvětlení,
čerpadla apod.).

5.  Obsluha  kompresorových  stanic  o objemovém průtoku nad 2,8m3/s do
8,3m3/s (od 10 000 m3/h do 30 000 m3/h) za normálních podmínek.

6.  Obsluha  a údržba klimatizačních zařízení sestávajících z topných a
chladicích  elementů (chladicí výkon cca 3,5 MW), seřizování termostatů
vstupní vody, předehřívačů lehkých topných olejů a uzavírání armatur na
okruzích topného média.

7.  Obsluha  a  běžná  údržba strojních a rozvodných soustav plaveckého
bazénu  nad  20  m  délky  s  ohřívanou vodou nebo středních lázeňských
zařízení s běžnými vodoléčebnými procedurami (horký vzduch, pára, sauna
apod.),  čerpací, filtrační, výměníkové, klimatizační stanice, úprava a
provádění zkoušek vody.

5.

platová třída

1.  Obsluha  kotlů  v  nízkotlakých  kotelnách  I. kategorie se součtem
jmenovitých  tepelných  výkonů  nad  3,5  MW  s  plně  automatizovanými
regulačními prvky.

2.  Řízení  provozu  a obsluha parního kotle nebo více kotlů s celkovým
množstvím  vyrobené  páry  do 60 t/h nebo horkovodních kotlů o celkovém
jmenovitém výkonu do 35 MW.

3.  Zajišťování  provozu  komplexů strojoven krytých zimních stadionů s
vytápěním  a  klimatizací  všech prostor s náhradními zdroji elektrické
energie při výrobě a údržbě ledové plochy (první strojník).

4.  Zajišťování  provozu a obsluha energetických zařízení zařazených do
technologických  procesů velkých čistíren odpadních vod při likvidaci a
využití  kalového  plynu,  pro  výrobu  tepla  nebo  elektrické energie
(kompresorové  stanice  kalového  plynu, tepelné strojovny, výlučníkové
stanice, úpravny vody, plynové turbiny, generátory).

5. Zajišťování provozu, údržba a opravy velkých klimatizačních zařízení
sestávajících  z  parovodních  nebo  teplovodních  kotlových jednotek o
výkonu  cca  8,1  MW  (6  Gcal/h),  turbokompresorů,  chladicích směsí,
klimatizačních jednotek včetně jejich příslušenství.

6.  Zajišťování  provozu  strojních  zařízení  velkých  plaveckých nebo
lázeňských   zařízení   s   více  bazény  a  speciálními  vodními  nebo
vodoléčebnými zařízeními.

7.  Zajišťování  provozu,  údržby  a  oprav  složitých  technologických
zařízení   velkoskladů   PHM,  například  poloautomatických  strojoven,
obsluha příjmových a výdejových terminálů.

6.

platová třída

1.  Řízení  provozu  a obsluha parního kotle nebo více kotlů s celkovým
množstvím  vyrobené  páry nad 60 t/h nebo horkovodních kotlů o celkovém
jmenovitém výkonu nad 35 MW.

2.   Zajišťování   provozu,   údržba   a   opravy   automatizovaných  a
poloautomatizovaných klimatizačních zařízení pro velmi rozsáhlé objekty
o  výkonu  tepelných  zdrojů  cca 11,6 MW (10 Gcal/h), turbokompresorů,
chladicích věží, klimatizačních jednotek a jejich příslušenství.

7.

platová třída

1. Řízení provozu středotlakého tepelného zdroje s instalovaným výkonem
nad 180 MW.

1.06.06 UKLÍZEČ

1.

platová třída

1.  Běžný  úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení
odpadků,   čištění  nábytku  a  zařízení,  čištění  koberců  vysavačem,
vytírání podlah například PVC a dlaždic.

2.

platová třída

1.  Mechanické mytí, drátkování a leštění podlah, čištění osvětlovacích
těles, mechanické klepání koberců, čištění, úklid a dezinfekce klozetů.

2.  Čištění oken (i zdvihových) včetně jednoduchých ventilací, zrcadel,
přepážek nebo stěn s olejovým nátěrem, dlaždicemi apod.

3.

platová třída

1.  Úklidové  práce v interiérech historických objektů, prohlášených za
kulturní památku s vysokými nároky na památkovou ochranu.

1.06.07 VÁŽNÝ

1.

platová třída

1. Vážení zásilek na mostových vahách a vedení požadované evidence.

2.

platová třída

1.  Obsluha  automatické  programovatelné  váhy  pro  vážení nákladu na
kolejových  nebo  kolových dopravních prostředcích v příjmu a expedici.
Zakládání  programů do paměťového systému, vyznačování potřebných údajů
(váhových  tříd,  druhů  vážení,  druhů,  tvarů  a  čísel vozů, údajů o
zásilkách apod.) a vážení a kontroly výsledných údajů.

1.06.08 VRÁTNÝ

1.

platová třída

1.   Kontrola  příchodů  a  odchodů  pracovníků  i  návštěvníků  včetně
poskytování   informací   a  namátkové  kontroly  příručních  zavazadel
odcházejících.  Kontrola  příjezdů  a  odjezdů  všech  druhů vozidel ve
vrátnici.

2.  Výdej  klíčů,  zavírání  a  otevírání  objektů,  provádění obchůzek
objektů, sledování bezpečnostních signalizačních zařízení.

2.

platová třída

1.  Kontrola  a  evidence  příjezdů  a  odjezdů dopravních prostředků z
uzavřených   areálů,   hlídání,   střežení  a  bezpečnostní  dohled  na
parkovištích.

3.

platová třída

1.  Kontrola  a  evidence  příjezdů  a  odjezdů dopravních prostředků s
náročným režimem pro vstup, pohyb po areálu a jeho opouštění, spojená s
inkasem   peněz,   hlídáním,  střežením  a  bezpečnostním  dohledem  na
parkovištích.

1.06.09 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL

4.

platová třída

1.  Řízení,  údržba a běžné opravy motorových vozidel, jejichž největší
přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.

5.

platová třída

1.  Řízení,  údržba  a  běžné  opravy  motorových  vozidel  pro dopravu
nákladů,  jejichž  největší  přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg avšak
nepřevyšuje 12 000 kg.

6.

platová třída

1.  Řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, která
mají  více  než  8  míst k sezení kromě místa řidiče a jejichž nejvyšší
přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg..

2.  Řízení,  údržba  a  opravy motorových vozidel pro přepravu nákladů,
jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.

7.

platová třída

1.  Řízení,  údržba  a  opravy  jízdních souprav složených z motorového
vozidla  pro  přepravu  nákladů,  jehož  maximální  přípustná  hmotnost
převyšuje  12  000  kg  a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná
hmotnost převyšuje 10 000 kg.

2.  Řízení,  údržba  a  opravy  tahačů  s  nákladním  návěsem,  jejichž
maximální přípustná hmotnost převyšuje 20 000 kg.

3.  Řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, která
mají více než 8 míst k sezení kromě řidiče a jejichž nejvyšší přípustná
hmotnost převyšuje 5 000 kg.

1.06.10 MANIPULAČNÍ DĚLNÍK

1.

platová třída

1.  Ruční  manipulace  s  hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo
zbožím o hmotnosti do 15 kg.

2. Obsluha jednotlivých dopravníků a násypek.

2.

platová třída

1.  Ruční  manipulace  s  hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo
zbožím o hmotnosti od 15 kg do 50 kg.

2.  Nakládání  a  skládání  přepravovaných  hmot, výrobků nebo zboží na
vozidlo (závozník).

3.

platová třída

1. Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků o hmotnosti nad 50 kg.

2. Ruční manipulace a přenášení těžkých kusů nábytku, trezorů, strojů a
zařízení.

3.  Manipulace  s  předměty  a  materiálem  s  použitím  mechanizačních
prostředků.

4.  Ruční  manipulace  s  uměleckými  díly  a výstavním fundusem vysoké
umělecké hodnoty.

1.06.11 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK

4.

platová třída

1.  Ozbrojená ochrana a střežení objektů a zařízení, popřípadě obchůzky
se služebním psem včetně péče o psa.

2.   Provádění   obchůzek   a  obsluha  bezpečnostního  systému  včetně
kamerového,  vyhodnocování  a  sledování snímání okolí budov, archivace
nasnímaných záznamů.

3. Provádění běžných úkonů zaměřených na péči a dohled ve školském nebo
jiném zařízení ve večerních a nočních hodinách.

5.

platová třída

1.  Ozbrojená  ochrana a střežení objektů a vedení předepsané evidence,
zajišťování  činností spojených se zvýšenými stupni bojové pohotovosti,
dispečinku havarijní služby, provádění obchůzek objektů.

2.  Samostatný  výkon  dozorčí  a  strážní  služby se služebním psem ve
vojenských objektech.

3. Ozbrojená ochrana a střežení výbušnin, zbraní nebo hořlavin.

4.  Ozbrojená  ochrana objektů soustřeďujících vyšší finanční, umělecké
nebo historické hodnoty.

6.

platová třída

1. Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.

2.  Ozbrojená  ochrana a střežení důležitých objektů s velkým množstvím
výbušnin, zbraní nebo hořlavin (základny a sklady munice nebo pohonných
hmot).

7.

platová třída

1. Speciální ozbrojená individuální ochrana.

1.06.12 TELEFONISTA

2.

platová třída

1.   Obsluha  pobočkových  telefonních  ústředen,  telefaxů,  popřípadě
poskytování  informací o příslušnosti a telefonních linkách pracovišť a
zaměstnanců.

3.

platová třída

1.  Obsluha  pobočkových telefonních ústředen, telefaxů včetně evidence
hovorů a telekomunikačních služeb.

5.

platová třída

1.   Obsluha   vybraných   tranzitních   telefonních  ústředen  a  uzlů
dokumentačního spojení.

6.

platová třída

1.   Samostatné  odborné  instradování  a  kartování  podaných  zásilek
telegramů a zpráv na spojovacím uzlu.

7.

platová třída

1.   Koordinace   a   kontrola   provozu  na  pracovištích  tranzitních
telefonních ústředen.

2. ČÁST

DÍL 2.01 DOPRAVA

2.01.01 DĚLNÍK V DOPRAVĚ

2.

platová třída

1. Vymývání vnitřku nákladních železničních vozů, nákladních silničních
vozidel (mrazicí vozy apod.) a dezinfekčních ramp.

2. Obsluha mechanizovaného tlakového mycího zařízení povrchu letadel.

3.  Úklid  a  dezinfekce  vnitřních  prostor  letadel, ošetření pilotní
kabiny  a  speciálních  prostor letadel, vybavení letadel speciálními a
vybranými nouzovými prostředky.

3.

platová třída

1. Čištění a vymývání otevřených skladovacích nádrží, palivových nádrží
letadel,  velkých  tanků  (podzemních  nádrží)  a mobilních cisteren od
pohonných látek, olejů, chemikálií, asfaltu, dehtu apod.

2.01.02 SILNIČÁŘ

3.

platová třída

1.  Ruční  zemní  práce  při  úpravě terénu nebo výkopy struh a jam pro
sloupky dopravního značení.

2.  Údržba dopravních značek, ruční čištění směrových sloupků a značek,
stavění sněhových plotů, zábran apod.

3. Sečení travních porostů ruční motorovou sekačkou.

4.

platová třída

1. Zasekávání vysprávek, provádění výkopů rýh a jam s pažením.

2. Provádění vysprávek obalovaným materiálem.

5.

platová třída

1.   Provádění  stavební  údržby  silnic,  dálnic,  jejich  součástí  a
příslušenství.

2. Opravování a osazování svodidel.

3. Provádění stavebních oprav propustků a mostů.

4.  Strojní  vodorovné  značení vozovek s obsluhou a údržbou stříkacího
zařízení.

5. Řízení, obsluha a běžná údržba stavebních mechanizačních prostředků,
například   samopojízdných  zhutňovacích  statických  válců  se  šířkou
běhounu  do  2  m,  strojů  na  řezání  živičných a betonových koberců,
lopatových rypadel do 2 m3obsahu lopaty.

6.  Řízení  traktorů  s  přídavnými  zařízeními  odvětvovačích  strojů,
štěpkovacích  strojů,  seřezávání  krajnic  vozovek, hloubení příkopů a
sekání travních porostů (strojně).

6.

platová třída

1. Provádění stavebních oprav mostů o délce 10 a více metrů.

2. Zakládání dlažeb na křižovatkách a klopených úsecích silnic.

3.Provádění výsprav vozovek například tryskovou metodou.

7.

platová třída

1.  Provádění  oprav  vozovek  speciálními silničními pracovními stroji
řízenými    počítačem   (velká   výspravková   souprava)   s   možností
technologických  korekcí  programu a s přesným elektronickým dávkováním
materiálu.

2.01.03 LETECKÝ MECHANIK

4.

platová třída

1. Demontáž agregátů z letecké techniky, čištění prostorů, v nichž jsou
uloženy,  jejich opětné usazování, dotahování a zajišťování, zapojování
vzduchové,  kyslíkové a dusíkové instalace, nabíjení a vybíjení kanonů,
kulometů, zavěšování pum a raket.

5.

platová třída

1. Technické ošetřování letecké techniky a letecké munice při provozu a
stání,   například  připojování  pozemního  zdroje,  vizuální  kontrola
letecké techniky a letecké munice.

2. Montáž podvozků letecké techniky, kontejnerů a odpalovacích zařízení
letecké munice a jejich seřizování.

6.

platová třída

1. Průletové technické prohlídky letecké techniky s odstraňováním závad
hlášených posádkou.

2.  Výměna  agregátů  (motorů, kanónů, kulometů, střeleckých stanovišť,
letecké  munice)  se  zapojováním  pomocných  zařízení a celé instalace
včetně seřizování.

7.

platová třída

1.  Provádění motorových zkoušek pístových motorů před předáním letounů
k  letu  se  zjišťováním  příčin  závad  a  s  určováním způsobů jejich
odstraňování.

2.  Přezkušování a odstraňování závad včetně seřizování systémů letecké
výzbroje, například přezkušování a seřizování kanónů, kulometů, zámků a
závěsníků.

8.

platová třída

1.  Provádění  nejsložitějších  výměn  agregátů  letecké  techniky nebo
jejich částí, vyhledávání závad a jejich odstraňování.

2.  Zjišťování  a  odstraňování  závad  a  poškození  letadel  a jejich
systémů,   například   posilovačů  a  zatěžovačů  řízení,  přistávacích
zařízení,   palivových,   hydraulických,   vzduchových,  odmrazovacích,
výškových,  střeleckých  a  bombardovacích  systémů,  s  rozhodováním o
jejich  provozuschopnosti  včetně  případné  organizace práce leteckých
mechaniků.

3.  Provádění  motorových  zkoušek reaktivních (proudových) motorů před
předáním  letounů  k  letu  se  zjišťováním  příčin závad a s určováním
způsobů jejich odstraňování.

4.  Zajišťování  a  provádění  příprav,  ošetřování a provozu palubních
komplexů, soustav, systémů a zařízení letecké techniky.

5.  Technické  a  organizační  zajišťování  specializovaných  prací při
odbavení letadla.

6. Zhotovování fotografické dokumentace pomocí speciálního vybavení.

9.

platová třída

1.  Výkon  specializovaných  prací  při  údržbě  a  opravách  palubních
komplexů,   speciálního   vybavení,  metrologických,  diagnostických  a
kontrolních zařízení.

2.01.04 MECHANIK LETADLOVÝCH PŘÍSTROJŮ

4.

platová třída

1.  Demontáž a mechanická montáž elektrických, radiových, zaměřovacích,
radiolokačních   agregátů,   nastavení   polohy   podvozku,   klapek  a
bombardovacích zařízení.

5.

platová třída

1.   Montáž   systémů  letecké  výzbroje,  elektrického  a  speciálního
vybavení, radiového a radiolokačního vybavení na leteckou techniku.

2.   Přezkušování   systémů   jednotlivých   odborností   se  seřízením
elektrických,  radiových, radiolokačních zařízení a letecké výzbroje na
letecké technice.

6.

platová třída

1.  Montáž,  oprava a seřízení systémů letecké výzbroje, elektrického a
speciálního  vybavení,  radiového a radiotechnického vybavení, seřízení
dálkových přenosů typu selsyn a magnesyn. Lokalizace a odstranění závad
v  elektrických  obvodech  pracujících  na principu změny indukčnosti v
můstkovém zapojení (otáčkoměr, horizont, dálkoměr, průtokoměr, výškoměr
apod.).

7.

platová třída

1.   Přezkoušení   a   odstranění   závad  včetně  seřízení  kursových,
zaměřovacích  a  navigačních  systémů  letecké  techniky. Přezkoušení a
seřízení  elektromechanických,  radiových,  zaměřovacích,  lokačních  a
optických  zařízení  (výškoměry,  umělé horizonty, zapisovače, testery,
zaměřovače, radiostanice, radiolokátory apod.).

8.

platová třída

1.  Provádění  veškerých  oprav  obnovujících  celkový  regurs  letecké
techniky,  lokalizace  závad a jejich odstranění ve složitých systémech
řízení, seřizování a přezkušování systémů.

2.01.05 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ

2.

platová třída

1.  Řízení,  denní  ošetřování  a  běžné  opravy  akumulátorových  nebo
motorových vozíků, případně s vlekem, uvnitř závodu včetně manipulace s
náklady.

3.

platová třída

1.  Řízení,  denní  ošetřování  a běžné opravy jeřábových vozíků včetně
obsluhy zvedacího zařízení.

2.  Řízení,  denní  ošetřování  a  běžné  opravy  motorových  vozíků  s
přídavnými a doplňkovými zařízeními a mechanizmy při jízdě na veřejných
komunikacích včetně manipulace s břemeny.

2.01.06 STROJVEDOUCÍ

5.

platová třída

1. Řízení a údržba lokomotiv při přepravě materiálu a zboží na vlečkách
a při posunu uvnitř organizace.

6.

platová třída

1.  Řízení  a  údržba  lokomotiv  při posunu na železnici a v ostatních
organizacích dopravy.

7.

platová třída

1.   Řízení  a  údržba  lokomotiv  na  vlečkách  se  složitým  provozem
navazujících na hlavní trať.

2.01.07 TRAŤOVÝ DĚLNÍK

2.

platová třída

1. Demontáž pražců, kolejí a výhybek.

2. Čištění příkopu železniční tratě s úpravou svahu a spádu.

3.

platová třída

1.  Oprava  výšky  a  směru kolejí a výhybek, kontrola stykových komor,
výměna spojek, izolačních vložek a upevňovadel, oprava rozchodu koleje,
podbíjení pražců ruční elektrickou podbíječkou za provozu.

2.  Úplná  výměna  kolejového  lože,  výměna  kolejových polí, kolejí a
výhybek  včetně  strojního  čištění  štěrkového lože, montáž kolejových
polí  a  výhybek  včetně  jejich  regenerace,  směrová a výšková úprava
koleje.

4.

platová třída

1. Montáž a osazení pojízdné kolejnice na točně.

2.  Kontrola uložení mostnic na mostních konstrukcích, kontrola přímého
uložení   kolejnic   na   mostech  a  mostních  provizoriích,  kontrola
pojistných úhelníků.

2.01.08 TRAŤOVÝ STROJNÍK

4.

platová třída

1.  Řízení,  obsluha, údržba motorového víceúčelového vozíku, například
motorového  univerzálního  vozíku.  Montáž,  údržba,  obsluha  a opravy
přídavných zařízení při jejich střídavém používání.

5.

platová třída

1.  Obsluha  zařízení  odklizovacího  stroje,  například  pro odklízení
nečistot  a  sněhu  z  kolejiště  a  řízení  čety při obsluze, údržbě a
běžných opravách stroje.

6.

platová třída

1.  Řízení,  obsluha  a  údržba  včetně  seřízení a nastavení parametrů
automatických  strojů  pro  současné  podbíjení  pražců, úpravu směru a
nivelaci koleje a výhybek.

7.

platová třída

1.  Řízení  chodu,  seřizování  a řízení oprav automatického stroje pro
komplexní  rekonstrukci  železničních  tratí  včetně  nivelety  a směru
koleje  technologií  oddělené  pokládky  pražců a kolejnic kontinuálním
způsobem a stroje vyšších typů, například pokladač kolejových polí nebo
stroj pro úpravu pláně s laserovým naváděcím systémem.

2.01.09 POSUNOVAČ

5.

platová třída

1.  Posun s železničními vozy rozchodu 900 mm a více, jejich vyvěšování
a  svěšování  s  obsluhou  brzd  jednotlivých  vozů nebo jejich skupin,
zadržování spouštěných a odrážených vozů, zajišťování vozů proti ujetí,
dávání a opakování návěstí, popřípadě obsluha kolejových brzd.

2.  Doprovod nákladních průběžně i ručně brzděných vlaků s prohlídkou a
střežením  přikázaných  vozů  a  se  zjišťováním,  zda jsou způsobilé k
jízdě,  provádění  posunu  ve  stanicích  na  určené trati, svěšování a
rozvěšování vozů a účast na zkoušce brzdy (průvodčí nákladních vlaků).

6.

platová třída

1.  Organizace  a  výkon  posunu v přiděleném obvodu železniční stanice
nebo  vlečky  s  rozhodováním,  které  vozy  odrážet  a s kterými nutno
najíždět včetně těchto prací.

2.01.10 ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU

7.

platová třída

1. Samostatné řešení dílčích úkolů při zabezpečení letového provozu.

2.  Zajišťování  provozuschopnosti  a  technické  spolehlivosti systému
spojovací, radiové

a výpočetní techniky střediska řízení letového provozu.

8.

platová třída

1.  Sběr,  vyhodnocování  a  distribuce  informací  při řízení letového
provozu,  plánování  letového provozu ve stanoveném rozsahu, přenos dat
systému řízení letového provozu.

10.

platová třída

1. Samostatné řešení dílčích úkolů spojených se zabezpečováním letového
provozu.

2.  Zajišťování  nepřetržitého  spojení  orgánů  letištního  stanoviště
řízení letů s osádkami letadel.

11.

platová třída

1.  Vedení  přehledu  o  letovém  provozu  s podílem na řízení letového
provozu ve stanoveném prostoru, korespondence s osádkami letadel.

2.  Kontrolní  činnost  a  šetření  událostí  ve službě řízení letového
provozu.

3. Komplexní radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu
odpovědnosti,  koordinace letového provozu se všemi uživateli vzdušného
prostoru,  řešení situací s osádkami letadel (řídící přistání, radarový
řídící).

12.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  technického zabezpečení střediska řízení letového
provozu, komplexní zajišťování vzdušného i pozemního spojení, přenosu a
zobrazení  radiolokační  a  radionavigační informace a automatizovaných
systémů  plánování  a  řízení letů pro orgány střediska řízení letového
provozu.

2. Komplexní radiolokační řízení letadel při zabezpečování obrany území
a  vzdušného prostoru České republiky, zajišťování bezpečnosti letového
provozu ve stanoveném prostoru odpovědnosti.

2.01.11 LETECKÝ TECHNIK

9.

platová třída

1. Zajišťování údržby a oprav palubních komplexů, speciálního vybavení,
metrologických, diagnostických a kontrolních zařízení.

10.

platová třída

1.   Výkon   vysoce  specializovaných  prací  při  zajišťování  řádného
technického  stavu  veškerých  palubních  komplexů,  systémů, soustav a
zařízení letecké techniky.

2.  Realizace  spojení se službami řízení letového provozu, odpovědnost
za  informační  vstupy  a  výstupy  z  letounu,  kontrola a zajišťování
provozu spojovacího zařízení letounu (palubní radista).

11.

platová třída

l.  Komplexní zajišťování provozu a oprav letecké techniky a koordinace
inženýrskoletecké   služby   a   zabezpečení   v  oblasti  jednotlivých
odborností  (draky  a  motory, elektrické a speciální vybavení, letecká
výzbroj, radiové a radiotechnické vybavení, optoelektronika).

2.  Vydávání  odborných  technických  předpisů změnové služby vlastní i
výrobce.  Ověřování  technologických  postupů  na  letecké technice pro
jednotlivé odbornosti v oblasti odborných leteckých předpisů. Inspekční
a  kontrolní  činnost  v  oblasti  tvorby,  vedení  a  použití  letecké
technické dokumentace.

12.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  technického  provozu letecké techniky a pozemního
příslušenství.   Stanovování   způsobu  výběru  a  provozování  letecké
techniky,  vyhodnocování technické způsobilosti, navrhování a realizace
opatření ke zvýšení spolehlivosti, provozuschopnosti a bezpečnosti.

2.01.12  PRACOVNÍK LETIŠTNÍHO, LETIŠTNÍHO PROVOZNÍHO A RADIOTECHNICKÉHO
ZABEZPEČENÍ

7.

platová třída

1.   Samostatné  řešení  odborných  specializovaných  prací  v  oblasti
letištního  zabezpečení,  lokalizace závad, jejich odstranění, kontrola
provedených oprav v dílnách (mechanik letky letištního zabezpečení).

2.   Provozní  přezkušování,  seřizování,  lokalizace  závad  a  jejich
odstraňování   u   prostředků  radiotechnického  zabezpečení  letectva,
radiostanic,  přenosových  zařízení,  automatizovaných  a zobrazovacích
systémů.

3.  Organizování  přípravy  letištní  provozní  techniky  k zabezpečení
provozu letadel a systémů k jejich ošetřování, přezkušování, doplňování
a vyzbrojování.

4.  Řízení  údržby,  přípravy  a přísunu souprav, vybavení a náhradních
dílů  letadel a munice k zabezpečení provozuschopnosti letadel a jejich
bojové připravenosti.

5.  Zajišťování  bezchybného  stavu  a  úplnosti  padákové  záchranné a
výsadkové   techniky,   doplňování   a  opravy  zařízení  padákových  a
výsadkových cvičišť a trenažerů, plnění úkolů v pátrací službě.

6.  Komplexní materiální zajišťování údržby a oprav palubních komplexů,
systémů a zařízení a náhradních dílů letadel.

8.

platová třída

1.  Zajišťování  odborných  specializovaných prací v oblasti letištního
zabezpečení  k  zajištění  provozu,  údržby,  oprav  pohybových  ploch,
zpracovávání návrhů na vyřazení letištní techniky.

2.   Provádění  oprav  obnovujících  provozuschopnost  radiotechnických
prostředků,   lokalizace   závad,   jejich   odstraňování  u  složitých
radiolokačních a navigačních systémů.

3.  Zajišťování  nepřetržitého a včasného přísunu prostředků letištního
technického   zabezpečení   a  materiálu  k  letadlům,  odpovědnost  za
komplexní  a správnou činnost a využití prostředků letištně-technického
zabezpečení.

4.  Řízení  provozu  letištní provozní techniky pro zabezpečení provozu
letadel, zajišťování správného technického stavu letecké munice.

5. Zajišťování připravenosti posádkové záchranné a výsadkové techniky k
použití,  výuka  létajícího  personálu  o  záchranných  prostředcích  a
způsobu použití, řízení výcviku na trenažerech.

6. Zajišťování letecké informační služby.

7.   Zajišťování   technické  způsobilosti  a  spolehlivosti  techniky,
komplexů,  systémů a zařízení letištní provozní služby (technik výrobny
kyslíku,  dusíku,  vedoucí  pracovišť  akumulátorové  nabíjecí stanice,
kompresorové a přečerpávací stanice a pracoviště speciálních agregátů).

9.

platová třída

1.     Komplexní    zajišťování    činností,    koordinace    odborných
specializovaných prací v oblasti LTZ k zajištění údržby, provozu, oprav
a revizí s působností do organizační struktury základny (technik LTZ).

2.  Komplexní  zajišťování  řádného technického stavu letištní provozní
techniky  a  technického  zařízení.  Řízení odborných prací, činností a
služeb jednotlivých odborností.

3. Komplexní zajišťování řádného technického stavu letecké munice.

4.  Komplexní  dispečerské řízení leteckého provozu, jeho koordinace se
všemi zúčastněnými složkami.

5.     Komplexní    zajišťování    činností,    koordinace    odborných
specializovaných  prací v oblasti radiotechnického zabezpečení letectva
k  zajištění  údržby,  provozu,  oprav a revizí techniky radiotechnické
zabezpečení (technik radiotechnického zabezpečení).

10.

platová třída

1.  Provádění  systémových  prací  v  oblastech jednotlivých podsystémů
letištního  zabezpečení  k  zajištění provozu, údržby, oprav pohybových
ploch včetně zajišťování jejich ochranných pásem.

2.  Řízení  letecké pátrací a záchranné služby v rámci civilních složek
nebo  v  rámci  druhu vojska s působností do celé organizační struktury
podřízených  stupňů,  zabezpečení výcviku specialistů letecké pátrací a
záchranné   služby,   kontrola  připravenosti  létajícího  personálu  v
záchranné  činnosti, součinnost mezi orgány zdravotnické služby, orgány
SAR a středisky letecké záchranné služby.

3.  Provádění  systémových  prací  v  oblastech jednotlivých podsystémů
radiotechnického  zabezpečení  k  zajištění  provozu,  údržby  a  oprav
systémů radiotechnického zabezpečení.

4.  Provádění  systémových  prací  v  oblastech jednotlivých podsystémů
letištního  provozního  zabezpečení  k zajištění provozu, údržby, oprav
letištní provozní techniky a technického zařízení.

11.

platová třída

1.  Komplexní  koordinování  a  usměrňování systémů řízení letištního a
letištního  provozního zabezpečení při zajišťování vojenského leteckého
provozu   v   rámci  Armády  České  republiky  (pracoviště  speciálního
zabezpečení  letišť,  speciálního  zabezpečení letectva) nebo civilního
leteckého  provozu  v  rámci  velkých  veřejných  dopravních  letišť  s
koordinovaným provozem.

2. Komplexní koordinování a usměrňování systémů řízení radiotechnického
zabezpečení  při  zajišťování  leteckého  provozu  v rámci Armády České
republiky nebo letišť s koordinovaným leteckým provozem.

12.

platová třída
1.   Tvorba   koncepce  pozemních  leteckých  zabezpečovacích  zařízení
(radiotechnické   zabezpečení   a   letecké   technické   zabezpečení).
Stanovování  způsobu  výběru  a  provozování  techniky radiotechnického
zabezpečení a leteckého technického zabezpečení, navrhování opatření ke
zvýšení spolehlivosti a provozuschopnosti systémů.

2.01.13 PALUBNÍ PRŮVODČÍ

7.

platová třída

1.  Poskytování  služeb  cestujícím  i posádce včetně doplňování zásob,
řešení nestandardních situací na palubě letounu.

8.

platová třída

1. Organizace obsluhy na palubě letadla, koordinace prací mezi palubním
a leteckým personálem.

2.01.14  VELITEL  LETADLA,  PILOT  LETADLA,  LETECKÝ NAVIGÁTOR, PALUBNÍ
INŽENÝR, PALUBNÍ OPERÁTOR, PALUBNÍ TECHNIK

8.

platová třída

1.  Pilotování ultralehkého letadla nebo řízení bezpilotního prostředku
při  zajišťování  například  leteckého pozorování, monitorování terénu,
plnění zvláštních úkolů.

9.

platová třída

1. Obsluha technického systému letadla (palubní technik).

10.

platová třída

1. Obsluha technických systémů letadel, zajišťování spojení se službami
řízení letového provozu (palubní technik, palubní radiotelefonista).

11.

platová třída

1.   Navigační   vedení,   obsluhování   technických  systémů  letadla,
zajišťování  spojení  se službami řízení letového provozu na pravidelné
trati  za  nestandardních podmínek (letecký navigátor, palubní inženýr,
palubní radiotelefonista) nebo obsluha technických systémů letadel roje
se zbraňovými systémy.

12.

platová třída

1. Pilotování, navigační vedení a obsluhování technických a speciálních
systémů  letadel  vybavených zbraňovými systémy (pilot letadla, letecký
navigátor, palubní inženýr).

2.  Pilotování, navigační vedení, obsluhování technických a speciálních
systémů  letadla  na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti
nebo  v  neznámém terénu a s nepravidelnými přistáními na mezinárodních
letištích  (pilot  letadla, letecký navigátor, palubní inženýr, palubní
inženýr – operátor).

13.

platová třída

1.  Pilotování  letadla  na  nepravidelné trati s přistáním na neznámém
letišti  nebo  v  neznámém  terénu  a  s  nepravidelnými  přistáními na
mezinárodních  letištích  při  letech  bezpečnostního  charakteru  a do
krizových oblastí (pilot letadla, instruktor výcvikového střediska).

2.  Vedení  letadla  na  pravidelné  trati  a  za standardních podmínek
(velitel letadla).

14.

platová třída

1. Vedení letadla na nepravidelné trati s přistáním na neznámém letišti
nebo  v  neznámém terénu a s nepravidelnými přistáními na mezinárodních
letištích  při  letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí
(velitel  letadla,  piloti  opravárenských  zařízení,  zkušební piloti,
letoví funkcionáři vyšších velitelství).

2.01.15 VŮDCE PLAVIDLA

6.

platová třída

1.  Vedení  (řízení)  a  údržba  malého  plavidla  s  vlastním strojním
pohonem.

7.

platová třída

1. Vedení (řízení) a údržba plavidla s vlastním strojním pohonem.

DÍL 2.02 JUSTICE

2.02.01 JUSTIČNÍ PRACOVNÍK

6.

platová třída

1.  Vyhotovování  zápisů  ze  soudních  jednání, zajišťování přípravy a
průběhu   soudního   jednání,   vyhotovování  rozhodnutí  a  vyřizování
porozsudkové agendy.

7.

platová třída

1.   Komplexní   zajišťování   agendy   rejstříku   soudů   a  státních
zastupitelství podle vnitřních kancelářských řádů.

2.  Vedení organizačně-technické agendy spojené s přípravou rozhodování
soudce.

8.

platová třída

1.   Organizování   chodu  soudní  kanceláře  nebo  kanceláře  státního
zastupitelství.

2.   Samostatná   protokolace  v  řízení  před  soudem  podle  předpisů
upravujících trestní řízení před soudy spojená s osobní odpovědností za
věcnou správnost protokolace.

3.  Samostatné vykonávání úkonů v trestních, občanskoprávních správních
a  obchodních  věcech  vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu
(samosoudci) na základě pověření, v rozsahu stanoveném v jednacím řádu.

9.

platová třída

1.  Organizování,  kontrola a metodické řízení chodu soudních kanceláří
nebo kanceláří státních zastupitelství.

2.  Komplexní  zajišťování a provádění výkonu soudních rozhodnutí podle
procesních  předpisů,  jednacího  řádu  pro  okresní  a krajské soudy a
vnitřního  kancelářského  řádu  pro  okresní,  krajské  a vrchní soudy,
spojené   s  osobní  odpovědností  za  dodržování  procesních  předpisů
upravujících výkon rozhodnutí včetně hmotné odpovědnosti.

3. Provádění úkonů probace a mediace podle právních předpisů.

4.  Samostatné  zajišťování  agendy spojené s vydáváním sbírky soudních
rozhodnutí   a   stanovisek,  zpracovávání  podkladů  pro  legislativní
činnost, analýza a publikace soudních rozhodnutí.

10.

platová třída

1.  Koordinace,  metodické  usměrňování  a  odborný dohled nad činností
soudních  kanceláří  nebo  kanceláří  státních  zastupitelství  nižších
stupňů.

2.   Výkon   probačních   činností  spojených  s  vedením  a  kontrolou
odsouzených  k  alternativním  trestům včetně mapování a prevence rizik
opakování  trestné  činnosti.  Poradenství  a  vedení  spolupracujících
organizací  a  poskytování  podpůrných  služeb  a poradenství pro oběti
trestné činnosti.

3.  Provádění  rozhodovací  činnosti  a úkonů soudu na základě pověření
předsedy  senátu  v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních
věcech  svěřených  jinak  vyššímu  soudnímu úředníkovi podle zvláštního
zákona.

11.

platová třída

1.  Komplexní  zajišťování  činnosti  správního  úseku  okresního soudu
včetně odborného a metodického řízení odborné činnosti na všech úsecích
soudního výkonu a státní správy soudu, s výjimkou soudcovské činnosti.

2.  Provádění  úkonů  vyhrazených  samosoudci  nebo státnímu zástupci v
rozsahu  vymezeném  právními  předpisy  do  složení zkoušky podmiňující
jmenování do funkce soudce nebo státního zástupce.

3.  Provádění  samostatné  rozhodovací činnosti při výkonu soudnictví a
kompetencí státních zastupitelství v rozsahu vymezeném zákonem.

4.  Výkon probační a mediační činnosti v rámci celého průběhu trestního
řízení  a v souvislosti s ním. Poradenská, výchovná a kontrolní činnost
u  pachatelů  trestné  činnosti  a  jejich motivování k vedení života v
souladu  se  zákonem v rámci probační činnosti. Poradenská pomoc obětem
trestné činnosti.

12.

platová třída

1.  Komplexní zajišťování činnosti správního úseku soudu vyššího stupně
nebo   státního   zastupitelství   vyššího   stupně   včetně  odborného
metodického  usměrňování všech úseků odborné činnosti na úseku soudního
výkonu  a  výkonu  kompetencí  státního  zastupitelství a státní správy
soudů  a  státního  zastupitelství,  s  výjimkou  soudcovské činnosti a
činnosti státních zástupců včetně komplexní odpovědnosti za chod těchto
úseků u soudů a státních zastupitelství nižších stupňů.

2.  Komplexní  řešení  složitých  konfliktních  a  rizikových situací v
souvislosti  s trestním řízením, analýza vyhodnocování a prevence rizik
opakování  trestné  činnosti v rámci mediačních činností. Diagnostická,
poradenská,  výchovná  a  kontrolní  činnost u dospělých, mladistvých i
nezletilých  pachatelů  trestné  činnosti  a jejich motivování k vedení
života  v  souladu  se zákonem v rámci probačních činností. Poskytování
krizové  intervence  obětem  trestné  činnosti  v  závažných případech.
Tvorba resocializačních programů, obecných postupů a opatření v probaci
a mediaci.

3.  Samostatná  rozhodovací  činnost  namísto zákonného soudce ve všech
oborech práva podle zvláštního zákona.

13.

platová třída

1.  Tvorba  a  rozvoj  probačních  a  resocializačních metod a aplikace
nejnovějších  poznatků  z  psychologie, sociologie, pedagogiky, práva a
jiných společenských věd. Vytváření plánů a koncepcí trestní politiky v
oblasti mapování a prevence rizik opakování trestné činnosti. Plánování
a  implementace  vysoce  specializovaných  a  nejnáročnějších odborných
intervencí  a  opatření směřujících ke snížení rizika opakování závažné
trestné činnosti, k dosažení resocializace pachatelů a k účinné ochraně
a podpoře obětí trestné činnosti.

2.02.02 VYCHOVATEL VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ

9.

platová třída

1. Komplexní vychovatelská činnost ve věznicích a vazebních věznicích.

10.

platová třída

1.  Komplexní  výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost
ve věznicích a vazebních věznicích.

2.   Samostatné   provádění   socioterapie  ve  věznicích  a  vazebních
věznicích, směrující k sociální rehabilitaci a integraci.

DÍL 2.03 KNIHOVNICTVÍ, ARCHIVNICTVÍ

2.03.01 KNIHOVNÍK

6.

platová třída

1.  Provádění základních knihovnických prací, například výpůjční služby
podle přesných podkladů a pokynů.

7.

platová třída

1.  Samostatné  zajišťování  chodu  knihovny  s  univerzálním  fondem a
lokální působností.

2. Organizování knihovního fondu v knihovnách s lokální působností.

3. Revize knihovních sbírek a zpracovávání knihovního fondu pro potřeby
výpůjčního procesu v knihovnách s lokální působností.

4.  Aktualizace  katalogů  podle  stanovených  metodik  v  knihovnách s
lokální působností.

5. Základní informační služby v knihovnách s lokální působností.

6.   Samostatné   zajišťování  agend  souvisejících  s  ochranou  fondů
(mikrofilmování, digitalizace, péče o knihovní fondy).

8.

platová třída

1.  Samostatné  zajišťování  chodu  knihovny  s  univerzálním  fondem a
regionální působností.

2.  Knihovnické  a  bibliografické,  referenční  a  informační služby v
knihovnách s lokální působností.

3.  Zajišťování  vnitrostátních  meziknihovních  služeb  v knihovnách s
lokální působností.

4. Organizování knihovního fondu s regionální působností.

5.  Samostatná  katalogizace  podle  standardů  a stanovených metodik v
knihovnách s lokální působností.

6.  Revize  knihovního  fondu  v  knihovnách s regionální nebo krajskou
působností.

9.

platová třída

1. Samostatné zajišťování chodu knihovny se specializovaným fondem.

2. Profilování fondů v knihovnách s lokální působností.

3.  Knihovnické  a  bibliografické,  referenční  a  informační služby v
knihovnách s regionální působností.

4.  Zajišťování  vnitrostátních  meziknihovních  služeb  v knihovnách s
regionální působností.

5.  Organizace  ochrany  a  revizí  knihovního  fondu  v  knihovnách  s
regionální působností.

6. Aktualizace knihovních fondů v knihovnách s regionální působností.

7.  Samostatná  katalogizace  podle  stanovených metodik v knihovnách s
regionální působností.

8. Organizace knihovního fondu v knihovnách s krajskou působností.

10.

platová třída

1.  Profilování fondů a vedení specializovaných akvizičních činností na
regionální úrovni.

2.   Knihovnické  a  bibliografické,  referenční  a  informační  služby
uživatelům ve specializovaných knihovnách s regionální působností.

3.   Správa  a  organizace  specializovaných  samostatných  studoven  v
knihovnách s regionální působností.

4.  Zajišťování  vnitrostátních  meziknihovních  služeb  v knihovnách s
celostátní působností.

5.  Koordinace  ochrany  a revizí knihovního fondu, vedení a doplňování
systémů  evidence a ukládání knihovních fondů v knihovnách s celostátní
působností.

6.  Aktualizace  knihovních fondů z hlediska obsahu a druhu dokumentů v
knihovnách s celostátní působností.

7.  Samostatná  katalogizace  podle  standardů  a  stanovených  metodik
přesahující regionální působnost.

8. Koordinace meziknihovních služeb v knihovnách s krajskou působností.

9.  Tvorba  všeobecných  faktografických  a  bibliografických  databází
včetně zpracování dokumentů.

10. Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s regionální
působností (metodik).

11.

platová třída

1.   Komplexní   obsahové   a  druhové  profilování  knihovních  fondů,
usměrňování specializovaných akvizičních činností na celostátní úrovni.

2.  Tvorba  speciálních  bibliografických a faktografických databází na
základě obsahové analýzy dokumentů.

3. Tvorba tezaurů a souborů jmenných a věcných národních autorit.

4. Zpracovávání historických fondů včetně analytického popisu.

5.  Zajišťování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby v knihovnách s
celostátní působností.

6.  Komplexní  knihovnické  a  bibliografické,  referenční a informační
služby uživatelům v knihovnách s celostátní působností.

7.   Správa  a  organizace  specializovaných  samostatných  studoven  v
knihovnách s celostátní působností.

8. Posuzování rozsáhlých a specializovaných fondů (revize).

9.  Koordinace katalogizace na regionální nebo celostátní úrovni včetně
vytváření  metodik  katalogizace  s  vazbami  na  národní a mezinárodní
standardy.

10.  Metodická,  konzultační a poradenská činnost v knihovně s krajskou
působností (metodik).

11.  Koordinace  digitalizace  knihovních  fondů  na celostátní úrovni,
návrhy změn standardů, správa a organizace rozsáhlé digitální knihovny,
správa a aktualizace informačního portálu.

12.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  zavádění  specializovaných  knihovnických systémů
(systémový knihovník).

2.  Zpracovávání  specializovaných  rešerší s využitím specializovaných
databází a informačních zdrojů domácí a zahraniční provenience.

3.  Vytváření jedinečných, zvlášť náročných specializovaných souborných
katalogů rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů.

4.  Stanovování  rozvoje  profilování  a  doplňování  fondů  knihoven s
celostátní úrovní.

5. Komplexní řešení provozu mezinárodních registračních systémů v České
republice včetně spolupráce s právními subjekty vydavatelské sféry.

6.  Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní
působností (metodik).

13.

platová třída

1.   Vytváření   národních   a   mezinárodních   standardů  pro  oblast
knihovnictví,  informační  činnosti  a  systém  digitalizace knihovních
fondů.

2.   Studijně-rozborová   činnost  na  ústřední  nebo  vědecké  úrovni,
zpracovávání náročných odborných a specializovaných informačních studií
a rozborových materiálů.

3.  Tvorba  koncepce a koordinace mezinárodních knihovnickoinformačních
systémů a kooperace na mezinárodní úrovni.

4.   Zpracovávání   celostátních  koncepcí,  plánů  a  programů  tvorby
knihovních a informačních zdrojů, jejich zpracovávání a zpřístupňování,
například koncepce národní katalogizační politiky.

14.

platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.

2.03.02 ARCHIVÁŘ

5.

platová třída

1. Zpracovávání archivních inventářů.

6.

platová třída

1.   Provádění   dílčích   specializovaných   archivních  pořádacích  a
zpřístupňovacích prací podle stanovené metodiky.

2.  Samostatné  vykonávání  základních prací výpůjční služby, například
kontrola  výdeje  a  vracení archiválií včetně kontroly stavu vracených
archiválií.

3. Zpracovávání nových přírůstků rozmnožovacích ochranných a studijních
kopií archiválií a provádění revizí a kontrol jejich stavu.

4.  Zpracovávání  elektronických  inventářů  a  jednoduchých databází v
analogové nebo digitální podobě, archivních fondů a sbírek.

5. Zhotovování digitálních kopií archiválií, jejich označování a vedení
související evidence.

7.

platová třída

1.  Pořádání  a inventarizace archivních fondů a sbírek podle stanovené
metodiky.

2.  Pořádání  a  zpřístupňování  archivních souborů digitálních kopií a
digitalizovaných (převedených) archiválií podle stanovené metodiky.

3. Komplexní výkon archivní výpůjční služby.

4.  Vyhledávání,  deponování  archiválií,  vedení badatelské evidence v
listinné formě nebo na technických nosičích dat.

8.

platová třída

1. Odborná správa archivních fondů a sbírek a jejich revize.

2.  Provádění  státního  dohledu  nad spisovou službou, nad vyřazováním
dokumentů (skartační řízení) a výběrem archiválií.

3.    Odborná   správa   archivních   souborů   digitálních   kopií   a
digitalizovaných (převedených) archiválií.

9.

platová třída

1.  Komplexní  zajišťování  odborné  ochrany  archivních  fondů  včetně
zpracovávání   složitých   archivních  rešerší  a  kontroly  dodržování
povinností  na  úseku archivnictví a spisové služby a odborného dohledu
nad vyřazováním dokumentů.

2.   Samostatné  pořádání,  inventarizace  a  katalogizace  jazykově  a
typologicky náročných archivních fondů a sbírek.

10.

platová třída

1.  Zajišťování,  organizace  a  koordinace  činnosti  specializovaných
archivních pracovišť.

2.  Zajišťování,  uchovávání,  ochrana  a přípustné využívání svěřených
částí Národního archivního dědictví.

3. Odborná správa archivních fondů a sbírek a výkon předarchivní péče.

4. Koordinace systémů evidence archiválií Národního archivního dědictví
v působnosti archivů s celostátní působností.

5.  Zajišťování,  organizace  a koordinace činnosti technických archivů
pro klasifikované a neveřejné dokumenty.

6.   Zajišťování   administrace  a  údržby  databáze  archivních  fondů
dokumentů, například NATO, Evropské unie.

5.  Kontrola  dodržování  ustanovení  pro  manipulaci s neutajovanými a
klasifikovanými   dokumenty  cizí  moci  pro  listinné  a  elektronické
dokumenty.

11.

platová třída

1.  Komplexní  zajišťování  odborné  správy  a ochrany archivních fondů
nejvyšší  kategorie  včetně  zpracovávání složitých archivních rešerší,
výkon  kontroly  dodržování  povinností na úseku archivnictví a spisové
služby  a odborného dohledu nad archivní a spisovou službou, příprava a
zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů.

2.  Zpracovávání  nových  metodických  postupů  a  posuzování náročných
pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací.

3.   Samostatné   pořádání,   inventarizace  a  katalogizace  složitých
paleografických   a  jazykově  náročných  archivních  fondů  a  sbírek.
Komplexní   zajišťování  odborné  správy  a  ochrany  archivních  fondů
nejvyšší  kategorie  včetně  zpracovávání složitých archivních rešerší,
přípravy   a   zpracovávání   vědeckých  edic  archivních  dokumentů  a
samostatné publikační činnosti.

4.   Zajišťování  a  organizace  archivních  pracovišť  regionálního  a
odvětvového významu.

5.  Komplexní  zajišťování  odborné  správy  fondů a sbírek digitálního
archivu v celostátní působnosti.

12.

platová třída

1. Koordinace činností samostatného archivního pracoviště.

2.  Zajišťování  komplexní  péče  o  uchovávání,  ochranu  a racionální
využívání  svěřených  částí  Národního  archivního dědictví, koordinace
přípravy  vědeckých  edic  archivních fondů a sbírek nejvyšší kategorie
(kulturních a národních kulturních památek).

3.   Tvůrčí   zpracovávání  nových  metodických  postupů  a  posuzování
nejnáročnějších  pořádacích,  zpřístupňovacích  a  edičních  archivních
prací včetně ověřování technologických postupů.

4.  Mezinárodní  spolupráce  při  zpracovávání  specifických archivních
fondů a při jejich prezentaci veřejnosti.

5.  Metodická,  konzultační  a poradenská činnost v oblasti pořádacích,
zpřístupňovacích,   a   edičních  prací  včetně  péče  o  archiválie  v
celostátním rozsahu.

13.

platová třída

1.   Komplexní   koordinace  činností  velkých  samostatných  odborných
pracovišť,  členěných do většího počtu vnitřních organizačních jednotek
a  vykonávajících  celostátní  nebo oblastní působnost (pro území kraje
nebo několika krajů).

DÍL 2.04 KULTURA

2.04.01 ARCHEOLOG

9.

platová třída

1.  Provádění  základních archeologických průzkumových prací a průzkumů
včetně záchranných prací.

2. Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů.

3. Utváření a zprostředkovávání archeologických sbírek a fondů.

10.

platová třída

1.   Provádění   archeologických   průzkumů   nalezišť   včetně  jejich
vyhodnocování.

2.  Zajišťování  ochrany a záchrany archeologických nalezišť a nálezů v
přímých  vazbách  na  péči  o  památkový  fond  jak na úrovni odborných
organizací  památkové  péče,  tak  na  úrovni  výkonu  státní  správy v
přenesené  působnosti  nebo samosprávy, zejména při stavebním a územním
řízení.

3.  Zpracovávání  komplexní  evidence,  dokumentace  a podmínek ochrany
archeologického fondu.

11.

platová třída

1.  Provádění archeologických výzkumných prací na významných rozsáhlých
nalezištích značné historické hodnoty.

2.  Koordinace  záchrany, ochrany a prezentace archeologických nalezišť
včetně vyhodnocování výsledků výzkumu.

3.   Tvorba   koncepcí   a   syntéz   zabezpečení  ochrany  a  záchrany
archeologického fondu v přímých vazbách na další obory pro výkon státní
správy nebo samosprávy.

4. Komplexní odborné zpracovávání archeologických nálezů a sbírek.

12.

platová třída

1.   Provádění   archeologických  výzkumných  prací  včetně  koordinace
ochrany,  záchrany  a  prezentace archeologických nalezišť celostátního
významu a vyhodnocování výsledků výzkumu.

2. Tvorba koncepcí zachování archeologického fondu v přímých vazbách na
další obory pro výkon státní správy nebo samosprávy.

3.  Zpracovávání  a  zhodnocování  archeologických  fondů  celostátního
významu.

13.

platová třída

1.  Tvorba  celostátních komplexních koncepcí zachování archeologického
fondu  nebo  archeologických  lokalit  prohlášených za Národní kulturní
památky.

2. Metodické usměrňování a celostátní koordinace archeologie.

14.

platová třída

1.   Tvorba   komplexních  koncepcí  zachování  národního  a  světového
archeologického fondu a archeologického dědictví.

2.04.02 PAMÁTKÁŘ

9.

platová třída

1. Samostatné odborné práce v oboru památkové péče, například provádění
ucelených částí průzkumů a dokumentace památkového fondu.

10.

platová třída

1. Provádění základních průzkumů a dokumentace památkového fondu včetně
přípravy  odborných  vyjádření k ochraně, obnově a využívání kulturních
památek.

11.

platová třída

1.   Samostatné   provádění   systémově  náročných  odborných  prací  v
jednotlivých   disciplinách   památkové   péče  s  úplnou  orientací  v
problematice  památkové péče, například posuzování návrhů na památkovou
ochranu  movitých  a  nemovitých věcí kulturní hodnoty včetně provádění
šetření a zpracovávání odborných vyjádření a odborných metodik.

2.  Souhrnné  zpracovávání  výsledků  průzkumů  a  vytváření  oborových
informačních a dokumentačních fondů.

12.

platová třída

1.  Samostatné  provádění specializovaných průzkumů památkového fondu a
vyhodnocování   jejich   výsledků   včetně  vytváření  specializovaných
informačních a dokumentačních fondů v systému památkové péče.

2.   Koordinace   systémově   náročných   odborných  prací  v  několika
disciplinách   humanitních,   přírodních  a  technických  věd  v  oboru
památkové péče.

3.   Zpracovávání   expertních   vyjádření   a  odborných  metodik  pro
specializované činnosti v památkové péči.

13.

platová třída

1.   Metodické   usměrňování  celostátního  systému  památkové  péče  a
koordinace naplňování jeho hlavních funkcí.

2.  Tvorba  celostátních  koncepcí  subsystémů památkové péče (ochrana,
uchovávání nebo zprostředkovávání kulturních hodnot).

3.  Komplexní  vyhodnocování výsledků základních a speciálních průzkumů
památkového fondu a zpracovávání komplexních, velmi náročných odborných
vyjádření  zejména  k obnově a využívání národních kulturních památek a
památek zapsaných do Seznamu světového dědictví.

14.

platová třída

1. Koordinace tvorby celostátní koncepce a dlouhodobých výhledů rozvoje
památkové   péče,   vytváření  komplexního  systému  památkové  péče  a
kulturního dědictví tvořeného zvlášť významnými sbírkami a mobiliárními
fondy v České republice a v mezinárodním kontextu.

2.04.03 SPRÁVCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ (KASTELÁN)

8.

platová třída

1.  Zajišťování  ochrany,  provozu  a  správy nepřístupného památkového
objektu bez mobiliárního fondu v jeho provozní době.

2.  Dohled  nad prováděním obnovy nepřístupného památkového objektu bez
mobiliárního fondu.

3.  Zajišťování  průvodcovských  činností a prezentace pro veřejnost na
provozně samostatných částech rozsáhlých areálů.

9.

platová třída

1.   Komplexní   zajišťování  ochrany,  provozu,  ošetřování  a  správy
nezpřístupněného a ke zpřístupnění nepřipravovaného památkového objektu
s menším rozsahem mobiliárního fondu.

2.  Zajišťování  průvodcovských  činností  a  prezentace  pro veřejnost
přístupného  památkového  objektu  s  nižší  provozní náročností (menší
počet návštěvníků, menší rozsah areálu).

10.

platová třída

1.  Komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování a správy dočasně
nepřístupného   památkového   objektu  významného  počtem  mobiliáře  a
rozsahem areálu.

2.   Komplexní  zajišťování  ochrany,  provozu,  ošetřování,  správy  a
prezentace   přístupného   památkového   objektu  se  střední  provozní
náročností (rozsah mobiliáře, počet návštěvníků, velikost areálu).

11.

platová třída

1.   Komplexní  zajišťování  ochrany,  provozu,  ošetřování,  správy  a
prezentace  přístupného  památkového  objektu  s  vyšší  než  průměrnou
provozní  náročností  (rozsah  a  význam  mobiliáře, počet návštěvníků,
výnosy a velikost areálu).

2.  Zajišťování provozu více provozně oddělených objektů se samostatnou
prezentací veřejnosti pod jednou správou.

3.  Organizace  návštěvnického provozu na více trasách za pomoci časové
rezervace a početní regulace návštěvnosti.

12.

platová třída

1.  Komplexní zajišťování ochrany, provozu, správy, prezentace a tvorby
koncepce  využívání  významného  památkového  objektu s velkou provozní
náročností  (vysoké počty mobiliáře, vysoký počet návštěvníků a výnosů,
rozsáhlé a provozně složité areály).

2.  Tvorba koncepce využívání významného památkového objektu, komplexní
péče   o   mobiliární  fond,  zajišťování  badatelských  a  průzkumných
činností.

3.  Komplexní  správa  dvou  a  více  přístupných  památkových  objektů
spadajících do nižších velikostních skupin.

4.  Organizace  návštěvnického  provozu  za  pomoci rezervace, časové a
početní regulace návštěvnosti v nadregionálním systému.

2.04.04 SPRÁVCE DEPOZITÁŘE

8.

platová třída

1.  Odborná  správa  jednooborového depozitáře sbírek nebo mobiliárních
fondů.

9.

platová třída

1.  Odborná správa depozitářů rozsahem a povahou významných sbírek nebo
mobiliárních fondů.

10.

platová třída

1.  Stanovování způsobů a podmínek správy depozitářů, určování podmínek
ukládání, ochrany a manipulace se sbírkami nebo mobiliárními fondy.

2.04.05 KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ

9.

platová třída

1. Správa sbírky nebo mobiliárního fondu.

2. Terénní výzkumy prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty.

3.   Zprostředkovávání  sbírkových  předmětů  badatelům  a  zajišťování
prezentace sbírky veřejnosti.

4.  Zajišťování  tuzemských  zápůjček  a výpůjček sbírkových předmětů a
mobiliárních fondů včetně zpracovávání výpůjčních smluv.

10.

platová třída

1. Tvorba sbírky a správa významných a rozsáhlých mobiliárních fondů.

2.  Stanovování  postupů  a  způsobů  a  výběr  sbírkových předmětů pro
preparování a konzervování a pro restaurování mobiliárních fondů včetně
dohledu nad prováděnými pracemi.

3.  Samostatná  příprava  muzejních  výstav,  programů a publikací nebo
instalací zpřístupněných památkových objektů.

4.  Zajišťování  zahraničních výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů a
mobiliárních fondů včetně dokumentování jejich stavu.

11.

platová třída

1. Tvorba a správa sbírky nebo mobiliárních fondů mimořádného významu a
rozsahu.

2.  Tvorba  a organizace náročných nebo víceoborových muzejních výstav,
programů, publikací a instalací zpřístupněných památkových objektů.

3.   Samostatné  provádění  a  organizace  týmových  terénních  výzkumů
prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty.

4. Zajišťování tuzemských a zahraničních zápůjček a výpůjček sbírkových
předmětů a mobiliárních fondů z víceoborových sbírek a mobiliářů z více
organizací včetně koordinace těchto zápůjček a výpůjček.

12.

platová třída

1.  Zpracovávání  koncepcí  sbírkotvorné  činnosti a koncepcí instalací
památkových  objektů.  Odborné  pořádání  a vědecké zpracovávání sbírky
nebo   mobiliárních   fondů   v   širokých   souvislostech.  Kompletace
autentických a rodových mobiliárních fondů.

2.  Organizace  rozsáhlých  výstavních  projektů  včetně mezinárodních,
příprava a organizace náročných muzejních programů, výstav a expozic.

3. Zpracovávání koncepcí ochrany sbírky nebo mobiliárních fondů.

13.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  sbírkotvorné  činnosti  v  širokých mezioborových
souvislostech   včetně  organizace  správy  víceoborových  sbírek  nebo
mobiliárních fondů mimořádného významu.

2.  Metodické  usměrňování  tvorby,  správy  a  kompletace  sbírek nebo
mobiliárních fondů.

3.  Specializované  zkoumání  a  zpracovávání  sbírek nebo mobiliárních
fondů včetně tvorby vědeckých katalogů sbírek a mobiliárních fondů.

2.04.06 PREPARÁTOR

7.

platová třída

1.  Preparování  přírodnin  pod odborným vedením a vykonávání terénních
prací při sběru přírodnin a zpracovávání dokumentace.

8.

platová třída

1.   Zhotovování  jednoduchých  preparátů,  například  preparátů  hmyzu
(balků),  odlitků  paleontologických a osteologických sběrů pro uložení
do sbírky včetně sběru přírodnin a odchyt živočichů podle dispozic.

9.

platová třída

1.  Zhotovování  běžných  preparátů a odlitků podle stanovených postupů
včetně  sběru  přírodnin  a odchytu živočichů. Provádění průzkumů stavu
sbírek přírodnin a zajišťování preventivní péče o ně.

10.

platová třída

1.  Zhotovování  náročných  preparátů, například preparátů velkých ryb,
plazů, ptáků a savců.

2. Provádění repasí přírodovědných expozic.

3. Provádění náročných laboratorních průzkumů preparovaných materiálů.

11.

platová třída

1. Stanovování obecných preparátorských metod a postupů.

2.  Zpracovávání  koncepcí  preparátorské činnosti a komplexních analýz
přírodovědeckých  sbírek  s  aplikací  výsledků  základního výzkumu pro
svěřené sbírky.

12.

platová třída

1.  Tvorba  celostátních  komplexních  koncepcí  péče  o přírodovědecké
sbírky  v  širokých  mezioborových  souvislostech a s možností obecného
využití  pro všechny správce sbírek. Aplikace a ověřování nových metod,
laboratorních experimentů a nejsložitějších technologií v preparátorské
činnosti.

2.04.07 DOKUMENTÁTOR

6.

platová třída

1.  Provádění  dokumentačních  nebo  evidenčních  záznamů  ke kulturním
památkám,  sbírkovým předmětům, odborným průzkumům a vědeckým výzkumům,
k prezentaci, preparování, konzervování či restaurování podle zadání.

7.

platová třída

1. Pořizování ucelených souborů evidenčních a dokumentačních záznamů ke
kulturním  památkám, sbírkovým předmětům, odborným průzkumům a vědeckým
výzkumům,  k  prezentaci,  preparování,  konzervování či restaurování a
jejich průběžná aktualizace.

2.  Pořizování  obrazové  dokumentace  kulturních  památek a sbírkových
předmětů,  například  fotografické, kresebné, videozáznamů a samostatná
evidence těchto záznamů.

3.  Posuzování,  systémové  třídění  a  zakládání písemných materiálů a
dokumentačních podkladů o památkovém fondu včetně jejich uchovávání.

8.

platová třída

1.   Sledování,   vyhodnocování   a  dokumentování  technického  stavu,
využívání a přemísťování památkového fondu.

2.  Katalogizace,  inventarizace  a  evidence  dokumentačních  podkladů
včetně   digitálních,   vytváření  základní  identifikační  dokumentace
památkového  fondu  a spolupráce při průzkumech a šetřeních a vytváření
odborných informačních fondů.

9.

platová třída

1. Dokumentace terénních výzkumů a průzkumů, například archeologických,
etnografických, přírodovědeckých a stavebně-historických.

10.

platová třída

1.   Provádění  technicky  náročné  dokumentace  terénních  průzkumů  a
archeologických,     etnografických,     přírodovědeckých,    stavebně-
historických výzkumů apod.

2.  Stanovování  odborných  podmínek  pro  tuzemské zápůjčky a výpůjčky
kulturních památek.

11.

platová třída

1.  Koordinace,  stanovování  metodik  a  postupů  pořizování technicky
náročné  dokumentace kulturních památek, sbírkových předmětů a knižních
fondů zejména pro publikační a prezentační účely.

2. Stanovování podmínek pro vývoz kulturních památek do zahraničí.

12.

platová třída

1.  Systémové řešení dokumentačních činností specializovaných pracovišť
a    rozsáhlých    vědeckých    výzkumů,   například   archeologických,
etnografických, stavebně-historických, přírodovědeckých.

2.  Metodické  usměrňování  dokumentačních  činností  památkové  péče a
muzejnictví  v  celostátním rozsahu včetně koordinace vývozu kulturních
památek do zahraničí z více organizací.

3.  Zpracovávání  koncepcí a systémové řešení dokumentačních činností v
oborech památkové péče nebo muzejnictví.

4.  Zajišťování  ochrany  movitého  kulturního dědictví prostřednictvím
koordinace výkonných pracovišť celostátního integrovaného systému.

2.04.08 RESTAURÁTOR

8.

platová třída

1.  Provádění  základních přípravných průzkumů a restaurátorských prací
pod  odborným  dohledem  včetně  zpracovávání  dílčích restaurátorských
zpráv.

9.

platová třída

1.   Provádění   průzkumů   a   restaurátorských   prací  a  samostatné
zpracovávání  pokynů  pro  další  nakládání  s  předměty včetně způsobu
jejich uložení a prezentace a zpracovávání restaurátorských zpráv.

10.

platová třída

1.  Provádění  průzkumů  a  restaurátorských  prací  včetně zhotovování
modelačních doplňků originálů.

11.

platová třída

1.   Provádění   náročných  specializovaných  průzkumů  a  restaurování
uměleckých  a  uměleckořemeslných  děl  včetně zpracovávání komplexních
restaurátorských   zpráv  se  zobecňováním  použitých  restaurátorských
postupů.

12.

platová třída

1.  Provádění  vysoce  náročných  průzkumů  a  restaurování  významných
historických uměleckých a uměleckořemeslných děl.

13.

platová třída

1.  Provádění  komplexních a speciálních výtvarně a technicky náročných
průzkumů  a  restaurování  souborů významných historických uměleckých a
uměleckořemeslných děl.

14.

platová třída

1.   Koordinace   průzkumových   a   restaurátorských   prací   souborů
nejvýznamnějších   historických  uměleckých  a  uměleckořemeslných  děl
celostátního   a   mezinárodního   kulturního   významu  včetně  jejich
interpretace   a   vědeckého   zkoumání.   Zpracovávání  systémových  a
metodických  opatření v oboru restaurování v celostátním a mezinárodním
měřítku.

2.04.09 PRŮVODCE

4.

platová třída

1.  Doprovázení  skupin  návštěvníků  ve  zpřístupněných  přírodních  a
památkových   objektech,  v  muzeích,  galeriích  a  jiných  kulturních
zařízeních, případně s reprodukcí průvodcovských textů.

2.  Dohled  nad  návštěvnickým  provozem  ve  výstavních  prostorách  a
poskytování základních provozních informací.

5.

platová třída

1.  Doprovázení  skupin návštěvníků zpřístupněných přírodních objektů a
památek nebo kulturních zařízení včetně reprodukce průvodcovských textů
s  poskytnutím  dalších  základních  informací pro návštěvníky v českém
jazyce.

6.

platová třída

1.  Zajišťování  návštěvnického  provozu  ve  zpřístupněném přírodním a
památkovém  objektu  nebo  v  kulturním zařízení, poskytování odborných
výkladů  a  rozšířených  informací  pro  návštěvníky  s transformací do
jednoho cizího jazyka.

7.

platová třída

1.  Organizační  zajišťování  a  koordinace  návštěvnického  provozu ve
zpřístupněných  přírodních  a  památkových  objektech  nebo  kulturních
zařízeních  a  poskytování  kvalifikovaných  výkladů  se  znalostí dvou
cizích jazyků.

2.  Poskytování  informací a demonstrace určených a osvojených činností
vztahujících se svou povahou k prezentované expozici, času a prostředí,
dohled nad stavem expozice a odpovědnost za svěřené předměty.

8.

platová třída

1.  Organizační  zajišťování  a  koordinace  návštěvnického  provozu ve
zpřístupněných  přírodních  a  památkových  objektech  nebo  kulturních
zařízeních  s  více  prohlídkovými  trasami  provozovanými  současně se
schopností komunikovat ve více cizích jazycích.

2.  Poskytování  výkladů s vysokými nároky na informace z humanitních a
přírodovědných oborů s případným používáním dvou i více cizích jazyků.

2.04.10 KONZERVÁTOR

7.

platová třída

1.   Základní   ošetřování   a   konzervování   sbírkových  předmětů  a
mobiliárních   fondů   pod  odborným  vedením,  směřující  k  zastavení
destrukčních procesů a k zachování současného stavu a vzhledu předmětů.

8.

platová třída

1.  Průzkum  stavu  sbírek,  historických knižních fondů a mobiliárních
fondů  a  konzervování  předmětů  a  zhotovování  kopií  a modelů podle
dispozic.

9.

platová třída

1.  Samostatný  průzkum  stavu  sbírek,  historických  knižních fondů a
mobiliárních  fondů a samostatné provádění základní konzervace předmětů
včetně  přípravy  předmětů  k  prezentaci,  zpracovávání  dokumentace o
konzervování předmětů, použitých materiálech, technikách a metodách.

10.

platová třída

1.  Zajišťování preventivní péče o sbírkové předměty, historické knižní
fondy a mobiliáře a provádění náročných průzkumů sbírek, knižních fondů
a mobiliářů.

2. Provádění náročné konzervace předmětů.

11.

platová třída

1.   Zpracovávání   komplexních  koncepcí  péče  o  sbírkové  předměty,
historické  knižní  fondy  a  mobiliáře  a  provádění  vysoce náročných
konzervátorských prací.

12.

platová třída

1.  Zpracovávání  celostátních  komplexních  koncepcí  péče  o sbírkové
předměty, historické knižní fondy a mobiliáře ve vymezeném oboru.

2.  Odborná  koordinace  víceoborových činností při provádění speciální
konzervace  zvláště  významných  souborů  uměleckých děl užitého umění,
uměleckého řemesla a uměleckého průmyslu.

2.04.11 VÝSTAVÁŘ

7.

platová třída

1.  Organizační  zajišťování  a  koordinace  činností  souvisejících  s
přípravou výstav.

2. Instalace výstavního mobiliáře podle návrhu architekta.

8.

platová třída

1.  Koordinace  prací  při  instalaci  výstav  a  expozic,  zajišťování
bezpečnosti   práce   účastníků   instalace   a   dodržování   časového
harmonogramu.

9.

platová třída

1.  Koordinace  prací  při  instalaci rozsáhlých výstav a při realizaci
složitých  výstavních projektů s vysokými nároky na bezpečnost exponátů
a na časový průběh prací.

2.  Zpracovávání záměrů a libret částí výstav nebo jednotlivých expozic
a příprava prováděcích scénářů.

3.  Zpracovávání  projektů  méně  rozsáhlých  výstav  nebo jednotlivých
expozic podle daných záměrů.

10.

platová třída

1. Zpracovávání záměrů a libret výstav včetně prováděcích scénářů.

2. Zpracovávání projektů výstav a expozic.

11.

platová třída

1.  Komplexní  zpracovávání  rozsáhlých  a  náročných  libret  výstav a
koordinace přípravy libret jednotlivých expozic a prováděcích scénářů.

2. Zpracovávání projektů náročných projektů výstav.

12.

platová třída

1.  Zpracovávání  náročných  projektů  výstav velkého rozsahu a souborů
více  výstav,  například  veletrhů  a mezinárodních výstav a koordinace
zpracování libret a prováděcích scénářů.

2.04.12 PROMÍTAČ

3.

platová třída

1.  Příprava  přenosných  promítacích zařízení pro film včetně přípravy
příslušenství a pomocného zařízení, opravy a ošetřování filmových kopií
a promítání filmů.

4.

platová třída

1.  Příprava  a  obsluha pevně zabudovaných promítacích zařízení včetně
přípravy a ošetřování filmových kopií.

5.

platová třída

1.  Příprava  a  obsluha  promítacích  zařízení včetně řídicího pultu v
hledišti, promítání speciálními technologiemi.

7.

platová třída

1. Příprava, obsluha, ošetřování specializovaných promítacích filmových
technologií,  například  dolby-stereo,  multiplexů  a  obdobné  práce v
oblasti   dalších  audiovizuálních  technologií  včetně  digitálních  a
počítačových.

2.04.13 ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK

3.

platová třída

1. Manipulační práce prováděné pod vedením archeologa.

4.

platová třída

1.  Mechanické  zpracovávání archeologické dokumentace vykonávané podle
pokynů.

2.04.14 ZŘÍZENEC V KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH

2.

platová třída

1. Uvaděčské práce včetně kontroly vstupenek.

3.

platová třída

1.   Podávání   informací,  prodej  propagačních  materiálů,  dohled  a
zajišťování provozu při samostatných prohlídkách návštěvníků.

2. Pořádková služba při kulturních akcích.

3.  Dohled  a  zajišťování  provozu  v šatnách včetně případného inkasa
peněz.

4.

platová třída

1.  Podávání  odborných  informací včetně dozoru v expozicích, sbírkách
muzeí, galérií, výstav a podobně.

2.04.15 MASKÉR- UMĚLECKÝ MASKÉR

7.

platová třída

1. Vytváření masek podle scénáře.

8.

platová třída

1. Realizace návrhu výtvarníka při zhotovování masek.

9.

platová třída

1.  Samostatné navrhování a provedení individuálních masek podle záměrů
inscenátorů.

2.04.16 VLÁSENKÁŘ

5.

platová třída

1. Provádění kadeřnických prací a tvorba účesů pro divadelní role.

6.

platová třída

1. Zhotovování vlásenkářských výrobků.

7.

platová třída

1.  Zajišťování vlásenkářských prací pro vytváření vnější podoby umělce
podle záměru inscenátorů.

2.  Zhotovování  všech  druhů  vlásenek  a vlasových doplňků, například
vousů,  copů,  tupé  apod.  z  klasických materiálů (vlasů, bůvolky), z
umělých  materiálů  (kanekalon,  silon),  z  experimentálních materiálů
(látky, šňůry, papír, kůže). Zhotovování náhlavců.

3. Výroba dobových historických vlásenek.

2.04.17 ŠPERKAŘ (DESINATÉR)

6.

platová třída

1.  Výroba  a opravy ozdob, šperků a doplňků scénických kostýmů v rámci
výtvarné koncepce z různých materiálů a různou technologií.

7.

platová třída

1.  Individuální  výroba  šperků  a doplňků podle vlastního návrhu nebo
návrhů  výtvarníků  s  používáním  speciálních  materiálů a mimořádných
výrobních technologií.

2.04.18 MODISTKA-ČEPIČÁŘKA

4.

platová třída

1.  Zhotovování  a  opravy  všech  druhů  pánských, dámských a dětských
klobouků a čepic podle předloh.

5.

platová třída

1.  Odborné  práce  při  zhotovování  modistických  výrobků z náročných
materiálů,  například  kůže nebo při opravách modelových a historických
klobouků.

6.

platová třída

1.  Individuální  zhotovování historických nebo modelových modistických
výrobků  podle  vlastních  návrhů včetně zhotovování střihů, kreslení a
stříhání.

2.04.19 ARANŽÉR- VÝTVARNÍK

7.

platová třída

1.  Samostatné  návrhy a realizace grafických a výtvarných propagačních
materiálů.

8.

platová třída

1.  Samostatné  tvůrčí  grafické  řešení  a  zpracovávání  publikací  a
propagačních materiálů včetně kompletní technické předtiskové přípravy.

2.04.20 MECHANIK JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE

8.

platová třída

1.  Zajišťování  provozu a oprav strojní technologie horního a spodního
jeviště   včetně   udržování  hydraulických  ručních  tahů,  elektro  a
hydropohonů, točny, kinetiky jevištních stolů, výtahů dekorací řízených
počítačovou technikou.

2.04.21 GARDEROBIÉR

4.

platová třída

1. Oblékání a převlékání účinkujících umělců podle potřeb vyplývajících
ze  scénáře,  představ  režisérů  a  kostýmních výtvarníků včetně oprav
divadelních kostýmů, používaných při představeních.

5.

platová třída

1. Úpravy scénických kostýmů a doplňků při alternaci umělců.

2.  Oblékání  a převlékání účinkujících umělců do složitých kostýmů při
realizaci umělecky nejnáročnějších, pohádkových a historických her.

3.  Organizace  a  kompletní  příprava  kostýmní  výpravy  na zájezdová
představení.

4. Speciální údržba a úpravy originálních dobových scénických kostýmů a
doplňků.

2.04.22 KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ

6.

platová třída

1. Zhotovování jednotlivých částí scénických kostýmů. Odborné práce při
zhotovování civilních a dobových scénických kostýmů a dobového prádla.

2.  Zhotovování  oděvních  součástek  civilních  a  dobových scénických
kostýmů nebo národních krojů.

7.

platová třída

1. Zhotovování všech druhů scénických kostýmů podle výtvarných návrhů z
textilních,  kožených  a  umělých materiálů nebo národních krojů včetně
jejich přešívání.

2. Odborné práce ve výrobě kostýmů a zpracovávání kostýmních střihů.

8.

platová třída

1.  Specializované práce ve výrobě nejnáročnějších scénických kostýmů a
střihů, například rozmanitých historických oděvů a pohádkových variací.

2.04.23 OBUVNÍK SCÉNICKÉ A KROJOVÉ OBUVI

6.

platová třída

1.  Individuální  výroba  a  opravy ručně šité scénické a taneční obuvi
podle  návrhů  výtvarníků  a  podle  potřeb  scénické  praxe  z různých
materiálů a různou technologií.

7.

platová třída

1.  Individuální  ruční  výroba  historické,  krojové,  baletní  a jiné
speciální obuvi včetně oprav, barvení a stříkání.

8. platový stupeň

1. Samostatné vypracovávání návrhů a zhotovování nejnáročnějších modelů
scénické,  krojové  obuvi,  různé  ortopedické  úpravy  při  dodržování
náročných  tvarů  podle  požadavků  výtvarníka s používáním speciálních
materiálů  a  mimořádných výrobních technologií, bez dělby práce, podle
vlastních znalostí dobových stylů a podle potřeb scénické praxe.

2.04.24 REKVIZITÁŘ

3.

platová třída

1.  Rutinní  práce  při  zajišťování divadelních představení, například
nákup,  příprava, úprava a udržování osobních a spotřebních divadelních
rekvizit, jejich aranžování a instalace na scéně.

4.

platová třída

1.   Práce  při  zajišťování  divadelních  představení  podle  dispozic
inscenátorů, oprava osobních a spotřebních divadelních rekvizit, jejich
aranžování a instalace na scéně.

5.

platová třída

1.  Běžné  odborné  práce  při  technickém zajišťování funkcí rekvizit,
například  střelných  zbraní  nebo  vytváření  optických nebo zvukových
efektů pyrotechnickými prostředky podle scénáře.

2.04.25 MODELÁŘ VÝSTAVNÍCH MODELŮ

4.

platová třída

1. Zhotovování jednotlivých částí a detailů statických modelů z různých
materiálů  podle  technické dokumentace, jejich povrchová úprava včetně
repase.

2.  Kompletace sestav a podsestav do jednodušších celků podle technické
dokumentace včetně jednoduchých terénních úprav modelů.

5.

platová třída

1.  Výroba  laminátových  krejčovských  bust  včetně  jejich potahování
textilní tuženkou a dokončovací práce.

2.   Zhotovování   laminátových   figurín   včetně  atypických,  jejich
kompletace, kontrola vzhledu a detailní kolorace.

3. Odlévání částí modelů z umělých hmot.

4. Zhotovování a sestavování jednodušších funkčních modelů.

6.

platová třída

1. Přesné terénní úpravy modelů v souladu s dokumentací.

2.  Zhotovování forem pro odlévání částí modelů z epoxidových pryskyřic
a dentakrylu.

3.  Ruční  laminování  figurín  do  vícedílných  klínových forem včetně
vkládání kovových výztužných a spojovacích částí a zámků.

7.

platová třída

1.  Zhotovování  a  montáž  složitých  statických  architektonických  a
urbanistických modelů do větších celků, například modely měst.

2.  Zhotovování  a  montáž  složitých  funkčních modelů s elektronickým
vybavením.

8.

platová třída

1.  Zhotovování a montáž technicky a výtvarně nejnáročnějších funkčních
modelů  pro  vývojové  účely  při  dodržování  technických  parametrů a
podmínek včetně jejich průmyslového a výtvarného řešení.

2.  Určování  grafické  úpravy  a  barevného  pojetí modelů, předvádění
těchto modelů na zahraničních veletrzích a výstavách.

2.04.26 UMĚLECKÝ ČALOUNÍK A DEKORATÉR

6.

platová třída

1.  Čalounické  a  dekoratérské  práce jako čalounění scénických prvků,
dekorační  práce, výroba velkoplošných panorám prospektů, koberců, opon
apod.

2.  Samostatné  provádění  dekoratérských  prací  s  výtvarným  řešením
interiéru.

7.

platová třída

1.    Samostatné    zhotovování    a    opravy    veškerých   slohových
uměleckořemeslných  čalounických  individuálních  výrobků  a samostatné
práce  v  interiérech  s  používáním  materiálů náročných na zpracování
podle návrhů výtvarníků a architektů.

2. Vytváření nejnáročnějších velkoplošných kompozic, například goblénů,
koberců,  dekoračních  závěsů a opon náročnými aplikacemi a povrchovými
strukturami z různých materiálů s dotvářením podle vlastních návrhů.

8.

platová třída

1.   Vysoce   odborné   individuální   práce   při   rekonstrukcích   a
specializovaných  úpravách  na  historicky  cenném čalouněném nábytku v
historických interiérech s využitím restaurátorských technik.

2.04.27 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK

5.

platová třída

1.  Zhotovování  atypických kovových výrobků a konstrukcí při realizaci
uměleckých návrhů ve výstavní a interiérové tvorbě všech druhů.

2.  Zhotovování  dlouhých závěsů s okem, zdobených rýhováním za tepla i
studena,  vykovávání  ozdobných  hřebů  s  raženou hlavou do zápustky s
ručním kováním.

6.

platová třída

1. Zhotovování a cizelování kopií slohových klik a štítů.

2.  Zhotovování a montáž stavebních zámečnických výrobků (pevných oken,
mříží, žebříků, schodišťových madel apod.).

3.  Výroba  základních,  výtvarně  méně náročných scénických konstrukcí
podle výkresové dokumentace.

7.

platová třída

1.  Zhotovování  výtvarně  náročných  konstrukcí  scénických  dekorací,
výroba složitého kovového nábytku, výroba rekvizit a kostýmních doplňků
a práce s barevnými kovy.

2.  Zhotovování  kovaných  a  svařovaných  plastik  podle  modelů  i  s
využíváním vlastního řemeslného rukopisu.

3.  Povrchové  úpravy  prací cínováním v lázni, chemické barvení kovů a
svařování kovů v ohni.

8.

platová třída

1.  Zhotovování  výtvarně  nejnáročnějších  architektonických  kovových
sestav  (kovaných, svařovaných, obráběných apod.) monumentálního pojetí
v kombinaci s různými druhy materiálů.

2.  Zhotovování  a  opravy  složitých  kovových  mechanismů,  například
soustrojí větrných mlýnů, vodních hamrů, lisoven a valch (ozubená kola,
hřídele, převodky, exentry apod.) a jejich uvedení do provozu.

3.  Zhotovování  výtvarně  nejnáročnějších  kovových  sestav scénických
dekorací  a  staticky  a  kineticky  náročných konstrukcí v kombinaci s
různými druhy materiálu podle výtvarných návrhů.

4.  Zhotovování figurálních plastik, tepaných z měděných nebo mosazných
plechů  nebo  kovaných  z  oceli  podle  návrhu  výtvarníků  nebo podle
vlastních návrhů.

9.

platová třída

1.   Rekonstrukce   a   specializované   úpravy  nejstarších  slohových
kovářských  a  zámečnických děl a zhotovování jejich kopií s využíváním
restaurátorských technik.

2.04.28 UMĚLECKÝ MALÍŘ

6.

platová třída

1.  Malířské  napodobování  všech  druhů  materiálů  včetně patinování,
zhotovování  plastických maleb a napodobování architektonických prvků a
soch.

2. Patinování štukových ornamentů.

3.  Provádění  velkoplošných  maleb  podle  vícebarevných  plakátů nebo
vícebarevných fotografií.

4.  Kreslení  složitých  map  a  grafů  a  provádění složitých plošných
schematických maleb.

5. Zpevňování (injektáž) uvolněných částí omítky s nástěnnou malbou.

6. Finální úpravy divadelních rekvizit.

7.

platová třída

1.  Ruční  domalovávání  chybějících  částí  ornamentů a domodelovávání
menších částí chybějící štukové ornamentální výzdoby.

2. Přesná realizace maleb portrétů podle fotografií.

3.   Provádění  výtvarně  náročných  maleb  (litých  i  strukturálních)
špachtlí, podle vlastní kompozice.

4.  Složité  figurální  malby  nejrůznějšími  technikami  podle vlastní
kompozice.

5. Náročné grafické velkoplošné práce včetně volby barevných kompozic a
rozvrhování prostoru.

6. Malování složitých druhů písma a znaků.

8.

platová třída

1.  Barevné  dotváření  napodobenin  historických  interiérů scénických
staveb,  například  kostelů, zámeckých komnat, oltářů, imitací sloupů s
perspektivou, aut a letadel.

2.  Barevné  vytváření pohádkových a fantastických dekorací a dotváření
stáří objektů malířskými technikami.

3.  Vytváření  monumentálních  scénických staveb všech druhů, například
horizontů,  prospektů,  panorámat  a  koberců  různými technologiemi na
nejrůznějších materiálech.

2.04.29 UMĚLECKÝ ŠTUKATÉR A KAŠÉR

5.

platová třída

1.  Zhotovování  jednoduchých  klínových  forem  a  odlévání  sádrových
odlitků včetně retuše.

2. Zhotovování konstrukcí a tažení jednoduchých říms a profilů.

3.  Modelování  a  zhotovování  menších  plastických  modelů  a různých
plastik a odlitků z nejrůznějších materiálů.

4.  Modelování  slohových  ornamentů  podle  dokumentace  a zhotovování
šablon všech druhů.

6.

platová třída

1. Tažení profilů a rozet na stropě včetně zhotovování konstrukcí.

2.  Zhotovování  sgrafitových výzdob budov a montáž složitých sádrových
konzol a říms.

3. Zhotovování silikonových a kaučukových forem.

4.  Plastická  řezba  slohových  nebo jiných tvarů u nábytku, ozdobných
rámů  a  architektonických  a  ornamentálních  prvků  z  různých  druhů
materiálů.

7.

platová třída

1. Zhotovování klínových a kombinovaných forem včetně želatinových.

2.  Zhotovování  složitých  rabicových  stropů  a  tažení nik, sloupů a
jiných profilů.

3.   Modelování   a   zhotovování   modelů  a  plastik  všeho  druhu  z
nejrůznějších materiálů s různými povrchovými úpravami podle výtvarných
návrhů pro scénografickou výrobu.

4.  Snímání odlitků různých částí lidského těla a zhotovování forem pro
výrobu odlitků.

8.

platová třída

1. Zhotovování složitých modelů a písem podle výtvarného návrhu.

2.  Provádění  nejnáročnějších  uměleckořemeslných  štukatérských prací
vnější  a  vnitřní  slohové  výzdoby  objektů,  například vícebarevného
figurálního sgrafita a barevného umělého mramoru.

3. Snímání masek nebo částí obličeje u živých modelů.

9.

platová třída

1.   Samostatné   provádění   rekonstrukce   a  specializovaných  úprav
nejnáročnějších   štukatérských   děl   s  využíváním  restaurátorských
technik.

2.04.30 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ

6.

platová třída

1.  Samostatné zhotovování truhlářských výrobků bez technologické dělby
práce.

2.  Převážně  ruční  zhotovování  individuálních scénických doplňků bez
dělby práce.

3.  Vykládání a sestavování okrasných dýh na křížovou spáru, šachovnici
a  žilky  a  přimořování domácích okrasných dřevin se zachováním kresby
včetně konečné povrchové úpravy.

7.

platová třída

1.   Zhotovování  slohových  oken  a  dveří  podle  původních  vzorů  s
přenášením detailů a profilace dřeva včetně okovávání.

2.  Rekonstrukce  vykládaných historických podlah a vlysů se zachováním
původních druhů dřev, rozměrů a povrchové úpravy.

3.   Zhotovování   a   sestavování   složitých   individuálních  skříní
zabudovaných do nepravidelného prostoru.

4.  Zhotovování kusového nábytku podle návrhu včetně přípravy materiálu
a výtvarně náročných a složitých částí scénických dekorací.

5.  Zhotovování  náročných ornamentálních a figurálních intarzií včetně
jejich oprav všemi technikami.

6.   Dekorativní   obkládání   stěn   historických  interiérů  rámovými
konstrukcemi a výplněmi z ušlechtilých dřev včetně jejich konzervace.

7. Samostatné vyřezávání loutek podle návrhů výtvarníků a výroba jejich
mechanizmů.

8.

platová třída

1.  Náročné  práce  při  zhotovování  slohového  nábytku, interiérového
zařízení, stavebních slohových prvků s výraznými uměleckými prvky podle
návrhu včetně jejich sestavování.

2. Zhotovování složitých truhlářských výrobků lidové umělecké výroby.

9.

platová třída

1.  Zhotovování  složitých  ornamentálních  a  figurálních  intarzií  a
maketárií včetně rekonstrukcí a specializovaných zásahů na historických
truhlářských dílech s využíváním restaurátorských technik.

2.04.31 VÝROBCE V LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBĚ

4.

platová třída

1.  Ruční  výroba  tradičních  zvykoslovných  předmětů  lidové umělecké
výroby  podle  vzorů  s  přesným  zachováním původních technik, původní
barevnosti  a  s  použitím  výhradně  původních  přírodních  materiálů,
například  lýk,  polasů  a  svíček  včetně přesného zachování původních
postupů přípravných a dokončovacích prací.

2.  Ruční  výroba  bižuterie z přírodních materiálů rostlinného původu,
například  klokočí  s využitím vlastní výtvarné invence včetně přesného
zachování původních postupů přípravných a dokončovacích prací .

5.

platová třída

1.  Ruční  výroba  všech  druhů  zvykoslovného pečiva včetně přípravy a
zdobení,  například  vizovického  pečiva  a perníků, ozdob a figurek ze
slámy  a  kukuřičného  šustí  a drobných dlabaných dřevěných předmětů z
volné  ruky,  například  dřeváků s přesným zachováním původních postupů
přípravných a dokončovacích prací.

2. Podmalby na skle.

6.

platová třída

1.  Výroba  všech  typů  kraslic s přesným zachováním původních postupů
přípravných  a dokončovacích prací, štípaných holubiček včetně výběru a
přípravy  vhodného  materiálu  a  výroba  velkých  dlabaných  dřevěných
předmětů  z  volné  ruky včetně případného zdobení a povrchových úprav,
například velkých mís a korýtek.

2.  Ruční  řezba  betlémových  a jiných dřevěných figurek a zhotovování
betlémové krajiny včetně výběru a přípravy vhodného dřeva a povrchových
úprav.

7.

platová třída

1. Batikování originálních interiérových a oděvních kuponů z přírodních
materiálů  (z  čistého  hedvábí, batistu, jemného plátna apod.) různými
technikami  v  přímé  spolupráci  s výtvarníkem nebo s využitím vlastní
výtvarné invence.

DÍL 2.05 OBCHODNÍ PROVOZ

2.05.01 CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ

4.

platová třída

1.  Výroba  a  výdej  běžných  druhů  moučníků  a  cukrářských výrobků,
například  harlekýn,  sachr,  koláče,  bábovky, vánočky, výroba teplých
moučníků, například koblihy, ovocné nákypy, hromadná výroba cukrářských
výrobků  a  moučníků  v  závodních  (školních) a obdobných stravovacích
zařízeních.

2. Výroba všech druhů zmrzlin.

5.

platová třída

1.  Samostatné  zhotovování  všech  druhů  cukrářských  výrobků  včetně
složitějších,  zhotovování  speciálních  vařených  a ochucených krémů a
náplní, například smetanový, griliášový, karamelový a speciálních druhů
polev s použitím vlastních receptur.

6.

platová třída

1.  Zhotovování  složitých  a  výtvarně  náročných cukrářských výrobků,
zejména podle individuálních požadavků nebo podle vlastních návrhů.

2.  Zajišťování  výroby  cukrářských  výrobků,  moučníků  a cukrářských
specialit  v menším provozu, pro zvláštní akce převážně podle vlastních
receptur  a  kalkulací  s použitím různé technologie, případná účast na
výrobě.

2.05.02 KUCHAŘ

3.

platová třída

1. Dohotovování jídel z polotovarů, příprava na talíř a výdej.

2. Výroba polévek a příloh k hlavním jídlům.

4.

platová třída

1. Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků.

2. Výroba složitých jídel studené kuchyně.

5.

platová třída

1.Výroba  technologicky  náročných teplých jídel nebo specialit studené
kuchyně.

6.

platová třída

1.  Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé
výrobě  jídel  včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních
receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby.

2.  Výroba  náročných  specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů,
výroba   specialit   studené  kuchyně  pro  bankety  a  recepce  včetně
sestavování vlastních receptur.

3.  Výroba  nejsložitějších  dietních  jídel  v  rozsahu podle dietního
systému   závazného   ve  zdravotnických  zařízeních,  například  dieta
bezlepková,  nízkocholesterolová,  nízkobílkovinová s omezením tuků při
akutní pankreatitidě. Výroba jídel s dvojím a vyšším omezením.

7.

platová třída

1.  Organizace  práce  při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností,
stanovování   a  provádění  technologických  postupů  a  kalkulací  při
rozsáhlé   výrobě   širokého   sortimentu,  stanovování  a  zajišťování
správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování
výroby náročných specialit.

2.05.03 ČÍŠNÍK

2.

platová třída

1. Nabídka jednoduchého sortimentu zboží včetně obsluhy.

2.  Obsluha  strávníků  v  závodních jídelnách a obdobných stravovacích
zařízeních.

3.

platová třída

1.  Obsluha  hostů převážně pod přímým vedením, případné inkaso tržeb a
jejich vyúčtování.

2.  Obsluha  strávníků  v  závodních jídelnách a obdobných stravovacích
zařízeních s inkasem.

4.

platová třída

1.  Čepování  nápojů včetně základní údržby výčepního zařízení a inkasa
tržeb.

2.  Samostatné přijímání objednávek, stolničení a obsluha hostů, inkaso
tržeb.

5.

platová třída

1.  Příprava  tabule,  stolničení  a  obsluha,  zejména  při zvláštních
příležitostech včetně dohotovení jídel u stolu a jejich konečné úpravy.

2.  Výroba  míšených  nápojů  včetně  obsluhy  u barového pultu, inkaso
tržeb, případně i ve valutách a jejich vyúčtování.

6.

platová třída

1. Organizace prací a obsluhy na svěřeném úseku.

2.  Vysoce odborné a specializované práce při obsluze hostů, spojené se
složitým   servírováním,   například   francouzským,  staroanglickým  a
mezinárodním.

2.05.04 PRODAVAČ

2.

platová třída

1.  Samostatný  prodej  zboží  a  teplých  jídel v kantýnách a bufetech
spojený  s  úpravou  na  talíře, případné ošetřování jídel dodávaných v
teplé, chlazené nebo jinak konzervované podobě.

3.

platová třída

1.  Nabídka  a  samostatný  prodej  zboží, jeho přejímka, uskladňování,
vystavování  a  aranžování  zboží  v  prodejně, inkaso nebo vystavování
potřebného dokladu pro pokladnu.

4.

platová třída

1.  Samostatný  prodej  zboží  nebo  služeb  náročného sortimentu, jeho
přejímka,   skladování,  ošetřování,  aranžování  v  prodejně,  průzkum
spotřebitelské   poptávky,   účast   na   inventarizacích,   samostatné
vyřizování reklamací.

5.

platová třída

1. Organizace práce na svěřeném úseku prodeje.

2.05.05 PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU

1.

platová třída

1.  Pomocné  práce  při výrobě jídel, například sběr nádobí, jeho mytí,
čištění a obsluha ručních kuchyňských strojků.

2.  Péče  o  hosty  v  ubytovacích  zařízeních  při  příjezdu, pobytu a
odjezdu,  zajišťování  různých  služeb  hostům (například manipulace se
zavazadly, vydávání klíčů).

2.

platová třída

1.  Pomocné práce při prodeji zboží spojené s jeho doplňováním, balením
a tříděním.

2.  Péče  o  svěřené pokoje v ubytovacích zařízeních včetně inventáře a
výměny  prádla,  zprostředkovávání  služeb,  například  žehlení obleků,
prádla a čištění obuvi (pokojská).

3. Mytí černého nádobí.

3.

platová třída

1.  Expedice  zboží, pokrmů, cukrářských výrobků, polotovarů jednotlivě
nebo hromadně.

4.

platová třída

1.   Organizace   práce   zaměstnanců  při  zklidu,  samostatné  vedení
příručního  skladu,  zprostředkovávání  služeb  v  ubytovacím  zařízení
(pokojská).

2.  Recepční  práce  v  ubytovacích  zařízeních  bez  oddělené činnosti
vrátnice,  inkaso  tržeb,  popřípadě  inkaso  za  jiné služby (vrátný s
recepční službou, pomocný recepcionář).

3.  Přijímání  peněz  a  kontrola  cen  zakoupeného  zboží  a  případný
doplňkový  prodej,  pokladní  inventarizace  nebo  přijímání pokladních
dokladů  a jejich kontrola spočívající v porovnání vyexpedovaného zboží
(pokrmů,  nápojů)  s  údaji  na  dokladu,  kontrolní  rozpisy, případné
podklady pro fakturaci (pokladní).

5.

platová třída

1.  Organizace  a  zajišťování  úklidových  prací a doplňkových služeb,
například  čištění  oděvů, obuvi, žehlení ve stravovacích a ubytovacích
provozech, vedení příručního skladu (hospodyně).

2.  Samostatné  přijímání  a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných
hotelových  služeb,  vedení  předepsané  evidence, styk s orgány státní
správy (recepcionář).

3.  Provádění rozpisu služeb obslužného personálu a vyřizování drobných
reklamací ubytovaných hostů.

6.

platová třída

1. Organizace a zajišťování doplňujících a úklidových prací v rozsáhlém
stravovacím  nebo  ve  velkém  ubytovacím  provozu včetně vedení skladu
drobného  hmotného  investičního  majetku  a  zásob,  vedení předepsané
evidence.

2.05.06 PROVOZÁŘ

4.

platová třída

1. Různorodé řemeslné práce při údržbě sportovišť, ubytovacích a jiných
objektů menšího rozsahu včetně používání malé mechanizace.

5.

platová třída

1.  Zajišťování  běžné údržby, vytápění, temperování, ochrany, větrání,
úklidu jednotlivých uvolněných stavebních objektů, ploch a vybavení.

2.  Organizace  a  zajišťování  běžných provozních a úklidových prací a
doplňkových služeb, vedení příručního skladu.

6.

platová třída

1.  Zajišťování  provozu  jednotlivých  uvolněných objektů po technické
stránce  (stavební,  strojní,  elektro) včetně zajišťování a organizace
údržby objektů.

2.  Organizace  a  zajišťování úklidových prací v rozsáhlém stravovacím
nebo ve velkém ubytovacím provozu včetně vedení skladu.

7.

platová třída

1.  Zajišťování  provozu souboru uvolněných technologicky provozovaných
objektů  (výcviková  a  školící zařízení případně ubytovací, rekreační,
stravovací  nebo jiná víceúčelová zařízení) a organizace údržby a oprav
jednotlivých technologických zařízení a budov.

2. Zajišťování provozu ubytovacího nebo stravovacího zařízení.

8.

platová třída

1.  Organizace  provozu  velkokapacitního  stravovacího zařízení včetně
zajišťování  jeho  technického  vybavení  a  údržby, ekonomické agendy,
stanovování  technologických  postupů  a  zajišťování jejich dodržování
včetně kontroly dodržování hygienických předpisů.

2.   Komplexní   zajišťování  provozu  souboru  objektů  včetně  jejich
hospodárného   využití   po  provozně-ekonomické  stránce,  zajišťování
provozu  a údržby, organizace prováděných prací, zajišťování potřebného
materiálu a technického dozoru na prováděné práce, zajišťování podkladů
pro zpracování návrhu finančního rozpočtu a spolupráce při projednávání
smluv s dodavatelskými a projektovými organizacemi, přebírání dodávek a
provedených   prací,   zajišťování   dodržování   programu   odpadového
hospodářství.

9.

platová třída

1.   Koordinace   provozů   velkokapacitních  stravovacích  zařízení  s
celodenním provozem.

DÍL 2.06 POLYGRAFIE

2.06.01 DĚLNÍK V TISKÁRNĚ

3.

platová třída

1.  Vykonávání  složitějších  prací  v  polygrafické  výrobě, například
nakládání  nebo odebírání papíru od tiskového stroje, kontrola tisku za
chodu stroje.

4.

platová třída

1. Vykonávání náročných prací v polygrafické výrobě, například pomocník
u velkoformátových tiskových strojů.

2.06.02 KNIHAŘ

5.

platová třída

1.   Vykonávání   složitějších  knihařských  prací,  například  obsluha
automatických níťovek, řezání potištěného papíru, zdobení desek dvěma i
více barvami či razicími foliemi.

6.

platová třída

1.  Vykonávání  odborných  knihařských  prací  na  knižních  vazbách  a
převazbách, zpracovávání neprůmyslové vazby včetně zdobení desek ručně,
kartonážní a řezačské práce.

7.

platová třída

1.   Vykonávání  speciálních  knihařských  prací,  organizace  práce  v
knihařské dílně.

8.

platová třída

1.  Vypracovávání návrhů a samostatné zhotovování vzorů umělecky vysoce
náročných knihařských výrobků.

2.  Seřizování výrobních linek na zhotovení tuhých vazeb při využití 11
a více základních operací s programovatelnými částmi linky.

3.   Vykonávání  odborných  knihařských  prací  na  počítačem  řízených
zařízeních,  například  unášecí  linka  s  24  stanicemi včetně čelního
ořezu.

2.06.03 SAZEČ

4.

platová třída

1. Ruční sázení hladké sazby časopisů, knih apod.

5.

platová třída

1. Sázení a korigování standardních sazeb společenských a hospodářských
tiskopisů,   například  poděkování,  vstupenek,  navštívenek,  plakátů,
letáků apod. nebo sazeb z tištěných vzorů včetně provádění mutací.

2.  Sázení  i cizojazyčných prací a korektur hladké a jedenkrát smíšené
sazby  na  fotosázecích  zařízeních  s  automatickým  vyplňováním řádek
včetně sazby předem rozpočítané do stran.

6.

platová třída

1.  Lámání včetně upravování a korigování sazeb politických, vědeckých,
technických   a   odborných   knih  a  časopisů,  brožur  a  podobně  i
cizojazyčných.

2. Sázení hladkých sazeb i cizojazyčných časopisů a podobně na sázecích
strojích písmenových a řádkových.

3.  Sázení  i  cizojazyčných  prací hladké a jedenkrát smíšené sazby na
fotosázecích zařízeních bez automatického vyplňování řádek.

7.

platová třída

1.  Lámání, upravování a korigování sazeb náročných časopisů s obtížnou
typografickou  úpravou  textů  nejméně  dvousloupečných (každé číslo se
zařazuje samostatně), vědeckých a technických časopisů s různou úpravou
textů, obrázků, tabulek, matematických nebo chemických vzorců (pokud se
v časopise vyskytuje nejméně polovina stran s touto kombinací).

2. Sázení smíšených sazeb i cizojazyčných na sázecích strojích a sázení
deníků,   časopisů,  technických  příruček,  vědeckých  knih,  učebnic,
náročných hospodářských a společenských tiskopisů, tabulek a podobně.

3. Sázení i cizojazyčných prací a korektur na všech typech fotosázecích
zařízení  časopisů  a  deníků  mimo  románů, básní a povídek sázených v
časovém předstihu.

4.  Zajišťování  technologie  zpracování složitých prováděcích projektů
zpracování  dat  na  výpočetních  systémech včetně zabezpečení ochrany,
údržby   a  aktualizace  složitých  databází,  provádění  úprav  těchto
projektů na podmínky konkrétního pracoviště.

8.

platová třída

1.  Obsluha  řídicí a osvitové jednotky a provádění systémových operací
(diagnostiky a úpravy databází).

2. Sázení prostorových matematických a chemických vzorců.

3.  Analýza,  formulace  a  algoritmizace  konkrétních  úloh zpracování
polygrafických    uživatelských    aplikací    v   oblasti   fotosazby,
automatizované  tvorby  map,  osvitové  jednotky a zařízení digitálního
nátisku.

9.

platová třída

1.     Komplexní     zajišťování    nejsložitějších    automatizovaných
polygrafických   činností   nebo   atypických   prací   včetně   jejich
projektování a vyhodnocování.

2.06.04 TISKAŘ

4.

platová třída

1. Příprava tiskové formy, seřizování stroje a tisk vícebarevných prací
jedno- a oboustranných na maloformátovém stroji do formátu B3.

5.

platová třída

1.  Příprava  tiskových  forem, seřizování strojů a tisk jednobarevných
prací  jednostranných  a  oboustranných  na  archových  strojích,  tisk
vícebarevných prací na maloformátových strojích.

6.

platová třída

1.  Příprava  tiskových  forem,  seřizování  strojů a tisk na archových
strojích   jednobarevných   oboustranně   současně   tištěných   prací,
vícebarevných  prací.  Tisk  barvotiskových  prací  na  maloformátových
strojích.

7.

platová třída

1.  Příprava  tiskových  forem,  seřizování  strojů a tisk na archových
strojích barvotiskových prací.

8.

platová třída

1. Seřizování strojů a tisk náročných barvotiskových prací vyžadujících
přesné  dodržení barev a výtvarného rukopisu podle originálu, například
uměleckých   monografií   a   obrazů   na   archových   strojích.  Tisk
topografických,   speciálních   a   atlasových   map.   Tisk  náročných
barvotiskových prací na rychloběžných kotoučových rotačních strojích.

9.

platová třída

1.   Příprava   tiskové  formy,  seřizování  stroje  a  tisk  náročných
barvotiskových  prací,  topografických, speciálních a atlasových map na
počítačem řízeném více barvovém stroji do formátu A0.

2.06.05 MONTÁŽNÍK V POLYGRAFII

5.

platová třída

1.   Lámání   (včetně   korektur)   publikací   a   časopisů  jedno-  i
dvousloupečných  kombinovaných s obrázky, vzorci, tabulkami a podobně s
dokreslováním netypických znaků a cizích liter.

2.  Zhotovování  (včetně  rozměrových  archů) kombinovaných montáží pro
ofsetový tisk.

6.

platová třída

1.  Lámání  (včetně  korektur)  náročných  publikací (vícesloupečných s
vysvětlivkami, poznámkami, margináliemi, oblomením obrázků, iniciálami,
nepravidelnou  úpravou  apod.,  vyskytujících se převážně v celém díle)
kombinované   s   obrázky,  vzorci,  tabulkami  apod.  s  dokreslováním
netypických znaků s cizích liter.

2.   Zhotovování   barvotiskových  montáží  včetně  rozměrových  archů,
kolíčkovým způsobem.

7.

platová třída

1.  Zhotovování montáží náročných časopisů včetně rozměrových archů, ve
více  verzích  a  náročných  barvotiskových  časopisů,  jejichž výrobní
harmonogram je stanoven maximálně v hodinách.

2.   Zhotovování   barvotiskových  montáží  včetně  rozměrových  archů,
montovaných  na  kresbu  bez krycích znamének a bez použití kolíčkového
způsobu.

3.  Zhotovování  (včetně  rozměrových  archů)  montáží  topografických,
speciálních a atlasových map.

4. Zhotovování (včetně rozměrových archů) montáží s vysokou soutiskovou
přesností na celé ploše montáže pro velkoformátové tiskové stroje.

2.06.06 REPRODUKČNÍ FOTOGRAF

6.

platová třída

1.  Zhotovování  polotónových  a síťových negativních výtažků z barevné
předlohy.

2. Provádění polotónových i autotypických prací stabilizovaným procesem
s použitím všech druhů korekčních masek bez vypracování programu.

3. Zhotovování ofsetových tiskových desek do formátu B2.

7.

platová třída

1. Provádění polotónových a autotypických prací stabilizovaným procesem
s použitím všech druhů korekčních masek s vypracováním programu.

2.  Provádění náročných fotoreprodukčních prací pro tisk topografických
a speciálních map ve čtyřech barvách.

3. Zhotovování ofsetových tiskových desek do formátu A0.

8.

platová třída

1.  Provádění  nejsložitějších  reprodukčních  postupů  při  zpracování
kartolitografických   originálů  a  zhotovování  tiskových  podkladů  s
mimořádnými nároky na kvalitu a rozměrovou přesnost.

2.   Obsluha   osvitového   a  vyvolávacího  automatu  pro  zhotovování
ofsetových tiskových desek do formátu A0.

2.06.07 GRAFIK

9.

platová třída

1.  Pořizování kopií obrazových a transparentních obrazových předloh na
plochých skenerech včetně korekce barevného posunu.

2.  Tvorba  grafických návrhů akcidenčních tiskovin pomocí grafických a
zlomových programů.

10.

platová třída

1.  Barevná  úprava  skenovaných  obrazových  předloh  a elektronických
fotosouborů,  provádění  uměleckých  retuší,  výřezů  a  elektronických
montáží.

2.  Zpracovávání  konkrétních titulů do výsledné výtvarné podoby pomocí
grafických,  zlomových  a  vyřazovacích  programů na základě autorského
grafického návrhu.

11.

platová třída

1. Návrh a tvorba grafické a výtvarné stránky náročných druhů tiskovin,
například knih a dalších druhů merkantilní grafiky.

12.

platová třída

1.  Tvorba  návrhů  výtvarných  projektů  s  vysokou  mírou  uměleckého
zpracování.

13.

platová třída

1.  Tvorba  nejnáročnějších  výtvarných projektů s celostátně uznávanou
vysokou uměleckou úrovní a přispívajících k rozvoji výtvarného oboru.

DÍL 2.07 PUBLICISTIKA

2.07.01 TECHNICKÝ REDAKTOR

9.

platová třída

1.   Příprava   podkladů  pro  články,  anotace,  bulletiny,  katalogy,
almanachy, mapy a jiná kartografická díla a další materiály.

2. Samostatné redigování méně závažných tiskovin.

3. Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav.

4.  Uspořádávání  textů  rukopisů  podle  pokynů  včetně jejich konečné
redakce.  Úprava  a  sjednocování terminologie. Ověřování faktografické
správnosti textů.

5.   Prohlížení   autorských  korektur  ve  sloupcových  a  stránkových
obtazích. Kontrola vysázených rukopisů (imprimatur) a vývěsných archů.

6. Vytváření elektronické verze časopisů.

7. Redakční příprava a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na
internetu a tvorba a další rozvoj webových stránek.

10.

platová třída

1.   Odborné   posuzování   náročných  materiálů,  například  náročných
rukopisů,  lektorských posudků, výtvarných, grafických a fotografických
předloh, po odborné a umělecké stránce.

2.   Vybírání   námětů   a   okruhu   autorů,   ilustrátorů,  externích
spolupracovníků  a  překladatelů  včetně  jejich usměrňování a zadávání
děl.

3.  Organizační zajišťování harmonogramů prací a dodržování stanovených
redakčních plánů.

4.  Zpracování  koncepčních  záměrů  a  projektů  vydávání literárních,
kartografických a jiných děl.

5.   Práce   s  elektronickými  a  digitálními  technologiemi  redakční
přípravy. Příprava elektronické verze publikací (časopisů).

2.07.02 REDAKTOR, NOVINÁŘ

9.

platová třída

1.  Publicistická  činnost  podle  pokynů  nebo  daných  postupů včetně
jednodušších  výtvarných,  grafických,  fotoreportérských a technických
prací.  Příprava  podkladů  pro publikaci v tisku, rozhlasu a televizi.
Stanovování   obsahového  zaměření  publikací.  Úprava  méně  náročných
rukopisů.

10.

platová třída

1.   Samostatná   publicistická   činnost,  příprava  zpráv,  článků  a
reportáží.  Zajišťování  odborné  informační  nebo  umělecké  úrovně  a
obsahového  zaměření publikovaných materiálů. Organizování a koordinace
vydávání periodik nebo vysílání sdělovacích prostředků.

2.  Samostatný  výkon  zpravodajských,  komentátorských a reportérských
činností.

11.

platová třída

1. Koordinace a zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou,
propagační  a  redaktorskou  činností  včetně  samostatné publicistické
činnosti.

2.  Systémové  práce při vytváření koncepce publicistické činnosti nebo
média.

3.     Samostatné    tvůrčí    provádění    publicistických    činností
(zpravodajských,  komentátorských  a  reportérských)  včetně případných
elektronických verzí a internetových prezentací.

12.

platová třída

1.  Vytváření  koncepce  tištěných  a elektronických médií s celostátní
působností,  jejich  odborné,  technické  a  věcné  úrovně a koordinace
procesu jejich tvorby, produkce a distribuce.

2.07.03 TLUMOČNÍK-PŘEKLADATEL

10.

platová třída

1. Překládání odborných textů.

2.  Doprovodné  tlumočení (informativní tlumočení) a běžné konsekutivní
tlumočení.

11.

platová třída

1.   Překlad   odborných   textů   pro   využití  v  rámci  oficiálního
mezinárodního styku.

2.  Běžné  konsekutivní  tlumočení  v  rámci  oficiálního mezinárodního
styku.

12.

platová třída

1.  Překlady  pro  potřeby  ústavních  činitelů  a  členů vlády v rámci
oficiálního mezinárodního styku.

2.  Běžné konsekutivní tlumočení pro potřebu ústavních činitelů a členů
vlády  nebo  konferenční  tlumočení  v  rámci oficiálního mezinárodního
styku.

DÍL 2.08 SOCIÁLNÍ SLUŽBY

2.08.01 PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

3.

platová třída

1.  Provádění  jednoduchých  úkonů  pečovatelské služby. Výdej a rozvoz
jídla  klientům.  Provádění  dílčích  sociálně-pečovatelských úkonů pro
klienty.

2.   Poskytování   přímé   obslužné  péče  o  klienty,  podpora  jejich
soběstačnosti,  nácvik  jednoduchých  denních  činností  a  poskytování
pomoci  při  osobní hygieně a oblékání klientů, manipulace s přístroji,
pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u klientů.

4.

platová třída

1.  Provádění  úkonů  pečovatelské  služby  u  mobilních  a  imobilních
klientů,  komplexní  péče  o jejich domácnost. Provádění pečovatelských
úkonů v péči o děti.

2.  Poskytování zvlášť obtížné a namáhavé komplexní přímé obslužné péče
o  fyzicky  a  psychicky  postižené  klienty,  poskytování  pomoci  při
vytváření  základních  sociálních  a společenských kontaktů, posilování
životní  aktivizace  klientů  a  uspokojování  jejich  psychosociálních
potřeb.

5.

platová třída

1. Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s
klienty  s  fyzickými a psychickými obtížemi. Pomoc při zajištění chodu
domácnosti,  nákupy, péče o prádlo, donášky paliva a provádění pohybové
aktivizace  klientů. Vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností,
rozvíjení  jeho  vlastních  schopností  při  sebeobsluze  a  pomoc  při
naplňování jeho osobních cílů.

2.   Podpora   při  vytváření,  prohlubování  a  upevňování  základních
hygienických  a  pracovních  návyků  při  péči o klienty. Spolupráce na
posilování   sociálních  a  společenských  kontaktů  klientů  (základní
výchovná nepedagogická činnost).

3.  Sledování  potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu
sociální  služby (tzv. klíčový pracovník v sociálních službách). Řešení
záležitostí  spojených s poskytovanou službou, případně zprostředkování
kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.

6.

platová třída

1. Komplexní provádění pečovatelských činností včetně prací spojených s
přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, zajišťování
sociální  pomoci  při uplatňování práv, oprávněných zájmů a zajišťování
osobních   záležitostí.  Provádění  dílčích  sociálních  depistáží  pod
vedením   sociálního   pracovníka   a   psychická  aktivizace  klientů,
sociálně-pečovatelské   (výchovné)   práce   s  dětmi.  Zprostředkování
kontaktů se společenským prostředím.

2.  Provádění  asistenční  služby a osobní asistence klientům zdravotně
postiženým s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem bez omezení
místa  a  času, podle jejich aktuální potřeby. Kompenzace postižení při
naplňování základních životních potřeb (pečovatelská činnost).

3.  Působení  na vytváření, prohlubování a upevňování pracovních návyků
klientů  názorným  předváděním  řemeslných  a  jiných  prací, vytváření
pozitivních  mezilidských  vztahů,  rozvíjení  jemné  motoriky.  Nácvik
denních běžných činností (základní výchovná nepedagogická činnost).

4.  Vytváření  vztahů klientů k živým tvorům včetně péče o ně (základní
výchovná nepedagogická činnost).

7.

platová třída

1.  Fixace  získaných hygienických, společenských a pracovních návyků u
mentálně postižených klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).

2.  Rozvíjení  pracovních  návyků,  pracovní  aktivity  a  individuální
manuální   zručnosti  klientů.  Zajišťování  materiálu  a  pomůcek  pro
pracovní  výcvik  klientů.  Provádění  speciálních pracovních postupů a
používání  nástrojů,  pracovních  pomůcek a různých materiálů (základní
výchovná nepedagogická činnost).

3.  Zajišťování  zájmové  a  kulturní  činnosti v zařízeních sociálních
služeb (základní výchovná nepedagogická činnost).

4.   Vyhledávání,   organizování   a  provádění  volnočasových  aktivit
zaměřených  zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých
schopností  klientů  formou výtvarné, hudební, dramatické nebo pohybové
výchovy (základní výchovná nepedagogická činnost).

8.

platová třída

1.  Organizování, odborné a ekonomické zajišťování pečovatelské služby,
osobní  asistence  a  asistenční  služby  v okrsku. Řešení jednodušších
sociálně-  právních  a  zdravotních problémů a spolupráce při provádění
sociální depistáže v okrsku.

2.  Zpracování metodiky, organizování a zajišťování přímé obslužné péče
a  základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci provádění příslušné
služby  sociální  péče včetně provádění prací souvisejících s přípravou
těchto procesů (základní výchovná nepedagogická činnost).

3. Poskytování nebo zprostředkování neodkladné pomoci osobám vystaveným
stálému  vysokému  riziku  ohrožení zdraví nebo života formou distanční
hlasové a elektronické komunikace.

4.   Plánování   průběhu  poskytování  sociální  služby  včetně  jejího
hodnocení podle osobních cílů, potřeb a schopností klienta.

9.

platová třída

1.  Komplexní  koordinace  a  zajišťování  pečovatelské  služby, osobní
asistence  a  asistenční  služby  ve  větším  územním celku po odborné,
metodické,  provozní  a  ekonomické  stránce včetně kontrolní činnosti.
Provádění  psychosociální  podpory  a  podle  potřeby  akutní  sociální
intervence.  Odborné  zajišťování  pečovatelských  služeb  v  chráněném
bydlení.

2.  Komplexní  koordinace  a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a
základní  výchovné  nepedagogické  činnosti  v  rámci  poskytování více
služeb sociální péče.

2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

8.

platová třída

1.  Provádění  dílčích  odborných  sociálních  prací včetně zajišťování
standardní  dokumentace.  Řešení  dílčích  sociálně-právních  problémů.
Zajišťování  informací  a  odborných podkladů pro sociální práci včetně
jejich zpracovávání.

9.

platová třída

1.  Sociálně-právní  poradenství,  analytická  a  metodická  činnost  v
sociální   péči  v  zařízeních  sociálních  služeb,  ve  zdravotnických
zařízeních  nebo v záchytných zařízeních a v zařízeních sociálně-právní
ochrany  dětí. Vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského
procesu za účelem sociálního začlenění i mimo rámec zařízení sociálních
služeb.

2.  Řešení  sociálně-  právních a sociálně zdravotních problémů klientů
aplikací   odborných   metod   sociální  práce,  diagnostická  činnost,
poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi
v   zájmu  klientů.  Sociální  práce  v  zařízeních  sociálních  služeb
poskytujících služby sociální prevence (azylové domy, noclehárny apod.)
a v zařízeních sociálně- právní ochrany dětí.

10.

platová třída

1. Analytická, koncepční a metodická činnost v individuální a skupinové
sociální práci.

2.  Samostatný  výkon  náročných  specializovaných  agend péče o osoby,
rodiny   a   skupiny   v   nepříznivé   sociální  situaci.  Zajišťování
sociálně-právního  poradenství. Poskytování soustavné sociální pomoci v
přímém  styku  s  osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé
sociální situace.

3.  Koncepční  činnost sociální práce v zařízeních sociálních služeb, v
zařízeních  sociálně-právní  ochrany dětí, ve zdravotnických zařízeních
nebo v záchytných zařízeních.

4. Poskytování odborné sociálně-právní pomoci osobám ohroženým násilným
chováním    vykázané   osoby.   Zajišťování   spolupráce   a   vzájemné
informovanosti  mezi  intervenčními  centry,  poskytovateli  sociálních
služeb,  orgány  sociálně-právní  ochrany  dětí,  obcemi, Policií České
republiky a obecní policií, orgány veřejné správy apod.

11.

platová třída

1.  Samostatné  zajišťování  sociálně-právního  poradenství  a sociální
práce  s  rodinami  nebo  jednotlivci  v  krizových  situacích. Odborná
činnost ve střediscích drogové a jiné závislosti.

2.  Depistážní  činnost zaměřená na vědomé, cílené a včasné vyhledávání
jednotlivců,  rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu
jejich  sociálních  potřeb  v  dané  komunitě.  Komplexní  správa  sítě
sociálních služeb.

3. Poskytování krizové intervence.

4. Sociální práce zaměřené na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným
rizikem  sociálního  vyloučení  nebo  vzniku  problémů  v  osobním nebo
sociálním vývoji.

5. Vedení specializovaných výcvikových a dalších preventivních programů
osobního  rozvoje  a  prevence  sociálně  patologických  jevů  u dětí a
mládeže se speciálními sociálními potřebami.

6.  Tvorba  koncepce  a  strategie  poskytování  více  druhů sociálních
služeb,  zavádění  systému kvality sociální práce, analytická činnost a
metodické usměrňování sociální práce v rámci daného zařízení.

12.

platová třída

1.   Poskytování  sociálně-právního  poradenství  v  oblasti  rodinných
vztahů,    zdravotního   a   psychického   onemocnění   či   postižení,
sociálně-patologických nebo kriminálních jevů apod.

2.  Provádění  náročných  metodických  a  specializovaných  kontaktních
činností  se  zaměřením  na  jednotlivce,  rodiny a skupiny se zvýšeným
rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním a sociálním
vývoji.

3.  Příprava  a  koordinace  sociálně-preventivních programů na ochranu
týraných,  zneužívaných  a  zanedbávaných dětí, usměrňování péče o děti
vyžadující  zvýšenou pozornost, posuzování a řešení zvláště složitých a
výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.

13.

platová třída

1.  Tvorba  a  rozvoj  metod  sociální  práce  a  aplikace nejnovějších
poznatků   z   psychologie,  sociologie,  pedagogiky,  práva  a  jiných
společenských věd.

DÍL 2.09 SPORT

2.09.01 INSTRUKTOR SPORTU

11.

platová třída

1.   Vykonávání   sportovních   činností  a  sportovní  reprezentace  v
nejvyšších domácích a mezinárodních soutěžích.

12.

platová třída

1.   Vykonávání   sportovních  činností  a  sportovní  reprezentace  na
vrcholných  mezinárodních  soutěžích  s  účastí  na olympijských hrách,
mistrovství světa a mistrovství Evropy.

13.

platová třída

1.   Vykonávání   sportovních  činností  a  sportovní  reprezentace  na
vrcholných  mezinárodních  soutěžích s umístěním do bodovaného místa na
olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy.

14.

platová třída

1.   Vykonávání   sportovních  činností  a  sportovní  reprezentace  na
vrcholných  mezinárodních  soutěžích,  olympijských  hrách, mistrovství
světa a mistrovství Evropy s medailovým umístěním.

2.09.02 TRENÉR

10.

platová třída

1. Zajišťování odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném
sportovním odvětví.

11.

platová třída

1. Odborná trenérsko- metodická činnost při řízení sportovní přípravy v
daném sportovním odvětví.

2.  Odborná trenérsko- metodická a přímá pedagogická činnost při řízení
sportovní  přípravy  žáků  oboru  vzdělávání  gymnázia  a  gymnázia  se
sportovní přípravou.

12.

platová třída

1.   Komplexní   koordinace  trenérsko-  metodického  procesu  přípravy
reprezentantů na evropské a světové úrovni.

2.  Komplexní  odborná  trenérsko-metodická a přímá pedagogická činnost
při řízení sportovní přípravy žáků, reprezentantů na evropské a světové
úrovni v kategorii mládeže a dorostu.

13.

platová třída

1.    Komplexní    tvorba,    koordinace    a   usměrňování   odborných
trenérsko-metodických  koncepcí procesu přípravy sportovní reprezentace
nejvyšší světové a evropské úrovně (vedoucí trenér).

2.09.03 SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU, SPECIALISTA

9.

platová třída

1.   Odborné   specializované   činnosti   při  zabezpečení  trenérsko-
metodického     procesu     především     v     oblasti    regenerační,
materiálně-nutriční a technické.

DÍL 2.10 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

4.

platová třída

1.  Provádění  dílčích  prací  ve státní správě a samosprávě, například
shromažďování, třídění, uspořádávání, aktualizace a kontroly formálních
náležitostí a úplnosti podání, protokolů, záznamů, písemných vyhotovení
rozhodnutí, podkladů a dalších písemností ve správním řízení.

2.  Doručování  úředních  písemností.  Předvolávání  osob  ke správnímu
orgánu. Předvolávání účastníků k jednání a ověřování jejich totožnosti.

5.

platová třída

1. Provádění jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání
jednoduchých  podání  do  protokolu, pořizování soupisu součástí spisu,
vedení  evidencí  návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných
prohlášení,  přiznání  a úředních dokladů, vyvěšování veřejné vyhlášky,
vyměřování  správních  nebo jiných poplatků, provádění místních šetření
podle daných pokynů.

2.  Příprava  a  vedení  podkladů,  podkladové  dokumentace  a  dalších
náležitostí  ve  správním řízení v jednoduchých věcech malého rozsahu a
jednoduchého  způsobu  zjišťování,  kontrola  jejich věcné správnosti a
doplňování  určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a jiné
dokumentace  na  příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům
řízení  a  dalším  místům,  například  v  řízení  o  odvolání  nebo při
postoupení pro nepříslušnost.

6.

platová třída

1. Vyřizování věcí ve správním řízení s jednoznačným postupem a s malým
počtem účastníků.

2.  Samostatné  vyřizování dílčích částí správního řízení podle běžných
postupů,  například  opatřování  podkladů  pro vydání rozhodnutí včetně
jejich  ověřování a došetřování, příprava usnesení o postoupení podání,
o  dožádání  nebo o odmítnutí provedení úkonu nebo o účasti ve správním
řízení,   kontrola   a   oprava  zřejmých  nesprávností  v  rozhodnutí,
vyjádření,  osvědčení  nebo  sdělení,  sepisování  protokolu  o  ústním
jednání  a  ústním  podání,  výslechu  svědka  nebo znalce, o provedení
důkazu  listinou  a  o  ohledání,  jakož  i o jiných zkonech ve styku s
účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a oprav.

3. Vyměřování poplatků ve sporných a složitých případech.

4. Zajišťování doručování písemností správního orgánu.

7.

platová třída

1.  Vyřizování věcí ve správním řízení. Posuzování podkladů pro správní
řízení.   Provádění   důkazů   potřebných  ke  zjištění  stavu  věci  a
zajišťování důkazů.

2.  Příprava řešení věcí ve správním řízení s více účastníky zasahující
do   mnoha   různorodých  a  věcných  oblastí  a  vyžadující  rozsáhlou
podkladovou  dokumentaci,  dožádání,  znalecké  posudky a složitý výkon
rozhodnutí.

3.  Samostatné  vyřizování  náročných částí správního řízení, například
poskytování   předběžné  informace  správním  orgánem  nebo  sepisování
protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení.

4.  Zajišťování  odborných agend výkonu státní správy (dále jen „státní
správy“) nebo agend výkonu samostatné působnosti územního samosprávného
celku  (dále  jen „samosprávy“) ve vymezeném dílčím úseku, pokud není v
této části ustanoveno jinak.

5. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze
mzdy.

6.  Zajišťování  průběhu  a účelu správního řízení užitím zajišťovacích
prostředků. Opatřování vysvětlení.

7.  Zrušování vyjádření, osvědčení nebo sdělení, která jsou v rozporu s
právními předpisy.

8. Poskytování poučení o právech a povinnostech správním orgánem.

9. Provádění kontrolních prací podle daných postupů.

8.

platová třída

1.  Vyřizování  věcí  ve  správním  řízení s velkým počtem účastníků, s
rozsáhlou  podkladovou  dokumentací,  zasahujících  do  více právních a
věcných  oblastí  náročných  na  dobu  řízení  a  dodržování  lhůt a se
značnými nároky na posuzování podkladů ve správním řízení, na provádění
důkazů  potřebných  ke zjištění stavu věci. Vedení společných správních
řízení s rozhodnutími s podmiňujícími výroky.

2. Příprava řešení přestupků a jiných správních deliktů.

3. Zajišťování ucelených odborných agend státní správy nebo samosprávy,
pokud není v této části stanoveno jinak.

4.  Provádění  poradenských  a konzultačních činností v dílčích úsecích
odborných   agend   státní   správy  nebo  samosprávy  včetně  vydávání
stanovisek.

5. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze
mzdy  plynoucí  z exekučních titulů dožádaných ze států Evropské unie v
rámci mezinárodní pomoci.

6. Zajišťování vymáhání nedoplatků, penále a pokut.

7.  Kontrola  včasnosti,  úplnosti  a  správnosti  vyřizování  petic  a
stížností.

8.  Provádění  státního  dozoru,  státní  inspekce  nebo kontroly podle
stanovených postupů ve vymezené dílčí působnosti.

9.

platová třída

1.  Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend
státní  správy  nebo  samosprávy  (dále  jen  „obor  státní správy nebo
samosprávy“).

2.  Zpracovávání  návrhů  vnitřních  předpisů  nebo norem úzce vymezené
věcné působnosti podle přesně daných postupů.

3.  Provádění  přezkumného  řízení  správním  orgánem, který rozhodnutí
vydal

4. Zajišťování exekucí na nepeněžitá plnění.

5. Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné agendě
státní správy nebo samosprávy včetně vydávání stanovisek.

6.  Vykonávání  specializovaných  činností  v  konkrétních  případech v
rozsahu  působnosti  ústředního  správního úřadu nebo správního úřadu s
celostátní působností.

7. Komplexní zajišťování agendy vydávání osvědčení nebo potvrzení podle
zvláštních  zákonů  v  působnosti  celého správního úřadu nebo územního
samosprávného celku.

8. Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve
vymezené    působnosti   územního   správního   úřadu   nebo   územního
samosprávného celku.

9.  Prošetřování  stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo
proti postupu správního orgánu.

10. Samostatné provádění státní inspekce, státního dozoru nebo kontroly
nad  dodržováním  povinností,  vyplývajících  z  právních  předpisů  ve
vymezené působnosti.

10.

platová třída

1. Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem.

2.  Vedení  řízení  o  návrhu  opatření  obecné povahy. Příprava návrhu
opatření obecné povahy a jeho projednávání s dotčenými orgány.

3.  Zajišťování  pohledávek  a  jejich příslušenství uplatněním rozsahu
zástavního  práva.  Zajišťování  výkonu  exekucí prodejem movitých věcí
nebo nemovitostí.

4.  Vykonávání dílčích legislativních prací a právních činností v oboru
státní  správy nebo samosprávy a příprava právních předpisů po obsahové
a formální stránce.

5.  Provádění  konzultační  a poradenské činnosti v oboru státní správy
nebo  samosprávy  nebo  v  oblasti aplikace mezinárodních smluv a práva
Evropské unie.

6.  Samostatné  vykonávání  agendy  zřizovatelských  a  zakladatelských
funkcí  vůči  organizacím nebo organizačním složkám státu nebo územního
samosprávného celku.

7. Osvědčování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.

8. Zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování.

9. Řešení sporů ve sporném řízení.

10.  Navrhování  veřejnoprávních  smluv  včetně navrhování jejich změn,
výpovědí a zrušení.

11.  Vyřizování  závažných  stížností proti nevhodnému chování úředních
osob  nebo  proti  postupu  správního  orgánu  a  navrhování opatření k
nápravě.

12.  Provádění  státního  dozoru,  inspekce  nebo  komplexní  kontrolní
činnosti  v  celém  rozsahu  působnosti  územního  správního úřadu nebo
orgánu územního samosprávného celku.

13.  Analýza  výsledků  inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně
návrhů opatření.

11.

platová třída

1.   Legislativní   zpracovávání   návrhů   právních   předpisů   obcí.
Zpracovávání   závazných   opatření   správních   úřadů   s  celostátní
působností.

2.  Výkon  komplexních  právních činností v jednotlivých oborech státní
správy  nebo  samosprávy  včetně zastupování veřejných zájmů v soudních
sporech.

3.  Řešení  sporů  a  rozporů  mezi  správními  orgány,  popřípadě mezi
dotčenými  orgány o věcnou příslušnost při rozhodování nebo otázek, jež
jsou předmětem rozhodování.

4.  Přezkoumávání  jednoduchých  rozhodnutí  ústředního správního úřadu
včetně  zajišťování  obnovy  správního  řízení  a  nového  rozhodování.
Přezkoumávání  rozhodnutí  žalovaného správního orgánu po podání žaloby
ve  správním soudnictví. Přezkoumávání souladu opatření obecné povahy s
právními předpisy.

5.  Posuzování  veřejnoprávních  smluv  z  hlediska  souladu s právními
předpisy a veřejným zájmem nebo řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy.

6.   Příprava   návrhu  na  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  zpravidla
vícestranné  a  mezi  subjekty  veřejné správy včetně navrhování jejich
změn, výpovědí a zrušení.

7.  Prošetřování  způsobu  vyřízení  stížnosti proti nevhodnému chování
úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

8.  Metodické  usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci
nižším  správním  úřadům  a  územním  samosprávným  celkům  v  agendách
ústředních správních úřadů a správních úřadů s celostátní působností.

9.  Metodická,  poradenská  a  konzultační  činnost  v oboru samosprávy
prováděná  magistráty  statutárních  měst  nebo  hlavního města Prahy a
kraji.

10.    Samostatné   vykonávání   věcně   a   právně   složitých   agend
zřizovatelských   a   zakladatelských   funkcí   vůči   organizacím   a
organizačním složkám státu nebo územních samosprávných celků.

11.  Koordinace  a zajišťování přípravy vzdělávání a posuzování odborné
nebo specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem.

12. Zajišťování informační metodické pomoci státním fondům.

13.  Poradenská  a konzultační činnost v ucelené části oboru působnosti
ústředního   správního   úřadu   nebo   správního  úřadu  s  celostátní
působností.

14. Tvorba koncepce oboru státní správy v působnosti územního správního
úřadu.

15. Zajišťování vyvlastňovacího řízení.

16.  Posuzování  práv  na  náhradu  za  škodu  a  na  zadostiučinění za
nemajetkovou újmu, kterou způsobily územní samosprávné celky nezákonným
rozhodnutím  nebo  nesprávným  úředním  postupem  způsobenou při výkonu
veřejné  moci.  Uplatňování  požadavků na regresní úhrady za poskytnuté
náhrady  za  škody  způsobené  nezákonným  rozhodnutím  nebo nesprávným
úředním   postupem   a  zadostiučinění  za  nemajetkovou  újmu  územním
samosprávným celkem.

12.

platová třída

1.  Komplexní  zpracovávání návrhů právních předpisů s vymezenou územní
působností kraje.

2.  Provádění  posuzovací,  konzultační  a  poradenské činnosti v oboru
státní správy ústředního správního úřadu.

3. Příprava a posuzování návrhů programů a dlouhodobých koncepcí státní
podpory  výzkumu  a  vývoje.  Koordinace  procesu  hodnocení výzkumných
záměrů   a   výsledků   činnosti   rezortních   výzkumných   ústavů   a
vědeckovýzkumných institucí.

4. Celostátní koordinace a metodické usměrňování správy státních fondů.

5.  Stanovování  jednotných  celostátních  postupů  a zásad poskytování
finančních podpor a dotací včetně vyhodnocování projektů.

6. Výkon vlastnických práv státu v orgánech organizací.

7. Komplexní odborná legislativně-technická příprava publikace právních
předpisů  s  celostátní  působností a mezinárodních smluv včetně jejich
obsahového a terminologického popisu.

8.   Vypracovávání   zásadních   právních  výkladů  a  stanovisek  nebo
stanovování   obecných   postupů   aplikace   právních   předpisů  nebo
komunitárních   předpisů   ve   specializovaných  oborech  ve  vymezené
působnosti státní správy nebo samosprávy včetně případného řešení věcně
a  právně  složitých  případů  a zastupování veřejných zájmů v soudních
sporech.

9.  Přezkoumávání  rozhodnutí  ústředního správního úřadu a zajišťování
obnovy  správního  řízení  a  nového  rozhodování  ústředního správního
úřadu.

10.  Komplexní výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v
působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

11.  Koordinace  zajišťování  zřizovatelských  a zakladatelských funkcí
vůči  organizacím  a  organizačním  složkám  státu  s  celostátní  nebo
mezinárodní  působností, ve speciálních věcně a právně zvlášť složitých
případech.

12.  Celostátní  koordinace  a  metodické  usměrňování oboru působnosti
ústředního správního úřadu.

13.  Tvorba koncepce oboru státní správy v působnosti správního úřadu s
celostátní působností.

14.  Posuzování  veřejnoprávních  smluv  z  hlediska souladu s právními
předpisy  a  veřejným  zájmem  a  řešení  sporů z veřejnoprávní smlouvy
zpravidla  vícestranné  a  mezi  subjekty veřejné správy, je-li alespoň
jednou ze smluvních stran kraj nebo obec s rozšířenou působností.

15.  Posuzování  práv  na  náhradu  za  škodu  a  na  zadostiučinění za
nemajetkovou  újmu,  kterou  způsobily  státní  orgány nebo jiné orgány
nezákonným  rozhodnutím  nebo  nesprávným  úředním  postupem při výkonu
veřejné  moci  a  jednání  jménem  státu  o  těchto  právech v soudních
sporech.  Uplatňování  požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté
náhrady  za  škody  způsobené  nezákonným  rozhodnutím  nebo nesprávným
úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

13.

platová třída

1. Přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředního
správního  úřadu  včetně  zajišťování  obnovy správního řízení a nového
rozhodování v těchto věcech.

2.   Tvorba  nebo  komplexní  posuzování  návrhů  právních  předpisů  s
celostátní  působností  nebo komunitárních předpisů, analýza právního a
skutkového  stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny
rozsahu   právní   regulace,   souladu  s  dalšími  právními  předpisy,
mezinárodními smlouvami a s právem Evropských společenství.

3.  Tvorba  celostátních  rezortně  závazných  předpisů  s nejširšími a
zásadními  dopady  do  poměrů  organizačních  složek  státu  a  dalších
subjektů,  které  jsou  jimi  vázány  a s rozsáhlými věcnými a právními
vazbami na další společenské systémy.

4. Výkon komplexních právních činností v oboru státní správy ústředního
správního  úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek
a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení
věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.

5.  Odborná  tvorba  komplexního  systému souborů metadat a indexačních
slovníků   právní   terminologie  pro  oblast  práva  České  republiky,
mezinárodního  práva a práva Evropské unie v rámci systému elektronické
tvorby a publikace právních předpisů včetně spolupráce s úřady Evropské
unie.

6.   Tvorba  koncepce  oboru  státní  správy  v  působnosti  ústředního
správního úřadu.

7.   Posuzování  práv  na  náhradu  za  škody  značného  rozsahu  a  na
zadostiučinění  za rozsáhlou nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní
orgány  nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem  při výkonu veřejné moci ve věcně a právně složitých případech
a  jednání  jménem  státu  o  těchto  právech v soudních sporech včetně
uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za
škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

14.

platová třída

1.  Tvorba  návrhů  koncepčně  nových  právních  předpisů  s celostátní
působností  nebo  právních  úprav  věcí  dosud zákony neupravených nebo
komunitárních předpisů nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém
řízení  nebo  zpracovávání  zásadních  komplexních  stanovisek  k těmto
předpisům.

2.  Komplexní  tvorba  systému elektronické publikace právních předpisů
České  republiky  včetně  spolupráce  na tvorbě koncepce rozvoje právní
informatiky v rámci Evropské unie.

15.

platová třída

1.  Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů
právních   úprav   mezinárodního  práva  a  práva  Evropské  unie  nebo
nejsložitějších  zákonných  úprav  s nejširšími dopady na právní poměry
České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na
úrovni vlády nebo komplexní koordinace stanovisek k těmto předpisům pro
člena vlády.

16.

platová třída

1.  Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů
hlavní  činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým
vnitřním  členěním  na  specializované  obory  s  vazbami na jiné obory
správy   s   celostátní   působností  a  jiné  celospolečenské  systémy
předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.

2.10.02 REFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ

9.

platová třída

1.  Příprava  návrhu  rozpočtu  obce,  zdrojů příjmů a zaměření výdajů,
rozpis schváleného rozpočtu.

2.  Zajišťování  agendy  správy  dotací  nebo  jiných  účelově vázaných
prostředků.  Kontrola  čerpání  a  užití  dotací  nebo  jiných  účelově
vázaných  rozpočtových prostředků včetně stanovování odvodů a penále za
jejich neoprávněné použití nebo zadržení.

3. Zajišťování agendy veřejných sbírek včetně dozoru.

4.  Metodické  usměrňování  obcí  a  příspěvkových organizací v oblasti
výkaznictví, kontroly a usměrňování dat za kraj.

10.

platová třída

1.  Provádění rozpočtových opatření finančního vztahu státního rozpočtu
k rozpočtu územních orgánů v průběhu rozpočtového roku.

2.  Sestavování  návrhu  rozpočtu  obce  s rozsáhlou vnitřní strukturou
příjmových  a  výdajových  položek  s  náročnými  podmínkami  pro  jeho
sestavování,  usměrňování  hospodaření  podle  tohoto  rozpočtu  a jeho
vyhodnocování  včetně  provádění  rozpočtových  opatření.  Realizace  a
vyhodnocování  rozpočtových  opatření  na jednotlivé organizační složky
obce.  Zajišťování  rozpisu  ukazatelů rozpočtu samosprávného celku pro
organizační   složky,   městské  části,  organizace  a  další  příjemce
prostředků.

3.  Zajišťování  financování  obce,  zpracovávání  analýz  efektivnosti
vynakládaných  finančních  prostředků a předkládání doporučení a návrhů
opatření   ke   zlepšení  efektivnosti  hospodaření  (místních  daní  a
poplatků,  přijímání  a  poskytování  úvěrů, kapitálové správy, dotací,
návratných  finančních  výpomocí,  půjček  a  dalších  účelově vázaných
výdajů z rozpočtu) včetně vyhodnocování hospodaření.

4.  Sestavování  rozpočtu  pro  oblast  školství a stanovování územních
normativů  na  jednotlivé  školy  a školská zařízení (jednotky výkonů a
obory vzdělávání) v územním celku.

11.

platová třída

1.  Provádění  analytických  prací  v oblasti dotační politiky státu ve
vztahu  k  územním  rozpočtům  a  v  oblasti  vývoje  jejich finančního
hospodaření.

2.   Kontrola  dodržování  dotační  politiky  při  využívání  dotačních
prostředků dotovanými subjekty v daném území.

3.   Zajišťování  agendy  účelového  určování  centrálních  zdrojů  pro
jednotlivé    akce,   posuzování   žádostí   podnikatelských   subjektů
zaměstnávajících  občany  se zvláštní pracovní způsobilostí, nestátních
neziskových organizací, organizací sociálních služeb apod. o poskytnutí
dotací ze státního rozpočtu.

4.  Provádění rozpisu ukazatelů rozpočtu kapitoly na organizační složky
státu  a  stanovování  příspěvku příspěvkovým organizacím. Zpracovávání
pokynů pro jednotlivé organizační složky státu a příspěvkové organizace
v   působnosti   správce   kapitoly   k  rozborům  hospodaření,  jejich
analyzování  a  zpracovávání návrhů potřebných opatření pro zabezpečení
hospodaření s prostředky státního rozpočtu a prostředky poskytnutými ze
státního rozpočtu.

5.  Koncepční  a  rozvojová  činnost  na  vymezených úsecích finančních
vztahů  k  územním  rozpočtům  včetně poskytování účelových systémových
dotací nebo individuálních dotací ze státního rozpočtu.

6.  Sestavování  návrhu rozpočtu statutárního města a hospodaření podle
něj  včetně  stanovování  zásad  pro jeho sledování a způsob zúčtování.
Provádění  analytických  a  predikčních  činností pro přípravu rozpočtu
územně  členěného  statutárního  města  včetně  provádění  rozpočtových
opatření.

7.   Zpracovávání   zásad,   koordinace   a   usměrňování   financování
statutárního města včetně vyhodnocování hospodaření.

8.   Stanovování   finančních  možností  obce  v  rámci  střednědobé  a
dlouhodobé strategie včetně sledování majetkových a obchodních podílů.

12.

platová třída

1.  Vypracovávání  návrhů  částí  rozpočtu  kapitoly  státního rozpočtu
včetně rozpisu schváleného rozpočtu a provádění rozpočtových opatření.

2.  Metodické  usměrňování  a  koordinace  podřízených  organizací nebo
územních samosprávných celků při přidělování rozpočtových prostředků.

3.  Příprava  a  realizace  smlouvy  mezi  ministerstvem  a  příslušným
subjektem  při  vládou  schválené záruce za bankovní či jiné úvěry nebo
při   poskytnutí  návratné  finanční  výpomoci  ze  státního  rozpočtu,
posuzování  požadavků  a  návrhu  rozpočtu  státních fondů, zajišťování
finanční analýzy státních fondů.

4.    Zpracovávání   metodiky   přípravy   návrhu   rozpočtu   územních
samosprávných celků.

5. Zpracování analýz a hodnocení rozpočtového určení výnosů daní.

6.  Metodické  usměrňování  a  organizace  hospodaření  s  rozpočtovými
prostředky  podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly
státního rozpočtu.

7.  Koordinace a kontrola finančně-plánovací a finančně právní činnosti
v rezortu.

8.  Sestavování  návrhu  rozpočtu  územně  členěného statutárního města
včetně  provádění  rozpočtových  opatření  a stanovování zásad pro jeho
sledování a způsob zúčtování.

9.  Tvorba  souhrnné  koncepce  a metodiky financování územně členěného
statutárního města.

10. Provádění analytických a predikčních činností pro přípravu rozpočtu
kraje nebo hlavního města Prahy včetně provádění rozpočtových opatření.

11.  Příprava  a  realizace celostátní dotační politiky v rámci podpory
nestátních neziskových organizací.

13.

platová třída

1.  Tvorba  nástrojů a informačních zdrojů pro hodnocení a prognózování
makroekonomického  vývoje a pro formulování a hodnocení dopadů fiskální
a rozpočtové politiky.

2.   Tvorba   koncepce   financování   rezortu   nebo  mimorozpočtového
financování v působnosti ministerstva.

3.  Sestavování  návrhu rozpočtu kraje nebo hlavního města Prahy včetně
provádění  rozpočtových opatření a stanovování zásad pro jeho sledování
a způsob zúčtování.

4.  Tvorba souhrnné koncepce a metodiky financování kraje nebo hlavního
města Prahy.

5.  Zpracovávání souhrnu státního rozpočtu a závěrečného účtu kapitoly,
provádění  rozpisu schváleného rozpočtu, posuzování požadavků nad rámec
schváleného  rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a
provádění návazných rozpočtových opatření.

6.   Celostátní  koordinace  a  metodické  usměrňování  procesu  tvorby
státního rozpočtu.

7.   Navrhování  zásadních  obecných  postupů  ke  snižování  výdajů  a
zvyšování příjmů financovaného odvětví.

8.  Vytváření  metodických  pokynů pro rozpočtování prostředků státního
rozpočtu a finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

9.  Usměrňování  finančních vztahů podnikatelských subjektů, občanských
sdružení,  církví, rozpočtových a příspěvkových organizací a ústředních
orgánů při zúčtování se státním rozpočtem za financované kapitoly.

10.  Tvorba  koncepce  a  pravidel  dotační politiky rezortu (kapitoly)
včetně její koordinace.

11.  Utváření  a  zajišťování  realizace  systému  financování  veřejné
správy.

12.  Hodnocení vývoje účasti centrálních zdrojů na financování programů
při   tvorbě   rozpočtového  výhledu  a  střednědobých  a  dlouhodobých
finančních plánů.

13.  Tvorba celostátního systému programového financování z centrálních
zdrojů a jeho uplatňování v praxi.

14.   Zpracovávání   strategie  účasti  státu  na  financování  rozvoje
energetických,  dopravních,  poštovních  a  telekomunikačních sítí nebo
dalších systémů.

15.  Koordinace  přípravy  a  realizace  smluv  o  podmínkách  převzetí
státních záruk za bankovní úvěry poskytované určeným subjektům.

16.  Tvorba  koncepce  rozpočtu  a dotační politiky kraje nebo hlavního
města Prahy.

17.  Tvorba  systému  financování  v jednotlivých oblastech financování
rezortu.

14.

platová třída

1.  Prognózování  vývoje makroekonomických sektorů a fungování trhů pro
potřeby formulování fiskální a rozpočtové politiky.

2.  Utváření bilančních vztahů u základních ukazatelů státního rozpočtu
a státního závěrečného účtu v celorepublikovém měřítku.

3.  Stanovování  zásad  a  principů  tvorby  státního  rozpočtu  včetně
vyhodnocování realizace přijatých principů.

4.  Zpracovávání  návrhů,  přístupů a východisek pro sestavení státního
rozpočtu nebo státního závěrečného účtu.

5. Tvorba koncepce financování v působnosti ministerstva.

6.  Zpracovávání  zásad  a  metodiky rozpočtování jednotlivých kapitol,
příprava ukazatelů kapitol státního rozpočtu.

7.  Tvorba  koncepce  dlouhodobého  vývoje  odvětví z hlediska možností
bilance  státního  rozpočtu a dlouhodobé finanční a rozpočtové politiky
státu.

8.  Koordinace  finančních  a  rozpočtových  vztahů  České  republiky k
Evropské unii.

15.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  fiskální  politiky  státu  a její transformace do
ekonomických nástrojů státního rozpočtu.

2.10.03 REFERENT STÁTNÍ POKLADNY

11.

platová třída

1.  Zpracovávání  přehledů  a bilancí o plnění příjmů a výdajů státního
rozpočtu  se  zaměřením  na  vyhodnocování denních odchylek pro potřeby
řízení ministerstva.

2.    Zpracovávání   přehledů   daňových   příjmů   v   členění   podle
komitentů-plátců  příjmů  na  účty státního rozpočtu rezorty, krajskými
úřady,  finančními  úřady nebo celními úřady. Zpracovávání časových řad
hlavních  příjmových  a  výdajových  položek  státního  rozpočtu včetně
evidence  finančních  prostředků  uvolňovaných  ze státního rozpočtu do
územních rozpočtů.

3.  Zajišťování  kontroly  finančního  zúčtování rozpočtových kapitol a
krajských úřadů se státním rozpočtem.

12.

platová třída

1.  Zpracovávání  analýz  pokladního  plnění  příjmů  a výdajů státního
rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů podle druhů a podrobného plnění
příjmů  a  výdajů kapitol státního rozpočtu a veřejných rozpočtů územní
úrovně včetně časových řad a rozborové činnosti.

2. Zpracovávání bilancí o příjmech a výdajích územních rozpočtů, analýz
o  plnění  vztahů  státního  rozpočtu  k  územním  orgánům a zpracování
odvětvových  bilancí o plnění státního rozpočtu a tabulkové přílohy pro
státní závěrečný účet.

13.

platová třída

1.  Stanovování  metodik  a organizace platebního a zúčtovacího systému
veřejných rozpočtů. Posuzování vývoje veřejných rozpočtů.

2.  Metodické usměrňování a správa státních finančních aktiv a státních
finančních pasiv.

3.  Metodické  usměrňování  a  správa státní pokladny a správa státního
dluhu.

14.

platová třída

1.  Stanovování základních koncepčních a rozvojových směrů platebního a
zúčtovacího  systému  realizace veřejných rozpočtů a jejich závěrečného
zúčtování.

2.  Stanovování rozvojových směrů řízení likvidity veřejných rozpočtů a
správy státního dluhu.

3.  Stanovování  základních  koncepčních  a  rozvojových  směrů  správy
finančních aktiv a pasiv.

2.10.04 REFERENT SPRÁVY ÚČETNICTVÍ

12.

platová třída

1.  Provádění  analytických  a  metodických  prací  v oboru účetnictví,
součinnost  s  daňovými  odbory  na metodice statistiky a vyhodnocování
obvyklých cen majetku.

13.

platová třída

1.  Provádění  komplexu systémových srovnávacích a metodických činností
spojených  s  požadavky  mezinárodních  účetních  standardů  a předpisy
Evropských společenství.

2. Vytváření českých účetních standardů.

14.

platová třída

1. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje účetnictví České republiky.

2.10.05 REFERENT FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH
SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

10.

platová třída

1.  Přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků obcí nebo
městských  částí  hlavního města Prahy v dílčích oblastech, sestavování
plánu   přezkoumávání,   monitorování   jeho   dodržování  a  provádění
operativních změn.

11.

platová třída

1.   Komplexní   zajišťování   přezkoumávání  hospodaření  obcí,  měst,
dobrovolných svazků obcí nebo městských částí hlavního města Prahy.

2.  Přezkoumávání  hospodaření  krajů  a hlavního města Prahy v dílčích
oblastech.

3.   Sestavování   a   aktualizace   celostátních  plánů  přezkoumávání
hospodaření  všech  územních  samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí a dozoru nad přezkoumáváním hospodaření v přenesené působnosti.

12.

platová třída

1. Koordinace přezkoumávání hospodaření obcí, měst, dobrovolných svazků
obcí  nebo  městských  částí  hlavního  města  Prahy včetně zajišťování
koordinace výkonu přezkoumávání s výkonem jiných druhů kontrol.

2.  Stanovování  celostátních  zásad  a  principů  pro výkon dozoru nad
přezkoumáváním hospodaření územních samosprávných celků.

3. Tvorba celostátní koncepce výkonu přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků.

4. Komplexní přezkoumávání hospodaření krajů a hlavního města Prahy.

13.

platová třída

1.    Celostátní    koordinace   přezkoumávání   hospodaření   územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

2.  Celostátní  koordinace  a metodické usměrňování finanční kontroly v
celé  veřejné  správě.  Navrhování celostátních systémových opatření na
úseku finanční kontroly v celé veřejné správě.

14.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce  a  strategických záměrů přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků.

2.  Tvorba  dlouhodobé  koncepce,  koordinace  a  metodické usměrňování
finanční  kontroly  v  celé  veřejné správě České republiky včetně její
harmonizace  a  systémové  koordinace  s  mezinárodními  a nadnárodními
kontrolními systémy.

15.

platová třída

1.   Vytváření   jednotného   systému  ochrany  finančních  zájmů  zemí
Evropských společenství.

2.10.06 REFERENT SPRÁVY CEN

8.

platová třída

1.  Provádění  cenových  kontrol,  vytýkacích  řízení  nebo vyhledávací
činnosti.

9.

platová třída

1.  Analýza  a  statistické  vyhodnocování  vývoje cen, výdajů a příjmů
domácností a jejich dopadů na životní náklady obyvatel.

2.  Zjišťování  obvyklých cen movitého majetku, ověřování deklarovaných
údajů  o hodnotách majetku daňových subjektů a kontrola cen nemovitostí
zjištěných ze znaleckých posudků.

10.

platová třída

1.  Oceňování majetku podle cenových předpisů, zjišťování obvyklých cen
majetku  a  zajišťování  oceňovací  činnosti  pro  výkon exekucí včetně
analýzy a vyhodnocování zjištěných údajů.

2. Posuzování cenových regulačních opatření navržených regulátory podle
zvláštních právních předpisů.

3.  Komplexní  výkon  cenové  kontroly  v působnosti územních správních
úřadů.   Koordinace   výkonu  cenové  kontroly  v  působnosti  územního
samosprávného celku.

11.

platová třída

1. Příprava návrhů na úpravy cenové regulace a změny cenových předpisů,
kontrolních  programů a cenových prověrek na základě poznatků získaných
v průběhu odvolacího řízení.

2.  Zpracovávání  návrhů  na zkvalitnění způsobů oceňování jednotlivých
druhů  nemovitostí  na základě analýz cen na trhu s nemovitostmi včetně
provádění komplexní kontroly ocenění.

3. Navrhování jednotlivých cenově regulačních opatření.

4.  Koordinace  a  metodické  usměrňování  cenové  kontroly ve vymezené
územní působnosti.

5. Komplexní výkon cenové kontroly s celostátní působností.

12.

platová třída

1. Celostátní koordinace cenových opatření.

2.  Zpracovávání  analýz  a  predikcí  vývoje cen a výdajů domácností a
jejich vlivu na vývoj míry inflace a životních nákladů.

3.  Zpracovávání  matematických  modelů  pro  prognózy vývoje cen a pro
zpracovávání  návrhů  na  stanovení regulovaných cen a jejich dopadů na
vývoj inflace a životních nákladů.

4.  Zpracovávání  nákladových  analýz  a  návrhů  forem  regulace cen v
jednotlivých odvětvích.

5. Tvůrčí zpracovávání obecných způsobů oceňování hmotného i nehmotného
majetku.

6. Analýza vlivu subvencovaných dovozů na jednotlivá odvětví.

7.  Příprava  intervenčních  zásahů  při  regulaci trhu v zemědělství a
výrobě potravin.

8.   Metodické   usměrňování   kontrolní  činnosti,  určování  zásad  a
zpracovávání  pokynů  pro  výkon  cenové  kontroly  s  celorepublikovou
působností.

9.  Stanovování postupů řešení případů zneužití hospodářského postavení
v oblasti cen.

13.

platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce cenové kontroly.

2.  Metodické  usměrňování  a  celostátní koordinace cenově regulačních
opatření.

3. Komplexní posuzování koncepčních materiálů se zřetelem na oblast cen
a  úroveň soutěžního prostředí, liberalizaci trhu, ochranu spotřebitele
a bydlení.

4. Tvorba celostátní koncepce odvětvové cenové regulace.

14.

platová třída

1. Tvorba koncepce cenové politiky České republiky.

2.10.07 REFERENT POLITIKY FINANČNÍHO TRHU

6.

platová třída

1. Zajišťování jednoduchých analýz informací o finančním trhu.

9.

platová třída

1.  Aplikace  právních  předpisů  při  přípravě  metodických podkladů v
oblasti finančních trhů.

10.

platová třída

1. Provádění metodických činností v oblasti finančních trhů.

2.  Komplexní  výkon  kontroly  prováděné  ve  stavebních  spořitelnách
(bankách).

11.

platová třída

1.  Koordinace  metodické  činnosti  v  oblasti  finančních  trhů  mezi
jednotlivými subjekty.

12.

platová třída

1.  Provádění systémových prací spojených s tvorbou politiky finančních
trhů.

13.

platová třída

1.  Zpracovávání  analýz finančních trhů při utváření koncepce politiky
finančního trhu.

14.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  finančního trhu a její sbližování s mezinárodními
normami.   Systémová  koordinace  finančního  trhu  s  mezinárodními  a
nadnárodními systémy.

15.

platová třída

1. Tvorba koncepce politiky finančního trhu.

2.10.08 REFERENT FINANČNÍ A DAŇOVÉ SPRÁVY

6.

platová třída

1.  Příprava  ucelených  podkladů pro jednoduchá rozhodnutí v daňovém a
správním  řízení  včetně odborného ověřování zpracování podání daňových
subjektů podle obecně stanovených postupů.

2. Ověřování kreditní strany osobních daňových účtů s doklady bank nebo
pošty   včetně   objasňování  nejasných  plateb  a  zúčtování  daňových
povinností a plateb v automatizovaném daňovém informačním systému.

7.

platová třída

1.  Správa  jednotlivých  daní  nebo poplatků nebo provádění nedaňových
agend,  například  dotací,  pokut a odvodů v rozsahu působnosti správce
daně podle obecných postupů.

2.  Provádění  daňových  kontrol,  místních šetření, vytýkacích řízení,
kontrol  dotací  nebo  vyhledávací  činnosti  podle  přesně stanovených
postupů.

3.  Ověřování  výše  daňové  a  platební povinnosti daňových subjektů a
vystavování   předpisných,   odpisných  a  přeúčtovacích  a  platebních
poukazů.

8.

platová třída

1.  Samostatné  zajišťování odborných agend v rámci správy jednotlivých
druhů daní nebo fází správy daní.

2.  Provádění odborných prací pro výkon rozhodnutí, například ověřování
deklarovaných údajů o hodnotách majetku daňových subjektů.

3. Vedení složitých daňových řízení formou ústních jednání.

4. Samostatné zajišťování včasnosti a správnosti uzávěrek evidence daní
včetně  identifikace  nepřípustných  stavů  a  koordinace  činností při
jejich odstraňování.

5.  Zajišťování  agendy  převodů  vybraných  výnosů  daní  do veřejných
rozpočtů.

6.  Provádění  daňových kontrol a kontrol dotací podle rámcových pokynů
nebo úzce zaměřených revizí hospodaření se státními prostředky.

9.

platová třída

1.  Provádění daňových kontrol a vytýkacích řízení více druhů daní nebo
více fází daňového řízení.

2.  Kontrola  čerpání  a  užití dotací ze státního rozpočtu nebo jiných
účelově  vázaných  rozpočtových  prostředků  včetně  zajišťování správy
odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále.

3.  Zajišťování  agendy  vyměřování více druhů daní, správy dotací nebo
jiných účelově vázaných prostředků.

4.  Komplexní  správa  registrů  daňových  subjektů  včetně přebírání a
využívání dat registrů jiných správních úřadů.

5. Metodické usměrňování úseku daní v obci.

6. Zajišťování agendy správních poplatků.

7.  Komplexní správa a metodické usměrňování úseku evidence daní včetně
řešení  složitých  případů  platebního  styku  a komunikace s bankami a
poštou.

8.  Komplexní  správa  agendy převodů výnosů daní do veřejných rozpočtů
včetně  průběžného vyhodnocování tohoto procesu a realizace příslušných
opatření.

9. Samostatný výkon cenové nebo finanční kontroly v působnosti územního
finančního orgánu.

10.

platová třída

1.  Koordinace výkonu správy jednotlivých druhů daní nebo fází daňového
řízení.

2.  Koordinace a metodické usměrňování výkonu cenové kontroly, státního
dozoru nebo správy cizích pokut v působnosti finančního ředitelství.

3.  Komplexní  vyměřování daní ve složitých případech daňového řízení u
subjektů   se   zahraniční  majetkovou  účastí  a  jiných  specifických
subjektů, například bank nebo subjektů kolektivního investování.

4.  Koordinace  územní  správy  jednotlivých  druhů dotací nebo účelově
vázaných rozpočtových prostředků.

5. Provádění specializovaných daňových kontrol nebo vytýkacích řízení u
specifických  subjektů, subjektů se zahraniční majetkovou účastí nebo u
subjektů s majetkově, personálně nebo jinak propojenou činností.

6.  Komplexní zpracovávání rozhodnutí o prominutí daňového nedoplatku v
případech daňového řízení s výraznými dopady a vazbami na široké vrstvy
obyvatel.

7.  Komplexní  zajišťování  správy  nebo  vymáhání  daní podle předpisů
Evropské unie v rámci mezinárodní spolupráce.

8.  Zajišťování  vyhledávací,  analytické  a  vyhodnocovací  činnosti v
oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

9.  Zajišťování  pohledávek  a jejich příslušenství zřízením zástavního
práva  včetně  zajišťování  výkonu exekucí na prodej movitých věcí nebo
nemovitostí.

10.  Koordinace  kontroly  daní  nebo  komplexní  zajišťování  daňových
kontrol a vytýkacích řízení.

11.  Komplexní  zajišťování výkonu daňové exekuce a zajišťování dražeb,
provádění  dražeb  movitých nebo nemovitých věcí, přihlašování a vedení
řízení se soudy a soudními exekutory o pohledávkách územních finančních
orgánů, realizace žádostí na mezinárodní vymáhání do zemí Evropské unie
i ze zemí Evropské unie.

11.

platová třída

1. Koordinace a metodické usměrňování rozhodujících směrů výkonu správy
daní ve vymezené územní působnosti.

2.  Koordinace  postupů  realizace správy dotací, návratných finančních
výpomocí,  půjček,  státní  podpory  hypotečního  úvěrování  a  dalších
účelově  vázaných  výdajů  ze  státního  rozpočtu  v  územní působnosti
finančního  ředitelství  včetně  realizace  správy  odvodů  za porušení
rozpočtové   kázně   ve   vztahu   k  finančním  prostředkům  (dotacím)
poskytnutým z Evropské unie nebo z Národního fondu.

3.  Stanovování  jednotných  zásad  a  postupů  výkonu  správy  daní  v
působnosti    územních   finančních   orgánů   včetně   poradenství   a
konzultačních činností.

4. Vyhodnocování účinnosti finanční a daňové správy v územní působnosti
finančního ředitelství včetně systémových analýz.

5.  Komplexní  výkon  specializovaných  daňových kontrol u specifických
subjektů,  subjektů  se  zahraniční  majetkovou  účastí  a u subjektů s
majetkově, personálně nebo jinak propojenou činností.

6.  Koordinace  mezinárodní  spolupráce  při  správě nebo vymáhání daní
podle předpisů Evropské unie.

12.

platová třída

1.  Určování  rozhodujících  směrů  a koncepcí finanční a daňové správy
vykonávané  specializovaným územním správním úřadem, s výraznými dopady
do příjmů veřejných rozpočtů a širokými vazbami a součinností s dalšími
správními  úřady,  samosprávnými  celky  a  dalšími  orgány,  například
činnými v trestním řízení.

2.  Metodická,  normotvorná  a  koordinační  činnost v oblasti aplikace
daňových   a   souvisejících   právních   předpisů  s  celorepublikovou
působností nebo předpisů Evropské unie.

3. Vyhodnocování výsledků řízení o mimořádných opravných prostředcích a
výsledků   rozhodování  soudů  ve  správním  soudnictví  včetně  návrhu
opatření při výkonu daňové správy.

4.   Provádění   svodných  analýz  daní  a  poplatků  pro  koncepční  a
legislativní výstupy.

5.  Komplexní  výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v
působnosti územního finančního orgánu.

13.

platová třída

1.  Vypracovávání  návrhu celostátních systémových opatření pro zvýšení
efektivity  výkonu  daňové  správy  a  provádění  analýz souladu výkonu
finanční a daňové správy s právními předpisy.

2. Koordinace výkonu finanční a daňové správy s celostátní působností a
stanovování jednotných zásad pro zajišťování daňových zájmů státu.

3. Zpracovávání predikcí plnění daňových příjmů na celostátní úrovni.

4.  Kvantifikace  dopadů  legislativních úprav na vývoj daňových příjmů
České republiky pro účely sestavení návrhu státního rozpočtu a státního
závěrečného účtu.

5.  Koordinace  a  sjednocování  postupu  v  rámci vzájemné mezinárodní
pomoci  při  správě daní a vymáhání finančních pohledávek s mezinárodní
působností.

14.

platová třída

1.  Zpracovávání návrhů dalšího rozvoje daňové soustavy včetně simulace
rozpočtového   dopadu   a   vyhodnocování   významných  legislativních,
organizačních,  kompetenčních  a  jiných změn v oboru finanční a daňové
správy.

2.  Vytváření  strategie  realizace  daňové  politiky včetně posuzování
mezinárodně právních, makro i mikroekonomických souvislostí.

3. Komplexní příprava návrhů věcného řešení na úseku daní a poplatků se
zásadními rozpočtovými, ekonomickými a sociálními dopady.

4. Tvorba systému správy účelově vázaných rozpočtových prostředků státu
a Národních fondů.

2.10.09  REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH
CELKŮ

9.

platová třída

1.  Komplexní zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, pronájmu,
zastavování,  prodeje  a  jiných  forem  disponování  s tímto majetkem.
Samostatný  výkon  kontroly  na  úseku  hospodaření s majetkem územních
samosprávných celků.

2. Metodické usměrňování částí obce na úseku správy majetku.

10.

platová třída

1.  Komplexní zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku obce,
právně  a  věcně  složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování,
prodeje a jiných způsobů disponování s tímto majetkem včetně kontroly.

2.  Navrhování  komerčního  a  obchodního  využití  majetku obce včetně
ekonomických  analýz a návrhů na svěření majetku částem obce nebo jiným
subjektům.

3.  Komplexní  zajišťování  odborných  činností  v  procesu změny formy
vlastnictví majetku státu včetně tvorby metodiky dané agendy.

11.

platová třída

1.  Hospodaření  a  nakládání  s  vybranými  věcmi, majetkovými právy a
jinými majetkovými hodnotami v rozsahu stanoveném právním předpisem.

2.  Zpracovávání zásad, koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem
statutárního   města,   jeho   nabývání,  převodu,  prodeje,  pronájmu,
zastavování apod.

3.  Koordinace  postupu  a  metodické  usměrňování  procesu změny formy
vlastnictví majetku státu.

4.  Provádění systémových specializovaných prací v oblasti programového
financování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu.

12.

platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování kontroly hospodaření s
majetkem státu.

2.   Zpracovávání   analytických  a  metodických  materiálů  v  oblasti
majetkové,    majetkoprávní   a   restituční.   Zpracovávání   obecných
metodických  postupů  ministerstva  v  oblasti  hospodaření  s majetkem
státu.

3.  Celostátní  poradenská  činnost  v  oblasti  restitucí  a vyrovnání
(vydání) majetkových podílů z transformace zemědělských družstev.

4.  Komplexní  výkon  činností spojených s tvorbou projektů změny formy
vlastnictví   majetku,   analýzou   a   odborným   posouzením   souhrnu
ekonomických a právních údajů.

5.  Koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem kraje nebo hlavního
města Prahy.

6.   Stanovování   hlavních   směrů  rozvoje,  koordinace  a  metodické
usměrňování  programového  pořizování  a  obnovy  majetku  z prostředků
státního  rozpočtu,  stanovování  postupů  a standardů pro posuzování a
vyhodnocování     potřeb,     využívání     vstupů     a    stanovování
technickoekonomických podmínek.

13.

platová třída

1.  Celostátní  koordinace  a  metodické  usměrňování jednotného výkonu
vlastnického práva státu.

2.  Tvorba  kontrolní  politiky  státu  na úseku hospodaření s majetkem
státu.

3.  Tvorba  koncepce  změn  forem vlastnictví majetku státu ve vazbě na
záměry  příslušného  ministerstva, které plní zakladatelskou funkci, se
zřetelem  na  povahu  majetku  státu  a  majetkových  účastí  státu  na
podnikání jiných osob.

4.  Stanovování  celostátních  zásadních změn forem vlastnictví majetku
státu.

5.   Tvorba   koncepce  programového  pořizování  a  obnovy  majetku  z
prostředků státního rozpočtu a financování investic rezortu s rozsáhlým
vnitřním členěním a dalšími vazbami na jiné celostátní nebo mezinárodní
systémy.

14.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  finanční  politiky  státu v oblasti hospodaření s
majetkem státu.

2.  Tvorba  koncepce  zásadních programů změn forem vlastnictví majetku
státu.

15.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  politiky  pohybu  kapitálu  a  plateb a v oblasti
ochrany zahraničních investic.

2.10.10 REFERENT LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER

8.

platová třída

1. Zajišťování agendy správy loterií a jiných podobných her.

9.

platová třída

1.  Výkon  státního  dozoru nad provozováním loterií a jiných podobných
her.

10.

platová třída

1.  Zpracovávání  metodických  návodů a dalších metodických materiálů v
oboru  loterií  a  jiných podobných her pro ostatní povolující orgány a
orgány vykonávající státní dozor.

2.  Koordinace výkonu státního dozoru nad provozováním loterií a jiných
podobných her.

12.

platová třída

1.  Koordinace a metodické usměrňování státního dozoru na úseku loterií
a  jiných  podobných  her ve vztahu k územním finančním orgánům a obcím
vykonávajícím státní dozor.

2.  Analytická činnost v oblasti provozování loterií a jiných podobných
her a v oblasti výkonu státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi.

13.

platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce v oblasti loterií a jiných podobných her.

2.10.11 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH POJIŠŤOVEN A PENZIJNÍCH FONDŮ

10.

platová třída

1. Zajišťování agendy správy pojišťovnictví a penzijních fondů.

11.

platová třída

1.  Posuzování  návrhů  pro  povolení  k  podnikání  v pojišťovnictví a
penzijním  připojištění  a  ke  změně  předmětu  podnikání.  Posuzování
všeobecných pojistných podmínek nebo jejich změn.

12.

platová třída

1.  Posuzování  právních  předpisů  týkajících  se  pojišťovnictví nebo
penzijních   fondů,   výjimek  a  úlev  z  právních  předpisů  v  oboru
pojišťovnictví.

2.  Zpracovávání  celostátních analýz pojistného trhu a trhu penzijního
připojištění.

13.

platová třída

1. Tvorba koncepce státního dozoru nad penzijními fondy a pojišťovnami.

14.

platová třída

1. Tvorba koncepcí a zásad pojišťovnictví a penzijních fondů.

2.10.12 REFERENT EKONOMICKÉ OCHRANY STÁTU

12.

platová třída

1.   Analytické  činnosti  při  vyhledávání,  vyhodnocování  a  syntéze
komplikovaných  ekonomických  a právních vazeb, například ve finančních
institucích.

13.

platová třída

1.  Vyhledávání,  vyhodnocování a syntéza komplikovaných ekonomických a
právních vazeb ve věcech zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti.
Analýza  komplexu mezinárodních vazeb a aspektů problematiky boje proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

2.  Koordinace  řešení  nejsložitějších  případů  boje proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

14.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování  terorismu  a řešení nejsložitějších úkolů při vyhledávání,
vyhodnocování  a syntéze komplikovaných ekonomických a právních vazeb v
rámci  boje  proti  legalizaci  výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu.

2.10.13 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

10.

platová třída

1.  Komplexní  správa poplatků za řízení ve věcech průmyslových práv ve
vazbě na zahraničí a podle mezinárodních dohod.

12.

platová třída

1.  Komplexní  správa  a zpřístupňování celosvětových informací o stavu
průmyslových práv.

2.  Metodické  usměrňování  ekonomických vztahů se zahraničím v oblasti
průmyslového vlastnictví.

3.   Odborná   expertiza  zápisné  způsobilosti,  celosvětové  novosti,
vynálezecké  činnosti,  průmyslové  využitelnosti,  individuální povahy
nebo   shodnosti   technického  řešení,  vzhledu  výrobku  a  označení,
například  v  oborech  chemie,  lékařství,  biotechnologie,  mechanika,
stavebnictví, doprava.

13.

platová třída

1.  Celostátní  koordinace a metodické usměrňování ochrany průmyslových
práv.

2.  Koordinace  tvorby  systému utváření a zpřístupňování celosvětových
informací o stavu průmyslových práv.

3.   Tvorba  koncepce  ekonomických  vztahů  se  zahraničím  v  oblasti
průmyslového vlastnictví.

4.  Komplexní  vyhodnocování  nejnáročnějších  expertizních činností ve
věcech  ochrany průmyslových práv na nejvyšší úrovni současného poznání
vědy  a  techniky,  například  vyhodnocování celosvětové novosti řešení
přihlášených  k  ochraně  patentem,  a  to  v  nejnáročnějších  oborech
(lékařství, biotechnologie, chemie).

5.  Rozhodování  ve  sporných  řízeních  po  udělení  právní ochrany na
technická řešení a označení.

14.

platová třída

1. Tvorba koncepce ochrany průmyslového vlastnictví České republiky.

2.10.14 REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

6.

platová třída

1. Výkon depozitářských funkcí České republiky.

2.   Shromažďování   a   příprava  podkladů  pro  vydání  rozhodnutí  v
konzulárních   a  vízových  záležitostech  včetně  jejich  ověřování  a
došetřování  na  konzulárních  odděleních  zastupitelských  úřadů České
republiky v zahraničí.

7.

platová třída

1. Sjednávání bezcelních dovozů pro diplomatické mise, konzulární úřady
a mezinárodní organizace.

2.   Výkon   agendy   cestovních  dokladů  na  konzulárních  odděleních
zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

3.   Výkon   agendy   krátkodobých   víz   na  konzulárních  odděleních
zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

4.  Posuzování  podkladů  pro  výkon  matriční a státoobčanské agendy a
poskytování  pomoci  v nouzi na konzulárních odděleních zastupitelských
úřadů České republiky v zahraničí.

5.  Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin a úkonů
spojených   s   vyšším   ověřením  listin  na  konzulárních  odděleních
zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

8.

platová třída

1. Zpracovávání odborných podkladů pro sjednávání mezinárodních smluv a
vyhotovování ratifikačních listin a přístupu k nim.

2.  Výkon  agendy  dlouhodobých  víz  a povolení pobytu na konzulárních
odděleních zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

3. Komplexní výkon agendy cestovních dokladů na konzulárních odděleních
zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

9.

platová třída

1. Zajišťování vystavování diplomatických a služebních pasů, náhradních
cestovních  dokladů  a  dalších  úředních dokladů včetně jejich změn na
konzulárních   odděleních   zastupitelských  úřadů  České  republiky  v
zahraničí.

2.  Zpracovávání  dílčích informací a podkladů o jiném státu či skupině
států.

3. Zajišťování povolení přeletů a přistání cizích státních letadel přes
území  České  republiky, zajišťování povolení přeletů a přistání našich
státních letadel při letech do zahraničí.

4. Samostatné rozhodování o poskytování pomoci českým občanům, kteří se
v  zahraničí ocitli v nouzi, na konzulárních odděleních zastupitelských
úřadů České republiky zahraničí.

5.  Zajišťování  komplexního  výkonu agendy vyššího ověřování listin na
Ministerstvu zahraničních věcí.

10.

platová třída

1.  Poradenská,  konzultační  a informační činnost v konzulární oblasti
poskytovaná i v cizím jazyce.

2.  Zajišťování  vztahů  České  republiky  s jiným státem nebo skupinou
států  v  oblasti ekonomické, kulturní, vědecké, vzdělávací a zdravotní
spolupráce a konzulární činnosti.

3.  Koordinace  dvoustranných  a  mnohostranných  styků  v jednotlivých
oborech, například environmentálním.

4.  Systematické vyhodnocování a odborné zpracovávání informací o jiném
státu  či  skupině  států,  spolupráce  se zastupitelskými úřady jiných
států, napomáhání rozvoji styků zastupitelských úřadů s českými orgány,
politické  zajišťování  stykových  akcí oficiálních představitelů České
republiky s představiteli jiného státu či skupiny států.

5. Zajišťování agendy žádostí o agrément pro nově jmenované velvyslance
cizích  zemí  a  agendy  jmenování  nových  velvyslanců České republiky
včetně  zajišťování  příjezdů  a  odjezdů cizích velvyslanců, předávání
jejich  pověřovacích  listin,  protokolárních  návštěv  při  nástupu  a
ukončení jejich diplomatické mise a zajišťování vyhotovení pověřovacích
a   odvolacích  listin,  kabinetních  listů,  konzulských  patentů  pro
představitele  České  republiky  v  zahraničí,  exequatur  pro  konzuly
akreditované v České republice.

6.  Zajišťování  agendy  akreditací  vojenských  a leteckých přidělenců
České  republiky v zahraničí a vojenských a leteckých přidělenců cizích
zemí v České republice.

7.  Zajišťování  agendy  protokolárních záležitostí jednotlivých zemí a
registrací členů diplomatických misí a úřadů.

8.  Příprava  obchodních  jednání  se  zahraničními partnery, sledování
obchodní  situace  v  relaci a vypracovávání návrhů opatření v obchodní
oblasti.

9.    Zajišťování    matriční   agendy   na   konzulárních   odděleních
zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

11.

platová třída

1.  Samostatná realizace koncepce zahraniční politiky České republiky k
jinému   státu  či  skupině  států,  koordinace  přípravy  podkladových
materiálů o jiném státu či skupině států a jejich aprobace.

2.  Řešení  konzulárních  případů,  poskytování pomoci českým občanům a
zajišťování  konzulárních  funkcí,  vyplývajících  z  Vídeňské úmluvy o
konzulárních stycích.

3.  Analytická  a  realizační  činnost  v jednotlivých oblastech vztahů
České  republiky  s  jiným  státem  nebo  skupinou států, vyhodnocování
politických  aspektů  ekonomického  vývoje,  environmentální, kulturní,
vědecké,   vzdělávací,   zdravotnické   a  konzulární  politiky  státu,
zajišťování realizace dvoustranných smluvních dokumentů.

4.  Příprava  uzavírání  mezinárodních  smluv,  příprava  plných  mocí,
ratifikačních listin a listin o přístupu k mezinárodním smlouvám.

5.  Samostatné  metodické  usměrňování zastupitelských úřadů v otázkách
kulturních  a  školských styků v rámci dané relace a v dalších otázkách
vztahů České republiky k ostatním státům.

6.  Samostatné  zajišťování  agendy  vztahů  s krajanskými a nevládními
organizacemi v jiném státě nebo na teritoriu skupiny jiných států.

7. Příprava a zajišťování projektů mezinárodních vládních organizací.

8.  Provádění  obchodních analýz a vytváření podmínek a předpokladů pro
posuzování  exportních  zájmů  České  republiky  na zahraničních trzích
včetně  zajišťování  obchodních vztahů České republiky k jinému státu i
skupině států.

9.   Samostatné  metodické  usměrňování  konzulárních  úřadů,  vedených
honorárními konzulárními úředníky.

10. Rozhodování o žádostech o udělení krátkodobých víz.

11.  Komplexní  koordinace ekonomické, personální, technické, provozní,
majetkové a organizační správy zastupitelského úřadu České republiky.

12.

platová třída

1.  Zajišťování diplomatických vztahů České republiky vůči jinému státu
či   skupině  států,  příslušným  mezinárodním  vládním  organizacím  a
mezinárodním orgánům včetně koordinace přípravy podkladů a stanovisek a
zajišťování vnitrostátních předpokladů pro spolupráci.

2. Stanovování základních směrů a způsobů řešení konzulárních případů.

3.  Koncipování  a  koordinace  postupu České republiky při poskytování
zahraniční humanitární pomoci.

4.  Analytická,  poradenská  a  konzultační  činnost  o právních řádech
cizích států.

5.  Analytická,  poradenská  a  konzultační  činnost v oboru konzulární
služby   (vízový,   poplatkový,  legalizační,  teritoriálně-konzulární,
honorární  konzuláty)  na konzulárních odděleních zastupitelských úřadů
České republiky.

6.  Ochrana  zájmů  českých  občanů  v  zahraničí  a zajišťování jejich
právního   zastoupení  před  soudy  i  jinými  orgány  cizího  státu  v
zahraničí.

7.   Zajišťování   realizace   obecného  mezinárodního  práva  a  práva
Evropských  společenství  ve  vztazích České republiky k jiným státům a
mezinárodním orgánům a organizacím.

8.  Koordinační, analytická a posudková činnost v oblasti ekonomického,
politického,    bezpečnostního,    environmentálního,    kulturního   a
vzdělávacího  vývoje  nebo jiných společenských oblastí ve vztahu České
republiky k jiným státům a mezinárodním orgánům a organizacím.

9.  Zajišťování  rozvoje  komplexu  kulturních,  školských, vědeckých a
zdravotnických  styků  České republiky se zahraničím a v rámci Evropské
unie.

10.  Tvorba  koncepce  oblasti  vládních  stipendijních  míst  v  rámci
rozvojové pomoci České republiky.

11.  Sledování a vyhodnocování aktuálního vývoje v relaci a zajišťování
operativní odezvy České republiky.

12.  Samostatné  zpracovávání a vydávání pravidel jednotné diplomatické
protokolární praxe.

13.  Analytická,  poradenská  a  konzultační  činnosti v oblasti agendy
diplomatických výsad a imunit.

14.  Tvorba koncepce a koordinace mezinárodní spolupráce rezortu, kraje
nebo hlavního města Prahy a jeho působení v rámci Evropské unie.

15.  Příprava  a sjednávání mezinárodních smluv a přístupů k nim včetně
smluv v rámci Evropské unie.

16.  Koordinace  plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z
členství v mezinárodních organizacích a v Evropské unii v rámci jednoho
rezortu.

17.   Analytická,   poradenská   a   konzultační   činnost   v  oblasti
mezinárodního práva ozbrojených konfliktů.

18.   Komplexní   koordinace   a   metodické   usměrňování  finančního,
personálního,  technického,  provozního  a organizačního rozvoje správy
zastupitelského úřadu České republiky.

19.  Zajišťování  hospodářských  vztahů České republiky v rámci dimenze
ekonomické  diplomacie  vůči  jinému  státu  či  skupině států, státním
hospodářským    uskupením,    příslušným    mezinárodním   hospodářským
organizacím  a mezinárodním orgánům včetně koordinace přípravy podkladů
a  stanovisek  a zajišťování vnitrostátních předpokladů a požadavků pro
spolupráci.

13.

platová třída

1.  Koordinace  diplomatických  vztahů  České republiky s jiným státem,
skupinou  států  nebo  s  mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti
politické,  ekonomické,  bezpečnostní,  konzulární,  kulturní, vědecké,
školské  a  zdravotnické  politiky  státu  a statistiky a krajanských a
nevládních vztahů včetně jejich vyhodnocování a realizace dvoustranných
a mnohostranných smluvních dokumentů.

2. Tvorba zásad a koordinace zajišťování diplomatického protokolu České
republiky.

3.   Koordinace  a  metodické  usměrňování  konzulárních  vztahů  České
republiky.

4.  Koordinace  a usměrňování realizace vízové politiky České republiky
včetně    posuzování    a    vyhodnocování    zahraničněpolitických   a
bezpečnostních zájmů České republiky.

5.  Koordinace  a  analýza  vztahů  České  republiky  s jiným státem či
skupinou  států,  vymezování politického rámce rozvoje smluvní základny
těchto  vztahů,  sledování  provádění  mezinárodních  smluv  v  relaci,
reagování České republiky na nestandardní události a jevy v mezinárodní
politice     (ozbrojené    konflikty,    eskalace    napětí,    závažné
finančně-hospodářské  krizové  jevy), koordinace vztahů s mezinárodními
regionálními politickými nebo hospodářskými uskupeními.

6.  Koordinace  sjednávání  a vnitrostátního projednávání mezinárodních
smluv  včetně  smluv  v  rámci  Evropské unie, sjednocování mezinárodní
smluvní praxe České republiky.

7.  Koordinace  a analýza komplexů ekonomických, kulturních, školských,
vědeckých  a  zdravotnických  styků  a  krajanských a nevládních vztahů
České   republiky   se  zahraničím  včetně  mezirezortního  metodického
usměrňování.

8.  Koordinace uplatnění obecného mezinárodního práva ve vztazích České
republiky  k  jiným státům a mezinárodním organizacím a k Evropské unii
(výsady  a  imunity,  sukcese  do  smluv),  negociační  činnost v oboru
mezinárodního  práva a mezinárodních smluv se zahraničními partnery a s
Evropskou unií.

9.  Koncepční  a metodické usměrňování činnosti zastupitelských úřadů a
jejich  jednotlivých  úseků,  zodpovědných  za  vztahy  s mezinárodními
organizacemi,   koncepce   politického  zajišťování  stykových  akcí  s
představiteli mezinárodních vládních organizací.

10.   Stanovování   zahraničněpolitické  orientace  České  republiky  v
jednotlivých oborech.

11.  Tvorba  koncepce  sjednávání  mezinárodních smluv (prezidentských,
vládních,  rezortních)  včetně  smluv  v rámci Evropské unie a příprava
jejich sjednávání, vnitrostátního projednávání a vypovídání.

12.  Koordinace  ochrany  zájmů  státu a zastupování státu v soudních a
kvazisoudních  řízeních před orgány mezinárodních vládních organizací a
orgány  Evropské  unie  a  koordinace  opatření  k provádění rozhodnutí
těchto orgánů.

13.  Koordinace  postupu  všech  ministerstev  a  ostatních  ústředních
správních orgánů při plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv
a  smluv  v  rámci  Evropské  unie  nebo  z  členství  v  mezinárodních
organizacích.

14.

platová třída

1. Tvorba a realizace zahraničněpolitické orientace České republiky pro
státy daného teritoria nebo v přijímacích státech.

2. Tvorba koncepce obecného uplatnění práva mezinárodních smluv a smluv
v  rámci  Evropské  unie  včetně  stanovování  zásad jejich sjednávání,
dodržování a vypovídání.

3.  Formulace  právních  aspektů  zahraniční politiky České republiky a
ostatních  právních  vztahů  s  mezinárodním prvkem, posuzování souladu
politických  cílů  a přijímaných opatření s mezinárodněprávními závazky
České republiky.

4. Tvorba koncepce konzulární a vízové politiky České republiky.

5.  Tvorba  koncepce zahraniční bezpečnostní politiky České republiky a
prognózy  vnitropolitického  vývoje, zahraniční a bezpečnostní politiky
jiného státu či skupin států.

6. Tvorba komplexní koncepce komunikační strategie České republiky nebo
vývoje  kulturních,  školských,  vědeckých  a  zdravotnických  styků  a
krajanských a nevládních vztahů České republiky se zahraničím v souladu
s cíli zahraniční politiky.

7.  Tvorba  koncepce  zahraniční  politiky  České  republiky  v oblasti
členství a působení v mezinárodních vládních organizacích a orgánech.

8. Tvorba koncepce vnějších ekonomických vztahů České republiky.

9.   Stanovování  zahraničněpolitické  enviromentální  orientace  České
republiky.

10.  Tvorba koncepce ochrany zájmů státu a zastupování státu v soudních
a  kvazisoudních řízeních před orgány mezinárodních vládních organizací
a  orgány  Evropské  unie  včetně  tvorby koncepce opatření k provádění
rozhodnutí  těchto  orgánů.  Zastupování  státu  před Evropským soudním
dvorem a podobnými mezinárodními soudními orgány.

11.   Tvorba  mezinárodních  systémů  v  ucelených  oborech,  například
sociálním,   ekonomickém,  bezpečnostním  nebo  právním  včetně  jejich
koncipování  a  formulace  a  koordinace  jejich  uplatnění v národních
systémech.

12. Tvorba koncepce rozvoje vnitřního trhu Evropské unie.

15.

platová třída

1. Tvorba koncepce zahraniční politiky České republiky.

2.10.15 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

8.

platová třída

1.  Posuzování  technické,  hygienické  a  další  způsobilosti  škol  a
školských  zařízení  při  zařazování  do  školského rejstříku v územním
celku.

2. Řešení složitých případů odvolání proti rozhodnutí ve věcech odkladu
povinné   školní   docházky,   proti  rozhodnutí  ředitele  školy  nebo
rozhodnutí obce ve věcech správy škol

a školských zařízení.

9.

platová třída

1.  Samostatné  provádění  kontrol  a dohledu nad efektivním využíváním
finančních   prostředků   ve  školách  a  školských  zařízeních  a  nad
dodržováním norem a postupů včetně návrhů na odstranění nedostatků.

2. Zajišťování agendy správy školského rejstříku v územním celku.

3.  Příprava  dílčích  systémových  opatření  na úseku výkonu správy ve
školství, například zřizování, slučování škol a školských zařízení.

4.  Zajišťování agendy akreditací vzdělávacích institucí a vzdělávacích
nebo studijních programů.

10.

platová třída

1. Komplexní zajišťování agendy tvorby školského rejstříku.

2. Koordinace výkonu územní školské správy.

3.   Posuzování   žádostí  o  akreditaci  vzdělávacích  institucí  nebo
vzdělávacích nebo studijních programů.

4.  Výkon  státní  kontroly  dodržování  právních  předpisů,  které  se
vztahují k poskytování vzdělání a školských služeb.

11.

platová třída

1. Celostátní koordinace výkonu správy školského rejstříku.

2.  Provádění  analýz,  konzultační a metodické činnosti v jednotlivých
oblastech   vzdělávací   soustavy   nebo   celoživotního  vzdělávání  v
návaznosti na kompetence ministerstva, kraje nebo hlavního města Prahy.

3.  Výkon státní správy na úseku akreditací vzdělávacích institucí nebo
vzdělávacích nebo studijních programů.

4.  Koncepční  činnost  a  zajišťování  systémových  opatření  na úseku
školského   rejstříku   z  hlediska  společenské  potřeby  a  optimální
struktury  v  územním  celku v návaznosti na trh práce, demografickou a
kvalifikační strukturu, dopravní dostupnost atd.

5.  Posuzování  zahraničního  vzdělání a vědeckých hodností získaných v
zahraničí pro účely jejich uznávání.

6. Uznávání dokladů zahraničního vzdělávání.

7. Posuzování a uznávání odborných kvalifikací.

8.  Koordinace  státní  kontroly dodržování právních předpisů, které se
vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.

12.

platová třída

1.   Tvorba  celostátních  zásad  pro  postavení  studia  občanů  České
republiky  na  zahraničních vysokých školách včetně koordinace působení
zahraničních poboček vysokých škol.

2. Tvorba metodických postupů pro řešení specifických celospolečenských
problémů

v  jednotlivých  oblastech  vzdělávací  soustavy  pro  školy  a školská
zařízení,    například   talentované   mládeže,   drogové   závislosti,
kriminality, nezaměstnanosti nebo diskriminace mladistvých a dětí.

3.  Analýza  a  posuzování  úrovně  kvality vysokoškolského vzdělávání,
všech typů projektů, dlouhodobých záměrů a studijních programů vysokých
škol  a  programů  v  oblasti  celoživotního  vzdělávání včetně procesu
akreditace.

4.  Metodické,  koordinační  a  rozborové  činnosti ústředního orgánu v
oblasti správy školského rejstříku všech zřizovatelů.

5.  Celostátní  metodické  usměrňování  tvorby  a používání pedagogické
dokumentace.

6. Tvorba zásad a metodiky zřizování soukromých vysokých škol.

7.  Stanovování  zásad  pro udělování akreditací vzdělávacím institucím
nebo vzdělávacím nebo studijním programům.

8.  Celostátní  koordinace  a metodické usměrňování uznávacích programů
pro uznávání odborných kvalifikací.

9.   Hodnocení   efektivnosti   vzdělávací  soustavy  České  republiky,
získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o
činnosti  škol  a  školských zařízení, zjišťování a hodnocení podmínek,
průběhu  a  výsledků  vzdělávání  včetně  zjišťování a hodnocení náplní
školního  vzdělávacího  programu  a  jeho souladu s právními předpisy a
rámcovým vzdělávacím programem.

10.  Tvorba  zásad  a  metodiky  habilitačních  řízení včetně řízení ke
jmenování profesorem.

11. Celostátní koordinace a metodické usměrňování autorizace a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání.

13.

platová třída

1. Tvorba celostátních zásad finančního zabezpečení studia občanů České
republiky

na zahraničních vysokých školách a studia cizinců na veřejných vysokých
školách v České republice.

2. Tvorba zásad a úprava podmínek vzdělávání cizinců ve školách v České
republice.

3. Celostátní koordinace školského rejstříku.

4. Tvorba celostátní koncepce vzdělávání pedagogických pracovníků.

5.  Stanovení  zásad  a  metodiky pro hodnocení kvality vysokoškolského
vzdělávání a pro zřizování vysokých škol.

6.  Celostátní  metodické  usměrňování  organizace  výchovně-vzdělávací
činnosti pro školy a školská zařízení vzdělávací soustavy.

7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování územních orgánů státní
správy  a  samosprávy  ve  školství  a  tvorba koncepce dalšího rozvoje
školské správy.

8.  Koordinace  a  stanovování  zásad pro tvorbu rozvojových programů a
dlouhodobých  záměrů  v jednotlivých oblastech vysokého školství, vědy,
výzkumu a vývoje.

9. Tvorba celostátní koncepce uznávání odborných kvalifikací.

10. Tvorba zásad rámcových vzdělávacích programů.

11.  Tvorba  celostátní  koncepce  evaluace  (monitorování a hodnocení)
vzdělávání.

12.  Tvorba  celostátní  koncepce  akreditací  vzdělávacích  institucí,
vzdělávacích programů nebo studijních programů.

13. Zpracovávání hlavních směrů rozvoje školní inspekce.

14.  Tvorba  a  rozvoj  metod  evaluační a inspekční činnosti v oblasti
hodnocení předškolních zařízení, škol a školských zařízení.

15.  Tvorba  zásad  programů  evaluace  vzdělávání  na základě koncepcí
dlouhodobého vývoje celostátního vzdělávacího systému.

16. Tvorba metod a nástrojů pro zjišťování nových trendů ve vzdělávání.

17.  Tvorba  Národní  soustavy  kvalifikací  nebo celostátní koordinace
systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

14.

platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce státní správy a samosprávy ve školství.

2. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vysokých škol.

3. Tvorba celostátní koncepce rozvoje vzdělávání.

4.  Tvorba  celostátní  koncepce  rozvoje  vzdělávací  soustavy  včetně
školského rejstříku.

5. Tvorba celostátní koncepce systému ústavní výchovy, ochranné výchovy
a  preventivně-výchovné  péče včetně systému pedagogickopsychologického
poradenství.

6.  Tvorba  celostátní  koncepce  systému dalšího vzdělávání a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání.

15.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  státní  politiky  výchovy  a vzdělávání, mládeže,
tělovýchovy a sportu.

2.10.16 REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT

9.

platová třída

1.   Koordinace   péče  o  mládež  a  tělovýchovu  ve  vymezené  územní
působnosti, koordinace účasti na celostátních programech a koncepcích v
oblasti  sportu,  podpory  a  ochrany dětí, žáků a studentů, zpracování
odborných  stanovisek  k  projektům  a  žádostem  o finanční podporu ze
státních  programů,  realizace  opatření  na  podporu  a ochranu dětí a
mládeže s celostátní působností.

10.

platová třída

1.  Koordinace  péče  o mládež a tělovýchovu v územní působnosti kraje,
hlavního  města  Prahy  a  statutárních  měst,  metodická pomoc obcím a
občanským  sdružením při účasti na celostátních programech a koncepcích
v oblasti sportu, podpory a ochrany dětí, žáků a studentů, zpracovávání
odborných  stanovisek  k  projektům  a  žádostem  o  finanční podporu z
celostátních  programů,  realizace opatření na podporu a ochranu dětí a
mládeže s celostátní působností.

11.

platová třída

1.  Koordinační  a  metodická  činnost v oblasti sportu nebo koordinace
programů státní podpory sportu.

2. Koordinační a metodická činnost v oblasti zájmového vzdělávání.

12.

platová třída

1.  Celostátní koordinace a metodické usměrňování oblasti sportu včetně
analytické činnosti, ekonomiky sportu a antidopingového programu.

2.  Celostátní  koordinace  a  metodické  usměrňování oblasti zájmového
vzdělávání dětí a mládeže včetně rozborové činnosti.

13.

platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování územních orgánů státní
správy  a  samosprávy  ve  školství  a  tvorba koncepce dalšího rozvoje
správy mládeže a tělovýchovy.

2.  Tvorba  celostátních  zásad  sportovní  činnosti a státní podpory v
oblasti   sportu  (státní  sportovní  reprezentace,  péče  o  sportovně
talentovanou mládež, sport pro všechny a antidopingový program).

3.   Tvorba  rezortní  koncepce  rozvoje  sportu,  přípravy  ke  státní
reprezentaci a přípravy sportovních talentů.

4.  Tvorba  celostátních zásad práce s dětmi a mládeží a státní podpory
práce s dětmi a mládeží.

14.

platová třída

1.   Tvorba   koncepce   státní   politiky   sportu,  státní  sportovní
reprezentace a antidopingového programu.

2. Tvorba celostátní koncepce zájmového vzdělávání.

3. Tvorba celostátní koncepce oblasti mládeže.

15.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  státní  politiky  výchovy  a vzdělávání, mládeže,
tělovýchovy a sportu.

2.10.17 REFERENT SPRÁVY VÝZKUMU A VÝVOJE

11.

platová třída

1. Provádění analýz výsledků aplikace výzkumu a vývoje.

2.  Příprava  ucelených  částí  celostátní  politiky  výzkumu  a vývoje
(národní  politiky  výzkumu  a  vývoje)  a  programů  výzkumu  a vývoje
(národní program orientovaného výzkumu).

12.

platová třída

1. Posuzování rozvojových programů výzkumu a vývoje.

2. Analýza a posuzování oblasti výzkumu a vývoje.

13.

platová třída

1.  Stanovování způsobů hodnocení výsledků jednotlivých oborů výzkumu a
vývoje  a způsobů porovnávání se zahraničím včetně případného hodnocení
mezinárodní  spolupráce  ve  výzkumu a vývoji a koncepce ochrany práv k
výsledkům výzkumu a vývoje.

2.  Tvorba  celostátních  koncepcí  rozvoje  základního, průmyslového a
dalších sektorů výzkumu a vývoje.

3.  Stanovování  způsobů  poskytování podpor programů rozvoje výzkumu a
vývoje s celostátní působností.

14.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce celostátních nebo mezinárodních programů výzkumu a
vývoje včetně jejich koordinace.

2. Tvorba celostátní koncepce správy výzkumu a vývoje (národní politiky
výzkumu a vývoje).

3. Tvorba koncepce výzkumu a vývoje rezortu a jeho odborného zaměření.

15.

platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie státní politiky výzkumu a vývoje.

2.10.18  REFERENT  SPRÁVY  KULTURY,  VE  VĚCECH  CÍRKVÍ  A NÁBOŽENSKÝCH
SPOLEČNOSTÍ A VE VĚCECH MÉDIÍ A AUDIOVIZE

6.

platová třída

1.  Evidence  památkového  fondu v území, registrace kulturních památek
včetně evidenčních listů jednotlivých kulturních památek.

7.

platová třída

1.  Provádění  dílčích  inspekčních  prací  památkové inspekce, odborné
zpracování,  ověřování  a  došetřování podkladů pro kontrolní činnost v
působnosti památkové inspekce.

8.

platová třída

1. Zajišťování agendy prohlašování kulturních památek.

2. Zajišťování odborné agendy v oblasti autorských práv, práv výkonných
umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.

9.

platová třída

1.  Samostatné  provádění rozborové, hodnotící, rozhodovací a kontrolní
činnosti  v oblasti vývozu a prodeje a výkupu předmětů kulturní hodnoty
do  státních sbírek, schvalování, vyřazování předmětů ze sbírek muzeí a
galerií,   zápůjček  sbírkových  předmětů  do  zahraničí  a  k  výměnám
sbírkových předmětů.

2.   Samostatná   celostátní   organizační   a  kontrolní  činnost  při
zabezpečování   a  ochraně  objektů  kulturních  památek  a  sbírkových
předmětů.

3. Samostatné zajišťování ucelených odborných agend v oblasti kultury a
státní  památkové  péče  včetně  specializovaných agend péče o kulturní
památky, národní kulturní památky a archeologické nálezy.

4.  Posuzování  územních  plánů  a  urbanistických  studií  z  hlediska
památkové péče.

10.

platová třída

1.  Zajišťování  péče  o  kulturní památky a koordinace správy místních
památek  a  kontroly  plnění zákonných povinností vlastníků (uživatelů)
kulturních  památek,  rozhodování o podmínkách péče, obnovy, nakládání,
využívání  a zajišťováni ochrany kulturních památek v územní působnosti
včetně stanovení způsobu financování.

11.

platová třída

1.  Vyhodnocování  úrovně  a  příprava  návrhů  metodických  postupů  a
opatření  a  další  systémové  specializované práce v dílčích oblastech
umění,   kulturně-výchovné   činnosti,  ochrany  kulturních  památek  a
sbírkových předmětů, tisku, audiovize, nových informačních technologií.

2.  Koncepce  a  koordinace  správy  místních  památek,  jejich obnovy,
nakládání,  využívání  a  zajišťováni ochrany kulturních památek včetně
stanovování způsobu financování.

3.   Zpracovávání  koncepcí  a  programů  rozvoje  muzejní,  galerijní,
divadelní,  knihovnické,  kulturně-naučné,  vědeckopopulární  a dalších
oblastí kultury.

4.  Vyhodnocování  úrovně  a  příprava  návrhů  na  opatření  památkové
inspekce ministerstva.

12.

platová třída

1.  Stanovování  celostátních principů a zásad na úseku památkové péče,
například  pro  prohlašování  a  rušení  věcí  za kulturní památky, pro
přemisťování kulturních památek, pro udělování oprávnění k restaurování
kulturních  památek,  pro vydávání povolení k provádění archeologických
výzkumů.

2.  Celostátní  koordinace a usměrňování správy rozsáhlých a významných
kulturních památek a sbírkových předmětů.

3.  Stanovování  celostátních  principů  a zásad koordinace a metodické
usměrňování  výkonu  státní  správy  na úseku památkové péče, ochrany a
zachování  kulturních  památek a památkových území, movitého kulturního
dědictví  a  činnosti  sbírkotvorných  institucí,  na  úseku  uchování,
rozvoje  a  podpory  profesionálního  umění,  literární tvorby a knižní
kultury, knihoven a knihovnictví, vydavatelské činnosti, při vytváření,
uchovávání,    rozvoji    a    podpoře    kulturně-výchovné   činnosti,
neprofesionálního umění a v oblasti periodického tisku.

4. Stanovování celostátní metodiky výkonu památkové inspekce.

13.

platová třída

1.  Tvorba celostátní koncepce systému ochrany a zabezpečení kulturních
památek a sbírkových předmětů v návaznosti na mezinárodní systémy.

2.   Celostátní   koordinace  a  metodické  usměrňování  vývoje  umění,
kulturně-  výchovné  činnosti,  uchování  a ochrany kulturních památek,
oblasti   sbírkových   předmětů,   ve   věcech  církví  a  náboženských
společností,   tisku   a  jiných  informačních  prostředků,  ve  věcech
rozhlasového nebo televizního vysílání nebo ve věcech autorského práva.

3.  Koordinace  celostátního  systému  státní  památkové  péče ve vazbě
zejména  na územní plánování a stavební řád, správu životního prostředí
a mezinárodní závazky.

4. Tvorba koncepce dlouhodobého vývoje památkové inspekce.

14.

platová třída

1.  Tvorba  celostátních  koncepcí  dlouhodobého vývoje politiky umění,
kulturně-výchovné politiky nebo ochrany kulturních památek a sbírkových
předmětů včetně koordinace mezinárodních souvislostí.

2.  Tvorba  celostátních  koncepcí  rozvoje oboru sbírkových předmětů a
vědeckých  sbírek  nejvyššího  celostátního  a  mezinárodního významu v
oboru přírodních a humanitních věd.

3.  Tvorba dlouhodobé koncepce rozvoje na úseku vztahu státu a církví a
náboženských   společností   České   republiky  a  tvorba  a  realizace
zahraničněpolitické  orientace  České  republiky  v  oblasti  církví  a
náboženských společností.

4.  Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého vývoje oblasti hromadných
sdělovacích prostředků, audiovize a nových informačních prostředků.

5. Tvorba celostátních koncepcí ochrany práv duševního vlastnictví.

15.

platová třída

1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.

2.10.19 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

6.

platová třída

1.  Příprava  ucelených  podkladů pro provádění a zajišťování odborných
agend  v  sociálním  zabezpečení.  Shromažďování,  správa a vyhledávání
podkladů  různých  forem  důležitých  pro  řízení související s dávkami
důchodového,  nemocenského  pojištění  nebo  s  pojistným  na  sociální
zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti.

2.  Samostatná  kontrola  dodržování  léčebného  režimu  dočasně  práce
neschopných pojištěnců.

3.  Příprava  ucelených podkladů pro provádění a zajišťování přiznávání
dávek  státní  sociální  podpory,  dávek  pomoci  v hmotné nouzi, dávek
sociální  péče  pro  zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska
nároků   včetně   přijímání,  zakládání  a  vedení  ucelené  podkladové
dokumentace žadatelů.

4.  Zajišťování  výplaty  a  vyúčtování  dávek státní sociální podpory,
dávek  pomoci  v  hmotné  nouzi,  dávek  sociální  péče  pro  zdravotně
postižené  a  mimořádných  výhod  z  hlediska  nároků včetně přijímání,
zakládání  a  vedení  ucelené  podkladové  dokumentace  žadatelů  podle
oznámení  a  pravomocných  rozhodnutí  o  dávce  a  její výši, účtování
finančních   prostředků,   pohledávek  a  závazků  a  jejich  kontrola,
sledování plateb pohledávek.

5.  Provádění  dílčích  šetření  romských  komunit  (romský asistent) a
jiných  národnostních  menšin  v regionu podle kritérií demografických,
sociálně-  ekonomických,  vzdělanostních  apod.  pod odborným vedením a
hledání způsobu komunikace mezi jednotlivci, komunitou a orgány správy,
samosprávy a jinými orgány.

7.

platová třída

1.   Ověřování  správnosti  postupů  provádění  důchodového  pojištění,
nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti.

2.   Zajišťování  a  provádění  odborných  agend  ve  vymezené  oblasti
důchodového  pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení  a  příspěvku  na  státní politiku zaměstnanosti. Provádění
odborných   činností   v   řízení   o  dávkách  důchodového  pojištění,
nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti.

3.  Zajišťování  výplaty  různých  dávek státní sociální podpory, dávek
pomoci  v  hmotné  nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a
mimořádných  výhod  z  hlediska  nároků  včetně  přijímání, zakládání a
vedení  ucelené  podkladové  dokumentace  žadatelů  včetně  ověřování a
došetřování podkladů a údajů pro správní řízení.

4.  Vyúčtovávání  dávek  státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné
nouzi,  dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod
z   hlediska  nároků  včetně  přijímání,  zakládání  a  vedení  ucelené
podkladové   dokumentace   žadatelů   podle   oznámení  a  pravomocných
rozhodnutí  o  dávce  a  její  výši,  účtování  finančních  prostředků,
pohledávek  a  závazků a jejich kontrola, sledování plateb pohledávek a
jejich vymáhání.

8.

platová třída

1.  Zajišťování  a  provádění  ucelených odborných agend, rozhodování o
nárocích  v  dávkovém  řízení  důchodového  a nemocenského pojištění, v
řízení nedávkovém a v řízení o pojistném.

2. Zajišťování agendy státní sociální podpory.

3. Zajišťování agend při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek
sociální péče pro zdravotně postižené.

4.  Zajišťování agend na úseku sociálních služeb a přiznávání příspěvku
na péči.

5. Zajišťování agend mimořádných výhod u zdravotně postižených osob.

6.  Zajišťování  agendy  osob  se  statutem  uprchlíka  na  území České
republiky včetně jejich integrace.

9.

platová třída

1.  Zajišťování  specializovaných  a zvlášť složitých agend důchodového
pojištění,  nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení
a  příspěvku  na  státní  politiku  zaměstnanosti. Posuzování nároků na
dávky, které vyžadují rozsáhlá šetření nebo komplexní aplikaci několika
právních  předpisů  a  jejich  vzájemných  vazeb,  rozhodování o plnění
povinností  a  vymáhání  pohledávek  a  sankčních opatření při neplnění
povinností.

2.  Zajišťování  odborných  a specializovaných agend sociální prevence.
Posuzování  celkového  stavu  a  příčin  negativních  jevů,  navrhování
preventivních  a  provádění okamžitých opatření podle aktuálního stavu,
stanovení  finanční  a  věcné  pomoci, vystupování u soudních jednání a
spolupráce s orgány a institucemi.

3.   Sociálně-výchovná   prevence   a  sociální  práce  s  problémovými
skupinami,   prevence   negativních  jevů.  Výkon  činnosti  sociálního
kurátora.   Práce   s  osobami  sociálně  vyloučenými  nebo  ohroženými
sociálním vyloučením.

4.  Komplexní výkon agendy péče o staré občany nebo osoby se zdravotním
postižením.

5.  Kontrola  výplaty  dávek  státní  sociální  podpory, dávek pomoci v
hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných
výhod  z  hlediska nároků a zpracování nápravných opatření a souhrnného
řešení přeplatků.

6.  Metodická  činnost  na  úseku  nároků a výplaty všech dávek systému
státní  sociální  podpory,  dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální
péče pro zdravotně postižené a mimořádných výhod z hlediska nároků nebo
v  oblasti  zaměstnanosti  a  stanovení  postupů  pro řešení sporných a
zvlášť složitých případů.

7.  Zajišťování  komunikace  a dalších vztahů romských komunit na území
regionu  s  orgány  správy,  samosprávy  a jinými orgány a organizacemi
včetně  návrhů  příslušných  opatření  směřujících ke včlenění romských
komunit  do sociálních vazeb měst a obcí, provádění potřebné poradenské
a konzultační činnosti k romské problematice, řešení zásadních problémů
romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání,
sociální a dalších (romský poradce).

8.   Zajišťování  protidrogové  politiky  v  rámci  regionu,  provádění
odborných   prací   souvisejících   s  prevencí  drogových  závislostí,
organizace  a  koordinace  preventivních  protidrogových  akcí  v rámci
regionu a koordinace činnosti protidrogové komise.

10.

platová třída

1.  Aprobační  činnost  v  důchodové  agendě  nebo v důchodové agendě s
mezinárodním prvkem.

2.   Koordinace   a   usměrňování   provádění   důchodového  pojištění,
nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na  státní politiku zaměstnanosti v zásadních záležitostech ve vymezené
působnosti.

3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

4.   Koordinace  a  usměrňování  jednotlivých  oborů  sociálních  věcí,
například  péče  o  rodinu  a děti včetně občanů potřebujících zvláštní
péči, sociální prevence nebo sociálních služeb.

5. Koordinace a usměrňování státní sociální podpory nebo dávek pomoci v
hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných
výhod z hlediska nároků včetně poradenské činnosti.

6.  Metodická,  konzultační  a  rozborová  činnost  v  oblasti sociální
politiky  pro  klienty  i  dávkové  specialisty včetně řešení obzvláště
sporných  a  složitých  případů  dávek  státní  sociální podpory, dávek
pomoci  v  hmotné  nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a
mimořádných výhod z hlediska nároků.

7.  Stanovování  směrů  a  zásad  ochrany  před  alkoholismem  a jinými
toxikomaniemi, protidrogové politiky v rámci daného území.

8.  Samostatné  zpracovávání  sociální  anamnézy,  sociální  diagnózy a
individuálních    socioterapeutických   plánů,   samostatné   provádění
socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.

9.  Koordinace  a  metodické  usměrňování  činností  romských poradců a
zpracovávání  koncepce problematiky etnických menšin při vyšších územně
samosprávných  celcích včetně navrhování příslušných opatření zejména v
oblasti  zaměstnanosti,  dopravy,  bydlení,  péče  o  zdraví, školství,
sociálního  zabezpečení,  společenského  a  kulturního  života  orgánům
kraje,  vládě  nebo  ústředním  správním  úřadům  (koordinátor romských
poradců).

10.   Koordinace  a  usměrňování  tvorby  střednědobého  plánu  rozvoje
sociálních  služeb a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních
služeb.

11. Zajišťování náhradní rodinné péče.

12.  Sociální  práce s dětmi, které spáchaly trestný čin nebo čin jinak
trestný   a   s   dětmi  páchajícími  přestupky.  Plnění  úkolů  orgánu
sociálně-právní ochrany dětí (kurátor pro děti a mládež).

13. Koordinace prorodinných služeb a zajišťování jejich místní a typové
dostupnosti.

14.  Odborné  posuzování podmínek pro registraci a zrušování registrace
poskytovatelům sociálních služeb.

11.

platová třída

1.  Metodické  usměrňování  a koordinace státní sociální podpory, dávek
pomoci  v  hmotné  nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a
mimořádných  výhod  z  hlediska nároků v působnosti kraje nebo hlavního
města Prahy včetně poradenské činnosti.

2.   Konzultační  činnost  a  aprobace  ve  zvlášť  složitých  agendách
důchodového  pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.

3.  Metodická a odborná koordinace provádění důchodového a nemocenského
pojištění  a  pojistného  na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti.

4. Tvorba koncepce sociální nebo rodinné politiky na daném území.

5.  Samostatné  zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo
prosazování  sociálních  opatření,  odborné  práce  při  socializaci  a
resocializaci, poradenská činnost, vyhodnocování poradenských testů.

6.  Zpracovávání  koncepce  protidrogové  politiky  kraje nebo hlavního
města Prahy.

7. Komplexní výkon inspekce poskytování sociálních služeb.

8.   Koordinace   a  usměrňování  tvorby  střednědobého  plánu  rozvoje
sociálních  služeb a zajišťování místní a typové dostupnosti sociálních
služeb kraje nebo hlavního města Prahy.

9.  Kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu sociálně-právní
ochrany dětí v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

10.  Odborné  posuzovaní  žadatelů  a  dětí pro potřeby zprostředkování
náhradní  rodinné  péče  krajským  úřadem,  výběr vhodných osvojitelů a
pěstounů  pro konkrétní dítě, zajišťování poradenské pomoci osvojitelům
a  pěstounům,  zajišťování  agendy  pověřování k výkonu sociálně-právní
ochrany  právnickými  a  fyzickými  osobami  včetně kontroly pověřených
osob.

12.

platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v
oblasti  důchodového  a nemocenského pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

2.  Zpracovávání celostátních analýz činnosti a výsledků systému státní
sociální  podpory,  pomoci  v hmotné nouzi, sociální péče pro zdravotně
postižené, sociálně-právní ochrany dětí nebo dětské práce.

3.  Zpracovávání  celostátních  analýz  sociální  a  ekonomické situace
sociálních skupin obyvatel.

4. Zpracovávání celostátních analýz systému sociálních služeb.

5.  Zpracovávání  celostátních  analýz  vývoje,  prognóz a opatření pro
zachování  finanční  rovnováhy  důchodového  pojištění,  nemocenského a
úrazového  pojištění  a  penzijního  připojištění  včetně analýz dopadů
právních úprav.

6. Zpracovávání celostátních analýz jednotlivých oblastí příjmů.

7.  Zajišťování  mezinárodněprávní  ochrany  dětí  v  oblasti  vymáhání
výživného,  protiprávního  přemístění  a  mezinárodního osvojení včetně
zastupování zájmů v soudních sporech.

8. Celostátní koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy v
oblasti rodinné politiky.

13.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  výkonu správy důchodového pojištění, nemocenského
pojištění  a  pojistného  na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti.

2.  Celostátní  koordinace  a  metodické  usměrňování  státní  sociální
podpory,  pomoci v hmotné nouzi, sociální péče pro zdravotně postižené,
sociálně-právní ochrany dětí nebo dětské práce.

3.  Celostátní  koordinace a metodické usměrňování jednotlivých oblastí
sociálních služeb.

4. Tvorba celostátní koncepce a národní politiky rovných příležitostí a
rovného zacházení žen a mužů.

5. Zpracovávání celostátních zásad organizace sociálních služeb.

6.  Tvorba  koncepce  důchodového  pojištění  a  nemocenského pojištění
vymezených skupin pojištěnců.

7.   Celostátní   koordinace   a   metodické  usměrňování  důchodového,
nemocenského nebo úrazového pojištění.

8.  Zpracovávání  ekonomické  rozvahy  k  návrhům  koncepce  sociálního
pojištění  a  dopadů  do  úprav  v  této  oblasti  včetně  návrhu sazeb
pojistného.

9. Celostátní koordinace a metodické usměrňování posudkové služby.

10. Stanovování hlavních směrů vývoje minimálních příjmových kategorií.

11.  Stanovování  hlavních  směrů  vývoje  sociálních  aspektů politiky
bydlení v rámci spolupráce na tvorbě státní bytové politiky.

12.  Tvorba  koncepce  výkonu  správy státní sociální podpory, pomoci v
hmotné nouzi nebo sociální péče pro zdravotně postižené.

13.  Zpracovávání ekonomické rozvahy nebo způsobů financování k návrhům
koncepce  státní  sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo sociální
péče pro zdravotně postižené.

14.  Celostátní  koordinace  a  metodické  usměrňování  sociálně-právní
ochrany  dětí  včetně zprostředkovávání náhradní rodinné péče ve zvlášť
složitých případech.

14.

platová třída

1. Tvorba celostátních koncepcí státní sociální podpory, dávek pomoci v
hmotné nouzi, dávek sociální péče pro zdravotně postižené a mimořádných
výhod  z  hlediska nároků, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí,
náhradní rodinné péče nebo dětské práce.

2. Tvorba koncepce státní rodinné politiky nebo politiky vůči ohroženým
skupinám obyvatel.

3.  Tvorba  celostátní  koncepce  důchodového  pojištění,  nemocenského
pojištění,  pojistného  na  sociální  zabezpečení a příspěvku na státní
politiku   zaměstnanosti,   penzijního   připojištění   nebo  úrazového
pojištění.

4.  Tvorba celostátní koncepce a dlouhodobých záměrů sociálních služeb,
zejména  v oblasti služeb pobytových, terénních a ambulantních a jejich
propojování v systému organizace a řízení sociálních služeb.

5. Tvorba celostátní koncepce lékařské posudkové služby.

6.  Tvorba  celostátní  koncepce  příjmové  politiky  včetně principů a
základních přístupů k ochraně před hmotnou nouzí.

7. Tvorba celostátní koncepce lidských práv.

8.   Tvorba   mezinárodních  systémů  v  ucelených  oborech  (sociální,
ekonomické, bezpečnostní, právní) včetně jejich koncipování a formulace
a koordinace jejich uplatnění v národních systémech.

15.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce  sociální  politiky,  zaměstnanosti  a
pracovních vztahů.

2.10.20 REFERENT ZAMĚSTNANOSTI

6.

platová třída

1.   Zařazování   do  evidence  a  vyřazování  z  evidence  uchazečů  o
zaměstnání.

2.  Příprava  rozhodnutí  o  vydání nebo odejmutí povolení k zaměstnání
cizincům  a  osobám  bez státní příslušnosti a povolení zaměstnavatelům
získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí.

3. Jednání se zaměstnavateli o volných místech a jejich obsazování.

7.

platová třída

1.  Vyřizování  věcí  ve  správním  řízení  v  oblasti  zaměstnanosti a
pracovněprávních vztahů, například přiznávání, odnímání, zastavení nebo
vrácení výplaty podpory v oblasti zaměstnanosti.

2.  Vyřizování dohod v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů,
například  přispívání  zaměstnavatelům  na  zřízení a provoz chráněných
pracovních míst a chráněných pracovních dílen.

3. Zprostředkovatelská činnost při umísťování uchazečů o zaměstnání.

4.  Monitorování trhu práce, zpracovávání dílčích rozborů, prognóz trhu
práce a návrhu dílčích opatření.

5.  Informačně-poradenská  činnost  pro  pracovní  integraci uchazečů a
zájemců o zaměstnání a volbu povolání.

8.

platová třída

1.  Zajišťování  agendy  přiznávání,  nepřiznávání, odejmutí, zastavení
nebo vrácení výplaty podpory v oblasti zaměstnanosti.

2.  Poradenství  pro  zprostředkování  zaměstnání, individuální práce s
uchazeči  a  zaměstnavateli.  Návrh  postupů  pro zvýšení zaměstnanosti
uchazeče.

3.  Zajišťování  agendy  pro  sociální  integraci obtížně umístitelných
uchazečů  a  zájemců  o zaměstnání v rámci poradenských, informačních a
vzdělávacích služeb (v rámci boje proti sociální exkluzi).

4.  Zajišťování  agendy  vydávání  nebo  odnímání povolení k zaměstnání
cizincům  a  osobám  bez státní příslušnosti a povolení zaměstnavatelům
získávat na volná pracovní místa občany ze zahraničí.

5.   Zajišťování  agendy  povolování  výkonu  umělecké,  kulturní  nebo
sportovní činnosti dítěte nebo jeho činnosti v reklamě.

6.  Analýza  jednotlivých  faktorů  trhu  práce,  například  nabídky  a
poptávky včetně monitoringu zaměstnanosti a nezaměstnanosti.

9.

platová třída

1.   Komplexní  zajišťování  agendy  zaměstnávání  osob  se  zdravotním
postižením.

2.   Systémové   zpracovávání   analýz  trhu  práce  regionu  a  vývoje
zaměstnanosti   na   základě   monitorování  trhu  práce.  Zpracovávání
krátkodobých prognóz vývoje.

3. Koordinace a zajišťování agendy poradenství pro volbu povolání.

4.  Zajišťování  agendy  ochrany  zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele.

5.  Provádění  sociálně-právních  a  základních poradenských činností v
oblasti zaměstnanosti a rekvalifikace uchazečů o zaměstnání.

6.  Vypracovávání  individuálních  akčních  plánů  ke  zvýšení možností
uplatnění na trhu práce včetně jejich vyhodnocování.

10.

platová třída

1.  Systémové  zabezpečení  poradenských služeb v oblasti zaměstnanosti
(psychologických, psychodiagnostických).

2. Zpracovávání prognóz vývoje trhu práce v daném území.

3. Realizace nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti v daném území.

4.  Koordinace  a  usměrňování  systému  podpor v oblasti zaměstnanosti
včetně poradenské činnosti.

11.

platová třída

1.  Koordinace  a  usměrňování  jednotlivých  oborů  služby úřadů práce
(aktivní    politiky    zaměstnanosti,    zprostředkování   zaměstnání,
poradenství   pro  volbu  povolání  a  rekvalifikace,  státní  sociální
podpory) ve vymezené územní působnosti.

2.  Koordinace zpracování analýz, výhledů, studií a prognóz vývoje trhu
práce ve vymezené územní působnosti.

3.   Usměrňování   ochrany   zaměstnanců   při   platební  neschopnosti
zaměstnavatele z celostátních hledisek.

4.  Koordinace  kontrolní  činnosti  v  celém  rozsahu působnosti úřadu
práce.

12.

platová třída

1.  Zpracovávání  celostátních  analýz  a prognóz vývoje, vypracovávání
metodických  postupů  a  opatření  a sjednocování postupů úřadů práce v
jednotlivých  oblastech státní politiky zaměstnanosti (aktivní politiky
zaměstnanosti,    zprostředkování,   poradensko-psychologické   služby,
rekvalifikace).

2. Tvorba koncepce a strategie rozvoje státní politiky zaměstnanosti na
daném území.

3.   Tvorba   celostátní  koncepce  ochrany  zaměstnanců  při  platební
neschopnosti zaměstnavatele.

13.

platová třída

1.  Stanovování  hlavních  směrů  vývoje  jednotlivých  oblastí  státní
politiky zaměstnanosti, jejich sledování a vyhodnocování.

2.    Celostátní    koordinace   a   metodické   usměrňování   politiky
zaměstnanosti.

3.  Tvorba  celostátní  koncepce  a zásad ochrany zaměstnanců ve mzdové
oblasti při platební neschopnosti zaměstnavatele.

14.

platová třída

1.   Tvorba   koncepcí   a   strategických   záměrů   státní   politiky
zaměstnanosti.

15.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce  sociální  politiky,  zaměstnanosti  a
pracovních vztahů.

2.10.21 REFERENT PRACOVNÍCH VZTAHŮ

10.

platová třída

1. Inspekce práce v oblasti pracovních podmínek, pracovního prostředí a
pracovišť   nebo   v  oblasti  dodržování  povinností  vyplývajících  z
pracovněprávních předpisů.

11.

platová třída

1.  Komplexní  výkon  inspekce  práce  v  oblasti  pracovních  vztahů a
pracovních podmínek.

2.  Komplexní  výkon  inspekce  práce  v  oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

3.  Metodické usměrňování a výběr lektorů pro výuku v oblasti výchovy a
vzdělávání  k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s celorepublikovou
působností včetně přednáškové činnosti.

4.  Koordinace  projektů a programů školení a kurzů v oblasti výchovy a
vzdělávání  k  bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při práci včetně jejich
vyhodnocování  s  celorepublikovou  působností a zpracovávání návrhů na
zkvalitnění výuky po stránce pedagogické i odborné.

5.  Komplexní  provádění  auditů  a  prověrek  u certifikovaných osob v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

12.

platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ochrany zaměstnanců ve
mzdové oblasti.

2. Vyhodnocování kolektivního vyjednávání vyššího stupně.

3.  Vyhodnocování  účinnosti  systému  bezpečnosti  práce, zpracovávání
souhrnných  analýz  úrovně  bezpečnosti  práce,  pracovních  podmínek a
pracovního  prostředí  na  celostátní  úrovni včetně návrhů systémových
opatření.

4. Stanovování celostátní metodiky výkonu inspekce práce.

5.  Tvorba koncepce výchovy a vzdělávání k bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci s celorepublikovou působností.

6.  Tvorba  koncepce a celostátní koordinace certifikačních procesů při
řízení  jakosti  a  auditů  v  oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci.

13.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce odměňování zaměstnanců v podnikatelské
sféře  nebo  ve sféře veřejných služeb a správy nebo zvláštních způsobů
odměňování a vývoje cestovních náhrad.

2.  Vypracovávání celostátních zásad a metod hodnocení prací a katalogů
prací.

3.  Celostátní koordinace a usměrňování platových poměrů a jiných forem
odměňování ucelených skupin osob v pracovních a obdobných vztazích.

4. Tvorba systému poskytování cestovních náhrad.

5.  Vypracovávání strategií a stanovování priorit pro oblast bezpečného
a zdravého pracovního prostředí na celostátní úrovni.

6.  Koordinace  a  metodické  usměrňování bezpečnosti práce, pracovních
podmínek a pracovního prostředí.

7. Zpracovávání návrhů národních programů bezpečnosti práce.

8. Tvorba celostátní koncepce inspekce práce.

9.  Tvorba  celostátní  koncepce rozvoje systému výchovy a vzdělávání k
bezpečnosti   a  ochraně  zdraví  při  práci  včetně  koncepce  systému
certifikace odborné způsobilosti.

14.

platová třída

1.  Tvorba  celostátních  koncepcí  a strategických záměrů jednotlivých
oblastí  pracovních  vztahů.  Stanovování  základních  principů a zásad
utváření,   podmínek  trvání  a  ukončování  pracovních,  služebních  a
obdobných poměrů.

2. Tvorba celostátní koncepce politiky bezpečnosti práce.

3. Stanovování základních celostátních principů a přístupů k odměňování
v  pracovních  a  obdobných vztazích. Utváření celostátních platových a
jiných systémů odměňování nebo systémů ochrany mzdy.

4.   Tvorba   koncepce   individuálních   a  kolektivních  vztahů  mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli.

5.  Tvorba  celostátní  koncepce  pracovních, služebních nebo obdobných
poměrů pro vymezené skupiny osob.

15.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce  sociální  politiky,  zaměstnanosti  a
pracovních vztahů.

2.10.22   REFERENT   PRO   ZDRAVOTNÍ  PÉČI  (SLUŽBY)  VČETNĚ  VEŘEJNÉHO
ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

7.

platová třída

1.   Zajišťování   podkladů   pro   projektování  a  optimalizaci  sítě
zdravotnických zařízení v rámci územních celků.

2. Kontrolní tématická činnost a místní šetření podle pokynů, například
kontrola   plnění   podmínek  stanovených  v  rozhodnutí  o  registraci
nestátních zdravotnických zařízení.

8.

platová třída

1.  Organizace,  příprava  a  smluvní  zajišťování dostupnosti lékařské
služby první pomoci.

2.   Příprava   zpracovávání   rozhodnutí   o   registraci   nestátních
zdravotnických zařízení.

9.

platová třída

1. Koordinace a realizace odborných rezortních zdravotnických programů.

10.

platová třída

1.  Koordinace zdravotnické soustavy v daném území a usměrňování jejího
utváření.

2.   Koordinace  a  výkon  specializovaných  činností  souvisejících  s
realizací   akreditačního   řízení   k   uskutečňování   zdravotnických
vzdělávacích    programů    v   oborech   specializačního   vzdělávání,
kvalifikačních  nebo  certifikovaných kurzech nebo s posuzováním návrhů
vzdělávacích   programů   specializačního   vzdělávání   zdravotnických
pracovníků v akreditačních vzdělávacích komisích.

3.  Koordinace  a  výkon  specializovaných  odborných činností na úseku
integrovaného   záchranného   systému,   ochrany  obyvatel  a  prevence
závažných  havárií  při  zajišťování  poskytování zdravotní péče včetně
zabezpečení  ochranných  prostředků  a  zpracovávání  analýz rizikových
oblastí.

4.  Zajišťování poskytování zdravotní péče za krizových stavů, souhrnné
zpracovávání  opatření  pro  připravenost  zdravotnických  zařízení  na
mimořádné  události  a  krizové  stavy  na  vymezeném  území, provádění
konzultační a poradenské činnosti.

5.  Ověřování  zákonem  stanovených  požadavků  a  odborné zpracovávání
rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení.

11.

platová třída

1.  Zajišťování  realizace  hlavních  směrů rozvoje sítě zdravotnických
zařízení   na  daném  území,  koordinace  a  usměrňování  činností  při
realizaci  územní  zdravotní politiky státu včetně zpracovávání věcných
analýz  efektivnosti  využití  zdravotnických  zařízení  pro  vytváření
jejich optimální sítě.

2.  Posuzování  a přiznávání odborné nebo specializované způsobilosti k
výkonu nelékařských zdravotnických povolání občanům České republiky.

3.  Uznávání  způsobilosti  k  výkonu  zdravotnického povolání k výkonu
činností  souvisejících  s  poskytováním zdravotní péče získané v jiném
členském státě Evropské unie než v České republice.

4.   Koordinace   výkonu   specializovaných  činností  při  zajišťování
poskytování  zdravotní péče za krizových stavů a mimořádných událostí v
rámci  kraje,  hlavního  města Prahy nebo územně členěného statutárního
města.

5. Zpracovávání metodických postupů k zajištění poskytování zdravotních
služeb  za  krizových  stavů  pro správní úřady nebo územní samosprávné
celky.

6.   Koordinace   výkonu   specializovaných   odborných   činností  při
zajišťování   poskytování   zdravotní   péče   na  úseku  integrovaného
záchranného  systému,  ochrany  obyvatel  a  prevence závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými látkami.

12.

platová třída

1.  Celostátní koordinace a usměrňování orgánů ochrany veřejného zdraví
v odborných věcech celostátního rozsahu.

2.  Posuzování  úrovně  hospodářského  a  sociálního rozvoje z hlediska
zdravotní  péče  a materiálního vybavení a posuzování záměrů investiční
výstavby  zdravotnických zařízení ve vztahu k plánu sítě zdravotnických
zařízení.

3.  Celostátní  koordinace  kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven a
zdravotnických  zařízení  zejména  z  hlediska hospodaření s prostředky
veřejného  zdravotního  pojištění  i  vlastními prostředky pojišťoven a
jejich účelného vynakládání.

4.  Tvorba  a  koordinace  koncepcí a programů rozvoje krajů a hlavního
města Prahy z hlediska zdravotní péče.

5.   Koordinace   a  posuzování  úrovně  zdravotnických  rozvojových  a
preventivních programů.

6.  Posuzování  programů  vzdělávání  zdravotnických  pracovníků včetně
procesu akreditace.

7.  Analýza  a  posuzování programů, projektů a jiných forem vzdělávání
zdravotnických    pracovníků   a   jiných   odborných   pracovníků   ve
zdravotnictví  pro účely uznávání profesních kvalifikací zdravotnických
povolání.

8. Posuzování programů hodnocení kvality zdravotní péče.

9. Komplexní zajišťování registru zdravotnických pracovníků způsobilých
k  výkonu  zdravotnického  povolání bez odborného dohledu a hostujících
osob  včetně  posuzování splnění podmínek pro vydání osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu a vydávání osvědčení.

10. Celostátní realizace postupů a zásad systému rezidenčních míst.

11.  Uznávání  způsobilosti  k výkonu zdravotnického povolání získané v
jiném než členském státě Evropské unie nebo než v České republice.

12.  Celostátní  koordinace  poskytování  zdravotní  péče  za krizových
stavů,   stanovování   a  komplexní  zajišťování  opatření  pro  řešení
mimořádných událostí a krizových situací.

13.  Koordinace  a  usměrňování zdravotnických zařízení pro zajišťování
integrovaného   záchranného   systému,   ochrany  obyvatel  a  prevence
závažných havárií.

14.   Dozor   nad   samostatnou   a   přenesenou   působností  územních
samosprávných  celků  v oblasti zdravotních služeb včetně preventivního
působení  na dozorované subjekty a poskytování odborné metodické pomoci
územním samosprávným celkům.

13.

platová třída

1. Mezirezortní koordinace utváření sítě zdravotnických zařízení včetně
veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení.

2. Analýza efektivnosti zdravotní péče, spotřeby léčiv a zdravotnických
prostředků,  frekvence  výkonů a meziročních nárůstů nákladů podle typů
péče včetně efektivnosti regulačních opatření.

3.  Tvorba  metodiky  pojistných plánů a návrhů nových právních úprav v
oblasti veřejného zdravotního pojištění a financování zdravotnictví.

4.  Tvorba celostátní metodiky využívání informačních zdrojů při výkonu
státní správy ve zdravotnictví.

5.  Tvorba celostátní koncepce oborů zdravotních služeb, diagnostických
služeb,  kvality  zdravotní  péče,  ošetřovatelství, dalšího vzdělávání
zdravotnických pracovníků, zdravotních výkonů nebo rámcových smluv mezi
zdravotními  pojišťovnami  a  poskytovateli  zdravotní péče nebo tvorba
podkladů  k  mezinárodním  dohodám  o vzájemném uznávání regulovaných a
ostatních nelékařských povolání.

6.  Tvůrčí  zpracovávání celostátních zásad financování zdravotnictví a
analýza  dopadů  vyplývajících z navrhovaných zákonných úprav v oblasti
zdravotního pojištění do ekonomiky zdravotnických zařízení, zdravotních
pojišťoven, na pojištěnce a na zaměstnavatele.

7. Zpracovávání celostátních zásad rozvojových a preventivních programů
zdravotní péče navazujících na cíle zdravotní politiky státu.

8.  Tvorba  koncepce  vzdělávání  ve zdravotnických povoláních, procesu
jeho  akreditace,  celostátního rozvoje specializačního a celoživotního
vzdělávání   zdravotnických   pracovníků   a  stanovení  kvalifikačních
předpokladů pro výkon regulovaných a dalších zdravotnických povolání.

9. Tvorba standardů zdravotní péče nebo standardů činností lékařských a
nelékařských oborů.

10. Tvorba celostátní koncepce systému rezidenčních míst.

11.  Tvorba  koncepce  sítě  a  dostupnosti zdravotnických zařízení pro
účely  poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu vazby, výkonu trestu
odnětí  svobody,  výkonu  zabezpečovací detence v rozsahu a za podmínek
stanovených zvláštními právními předpisy.

12.  Tvorba  koncepce  dozoru nad regulací cen nebo úhrad nebo koncepce
cenové kontroly u zdravotních výkonů.

13.  Celostátní  koordinace  poskytování  zdravotních  služeb v oblasti
urgentní  medicíny  a  medicíny katastrof, sestavování prognóz vývoje a
návrh  komplexních  programů prevence, výchovy a vzdělávání, přípravy a
posouzení  návrhů  programů  a  dlouhodobých  koncepcí  státní  podpory
výzkumu a vývoje.

14.  Tvorba  celostátní  koncepce  zajišťování  poskytování zdravotních
služeb   za  krizových  stavů  a  celostátní  koordinace  poskytovatelů
zdravotnické  záchranné  služby  v oblasti urgentní medicíny a medicíny
katastrof včetně nadnárodních opatření.

15.  Tvorba  koncepce  a  koordinace  sociálního  zabezpečení v oblasti
věcných  dávek  ze  zdravotního pojištění včetně zpracovávání metodik a
stanovisek  k  provádění  mezinárodních  smluv  a souvisejících otázek.
Sledování  a  analyzování  stávajících  dvoustranných  smluv  v oblasti
věcných dávek ze zdravotního pojištění, zhodnocování nezbytnosti změn v
dvoustranných smlouvách a možnosti uzavírání nových smluv.

16.  Celostátní  komplexní tvorba koncepce a metodiky kontroly a dozoru
nad zdravotními pojišťovnami.

17.  Tvorba  celostní  koncepce  uplatňování  a  regulace  cen  (cenová
politika) u zdravotních výkonů.

14.

platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce sítě, dostupnosti zdravotnických zařízení
a  zajišťování  kvality  zdravotní  péče v návaznosti na cíle zdravotní
politiky státu.

2.  Tvorba  celostátních  koncepcí  vývoje  jednotlivých medicínských a
farmaceutických  oborů  včetně oborů dalšího specializačního vzdělávání
zdravotnických pracovníků.

3. Tvorba celostátní koncepce zdravotního pojištění.

4.  Zpracovávání  koncepčních záměrů v jednotlivých oblastech výzkumu a
vývoje ve zdravotnictví.

15.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce  zdravotnictví  a  ochrany  a  podpory
veřejného zdraví.

2.10.23 REFERENT PRO OCHRANU A PODPORU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

8.

platová třída

1.   Vykonávání   odborných   činností   na   úsecích   hygieny  práce,
epidemiologie,  hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých,
hygieny  výživy  a  předmětů běžného užívání a v oblasti podpory zdraví
obyvatel,   například   shromažďování   a   vyhodnocování   podkladů  a
anamnestických   údajů  pro  epidemiologické  studie  včetně  využívání
informačních  systémů,  kontrolní  činnost  na  úseku ochrany veřejného
zdraví  a  přípravy rozhodnutí nebo opatření příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví.

2.  Řešení  složitých  případů na úseku ochrany veřejného zdraví včetně
poskytování  informací  z  informačního  systému  o účincích chemických
látek,   chemických  přípravků  a  biocidních  přípravků  na  zdraví  a
vyžadování znaleckých posudků.

9.

platová třída

1.   Kontrola   plnění  závazných  opatření  uložených  orgány  ochrany
veřejného  zdraví  včetně  opatření  k prevenci infekčních onemocnění a
dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.

2.  Provádění  odborných  činností  spojených  s  tvorbou  a využíváním
informačního  systému o účincích chemických látek, chemických přípravků
a biocidních přípravků na zdraví.

3.  Vypracovávání stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného
zdraví  a  plnění  úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného
správního úřadu.

4.  Provádění  specializovaných  kontrol v oblasti státního zdravotního
dozoru   a  šetření  v  terénu  v  oblasti  ochrany  života,  zdraví  a
podstatných  ekonomických  zájmů spotřebitele a jeho práva na informace
včetně  odběru  vzorků  k  laboratornímu  vyšetření  nebo  k rozborům a
provádění   základních   poradenských   činností   v   oblasti  ochrany
spotřebitele.

10.

platová třída

1.  Samostatné  provádění  státního  zdravotního  dozoru v jednotlivých
oblastech  ochrany veřejného zdraví, například v oblasti hygieny práce,
epidemiologie,  hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých,
hygieny výživy a předmětů běžného užívání včetně zpracovávání protokolů
a návrhu závěrů k odstranění nedostatků.

2.  Samostatné  plnění  úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti
prevence  vzniku  a  šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se
vyskytujících onemocnění.

3.  Vypracovávání odborně náročných stanovisek v jednotlivých oblastech
ochrany  veřejného zdraví se závažným dopadem do oblasti ochrany zdraví
populace  včetně  plnění  úkolů  orgánu  ochrany  veřejného zdraví jako
dotčeného  správního  úřadu,  například  posuzování  staveb  s náročnou
technologií z hlediska dopadu na pracovní a životní podmínky.

11.

platová třída

1. Komplexní výkon státního zdravotního dozoru v jednotlivých oblastech
ochrany   veřejného   zdraví,   například   v  oblasti  hygieny  práce,
epidemiologie,  hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých,
hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

2.  Stanovování  nezbytných  vyšetřování  a  měření  pro výkon státního
zdravotního dozoru.

3.  Analýza  prevence  infekčních  onemocnění,  nemocí  souvisejících s
prací, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění
a epidemiologie drogových závislostí.

4.   Vypracování   projektů  epidemiologického  sledování  specifických
problémů  či  situací. Usměrňování a kontrola zdravotnických zařízení a
ústavů   sociálních   služeb  ve  věcech  hygieny  provozu  a  prevence
infekčních onemocnění.

5.  Koordinace  a  usměrňování státního zdravotního dozoru a kontroly v
jednotlivých   oblastech   ochrany  veřejného  zdraví  v  rozsahu  dané
odbornosti.

6.  Tvorba  územních programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně
monitorování vztahů životních a pracovních podmínek a zdravotního stavu
obyvatel  a  koordinace  činností v oblasti podpory zdraví ve vymezeném
území.

7.  Zpracovávání  programu dozorové činnosti na úseku ochrany a podpory
veřejného  zdraví  s  návazností  na  přímo  řízené organizace státního
odborného  dozoru  podle  analýz výsledků dozorové činnosti, provozních
nehod a poruch technických zařízení.

12.

platová třída

1.  Stanovování  celostátních  metodik analýz v oboru ochrany veřejného
zdraví.

2. Celostátní koordinace a odborné usměrňování orgánů ochrany veřejného
zdraví.

3.   Usměrňování   zdravotnického,   hygienického  a  protiepidemického
zabezpečení v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.

4.  Koordinace  celorepublikových  programů ochrany a podpory veřejného
zdraví  nebo  tvorba  těchto  programů  s  širokou  územní  působností,
stanovování zásad a postupů v hodnocení a řízení zdravotních rizik nebo
programů  monitorování  zdravotního  stavu obyvatel a faktorů životních
podmínek.

5.  Komplexní  zajišťování kategorizace prací a stanovení souvisejících
opatření  orgánů  ochrany  veřejného  zdraví  včetně  rizikových prací.
Ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání.

6.  Hodnocení  epidemiologické situace a zdravotních rizik v životním a
pracovním  prostředí, stanovování mimořádných opatření k ochraně zdraví
obyvatel a jeho skupin.

7.  Tvorba  koncepce  ochrany veřejného zdraví včetně její koordinace a
metodického usměrňování ve vymezené územní působnosti.

8. Stanovování metodik výkonu státního zdravotního dozoru.

9.   Metodické  usměrňování  zdravotnických  zařízení  v  ochraně  před
infekčními  onemocněními  nebo  odborné  usměrňování  činnosti zařízení
vykonávajícího závodní preventivní péči.

13.

platová třída

1.  Tvorba celostátních koncepcí jednotlivých oblastí ochrany veřejného
zdraví,  například  hygieny  práce,  epidemiologie,  hygieny  obecné  a
komunální,  hygieny  dětí  a  mladistvých,  hygieny  výživy  a předmětů
běžného užívání.

2.  Tvorba  celorepublikových  programů  ochrany  a  podpory  veřejného
zdraví.  Celostátní  koordinace  výchovy  k podpoře a ochraně veřejného
zdraví.

3. Hodnocení epidemiologické situace a bezpečnosti výrobků a služeb pro
stanovování   celostátních   mimořádných   opatření  k  ochraně  zdraví
obyvatel.  Stanovování mimořádných opatření pro ochranu státních hranic
před zavlečením infekčních onemocnění.

4.   Zjišťování   zdravotního   stavu  obyvatel  v  oblasti  infekčních
onemocnění,  dalších  hromadně  se vyskytujících onemocnění a hodnocení
zdravotních  rizik  pro posuzování závažnosti zátěže populace vystavené
rizikovým faktorům za použití nejnáročnějších epidemiologických metod.

5. Hodnocení rizika chemických látek, chemických přípravků a biocidních
přípravků,  odborné  hodnocení  znaleckých  posudků a dalších odborných
údajů   pro   tvorbu  celostátního  informačního  programu  o  účincích
chemických  látek,  chemických  a  biocidních  přípravků na zdraví nebo
registraci biocidů.

6.   Celostátní   koncepce  a  metodické  usměrňování  výkonu  státního
zdravotního dozoru.

7.  Tvorba  celostátní  koncepce  prevence  škod způsobených biocidními
přípravky  nebo  chemickými  látkami a přípravky z hlediska zdravotních
rizik.

14.

platová třída

1.  Komplexní  činnost  v ochraně veřejného zdraví, jejímž předmětem je
zjištění  zdravotního  stavu  obyvatel v oblasti infekčních onemocnění,
dalších  hromadně  se  vyskytujících onemocnění včetně ověření podmínek
vzniku  nemocí  z  povolání  a  hodnocení zdravotních rizik k posouzení
závažnosti  zátěže populace vystavené rizikovým faktorům s celostátní a
krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení.

2.  Zpracovávání  koncepčních záměrů v jednotlivých oblastech výzkumu a
vývoje v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

3.  Tvorba celostátní koncepce používání biocidních přípravků a uvádění
biocidních přípravků a účinných látek na trh.

4. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory veřejného zdraví.

15.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce  zdravotnictví  a  ochrany  a  podpory
veřejného zdraví.

2.10.24 REFERENT PRO LÉČEBNÉ ZDROJE, LÉKY A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

5.

platová třída

1.   Kontrola  obsahové  správnosti  předložených  žádostí  registrační
dokumentace   léčiv,   léčivých   přípravků,   technických  prostředků,
chemických   látek   a   chemických  přípravků  nebo  zdravotnických  a
veterinárních prostředků.

2.  Předávání  informací  lékárnám,  zdravotnickým  zařízením  a dalším
subjektům o zastavení aplikace léčiv a zdravotnických prostředků.

6.

platová třída

1.  Kontrola  obsahové  správnosti  předložených  žádostí  a  provádění
dílčích   úkonů   správního   řízení   registrační  dokumentace  léčiv,
chemických  látek  a  chemických  přípravků  nebo agendy zdravotnických
prostředků nebo dozoru nad provozovateli.

7.

platová třída

1. Zajišťování informačních toků v oblasti expedice a aplikace léčivých
přípravků,   chemických   látek   a   chemických  přípravků  směrem  ke
zdravotnickým zařízením.

2.  Výkon  dílčích  kontrolních  činností  v  oblasti  léčiv,  léčivých
přípravků a zdravotnických prostředků.

8.

platová třída

1.  Výkon  správních  a  kontrolních  činností  v  oblasti  léčiv  nebo
zdravotnických   prostředků  na  úseku  prodejců  vyhrazených  léčiv  a
vydávání certifikátů.

2.   Organizace   procesu   registrací   léčiv,  léčivých  přípravků  a
technických  prostředků  včetně  posuzování  žádostí  s velmi rozsáhlou
podkladovou  dokumentací  a  provádění  úkonů  státní služby v kontrole
léčiv,   chemických   látek   a  chemických  přípravků  nebo  v  agendě
zdravotnických prostředků nebo při dozoru nad provozovateli.

3.   Organizace   procesu  hodnocení  notifikačních  údajů  u  subjektů
podnikajících  v oblasti zdravotnických prostředků včetně notifikačních
údajů  o  jednotlivých zdravotnických prostředcích oznamovaných v rámci
Evropské unie.

4.   Výkon   správních   a   kontrolních   činností  v  oblasti  léčiv,
zdravotnických  prostředků  nebo technických veterinárních prostředků a
veterinárních přípravků pod dohledem.

9.

platová třída

1.  Provádění  šetření  nebo  dozoru  nad  léčivy  nebo  zdravotnickými
prostředky v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo
k  rozborům  na úseku distributorů a dílčím způsobem na úseku lékáren a
ostatních zdravotnických zařízení.

2.  Provádění  činností  spojených  s  posuzováním  registrací léčivých
přípravků a pomocných látek.

3.  Komplexní  zajišťování  agendy  vydávání  souhlasu  s  provozováním
lékáren a výdejen zdravotnických prostředků.

4.  Vytváření  specializovaných  údajů, které jsou součástí komplexních
informačních systémů léčiv a zdravotnických prostředků.

10.

platová třída

1.  Provádění  šetření,  kontroly  nebo  státního  dozoru  nad léčivy a
léčivými  přípravky,  návykovými  látkami, přípravky, prekurzory drog a
zdravotnickými prostředky včetně odběru vzorků.

2. Koordinace a provádění posuzování registrací léčivých přípravků.

3.  Stanovování  postupů  specializovaných  odborných šetření v oblasti
přírodních  léčivých  zdrojů,  zdrojů  přírodních  minerálních vod nebo
přírodních léčebných lázní.

4.   Koordinace   a   posuzování   notifikačních  údajů  předávaných  z
jednotlivých  členských  států  Evropské  unie v oblasti zdravotnických
prostředků.

5.  Koordinace  vytváření  složitých  odborných expertiz v rámci agendy
léčivých  přípravků,  klinických  expertíz  v  rámci  agendy registrací
léčivých  přípravků,  klinických hodnocení léčiv a vigilance léčiv nebo
zdravotnických prostředků.

11.

platová třída

1. Koordinace a usměrňování lékové politiky ve vymezeném rozsahu.

2.   Komplexní   provádění   cenové  nebo  úhradové  regulace  léčivých
přípravků,   registrace  léčivých  přípravků  včetně  postregistračního
vyhodnocování   farmakovigilance   a   povolování   jejich   klinického
hodnocení.

3. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad správné
výrobní  praxe,  správné laboratorní praxe a správné klinické praxe, ve
výrobě,  přípravě,  distribuci,  výdeji nebo prodeji léčiv a při jejich
zkoušení  obecně  či  při  klinickém  zkoušení a při výdeji a používání
zdravotnických prostředků včetně regulace reklamy, cenové kontroly nebo
výkonu  státní inspekce nad dodržováním zacházení s návykovými látkami,
přípravky a prekurzory drog.

4.  Komplexní  vykonávání  státní  inspekce nebo dozoru nad dodržováním
zásad  a  opatření  stanovených  k  ochraně přírodních léčivých zdrojů,
zdrojů  přírodních  minerálních vod nebo k ochraně přírodních léčebných
lázní.

5.  Vydávání  povolení  ke  stavebním  činnostem,  hornickým  a trhacím
pracím, pracím prováděným v ochranných pásmech nebo na území lázeňských
míst  a  zpracovávání  stanovisek,  analýz a vyhodnocování vlivu těchto
činností   a   prací  na  přírodní  léčivé  zdroje,  zdroje  přírodních
minerálních vod nebo na přírodní léčebné lázně.

6.   Provádění   komplexní   validace   zpráv   a  dalších  podkladů  a
vypracovávání   hodnotících   zpráv   při   využití   standardizovaných
hodnotících  postupů  na  úseku  registrace  léčivých přípravků, jejich
klinického  hodnocení,  farmakovigilance  a  šetření nežádoucích příhod
zdravotnických prostředků.

7. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a
externích  posuzovatelů  a  stanovování  závěrů registrace a klinického
hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků.

8.  Zpracovávání  programu  dozorové činnosti v oblasti léčiv, léčivých
přípravků  a  zdravotnických  prostředků  s  návazností na přímo řízené
organizace  státního  odborného  dozoru  podle analýz výsledků dozorové
činnosti, provozních nehod a poruch technických zařízení.

9.  Komplexní  zajišťování  inspekce  na  úseku  zacházení s návykovými
látkami.

10. Komplexní provádění registrace pomocných látek.

12.

platová třída

1.   Provádění   rozborů,  projektování,  stanovování  metodiky  analýz
rozsáhlých  lékových  informačních  (databázových)  systémů  a  systémů
ochrany  a  údržby  dat  jako  součást  státního informačního systému o
léčivech,   cenách   a  úhradách  léčiv,  zdravotnických  prostředcích,
veterinárních   léčivech,   veterinárních  technických  prostředcích  a
veterinárních přípravcích nebo návykových látkách a prekurzorech drog.

2.  Komplexní  zajišťování  složitých  úkolů  a  činností  spojených  s
registrací   léčiv,   léčivých   přípravků,   s  klinickým  hodnocením,
farmakovigilancí, hemovigilancí, s cenovou nebo úhradovou regulací nebo
inspekční činnosti a dozor nad zdravotnickými prostředky.

3. Klinické hodnocení zdravotnických prostředků.

4.  Osvědčování  a  povolování  využívání  přírodních  léčivých zdrojů,
zdrojů  přírodních  minerálních  vod a stanovování přírodních léčebných
lázní včetně usměrňování jejich vývoje.

5. Tvorba a uplatňování závazných celostátních zásad a postupů na úseku
regulace  léčiv  a zdravotnických prostředků, cen a úhrad, vývoj nových
složitých  pracovních  postupů a metod pro účely státní kontroly, výkon
systémových   opatření   státního  dozoru  nad  kvalitou,  účinností  a
bezpečností  léčiv, oblasti lidských tkání a buněk, dozoru nad reklamou
nebo  bezpečností  a  funkčností zdravotních prostředků, nad podmínkami
činností  provozovatelů  a  nad  povinně  zavedenými  systémy jakosti s
významným dopadem na veřejné zdraví.

6.   Zpracovávání  složitých  odborných  závěrů,  odborných  posudků  a
hodnotících zpráv podmiňujících registraci léčivých přípravků, povolení
klinického  hodnocení  nebo  ohlášení klinického hodnocení, ve vztahu k
farmakovigilanci  a  zpracovávání  inspekčních zpráv včetně zastupování
státu  v  expertních  orgánech,  jejichž  výstupy jsou doporučující pro
Evropskou unii.

7.  Celostátní  koordinace  a  metodické usměrňování kontroly v oblasti
léčiv a zdravotnických prostředků.

13.

platová třída

1.   Tvorba  koncepce  inspekce  a  dozoru  při  ochraně,  využívání  a
vyhledávání  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních
vod.

2. Tvorba koncepce ochrany a využívání přírodních léčebných lázní.

3.   Celostátní   koordinace   a  usměrňování  zpracovávání  expertních
stanovisek  a  posudků  využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů,
léčiv a zdravotnických prostředků.

4.  Tvorba  koncepce inspekce legálního zacházení s návykovými látkami,
přípravky   a  prekurzory  drog.  Metodické  usměrňování  a  celostátní
koordinace  územních  orgánů  státní správy v oblasti návykových látek,
přípravků a prekurzorů drog.

5.   Tvorba  celostátní  koncepce  informací  pro  laickou  a  odbornou
veřejnost v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků.

6.  Tvorba  celostátní  koncepce  cenové regulace nebo stanovování výše
úhrad léčiv a zdravotnických prostředků.

7.   Tvorba   koncepce   a   celostátní   koordinace   oblasti   léčiv,
zdravotnických  prostředků,  inspekční  činnosti  a  dozoru  nad vysoce
specializovanými   provozy  v  oblasti  výroby  a  distribuci  léčiv  a
zdravotnických prostředků včetně registračních činností léčiv, cenové a
úhradové  regulace, lidských tkání, buněk a tkáňového zařízení nebo nad
návykovými  látkami,  přípravky,  prekurzory  drog  včetně  mezinárodní
spolupráce.

8.  Tvorba  koncepce  a  koordinace  v  registraci  léčiv,  cenové nebo
úhradové  regulace  léčivých  přípravků,  reklamy, inspekční činnosti a
dozoru nad zdravotnickými prostředky.

9.  Tvorba  celostátní  koncepce  kontroly jakosti léčivých přípravků a
registračního procesu.

10.  Tvorba koncepce dozoru nad reklamou léčivých přípravků, dozoru nad
registrací,   inspekcí,  cenovou  regulací  úhrad  léčivých  přípravků,
potravin  pro  zvláštní  lékařské  účely,  zdravotnických  prostředků a
stomatologických výrobků.

14.

platová třída

1.   Utváření   celostátní   politiky  rozvoje  léčebného  lázeňství  a
přírodních léčivých zdrojů.

2.  Tvorba  strategických  koncepčních  záměrů  v oblasti léčiv, lékové
politiky,    stomatologických   výrobků,   zdravotnických   prostředků,
návykových  látek,  přípravků,  prekurzorů  drog nebo koordinace plnění
závazků  vyplývajících  z  mezinárodních  smluv  včetně  participace na
jejich tvorbě.

3. Tvorba celostátní koncepce léčivých zdrojů, lékové politiky, léčiv a
zdravotnických prostředků.

15.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce  zdravotnictví  a  ochrany  a  podpory
veřejného zdraví.

2.10.25 REFERENT SPRÁVY JUSTICE

13.

platová třída

1.  Celostátní koordinace a usměrňování procesu vyřizování stížností na
činnost soudů a státních zastupitelství podle zvláštní právní úpravy.

14.

platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje soudů a státních zastupitelství.

2. Stanovování základních směrů rozvoje vězeňství.

3. Tvorba koncepce probační a mediační služby.

2.10.26 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU

6.

platová třída

1.  Provádění  změn  v úředních dokladech, vydávání dokladů o změnách v
úředních   dokladech  včetně  kontroly  správnosti  uváděných  údajů  v
informačních systémech veřejné správy, popřípadě v dalších evidencích a
vydaných  dokladech.  Předávání vydaných dokladů žadatelům. Vystavování
úředních osvědčení.

2.  Zpracovávání  správních  a  odborných  rešerší  na  úseku hlášení a
evidence pobytu obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

3.  Zajišťování  agendy  seznamu  registrovaných  občanských  sdružení,
zpracovávání  podkladů o registrovaných a evidovaných subjektech včetně
jejich poskytování Českému statistickému úřadu.

4. Samostatný výkon agendy ztrát a nálezů.

7.

platová třída

1.   Vykonávání  odborných  činností  na  úseku  přípravy  organizačně-
technického a finančního zajištění voleb a referend.

2.  Provádění  dílčích  prací  na  úseku  evidence obyvatel, občanských
průkazů nebo cestovních dokladů.

3. Zajišťování agendy registrace občanských sdružení, posuzování návrhů
na  registraci  občanských  sdružení a evidenci odborových organizací a
organizací zaměstnavatelů ve sporných a složitých případech.

4. Zajišťování prací na úseku shromažďování.

5. Provádění dílčích prácí v matriční agendě.

6. Provádění dozoru nad dodržováním předpisů o státních symbolech.

7. Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin.

8.

platová třída

1.  Organizačně-technické  zabezpečení  voleb  a  referend. Zajišťování
agendy  Státní  volební  komise,  příprava materiálů pro její jednání a
zajišťování informačních a organizačních prací.

2.  Komplexní  výkon  agend  na  úseku  občanských  průkazů, cestovních
dokladů nebo evidence obyvatel a rodných čísel.

3.  Zajišťování  správy  vymezeného  rozsahu  státních  hranic.  Vedení
dokumentace  o  jednáních  se sousedními státy. Vedení archivu státních
hranic včetně jeho aktualizace.

4.  Usměrňování  a  dohled  nad  plněním  povinností  stanovených obcím
(ohlašovnám) pro agendu úředních dokladů a evidence obyvatel.

5.  Komplexní  zajišťování  agendy  ztrát  a  nálezů včetně zajišťování
oceňování, přípravy dražeb apod.

6.  Zajišťování  agendy  shromažďování,  sdružování  právnických osob a
dobrovolných   svazků   obcí,   územně   správního   členění,  místního
názvosloví,  slučování  a  rozdělování  obcí,  zajišťování procesu změn
názvů obcí, změn správních hranic obcí nebo zájmových sdružení

a nadací.

7. Komplexní výkon matriční agendy obce.

8. Výkon agendy veřejných sbírek.

9. Výkon agendy na úseku sdružování v občanských sdruženích, odborových
organizacích

a organizacích zaměstnavatelů.

10. Výkon státoobčanské agendy územního samosprávného celku.

11. Zajišťování agendy rejstříku politických stran a politických hnutí.

9.

platová třída

1.  Komplexní  zajišťování  státoobčanské agendy územního samosprávného
celku.

2. Koordinace občansko správních záležitostí v obci.

3.  Komplexní  zajišťování  činností spojených s vedením knih narození,
uzavření manželství, vzniku partnerství a úmrtí občanů, ke kterým došlo
v cizině (zvláštní matriky).

4.   Zajišťování   přestupkové   agendy  na  zseku  veřejného  pořádku,
občanského soužití a ve věcech majetkových.

5. Zajišťování matriční agendy v působnosti krajského úřadu nebo obce s
rozšířenou   působností   včetně  rozhodování  o  uzavírání  manželství
zástupcem.

6.  Komplexní  vykonávání  agendy  na  úseku  sdružování  v  občanských
sdruženích,  odborových  organizacích,  organizacích  zaměstnavatelů  a
mezinárodních nevládních organizací.

7.  Zajišťování  dílčí  matriční  a  státoobčanské  agendy v působnosti
Ministerstva vnitra.

10.

platová třída

1.  Poskytování metodické pomoci a usměrňování agend úředních dokladů a
evidence obyvatel včetně kontrol výkonu činností v daném území.

2.   Zajišťování   celostátní  agendy  válečných  hrobů  včetně  řešení
mezinárodních souvislostí.

3.  Celostátní  koordinace  organizačně-technického zabezpečení voleb a
referend  včetně  personálního  a  materiálního  zabezpečení  voleb  ve
vymezeném území nebo volebním obvodu.

4.  Metodické  usměrňování  a  dohled  nad matriční činností a evidencí
obyvatel  na  vymezeném  území,  odborné  poradenství  obcím  pověřeným
vedením  matrik,  komplexní  kontrola  nad  vedením  matriční  agendy a
souvisejících  agend  u  matričních  obvodů  včetně ukládání nápravných
opatření, usměrňování odborné přípravy a ověřování odborné způsobilosti
zaměstnanců  obce, v hlavním městě Praze zaměstnance městské části nebo
Ministerstva obrany zařazených do matričního úřadu.

5. Koordinace výkonu zvláštní matriky.

6.  Metodické  usměrňování agend úředních dokladů a evidence obyvatel v
rámci působnosti územního samosprávného celku.

7.  Zajišťování  speciálních  odborných  činností  na úseku přestupkové
agendy, například přezkoumávání pravomocných rozhodnutí v obnově řízení
a v přezkumných řízeních.

8. Zajišťování celostátní agendy majetkových vztahů při správě státních
hranic.

9.  Příprava  rozhodnutí  o  registraci politických stran a politických
hnutí  a  o  povolení  zřízení  nebo  vyvíjení  činnosti  mezinárodních
nevládních organizací.

11.

platová třída

1.  Komplexní  zajišťování  celostátní  agendy státního občanství České
republiky v působnosti Ministerstva vnitra.

2.  Komplexní zajišťování celostátní agendy evidence obyvatel a rodných
čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

3.  Komplexní  celostátní kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku
matrik,  užívání  a  změny jména a příjmení u matričních úřadů, úřadů s
rozšířenou působností a u krajských úřadů.

4.  Koordinace  a  metodické  usměrňování  obcí  nebo  jejich  částí  v
občanskosprávních  záležitostech (matrik a státního občanství, evidence
obyvatel,  zabezpečení  voleb  a  místních  referend, úředních dokladů,
přestupků, názvosloví ulic, státních symbolů a znaků).

5.  Komplexní  vykonávání  agendy sdružování v politických stranách a v
politických hnutích.

12.

platová třída

1.  Celostátní  koordinace  příprav a průběhu voleb a referend a jejich
vyhodnocování.

2.  Celostátní  koordinace  a  usměrňování  zseku  státního  občanství,
matrik,  jména  a  příjmení  včetně metodické a poradenské činnosti pro
územní samosprávné celky.

3. Celostátní koordinace a usměrňování problematiky evidence obyvatel a
rodných   čísel,   občanských   průkazů  a  cestovních  dokladů  včetně
poradenské činnosti.

13.

platová třída

1.   Celostátní  koordinace  a  metodické  usměrňování  systému  voleb,
referend,  státního občanství, matrik, jména a příjmení, sdružovacího a
shromažďovacího   práva,  veřejných  sbírek,  přestupkové  agendy  nebo
státních hranic.

2.  Koordinace  a usměrňování a mezinárodní koordinace průběhu státních
hranic,  jejich  změn,  správy  státních  hranic  a turistických stezek
protínajících státní hranice.

3.  Celostátní  metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy
na  úseku  evidence  obyvatel  a  rodných  čísel,  občanských průkazů a
cestovních   dokladů  včetně  výzkumu  a  vývoje  dokladů  a  vybraných
tiskopisů.

14.

platová třída

1. Tvorba koncepcí uspořádání a zajišťování vnitřních věcí státu.

15.

platová třída

1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.

2.10.27 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY

8.

platová třída

1.  Provádění  kontroly  dodržování  povinností na úseku archivnictví a
výkonu  spisové  služby a dohledu nad vyřazováním dokumentů (skartačním
řízení).

9.

platová třída

1.  Komplexní  zajišťování  odborné  ochrany  archivních  fondů  včetně
zpracovávání složitých archivních rešerší.

2.  Komplexní  zajišťování  kontroly  dodržování  povinností  na  úseku
archivnictví  a  spisové  služby  a  odborného  dohledu nad vyřazováním
dokumentů včetně výběru archiválií.

10.

platová třída

1.  Zajišťování  výkonu  státní  správy  archivních  fondů  a  sbírek a
předarchivní péče.

2.  Koordinace  a  metodické  usměrňování  systémů  evidence archiválií
Národního archivního dědictví.

11.

platová třída

1.  Komplexní zajišťování agendy archivnictví v působnosti Ministerstva
vnitra  spojené  s  kombinovaným  vyhledáváním  a  náročným zpracováním
úředních  rešerší  a  expertíz,  ověřených úředními razítky pro veřejné
instituce a státní orgány.

2.  Komplexní  zajišťování  odborné  správy  a ochrany archivních fondů
nejvyšší  kategorie  včetně  zpracovávání archivních rešerší a kontroly
dodržování  povinností  na  úseku  archivnictví a spisové služby včetně
odborného  dohledu  nad  vyřazováním dokumentů, přípravy a zpracovávání
vědeckých edic archivních dokumentů.

3.   Celostátní   koordinace   systémů  evidence  archiválií  Národního
archivního dědictví.

12.

platová třída

1.   Provádění   studijně-analytických   prací  a  vytváření  národních
standardů pro obor archivnictví.

13.

platová třída

1. Celostátní koordinace a usměrňování archivnictví a spisové služby.

2.  Zpracovávání  komplexních rozvojových koncepcí a nových metodických
postupů v archivnictví.

3.   Celostátní   koordinace   a   metodické  usměrňování  samostatných
archivních pracovišť.

14.

platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce archivnictví a spisové služby.

15.

platová třída

1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.

2.10.28 REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU

4.

platová třída

1. Úřední označování různorodého a nestandardního zboží z drahých kovů.

6.

platová třída

1. Úřední označování starého a starožitného zboží z drahých kovů včetně
rozhodování  o  způsobu  a  formě označování, například plombou, puncem
nebo osvědčením.

7.

platová třída

1.  Vykonávání  puncovní kontroly a puncovní inspekce vymezeného okruhu
drahých kovů včetně označování.

8.

platová třída

1. Puncovní kontrola a puncovní inspekce všech druhů drahých kovů.

9.

platová třída

1.   Samostatná  puncovní  inspekce  a  kontrola  drahých  kovů  pomocí
technologií instrumentální analýzy.

2.  Samostatné  provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v
oblasti   ochrany  života,  zdraví  a  podstatných  ekonomických  zájmů
spotřebitele  a  jeho  práva  na  informace včetně provádění základních
poradenských činností v oblasti ochrany spotřebitele.

3.  Samostatné  provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v
oblasti ochrany vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.

4.   Provádění  inspekčních  a  kontrolních  činností  v  energetických
odvětvích v rozsahu působnosti příslušného inspektorátu.

10.

platová třída

1.  Komplexní  výkon  puncovní  inspekce  a  puncovní  kontroly, vývoj,
ověřování  a  aplikace  metod  rozpoznávání  a  identifikace  falešných
puncovních značek.

2.   Komplexní   vykonávání   inspekce   a  dozoru  v  oblasti  ochrany
spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.

3.  Samostatný  výkon  inspekce  nebo dozoru nad způsobilostí střelných
zbraní,   střeliva,  pyrotechnických  výrobků,  výbušnin  a  balisticky
odolných materiálů.

4.  Samostatný  výkon  inspekce  nad  bezpečností  výrobků uváděných na
vnitřní trh.

5.  Samostatné provádění kontrol a šetření v terénu při postihu klamání
spotřebitele výrobky porušujícími práva duševního vlastnictví.

11.

platová třída

1.  Posuzování  a  vypracovávání  stanovisek  v  oblasti  průmyslové  a
stavební  politiky,  energetické  politiky,  hutnictví, strojírenství a
elektrotechniky,  hornictví  a jaderné energetiky, surovinové politiky,
hospodářské  politiky,  vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů,
podpory   podnikání   a   živností,   zahraničně-ekonomické   politiky,
zahraničně-obchodní politiky, licenční politiky, technické normalizace,
metrologie,  puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu
nebo rozvoje techniky a technologií.

2.  Radiační monitorování úložišť, osob a životního prostředí, kontrola
dodržování požadavků radiační ochrany a jaderné bezpečnosti.

3. Celostátní koordinace výkonu puncovní inspekce a puncovní kontroly v
komplexním  rozsahu,  výkon  trvalé kontroly depozitu druhových etalonů
drahých kovů a úředních značek.

4. Celostátní koordinace procesů akreditace v oblasti puncovnictví.

5. Komplexní výkon energetické inspekce.

6.  Koordinace  a  metodické  usměrňování  inspekce  a dozoru v oblasti
ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.

7. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním metod měření,
zajišťování   povinností   uložených  zákonem  o  metrologii,  vydávání
osvědčení,   odborných   posudků   nebo   jiných   úředních  dokladů  o
inspekčních, dozorčích, analytických nebo kontrolních úkonech, které se
stávají veřejnými listinami.

8.  Komplexní  výkon  státní  inspekce  anebo  dozoru  nad způsobilostí
zbraní,   střeliva,  pyrotechnických  výrobků,  výbušnin  a  balisticky
odolných materiálů uváděných do oběhu.

12.

platová třída

1.  Metodická  a  rozborová  činnost  v  oblasti technické normalizace,
metrologie,  státního  zkušebnictví,  v  oblasti  kontroly  a ověřování
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů nebo puncovnictví
včetně  tvorby  prováděcích  technických  předpisů a norem a koordinace
akreditovaných zkušeben a laboratoří.

2.  Tvorba  celostátních  programů,  jednotných  postupů  a  opatření k
ovlivňování     průmyslu,    stavebnictví,    energetiky,    hutnictví,
strojírenství   a  elektrotechniky,  hornictví  a  jaderné  energetiky,
surovinové  politiky,  vnitřního  obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů,
podpory  podnikání  a  správy živností, zahraničně-ekonomické politiky,
zahraničního   obchodu,   licenční   politiky,  technické  normalizace,
metrologie, puncovnictví a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu,
rozvoje techniky a technologií.

3. Tvorba programů hospodářského rozvoje území.

4. Tvorba koncepce státní metrologie a úkolů v oblasti rozvoje primární
etalonáže  formou  výzkumu  a  vývoje,  řešení složitých metrologických
úkolů v mezinárodní spolupráci.

5. Celostátní koordinace programů rozvoje obnovitelných zdrojů energií.

6. Celostátní koordinace a usměrňování vydávání licencí pro podnikání v
energetice.  Stanovování  pravidel  a  zásad  pro udělování licencí pro
podnikání v energetice.

7. Celostátní koordinace a usměrňování regulace v energetice.

8. Tvorba systému úhrad ztrát držitelů licence k podnikání v energetice
z Energetického regulačního fondu.

9.  Hodnocení subvencí poskytnutých na dovážené výrobky včetně inspekce
nad  dovozci  a  výrobci a poradenské a konzultační činnosti v orgánech
Evropské unie pro ochranu před subvencovanými dovozy.

10.  Koordinace  měření,  kontroly a bezpečného ukládání radioaktivních
odpadů v provozu jaderných zařízení.

11.  Stanovování  celostátní  metodiky  a  postupů  puncovní kontroly a
puncovní  inspekce  v  celém  rozsahu včetně akreditace a certifikace v
puncovnictví.

12. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce a dozoru nad
způsobilostí  výrobků  uváděných  na  trh,  nad  způsobilostí složitých
komplexů  zařízení  při jejich uvádění na trh, při ochraně ekonomických
zájmů spotřebitele nebo státu.

13.   Celostátní   koordinace   a   metodické  usměrňování  inspekce  v
energetice.

13.

platová třída

1. Celostátní koordinace a usměrňování tvorby a uplatňování technických
předpisů, norem a parametrů.

2.  Koordinace  ekonomické  ochrany státu v oblasti licenční správy při
vývozu a dovozu s celostátní působností včetně mezinárodní spolupráce.

3.  Celostátní  koordinace,  metodické usměrňování, tvorba ekonomických
nástrojů  k  ovlivňování průmyslu, stavebnictví, energetiky, hutnictví,
strojírenství   a  elektrotechniky,  hornictví  a  jaderné  energetiky,
surovinové  politiky,  vnitřního  obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů,
podpory podnikání, živností nebo vnějších ekonomických vztahů.

4.   Celostátní   koordinace   a   metodické  usměrňování  normalizace,
metrologie, státního zkušebnictví nebo puncovnictví.

5. Stanovování směrů zaměření a forem podpory průmyslového výzkumu nebo
rozvoje techniky a technologií.

6. Tvorba koncepce systému licencí k podnikání v energetice.

7. Tvorba koncepce systému regulace v energetice.

8.  Hodnocení účinků subvencovaných dovozů na ekonomiku České republiky
a  Evropské unie a navrhování opatření k ochraně hospodářského prostoru
Evropské unie před subvencovanými dovozy.

9.  Koordinace  realizace  opatření přijatých na úrovni Evropské unie k
ochraně před subvencovanými dovozy v součinnosti s celními orgány.

10. Tvorba koncepce bezpečného provozu jaderných zařízení.

11. Tvorba koncepce puncovní kontroly a puncovní inspekce.

12. Tvorba koncepce a celostátní koordinace inspekce a dozoru v oblasti
ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu.

13. Tvorba celostátní koncepce inspekce v energetice.

14. Tvorba koncepce celostátního systému kontroly, ověřování a zkoušení
střelných   zbraní,  střeliva,  pyrotechnických  výrobků  a  balisticky
odolných materiálů.

14.

platová třída

1.  Tvorba  celostátních koncepcí rozvoje jednotlivých oblastí obchodní
politiky    (vnitřního    obchodu,    ochrany    zájmů    spotřebitelů,
zahraničně-ekonomické politiky, zahraničně- obchodní politiky, licenční
politiky v oblasti vývozu a dovozu).

2.  Tvorba koncepce jednotlivých oborů hospodářské politiky (průmyslové
a  stavební  politiky, energetické politiky, hutnictví, strojírenství a
elektrotechniky, hornictví a jaderné energetiky, surovinové politiky).

3.  Tvorba  koncepce  rozvoje  technické  normalizace,  metrologie nebo
státního zkušebnictví.

4.  Stanovování  celostátních  směrů  rozvoje  a přístupů k podnikání v
oblasti  živností, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií
nebo podpory podnikání.

5. Tvorba koncepce puncovnictví a zkoušení drahých kovů.

6.  Stanovování  základních  směrů  a  přístupů  k  podpoře  a  ochraně
zahraničních investic.

7.  Tvorba  státní  energetické koncepce a koncepce podpory hospodářské
soutěže a ochrany zájmů spotřebitelů v energetice.

8.  Tvorba  koncepce  hospodářských  vztahů  České  republiky  v  rámci
Evropské unie.

15.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  hospodářské politiky státu (průmyslové, stavební,
surovinové a energetické).

2. Tvorba koncepce obchodní politiky státu.

2.10.29 REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU

7.

platová třída

1. Vyřizování žádostí o výpisy a potvrzení ze živnostenského rejstříku.

2. Zajišťování odborných prací na úseku živnostenského podnikání.

8.

platová třída

1.   Zajišťování   živnostenské  agendy,  například  posuzování  plnění
zvláštních podmínek provozování živnosti.

9.

platová třída

1. Výkon živnostenského úřadu v oblasti ohlašovacích živností.

2.  Řešení  přestupků  a  správních  deliktů  na  úseku  živnostenského
podnikání a příprava rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností podle
živnostenského  zákona  a  zvláštních  právních  předpisů včetně návrhu
opatření.

3.  Zajišťování činnosti centrálního registračního místa živnostenského
podnikání.

10.

platová třída

1.   Souhrnný   výkon  specializovaných  odborných  činností  na  úseku
živnostenského podnikání, například metodické, konzultační a poradenské
v rozsahu působnosti živnostenského úřadu.

2. Výkon živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností.

3.  Komplexní  zajišťování  činností  centrálního  registračního  místa
živnostenského podnikání.

4. Samostatný výkon živnostenské kontroly.

5. Samostatný výkon dozoru v oblasti regulace reklamy.

11.

platová třída

1. Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu.

2.  Metodické  usměrňování  obecních  živnostenských  úřadů ve vymezené
působnosti kraje.

3.   Komplexní   zajišťování   činnosti  jednotného  kontaktního  místa
vybraných obecních úřadů.

4.  Posuzování  rozsahu  živnostenského  oprávnění  a závažných případů
ztráty  bezúhonnosti  ve  sporných a složitých případech a zpracovávání
odborných  stanovisek  o  právu na provozování živnosti pro orgány moci
výkonné  nebo soudní, orgány územních samosprávných celků a jiné orgány
a pro právnické a fyzické osoby podle zvláštních právních předpisů.

5. Koordinace výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy.

12.

platová třída

1.  Koordinace  a  usměrňování živnostenského úřadu kraje nebo hlavního
města Prahy.

2.10.30 REFERENT SPRÁVY VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

13.

platová třída

1.  Celostátní  metodické  usměrňování veřejného investování a zadávání
veřejných  zakázek,  například  zpracovávání  metodik  pro  přípravu  a
realizaci  projektů  veřejných  investic  nebo  metodik  pro přípravu a
zadávání veřejných zakázek.

14.

platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce veřejného investování.

2.10.31 REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE

10.

platová třída

1.  Posuzování  projektů  žádostí  o  podporu  v oblasti bydlení, výběr
žadatelů  a  realizace  podpory,  průběžná  realizace  a  vyhodnocování
podpory.

2.  Odborný  dohled  nad  dodržováním  zvláštních  podmínek provozování
cestovních kanceláří.

3.   Tvorba   koncepce   bytové   politiky  v  obci  s  bytovým  fondem
převažujícího městského typu.

4.  Výkon  působnosti  ústředního  správního úřadu ve věcech posuzování
odborné  způsobilosti a dodržování zákonných podmínek žadatelů k výkonu
veřejných dražeb včetně metodické, konzultační a poradenské činnosti.

5.  Koordinace  a  usměrňování  regionálního  rozvoje cestovního ruchu,
turistických informačních center včetně propagačních aktivit.

11.

platová třída

1.  Celostátní usměrňování postupu ve věcech podpory malého a středního
podnikání včetně analýzy efektivnosti podpory.

2.  Zpracovávání  analýz rozvoje cestovního ruchu a tvorba regionálních
projektů podpor rozvoje cestovního ruchu.

3.   Celostátní  metodické  usměrňování  realizace  specifických  forem
cestovního  ruchu,  například  kongresový  a  incentivní cestovní ruch,
lázeňský cestovní ruch, městský a kulturní cestovní ruch.

4.  Provádění  celostátní kontroly dodržování podmínek při organizaci a
provádění veřejných dražeb ve smyslu příslušných právních předpisů.

5.  Tvorba  územní  politiky  bydlení  z  hlediska  jejího financování,
sociálních  aspektů bydlení, koncepce podpůrných nástrojů bydlení apod.
v obcích s rozšířenou působností.

6. Tvorba regionálních projektů rozvoje cestovního ruchu.

7.  Realizace koncepcí a propagačních aktivit ve vztahu k veřejnosti na
regionální,  celostátní a mezinárodní úrovni a koordinace a zajišťování
funkčních vazeb oblastní, krajské a celostátní sítě informačních center
a   činností   spojených  s  aplikací  komplexní  informační  databanky
cestovního ruchu včetně správy kartoték a fotobanky.

12.

platová třída

1.  Zpracovávání  návrhů  programů  pro  rozvoj  území  z  celostátních
hledisek.  Analýza  dosažené  úrovně hospodářského a sociálního rozvoje
jednotlivých území České republiky a tendencí jejich územního rozvoje.

2. Koordinace jednotlivých celostátních rozvojových programů, například
programů  podpory  obnovy venkova a podpory úprav vojenských areálů pro
obecní využití.

3.  Zpracovávání celostátních analýz úrovně bydlení pro koncepci státní
bytové politiky.

4. Příprava metodických opatření pro realizaci celostátních programů na
podporu  bydlení,  stanovení  realizačních  zásad, podmínek a kriterií,
například  pro poskytování státních půjček do fondu obcí na opravy, pro
podporu  výstavby  domů  s  pečovatelskou  službou,  domů  s  byty  pro
důchodce, nájemních bytů pro obce postižené záplavami, nájemních bytů a
pro poskytování půjček občanům

5. Koordinace státních podpůrných opatření a programů podpory bydlení.

6. Tvorba koncepce regionálního rozvoje cestovního ruchu.

7.    Posuzování   plánovací   dokumentace   rozvojových   generelů   a
marketingových  projektů  z  hlediska  celostátního  rozvoje cestovního
ruchu.

8.  Zpracovávání  celostátních  analýz rozvoje cestovního ruchu. Tvorba
celostátních   projektů   a   programů   rozvoje  jednotlivých  oblastí
cestovního ruchu.

9.  Celostátní  koordinace  a  stanovování  metodických postupů a zásad
inspekční a dozorové činnosti při provádění veřejných dražeb.

13.

platová třída

1.  Tvorba  celostátních  koncepcí  v jednotlivých oblastech cestovního
ruchu,  například  podnikání  v  oblasti  cestovního ruchu nebo využití
kulturního dědictví pro cestovní ruch.

2. Koordinace a usměrňování realizace státní politiky cestovního ruchu.

3.   Tvorba  koncepce  a  metodiky  regionálních  podpor  s  celostátní
působností.

4. Celostátní koordinace programů rozvoje regionů.

5.  Tvorba  celostátních koncepcí jednotlivých oblastí bytové politiky,
například  financování  bydlení,  sociálních  aspektů bydlení, koncepce
podpůrných  nástrojů  bydlení,  bytového družstevnictví, nájemního nebo
vlastnického bydlení.

6.  Celostátní  koordinace  a  metodické  usměrňování realizace podpory
bydlení.

7.  Tvorba  a  koordinace  celostátních  programů  a  projektů  rozvoje
cestovního  ruchu  včetně  stanovování  principů  a zásad pro hodnocení
projektů rozvoje cestovního ruchu.

8. Tvorba celostátní koncepce rozvoje veřejných dražeb.

9.  Tvorba  strategií  obnovy  území  postižených  živelní  nebo  jinou
pohromou na celostátní úrovni.

10.  Celostátní  koordinace  poskytování státní pomoci při obnově území
postiženého živelní nebo jinou pohromou.

11. Celostátní koordinace politiky rozvoje měst (urbánní politika).

14.

platová třída

1. Tvorba koncepce státní bytové politiky.

2.  Tvorba  koncepce  státní politiky cestovního ruchu včetně systémové
koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy.

3.  Tvorba  zásad  státní  regionální  politiky a státních regionálních
podpor.

15.

platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie regionální politiky státu.

2.10.32 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

8.

platová třída

1.  Zajišťování  a  příprava  podkladů  pro  výkon obecného stavebního,
speciálního  stavebního  nebo  vojenského  stavebního  úřadu  (dále jen
„stavební úřad“).

9.

platová třída

1. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon úřadu územního plánování.

2.    Zajišťování   dokumentace   průběhu   územně   plánovacích   nebo
rozhodovacích  procesů  ve vymezené působnosti úřadu územního plánování
nebo stavebního úřadu.

3. Výkon agendy stavebního úřadu.

10.

platová třída

1. Výkon úřadu územního plánování.

2. Výkon stavebního zxadu.

3. Výkon územně plánovací činnosti obecním úřadem.

11.

platová třída

1. Koordinace výkonu úřadu územního plánování.

2. Koordinace výkonu stavebního úřadu.

3.   Pořizování   nástrojů   územního   plánování   včetně  zajišťování
vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.

4.  Výkon  úřadu  územního plánování v působnosti kraje, hlavního města
Prahy nebo magistrátu územně členěného statutárního města.

5. Výkon stavebního úřadu v působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo
magistrátu územně členěného statutárního města.

12.

platová třída

1. Koordinace a usměrňování výkonu stavebního úřadu v působnosti kraje,
hlavního  města  Prahy  nebo  magistrátu  územně členěného statutárního
města.

2.   Koordinace   a  usměrňování  výkonu  úřadu  územního  plánování  v
působnosti kraje, hlavního města Prahy nebo magistrátu územně členěného
statutárního města.

3.   Pořizování   nástrojů   územního   plánování   včetně  zajišťování
vyhodnocování  vlivu na udržitelný rozvoj území v působnosti kraje nebo
hlavního města Prahy.

13.

platová třída

1.  Koordinace  a  usměrňování  výkonu  stavebního  úřadu  v působnosti
ministerstva.

2.  Komplexní  pořizování  rezortních  a  krajských  koncepcí  územního
rozvoje  včetně  zajišťování  vyhodnocování  vlivů na udržitelný rozvoj
území.

3.  Koordinace  a  metodické  usměrňování  státního  dozoru  ve  věcech
územního   plánování,  územního  rozhodování  nebo  stavebního  řádu  v
působnosti ministerstva.

4.   Koordinace   a  systémové  usměrňování  územního  plánování  České
republiky.

5. Koordinace a systémové usměrňování stavebního řádu České republiky.

14.

platová třída

1. Tvorba koncepce územního plánování České republiky.

2. Tvorba koncepce stavebního řádu České republiky.

3. Stanovování systémových přístupů a východisek územního rozvoje České
republiky.

15.

platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie územního rozvoje České republiky.

2.10.33 REFERENT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ

7.

platová třída

1.  Výkon  dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv, zdravotnických
prostředků, veterinárních léčivých přípravků, technických veterinárních
prostředků a veterinárních přípravků.

2. Provádění dílčích prací na úseku pozemkové správy.

3. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon vodoprávního úřadu.

8.

platová třída

1.   Výkon   správních   a   kontrolních   činností  v  oblasti  léčiv,
zdravotnických  prostředků  nebo technických veterinárních prostředků a
veterinárních přípravků pod dohledem.

2.  Zajišťování  vybraných podkladů ve všech oblastech pozemkové správy
pro  řízení o pozemkových úpravách, řízení restituční, popř. pro řízení
o   aktualizaci  bonitovaných  půdně  ekologických  jednotek  na  úseku
pozemkové správy.

3. Výkon jednotlivých agend vodoprávního úřadu.

9.

platová třída

1.  Provádění  státního  dozoru a kontroly na úseku šetření nebo dozoru
nad léčivy, veterinárními léčivými přípravky, veterinárními technickými
prostředky nebo zdravotnickými prostředky v terénu včetně odběru vzorků
k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům.

2.  Posuzování a příprava odborných podkladů pro restituční a majetkové
správní řízení nebo pro řízení o pozemkových úpravách.

3. Posuzování a zajišťování odborných podkladů pro provádění rebonitací
zemědělských pozemků, lustrací a dalších speciálních činností v oblasti
pozemkové správy.

4.  Výkon  fytokaranténní  inspekce  při  dovozu  a  vývozu  rostlin  a
rostlinných  produktů  včetně vystavování rostlinolékařských osvědčení,
provádění  odborného  šetření  a  správní řízení při výskytu škodlivých
organismů rostlin.

5.  Odborné  posouzení  podmínek  pro  povinnou  registraci pěstitelů a
dovozců   rizikových   komodit,   vymezení   chráněných   zón  a  výkon
rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a
právnickým osobám.

6.  Provádění veterinárně-hygienického dozoru a šetření v terénu včetně
odběru   vzorků   k   laboratornímu   vyšetření.   Provádění  odborných
veterinárně-technických prací při prohlídce zvířat a masa.

7.  Provádění  specializované  rostlinolékařské  kontroly  a  dozoru  a
místního  šetření  v  terénu  včetně odběru vzorků a jejich laboratorní
diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.

8.  Samostatný  výkon  státního  dozoru  pro  registraci odrůd, krmiv a
hnojiv a certifikaci rozmnožovacího materiálu a pro ochranu půdy.

9. Výkon vodoprávního úřadu.

10.

platová třída

1.  Celostátní  koordinace  rozvoje  služeb na úseku jednotlivých druhů
zemědělské výroby.

2.  Komplexní  zajišťování  správních  rostlinolékařských  procesů  při
porušení zákonných povinností fyzických a právnických osob.

3.  Ověřování  vlastností  přípravků na ochranu rostlin, krmiv, hnojiv,
chmele nebo rozmnožovacího materiálu včetně vyhodnocování dokumentace.

4.  Provádění  státní kontroly a dozoru nad léčivy, léčivými přípravky,
veterinárními   a   zdravotnickými  prostředky  včetně  odběru  vzorků,
například odběr vzorků léčivých přípravků připravených v lékárnách.

5.   Koordinace   a  provádění  posuzování  registrací  běžných  léčiv,
veterinárních    léčivých    přípravků,   veterinárních   přípravků   a
veterinárních technických prostředků.

6.  Samostatné  provádění  státní  kontroly  rozmnožovacího  materiálu,
hnojiv,  krmiv  nebo  půdy  včetně  přípravy  a posuzování dokumentace.
Provádění  biologických  pokusů  v  rámci zkoušení odrůd a biologického
zkoušení krmiv.

7.  Provádění  státního  dozoru a inspekce nad dodržováním hygienických
podmínek v chovech zvířat a ve výrobě a zpracování živočišných produktů
a   při   provádění   atergeno-diagnostických  zkoušek,  při  prohlídce
jatečních   zvířat  a  masa  a  při  provádění  pohraniční  veterinární
kontroly.

8. Komplexní vykonávání státní kontroly v oblasti zemědělských výrobků,
potravin nebo surovin nebo tabákových výrobků.

9.  Samostatné  provádění  terénní  specializované  kontroly  a  dozoru
spojené  s  odbornou diagnostikou škodlivých organizmů rostlin na úseku
rostlinolékařské péče.

10.  Samostatné  zajišťování  komplexu  odborných  činností  se značnou
variantností  způsobu  řešení  v oblasti pozemkové správy, jejich věcná
kontrola,  příprava  správních  rozhodnutí v restitučních záležitostech
nebo  při provádění pozemkových úprav, samostatné zajišťování technické
pomoci žadatelům o vytýčení pozemků.

11.  Provádění  specializovaných  kontrol  v  oblasti  pozemkové správy
(lustrace  zemědělských  pozemků,  zajišťování  rebonitací zemědělských
půd).

12. Koordinace výkonu vodoprávního úřadu.

13.  Výkon  vodoprávního  úřadu  v působnosti kraje nebo hlavního města
Prahy.

11.

platová třída

1.  Sledování a vyhodnocování směrů ve spotřebě potravin, vyhodnocování
vývoje  kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských a potravinářských
výrobků nebo vstupů do zemědělství a půdy.

2.  Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů šlechtění a
plemenitby  s  členěním  na  jednotlivé  druhy  a plemena hospodářských
zvířat,  označování  a  evidence podle jednotlivých druhů hospodářských
zvířat a zvěře ve farmovém chovu nebo testování, posuzování a hodnocení
vybraných  druhů  a  plemen hospodářských zvířat a výsledné deklarování
objektivity testace.

3.  Koordinace  rozborových  činností  na úseku registrace přípravků na
ochranu   rostlin,   mechanizačních   prostředků   a   rostlinolékařské
diagnostiky.

4.  Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých oblastí rostlinolékařské
správy, veterinární správy a veterinárních léčiv.

5. Tvorba celostátní politiky hospodaření s veterinárními léčivy.

6.   Výkon  složitých  systémových  postupů  fytosanitární  kontroly  v
návaznosti na mimořádná rostlinolékařská opatření širšího rozsahu.

7. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním veterinárních
požadavků  nebo  v  oblasti  šlechtění  a  plemenitby  včetně vytváření
identifikačního a registračního systému pro hospodářská zvířata.

8.   Komplexní   provádění   cenové  nebo  úhradové  regulace  léčivých
přípravků,  registrace  léčiv  léčivých  přípravků  nebo  přípravků  na
ochranu  rostlin  včetně  postregistračního  vyhodnocování a povolování
jejich   klinického   hodnocení.   Koordinace   a  usměrňování  výstupů
hodnotitelských   posudků   interních   a   externích   posuzovatelů  a
stanovování závěrů.

9. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad správné
výrobní  praxe,  správné  laboratorní praxe a správné klinické praxe ve
výrobě,   přípravě,  distribuci,  výdeji,  prodeji  a  zkoušení,  příp.
klinickém  zkoušení  léčiv  a  při  výdeji  a  používání zdravotnických
prostředků,   veterinárních   technických  prostředků  a  veterinárních
přípravků  včetně  regulace reklamy, cenové kontroly nebo výkonu státní
inspekce  nad  dodržováním  zacházení s návykovými látkami, přípravky a
prekuzory drog.

10.  Koordinace  kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního
správního úřadu v oblasti zemědělských výrobků, potravin, potravinových
surovin nebo tabákových výrobků včetně analýzy výsledků kontroly.

11.  Vykonávání  státní  inspekce,  úřední  kontroly  nebo  dozoru  nad
dodržováním  zásad  správné  výrobní a nebo správné laboratorní praxe v
oblasti  zemědělských  výrobků,  potravin  nebo  surovin  potravinových
surovin a výrobků nebo tabákových výrobků.

12.  Komplexní  výkon  inspekce  a zkoušení půdy, odrůd, rozmnožovacího
materiálu, chmele, hnojiv a krmiv.

13.  Koordinace a metodické usměrňování inspekční, dozorové a kontrolní
činnosti  na  úseku  mechanizačních prostředků a technických zařízení k
hubení škodlivých organismů rostlin.

14.  Koordinace  a  metodické  usměrňování  kontroly  a dozoru v územní
působnosti správního úřadu na úseku rostlinolékařské péče.

15.  Zajišťování  odběru  vzorků  biologického  materiálu  a  půdy  pro
vydávání odborných stanovisek a posudků v působnosti územního správního
úřadu včetně zpracovávání příslušné dokumentace.

16.  Samostatné  provádění  kontroly geneticky modifikovaných organizmů
včetně   zpracovávání   příslušné   dokumentace  a  vydávání  odborných
stanovisek na úseku rostlinolékařské péče.

17.  Metodické  usměrňování,  provádění  odborného  dohledu  a souhrnné
zajišťování majetkoprávní agendy v působnosti pozemkového úřadu.

18.   Zajišťování   nejsložitějších   pozemkových   úprav  ve  vymezené
působnosti.

19.  Koordinace  vodoprávního  úřadu  v  působnosti kraje nebo hlavního
města Prahy.

12.

platová třída

1.  Celostátní koordinace uplatňování licenčního režimu vývozu a dovozu
v oblasti zemědělství ve vztahu k zahraničí.

2. Zpracování podpůrných programů mimoprodukčních funkcí v zemědělství.

3.   Celostátní   koordinace   a   metodické  usměrňování  ekologického
zemědělství.

4.  Tvorba  koncepce zemědělské politiky a bezpečnosti potravin v daném
území.

5.  Celostátní  usměrňování  výkonu  státní správy na úseku veterinární
správy  a  odborné  usměrňování lékové politiky v oblasti veterinárních
léčiv.

6. Tvorba koncepce veterinární péče v daném území.

7.   Příprava   a  zpracovávání  státní  politiky  jednotlivých  složek
zemědělství   v  územních  aspektech  a  souvislostech  z  celostátních
hledisek.

8.  Celostátní  koordinace  a  stanovování  metodických postupů a zásad
výkonu  inspekční  nebo  dozorové  činnosti v oborech veterinární péče,
rostlinolékařské péče, ochrany práv k novým odrůdám rostlin, šlechtění,
plemenitby,  bezpečnosti  a kvality potravin, zemědělských výrobků nebo
potravinových  surovin  nebo  tabákových  výrobků  nebo  identifikace a
registrace hospodářských zvířat.

9.   Komplexní  zajišťování  registrace  léčiv  a  léčivých  přípravků,
klinického  hodnocení,  farmakovigilance,  cenové  a úhradové regulace,
inspekční  činnosti  a  dozoru  nad  reklamou  nebo  nad zdravotnickými
prostředky.

10.  Celostátní koordinace úřední kontroly správné výrobní nebo správné
laboratorní praxe, zajišťování rozborové a kontrolní činnosti v oblasti
zemědělských  výrobků,  potravin  nebo  surovin nebo tabákových výrobků
nebo v ochraně zdraví zvířat.

11.  Celostátní  koordinace  státní fytosanitární inspekce a dozoru při
ochraně   státního   území   před  zavlečením  nebezpečných  škodlivých
organismů rostlin.

12.  Komplexní  zajišťování  složitých  procesů registrace přípravků na
ochranu  rostlin, státní inspekce a dohledu nad technickou způsobilostí
mechanizačních  prostředků  a  při  zacházení  s  přípravky  na ochranu
rostlin.

13.  Celostátní  koordinace  a  stanovování  metod  a pravidel dozoru v
oblasti   vstupů   do   zemědělství   a   půdy  včetně  biologického  a
laboratorního zkoušení.

14.  Řešení  náročných  restitučních  případů  a rozsáhlých komplexních
pozemkových úprav.

15. Výkon vrchního vodoprávního dozoru.

16. Výkon ústředního vodoprávního úřadu.

17. Zpracovávání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v působnosti kraje
nebo hlavního města Prahy.

13.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce  a  koordinace státního zkušebnictví a
certifikace oblasti potravin nebo ochrany spotřebitele v oblasti vstupů
do zemědělství, půdy a v oblasti krmiv.

2.  Celostátní  koordinace  a metodické usměrňování rozvoje šlechtění a
plemenitby  zvířat  nebo  ochrany  a  výživy rostlin nebo zvířat včetně
ochrany genofondu.

3.  Celostátní  metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy
na úseku zemědělství.

4.  Tvorba  celostátní  koncepce  výkonu státní správy rostlinolékařské
péče.

5.  Tvorba koncepce a koordinace registrace léčiv, cenové nebo úhradové
regulace  léčivých  přípravků, reklamy, inspekční činnosti a dozoru nad
zdravotnickými prostředky nebo veterinárními léčivými přípravky.

6.   Tvorba   celostátní  koncepce  dozoru  nebo  úřední  kontroly  nad
bezpečností  a  kvalitou  potravin,  zemědělských výrobků nebo kvalitou
tabákových výrobků nebo nad vstupy do zemědělství a půdy.

7.   Tvorba  koncepce  inspekce  a  dozoru  při  ochraně,  využívání  a
vyhledávání přírodních léčivých přípravků.

8.  Tvorba  dlouhodobých koncepcí komplexního veterinárního dozoru nebo
dozoru  nad  šlechtěním  a plemenitbou hospodářských zvířat, koordinace
dlouhodobých koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů.

9.  Tvorba  celostátní koncepce kontroly jakosti veterinárních léčivých
přípravků a registračního procesu.

10.  Tvorba  koncepce  výkonu  mezinárodní  úřední  kontrolní  činnosti
Evropské unie a společných mezinárodních akcí kontroly v oblasti úřední
kontroly potravin.

11.  Celostátní koordinace, metodické usměrňování a vrchní státní dozor
všech oblastí pozemkové správy.

12.  Tvorba  celostátní  koncepce jednotlivých oblastí pozemkové správy
včetně  koordinace  řešení  věcně  a  právně  nejsložitějších případů v
oblasti řízení o restitucích a pozemkových úpravách.

13.  Celostátní  koordinace  a  usměrňování  vodního  hospodářství nebo
koordinace vrchního vodoprávního dozoru.

14. Zpracovávání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území státu.

14.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce zemědělské prvovýroby, potravinářství,
lesního nebo vodního hospodářství.

2. Tvorba celostátní koncepce ochrany zvířat.

3.  Tvorba strategických koncepčních záměrů oblasti veterinárních léčiv
a lékové politiky.

4. Tvorba celostátní koncepce rostlinolékařské péče.

5. Tvorba koncepčních záměrů rozvoje veterinární péče.

6. Tvorba koncepčních záměrů oblasti péče o potraviny.

7. Tvorba celostátní koncepce ochrany práv k novým odrůdám rostlin.

8. Tvorba celostátní koncepce pozemkové správy.

15.

platová třída

1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.

2. Tvorba celostátní koncepce bezpečnosti potravin.

2.10.34 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU

6.

platová třída

1.  Příprava,  organizace  a zajišťování odvodního řízení včetně vedení
pomocné vojenské evidence.

2.  Vedení  správní  agendy  pro  povolování  vstupu  a pobytu na území
vojenského újezdu.

7.

platová třída

1.  Zpracovávání  dílčích  opatření  pro  nouzový  stav, stav ohrožení,
válečný stav v daném územním celku.

2.  Zajišťování  nezbytných dodávek vybraných potravinářských komodit a
věcné   zpracovávání   smluv,   vedení  agend  opatření  v  hospodářské
mobilizaci, systému nezbytných dodávek a opatření v civilní ochraně.

3. Pořizování a přerozdělování prostředků individuální ochrany obyvatel
včetně souvisejících finančních plánů a výkaznictví.

4.  Provádění  šetření  a  jiných  odborných  prací  v systému prevence
kriminality.

5.  Odborné zpracovávání podkladů pro správní řízení o udělení a odnětí
mezinárodní ochrany.

8.

platová třída

1.   Samostatné  zajišťování  úkolů  v  oblasti  civilní  ochrany  nebo
organizačních, odborných a materiálních opatření pro mimořádné události
a  krizové stavy a činností na úseku hospodářských opatření pro krizové
stavy  určených  subjektů  včetně  přípravy  návrhů  na určení subjektů
hospodářské   mobilizace  a  zpracovávání  plánů  opatření  hospodářské
mobilizace.

2.  Zajišťování  problematiky  výstavby,  údržby  a provozu varovacích,
vyrozumívacích a spojovacích systémů.

3.  Zpracovávání  analýz,  navrhování  zásad režimu života v postiženém
území   včetně  vyhodnocování  účinku  krizových  stavů  a  mimořádných
událostí.

4.   Zajišťování  odborných  agend  v  oblasti  mírového  doplňování  a
mobilizačního rozvinování ozbrojených sil.

5.  Vyřizování  žádostí o udělení mezinárodní ochrany a pobytů cizinců,
spočívající  v  přípravě odborných podkladů, ověřování dokladů, údajů o
zemích  původu  a  dokumentů  včetně  zajišťování  tlumočení a překladů
pohovorů a písemností.

9.

platová třída

1.  Výkon  specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní
ochrany nebo prevence závažných havárií.

2.  Komplexní  zajišťování  státní  správy  újezdního  úřadu vojenského
újezdu.

3.  Souhrnné  zpracovávání  opatření  pro  mimořádné události a krizové
stavy  na  vymezeném  území.  Zpracovávání  krizového  plánu  nebo jeho
jednotlivých částí.

4.  Souhrnné  zajišťování  individuální  a  kolektivní ochrany obyvatel
včetně přípravy evakuačních opatření.

5.  Zajišťování  prevence  kriminality  v  rámci daného územního celku,
provádění  specializovaných odborných činností souvisejících s prevencí
kriminality,  organizace a koordinace akcí prevence kriminality v rámci
daného   územního   celku   a   koordinace   činnosti  komise  prevence
kriminality.

6.  Posuzování  a  vyhodnocování výsledků pohovorů s účastníky řízení o
udělení mezinárodní ochrany a pobytů cizinců podle vnitrostátní situace
a   vývoje  azylové  problematiky  v  zemích  původu  včetně  provádění
pohovorů.

7.  Ověřování  podmínek pro přístup k utajovaným informacím u fyzických
osob stupně utajení Vyhrazené.

8. Správa a vedení vlastních registrů utajovaných informací.

10.

platová třída

1.  Výkon  specializovaných odborných činností na úseku obrany, civilní
ochrany,   hospodářských  opatření  pro  krizové  stavy  nebo  prevence
závažných  havárií  způsobených  vybranými  nebezpečnými  látkami  nebo
přípravky   v  kraji,  hlavním  městě  Praze  nebo  v  územně  členěném
statutárním městě.

2.  Zajišťování  připravenosti  obce  na  řešení mimořádných událostí a
krizových  stavů  včetně  případného  zajišťování činnosti bezpečnostní
rady obce.

3. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a
krizové stavy obce s rozšířenou působností.

4.   Výkon   specializovaných  odborných  činností  na  úseku  prevence
kriminality v rámci regionu se zvýšeným výskytem kriminality.

5.  Stanovování  zásad rozvoje v oblasti místních záležitostí veřejného
pořádku.

6.  Komplexní  zajišťování  součinnosti a spolupráce při organizačním a
personálním  zajišťování odvodních řízení v rámci daného územního celku
a  zpracovávání  odborných  stanovisek  k  případům  závažných zjištění
včetně získávání stanovisek ústředních orgánů státní správy.

7.  Posuzování  a  vyhodnocování  specializovaných  žádostí  o  udělení
mezinárodní   ochrany  a  pobytů  cizinců,  například  nezletilých  bez
doprovodu    zákonných   zástupců   včetně   samostatného   rozhodování
nejnáročnějších případů v řízení o udělení mezinárodní ochrany.

8.  Zajišťování bezpečnostního řízení u fyzických osob nebo podnikatelů
pro přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné.

9.  Provádění ověřování bezpečnostní způsobilosti fyzických osob, které
vykonávají  nebo  mají vykonávat citlivou činnost ve smyslu příslušných
právních předpisů.

10. Správa a vedení ústředních registrů utajovaných informací.

11.  Zajišťování, organizace a koordinace výroby, distribuce a evidence
kryptografického materiálu.

12. Kontrola provádění kryptografické ochrany.

11.

platová třída

1.  Komplexní zajišťování úkolů pro stav ohrožení státu, válečný stav a
obranu  nebo  ochranu  obyvatel včetně organizování a koordinace těchto
činností v rámci obce s rozšířenou působností.

2.  Koordinace  vojenského  a  hospodářského  využití vojenského újezdu
včetně  komplexního  zajišťování  životních  potřeb  jeho  obyvatel  na
úsecích   zásobování,   školství,   dopravy,  služeb  a  zdravotnictví,
komplexní koordinace činnosti újezdního úřadu vojenského újezdu.

3.  Zajišťování celostátních agend prevence kriminality včetně přípravy
projektů prevence kriminality.

4.  Metodické  usměrňování  činností na úseku obrany a ochrany obyvatel
včetně kontrolní činností v kraji nebo hlavním městě Praze.

5.  Zajišťování  celostátních  agend  v  oblasti  mezinárodní  ochrany,
pobytové   agendy,  migrace  a  integrace  cizinců  a  azylantů  včetně
samostatné  rozhodovací  činnosti  na  některém  z  úseků výkonu státní
správy  v  oblasti  mezinárodní  ochrany,  pobytové agendy a v řízení o
bezdomovectví příslušející ministerstvu, se specializací na určené země
původu,  rozborová  činnost z výchozích podkladů informačního systému o
zemích původu, bezpečných zemích původu a bezpečných třetích zemích.

6. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a
krizové  stavy  kraje,  hlavního  města  Prahy  nebo  územně  členěných
statutárních  měst.  Zpracovávání  samostatných  částí  krizového plánu
kraje.

7.  Zajišťování  připravenosti  obce  s rozšířenou působností na řešení
mimořádných  událostí  a  krizových  stavů  včetně  případné koordinace
činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností.

8.  Posuzování  požadavků  oprávněných  subjektů  na  utváření státních
hmotných  rezerv. Analýza prostředků k zajištění hospodářských opatření
pro krizové stavy a navrhování příslušných plánů a opatření.

9.   Stanovování   podmínek  pro  kontrolu,  hospodaření,  ochraňování,
přejímání,  skladování,  obměnu  a  jiné nakládání se státními hmotnými
rezervami.

10. Zajišťování bezpečnostního řízení u fyzických osob nebo podnikatelů
pro  přístup  k  utajované  informaci  stupně utajení Tajné nebo Přísně
tajné.

11.  Ověřování  dodržování systémů bezpečnostních opatření s celostátní
působností k ochraně utajovaných informací.

12.  Komplexní  výkon  státního  dozoru  v  oblasti ochrany utajovaných
informací.

13.   Komplexní   správa   a  vedení  ústředních  registrů  utajovaných
informací.

12.

platová třída

1.   Zajišťování   připravenosti   ministerstev  a  dalších  ústředních
správních úřadů na řešení krizových situací v rozsahu své působnosti.

2.  Celostátní  koordinace  hospodářských opatření pro krizové stavy ve
vymezené působnosti rezortu.

3.  Celostátní  koordinace  utváření  skladby státních hmotných rezerv,
analýza  a  koordinace utváření komoditní a množstevní skladby státních
hmotných  rezerv  a jejich územního rozmístění z hlediska strategických
záměrů pro jejich použití.

4.  Celostátní  koordinace  opatření ropné bezpečnosti státu, skladby a
výše  nouzových  zásob  ropy  a  ropných produktů a jejich rozmístění v
rámci  České  republiky.  Aktualizace plánu nouzového zabezpečení České
republiky ropou a ropnými produkty.

5.   Koordinace   krajského   integrovaného  záchranného  systému  nebo
integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy.

6.  Zajišťování  připravenosti  kraje, hlavního města Prahy nebo územně
členěného statutárního města na řešení mimořádných událostí a krizových
situací  včetně  případné  koordinace činnosti bezpečnostní rady kraje,
hlavního   města   Prahy  nebo  územně  členěného  statutárního  města.
Komplexní zpracovávání krizového plánu kraje.

7.  Analýza  bezpečnostní  situace  na základě kriminálních statistik a
otevřených zdrojů informací.

8.  Příprava a hodnocení celostátních preventivních programů a projektů
v  oblasti  veřejného  pořádku  a  vnitřní  bezpečnosti  včetně  tvorby
metodiky preventivních projektů.

9.  Metodické  usměrňování  prevence  kriminality.  Analytická  činnost
zaměřená  na  příčiny  kriminality  a  sociální  patologie,  navrhování
systémových  opatření  k  prevenci jednotlivých druhů trestné činnosti,
navrhování preventivních programů a tvorba jejich metodiky.

10.  Výkon  nejsložitějších  celostátních systémových prací a analýz na
úseku  dopravních  nehod  v  silničním provozu pro potřeby organizace a
zaměření  výkonu  dopravní  služby Policie České republiky, sestavování
prognóz  vývoje  a  návrh  komplexních  programů  prevence  a výchovy k
dopravní kázni.

11.   Metodické   usměrňování   a  komplexní  zajišťování  problematiky
mezinárodní  ochrany,  pobytové  agendy,  migrace,  integrace cizinců a
azylantů  a  bezdomovectví na celostátní úrovni. Příprava mezinárodních
humanitárních programů.

12.  Zajišťování  právní ochrany mladistvých účastníků řízení o udělení
mezinárodní ochrany bez doprovodu zákonných zástupců.

13.  Specializovaná  zástupčí  činnost  před  soudy  v řízení o udělení
mezinárodní ochrany a v oblasti pobytu cizinců.

14. Stanovování celostátních bezpečnostních standardů.

15.  Koordinace a usměrňování průběhu bezpečnostního řízení u fyzických
osob  a provádění specializovaných odborných analytických a hodnotících
činností na úseku bezpečnostního řízení u podnikatelů.

16.   Bezpečnostní   správa   komunikačních   a   informačních  systémů
nakládajících  s  utajovanou  informací nebo kryptografických systémů s
celostátní působností, popřípadě v návaznosti na zahraniční systémy.

17.   Provádění  certifikace  kryptografických  prostředků  a  systémů,
stanovování  standardů  a  postupů  certifikace  technických prostředků
ochrany utajovaných informací.

18.   Provádění   celostátních   analytických,   hodnotících  a  jiných
systémových  specializovaných  činností  na  úseku  kontroly přípravy k
obraně  státu  v  rámci  celé  veřejné  správy a kontroly připravenosti
útvarů  a  jednotek  k  plnění  úkolů  podle  standardů NATO a kontrola
činnosti jed- notek v zahraničí.

19. Zhodnocení stavu a plánování personální bezpečnosti na ministerstvu
nebo dalším ústředním správním úřadu.

20.  Komplexní  zajišťování  úkolů  spojených  s  přípravou a realizací
stanovené dokumentace Bezpečnostní rady státu v působnosti rezortu.

13.

platová třída

1.  Koordinace  činnosti  rezortu pro plnění základních funkcí státu za
krizových  stavů.  Zpracovávání  a projednávání nadnárodních opatření v
působnosti rezortu k řešení krizových situací.

2. Celostátní koordinace a usměrňování příprav na krizové situace.

3. Celostátní koordinace integrovaného záchranného systému.

4. Celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy.

5. Tvorba koncepce ropné bezpečnosti České republiky.

6. Zpracovávání návrhů programů a koncepcí dlouhodobého vývoje řídících
a plánovacích součástí obrany České republiky.

7.  Stanovování  priorit výstavby rezortu obrany a jejich zabezpečení v
systému obranného plánování České republiky.

8.  Zpracovávání hlavních dokumentů České republiky v systému obranného
plánování NATO.

9. Vytváření strategie koncepce obrany a vojenské bezpečnostní politiky
státu,  koordinace  plnění cílů bezpečnostní politiky České republiky a
společné bezpečnostní politiky NATO v rezortu obrany.

10.  Tvorba  koncepce zapojení rezortu obrany do činností v rámci OSN a
OBSE,  zejména  do procesů kontroly zbrojení, odzbrojení a spolupráce v
oblasti  vojenské  bezpečnosti  a  vytváření  evropských bezpečnostních
struktur.

11. Tvorba koncepce přípravy k obraně státu v působnosti ministerstev a
ústředních  správních  úřadů.  Zajišťování souladu mezi koncepcí obrany
státu a koncepcí rozvoje rezortu.

12.  Koordinace  činnosti pracovního orgánu v systému Bezpečnostní rady
státu.

13.   Metodické   usměrňování   a   koordinace  činnosti  při  přípravě
vnitrorezortních  i  vládních  analýz  v  oblasti vnitřní bezpečnosti a
veřejného pořádku.

14.  Koordinace  analytických prací zaměřených na příčiny kriminality a
sociální  patologie  včetně navrhování systémových opatřeních v oblasti
prevence kriminality.

15.  Celostátní  koordinace  a  metodické  usměrňování výkonu azylové a
migrační  politiky včetně integrační politiky vůči cizincům a azylantům
a  ochrany  státních  hranic.  Koordinace  spolupráce  s  mezinárodními
systémy,  zajišťování  zahraničních  styků za oblasti České republiky v
oblasti migračního a azylového práva.

16.  Tvorba  celostátní metodiky certifikací a bezpečnostního řízení na
úseku ochrany utajovaných informací.

17. Koordinace ochrany utajovaných informací s celostátní a mezinárodní
působností.

18.  Tvorba  celostátní  koncepce  státního dozoru a kontroly v oblasti
ochrany utajovaných informací národních i poskytovaných cizí mocí.

19. Tvorba celostátní koncepce kryptografické ochrany.

20.   Stanovování   postupů   pro   provádění  vysoce  specializovaných
kryptoanalytických činností s celostátní působností.

21.    Tvorba   metodik   a   standardů   pro   provádění   certifikace
kryptografických prostředků a systémů.

22. Tvorba celostátní koncepce kontroly kryptografické ochrany.

23.Tvorba  koncepce  a systému kontroly přípravy k obraně státu v rámci
celé  veřejné  správy, metodické usměrňování kontroly i v návaznosti na
závazky  vyplývající  z  členství  NATO  a Evropské unie a při působení
jednotek  Armády České republiky na činnostech mezinárodních organizací
ve   prospěch   míru   účastí  na  mírových  operacích,  záchranných  a
humanitárních akcích.

24.  Metodické  usměrňování  a koordinace ochrany utajovaných informací
při zajišťování obrany státu a činnosti ozbrojených sil.

14.

platová třída

1.  Tvorba celostátní politiky hospodářských opatření pro krizové stavy
a státních hmotných rezerv.

2. Zpracovávání celostátního systému krizového řízení České republiky.

3.   Tvorba  koncepce  bezpečnostní  strategie,  vojenské  strategie  a
výstavby ozbrojených sil České republiky.

4  Koordinace  činnosti  ústředních  orgánů,  správních  úřadů a orgánů
samosprávy  a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě
k obraně.

5 Tvorba koncepce mobilizace při zajišťování obrany České republiky.

6. Příprava zásadních koncepčních rezortních a mezirezortních materiálů
pro  utváření  politiky  vnitřní  bezpečnosti  a veřejného pořádku nebo
obranné politiky.

7.  Tvorba  celostátní  politiky  prevence  trestné činnosti a sociální
patologie.

8.  Tvorba  celostátních  koncepcí  azylové  a migrační politiky včetně
integrační  politiky vůči cizincům a azylantům, ochrany státních hranic
a pobytu cizinců včetně vyhodnocování účinnosti celostátních koncepcí.

9.  Tvorba koncepce rozvoje ochrany utajovaných informací, personální a
průmyslové  bezpečnosti  s  vazbami na jiné obory služby s celostátní a
mezinárodní působností.

10.  Komplexní koordinace zpracovávání koncepce zajišťování bezpečnosti
státu.

11. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.

12.  Tvorba  koncepce rozvoje ochrany utajovaných informací, personální
bezpečnosti,    administrativní   bezpečnosti,   fyzické   bezpečnosti,
bezpečnosti  informačních  nebo  komunikačních  systémů, kryptografické
ochrany  a  průmyslové  bezpečnosti  s  vazbami  na jiné obory služby s
celostátní a mezinárodní působností.

15.

platová třída

1. Tvorba koncepce bezpečnostní politiky státu.

2.10.35 REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY STÁTU

9.

platová třída

1.   Zajišťování   agendy   přestupků  a  jiných  správních  deliktů  v
jednotlivých oborech dopravy.

10.

platová třída

1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.

2.  Komplexní  výkon  státního  odborného dozoru v jednotlivých oborech
dopravy  (silniční  a městská doprava, pozemní komunikace) v působnosti
obce.

3.  Zpracovávání celostátních analýz při hodnocení dopravní obslužnosti
území.

11.

platová třída

1.  Posuzování  a  ověřování  odborné  způsobilosti osob v jednotlivých
oborech  dopravy  (dráhy  a drážní doprava, silniční a městská doprava,
civilní letectví, plavba a vodní cesty a pozemní komunikace).

2.  Celostátní  výkon  státního  dozoru  v jednotlivých oborech dopravy
(dráhy  a drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví,
plavba a vodní cesty a pozemní komunikace).

3.  Komplexní  výkon  státního  odborného dozoru v jednotlivých oborech
dopravy  (silniční  a městská doprava, pozemní komunikace) v působnosti
kraje nebo hlavního města Prahy.

12.

platová třída

1.  Zpracovávání celostátních metodických postupů a koordinace státního
dozoru v jednotlivých oborech dopravy.

2  Výkon vrchního státního dozoru v jednotlivých oborech dopravy (dráhy
a  drážní doprava, silniční a městská doprava, civilní letectví, plavba
a vodní cesty a pozemní komunikace).

3.  Stanovování  metodiky  pro  tvorbu technických norem v jednotlivých
oborech dopravy a dopravní infrastruktuře.

4. Tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací do dopravních oborů
a dopravní infrastruktury.

5.  Tvorba  koncepce  a  zásad k regulaci přístupu dopravců na dopravní
cestu.

6.   Celostátní   usměrňování  a  koordinace  územní  ochrany  koridorů
dopravních cest včetně posuzování studií.

10. Tvorba koncepce dopravní obslužnosti v jednotlivých oborech dopravy
v kraji nebo hlavním městě Praze.

11.  Tvorba  koncepce  rozvoje  dopravních  systémů  a komplexní řešení
dopravní obslužnosti obce.

12.  Tvorba  koncepce  rozvoje  dopravních  systémů  a komplexní řešení
dopravní obslužnosti statutárního města.

13.

platová třída

1.  Koordinace  programu  technické  normalizace  a metodiky pro tvorbu
technických  norem  v  souladu  s  programy  mezinárodních a evropských
normalizačních  organizací  v  oborech dopravy včetně koordinace účasti
České  republiky  na  tvorbě  mezinárodních  a evropských norem v rámci
mezinárodních a evropských organizací. Stanovování základních parametrů
staveb a technických a technologických zařízení v oborech dopravy.

2.  Zpracovávání  prognóz  trhu  dopravy  a poptávky po službách včetně
analýz vývoje.

3. Metodické usměrňování rozvoje dopravních sítí, střednědobé strategie
rozvoje  dopravy, územní ochrany dopravních koridorů a rozvoje dopravní
soustavy.  Koordinace rozvoje dopravních sítí v souladu s mezinárodními
závazky.

4.  Tvorba  celostátní  koncepce státního dozoru v jednotlivých oborech
dopravy.

5. Tvorba celostátní koncepce a zásad rozvoje dopravní infrastruktury v
jednotlivých oborech dopravy.

6.  Tvorba celostátní koncepce a zásad dopravních vztahů v jednotlivých
oborech dopravy včetně cenové a poplatkové politiky.

7.   Tvorba  celostátních  koncepcí  veřejné  osobní  dopravy,  městské
hromadné  dopravy,  integrovaných  dopravních  systémů nebo kombinované
dopravy.

8. Tvorba celostátní koncepce výkonu státní správy v oborech dopravy.

9.   Tvorba   koncepce  vytváření  národního  prostředí  pro  používání
globálních navigačních družicových systémů.

14.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  jednotlivých  dopravních  oborů  (správy silniční
dopravy a provozu na pozemních komunikacích, pozemních komunikací, drah
a  drážní  dopravy,  civilního letectví, plavby a vodních cest, veřejné
dopravy,  městské  hromadné  a kombinované dopravy) včetně koordinace s
mezinárodními  systémy  a  mezinárodní  spolupráce  ve specializovaných
oborech  a  metodického  a  odborného  usměrňování  správních  úřadů  s
celorepublikovou působností.

2.  Tvorba a aktualizace celostátního rozvojového plánu sektoru dopravy
včetně koordinace s regionálními projekty.

3.  Tvorba celostátní dopravní politiky z hlediska telematiky a rozvoje
inteligentních dopravních systémů.

4.    Tvorba   celostátní   koncepce   financování   rozvoje   dopravní
infrastruktury.

5.   Tvorba   koncepce  zpracovávání  celostátních  územně  technických
podkladů   dopravní   politiky   státu   včetně  jejich  mezinárodní  a
mezirezortní koordinace.

6.  Tvorba komplexních programů rozvoje navigačních družicových systémů
a souvisejících aplikací.

15.

platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie dopravní politiky státu.

2.  Vývoj  a vytváření evropské koncepce rozvoje globálních navigačních
družicových systémů.

2.10.36 REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU

9.

platová třída

1. Projednávání a schvalování jízdních řádů na daném území.

10.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  rozvoje  drážních  dopravních systémů a komplexní
řešení dopravní obslužnosti obce.

2.  Šetření  příčin  a  okolností  vzniku mimořádných událostí v drážní
dopravě.

11.

platová třída

1. Celostátní koordinace kombinované dopravy v logistických přepravních
systémech v rámci dopravní soustavy.

2.  Posuzování  a schvalování technické způsobilosti drážních vozidel a
určených technických zařízení.

3.  Celostátní zajišťování agendy rušení drah, změn kategorie drah nebo
uzavíraní závazků veřejné služby na dráze.

4. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a
věcí.

5.  Koordinace a posuzování regulace provozování drah a drážní dopravy,
ochranného  pásma  dráhy  a ohrožení dráhy, bezpečnosti drah a drážního
provozu a funkce sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.

6.  Zjišťování  příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní
dopravě  se  škodou  velkého  rozsahu  a  postižením  na  zdraví včetně
kontroly uložených opatření.

7. Komplexní výkon drážní inspekce.

12.

platová třída

1.   Ověřování   typové   způsobilosti   drážních  vozidel  a  určených
technických zařízení.

2.  Tvorba  celostátních  zásad  pro  rozdělování  dotací na pořízení a
obnovu kolejových vozidel

a tvorba celostátních zásad pro rozdělování dotací kombinované dopravy.

3.  Metodické usměrňování rušení drah, změn kategorie drah a koordinace
uzavírání závazků veřejné služby na dráze.

4. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.

5. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.

6.  Koordinace podmínek shody systémů drah, drážních vozidel a zařízení
v rámci mezinárodní dopravy.

7.   Celostátní   usměrňování  a  koordinace  územní  ochrany  koridorů
dopravních cest včetně posuzování studií.

8. Tvorba koncepce regulace tarifů v železniční dopravě.

9.   Analýza   příčin  a  okolností  vzniku  mimořádných  událostí  při
provozování dráhy a drážní dopravy včetně návrhů systémových opatření k
jejich předcházení.

10. Stanovování celostátní metodiky výkonu drážní inspekce.

13.

platová třída

1.  Metodické  usměrňování  rozvoje  drah,  provozování  drah  a drážní
dopravy.  Tvorba  koncepce  a  zásad  pro  rušení  drah  s  ohledem  na
mezinárodní,  celostátní  a  regionální požadavky dopravní obslužnosti.
Tvorba   koncepce   postupů   privatizace   s   ohledem   na  zajištění
provozuschopnosti,  dopravní  obslužnosti  a  mezinárodních  závazků  v
drážní dopravě.

2.  Tvorba  koncepce a zásad kategorizace drah včetně výhledů s ohledem
na mezinárodní, celostátní a regionální požadavky dopravní obslužnosti.

3.  Stanovování  zásad  a  podmínek  pro  ověřování typové způsobilosti
drážních vozidel a určených technických zařízení.

4.   Tvorba   celostátní  koncepce  rozvoje  organizačních  struktur  a
informačních technologií v železniční dopravě.

5. Tvorba celostátní koncepce drážní inspekce.

2.10.37 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU

8.

platová třída

1.  Posuzování splnění podmínek k provozování silniční motorové dopravy
a taxislužby včetně vystavování průkazů způsobilosti.

2. Zajišťování agendy evidence řidičů nebo vozidel.

9.

platová třída

1. Projednávání a schvalování jízdních řádů na daném území.

2. Zajišťování licenční činnosti k provozování linky pravidelné linkové
osobní  dopravy  a  městské  hromadné  dopravy  a vydávání stanovisek k
jejich provozování.

3. Posuzování technické způsobilosti vozidel.

4.  Posuzování  podmínek  pro  udělování  řidičských  oprávnění  a  pro
odnímání,  omezování,  podmiňování,  vracení  a  rušení  podmínění nebo
omezení  řidičských  oprávnění,  ve  správním  řízení včetně posuzování
pravosti  řidičských  průkazů  Evropských společenství pro účely jejich
výměny.

5.   Posuzování  podmínek  pro  vydávání  řidičských  průkazů,  průkazů
profesní  způsobilosti  řidiče  a  paměťových  karet  řidiče  vozidel a
servisních paměťových karet.

6. Posuzování podmínek k provozování autoškoly a způsobilosti vozidel k
výcviku.

7.  Zajišťování programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti provozu na
pozemních  komunikacích  na  úrovni  obecních  úřadů  obcí s rozšířenou
působností.

10.

platová třída

1. Analýza regulace přístupu dopravců na dopravní cestu.

2.  Zajišťování  agendy  udělování  a  odnímání oprávnění k provozování
stanic technické kontroly a stanic měření emisí.

3.  Posuzování  a schvalování zařízení pro stanice technické kontroly a
měření emisí.

4.  Posuzování  a  ověřování  odborné  způsobilosti k řízení silničních
motorových vozidel.

5.  Komplexní  posuzování  technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného
nebo přestavěného nebo jednotlivě dovezeného silničního vozidla.

6.  Výkon  dopravního  úřadu  v  oblasti  mezinárodní dopravy ve smyslu
zákona o silniční dopravě.

7.   Samostatné   projednávání  vysoce  složitých  a  sporných  případů
přestupků  a  jiných  správních  deliktů proti bezpečnosti a plynulosti
provozu  na  pozemních  komunikacích,  například při způsobení dopravní
nehody  s  vysokou  závažností,  komplikovanými a spornými okolnostmi a
způsoby  spáchání  a  osobami  pachatelů  a  s  dlouhodobými  následky,
přezkoumávání  pravomocných  rozhodnutí,  příprava  rozhodnutí o obnově
řízení  a provádění nového řízení a příprava nového rozhodnutí o těchto
přestupcích.

8.  Zajišťování  celostátní  nebo  krajské  agendy  udělování výjimek z
omezení jízdy některých vozidel v provozu na pozemních komunikacích.

11.

platová třída

1. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a
věcí.

2.  Koordinace  a  posuzování  vydávání  licencí  v  mezinárodní osobní
dopravě a schvalování jízdních řádů v mezinárodní osobní dopravě.

3.  Stanovování  zásad  a podmínek pro provoz zařízení stanic technické
kontroly a měření emisí.

4.  Posuzování  technické  způsobilosti  typu  vozidel,  jejich částí a
samostatných konstrukčních celků Ministerstvem dopravy.

5. Udělování a odnímání akreditace k provozování výuky a výcviku řidičů
včetně  provádění  zkoušek  žadatelů  o  profesní  osvědčení a vydávání
profesního osvědčení pro učitele výuky a výcviku řidičů.

6.  Samostatné  posuzování  oznámení o přestupcích z hlediska vyloučení
podezření  ze  spáchání  trestných  činů  a  jiných  správních  deliktů
spáchaných  v  souvislosti  s  provozem  na  pozemních  komunikacích  a
vyhotovování  podnětů  o  podezření  ze  spáchání trestného činu včetně
jejich  předávání státnímu zastupitelství, popřípadě jinému příslušnému
orgánu činnému v trestním řízení.

7.  Zpracování  strategických  a  koncepčních  dokumentů  (programů)  k
prevenci  v  oblasti  bezpečnosti  provozu  na pozemních komunikacích v
kraji nebo hlavním městě Praze.

12.

platová třída

1.   Tvorba  celostátních  metodických  postupů  pro  potřeby  územních
samosprávných  celků  a  koordinace  konzultační a lektorské činnosti v
silniční dopravě a provozu na pozemních komunikacích.

2. Koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém.

3. Metodické usměrňování vnitrostátních podmínek přepravy.

4.  Navrhování  celostátních opatření a programů ke zvýšení bezpečnosti
provozu  na  pozemních  komunikacích  a jejich koordinace na regionální
úrovni včetně vyhodnocování účinnosti postupů preventivního působení.

5. Tvorba koncepce regulace tarifů v silniční a městské dopravě.

6.  Usměrňování  odborného  dohledu  nad  způsobilostí právnických osob
pověřených   posuzováním   shody  a  certifikací  výrobků,  stanovování
metodiky  pro  pověřené  homologační zkušebny a pověřené automobilové a
ostatní  zkušebny  působící  v  oblasti  technických  podmínek  provozu
vozidel na pozemních komunikacích.

7.  Posuzování  technického  stavu  a  úrovně  vozidel  v provozu České
republiky,   realizace   nápravných   opatření  a  předávání  povinných
informací orgánům Evropských společenství.

8.  Tvorba vzdělávacích programů pro technické vzdělávání specialistů v
oblasti technického stavu silničních vozidel v provozu.

9.  Stanovování  celostátní  postupů  pro  provádění zkoušek žadatelů o
profesní  osvědčení a vydávání profesního osvědčení pro učitele výuky a
výcviku a pro zkušební komisaře.

13.

platová třída

1.  Tvorba celostátní koncepce odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel  nebo  podmínek  provozu vozidel na pozemních komunikacích nebo
silniční nákladní dopravy.

2.  Zpracovávání celostátních zásad pro kontrolu vývoje nabídky kapacit
a vyhodnocování intenzity silniční nákladní dopravy.

3.  Stanovování  zásad  a podmínek pro ověřování technické způsobilosti
typu vozidel, jejich částí a samostatných konstrukčních celků.

4.  Tvorba celostátní koncepce stanic technické kontroly, stanic měření
emisí a technických silničních kontrol Policie České republiky.

5.  Tvorba  a  aktualizace  celostátní koncepce (strategie) bezpečnosti
silničního provozu, její koordinace na národní a mezinárodní úrovni.

6.  Tvorba celostátní koncepce péče o technický stav vozidel v provozu,
zejména  s ohledem na technickou bezpečnost, vliv na životní prostředí,
mezinárodní a mezirezortní koordinaci.

2.10.38 REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

8.

platová třída

1. Vedení rejstříku letadel a evidence leteckého personálu.

9.

platová třída

1.   Vydávání   osvědčení  leteckého  dopravce,  provozovatele  dopravy
aerotaxi, leteckých prací a ostatních leteckých činností.

2. Metodické usměrňování a mezinárodní koordinace leteckého rejstříku.

10.

platová třída

1.   Vydávání   povolení  právnickým  a  fyzickým  osobám  k  činnostem
zajišťujícím odbavovací procesy v civilním letectví.

2.  Zpracovávání  odborných  stanovisek  k  zajišťování  územní ochrany
leteckých  pozemních  zařízení v oblastech vymezených zvláštním právním
předpisem.

3.  Sledování  provozních  výkonů  a  charakteristik letadel a určených
výrobků  v civilním letectví k zachování jejich provozní způsobilosti a
vydání potřebných opatření.

4.   Celostátní  koordinace  při  přiznávání  kvalifikací  a  oprávnění
leteckého   personálu   a   provádění  teoretických  zkoušek  leteckého
personálu,  vydávání  osvědčení pro činnost leteckých škol a organizací
pro ostatní druhy výcviku.

5. Šetření leteckých nehod a incidentů.

6.  Posuzování  a  ověřování  způsobilosti k výkonu kontroly zavádění a
plnění  opatření  a  postupů  uvedených  v  bezpečnostních programech k
ochraně  civilního letectví před protiprávními činy a vydávání povolení
k této činnosti.

11.

platová třída

1.  Ověřování provozní způsobilosti leteckých pozemních zařízení včetně
systému řízení a zabezpečení letového provozu.

2.  Koordinace  a  posuzování  vydávání  osvědčení  leteckého dopravce,
provozovatele  dopravy  aerotaxi, leteckých prací a ostatních leteckých
činností  nebo  povolování provozování letišť a stanovení druhu letiště
včetně prověřování žadatelů o provozování letiště.

3.  Zpracovávání celostátní územní ochrany leteckých pozemních zařízení
v oblastech vymezených zvláštním právním předpisem.

4.  Zajišťování  agendy  licencí k obchodní letecké dopravě, pověření k
provozování   letových  provozních  služeb  a  souhlasů  k  provozování
leteckých  služeb,  agendy související s vydáváním provozních oprávnění
pro  letecké dopravce, schvalování letových řádů zahraničních leteckých
dopravců,  udělování povolení zahraničním leteckým dopravcům, udělování
přepravních práv v letecké dopravě.

5.  Šetření  leteckých nehod a incidentů s mimořádnými následky, k nimž
došlo za mimořádných okolností.

6.  Schvalování  bezpečnostních  programů  k ochraně civilního letectví
před protiprávními činy.

12.

platová třída

1.  Celostátní koncepce a mezinárodní koordinace preventivních činností
a  stanovení  metodiky  odborného  šetření leteckých nehod, incidentů a
dalších mimořádných událostí.

2. Ověřování typové způsobilosti letadel, letadlové a letecké techniky.

3.  Mezinárodní  koordinace  a určování kmitočtů pro použití v civilním
letectví.

4. Tvorba letových postupů a jejich zavádění do leteckého provozu.

5.  Mezinárodní  koordinace  a  schvalování  letových  řádů a leteckých
dopravců,    vydávání   provozních   oprávnění   zahraničním   leteckým
společnostem  a  udělování  přepravních  práv  letecké  dopravě  včetně
koncepce  vydávání  licencí  k  obchodním  činnostem v letecké dopravě,
pověření   k  provozování  letových  provozních  služeb  a  souhlasů  k
provozování leteckých služeb.

6.   Celostátní   letové   ověřování  provozní  způsobilosti  leteckých
pozemních  zařízení  včetně  komplexních  systémů  řízení a zabezpečení
letového provozu.

7.  Mezinárodní  koordinace  opravňování  leteckých  výrobců,  opravců,
projekčních kanceláří a zkušeben s mezinárodní působností.

13.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  rozvoje  systémů  řízení  a  zabezpečení letového
provozu.

2.  Stanovování  zásad  a  podmínek  pro  ověřování typové způsobilosti
letadel  a  letecké techniky ve spolupráci s mezinárodními organizacemi
odpovědnými za bezpečnost leteckého provozu.

3.   Mezinárodní  a  vnitrostátní  koordinace  a  stanovení  celostátní
metodiky  ověřování  způsobilosti  leteckých  pozemních zařízení včetně
komplexních systémů řízení a bezpečnosti letového provozu.

4.  Celostátní koordinace a usměrňování ochrany civilního letectví před
protiprávními  činy  včetně  tvorby  národních  bezpečnostních programů
mimořádných opatření a postupů.

2.10.39 REFERENT PRO PLAVBU A VODNÍ CESTY

8.

platová třída

1. Vedení plavebního a námořního rejstříku.

2.  Posuzování  způsobilosti  staveb  na  sledovaných vodních cestách a
umístění plavebních znaků.

3.   Posuzování  splnění  podmínek  k  provozování  vnitrozemské  vodní
dopravy.

9.

platová třída

1. Komplexní kontrolní činnost v oboru plavby a vodních cest.

2. Provádění cejchování plavidel.

3.  Metodické usměrňování a mezinárodní koordinace námořního plavebního
rejstříku.

4.  Zpracovávání  pokynů pro dodržování předpisů v oblasti vnitrozemské
plavby.

10.

platová třída

1.  Ověřování  typové  způsobilosti  a provozní způsobilosti plovoucích
strojů a zařízení.

2. Posuzování a schvalování technické způsobilosti plavidel.

3. Zpracovávání kategorizace vodních cest.

4. Koordinace provozu v rámci mezinárodního plavebního systému.

5. Sestavování plánů výstavby a rekonstrukcí.

6. Odborné šetření plavebních nehod.

11.

platová třída

1. Ověřování typové způsobilosti plavidel.

2.  Šetření plavebních nehod s mimořádnými následky. Odborné zjišťování
příčin námořních nehod.

3.  Koordinace provozování vodní dopravy na území nebo přes území České
republiky zahraničním provozovatelem.

4.   Stanovování   standardů  pro  zřizování  a  provozování  veřejných
přístavů.

5.  Stanovování  zásad pro výběr osob provádějících ověřování technické
způsobilosti v oblasti námořní a vnitrozemské plavby.

6. Zpracovávání vnitrostátních přepravních podmínek pro přepravu osob a
věcí.

7.  Zpracování  kriterií  a  dat  (plavební  mapy,  technické parametry
plavebních  komor, monitoring říční cesty, průtoky, hydrometeorologické
informace)  pro  koordinaci  plavebního  systému  v rámci mezinárodního
systému provozu na vodních cestách.

12.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce a mezinárodní koordinace preventivních
činností  a stanovení metodiky odborného šetření plavebních a námořních
nehod, incidentů a dalších mimořádných událostí.

2.  Stanovování  zásad  a  podmínek  pro  ověření  typové  způsobilosti
plavidel.

3.  Tvorba  celostátní  koncepce,  mezinárodní  koordinace  a stanovení
metodiky plavebního provozu.

13.

platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje námořní plavby.

2. Tvorba koncepce rozvoje vnitrozemské plavby.

2.10.40 REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE

9.

platová třída

1. Zajišťování agendy zvláštního užívání pozemních komunikací a přesunů
vojenské  techniky,  povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných
nákladů.

2.  Souhrnné  odborné práce při provádění prevence v oblasti provozu na
pozemních komunikacích, například řešení systémových opatření v oblasti
dopravního značení.

3. Výkon silničního správního úřadu ve věcech správních deliktů.

10.

platová třída

1. Zajišťování celostátní agendy výjimek ze zákazu jízdy na dálnicích a
silnicích I. třídy.

2.  Kategorizace  dálnic  a  silnic  nebo užívání dálnic a rychlostních
silnic s celostátní působností.

3.   Sestavování  plánů  výstavby  a  rekonstrukcí  komunikací,  mostů,
podchodů a systémů centrálního řízení dopravy.

4.  Koordinace  a usměrňování zvláštního užívání pozemních komunikací a
přesunů  vojenské  techniky,  povolování  přepravy  zvlášť těžkých nebo
rozměrných nákladů.

5.  Výkon  silničního  správního  úřadu  v působnosti obce s rozšířenou
působností.

11.

platová třída

1.  Posuzování  a ověřování odborné způsobilosti osob v oboru pozemních
komunikací.

2.  Výkon  silničního  správního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního
města Prahy.

3.   Zpracování   odborných   stanovisek   ve   věci  výstavby  dálnic,
rychlostních  silnic a silnic I. třídy a k příslušným technickým normám
a předpisům.

4.  Koordinace a posuzování povolování zvláštního užívání silnic formou
přepravy  zvlášť  těžkých  nebo  rozměrných předmětů a užívání vozidel,
jejichž  rozměry  nebo  hmotnost  přesahují  míru stanovenou zvláštními
předpisy, pokud trasa přesahuje územní obvody krajů.

5.  Výkon  dopravně-inženýrské  činnosti  na  úseku dálnic a silnic pro
motorová  vozidla  včetně  posuzování  automatizovaných  systémů řízení
silničního  provozu  na  těchto  pozemních  komunikacích  s  celostátní
působností.

6.   Příprava   programů  výstavby  a  obnovy  pozemních  komunikací  v
působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

12.

platová třída

1. Výkon silničního správního úřadu v působnosti Ministerstva dopravy.

2.  Příprava programů výstavby a obnovy dálnic, rychlostních komunikací
a silnic I. třídy.

3.  Příprava  a  tvorba celostátních závazných předpisů pro vypracování
investičních   záměrů   a   hodnocení  ekonomické  efektivnosti  staveb
pozemních komunikací.

4.  Posuzování  a  schvalování  investičních  záměrů  a projektů staveb
dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.

5.  Koordinace  a  usměrňování  výkonu  silničních  správních  úřadů  v
působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

13.

platová třída

1.  Tvorba  a koordinace programů technického rozvoje za obor pozemních
komunikací.

2.  Celostátní koordinace a usměrňování státní správy v oboru pozemních
komunikací včetně silničních správních úřadů.

2.10.41 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY

10.

platová třída

1.  Koordinace  a  metodické  usměrňování  kvality a efektivity veřejné
správy a veřejných služeb v obci.

11.

platová třída

1.  Příprava  a  tvorba  rozhodnutí  o odnětí a určení výkonu přenesené
působnosti  obce  včetně  rozhodování  o  převodu  příspěvku  na  výkon
přenesené působnosti.

2.  Zpracovávání  vývojových  analýz a rozborů ucelených oblastí výkonu
veřejné   správy  a  jejich  vyhodnocování  z  ekonomických,  právních,
kvalitativních, organizačně-technických nebo jiných hledisek.

3.  Koordinace  a  metodické  usměrňování  kvality a efektivity veřejné
správy a veřejných služeb v obci s rozšířenou působností.

12.

platová třída

1.  Komplexní  kontrola  výkonu  samostatné  působnosti svěřené orgánům
územních  samosprávných celků včetně související koordinační činnosti a
celostátní metodické činnosti.

2.  Metodické  usměrňování územních samosprávných celků na úseku jejich
samostatné  a  přenesené působnosti. Koordinace činnosti ministerstev a
dalších  ústředních  správních  úřadů  při usměrňování výkonu přenesené
působnosti územních samosprávných celků.

3.  Zpracovávání  celostátních  vývojových  analýz  a rozborů ucelených
oblastí  výkonu  veřejné  správy a jejich vyhodnocování z ekonomických,
právních, organizačně-technických a jiných hledisek.

4.  Tvorba  koncepce  veřejné  správy a veřejných služeb v kraji nebo v
územně   členěném   statutárním   městě   včetně  koordinace  realizace
strategických cílů k zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb.

5.  Koordinace  a  metodické  usměrňování  kvality a efektivity veřejné
správy a veřejných služeb rezortu.

6.  Komplexní  výkon  dozoru  nad zákonností právních předpisů a jiných
opatření  orgánů  územních  samosprávných celků nebo územních správních
úřadů.

13.

platová třída

1.  Koordinace  a  metodické  usměrňování  souladu  právních předpisů a
jiných  opatření  územních  samosprávných  celků  s právním řádem České
republiky  a  komplexní  výkon  státního dozoru nad zákonností činnosti
územních samosprávných celků včetně zajišťování nápravy nezákonnosti.

2.   Koordinace  a  metodické  usměrňování  kontroly  na  úseku  výkonu
samostatné  působnosti  svěřené  orgánům  územních  samosprávných celků
včetně   vypracovávání  zásadních  stanovisek  a  stanovování  obecných
postupů aplikace právních předpisů.

3.  Tvorba  koncepce  a  celostátní  koordinace kontrol činnosti orgánů
územních  samosprávných  celků  ve  spolupráci  s  ostatními ústředními
správními  úřady  včetně  vyhodnocování  jejich výsledků a zpracovávání
systémových návrhů opatření.

4.  Všeobecná  celostátní  koordinace  a  metodické  usměrňování orgánů
územních samosprávných celků.

5. Tvorba koncepce výkonu státní správy v území a v podmínkách územních
samosprávných celků se zaměřením na ekonomickou, finanční, kompenzační,
dislokační  a  právní  problematiku včetně tvorby koncepce příspěvků na
výkon státní správy územním samosprávným celkům a srovnávacích analýz.

6.  Tvorba  koncepce  a komplexní koordinace veřejné správy a veřejných
služeb  rezortu  včetně  realizace  strategických  cílů  k zefektivnění
veřejné správy a veřejných služeb.

7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování činnosti ministerstev,
jiných  ústředních  správních  úřadů  a  orgánů veřejné správy na úseku
kvality a efektivity veřejné správy a veřejných služeb.

14.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce kontroly, inspekce a dozoru vykonávané
všemi orgány veřejné správy.

2. Tvorba koncepce správního trestání a správního procesu.

3. Tvorba koncepce uspořádání a výkonu veřejné správy.

4.  Tvorba  celostátní  koncepce  efektivní  veřejné správy a veřejných
služeb včetně koncepce regulatorního prostředí, kvality a elektronizace
veřejné  správy,  rozvoje  lidských  zdrojů ve veřejné správě a systému
její realizace.

5. Tvorba koncepce a komplexní koordinace výkonu veřejné správy svěřené
orgánům   územních   samosprávných  celků  včetně  koncepce  celostátní
koordinace  promítání  judikatury Ústavního soudu v právních předpisech
územních samosprávných celků na úseku jejich samostatné působnosti.

15.

platová třída

1. Tvorba koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy.

2.10.42 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

6.

platová třída

1. Samostatná příprava podkladů pro autorizaci k nakládání s chemickými
látkami  a  přípravky a provádění dalších dílčích odborných činností na
jednotlivých úsecích životního prostředí.

7.

platová třída

1.  Vyřizování  věcí případů ve správním řízení v jednotlivých složkách
životního   prostředí  (ovzduší,  vody,  půdy,  horninového  prostředí,
odpadů,   ochrany   přírody,   myslivosti,   rybářství,  ochrany  lesa,
zemědělství, chemických látek a environmentálního vzdělávání a osvěty).

2. Příprava plánu péče o chráněné území.

3.  Dílčí  inspekční a dozorová činnost v ochraně životního prostředí v
předem vymezeném dílčím rozsahu.

8.

platová třída

1. Inspekce zdrojů znečištění.

2.  Posuzování  výsledků  analýz odebraných vzorků látek znečišťujících
životní  prostředí  včetně  zpracovávání  věcných dat a evidence zdrojů
znečištění životního prostředí včetně správního rozhodnutí.

3.  Zajišťování  agendy správy jednotlivých složek životního prostředí.
Poskytování   metodické,   kontrolní  a  konzultační  činnosti  orgánům
samosprávy,  státní  správy  a  dalším  osobám  v  dílčích případech na
svěřeném  úseku  státní  správy,  například  na úseku vody a chemických
látek.

4. Příprava a projednávání plánu péče o chráněné území.

9.

platová třída

1.   Navrhování   a   realizace   protipovodňových  opatření  a  řešení
ekologických havárií v dílčích povodích.

2.  Řešení  méně  složitých místních ekologických havárií na území a na
vodních tocích místního významu.

3. Zajišťování agendy správy složek životního prostředí (ovzduší, vody,
půdy,  horninového  prostředí,  odpadů,  ochrany  přírody,  myslivosti,
rybářství,  péče  o les, zemědělství, chemických látek a přípravků nebo
environmentálního  vzdělávání  a  osvěty),  odborné  posuzování  zdrojů
znečištění  jednotlivých  složek  životního prostředí včetně metodické,
kontrolní a konzultační činnosti.

4.  Vyhodnocování  výsledků měření velkých zdrojů znečišťování, emisí u
zdrojů znečišťování kontinuálními analyzátory, verifikace vstupních dat
registru  zdrojů  znečišťování  ve  složkách životního prostředí včetně
správního rozhodnutí.

5.  Samostatné provádění specializovaných kontrol a státního dozoru nad
plněním  povinností  daných zákony o životním prostředí právnickým nebo
fyzickým  osobám  oprávněným k podnikání podle obvyklých postupů včetně
přípravy návrhu opatření a rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností
stanovených   předpisy   o  ochraně  životního  prostředí  nebo  jejich
prominutí,  například  o  pozastavení  nebo ukončení činnosti fyzických
nebo  právnických  osob,  o  pozastavení  platnosti  osvědčení vydaného
pověřenou osobou.

6.  Kontrola  vydávání  souhlasů  k  povolování  staveb  velkých zdrojů
znečišťování,   provádění   revizí   u   zdrojů  znečištění  a  šetření
havarijního znečištění vod, kontrola nakládání s určitými druhy odpadu,
zaměřená  na  speciální  způsoby  úpravy,  zneškodňování nebo využívání
odpadů.

7.  Vyhodnocování  inspekční  činnosti  v jednotlivých složkách ochrany
životního prostředí na regionální úrovni.

10.

platová třída

1. Koordinace protipovodňových opatření v lokálně ohroženém území.

2. Koordinace řešení ekologických havárií na daném území.

3.  Metodické  usměrňování  orgánů územních samosprávných celků, státní
správy   a  dalších  osob  na  jednotlivých  úsecích  správy  životního
prostředí.

4. Koordinace státní správy na úsecích ovzduší, vody, půdy, horninového
prostředí,  odpadů, ochrany přírody, myslivosti, rybářství, péče o les,
zemědělství,  chemických  látek  a  přípravků, geneticky modifikovaných
organizmů,  biocidů,  prevence závažných havárií, způsobených vybranými
nebezpečnými   chemickými   látkami   a   přípravky,  environmentálního
vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí.

5.  Komplexní výkon státní správy na úseku ovzduší, vody, půdy, odpadů,
ochrany  přírody,  myslivosti,  rybářství,  péče  o  les,  zemědělství,
chemických  látek  a  přípravků,  geneticky  modifikovaných  organizmů,
biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami a přípravky, posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované  prevence,  environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti
životního  prostředí  v  působnosti  kraje,  hlavního  města Prahy nebo
územně členěného statutárního města.

6. Koordinace odpadového hospodářství v rámci kraje nebo hlavního města
Prahy.

7.  Provádění  specializovaných  odborných  činností  na  úseku ochrany
životního  prostředí, například vypracovávání stanovisek k dokumentacím
posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  u  staveb, posuzování staveb
závažných   technologií   velkých  zdrojů  znečišťování,  vypracovávání
metodických  pokynů  pro  prověrky  životního prostředí určitého oboru,
kontrola   správnosti   výsledků  autorizovaných  měření  znečišťování,
provádění  lektorské,  konzultační a poradenské činnosti v jednotlivých
složkách životního prostředí.

8.  Provádění  státního  dozoru  a inspekce životního prostředí v celém
rozsahu  působnosti  územních  orgánů  státní  správy,  odborně náročná
inspekční  a  dozorová  činnost  ve  zvláště  chráněných  územích a při
ochraně  zvláště chráněných druhů organismů, kontrola způsobu hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů pověřenými osobami. Vyhodnocování trendů
a stanovení priorit kontrolní činnosti v ochraně přírody a krajiny.

9. Řešení důsledků starých ekologických zátěží.

11.

platová třída

1. Koordinace řešení důsledků starých ekologických zátěží v kraji.

2.  Koordinace  státní  správy  na  úseku  ovzduší, vody, půdy, odpadů,
ochrany  přírody,  myslivosti,  rybářství,  péče  o  les,  zemědělství,
chemických  látek  a  přípravků,  geneticky  modifikovaných  organizmů,
biocidů, prevence závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami a přípravky, environmentálního vzdělávání a osvěty v
oblasti  životního  prostředí nebo na úseku posuzování vlivů na životní
prostření  a  integrované  prevence  nebo předcházení ekologické újmě v
působnosti   kraje,   hlavního   města   Prahy  nebo  územně  členěného
statutárního města.

3.  Analýza  a  vyhodnocování  aspektů  jednotlivých  složek  životního
prostředí v rámci kraje nebo hlavního města Prahy.

4.  Celostátní  koordinace  a  usměrňování kontroly dodržování právních
předpisů pro geologické práce.

5.   Analýza,  posuzování  a  vyhodnocování  přírodních  zdrojů  včetně
osvědčování podle příslušných právních předpisů.

6.  Celostátní  koordinace  jednotlivých  složek systému protipovodňové
činnosti.

7.  Dokumentace  přírodních  zdrojů  a  jednotlivých  složek  životního
prostředí  pro  účely územního plánování z celostátních hledisek nebo z
hlediska  kraje  nebo  hlavního  města  Prahy včetně posuzování souladu
hledisek životního prostředí a územně plánovací dokumentace.

8. Koordinace řešení závažných ekologických havárií.

9.  Zpracování koncepce ochrany životního prostředí, nakládání s odpady
a  využívání  přírodních  zdrojů  v  daném území. Posuzování úplnosti a
správnosti  řešení  ve  vztahu k platné právní úpravě u nejsložitějších
řízení v ucelených oblastech ochrany životního prostředí.

10.   Komplexní   výkon  inspekce  v  jednotlivých  složkách  životního
prostředí.

11.   Příprava  a  zpracovávání  plánů,  bilancí,  programů,  expertiz,
posudků,   analýz  a  obdobných  krajských  metodických  dokumentů  pro
problematiku jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.

12.

platová třída

1.   Stanovování  obecných  postupů  likvidace  opuštěných  průzkumných
důlních děl a starých důlních děl.

2.  Příprava a zpracovávání plánů, bilancí, programů, expertiz, posudků
a   obdobných   celostátních  metodických  dokumentů  pro  problematiku
jednotlivých složek životního prostředí a dalších oborů.

3.  Příprava  a  zpracovávání  politiky  jednotlivých  složek životního
prostředí  v  kraji nebo hlavním městě Praze v návaznosti na celostátní
hlediska.

4. Tvorba metodiky informačního systému o životním prostředí.

5.   Celostátní   koordinace   a  kontrola  pohybu  odpadů  na  základě
mezinárodních úmluv (výkon funkce ohniskového bodu).

6.  Posuzování účinnosti státní politiky životního prostředí z hlediska
priorit a hlavních směrů.

7.  Celostátní  koordinace a usměrňování rozhodovacích procesů u zdrojů
znečištění životního prostředí.

8. Celostátní koordinace a usměrňování systému ochrany před povodněmi.

9. Zpracovávání koncepce politiky životního prostředí v daném území.

10. Celostátní usměrňování výkonu státní správy v životním prostředí.

11.  Koordinace  ochrany  a  péče  o  zvláště  chráněná území národního
významu  a  evropsky  významné  lokality  s  celostátní  nebo  krajskou
působností.

12.  Posuzování a schvalování nových technologií a analytických rozborů
směsí  látek  sloužících  k  ochraně  životního  prostředí s celostátní
působností,  příprava  návrhů  na  řešení  nestandardních  a  krizových
situací   pro  orgány  státní  správy  s  celorepublikovou  působností,
metodické   vedení  regionálních  pracovišť  ochrany  složek  životního
prostředí.

13.  Celostátní  koordinace  a  metodické  usměrňování inspekce ochrany
životního prostředí.

13.

platová třída

1.  Stanovování  celostátních  obecných  zásad  a realizačních struktur
ochrany  životního  prostředí,  tvorby  a  ochrany  přírody  a krajiny,
ovzduší,  vod,  půdy,  horninového prostředí, odpadového hospodářství a
ochrany  před  povodněmi  a vyhodnocování účinnosti celostátní koncepce
ochrany životního prostředí.

2.  Koordinace postupu všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů
státní  správy  ve  věcech životního prostředí, koordinace regionálních
systémů ochrany životního prostředí.

3.   Zpracovávání  celostátních  koncepčních  zásad  ochrany  životního
prostředí  v  oblasti  energetiky,  dopravy,  zemědělství,  nakládání s
odpady,  těžby  a  zpracování  nerostů,  rekreace  a turistiky, plánů v
oblasti  vod  a  programů  opatření,  dokumentace  ve věcech územních a
stavebních  včetně  posuzování  a  ověřování jejich souladu se zásadami
státní politiky životního prostředí.

4.  Stanovování  obsahových směrů a programů vrchního státního dozoru v
životním prostředí včetně sjednocení rozhodovací praxe správních orgánů
a   případných   změn  a  doplňků  platného  právního  stavu  životního
prostředí.

5.  Celostátní  metodické usměrňování výkonu správy životního prostředí
nebo  geologie  a  koordinace  postupu  při uplatňování práva životního
prostředí.

6.   Celostátní   koordinace   a  usměrňování  zpracovávání  expertních
stanovisek a posudků ve věcech ochrany životního prostředí.

7.  Celostátní  koordinace  zpracovávání  svodných  plánů  nakládání  s
odpady.

8.  Stanovování  obecných  zásad a principů pro hodnocení kvality vod a
ovzduší,  pro  stanovování  zón,  plánů,  programů, emisních a imisních
limitů.

9.  Stanovování  obecných  zásad  a  principů  řešení  důsledků starých
ekologických  zátěží  v  životním  prostředí, havarijního zajišťování a
likvidace  starých  důlních  děl,  kontaminovaných  půd  a odstraňování
následků přírodních katastrof.

10.  Vymezování  souboru  látek  znečišťujících  životní prostředí jako
součást celostátního systému prevence ochrany životního prostředí.

11.  Stanovování obecných zásad a principů vymezování území se zvláštní
geologickou   stavbou,   území   se   starými   ekologickými  zátěžemi,
zaplavovaných  území,  citlivých  a  zranitelných  oblastí,  chráněných
oblastí  přirozené  akumulace  vod  (CHOPAV),  ochranných pásem vodních
zdrojů a povrchových vod vhodných pro život ryb.

12.   Celostátní   koordinace   systému   prevence   škod   v   oblasti
environmentálních   rizik   (chemické   látky  a  přípravky,  geneticky
modifikované organizmy, biocidy, závažné havárie).

13.  Tvorba  celostátní  koncepce  inspekce  a dozoru v oblasti ochrany
životního prostředí.

14.

platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce ochrany přírody nebo péče o krajinu.

2.  Tvorba celostátní koncepce geologie a ochrany horninového a půdního
prostředí  nebo  odpadového  hospodářství nebo ochrany vod nebo ochrany
ovzduší nebo ochrany klimatu.

3.  Stanovování  systémových přístupů a východisek pro posuzování vlivů
na životní prostředí.

4.  Tvorba  koncepce  obecného  uplatňování  principů ochrany životního
prostředí – vrchního státního dozoru v životním prostředí.

5.   Tvorba   celostátní  koncepce  integrované  prevence  a  omezování
znečištění životního prostředí.

6. Tvorba celostátní koncepce prevence škod v oblasti environmentálních
rizik.

15.

platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce životního prostředí.

2.10.43 REFERENT STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBY

7.

platová třída

1.  Zpracovávání  statistických podkladů pro analytickou činnost státní
statistické služby.

2.  Odborné  zpracovávání  podkladů  pro  tvorbu  technických  projektů
jednotlivých statistických

zjišťování.

3.  Zajišťování  sběru statistických údajů ze zpravodajských jednotek a
kontrola  průběhu  jejich  zpracovávání v působnosti státní statistické
služby.

4.   Sběr,   kontrola   a   zpracovávání  dat  a  údajů  při  složitých
statistických šetřeních.

8.

platová třída

1.  Navrhování vazeb mezi ukazateli jednotlivých státních statistických
zjišťování.

2. Odborné zpracovávání dílčích částí statistických analýz.

3.  Zjišťování  statistických  údajů  v  územním  celku  v rámci státní
statistické  služby  včetně  zajišťování  požadavků  na charakteristiky
statistického souboru.

9.

platová třída

1. Koordinace zjišťování statistických údajů v rámci státní statistické
služby  za stanovený soubor zpravodajských jednotek, provádění kontrol,
řešení závažných i orientačních chyb.

2.  Metodické  usměrňování úsekových statistik pro oblastní statistické
orgány  a  metodické  zajišťování  jednoduchých statistických šetření v
rámci státní statistické služby.

10.

platová třída

1.  Koordinace  přípravy  jednotlivých  statistických  zjišťování  mezi
jednotlivými pracovišti státní statistické služby.

2.  Věcná  analýza  požadavků uživatelů statistických informací, jejich
transformace   do   podoby   statistických  ukazatelů  pro  poskytování
informačních služeb.

3.  Stanovování  zásad  a  postupů  na  vymezeném  úseku  statistiky  s
celostátní působností.

4. Koordinace činnosti územních pracovišť statistické služby.

5.  Zpracovávání  nestandardních  výstupů  a  analytické  vyhodnocování
výsledků statistických zjišťování podle zadání.

6.   Organizování   složitých   celostátních  statistických  výběrových
šetření.

11.

platová třída

1.  Tvorba  jednotlivých  typů  metodických  zásad,  postupů,  pokynů a
nástrojů    statistiky,    například   definování   ukazatelů,   tvorba
statistických   číselníků  a  statistických  klasifikací  s  celostátní
působností a řešení nestandardních případů.

2.  Komplexní  správa statistických registrů v rámci státní statistické
služby.

3.  Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických
zjišťování odvětvových a průřezových statistik.

4.  Hodnocení  konzistence  výsledků  statistických zjišťování a jejich
porovnávání s ostatními dostupnými zdroji dat.

5.  Odborné  zpracovávání  podkladů  a  syntéza souborů statistických a
dalších údajů pro přípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcí.

6.    Analytické   posouzení   a   transformace   požadavků   uživatelů
statistických   informací   do   systému   poskytovaných  statistických
informací.

12.

platová třída

1. Komplexní tvorba statistických registrů, statistických klasifikací a
statistických  číselníků  s  celostátní  působností  harmonizovaných na
mezinárodní standardy a jejich aktualizace.

2.  Tvorba  matematicko-  statistických metod pro výběrová zjišťování a
jejich   dopočty   a   inputace.  Tvorba  a  aplikace  metod  sezónního
očišťování, hodnocení a řízení kvality dat.

3.  Zpracovávání  komplexních  analýz výsledků úsekových a regionálních
statistik  v  rámci  státní  statistické  služby a kvalifikované odhady
vývoje ekonomických, sociálních a ekologických ukazatelů.

4.  Tvorba  metodiky  úsekových statistik a potřebných metainformací na
celostátní  úrovni  v  návaznosti  na  další  orgány  státní  správy  a
uživatele statistických informací v souladu s mezinárodními požadavky a
doporučeními.

5.  Zpracovávání  nestandardních  komplexních  statistických  výstupů o
ekonomickém,   sociálním,  ekologickém  a  demografickém  vývoji  České
republiky  a  jejich  částí, koordinační a gesční činnost v poskytování
těchto výstupů do zahraničí.

6. Tvorba technologického postupu zpracování celostátních statistických
zjišťování.

7.  Provádění  analýz  pro  ověření  konzistence  statistických  dat  a
zpracovávání aktuálních analytických případových studií a materiálů.

8. Tvorba bilančních agregátů makroekonomických ukazatelů.

9. Koordinace statistické analýzy a vývoje.

10.  Tvorba  metodiky  statistických  datových skladů a tržišť a jejich
integrace.

13.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  komplexní metodiky a obecných postupů na úrovni
mezinárodních  standardů  včetně  normotvorné  činnosti  v oboru státní
statistické   služby,   evropského  statistického  systému,  základních
registrů nebo predikcí a analýz.

2.  Tvorba  koncepcí  informační  a  publikační politiky v oboru státní
statistické   služby,  volební  statistiky,  základních  registrů  nebo
predikcí a analýz.

3. Tvorba integračních nástrojů statistické služby a jejich koordinace.

4.   Metodické   vymezování   makroekonomických   analýz   a   predikcí
ekonomického,  sociálního,  ekologického a demografického vývoje včetně
ověřování  a  využívání  matematicko-statistických  metod  pro  potřeby
státní statistické služby.

5.  Sestavování  národních  účtů,  vytváření odhadů semidefinitivních a
definitivních   výsledků   vývoje   hrubého  domácího  produktu  včetně
metodického vymezování zásadních položek.

6.  Tvorba  koncepce jednotlivých subsystémů statistického informačního
systému a vymezení vazeb na ostatní subsystémy statistické služby.

14.

platová třída

1.   Tvorba   celostátní   koncepce   státní  statistické  služby  nebo
statistického informačního systému České republiky.

2.  Tvorba  koncepce systému analýz a prognóz sociálního, ekonomického,
ekologického  a  demografického  vývoje  České  republiky  a informační
politiky.

3.   Celostátní  koordinace  tvorby  koncepce  rezortních  statistik  a
evropského statistického systému.

4.  Tvorba  koncepce  rozvoje  systému čtvrtletních a ročních národních
účtů a jejich koordinace.

15.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  a  strategie státního statistického systému České
republiky.

2. Vývoj a vytváření jednotného evropského statistického systému.

2.10.44 REFERENT ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ

7.

platová třída

1.  Odborné  práce při přípravě, výběru a vyhodnocování údajů o vzniku,
zániku  nebo změně práv k nemovitostem nebo údajů o geometrickém určení
nemovitostí  s využitím rozsáhlé podkladové dokumentace pro poskytování
údajů z katastru nemovitostí.

8.

platová třída

1.  Provádění  posuzování způsobilosti jednoduchých právních listin pro
zápis   do   katastru  nemovitostí,  přípravných  činnosti  při  obnově
katastrálního  operátu  a  dalších obdobných odborných specializovaných
prací při vedení katastru nemovitostí a obnově katastrálního operátu.

2.  Provádění  zeměměřických  činností  ve  veřejném  zájmu,  například
zpracování  podkladů  pro  vedení  a  správu  bodových  polí  a dalších
obdobných odborných specializovaných zeměměřických činností.

9.

platová třída

1.  Provádění  odborných  specializovaných  prácí  při  vedení katastru
nemovitostí a obnově katastrálního operátu, například zápisů v řízeních
o  vkladech  a  záznamech  na  základě  složitých  změn  věcných  práv,
zjišťování  průběhu  hranic,  vyhlašování platnosti obnoveného operátu,
revize  údajů  katastru  nemovitostí v součinnosti s vlastníky a jinými
oprávněnými   včetně   projednávání   zjištěných   nesouladů  a  jejich
odstraňování  a  kontroly  zpracování  změn a úplnosti jejich provedení
nebo činností spojených s potvrzováním geometrických plánů.

2.   Samostatné   provádění   odborných   specializovaných   prací  při
zeměměřických  činnostech  ve  veřejném  zájmu,  například zpracovávání
rozhodnutí o zřízení, přemístění nebo rušení bodů bodových polí.

3.  Samostatné  provádění  kontrolních  činností  při  vedení  katastru
nemovitostí  vyplývajících  z  právních  předpisů,  například  kontrola
správnosti dat písemného a grafického operátu katastru nemovitostí.

10.

platová třída

1.  Provádění  ověřování  správnosti provedených změn v obsahu katastru
nemovitostí  na  podkladě  rozhodnutí a jiných právních listin a jejich
zplatnění   v   informačním   systému   katastru  nemovitostí,  odborné
zpracovávání  a příprava podkladů pro vydání rozhodnutí o opravě chyb v
obsahu    katastru   nemovitostí   a   zpracovávání   projektů   obnovy
katastrálního  operátu a dalších obdobných systémových prácí při vedení
a obnově katastrálního operátu.

2.  Posuzování  a ověřování kvality výsledků zeměměřických činností při
správě  celostátních  databází  geografických  dat  a provádění dalších
obdobných systémových zeměměřických prací ve veřejném zájmu.

3.  Samostatné  provádění  speciálních  kontrol  výkonu správy katastru
nemovitostí  a  výsledků zeměměřických činností provedených ve veřejném
zájmu v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu.

11.

platová třída

1. Systémové práce při vedení a obnově katastrálního operátu, například
rozhodování  o návrzích na vklad práv k nemovitostem, o opravách chyb v
katastru,  o změnách hranic katastrálních území, o námitkách při obnově
katastrálního  operátu, o přebírání výsledků zeměměřických činností pro
obnovu  katastrálního operátu nebo o porušení pořádku na úseku katastru
nemovitostí.

2.   Provádění  systémových  zeměměřických  prací  ve  veřejném  zájmu,
například usměrňování a zpracovávání obecných metod a postupů provádění
zeměměřických  činností  ve  veřejném  zájmu, posuzování způsobilosti a
kvality  přebíraných  dat  z  jiných informačních systémů k aktualizaci
celostátně spravovaných informačních systémů zeměměřictví.

3. Komplexní zpracovávání a vyhodnocování výsledků kontrolní činnosti v
oblasti katastru nemovitostí a zeměměřictví.

12.

platová třída

1.  Koordinace  vkladu  práv  do  katastru  nemovitostí  a  vyhlašování
platnosti   nového   katastrálního   operátu   a   provádění  obdobných
systémových  specializovaných  prací  při vedení a obnově katastrálního
operátu, například navrhování systémových řešení nejsložitějších návrhů
na  vklad  práv  do  katastru  nemovitostí  nebo koordinace rozvojových
projektů katastru nemovitostí.

2.  Koordinace  zeměměřických  činností  ve  veřejném zájmu a provádění
obdobných  systémových  specializovaných  prací,  například  celostátní
koordinace  a  metodické usměrňování řízení o porušení pořádku na úseku
zeměměřictví,  koordinace  koncepcí  a  projektů zeměměřických činností
celostátního případně mezinárodního rozsahu a významu.

3.   Koordinace   procesu   rozhodování  o  odvolání  proti  rozhodnutí
katastrálních úřadů a o porušení pořádku na úseku zeměměřictví.

13.

platová třída

1.   Celostátní   koordinace  a  usměrňování  zeměměřictví  a  katastru
nemovitostí,  tvorba  střednědobých  koncepcí vedení a obnovy katastru,
zpracovávání   koncepce   a  koordinace  kontrolní  činnosti  na  úseku
zeměměřictví a katastru.

14.

platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje zeměměřictví a katastru nemovitostí.

2.10.45 REFERENT BÁŇSKÉ SPRÁVY

9.

platová třída

1.  Kontrola  hornických  hinností  a  činností  prováděných  hornickým
způsobem v předem vymezeném dílčím rozsahu.

10.

platová třída

1.   Výkon   státní  báňské  správy  nad  ochranou  zdraví  při  práci,
bezpečností   technických   zařízení,  požární  ochranou  v  podzemí  a
pracovními   podmínkami  v  organizacích,  které  vykonávají  hornickou
činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.

2.  Výkon  státní  báňské  správy nad bezpečností a ochranou zdraví při
práci  a  bezpečností  provozu  při výzkumu, vývoji, výrobě, uvádění do
oběhu,   používání   a   ničení   výbušnin,  spojené  s  vysokou  mírou
odpovědnosti   za   vznik  neodstranitelných  škod,  obecného  ohrožení
majetku,  zdraví  a  života osob v případě vydání chybného příkazu nebo
rozhodnutí.

3.  Výkon  specializovaných činností při zajišťování úkolů a koordinaci
prací  při  vybírání,  správě  a přerozdělování finančních prostředků z
úhrad  z  dobývacích  prostorů  a vytěžených vyhrazených nerostů včetně
kontroly správnosti výpočtu, včasnosti plateb, stanovení pokut a penále
a  zajišťování  rozdělení  přijatých  úhrad oprávněným příjemcům (obce,
stát).

4.  Výkon  specializovaných  činností  při  schvalování  návrhu zákonem
stanovené  povinnosti  organizace  na  vytvoření  finančních rezerv pro
vypořádání  důlních  škod  a  na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených
vlivem  dobývání  a rozhodování o čerpání těchto prostředků; pravidelná
kontrola vytváření této rezervy.

5.  Komplexní  vykonávání  inspekce  nad  hornickou činností a činností
prováděnou hornickým způsobem.

11.

platová třída

1.   Komplexní   zajišťování   inspekční  činnosti  báňské  správy  nad
bezpečností  a  ochranou  zdraví  při  práci,  bezpečností  technických
zařízení,   požární  ochranou  v  podzemí  a  pracovními  podmínkami  v
organizacích,   které   vykonávají   hornickou   činnost  nebo  činnost
prováděnou  hornickým  způsobem,  nad bezpečností a ochranou zdraví při
práci  a  bezpečností  provozu  při výzkumu, vývoji, výrobě, uvádění do
oběhu,  používání  a ničení výbušnin, nad ochranou a využíváním ložisek
nerostů, bezpečností provozu, zajištěním chráněných objektů a veřejného
zájmu  před  vlivy  hornické  činnosti  a  činnosti prováděné hornickým
způsobem a dohledu nad důslednou likvidací následků těžební činnosti na
zemský povrch a na životní prostředí.

12.

platová třída

1.  Koordinace  a  stanovování  metodických  postupů  a zásad provádění
inspekčních   činností  v  oborech  báňské  správy  včetně  poradenství
organizacím podléhajícím dozoru státní báňské správy.

2. Vytváření koncepce a systému kontroly nad tvorbou finančních rezerv,
které  jsou  organizace  povinny  vytvářet  na vypořádání důlních škod,
sanace  a  rekultivace  území  dotčeného těžbou a sjednocování podmínek
rozhodování orgánů státní báňské správy pro čerpání z těchto rezerv.

13.

platová třída

1.   Tvorba  koncepce  státní  báňské  správy  a  vrchního  dozoru  nad
bezpečností  a  ochranou  zdraví  při  práci,  bezpečností  technických
zařízení,  požární  ochranou  v  podzemí  a nad pracovními podmínkami v
organizacích  vykonávajících  hornickou činnost nebo činnost prováděnou
hornickým způsobem.

2. Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad výzkumem,
vývojem,   výrobou,   zpracováním,   uváděním   do  oběhu,  používáním,
odpalováním, ničením a zneškodňováním výbušnin.

3.  Tvorba koncepce státní báňské správy a vrchního dozoru nad ochranou
a   využíváním   ložisek   nerostů,   bezpečností  provozu,  zajištěním
chráněných  objektů  a  veřejného  zájmu před vlivy hornické činnosti a
činnosti prováděné hornickým způsobem.

14.

platová třída

1.   Tvorba   koncepce  ochrany  a  hospodárného  využívání  nerostného
bohatství,  podmínek  provádění  hornické činnosti a činnosti prováděné
hornickým způsobem.

2.   Tvorba  koncepce  nakládání  s  výbušninami  a  její  legislativní
zajištění.

2.10.46 REFERENT OCHRANY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A DOHLEDU NAD POSKYTOVÁNÍM
VEŘEJNÉ PODPORY

12.

platová třída

1.   Stanovování   postupů   řešení  případů  ve  věcech  zákazů  dohod
narušujících   soutěž,  zneužití  dominantního  postavení  a  spojování
soutěžitelů.

2.   Stanovování   postupů   řešení  případů  posuzování  slučitelnosti
poskytování   veřejné   podpory   v   České   republice   k  Evropskému
společenství.

3.  Celostátní koordinace a metodické usměrňování dohledu nad zadáváním
veřejných zakázek.

4.  Stanovování  postupů  ve  věcech  dohledu  nad  zadáváním veřejných
zakázek.

13.

platová třída

1. Tvorba koncepce v oblasti zákazu dohod narušujících soutěž, zneužití
dominantního postavení a spojování soutěžitelů.

2.  Metodické  usměrňování posuzování slučitelnosti poskytování veřejné
podpory v České republice k Evropskému společenství.

3.  Hodnocení  účinnosti ochrany hospodářské soutěže a stavu soutěžního
prostředí v České republice.

4. Tvorba celostátní koncepce dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

14.

platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce ochrany a podpory hospodářské soutěže.

2.  Tvorba  celostátní  koncepce  posuzování  slučitelnosti poskytované
veřejné podpory k Evropskému společenství.

15.

platová třída

1. Tvorba soutěžní politiky státu.

2.10.47 REFERENT ODBORNÉHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY

10.

platová třída

1.  Koordinace  a  zajišťování  úkolů  vlády  ve  vztahu  k  Poslanecké
sněmovně, Senátu a Kanceláři prezidenta republiky.

11.

platová třída

1. Posuzování správnosti postupu ústředních správních úřadů ve vztahu k
vládě.

12.

platová třída

1.  Zajišťování  souladu  závěrů  vlády  s  právním  řádem, programovým
prohlášením  a  dalšími  souvisejícími dokumenty a jejich promítnutí do
návrhu usnesení vlády.

13.

platová třída

1.  Systémová  koordinace  a metodické usměrňování zabezpečení činnosti
vlády.

14.

platová třída

1.   Tvorba   celostátní   koncepce  regulatorní  reformy  a  systémová
koordinace mezirezortních projektů v oblasti regulatorní reformy.

2.10.48 REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

6.

platová třída

1.  Provádění  autorizované  konverze  dokumentů  a  vedení související
evidence.

2.  Provádění  úkolů  editora  referenčních  údajů, referenčních vazeb,
identifikátorů   fyzických   osob  a  autentizačních  údajů  základního
registru  včetně provádění jejich změn a kontroly správnosti na základě
poskytnutých údajů a ověření jejich správnosti.

7.

platová třída

1. Zajišťování souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy.

2.  Zajišťování a komplexní provádění úkolů editora referenčních údajů,
referenčních  vazeb,  identifikátorů  fyzických  osob  a autentizačních
údajů základního registru včetně komplexní kontroly jejich správnosti a
řešení změn údajů označených jako nesprávné.

8.

platová třída

1.  Koordinace  souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy včetně
vyřizování  nestandardních  požadavků  na  výdej  ověřených  výstupů  z
informačních  systémů  veřejné správy nebo jejich částí včetně určování
postupů při jejich vyřizování.

9.

platová třída

1.  Samostatné  zajišťování  ucelené  části  úkolů správce informačního
systému  veřejné  správy,  například  správy  vymezené  části databáze,
zajišťování  přístupových  práv  konkrétních  uživatelů  pro  vstup  do
informačního  systému  datových  schránek nebo zajišťování náročnějších
činnosti   souvisejících  s  digitalizací  dokumentů  a  jejich  dalším
zpracováním.

10.

platová třída

1.   Souhrnné   zajišťování  ucelených  agend  v  rámci  úkolů  správce
informačního systému veřejné správy, například souhrnné správy databází
nebo  souhrnné  zajišťování přístupových práv konkrétních uživatelů pro
vstup  do informačního systému datových schránek včetně souhrnné správy
elektronického podpisu a elektronických značek.

11.

platová třída

1.  Komplexní tvorba, správa a aktualizace ucelených částí informačního
systému  základních  registrů,  datových  úložišť,  webových  aplikací,
srovnatelných   celostátních  číselníků  a  srovnatelných  celostátních
evidencí  v  rámci  budování,  provozu  a  údržby  informačních systémů
veřejné správy.

12.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce  poskytování  informací z informačních
systémů  veřejné správy. 2. Analýza komponent připravovaných projektů a
provozovaných informačních systémů veřejné správy.

3.  Analýza účinnosti jednotlivých oblastí informačních systémů veřejné
správy a zpracovávání návrhů opatření.

4.   Metodické   usměrňování,  koordinace  a  výkon  dozoru  v  oblasti
elektronického  podpisu  a  na  úseku  akreditace  a atestací v oblasti
informačních systémů veřejné správy. Stanovování pravidel k provozování
nástrojů  elektronického  podpisu  a  vyhodnocování  jejich  bezpečného
používání podle obecně závazných zásad.

5.  Tvorba  koncepce  a  celostátní  koordinace  řešení  a  zajišťování
přístupových  práv  konkrétních  uživatelů  pro  vstup  do informačních
systémů  veřejné  správy,  například  přístupových práv do informačního
systému datových schránek.

6.  Celostátní  metodická,  konzultační  a  poradenská činnost na úseku
implementace strategií elektronizace veřejné správy.

7.  Komplexní  tvorba, správa a aktualizace základních registrů veřejné
správy,   datových  úložišť,  srovnatelných  celostátních  číselníků  a
srovnatelných  celostátních  evidencí  s  vazbou na obdobné mezinárodní
systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné
správy.

8.   Zajišťování   mezinárodní  standardizační  činnosti  ve  vztahu  k
informačním systémům veřejné správy a v oblasti elektronického podpisu.

9.  Stanovování  požadavků  na zabezpečení informačních a komunikačních
technologií, zpracování bezpečnostních standardů, řešení bezpečnostních
incidentů  a  provádění  auditů  informačních  bezpečnostních  řídících
systémů.

13.

platová třída

1.  Celostátní  koordinace  vytváření  a  rozvoje  informačních systémů
veřejné  správy  v  rámci  obecných  koncepcí  a zásad včetně hodnocení
projektů informačních systémů veřejné správy.

2.  Tvorba  standardů  a  metodik  pro  vytváření a rozvoj informačních
systémů veřejné správy včetně jejich bezpečnosti.

3. Tvorba celostátní koncepce jednotlivých oblastí informačních systémů
veřejné  správy, například poskytování informací z informačních systémů
veřejné  správy,  bezpečnosti  nebo  provozu  multifunkční  komunikační
infrastruktury.

4.   Stanovování   celostátních   zásad   a   principů   pro  ověřování
bezpečnostních  systémů,  nástrojů  elektronického  podpisu používaných
poskytovateli    certifikačních   služeb   vydávajícími   kvalifikované
certifikáty  a prostředků pro bezpečné vytváření a ověřování zaručených
elektronických podpisů.

5.  Stanovování  celostátních  zásad  a principů pro hodnocení nástrojů
elektronického podpisu.

6.  Tvorba  koncepce dozoru nad činností akreditovaných poskytovatelů a
kvalifikovaných   poskytovatelů   certifikačních   služeb   a   zejména
zpracovávání  směrnic  k jednotnému uplatňování procesních pravidel při
výkonu  kontroly  a  při  realizaci následných opatření souvisejících s
touto kontrolou.

7.  Tvorba  koncepce  správy  a aktualizace základních registrů veřejné
správy,   datových  úložišť,  srovnatelných  celostátních  číselníků  a
srovnatelných  celostátních  evidencí  s  vazbou na obdobné mezinárodní
systémy v rámci budování, provozu a údržby informačních systémů veřejné
správy.

8. Stanovování celostátních zásad a principů pro provádění akreditace a
atestací  k  působení  jako  akreditovaný  poskytovatel kvalifikovaných
certifikačních   služeb   včetně   stanovování   limitních  předpokladů
akreditace, například v oblasti elektronického podpisu.

14.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy
informačních  systémů,  například  rezortu,  ozbrojených  sil, hlavního
města Prahy, vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb rezortu
a jeho komunikační infrastruktury, koordinace vývoje provozu, inovací a
údržby  soustavy  informačních  a  komunikačních  systémů a zajišťování
harmonizace  s  celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními
požadavky.

2.   Tvorba   a  rozvoj  celostátní  koncepce  a  celostátní  systémová
koordinace procesů elektronizace veřejné správy.

3. Tvorba koncepce rozvoje základních registrů České republiky.

15.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce  a  strategie informační a komunikační
politiky a rozvoje elektronizace veřejné správy České republiky.

2.10.49 REFERENT ŘÍZENÍ A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

12.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  efektivního  fungování veřejné správy a veřejných
služeb  prostřednictvím  systému  získávání, stabilizování, motivování,
rozvoje  a  optimálního  využívání  lidských zdrojů (dále jen „řízení a
rozvoj lidských zdrojů“) ve veřejné správě v působnosti kraje, hlavního
města Prahy, územně členěného statutárního města nebo správního úřadu s
celostátní  nebo  územní  působností,  který je v postavení nadřízeného
správního úřadu.

2.  Tvorba  koncepce  efektivního  fungování veřejné správy a veřejných
služeb  rezortu  prostřednictvím  systému  řízení  a  rozvoje  lidských
zdrojů.

3.  Stanovování  zásad,  způsobu  a  rozsahu ověřování zvláštní odborné
způsobilosti  zaměstnanců  zajišťujících výkon státní správy v obcích a
krajích nebo strážníků obecní policie.

13.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  efektivního  fungování veřejné správy a veřejných
služeb  prostřednictvím  systému  řízení  a  rozvoje lidských zdrojů ve
veřejné  správě  v rezortu členěném na další organizační složky státu s
celostátní nebo územní působností.

2. Tvorba celostátní koncepce systému řízení a rozvoje lidských zdrojů,
celostátní  koordinace  a metodické usměrňování řízení rozvoje lidských
zdrojů v ucelených částech ve veřejné správě jako celku.

3.   Tvorba   koncepce  obecně  závazných  systémů  dalšího  vzdělávání
zaměstnanců  a  dalších osob, kde se kvalifikační předpoklady pro výkon
povolání stanoví právním předpisem.

14.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce efektivního fungování veřejné správy a
veřejných  služeb  prostřednictvím  systému  řízení  a rozvoje lidských
zdrojů ve státní správě jako celku.

2.10.50 REFERENT SPRÁVY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A POŠTOVNÍCH SLUŽEB

8.

platová třída

1.  Zajišťování  odborných  specializovaných činností při výkonu státní
správy a státní kontroly elektronických komunikací včetně souvisejících
správních agend.

2.   Zajišťování   odborných   specializovaných  agend  v  jednotlivých
oblastech   elektronických   komunikací   včetně   přidělování   čísel,
rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.

9.

platová třída

1.  Komplexní  zajišťování  výkonu  odborných  systémových  činností  v
oblasti  státní  správy  elektronických  komunikací  včetně přidělování
čísel, rozhodování sporů, přidělování a využívání rádiového spektra.

2.  Samostatné  vykonávání systémových činností v rámci státní správy a
státní kontroly elektronických komunikací, zejména v oblasti dodržování
podmínek  stanovených  v  opatřeních  obecné  povahy  v  elektronických
komunikacích.

10.

platová třída

1. Koordinace využívání kmitočtových pásem a kmitočtů s jinými rezorty.

2.  Výkon  komplexních  systémových  činností včetně výkonu odborných a
specializovaných  činností  v  oblasti  státní  kontroly elektronických
komunikací.

3. Komplexní koordinace přidělování a využívání čísel, jmen a adres.

4. Komplexní zajišťování ochrany zákazníka v oboru poštovních služeb.

11.

platová třída

1. Celostátní koordinace posuzování shody rádiových a telekomunikačních
koncových zařízení.

2.  Celostátní  koordinace, zajišťování a regulace oboru elektronických
komunikací,  zajišťování  agendy  vydávání  opatření  obecné  povahy  v
elektronických komunikacích.

3. Provádění analýz relevantních trhů elektronických komunikací.

4.  Koordinace  a  zajišťování  výkonu  státní  kontroly elektronických
komunikací.  Koordinace  a  sjednocování postupů orgánů státní kontroly
elektronických  komunikací  při  výkonu státní správy a státní kontroly
elektronických komunikací z celostátního hlediska.

5.   Zajišťování   standardizace   a   normalizace   v   elektronických
komunikacích  a poštovních službách. Schvalování, uznávání a posuzování
shody  telekomunikačních zařízení. Tvorba a vydávání síťových plánů pro
sítě elektronických komunikací.

6.   Tvorba   systému   přidělování  kmitočtového  spektra  z  hlediska
tuzemských  a zahraničních požadavků a zásad pro hospodaření s rádiovým
spektrem  v  určitých  kmitočtových  segmentech.  Koordinace  využívání
kmitočtových  pásem a kmitočtů s jinými rezorty, koordinace přidělených
kmitočtů se zahraničními správami elektronických komunikací.

7.  Tvorba celostátních zásad pro přidělování a využívání čísel, jmen a
adres  včetně  koordinace  číslovacích  plánů  se zahraničními správami
elektronických komunikací.

8.  Posuzování  a  ověřování  odborné způsobilosti k obsluze vysílacích
rádiových zařízení, přiznávání příslušných kvalifikací a oprávnění.

9. Koordinace správy v jednotlivých oblastech elektronických komunikací
včetně  přidělování  čísel,  rozhodování sporů, přidělování a využívání
rádiového spektra.

10. Regulování cen poštovních služeb do zahraničí.

11.  Zpracovávání  celostátní  metodiky  evidence nákladů provozovatelů
základních poštovních služeb.

12. Koordinace ochrany zákazníka v oboru poštovních služeb.

13.  Koordinace  a posuzování vydávání licencí k provozování poštovních
služeb.

14.  Zpracovávání  zásad  politiky  ve  věci vydávání poštovních známek
včetně mezinárodní koordinace.

12.

platová třída

1.  Koordinace  státní  správy a regulace v elektronických komunikacích
pro   potřeby   bezpečnosti  a  obrany  státu  v  návaznosti  na  další
vnitrostátní a zahraniční struktury a systémy.

2. Tvorba pravidel licenční politiky a její harmonizace s mezinárodními
organizacemi.

3.   Tvorba  koncepce  koordinovaného  využívání  rádiového  spektra  v
návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a
jejich  harmonizace  s mezinárodními dohodami a dokumenty mezinárodních
orgánů.

4.   Tvorba   koncepce   uznávání   a   posuzování  shody  rádiových  a
telekomunikačních   koncových   zařízení   v  návaznosti  na  požadavky
mezinárodních standardů a dalších mezinárodních předpisů.

5.  Koordinace  a  usměrňování  výkonu  státní  kontroly elektronických
komunikací v celostátním a mezinárodním měřítku.

6.  Stanovování  obecných zásad a principů pro hodnocení kvality služeb
elektronických  komunikací včetně návrhů na změnu hodnocených parametrů
a limitů, rozhodování ve sporech.

7.  Koordinace  a  metodické usměrňování přidělování a využívání čísel,
jmen   a   adres   v   návaznosti  na  celostátní  systémy  a  programy
elektronických komunikací a jejich harmonizace s mezinárodními dohodami
a dokumenty mezinárodních orgánů.

8.    Systémová    koordinace    odborných   specializovaných   oblastí
elektronických  komunikací včetně přidělování čísel, rozhodování sporů,
přidělování a využívání rádiového spektra.

9.   Stanovení   obecných   zásad  a  principů  pro  hodnocení  kvality
poskytovaných poštovních služeb včetně stanovení standardů.

10.  Tvorba  systému  státní  regulace v oboru poštovních služeb včetně
koordinace licenční politiky v oboru poštovních služeb.

13.

platová třída

1. Stanovování směrů rozvoje elektronických komunikací.

2.   Stanovování   zásad   státní   správy  a  regulace  elektronických
komunikací.

3. Tvorba celostátní koncepce multimediálních systémů a služeb.

4.   Koncepční  usměrňování  rozvoje  jednotlivých  oblastí  poštovních
služeb.

14.

platová třída

1.  Tvorba a koordinace celostátních a mezinárodních koncepcí a politik
elektronických komunikací včetně tvorby jejich hlavních zásad.

2.  Tvorba  celostátní  koncepce  a  politiky  poštovních služeb včetně
jejich koordinace s mezinárodními systémy.

2.10.51 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

9.

platová třída

1.  Zajišťování  souhrnných  koncepčních  a  rozvojových agend orgánů s
územní působností.

10.

platová třída

1.  Zajišťování  komplexního  rozvoje  obce  nebo její části bez výkonu
působnosti pověřeného obecního úřadu.

2.   Koordinace   činnosti   zaměstnanců  obce  bez  výkonu  působnosti
pověřeného  obecního  úřadu  nebo  části  obce  bez  výkonu  působnosti
pověřeného  obecního  úřadu,  koordinace a usměrňování pracovněprávních
vztahů a odměňování jejích zaměstnanců a zajišťování plnění úkolů podle
usnesení zastupitelstva, rady nebo starosty a dalších úkolů stanovených
orgány obce.

11.

platová třída

1.  Sestavování  programů  rozvoje obce s pověřeným obecním úřadem nebo
části obce s pověřeným obecním úřadem.

2.  Koordinace  a  usměrňování  činnosti  zaměstnanců  obce s pověřeným
obecním  zxadem  nebo  městské  části,  která  vykonává část působnosti
pověřeného  obecního  úřadu  a  obce  s  matričním  a stavebním úřadem.
Komplexní  zajišťování  úkolů  v  přenesené působnosti obce s pověřeným
obecním  úřadem, koordinace pracovněprávních vztahů a odměňování jejích
zaměstnanců  a  zajišťování  plnění  úkolů podle usnesení orgánů obce s
pověřeným obecním úřadem nebo městské části s pověřeným obecním úřadem.

12.

platová třída

1.   Tvorba  a  koordinace  komplexních  koncepcí  a  programů  rozvoje
statutárních   měst.   Komplexní  zpracovávání  návrhů  hlavních  směrů
sociálního  rozvoje,  ochrany  a  rozvoje  zdravých životních podmínek,
zdravotnictví,   dopravy,  potřeby  informací,  výchovy  a  vzdělávání,
kulturního rozvoje nebo bezpečnosti ve statutárních městech.

2. Tvorba koncepce rozvoje obce s rozšířenou působností.

3.  Komplexní zajišťování přeneseného výkonu státní správy a koordinace
a  usměrňování  činnosti  zaměstnanců  obce  s  rozšířenou  působností,
komplexní koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů a odměňování
jejích  zaměstnanců  včetně  zajišťování  plnění  úkolů  podle usnesení
orgánů obce s rozšířenou působností a dalších úkolů.

4.  Koordinace  a  usměrňování  stěžejních  oborů samostatné působnosti
krajů   nebo  hlavního  města  Prahy,  zejména  finanční  a  rozpočtové
politiky,  tvorby  a  ochrany  životního  prostředí, sociální politiky,
dopravy,  bezpečnostní  politiky,  územního  nebo hospodářského rozvoje
včetně poradenské a konzultační činnosti v těchto oborech.

5.  Tvorba  koncepce  rozvoje  městské  části  hlavního  města  Prahy s
matričním a stavebním úřadem.

13.

platová třída

1.  Komplexní  zpracovávání  návrhů  hlavních  směrů sociálního rozvoje
kraje  nebo  hlavního města Prahy, ochrany a rozvoje zdravých životních
podmínek,   zdravotnictví,   dopravy,   potřeby  informací,  výchovy  a
vzdělávání, kulturního rozvoje nebo bezpečnosti.

2.  Koordinace  činnosti krajského úřadu. Komplexní zajišťování úkolů v
přenesené   působnosti  kraje  nebo  hlavního  města  Prahy,  komplexní
koordinace  a  usměrňování  pracovněprávních vztahů zaměstnanců kraje a
jejich odměňování.

3.   Tvorba   koncepce   rozvoje  statutárního  města  včetně  koncepce
komplexního  zajišťování  přeneseného  výkonu  státní správy pro územní
obvod statutárního města.

14.

platová třída

1.  Tvorba koncepce a strategie komplexního územního rozvoje kraje nebo
hlavního města Prahy.

2.10.52 REFERENT PRO JADERNOU BEZPEČNOST

12.

platová třída

1.  Výkon ucelených odborných činností ve vymezeném úseku státní správy
při  využívání  jaderné energie a v oblasti radiační ochrany, spojené s
teoretickým  zvládnutím  a  praktickým  osvojením  odborné problematiky
včetně  účasti  při  výkonu  státního dozoru nad jadernou bezpečností a
radiační ochranou.

2.  Zajišťování  komplexní  metodické a kontrolní (dozorové) činnosti v
rozsahu  působnosti  úřadu  v  oblasti  kontroly  zákazu  chemických  a
biologických zbraní.

13.

platová třída

1.  Zpracovávání  metodických  systémových  opatření  pro  výkon státní
inspekce  (dozoru)  nad  jadernou  bezpečností a radiační ochranou, nad
způsobilostí  technických  provozů  jaderných  zařízení  a pracovišť se
zdroji  ionizujícího  záření,  nad  povinně  zavedeným  systémem jejich
jakosti,   nad  přepravou  a  nakládáním  s  jadernými  materiály,  nad
opatřeními   vedoucími   ke  snížení  přírodního  ozáření,  dohled  nad
stanovenými  látkami,  které  by mohly být zneužity k porušování zákazu
chemických a biologických zbraní s celorepublikovou působností.

14.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  dozoru v oblasti zákazu chemických a biologických
zbraní, jaderné bezpečnosti, nakládání se zdroji ionizujícího záření, s
radioaktivními  odpady,  s  jadernými  materiály,  v  oblasti  přepravy
jaderných  materiálů  a  radionuklidových  zářičů  a  odborné  přípravy
vybraných   pracovníků   jaderných   zařízení  a  pracovišť  se  zdroji
ionizujícího záření.

15.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  státní  politiky  jaderné  bezpečnosti  jaderných
zařízení,  radiační  ochrany  obyvatel  a  nešíření  zbraní  hromadného
ničení.

2.10.53 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.

platová třída

1.  Kontrola  ve  vymezeném  rozsahu činnosti kontrolované osoby mající
postavení  správce  nebo  zpracovatele  osobních  údajů  nebo provádění
specializované činnosti v rámci kontrolní skupiny.

2.  Přezkoumávání  a vyhodnocování systémů obsahujících osobní údaje se
zaměřením na dodržování právních předpisů. Hodnocení jejich účinnosti s
ohledem na ochranu soukromí.

3. Analýza rizikových zpracování osobních údajů a navrhování opatření k
jejich zmírnění či vyloučení.

12.

platová třída

1.  Komplexní  dozorová  činnost zahrnující posuzování specializovaných
oblastí  zpracování a ochrany osobních údajů nebo posuzování porušování
pravidel týkajících se obsáhlé skupiny osobních údajů nebo zasahujících
do soukromí většího počtu osob.

2.  Stanovování  obecných postupů při porušování povinnosti odpovědných
subjektů v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů.

3.  Metodické  usměrňování  subjektů na úseku jejich činností v oblasti
zpracování a ochrany osobních údajů.

13.

platová třída

1.  Zpracovávání celostátních vývojových analýz, strategických záměrů a
metodiky pro ucelené oblasti osobních údajů a pro dozor nad nimi včetně
vyhodnocování možných ekonomických, právních, organizačně-technických a
jiných hledisek.

2.  Tvorba standardů pro způsoby a prostředky dodržování povinností při
zpracování  a  ochraně osobních údajů, šíření obchodních sděleních nebo
nakládání s identifikátory.

14.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní koncepce ochrany osobních údajů včetně zásad pro
výkon  dozoru  a  její  koordinace  s  mezinárodními koncepcemi ochrany
osobních údajů.

2.  Provádění  mezinárodní  dozorové  činnosti Evropské unie a účast na
společných  mezinárodních  akcích  dozoru  v  oblasti  ochrany osobních
údajů.

15.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  politiky ochrany soukromí a regulace zpracování
osobních zdajů.

DÍL 2.11 STAVEBNICTVÍ

2.11.01 STAVEBNÍ DĚLNÍK

2.

platová třída

1.  Přesun  stavebních  hmot,  provádění  přípravných  a  dokončovacích
stavebních   prací,   například   výpomoci  při  geodetických  pracích,
stavebního úklidu, pomocných stavebních prácí, provádění nátěru bednění
proti přilnavosti.

2. Příprava maltovin.

3. Obsluha jednoduchých stavebních mechanizmů, přidavačské práce.

3.

platová třída

1.  Kopáčské  práce  při  hloubení  stavebních  rýh,  jam a průkopů bez
pažení.

2.  Komplexní  přidavačské  práce spojené s obsluhou různých stavebních
strojů, například míchaček, výtahů, transportérů.

3. Kladení a těsnění potrubí pro venkovní kanalizace.

4.

platová třída

1. Obsluha vstřelovacích přístrojů.

2.  Provádění  výkopových  prací  pomocí  pneumatického  kladiva nebo s
pažením.

2.11.02 STAVEBNÍ STROJNÍK

4.

platová třída

1.  Obsluha  a  běžná údržba stavebních mechanizmů, například míchacích
souprav pro výrobu jednoho druhu směsí, demontáž jednodušších agregátů,
strojů a zařízení.

2. Odstraňování sněhu traktorovou radlicí.

5.

platová třída

1.  Řízení,  obsluha  a běžná údržba, například beranidel a vytahovačů,
dozerů, skrejprů, grejdrů s motorem o výkonu do 132 kW.

6.

platová třída

1. Řízení, obsluha a běžná údržba stavebních mechanizačních prostředků,
například  dozerů,  skejprů,  grejdrů s výkonem motoru nad 132 kW, plně
automatizovaných  mícháren  směsi  se  soustavami  dopravy, skladování,
třídění a dávkování materiálů.

2.11.03 TESAŘ

4.

platová třída

1.  Základní  odborné  konstrukční  tesařské práce, například obkládání
stěn  a  stropů  izolačními  deskami, zhotovování záklopů a podbíjení z
hrubých prken na stropních konstrukcích.

2. Základní odborné bednicí práce, například bednění ztužujících pasů a
věnců na nosném zdivu, bednění desek, patek a obrubníků.

3.  Základní  odborné  lešenářské práce, například stavění a rozebírání
trubkových lešení o výšce do 10 m.

5.

platová třída

1.  Odborné  konstrukční  práce,  například  zhotovování trámových nebo
fošinkových  stropů  s  prováděním  komínových  výměn,  venkovního nebo
vnitřního  obložení  hoblovanými  prkny,  rozebírání  konstrukcí  krovů
tesařsky vázaných.

2.  Odborné  bednicí  práce,  například  bednění konstrukcí s ústupky a
výstupky, bednění deskových stropů.

3.  Odborné  lešenářské  práce,  například montáž a demontáž trubkových
lešení prostorových a pojízdných, stavění a rozebírání všech trubkových
lešení o výšce nad 10 m.

4.  Kladení  a  opravy hoblovaných a nehoblovaných podlah v památkových
objektech.

5.  Ruční  výroba Ztípaného šindele včetně provádění oprav a doplňování
šindelových krytin na památkových objektech.

6.

platová třída

1.  Složité odborné konstrukční tesařské práce, například zhotovování a
osazování   krovů   a   nosníků   sedlových,   pultových,  valbových  a
polovalbových střech.

2.  Složité  odborné  bednicí  práce,  například  bednění  atik, říms a
zábradlí všeho druhu.

3.  Složité  odborné  lešenářské  práce,  například stavby prostorových
lešení  uvnitř  objektů  pro  stavby  a  opravy  stropních  a střešních
konstrukcí hal, vestibulů, stadionů apod.

4.  Stavění  mimořádně náročných trubkových konstrukcí podle projektů a
statických výpočtů.

5.   Provádění   tesařských  konstrukcí  dveří,  vrat  a  okenic  podle
historických vzorů s dodržením původní technologie.

6.  Tesařské  práce  při  obnově  památek,  roubení  bohatě  zdobených,
popřípadě  patrových  staveb  lidové architektury z kuláčů nebo trámů z
tvrdého  nebo  měkkého  dřeva,  opracovaných  do  zvláštních  profilů s
nárožními  spoji,  provedenými křivočarým nebo ozdobným plátováním nebo
kampováním, zubováním na rybinu apod.

7.   Přenesení   roubených   přízemních   staveb   lidové  architektury
pravidelného půdorysu.

bednění  atik,  říms  a  zábradlí všeho druhu, bednění křivočarých nebo
točitých schodišť.

8. Zhotovování a osazování přímočarých dřevěných schodů se stupnicemi a
podstupnicemi z hoblovaného materiálu.

7.

platová třída

1.  Vysoce  odborné  konstrukční  tesařské  práce,  například zakládání
tesařských  konstrukcí  podle situačních a prováděcích výkresů ve velmi
členitých  půdorysech  a rozdílných výškových základových úrovních nebo
vynášení,  rýsování  a  vyvázání  krovů  střech  valbových, stanových a
křížových nebo krovů s několika střešními sklony proměnného tvaru.

2. Zhotovování a osazování křivočarých schodů s kosými stupni.

3. Bednění s provedením případné podpěrné nebo ztužující konstrukce pro
zdění  velmi  složitých  kleneb,  například  křížové  kuželového  typu,
vějířové, šroubové, visuté a jiné mimořádně složité klenby.

4. Zhotovování kompletního žebřinového vozu s loukoťovými koly.

5.   Rukodělné   zhotovování   architektonických   článků  a  náročných
konstrukčních  tesařsky  ztvárněných detailů staveb lidové architektury
(dekorativní  členění stěn slepými arkádami, dekorativní členění štítů,
lomenic, pavlačí s vykrajovanými lištami a sloupky, ornamentálně řezané
tesařské obložení ostění, oken, zárubní dveří a vrat apod.).

8.

platová třída

1.  Rukodělné zhotovování a opravy složitých dřevěných výrobních strojů
a  mechanismů,  například  soustrojí  větrných  mlýnů,  vodních  hamrů,
lisoven a valch a jejich uvedení do provozu.

2.  Přenesení  roubených  reprezentativních  staveb lidové architektury
(rychty,  kostely, věže, větší usedlosti apod.) s doplněním chybějících
nebo  poškozených  částí  konstrukčních  prvků,  s  dodržením původního
vzhledu.

3.  Zásadní  opravy  dřevěných  historických  krovů, točitých schodišť,
trámových  stropů,  hrázdění  a  dalších  autentických  konstrukcí  při
maximálním dochování původního historického materiálu .

2.11.04 ZEDNÍK

4.

platová třída

1.  Vyzdívání  příček  a  přizdívek  ze  všech  druhů  materiálu včetně
provádění a oprav omítek zatřených na ostro.

2. Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu.

5.

platová třída

1. Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxferů.

2. Provádění a opravy jednovrstvých omítek hladkých.

3. Provádění a opravy vnitřních dlažeb.

4. Betonování stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží (do 90
kg/m3), nosných zdí, průvlaků, pilířů a říms.

5.  Bourání nosných konstrukcí objektu (nosných zdí, základů, překladů,
samonosných schodů, kleneb, stropů apod.) s příslušným zajišťováním.

6.

platová třída

1. Vyzdívání režného zdiva a jednoduchých kleneb.

2.  Provádění a opravy omítek cementových hlazených ocelovým hladítkem,
štukových a šlechtěných škrábaných.

3.  Provádění a opravy kombinovaných vnitřních dlažeb a obkladů různými
druhy materiálů.

4.  Betonování  stavebních konstrukcí se složitou a hustou výztuží (nad
90 kg/m3).

5.  Provádění  zednických  oprav kašen, krbů a jiných architektonických
částí  dekorací  kašírováním,  tupováním,  stříkáním  a škrábáním podle
požadovaného druhu dekorace.

6.  Vyzdívání,  úpravy  a  doplňování  historických  vazeb  cihlového a
kamenného  zdiva  se  spárováním  předepsaným způsobem a napojováním na
původní zdivo.

7.

platová třída

1. Rozměřování a zakládání všech druhů zdiva podle stavebních výkresů v
členitých  základech,  vynášení  výšek, rozměřování otvorů, provádění a
kontrola vazeb zdiva při křížení, v dutinovém zdivu a podobně.

2.   Provádění  a  opravy  venkovních  obkladů  nebo  vnitřních  dlažeb
mramorovými nebo jinými kamennými prvky.

3.   Výměna   nosných  sloupů  a  pilířů  s  vyzdíváním,  dozdíváním  a
rekonstrukcí profilových kamenných a cihelných prvků.

4. Vyzdívání a opravy cihelných a kachlových pecí.

8.

platová třída

1.   Sanace   historických   zděných   konstrukcí,  například  spínáním
narušeného zdiva a kleneb,

vyrovnáváním  vychýleného  zdiva  a  deformovaných  kleneb  s případným
doplňováním

podstatných  částí  zpevňování  základů  nebo  jejich  obnovování,  při
použití tradičních technologií a se znalostí historických materiálů.

2.11.05 INSTALATÉR-TOPENÁŘ

5.

platová třída

1.  Montáž  a  opravy  bytových  vodoinstalací  a zařizovacích předmětů
připojených  na  kanalizaci,  vodu a plyn, například zařízení koupelen,
klosetů a prádelen.

6.

platová třída

1.   Samostatná   montáž   a  zapojování  plynových  spotřebičů  včetně
seřizování  regulačních  prvků  tepelných  ochran a provádění funkčních
zkoušek.

2. Samostatná montáž a opravy potrubí a armatur v kotelnách, samostatná
montáž  a  opravy  systémů ústředního vytápění s kotelnami, strojovnami
včetně provádění zkoušek.

3.   Samostatná   montáž   a   opravy   potrubí  domovních  vodovodů  s
příslušenstvím včetně provádění zkoušek.

7.

platová třída

1.  Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž a opravy
rozvodů   a   zařízení   ve  složitých  redukčních  stanicích  nebo  ve
výměníkových stanicích nebo kotelnách s kombinovaným rozvodem instalací
a provádění zkoušek s vyregulováním a uvedením do provozu.

2.  Opravy  a zprovozňování historicky výjimečných instalačních soustav
se  zachováním maximálního autentického materiálu a dodržování tradiční
technologie.

2.11.06 PODLAHÁŘ

3.

platová třída

1. Kladení, lepení a svařování podlahových povlaků.

2. Kladení textilních podlahových krytin.

3. Přebrušování vlysových nebo parketových podlah.

4.

platová třída

1.  Lepení podlahových povlaků na schodištích nebo s úpravou do tvarů a
vzorů.

2.11.07 POKRÝVAČ

4.

platová třída

1.  Rozebrání  krytin  všeho  druhu  s vytříděním, prozatímní pokrývání
střech taškami.

5.

platová třída

1. Provádění a opravy krytin na různých vazbách šikmých střech.

2.  Krytí  a opravy krytin tvarových štítů, atikového zdiva, komínových
hlavic apod.

6.

platová třída

1.  Provádění  a  opravy  krytin  z  tašek,  šablon, prejzů, přírodních
břidlic u členitých střech s proniky.

2.11.08 KLEMPÍŘ

4.

platová třída

1.  Výroba,  opravy  a montáž klempířských výrobků, například odpadních
trub, oplechování rovných ploch.

5.

platová třída

1.  Výroba,  opravy  a  montáž  tvarově složitých klempířských výrobků,
například  střešních žlabů, střešních oken, nástavců, přechodových kusů
z pozinkovaného plechu.

6.

platová třída

1.   Výroba,   opravy   a   montáž  tvarově  nejsložitějších  složitých
klempířských výrobků, například střešních žlabů, krytin a dalších prvků
z měděného, titanzinkového a hliníkového plechu.

7.

platová třída

1.  Zhotovení,  montáž  a  opravy nejsložitějších klempířských výrobků,
například  střešních  žlabů, plechových krytin zvláštních tvarů střech,
například  jehlanových,  kuželových,  kopulí, bání, chrličů, uměleckých
nebo  slohových  nástavců  a  prvků  podle  historických  předloh  nebo
architektonických návrhů.

2.  Opravy  historicky cenných plechových krytin s výtvarně zachovanými
výjimečnými klempířskými prvky, při dodržení tradičních technologií a s
maximálním uchováním původního autentického materiálu.

2.11.09 DLAŽDIČ-ASFALTÉR

3.

platová třída

1.  Provádění  obrovnávek svahů a dlažeb příkopů z lomového kamene nebo
prefabrikovaných ^labů.

4.

platová třída

1.  Kladení  obalů  drtí  do  podélného a příčného profilu vozovek nebo
chodníků  s případným ukládáním ztužujících vložek z pletiva a s ručním
hutněním směsí.

2. Provádění dlažeb z dlaždic do asfaltocementové malty.

5.

platová třída

1. Kladení a opravy chodníkových dlažeb s obrubníky a silničních dlažeb
řádkových, kroužkových nebo diagonálních.

2.  Provádění  dlažeb při úpravách říčních koryt nebo tarasů z lomového
kamene a kopáků.

3.   Kladení   litých  asfaltových  nebo  asfaltobetonových  dlažeb  (s
případnými   ztužujícími   vložkami   z  pletiva)  ručním  nanášením  a
zhutňováním povrchu na chodnících, vozovkách a v halách.

4. Kladení a opravy dlažeb z kamenných desek (ploten).

6.

platová třída

1.  Kladení  a  opravy  dlažeb  vějířových  nebo  ornamentálních  podle
projektu   nebo   jejich   oprava  s  dochováním  maximálního  množství
maximálního  původního  materiálu,  případně  výrazově  vhodného  druhu
dlažebních prvků.

2. Zakládání dlažeb na křižovatkách a v klopených úsecích silnic.

DÍL 2.12 STROJÍRENSTVÍ

2.12.01 AUTOMECHANIK

4.

platová třída

1. Montáž hlavních skupin a podskupin.

2. Opravy a montáž dopravních čerpadel.

5.

platová třída

1.  Seřízení  a  provádění  oprav  mechanických  částí alternátorů nebo
karburátorů, vstřikovacích a palivových čerpadel.

2.  Opravy  převodovek  nebo  přídavných  převodovek  a jejich záběh po
opravě.

3.  Sestavování  vozidel  z  hlavních skupin (sestavování rámů, náprav,
převodovek, motorů včetně zapojování ovládacích prvků).

4.  Demontáž  a  montáž  hlavních  skupin  vozidel  (motorů se spojkou,
převodovek, náprav, valníkových karoserií nebo korb).

5.   Seřízení   geometrie  náprav  (sbíhavost  předních,  zadních  kol,
odklony).

6.

platová třída

1.  Provádění  středních  a  generálních  oprav  automobilů  a  těžkých
pancéřových  vozidel včetně seřizování chodu motorů, oprav a seřizování
vzduchových, hydraulických a elektrických systémů.

2. Výměna karoserií silničních vozidel včetně jejich celkové opravy.

3. Záruční prohlídky vozidel s použitím diagnostiky.

4.  Zajíždění  nových  automobilů  včetně  seřizování  jejich  funkce a
dalších úprav.

5.  Opravy  vzduchových  brzdových systémů včetně nastavování brzdových
tlaků automatické brzdové regulace a seřizování brzd přívěsů (návěsů).

7.

platová třída

1.  Kontrola  motorových  vozidel  po  opravě  nebo diagnostika závad a
testování motorů a elektrického příslušenství vozidel.

2.   Samostatné   provádění   středních  a  generálních  oprav  těžkých
pancéřových  a  speciálních vozidel více typů s různými modifikacemi se
speciálními  nástavbami  zbraňových  systémů  včetně  oprav  a seřízení
funkcí  všech agregátů vozidla a pohonů pro speciální nástavby a jejich
celková kontrola.

2.12.02 BRUSIČ KOVŮ

4.

platová třída

1.  Broušení  závitu  v  přesnosti  IT  8-7  s měřením přes drátky nebo
broušení ozubení ozubených kol ve stupni přesnosti 8.

2.  Broušení na rovinných bruskách, hrotových bruskách nebo bruskách na
díry ve stupni IT 6.

5.

platová třída

1. Broušení ozubení ozubených kol ve stupni přesnosti IT 7.

2.  Broušení  měřidel  na  rovinných  bruskách, hrotových bruskách nebo
bruskách na díry ve stupni přesnosti IT 5.

6.

platová třída

1.  Broušení  na rovinných, hrotových bruskách nebo bruskách na díry ve
stupni IT 4- 2.

2. Broušení nebo ostření nástrojů měřených pod mikroskopem v závislosti
na úhlu nebo radiusu.

3. Broušení globoidního ozubení bez ohledu na stupeň přesnosti.

7.

platová třída

1.  Broušení  ozubených kol o průměru nad 500 mm ve stupni přesnosti IT
5-6 nebo všech průměrů ve stupni přesnosti IT 4.

2.  Broušení  na rovinných, hrotových bruskách nebo bruskách na díry ve
stupni přesnosti IT 4-2 včetně dodržení tolerancí tvaru a polohy.

2.12.03 DĚLNÍK VE VÝROBĚ AKUMULÁTORŮ

3.

platová třída

1.  Tavení  a ruční lití olověných mřížek nebo dalších dílů akumulátorů
nebo strojní nanášení aktivní hmoty na olověné články akumulátorů.

2.   Nabíjení   akumulátorů  při  servisním  proměřování  a  ošetřování
akumulátorů.

4.

platová třída

1.  Formování článků akumulátorů s kontrolou funkce nabíjecího zařízení
nebo celkové opravy akumulátorů všeho druhu.

2.  Míchání  a navažování výrobních dávek základních surovin v hromadné
výrobě akumulátorů.

2.12.04 ELEKTROMECHANIK

4.

platová třída

1. Sestavování a zapojování stejnosměrných elektrických točivých strojů
bez přídavných zařízení, například tachodynama a brzdy.

2. Sestavování transformátorů včetně jejich zapojení a zkoušení (příkon
transformátoru 5 kVA).

5.

platová třída

1. Zkoušení elektrických bytových instalací.

6.

platová třída

1. Zapojování složitých zařízení a ovládacích stanovišť (velínů) do 600
vodičů.

2.  Sestavování  magnetoelektrických měřicích přístrojů třídy přesnosti
0,2 %.

3. Opravy elektrických částí stejnosměrných točivých strojů bez výrobní
dokumentace.

7.

platová třída

1.  Zapojování  velmi  složitých  zařízení  nebo  ovládacích  stanovišť
(velínů) nad 600 vodičů.

2. Zkoušení řízených tyristorových měničů pro elektrické pohony.

3. Opravy laboratorních měřicích přístrojů s přesností 0,2 %.

8.

platová třída

1. Řízení zkoušek a oživování prototypových nejsložitějších zařízení.

2.12.05 PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

5.

platová třída

1.  Opravy  a údržba elektrické instalace v objektech nebo elektrických
zařízení včetně odzkoušení jejich funkce.

2.  Kontrola a opravy přenosného elektrického nářadí, například ručních
elektrických  vrtaček,  brusek,  pájecích souprav včetně výměny vadných
dílů se záznamem výsledku revize.

3.  Soustavná  kontrola  stavu  a chodu elektrických strojů a zařízení,
odstraňování běžných provozních závad.

4.  Řízení chodu a obsluha energetických zařízení o výkonu do 1 MW nebo
lokálních  zdrojů  elektrické  energie  (dieselgenerátorů apod.) včetně
příslušenství rozvodu.

5.  Kontrola  a  opravy dílčích částí transformátorů, měření izolačního
stavu a výměna oleje.

6.

platová třída

1.  Opravy  elektrických instalací a elektrických zařízení obráběcích a
tvářecích   strojů   formou   výměny   nebo  přímé  opravy  poškozených
elektrických zařízení včetně odzkoušení jejich funkce.

2.  Provádění  výměny distribučních transformátorů do 630 kW, provádění
zkoušek po zapojení.

3.   Vyhledávání   poškozených  částí  točivých  svařovacích  agregátů,
svařovacích  transformátorů  nebo  odporových svařovacích strojů včetně
výměny vadných částí. Vyzkoušení funkce zařízení.

4.  Instalace  nových  rozvodů  elektrické  energie  v objektech včetně
zpracovávání výkresové dokumentace.

5.  Zhotovování  a  instalace rozvaděčů pro rozvod elektrické energie v
objektech včetně instalace přípojek k hlavním a podružným rozvaděčům.

6.  Instalace nových a opravy poškozených bleskosvodných soustav včetně
měření zemních odporů a vodivosti půdy pro instalaci zemničů.

7.  Opravy  elektrických  zařízení a historických rozvodů v památkových
objektech  způsobem  uvádějícím je do souladu se současnými normami pro
elektroinstalace.

7.

platová třída

1. Opravy elektrických instalací programově řízených výrobních strojů a
zařízení,   vstřikovacích   lisů,   obráběcích   a   svářecích  strojů,
vstřelovacích strojů, obráběcích center apod.

2.  Opravy elektrických zařízení složitých obráběcích strojů tuzemské i
zahraniční  výroby  bez  technické  dokumentace  (vícevřetenové  vrtací
stroje, frézovací stroje, brousicí stroje apod.).

3.  Řízení  a provádění údržby a oprav automatických zařízení s měřící,
regulační a signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.

2.12.06 FRÉZAŘ

3.

platová třída

1. Elektrojiskrové zhotovení jedné průchozí díry ve stupni přesnosti IT
12- 9.

2.  Frézování  ozubení  ozubených  kol  o  průměru  do 700 mm ve stupni
přesnosti IT 9- 10.

4.

platová třída

1.  Frézování  strojních  součástí  hotově  ve stupni přesnosti IT 8-7.
Frézování tvaru nástrojů a Zablon s přídavkem pro broušení.

2. Frézování jednoduchých závitů na závitových frézkách.

3. Obrážení rozvidlení táhla ve stupni přesnosti IT 10.

5.

platová třída

1.  Frézování  na konvekčních kopírovacích frézkách ve stupni přesnosti
IT 11- 8.

6.

platová třída

1. Frézování vícechodých tvarových závitů na závitových frézkách.

2.  Frézování dvojitého šikmého ozubení (přerušený šíp) ozubených kol o
průměru do 500 mm ve stupni přesnosti IT 7- 8.

7.

platová třída

1.  Frézování  bloku motoru (hmotnost 3000 kg, vedení drážky) ve stupni
přesnosti IT 7.

2.  Obrážení  tvaru vačky a drážek s rádiusem podle orýsování ve stupni
přesnosti IT 7.

3.  Elektrojiskrové  zhotovení  dvou  a  více  děr nebo tvarů ve stupni
přesnosti IT 6.

8.

platová třída

1. Frézování tvaru zápustek nebo vstřikovacích forem hotově pro tvary s
více než 10 na sebe navazujícími plochami.

2.  Obrážení  kuželového  kola  o  průměru  nad  500  mm (přímé a šikmé
ozubení) ve stupni přesnosti IT 5.

3.  Elektrojiskrové obrábění vodicí desky (tvarové díry a tvary lícovat
s  příslušnými razníky) ve stupni přesnosti IT 5 včetně seřízení stroje
s CNC systémem.

2.12.07 GALVANIZÉR

3.

platová třída

1. Příprava všech druhů pokovovacích a fosfátových lázní pro hromadné a
závěsové  provozy  včetně  údržby lázní podle výsledků rozborů chemické
laboratoře.

2.  Chemické nebo elektrochemické pokovování včetně samostatné přípravy
lázní, nastavování proudové hustoty s užitím jednoho až dvou druhů kovů
na jeden výrobek.

4.

platová třída

1.  Elektrochemické  pokovování  součástí při použití nejméně tří druhů
kovů  na  jeden  výrobek  nebo  součástí  s pěti až devíti tolerovanými
rozměry  natvrdo  včetně  samostatné přípravy pokovovacího zařízení a s
dodržením předepsané tloušťky vrstvy.

2.  Metalizování  (žárový  nástřik)  tvarově složitých součástí ve více
vrstvách nebo s několika druhy nástřiků s dodržením předepsané tloušťky
vrstev včetně samostatné přípravy metalizačního zařízení.

5.

platová třída

1.  Seřizování a obsluha speciálních zařízení pro galvanickou replikaci
lisovacích nástrojů (matric).

6.

platová třída

1. Elektrochemické pokovování součástí s 10 a více tolerovanými rozměry
natvrdo  při  samostatném zhotovování anod s nejméně dvěma tolerovanými
průměry  včetně přípravy pokovovacího zařízení a s dodržením předepsané
tloušťky vrstev.

2.12.08 ZÁMEČNÍK

4.

platová třída

1.  Opravy  ručních lisů včetně demontáže kluzných ložisek, opravy nebo
výměny ozubených kol a ozubených tyčí.

2.  Samostatné  údržbářské  zámečnické práce, například opravy a výměna
zámků  nebo vložek všech druhů, výroba, úpravy a opravy klíčů. Opravy a
údržba  kovových  částí nábytku (otáčecí, kolečková křesla). Zámečnické
opravy u zavírání oken, ventilací, fázových žaluzií apod.

5.

platová třída

1.  Opravy  převodových  skříní  a variátorů o výkonu do 3 kW, demontáž
převodovek,  oprava  nebo  výměna  ozubených  kol, ložisek, sestavování
převodových skříní a zkoušení jejich funkcí.

2.  Běžné  opravy  zařízení  vodních  elektráren, například mazací nebo
chladicí soustavy, uzávěrů, odstředivých nebo zubových čerpadel.

3.  Střední  opravy  dřevoobráběcích  strojů,  například  protahovacích
strojů, brusek na nástroje, pásových brousicích strojů.

6.

platová třída

1.  Běžné  a  střední opravy (i servisním způsobem) nástaveb autojeřábů
různé  konstrukce  (opravy hnacích agregátů, hydrodynamických čerpadel,
rozvodů  a  pracovních  válců,  převodovek  apod.),  opravy signalizace
přetížení   včetně   zkoušení   a   seřizování   všech  mechanických  a
hydrodynamických uzlů.

2.  Revize  a opravy částí složitých mechanizmů a ostatního speciálního
materiálu, například hydraulických čerpadel, převodovek.

3.  Opravy  a  sestavování  vodních, práškových, pěnových a speciálních
hasících přístrojů.

4.  Zajišťování provozu mechanické části náhradních zdrojů elektrického
proudu o výkonu vyšším jak 75 kVA.

5. Provádění revizí osobních a nákladních výtahů v objektech.

7.

platová třída

1. Střední opravy souosí rotorů turbogenerátorů u vodních turbín.

2.  Opravy  trezorových  mechanizmů, opravy zámků a zavíracích zařízení
včetně  zhotovování  klíčů,  otevírání  pokladen,  trezorů, pancéřových
skříní a komor všech typů.

8.

platová třída

1. Samostatné provádění dokončovacích prací při montáži a zprovozňování
funkčních  celků  prototypů  vývojových strojů a linek včetně ověřování
jejich  funkce  nebo  opravy a úpravy složitých zařízení v rámci jejich
modernizace.

2.12.09 LAKÝRNÍK

3.

platová třída

1. Stříkání vrchní barvou velkých nebo členitých ploch.

2.  Dekorování  výrobků stříkáním přes dvě až tři šablony nebo třemi až
čtyřmi barvami či ozdobné linkování volně od ruky.

3. Příprava nátěrových hmot pro hromadné užití.

4.

platová třída

1.  Kreslení a malování hůlkového, oválného a kruhového písma, kreslení
znaků a písma pomocí sítě včetně členění plochy.

2.  Nanášení smaltu ručním máčením nebo poléváním. Obsluha vypalovacích
pecí.

5.

platová třída

1. Míchání a ředění barev z různých dávek pro dosažení stejného odstínu
celého souboru výrobků stříkaných v různých sériích.

2. Leštění karoserií automobilů po konečném nástřiku.

3.  Konečné stříkání nebo natírání velkých nebo členitých ploch výrobků
vrchními barvami s velkými nároky na jakost povrchu.

6.

platová třída

1.  Konečné  stříkání  velkorozměrných  a  členitých výrobků s několika
dělenými  plochami  a  dodržením  barevného  odstínu na všech plochách,
například letadla, stříkání automobilů mimo linku včetně oprav.

2. Provádění náročných lakýrnických prací, například napodobování kovů,
mramoru,  různých  druhů  dřev  (fládrování), patinování na strukturu a
zbarvení napodobovaného materiálu.

2.12.10 MECHANIK

4.

platová třída

1.  Opravy  jednoduchých  reprografických  strojů pro snímací tisk nebo
průtisk.

2. Sestavování převodových skříní pro měřicí a regulační přístroje.

5.

platová třída

1.   Sestavování   mechanických   zapisovacích  částí  tiskáren  včetně
vyzkoušení funkce.

2.    Sestavování    mechanických   měřidel,   například   průtokoměru,
číselníkového úchylkoměru a vodoměru.

6.

platová třída

1. Sestavování, seřizování a zkoušení narkotizačních nebo chirurgických
přístrojů.

7.

platová třída

1. Sestavování a seřizování kardiografů se zapisovačem.

2. Usazování a vyvažování hlavních vřeten velkokapacitních disků.

3. Opravy složitých automatických zařízení reprografické techniky.

4.  Sestavování  a  seřizování palubních registračních systémů (PARES –
černá skříňka).

5. Opravy a seřizování lékařských elektronických přístrojů.

8.

platová třída

1. Justování dýchacích přístrojů pro klinické prostředí.

2.   Uvádění  profesionálních  automatických  audiovizuálních  celků  s
programovým  řízením do provozu včetně stanovování provozního režimu se
všemi kvalitativními ukazateli (obraz, zvuk, automatika a synchronizace
jejich dálkového ovládání).

2.12.11 MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4.

platová třída

1.  Demontáž  a  montáž  skupin  a  podskupin  elektronických  zařízení
speciální   vojenské   techniky,  například  protitankových  raketových
kompletů, protiletadlových, raketových kompletů a systémů řízení palby.

2. Osazování desek plošných spojů nad cca 100 součástí.

3.  Zapojování  elektrotechnických  zařízení nebo jejich částí pájením,
ovíjením,  šroubováním  apod.,  v  počtu  cca  od  800  do  3000 vývodů
kabelových forem.

4.  Měření  elektrických  hodnot  včetně  nastavení  výstupního  napětí
stejnosměrného zdroje.

5.

platová třída

1.  Opravy  funkčních  částí a oživování složitých desek plošných spojů
elektronických zařízení speciální vojenské techniky .

2. Osazování velmi složitých desek plošných spojů podle výkresu.

3. Oživování modulů televizních zařízení.

4. Měření elektrických parametrů a spolupráce při oživování zařízení.

6.

platová třída

1.  Seřizování a opravy celků elektronických systémů speciální vojenské
techniky,   například   protitankových,   protiletadlových,  raketových
kompletů a systémů řízení palby v rozsahu středních oprav.

2. Kontrola a nastavování parametrů magnetické hlavy flexibilní diskové
paměti.

3. Měření a nastavování parametrů rozhraní počítače.

4.  Zjišťování  a  opravy  závad  televizních  přijímačů  pro černobílý
signál.

5.  Prověřování  a technická kontrola elektronických obvodů optických a
laserových   přístrojů,   odstraňování  zjištěných  závad,  nastavování
provozních hodnot.

6.  Zjišťování  a  opravy  závad  zkoušeče  pro  měření a vyhodnocování
integrovaných obvodů.

7.  Zjišťování  a  opravy  závad  účtovacích  a  fakturovacích  strojů,
programovatelných  kalkulačních  strojů, automatických psacích strojů a
automatické reprografické techniky.

7.

platová třída

1.  Opravy  číslicových  řídících  systémů speciální vojenské techniky,
například   protitankových,  protiletadlových,  raketových  kompletů  a
systémů řízení palby včetně diagnostiky a seřizování.

2.  Opravy  závad,  nastavování hodnot a oživování číslicového registru
telefonní ústředny.

3.  Opravy  závad, nastavování hodnot a oživování televizního přijímače
pro příjem barevného signálu.

8.

platová třída

1.  Seřizování a nastavování laserových naváděcích systémů a laserových
dálkoměrů zabudovaných ve speciální vojenské technice.

2.   Zajišťování   a   provádění  generálních  oprav  včetně  nastavení
provozních  hodnot  řídících  elektronických systémů speciální vojenské
techniky,   například  protitankových,  protiletadlových  a  raketových
kompletů a systémů řízení palby.

3. Řízení prací při opravách číslicových řídících systémů.

4.  Řízení  a  organizace  práce  při provádění středních a generálních
oprav  řídících počítačových systémů včetně nastavení jejich provozních
hodnot.

2.12.12 MECHANIK MĚŘICÍCH A REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

4.

platová třída

1.  Opravy  a  seřizování registračních manometrů včetně převodů posuvu
registrace, hydraulických servomotorů pro regulaci tlaku, akustických i
optických   signalizačních   obvodů   a   periferních  zařízení  obvodů
automatické regulace.

2.   Montáž,  zapojení,  individuální  vyzkoušení  termoelektrických  a
odporových  teplotových  čidel  odporových jedno- i dvojitých vysílačů,
kompenzačních krabic apod.

5.

platová třída

1. Opravy, seřizování a nastavování hodnot elektrických a pneumatických
vysílačů.

2.  Montáž, zapojování, seřizování a individuální zkoušení převodníků a
matematických členů všech regulačních systémů.

6.

platová třída

1.  Opravy  a  seřizování  bodových  a  liniových zapisovačů, olejových
regulátorů,  elektrotechnických  systémů  pro dálkové měření a regulaci
teplot apod.

7.

platová třída

1. Kontrola činnosti, opravy, seřizování a nastavování hodnot složitých
regulačních  obvodů,  dálkového měření, registrace, ovládacích center a
měřicích  ústředen  včetně uvedení do provozu, komplexního odzkoušení a
konečného seřízení.

2.12.13 MECHANIK OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ

3.

platová třída

1. Čištění jednotlivých optických členů, tmelení přístrojů a podbloků.

4.

platová třída

1.   Sestavování   podskupin  pozorovacích,  měřických  a  zaměřovacích
přístrojů,   například  bloku  projekce,  rektifikačního  mechanizmu  a
expandéru.

2. Opravy mechanických částí optických přístrojů a infrapřístrojů.

5.

platová třída

1.  Celková  justáž  pozorovacích,  měřických  a zaměřovacích přístrojů
včetně  povrchových  úprav.  Centrování a zalemování jednotlivých členů
mikroobjektivů a okulárů.

7.

platová třída

1.  Justáž hranolových soustav periskopických dalekohledů a zaměřovačů.
Celková   justáž  infrapřístrojů  (aktivních  a  poloaktivních)  včetně
povrchových úprav.

2. Celkové opravy a justáž dálkoměrů.

8.

platová třída

1.  Středění  a  zalemování  frontálních  čoček,  justáže  objektivů na
centricitu, seřizování projekčních mikroobjektivů záměrných značek nebo
osnov.

2.Celkové  opravy, justáž a testování speciálních kontrolních optických
přístrojů, kolimátorů a dálkohledných dvojčat.

3.  Celkové  opravy,  justáž a seřizování laserových dálkoměrů. Celkové
opravy, justáž a seřizování pasivních infrapřístrojů (termokamer).

4. Celková renovace historických optických přístrojů včetně justáže bez
použití justážních kolimátorů.

2.12.14 MODELÁŘ

5.

platová třída

1.  Výroba  modelů  nedělených  i  dělených  s  jednou až dvěma rovnými
dělicími rovinami s nejvýše 4 jaderníky.

2.  Odlévání  modelů  a  jaderníků  z  epoxidových pryskyřic do forem z
různých materiálů včetně jejich úpravy na předepsanou přesnost.

6.

platová třída

1.  Výroba modelů nedělených i dělených s 1 až 2 rovnými nebo tvarovými
dělicími  rovinami a nejvýše 8 jaderníky všech geometrických tvarů nebo
jejich kombinacemi.

7.

platová třída

1. Výroba modelů podle vývojových technologií.

2.12.15 MONTÉR POTRUBÁŘ

4.

platová třída

1.   Ustavení  a  montáž  rozdělovačů,  odlučovačů,  napájecích  jader,
koncových tlumičů, bloků nádrží, chladičů apod.

5.

platová třída

1. Montáž potrubí a potrubních větví nebo montáž vysokotlakého potrubí.

6.

platová třída

1. Zhotovování, montáž a opravy chladicích systémů chladičů a armatur a
ohřívacích pecí.

2.12.16 NÁSTROJAŘ

4.

platová třída

1.  Sestavení  vrtacího  přípravku pro vrtání 3 děr do průměru 6 mm pro
ložiskové víčko.

2.  Tvarování  pinzet,  chirurgických  háků, rotačních plničů a zubních
nástrojů, sestavování jehel s pouzdrem a držátkem kořenových pronikačů.

5.

platová třída

1. Zhotovování kotevní desky, raznice s razníkem, sestavování upínacích
a  jiných  přípravků,  ohýbacích  nástrojů  složených nejvýše z 15 dílů
(kromě spojovacích součástí).

2.  Sestavování  vysouvacích  nožů ručně s dolícováním dílů a seřízením
chodu.

6.

platová třída

1.  Sestavování  postupových  nebo  blokových  nástrojů  s více razníky
různých  tvarů  ve  stupni  přesnosti  IT  8-7  nebo vypracování vtoků,
přechodů a tvarů forem včetně svrtání dílců ve stupni přesnosti IT 9-8.

2.  Tvarování, broušení, pilování, lícování a seřizování funkce zubních
kleští   a   emaskulátorů  nebo  obtahování  ostří  a  zkoušení  střihů
chirurgických nůžek.

3.  Ruční broušení a leštění oboustranně vydutých čepelí z výkovků nebo
zakázková   výroba   nožířských  výrobků  podle  vzorků  včetně  jejich
případného zdobení rytím, leptáním a broušením.

7.

platová třída

1.  Vypracovávání vodicí a kotevní desky, raznice, stírače a vyhazovače
s  několika  tvarovými  razníky  ve  stupni přesnosti IT 7-8 s kolmostí
razníků  0,01 na 100 mm nebo vypracování přechodů a tvarů vícenásobných
forem  ve  stupni přesnosti IT 8-7 nebo vypracování tvaru zápustky nebo
průtlačníku  a  průvlaku po strojním obrobení ve stupni přesnosti IT 8-
7.

2.  Vybrušování  ostří, montáž, úprava a seřizování funkce očních nůžek
nebo lícování, svrtávání a seřizování převodových kleští (kostotomů).

3.  Montáž  a  slícování  vícenásobného  vstřikovacího nástroje s živým
vtokem  pro  tvarově členité a přesné výrobky, například CD nebo DVD, s
přesností   0,002   mm.  Úpravy  tvarů  nástroje  na  základě  výsledků
referenčních vzorků.

8.

platová třída

1.  Vypracovávání  zápustek po strojním obrobení ve stupni přesnosti IT
6-5  s opracováním funkčních ploch 0,4. Sestavování nástrojů s několika
razníky  různých tvarů a funkcí (řez, ohyb, tah) ve stupni přesnosti IT
6-5.

2.  Zhotovování, lícování a seřizování nástrojů pro mikrochirurgii nebo
zhotovování   prototypů   nebo   chirurgických   nástrojů   speciálního
sortimentu ze čtyř a více dílů podle požadavků odběratele.

3.  Sestavování forem s několika horizontálními i vertikálními rovinami
včetně  lomených  v  přesnosti 0,15 mm nebo sestavování forem složitých
tvarů s radiusy, plochami, úkosy, kužely, závitovými vložkami ve stupni
přesnosti IT 6-5 a s dělicí rovinou v přesnosti 0,01 mm.

2.12.17 PUŠKAŘ

5.

platová třída

1.  Funkční  přezkušování ručních zbraní po opravě z ruky i ze stolice.
Celkové  opravy  ručních  zbraní  formou  výměny součástek, podskupin a
skupin.Výroba  jednoduchých  součástek. Sestavování podskupin a skupin.
Znehodnocování zbraní podle stanovených technologických postupů.

6.

platová třída

1.   Výroba   součástek   ručních   zbraní   včetně   jejich  tepelného
zuštěchťování.   Výroba   jednodušších   pažeb,  pažbiček  a  předpaží.
Sestavování  podskupin  a skupin a jejich slícovávání. Povrchová úprava
kovových a dřevěných částí zbraní.

2.  Nastřelování  zbraní  s mechanickými mířidly včetně dioptrů. Výroba
řezu zbraní včetně automatických.

7.

platová třída

1.  Výroba  složitých součástek, podskupin a skupin všech druhů ručních
střelních  zbraní  a speciálních přístrojů. Výroba nástrojů a přípravků
pro  opravárenskou  činnost.  Výroba  dioptrických  zaměřovačů.  Výroba
složitých pažeb a předpaží podle přání zákazníka.

2.  Celkové  opravy ručních zbraní (pistole, pušky, samopaly, kulomety,
pancéřovky,  granátomety)  a  jejich  příslušenství  včetně povrchových
úprav,   proměřování  stanovených  parametrů  a  funkční  přezkušování.
Celkové  opravy  ručních zbraní lafetových v bojové technice (tankové a
protiletadlové kulomety) včetně oprav lafetace.

3.   Nastřelování   zbraní   s   optickými   zaměřovači  (kolimátory  a
dalekohledy)  včetně  aretace  mířidel.  Defektace  parametrických změn
skupin a podskupin zbraní.

8.

platová třída

1.  Zhotovování  replik  historických  zbraní (křesadlových, perkusních
apod.)  ve stanoveném měřítku. Výroba nejsložitějších součástek zbraní,
jejich kompletace a slícování.

2.  Celkové  opravy  historických,  speciálních  a automatických zbraní
tuzemské   a  zahraniční  výroby  včetně  povrchových  úprav.  Renovace
složitých součástek.

3.  Nastřelování  opakovacích,  samonabíjecích a automatických zbraní s
infraoptickými  zaměřovači  včetně  aretace  nastavených prvků mířidel.
Ověřování  technologických  postupů a navrhování jejich změn ke zvýšení
spolehlivosti a životnosti zbraní.

2.12.18 DĚLMISTR

4.

platová třída

1.   Sestavování  mechanických  převodových,  náměrových  a  odměrových
skříní.

2.  Demontáž, opravy a montáž zajišťovacích elementů jednotlivých částí
techniky (úchyty, příchytky).

5.

platová třída

1.  Opravy speciálních nástaveb dělostřelecké výzbroje různé konstrukce
podle technologických postupů.

2.  Demontáž,  opravy  a  montáž  všech mechanických skupin a podskupin
dělostřelecké techniky v rozsahu běžných oprav.

3.  Demontáž, opravy a montáž závěrových klínů, výměna součástek závěrů
a úplná kontrola činnosti závěrových klínů.

4.  Kontrola a oprav dopravníků nábojů, vyhazovacích dopravníků nábojek
u těžké pancéřové dělostřelecké tankové techniky.

6.

platová třída

1.  Opravy  hnacích  agregátů, hydrodynamických čerpadel a převodovek z
kompletů dělostřelecké výzbroje.

2.  Opravy  pneumatických  systémů a elektrických rozvodů dělostřelecké
výzbroje.

3.   Opravy   brzdovratných   zařízení  dělostřelecké  výzbroje  včetně
přezkoušení a seřízení.

4. Povrchová úprava opravované dělostřelecké výzbroje a materiálu.

5.  Celková  oprava  zbraňových  nabíjecích systémů těžké dělostřelecké
tankové techniky.

6.  Usazování hlavních skupin dělostřelecké výzbroje (ložiskových drah,
spodních    lafet,   vrchních   lafet,   nosičů   nabíjecího   ústrojí,
raketnicových skříní s ustavením raketnic).

7.

platová třída

1.  Opravy  automatizovaných  dělostřeleckých systémů na sobě závislých
včetně   synchronizace   ovládacích   jednotek  se  všemi  parametry  a
ukazateli.

2.  Určování  závad  a  rozsahu  oprav pomocí diagnostických zařízení u
speciální a těžké dělostřelecké techniky.

3.  Provádění  generálních  oprav včetně seřizování těžké dělostřelecké
techniky,  automatických  nabíjecích  systémů,  dělostřelecké techniky,
raketometů a tanků.

2.12.19 ZBROJÍŘ

4.

platová třída

1.  Výměna  jednoduchých  skupin  součástí  střelných zbraní, například
hledí,  mušek,  botek,  poutek řemenů, pružin, úderníků, lučíků a pístů
vzduchových  zbraní  v  rámci  opravárenských  činností včetně zkoušení
jejich funkcí.

2.  Tormentování  určených  druhů  zbraní  na  speciálních pracovištích
jedním nebo více náboji včetně prohlídky a proměření zbraně po skončení
tormentační střelby.

5.

platová třída

1.  Dílčí opravy všech typů zbraní, prohlídka a určování poruch zbraní,
nahrazování  vadných  neopravitelných  dílů  novými, zkoušení zbraně po
sestavení, úprava, seřizování a povrchová úprava zbraní.

2. Sestavování spoušťových mechanizmů.

3. Sestavování a slícovávání bočnic.

4.  Povrchová  úprava  a  leštění dřevěných součástí zbraní, broušení a
leštění pažeb, předpaží nebo rytí rytin podle vzorků.

6.

platová třída

1.  Rovnání  hlavní  o  délce  nad 500 mm nebo pájení hlavní pro jejich
následné nastřelení.

2.  Nastřelování  malorážkových  pušek  ve  speciálních  nastřelovacích
stolicích  na  vzdálenost  50  m, kozlic, kulovnic a vojenských ručních
zbraní na vzdálenost 100 m z volné ruky včetně aretace.

3.  Znehodnocování ručních zbraní podle platných předpisů a stanovování
pracovního způsobu likvidace.

7.

platová třída

1.  Celkové  opravy  ručních,  lafetovaných a výcvikových zbraní včetně
zhotovování   součástí   všeho  druhu,  povrchových  úprav  kovových  i
dřevěných částí zbraní, zkoušení a nastřelování.

2.   Zhotovování  a  lícování  speciálních  prototypových  balistických
přípravků  a  stendů sestavovaných z více dílů ve stupni přesnosti IT 5
včetně výroby těchto dílů na různých obráběcích strojích.

3. Nastřelování pistolí s nastavitelnými mířidly na vzdálenost nad 50 m
se  dvěma  zásobníky  a automaticky včetně provádění úprav a seřizování
mířidel.

4.  Nastřelování kulových nebo kulobrokových pušek vybavených optickými
mířidly na vzdálenost 100 m, kontrola upnutí optických mířidel a jejich
seřizování při nastřelování na požadovanou přesnost střelby.

2.12.20 RYTEC KOVŮ

4.

platová třída

1.  Strojní  rytí  písmen,  číslic,  znaků  a podobně na nerovné plochy
kovových i nekovových předmětů.

5.

platová třída

1.  Strojní rytí rovných stupnic s jedním dělením nebo s dvojím dělením
(metrických, palcových a jiných) po obvodě kruhových stupnic.

2.  Ruční  rytí ornamentů, znaků, ozdobných obrazců nebo drobného písma
do barevných kovů.

6.

platová třída

1.  Ruční  rytí  ornamentů,  znaků,  ozdobných  obrazců  a  podobně  do
barevných kovů podle vlastních návrhů nebo přání zákazníka.

7.

platová třída

1.  Ruční  rytí ocelových razidel pro ražení figurálních ozdob s výškou
písma do 1,5 mm nebo ruční rytí puncovních znaků o velikosti 1 až 2 mm.

2.  Ruční rytí znaků, mincí, medailí nebo plaket do kalitelných ocelí v
pozitivu nebo negativu.

8.

platová třída

1.  Ruční rytí plastických ornamentů a reliéfů do drahých kovů, perleti
apod.  pro  zdobení, například zbraní podle vlastních návrhů nebo přání
zákazníka.

2.12.21 STROJNÍ ZÁMEČNÍK

3.

platová třída

1. Sestavování jednoduchých podskupin strojů a zařízení.

2.   Zhotovování   konzol,   příchytek,  třmení,  opěrek  apod.  včetně
rozměřování výchozího materiálu.

3. Rovnání dílců, klínů, výstuh, desek, přírub, pásnic apod.

4. Statické vyvažování dílců o hmotnosti dílců do 500 kg nebo stehování
podsestav  a  sestav nebo ohýbání materiálů na konzoly, závěsy, třmeny,
opěrky, příložky, schody, zábradlí apod.

4.

platová třída

1.  Rovnání  stojanů, hřídelů, desek, trnů, podélníků a podobných dílců
plamenem nebo rovnání pod lisem (vřetena, válce, vačkové hřídele apod.)
s požadavkem dodržení tolerance včetně podélníků o délce do 5000 mm.

2.  Zaškrabávání  ploch  ve  4.-5.  jakostní  třídě nebo regulace saní,
stolů, stojanů nebo zaškrabávání klínů lišt apod.

3.  Zhotovování  pomocných  konstrukcí  pod  cisterny,  nádrže,  tanky,
zásobníky  nebo  ruční  leštění  kompresorových, turbínových lopatek na
stojanových  bruskách  nebo dokončování složitých krytů na montáži nebo
sestavování a stehování náročnějších sestav včetně dolícování dílců.

4.  Ruční  řezání  závitů nebo zaškrabávání malých ploch do roviny nebo
vzorkování ploch pro dosažení požadovaného vzhledu.

5.  Sestavování  podskupin strojů a strojních zařízení (nalisování kola
na hřídel a pero, zabrušování sedla ventilu včetně odzkoušení těsnosti,
ustavení ojnice v pístu, sestavování lamelové spojky apod.).

5.

platová třída

1.  Tvarování  a  vykládání  nádob  nerezovým  plechem nebo zhotovování
otočných  kolen  z  profilových  materiálů  a plechů včetně prorýsování
jednotlivých  částí  nebo zhotovování a sestavování dílčích přechodů na
draku letadla včetně konečného ustavení a upevnění.

2. Zaškrabávání ploch v 2.-3. jakostní třídě nebo zaškrabávání hlavních
skupin  přesných  obráběcích  strojů  ve  4. nebo 5. jakostní třídě a v
rovinnosti nebo rovnoběžnosti 0,02/1000 mm.

6.

platová třída

1.  Zaškrabávání kruhové plochy stolu vodorovné vyvrtávačky v přesnosti
0,02/1000 mm měřena na otočném stole ve 4 polohách.

2.12.22 SOUSTRUŽNÍK KOVŮ

3.

platová třída

1.  Soustružení  čel,  povrchů,  osazení a hran, vrtání průchozích děr,
řezání  závitů závitníky a upíchnutí zátky ve stupni přesnosti IT 12 na
hrotových soustruzích.

2.  Soustružení  povrchů,  čel,  osazení,  hran  a děr přírub ve stupni
přesnosti IT 12 na svislých soustruzích.

3.  Vytlačování, odřezávání a lemování stínidel z hliníkového plechu na
kovotlačitelských poloautomatických soustruzích.

4.

platová třída

1.  Soustružení  osazených  povrchů, čel a děr včetně vnitřních zápichů
kluzných  kroužků ve stupni přesnosti IT 10 na seřízených revolverových
NC soustruzích.

2.  Vrtání  a  soustružení  děr  ojnice  ve  stupni  přesnosti IT 12 na
vodorovných vyvrtávačkách.

3.  Soustružení  povrchů,  čela, hran a osazených děr vedení ventilů ve
stupni   přesnosti  IT  12  včetně  výměny  nástrojů  a  doseřízení  na
seřízených   vícevřetenových  poloautomatických  soustruzích  osazených
nejvýše 7 nástroji.

5.

platová třída

1.  Soustružení  čel,  čelních  zápichů,  povrchů a čel nábojů, srážení
hran,  vrtání  a  vystružení děr ve stupni přesnosti IT 11 a zavrtávání
děr  po  obvodu  čel  nábojů  oběžných  lopatkových  kol  včetně výměny
nástrojů  a  doseřízení  na  seřízených  vícevřetenových  automatických
soustruzích s osazením více než 8 nástroji.

2.  Soustružení  povrchů v poměru D:1 až 1:25 ve stupni přesnosti IT 10
na hrotových soustruzích.

3.  Soustružení  povrchů,  čel,  zápichů, hran a řezání závitů nožem na
šroubu ve stupni přesnosti IT 10 a 6 H na revolverových soustruzích.

4.  Vrtání  a  vystružování  přerušovaných  děr  do svařence ložiska ve
stupni  přesnosti  IT 8 s dodržením předepsané souososti na vodorovných
vyvrtávačkách.

5.  Soustružení  čel,  povrchů,  vybrání  a  děr  odlitků vík ve stupni
přesnosti IT 8 na svislých soustruzích.

6.  Obrábění  jednoduchých třmenů ve stupni přesnosti IT 8 na obráběcím
centru.

7.  Soustružení  vnějších  jednoduchých tvarových závitů v délce do 500
mm.

8.  Vytlačování  parabolických  krytů  z  ocelového  plechu  ve čtyřech
operacích na kovových modelech včetně srovnávání a srážení hran.

6.

platová třída

1.  Soustružení  povrchů,  čel, čelních vybrání, děr a klínových drážek
stupňovitých řemenic ve stupni přesnosti IT 7 na hrotových soustruzích.

2.  Soustružení  čel,  povrchů  a osazených děr odlitků věnců o průměru
7500 mm ve stupni přesnosti IT 7 na svislých soustruzích.

3.  Zarovnávání  čel, vrtání slepých děr, soustružení vnitřních zápichů
ve stupni přesnosti IT 8 a vnitřních závitů nožem ve stupni přesnosti 4
H do odlitků vík na poloautomatických soustruzích.

4.  Vyvrtávání,  soustružení děr nožem ve stupni přesnosti IT 6, řezání
závitů  a  frézování  drážek  nábojů  dvojramenných  pák na vodorovných
vyvrtávačkách.

5. Soustružení vnějších kulových ploch ve stupni přesnosti IT 9.

6. Soustružení vnitřních jednoduchých tvarových závitů.

7.

platová třída

1.  Soustružení  sedminásobně  osazených povrchů, čel, čelních vybrání,
děr  a  vnitřních  vybrání  tělesa  válců  ve  stupni  přesnosti IT 7 o
hmotnosti 3 000 kg na hrotových soustruzích.

2.  Soustružení  povrchu  včetně  úkosů  a  rádiusů,  čel a děr odlitků
šnekových kol ve stupni přesnosti IT 6 s požadavkem dodržení předepsané
kolmosti a rovnoběžnosti ploch na svislých soustruzích.

3.  Vrtání,  vysoustružení  a  soustružení  různých  děr nožem do těles
rychlostních  skříní  ve  stupni  přesnosti  IT 6 s požadavkem dodržení
předepsané přesnosti roztečí děr na vodorovných vyvrtávačkách.

4. Soustružení vnitřních kulových ploch ve stupni přesnosti IT 9.

5.  Obrábění  složitých  součástí  ve  stupni přesnosti IT 6 a vyšší na
vodorovných  vyvrtávačkách  s  číslicovým  řízením  nebo  na  obráběcím
centru.

8.

platová třída

1.   Soustružení  osminásobně  osazených  povrchů,  zápichů,  závitů  a
dvojchodých  modulových závitů šnekových hřídelů ve stupni přesnosti IT
5 na hrotových soustruzích.

2.  Soustružení povrchů, několikanásobně osazených čel, děr a vnitřních
vybrání,  broušení  čelních  ploch  přídavným  zařízením  na  odlitcích
otočných   stolů  ve  stupni  přesnosti  IT  5  s  požadavkem  dodržení
předepsané   souososti   a   rovnoběžnosti   všech  ploch  na  svislých
soustruzích.

3.  Vyvrtávání  a  vysoustruhování  děr,  soustružení  děr nožem v pěti
polohách  a  27  osách  do  těles  vřeteníků ve stupni přesnosti IT 6 s
dodržením  předepsané  přesnosti roztečí os a s dodržením úchylek tvarů
na vodorovných vyvrtávačkách.

2.12.23 SVÁŘEČ KOVŮ

3.

platová třída

1.  Svařování  součástí a konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z
oceli třídy 10, 11 a 12.

2. Svařování natupo s kontrolou na těsnost nebo destruktivní zkouškou.

4.

platová třída

1.  Svařování potrubí, potrubních dílů, armatur, nádrží a nádob z oceli
třídy  10,  11  a  12  ve všech polohách, mimo pevné polohy svařence, s
pracovním tlakem menším než O,6 MPa.

2.  Navařování  uhlíkových,  legovaných  a  speciálních  ocelí i jejich
slitin bez kontroly jakosti návarů.

3.  Pájení  potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a
15 nebo z mosazi ve vodorovné poloze shora, mimo kapilárního pájení.

5.

platová třída

1.  Svařování konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy
10,  11  a  12  ve  všech polohách bez předehřevu s požadavkem kontroly
svarů  RTG  nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou nebo s
předehřevem minimálně 150oC.

2.  Svařování  tenkostěnných  konstrukcí elektrickým obloukem z plechů,
tyčí, profilů a trubek oceli třídy 10, 11 a 12 do tloušťky plechů 3 mm.

3.  Pájení  potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12 a
15  a  mosazi  ve  vodorovné  poloze  shora, mimo kapilárního pájení, s
požadavkem tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, destruktivní zkoušky nebo
zkoušky výbrusem.

6.

platová třída

1.  Svařování dynamicky namáhaných konstrukcí z plechu, tyčí, profilů a
trubek  z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech polohách, bez předehřevu a s
požadavkem   kontroly  svarů  RTG  nebo  ultrazvukem  na  trhliny  nebo
navrtávací zkouškou.

2.  Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy
15  nebo  17  ve všech polohách, bez předehřevu a s požadavkem kontroly
svarů RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.

3.  Navařování  uhlíkových,  legovaných  a  speciálních  ocelí a jejich
slitin   i  barevných  kovů  včetně  mědi  s  případným  předehřevem  a
požadavkem kontroly návarů nebo ultrazvukem.

7.

platová třída

1.  Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy
15  a 17 nebo dynamicky namáhaných konstrukcí z oceli třídy 10, 11 nebo
12  ve všech polohách s nutností předehřevu a požadavkem kontroly svarů
RTG nebo ultrazvukem na trhliny nebo navrtávací zkouškou.

2.12.24 KAROSÁŘ

5.

platová třída

1.  Zhotovování  nebo  výměna  poškozené  části  karoserie  nebo kostry
automobilu včetně vyvařování.

2.  Zhotovování  dílců  karoserie  z  různých  druhů materiálů a montáž
nábytkových skupin do speciálních a účelových vozidel.

6.

platová třída

1.   Opravy   značně   deformované   karoserie   prováděné  ručně  nebo
hydraulickým zařízením a plamenem.

7.

platová třída

1.   Opravy   havarovaných   vozidel   s  rozsáhlým  poškozením  včetně
vyrovnávání geometrie vozidla stanovené výrobcem.

DÍL 2.13 TELEKOMUNIKACE-SPOJE

2.13.01 MECHANIK RADIOTELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

4.

platová třída

1.  Montáž  koaxiálních  napáječů, koaxiálních děličů a směrových vazeb
vysílacích  a  přijímacích  anténních systémů a frekvenčně modulovaných
vysílačů, přijímačů a umělých zátěží nahrazujících anténní systémy.

5.

platová třída

1. Sestavování vysílacích a přijímacích anténních jednotek, koaxiálních
děličů a směrových vazeb včetně elektrického zapojení.

6.

platová třída

1.  Montáž  a  opravy  technologických  zařízení vysílačů a přijímačů o
výkonu nižším než 5 kW.

7.

platová třída

1.  Řízení  montáže  nebo  oprav  technologických  zařízení  vysílačů a
přijímačů  o  výkonu  nižším  než  5  kW  včetně  celkového  seřízení a
nastavení technických parametrů.

2.  Montáž  analogových  a  digitálních  radioreléových zařízení včetně
diagnostických systémů.

8.

platová třída

1.  Řízení  montáže  technologických zařízení analogových a digitálních
radioreléových  spojů  včetně  diagnostických systémů, montáže a opravy
jednotlivých  celků  elektronických  zařízení radiolokačních vysílačů a
přijímačů o výkonu vyšším než 5 kW.

2.13.02 MECHANIK SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

5.

platová třída

1.  Montáž  nebo  zajišťování  technického provozu a zkoušek na ucelené
části  telefonních ústředen včetně údržby příslušných poloautomatických
zkušebních zařízení.

2.  Montáž  nebo samostatné zajišťování technického provozu pobočkových
ústředen.

3.  Montáž  nebo samostatné zajišťování technického provozu přenosových
multiplexních zařízení.

4. Montáž nebo zajišťování technického provozu napáječů.

6.

platová třída

1.  Montáž,  oživování  nebo samostatné zajišťování technického provozu
telefonních ústředen voličových systémů a ústředen s křížovými spínači.

2.  Montáž  nebo  samostatné zajišťování technického provozu napáječů s
automatickou regulací.

3.  Montáž  nebo samostatné zajišťování technického provozu přenosových
linkových traktů včetně diagnostických systémů.

4.  Montáž  nebo  zajišťování  technického  provozu  a  oprav koncových
zařízení pro přenos dat.

7.

platová třída

1.  Řízení  montáže,  oživování  nebo  zajišťování  technického provozu
telefonních  ústředen  s  elektronickými  prvky  včetně  diagnostických
zařízení.

2. Zajišťování technického provozu radiotelefonní spojové sítě.

3.    Montáž    nebo   samostatné   zajišťování   technického   provozu
vysokokapacitních  přenosových  linkových  traktů včetně diagnostických
systémů nebo přenosových zařízení.

4.  Samostatné  zajišťování  technického provozu faximilních zařízení a
uvedení  do  provozu  a  zajišťování  technického  provozu telefaxových
zařízení.

8.

platová třída

1.  Řízení  montáže,  oživování  nebo  zajišťování  technického provozu
digitálních  telefonních  ústředen  a telekomunikačních zařízení včetně
údržby   periferních   zařízení,   lokalizace   a   odstraňování  závad
nezjistitelných diagnostikou systému.

2.   Diagnostika,   lokalizace   závad   a  opravy  modulů  digitálních
telekomunikačních zařízení v servisním středisku.

3.  Řízení  montáže,  oživování  nebo  zajišťování  technického provozu
analogových  nebo  digitálních  linkových  traktů včetně diagnostických
zařízení,     zabezpečujících     mezitranzitní     nebo    mezinárodní
telekomunikační provoz.

2.13.03 MONTÉR ANTÉNNÍCH ZAŘÍZENÍ

5.

platová třída

1.  Montáž  nebo  opravy  anténních  stožárů třídy účelu „C“, například
převáděčových a překližkových stožárů.

2. Montáž nebo opravy vysílacích a přijímacích anténních zařízení.

6.

platová třída

1. Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu „C“.

2. Montáž nebo opravy anténních stožárů a věží třídy účelu „B“.

3. Montáž nebo opravy složitějších anténních systémů, například discon,
kvadrant, unipol včetně napáječů.

7.

platová třída

1. Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu „B“.

2. Montáž nebo opravy anténních stožárů a věží třídy účelu „A“.

3.  Řízení  montáže  nebo  oprav složitých anténních systémů, například
antén   synfázních,   logaritmicko-periodických   anténních  soustav  a
anténních systémů radioreléových tras.

8.

platová třída

1. Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu „A“.

2.  Řízení  montáže nebo oprav nejsložitějších anténních systémů včetně
napáječů.

2.13.04 MONTÉR KABELOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ

5.

platová třída

1.  Montáž  nebo  opravy  kapacitně  nevyrovnávaných  telekomunikačních
kabelů.

2.  Zřizování  vnějšího  přípojného  vedení účastnické stanice a montáž
účastnického zařízení.

3.  Montáž  rozvaděčů  včetně  zapojení  nebo přesměrování účastnických
vedení nebo okruhů.

6.

platová třída

1. Montáž nebo opravy kapacitně vyrovnávaných telekomunikačních kabelů.

2.    Řízení    montáže    nebo    oprav    kapacitně   nevyrovnávaných
telekomunikačních kabelů.

3.   Montáž  nebo  samostatné  zabezpečování  provozu  tlakové  ochrany
telekomunikačních kabelů.

4. Vedení prací v rozvaděčích při přemísťování účastnických vedení nebo
okruhů v místní telefonní síti za provozu.

7.

platová třída

1.  Montáž  nebo  opravy  koaxiálních  nebo optických telekomunikačních
kabelů.

2.  Řízení montáže nebo oprav kapacitně vyrovnávaných telekomunikačních
kabelů nebo zařízení tlakové ochrany telekomunikačních kabelů.

3.  Řízení  montážních  prací  při  přepojování okruhů ve spojovacích a
traťových kabelech za provozu.

4. Lokalizace závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů.

8.

platová třída

1.    Řízení   montáže   nebo   opravy   koaxiálních   nebo   optických
telekomunikačních kabelů.

2.  Lokalizace  složitých  závad  na kabelech s použitím diagnostických
přístrojů.

DÍL 2.14 UMĚNÍ A UMĚLECKÁ REALIZACE

2.14.01 DRAMATURG

11.

platová třída

1.  Sestavování  návrhů  dramaturgických  plánů a spolupráce s autory a
inscenátory při jejich realizaci.

12.

platová třída

1.  Vytváření  dlouhodobých koncepcí a dramaturgických plánů uměleckých
institucí.

13.

platová třída

1.  Utváření  koncepce  orientace celostátně nejvýznamnějších institucí
včetně  tvůrčí  úpravy  dramatických  děl  a  partitur  ve spolupráci s
autory, režiséry a dirigenty.

2.14.02 REŽISÉR, ASISTENT REŽIE

8.

platová třída

1. Organizačně-umělecká práce při režii inscenací, plnění dílčích úkolů
v oblasti režie inscenace.

9.

platová třída

1.    Organizačně-umělecká    práce   při   režii   dramatických   nebo
hudebně-dramatických děl v divadle včetně samostatného plnění úkolů při
nastudování nejnáročnějších děl repertoáru.

10.

platová třída

1. Režie pódiových vystoupení a pásem.

11.

platová třída

1. Režie komponovaných pořadů.

12.

platová třída

1. Inscenační ztvárňování dramatických nebo hudebně-dramatických děl.

13.

platová třída

1.    Inscenační    ztvárňování   nejnáročnějších   dramatických   nebo
hudebně-dramatických  děl  v  divadle, které dlouhodobě dosahuje vysoké
umělecké úrovně přispívající k rozvoji uměleckých žánrů.

14.

platová třída

1.     Tvorba    umělecké    koncepce    inscenací    dramatických    a
hudebně-dramatických  děl  přispívající  k  rozvoji  dramatického oboru
včetně   ojedinělého   tvůrčího   ztvárňování  inscenací  rozsáhlých  a
náročných dramatických nebo hudebně-dramatických děl.

2.14.03 CHOREOGRAF, ASISTENT CHOREOGRAFA

9.

platová třída

1.  Nastudování repertoáru uměleckého souboru podle pokynů inscenátorů.
Udržování repertoáru na potřebné umělecké úrovni.

2. Plnění dílčích úkolů podle pokynů choreografa či režiséra inscenace.

10.

platová třída

1. Nastudování pódiových pásem včetně pohybové spolupráce.

11.

platová třída

1.  Nastudování  jednotlivých  lidových  tanců,  tanečních  pásem  nebo
tanečních nebo baletních vložek do divadelních představení.

12.

platová třída

1.  Nastudování  tanečních  a baletních součástí hudebně-dramatických a
dramatických děl a celovečerních tanečních vystoupení.

13.

platová třída

1.    Inscenační   ztvárnění   baletních   a   pantomimických   děl   a
hudebně-dramatických  děl  v  divadle, které dlouhodobě dosahuje vysoké
umělecké úrovně a přispívá k rozvoji uměleckého žánru.

14.

platová třída

1.  Tvorba  umělecké  koncepce  inscenací  baletních a pantomimických a
hudebně-dramatických   děl   přispívající   k   rozvoji   oboru  včetně
ojedinělého  tvůrčího  ztvárňování  inscenací  rozsáhlých  a  náročných
baletních a pantomimických a hudebně-dramatických děl.

2.14.04 BALETNÍ MISTR

10.

platová třída

1.  Nastudování baletního nebo tanečního díla s jednotlivými interprety
a sborem podle uměleckého záměru choreografa.

11.

platová třída

1.  Nastudování  baletních,  pantomimických  děl  a  tanečních součástí
dramatických  a  hudebně- dramatických děl ve spolupráci s choreografem
nebo podle choreografického záznamu v divadle.

2.14.05 SBORMISTR

11.

platová třída

1.  Nastudování sborových a vokálně- symfonických děl a sborových částí
hudebně-dramatických děl.

12.

platová třída

1. Nastudování velkých sborových a vokálně-symfonických děl a sborových
pěveckých částí hudebně-dramatických děl.

13.

platová třída

1.  Tvorba umělecké koncepce velkého pěveckého sboru včetně nastudování
a dirigování nejsložitějších vokálních děl na tuzemských a zahraničních
pódiích a koordinace dalších sbormistrů.

2.14.06 DIRIGENT, ASISTENT DIRIGENTA

8.

platová třída

1.  Organizačně-umělecká  práce  při nastudování a dirigování hudebních
děl. Plnění dílčích úkolů v oblasti dirigování hudebních děl.

9.

platová třída

1.Organizačně-umělecká  práce při nastudování a dirigování symfonických
a  hudebně- dramatických děl. Plnění dílčích úkolů v oblasti dirigování
symfonických a hudebně- dramatických děl.

10.

platová třída

1. Organizačně-umělecká práce při nastudování a dirigování rozsáhlých a
náročných  symfonických  a  hudebně-dramatických děl. Samostatné plnění
dílčích úkolů podle pokynů šéfdirigenta.

11.

platová třída

1. Nastudování a dirigování hudebních děl.

12.

platová třída

1.   Nastudování  a  dirigování  symfonických,  komorních,  operních  a
baletních děl (hudební stránky) a muzikálů.

13.

platová třída

1.  Tvorba  umělecké  koncepce  symfonického  nebo  operního orchestru.
Nastudování  a  dirigování  symfonických  a  komorních děl, nastudování
hudební stránky operních a baletních děl.

14.

platová třída

1.  Tvorba umělecké koncepce velkého symfonického nebo velkého operního
orchestru  včetně nastudování a dirigování nejsložitějších symfonických
a operních děl na tuzemských i zahraničních pódiích.

2.14.07 SCÉNOGRAF

13.

platová třída

1.  Vytváření  návrhů  scénických  nebo kostýmních výprav představení a
návrhů loutek pro loutková divadla.

2.14.08 HEREC, HEREC S LOUTKOU

10.

platová třída

1. Interpretace rolí dramatických děl.

11.

platová třída

1. Tvůrčí interpretace hlavních nebo náročných rolí dramatických děl.

12.

platová třída

1. Tvůrčí interpretace nejnáročnějších rolí dramatických děl.

13.

platová třída

1.  Nastudování  a interpretace nejnáročnějších rolí dramatických děl s
mimořádným  tvůrčím  vkladem  na  celkovém  vyznění  díla  na  nejvyšší
celostátně uznávané umělecké úrovni.

2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, HLEN SOUBORU

8.

platová třída

1. Interpretace lidových písní ve folklorních souborech.

2. Interpretace jednotlivých skladeb v tanečních souborech.

9.

platová třída

1.   Interpretace   kolektivních   částí  baletních,  instrumentálních,
vokálních  nebo  vokálně-  instrumentálních  děl začínajícími členy pod
odborným vedením.

10.

platová třída

1.     Interpretace    kolektivních    částí    náročných    baletních,
instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.

11.

platová třída

1.  Interpretace  kolektivních  částí  náročných  instrumentálních nebo
vokálních  děl  s  nástrojovou nebo vokální skupinou včetně zajišťování
umělecké úrovně skupiny.

2.  Interpretace  kolektivních  částí  náročných  baletních, vokálních,
instrumentálních   a   vokálně-instrumentálních  děl  na  tuzemských  a
mezinárodních   podiích   a  scénách  s  nejvyšší  všeobecně  uznávanou
uměleckou úrovní.

12.

platová třída

1. Jedinečná interpretace kolektivních částí nejnáročnějších děl Českou
filharmonií.

2.14.10 SÓLISTA

10.

platová třída

1.   Interpretace   sólových   instrumentálních  partů  v  orchestrech,
folklorních, tanečních a jiných souborech.

11.

platová třída

1.  Interpretace  sólových  rolí v operetách a muzikálech nebo sólových
pěveckých partů menšího rozsahu.

2. Interpretace sólových pantomimických nebo tanečních rolí.

12.

platová třída

1. Interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl.

2.   Interpretace  sólových  rolí  operních,  baletních,  operetních  a
muzikálových.

13.

platová třída

1.  Jedinečná  interpretace sólových partů hudebních děl, prvooborových
rolí  operních, baletních, operetních nebo muzikálových děl dosahovanou
vysokou světovou úrovní.

2.14.11 KOREPETITOR

9.

platová třída

1.  Hudební  doprovod  nácviků  nebo veřejných provádění baletních nebo
tanečních děl.

10.

platová třída

1.     Nastudování     pěveckých    partů    nebo    baletních    čísel
hudebně-dramatických děl a vokálně- symfonických děl nebo baletních děl
se sólisty a sborem.

2.14.12 LEKTOR DRAMATURGIE

9.

platová třída

1.  Vyhledávání,  odborná příprava a studium archivních dramaturgických
materiálů.  Doporučování  textů dramaturgům a další dramaturgické práce
podle pokynů dramaturgů.

2.14.13 TANEČNÍ, HLASOVÝ PEDAGOG

10.

platová třída

1.   Příprava   umělců   na   technické   zvládnutí  náročných  rolí  a
nejnáročnějších vokálních partů.

2.  Nastudování  technické stránky pěveckých partů hudebně-dramatických
děl, vokálně-symfonických děl nebo baletních děl.

2.14.14 KONCERTNÍ MISTR

12.

platová třída

1.  Nastudování  a  tvůrčí interpretace nejsložitějších orchestrálních,
hudebně-  dramatických  a  baletních  děl  na  domácích  a zahraničních
pódiích,  provádění  nejsložitějších  sólových  partů  a  spolupráce  s
dirigenty při uměleckém vedení i při nastudování hudebních děl s velkým
symfonickým a divadelním orchestrem.

13.

platová třída

1.   Koordinace  nejsložitějších  uměleckých  vazeb  s  cílem  vytvářet
jedinečné  umělecké  pojetí  orchestru  jako  celku. Dokonalé zvládnutí
oboru hudební interpretace prováděním náročných kolektivních i sólových
částí  hudebních děl s dopadem na širokou kulturní veřejnost v tuzemsku
i zahraničí.

2.14.15 NÁPOVĚDA

4.

platová třída

1.  Sledování  textů  děl  a  napovídání  účinkujícím  při  zkouškách a
představeních.

5.

platová třída

1.   Sledování   textů   paralelně  s  notovým  záznamem  a  napovídání
účinkujícím při zkouškách a představeních.

6.

platová třída

1.  Sledování  cizojazyčných  textů  paralelně  s  notovým  záznamem  a
napovídání účinkujícím při představení a zkouškách.

2.14.16 SPECIALISTA TITULKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

8.

platová třída

1. Úprava překladů textů libret pro titulkovací zařízení a jeho obsluha
při představeních.

2.14.17 INSPICIENT

5.

platová třída

1. Organizace průběhu programů navazujících pódiových vystoupení.

6.

platová třída

1.  Organizační  zajišťování průběhu zkoušek, představení a koncertů na
jevišti,  pódiu  i  v zákulisí. Vystavování písemného hlášení o průběhu
zkoušek.

7.

platová třída

1.  Organizační  zajišťování  nejnáročnějších zkoušek, představení nebo
koncertů  na jevišti, pódiu i v zákulisí spojených s obsluhou složitých
technických zařízení.

2.14.18 ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU

6.

platová třída

1. Odborné technické práce při provozu zařízení pro zvukový záznam.

2.   Obsluha  a  nastavování  pracovních  charakteristik  reprodukčních
zařízení včetně speciálních studiových strojů při výrobě a vysílání.

3. Provádění střihů zvuku elektronickou cestou.

7.

platová třída

1.  Provozní  technické  práce  při záznamu zvuku elektronickou cestou,
například nastavování a obsluha zařízení pro tvorbu zvuku elektronickou
cestou a řízení provozu souborů elektronických studiových i přenosových
zařízení a zařízení pro magnetický záznam a reprodukci zvuku.

2.   Zajišťování   dokumentačního  zpracovávání  zápisů  o  zvukovém  a
audiovizuálním záznamu a zajišťování vstupů pro výpočetní systémy.

8.

platová třída

1.   Uměleckotechnické  práce  při  záznamu  zvuku,  jako  zpracovávání
analogových  a  digitálních záznamů zvuku z různých druhů nosičů včetně
střihu, provádění nezbytných technických úprav.

2.  Zajišťování  technické  a estetické úrovně ozvučení audiovizuálních
děl a zhotovování mezinárodních míchacích pásů (mistr zvuku).

9.

platová třída

1.  Zajišťování  složitých  uměleckotechnických pracovních činností při
vytváření  zvukové  nebo doprovodné části uměleckých děl (mistr zvuku),
jako  vytváření  uměleckotechnické  složky  veřejné  hudební produkce v
souladu  s  uměleckými  záměry  vedoucího  souboru  a s odpovědností za
vysokou technickou a uměleckou akustickou úroveň.

2.  Tvůrčí pořizování záznamů a jejich zpracovávání a přenos při tvorbě
zvukové  složky  filmů  nebo  audiovizuálních programů podle uměleckých
záměrů režisérů.

3.  Volba  technologií  a  způsobů  snímání zvuků a jejich zpracovávání
včetně  výběru zvláštních zvukových efektů s experimentálním využíváním
různých druhů forem a tvůrčích postupů.

2.14.19 OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ

6.

platová třída

1.  Odborné  technické práce při seřizování, nastavování a rozmisťování
žárovkových a obloukových svítidel.

7.

platová třída

1.  Seřizování a nastavování světelného toku a světelné stopy s ohledem
na  intenzitu  a rovnoměrné rozložení světla, rozvodných stoků a jejich
mechanických   a   elektrických   částí   nebo  obsluha  tvarovacích  i
reportážních světlometů.

8.

platová třída

1. Organizace montáží a seřizování osvětlovacích zařízení, montážních a
likvidačních  prací elektrorozvodů scénického osvětlení v interiérech i
exteriérech  s  využíváním  střídavého i stejnosměrného proudu o různém
napětí  včetně  montáží  a  připojování  přívodů nebo náhradních zdrojů
energie.

9.

platová třída

1. Navrhování a realizace světelného scénáře představení.

2.14.20 SPECIALISTA VIDEOZÁZNAMU

6.

platová třída

1. Pořizování videozáznamů pro dokumentační účely.

7.

platová třída

1.  Pořizování  videozáznamů  pro dokumentační účely včetně stanovování
podmínek pro snímání a provádění střihu.

9.

platová třída

1.  Příprava  technického  scénáře,  natáčení audiovizuálních programů,
střihové a režijní zpracovávání výukových programů.

10.

platová třída

1.  Samostatné  tvůrčí  sestavování  krátkých  pořadů včetně zpracování
scénáře, střihu, titulkování, případně dodatečného ozvučování.

2.14.21 PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ A KULTURNĚ-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK

5.

platová třída

1.  Organizační  zajišťování kulturně-osvětových akcí místního významu.
Koordinace  místa,  času, pořadatelského zajištění, propagace a dalších
věcí méně rozsáhlých a organizačně náročných akcí.

6.

platová třída

1.  Zajišťování  kulturně-osvětových  akcí  místního  významu, činnosti
klubů,   souborů   a   jiných   zájmových   uskupení  se  zaměřením  na
kulturně-výchovnou činnost.

7.

platová třída

1.   Samostatné   zajišťování  kulturně-  výchovných  akcí  a  programů
regionálního  (kraj,  více  obcí)  významu,  činnosti  klubů, souborů a
jiných zájmových uskupení se zaměřením na kulturně-výchovnou činnost.

2.  Zajišťování  kulturně-  výchovných  činností (zájmového vzdělávání,
neprofesionálního   umění,   regionální  kultury)  ve  specializovaných
kulturních zařízeních.

8.

platová třída

1.    Samostatná    odborná    činnost    v    jednotlivých   oblastech
kulturně-výchovné  činnosti,  například  obsahová  příprava a realizace
regionálních akcí.

2. Organizace muzejních programů, spolupráce na jejich dramaturgii.

9.

platová třída

1.  Provádění  informační  a  konzultační  činnosti  a odborné pomoci v
jednotlivých  oborech  kulturně-výchovné  činnosti  a  veřejných služeb
kultury.

2.  Specializované  mimoškolní  vzdělávání  dětí  v  oblasti působnosti
hvězdáren  a planetárií rozvíjející jejich zájmovou činnost, znalosti a
tvořivé schopnosti a systematicky doplňující školní výuku.

10.

platová třída

1. Stanovování priorit kulturněvýchovné činnosti pro dané období včetně
koncipování  organizačně náročných a složitě koncipovaných celostátních
a mezinárodních přehlídek, festivalů, sympozií, konferencí apod.

2.  Samostatná  tvorba  náročných  multimediálních  pořadů  hvězdáren a
planetárií.

3. Odborná výuka ve specializovaných kurzech hvězdáren a planetárií.

11.

platová třída

1.   Stanovování  obecných  celostátních  zásad,  podmínek  a  kriterií
realizace   akcí   neprofesionálního   umění,  zájmového  vzdělávání  a
regionální  kultury,  hledání  a aplikace nových postupů a specifických
metod.

2.  Samostatná  tvorba  náročných  multimediálních  pořadů  hvězdáren a
planetárií s využitím složitých speciálních zařízení.

3.  Provádění  astronomických  pozorovatelských činností včetně výběru,
přípravy a realizace projektů.

12.

platová třída

1.    Tvorba   celostátní   koncepce   rozvoje   jednotlivých   oblastí
kulturně-výchovné činnosti a veřejných služeb kultury.

2.  Samostatné  astronomické  pozorování,  výběr,  příprava a realizace
projektů  včetně  jejich  vyhodnocování,  zpracovávání výstupů a jejich
popularizace.

2.14.22 TAJEMNÍK UMĚLECKÉHO PROVOZU

9.

platová třída

1.  Organizační  zajišťování  chodu symfonického tělesa nebo uměleckého
provozu souboru ve vícesouborovém divadle včetně zajišťování uměleckých
výpomocí .

2.    Zajišťování   realizace   složitě   koncipovaných   národních   a
mezinárodních kulturních akcí.

3.  Zajišťování  mezinárodních  uměleckých  výměn  na  základě znalosti
uměleckého  oboru  zprostředkovávaných  umělců  a  znalostí příslušného
teritoria .

10.

platová třída

1. Zajišťování uměleckého provozu jednosouborového divadla.

2.   Koordinace   a   usměrňování  složitě  koncipovaných  národních  a
mezinárodních akcí, například programů, koncertů, soutěží a festivalů.

11.

platová třída

1.  Zajišťování tuzemských i zahraničních uměleckých zájezdů uměleckých
těles včetně sjednávání autorskoprávních podmínek umělců.

2.  Zajišťování  uměleckého  provozu  dvou  a  více  uměleckých souborů
divadla.  Zajišťování  uměleckého  provozu ve vícesouborovém divadle ve
dvou a více divadelních domech.

12.

platová třída

1.   Řízení   a  koordinace  realizace  velkých  složitě  koncipovaných
státně-reprezentativních mezinárodních akcí.

2.14.23 PRACOVNÍK TECHNIKY SCÉNY A ORCHESTRU

3.

platová třída

1.  Manipulační  práce  při  sestavování  a rozebírání dekorací, jejich
ukládání   do  skladu  podle  pořadí  a  druhu,  skládání  a  přenášení
dekoračních  prvků,  schodů,  praktikáblů  a  ostatních  prvků scénické
výpravy.

2.  Obsluha  jevištní  mechanizace,  například  pevných  točen, tahů na
provazištích a propadel.

4.

platová třída

1.  Sestavování  fundusových prvků, praktikáblů, schodišť, oken a dveří
včetně   jejich   spojování  a  zajišťování  stability  na  vyznačených
půdorysech členitých dekorací.

5.

platová třída

1. Samostatné stavění členitých a velkorozměrných jevištních scénických
úprav  na točnách včetně obsluhy velké a složité mechanizace, například
točen  s  proměnlivými  polohami  a provádění odborných oprav složitých
scénických dekoračních prvků.

2.  Kompletní  zajišťování technického zázemí a provozních podmínek pro
uměleckou  činnost  komorních  těles,  menších  operních a symfonických
souborů  při  zkouškách  a  představeních včetně průběžné péče o notový
materiál.

6.

platová třída

1.   Samostatné  úpravy  scény  v  průběhu  představení  vyplývající  z
technického scénáře hry.

2. Organizace prací při stavbě členitých jevištních celků včetně jejich
úprav na jevišti s moderní jevištní technologií.

7.

platová třída

1.  Kompletní  zajišťování technického zázemí a provozních podmínek pro
uměleckou  činnost  velkých  symfonických orchestrů s častou zahraniční
zájezdovou činností.

DÍL 2.15 VÝZKUM A VÝVOJ

2.15.01 VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK

12.

platová třída

1.  Samostatné  řešení  dílčích  výzkumných  a  vývojových  úkolů  nebo
provádění výzkumných

a  vývojových  prací  při  realizaci  úkolů vědy a techniky pod vedením
vedoucího týmu.

2.  Řešení  přesně  věcně i časově stanovených konkrétních výzkumných a
vývojových  úkolů,  zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními
návaznostmi na celek i další systémy pod vedením vedoucího týmu.

13.

platová třída

1.  Samostatné  řešení  výzkumných  a  vývojových úkolů nebo samostatné
provádění  výzkumných  a  vývojových  prací  v  rámci projektu vedeného
vedoucím týmu.

2. Řešení výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými
výstupy  ve fázích širšího výzkumného úkolu nebo jiného celku (vedeného
vedoucím týmu)

s konkrétními vazbami na navazující systémy a poměrně konkrétními jevy.

14.

platová třída

1.  Samostatné  řešení  závažných  a  složitých výzkumných a vývojových
úkolů  nebo  samostatné  provádění  náročných  a obtížných výzkumných a
vývojových  prací  při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky
řešených výzkumným týmem.

2. Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy
a  rámcově  určenými výstupy ve stanoveném čase a s vazbami na příbuzné
vědní obory.

15.

platová třída

1.  Tvůrčí  řešení  nejnáročnějších  výzkumných a vývojových úkolů nebo
provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při
tvůrčím  řešení  úkolů  celostátního  významu  pro  rozvoj odvětví nebo
vědního oboru a případně vedení výzkumného týmu.

2.  Řešení  komplexu  úkolů  s  neurčitě  zadanými  vstupy  a  neurčitě
vymezenými  výstupy zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení a
rozsáhlými  a  složitými  vazbami  na  ostatní  vědní obory, vyžadující
vysoký stupeň zobecnění jevů.

16.

platová třída

1. Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje s rozhodujícím významem pro
rozvoj   příslušného   vědního  oboru,  tvůrčí  koordinace  projektů  s
celostátním nebo mezinárodním významem včetně vedení výzkumného týmu.

2.  Řešení principiálně nových vědeckovýzkumných okruhů s rámcově velmi
neurčitě  vymezenými  vstupy  a  nespecifikovatelnými výstupy zpravidla
významově přesahující velmi dlouhé časové horizonty (generace) s dopady
na  široké  spektrum  dalších  činnosti, vyžadující velmi vysoký stupeň
zobecnění jevů.

DÍL 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

2.16.01 UČITEL

8.

platová třída

1.  Vzdělávací  a  výchovná  činnost  směřující  k získávání vědomostí,
dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9.

platová třída

1.   Tvorba   vzdělávacího  programu  třídy  mateřské  školy.  Aplikace
vzdělávacích  a  výchovných  metod včetně případné individuální práce s
dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v
oborech středního vzdělání s výučním listem.

3.  Vzdělávací  a výchovná činnost v praktickém vyučování v předmětech,
jejichž  obsahovou  náplní  je  řízení  silničních  motorových vozidel,
zaměřená  na  přípravu žáků a studentů k získání řidičského oprávnění k
řízení motorových vozidel.

10.

platová třída

1.  Tvorba  a  koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy
nebo  tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami a individuálních vzdělávacích programů.

2.  Vzdělávací  a  výchovná  činnost  v  praktickém vyučování v oborech
středního  vzdělání  s  maturitní  zkouškou  nebo  v odborném výcviku v
náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.

11.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských
škol včetně jejich koordinace v regionu.

2.  Vzdělávací  a  výchovná  činnost  zaměřená na získávání vědomostí a
dovedností  ve  všeobecně-vzdělávacích  nebo odborných předmětech podle
školního  vzdělávacího  programu,  podle  vzdělávacího  programu  vyšší
odborné   školy   nebo   podle  individuálních  vzdělávacích  plánů  ve
spolupráci  s  dalšími  odborníky  a  dalších  metodických doporučení z
oblasti pedagogiky a psychologie.

3.  Vzdělávací  a  výchovná  činnost v praktickém vyučování v náročných
oborech  středního  vzdělání  s  maturitní zkouškou a v oborech vyššího
odborného vzdělání.

4.  Komplexní  koordinace  vzdělávání  v  praktickém  vyučování  nebo v
odborném  výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné
školy   se  znalostmi  a  dovednostmi  z  jiných  oborů  vzdělání  a  s
teoretickým vyučováním.

5.  Vzdělávací  činnost  v  systému  dalšího  vzdělávání  pedagogických
pracovníků  zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy
a  didaktiky  aj.  oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v
systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

12.

platová třída

1.  Komplexní  vzdělávací  a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích
nebo  odborných  předmětech  spojená  s tvorbou a průběžnou aktualizací
pedagogické  dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle
níž  postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s
tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.

2.  Tvorba  koncepcí  rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem
nebo skupiny příbuzných oborů.

3.   Komplexní   vzdělávací   činnost   v  systému  dalšího  vzdělávání
pedagogických   pracovníků  spojená  s  tvorbou  vzdělávacích  programů
akreditovaných  v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a
jejich evaluací.

4.  Tvorba  koncepce  rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských
škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace
v rámci kraje.

13.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  rozvoje  oboru  středního  vzdělání  s  maturitní
zkouškou  nebo  oboru  vzdělání  ukončeného absolutoriem nebo rámcových
vzdělávacích programů.

2.   Specializovaná   metodologická  činnost  v  oblasti  pedagogiky  a
psychologie,   k   jejímuž  výkonu  je  nezbytné  získání  specializace
stanovené zvláštním právním předpisem.

3.  Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání
a  výchovu  a  projektů  dalšího  vzdělávání  přesahujících rámec škol,
tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14.

platová třída

1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

2.16.02 VYCHOVATEL

8.

platová třída

1.  Vychovatelská  činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo
studentů,  jejich  zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající v
zájmovém  vzdělávání  podle  programu  činnosti  školského  nebo jiného
zařízení.

2.  Výchovná  a  vzdělávací činnost zaměřená na vytváření a rozšiřování
vědomostí,  dovedností a návyků klientů zařízení sociálních služeb nebo
v  záchytných  zařízeních  včetně  rozvíjení  jejich zájmové činnosti s
využitím pedagogických metod.

3.  Individuální  vychovatelská  činnost  v  oblasti  sebeobsluhy těžce
zrakově  postižených včetně rozvíjení znalosti čtení a psaní černotisku
i  bodového  písma  v souladu se vzdělávacím programem s cílem dosažení
jejich samostatnosti. Navrhování optimalizace řešení orientační situace
včetně  pomůcek  a  vybavení,  poskytování poradenské činnosti rodinným
příslušníkům.  Provádění  vstupní  a  průběžné  pedagogické diagnostiky
(vychovatel zrakově postižených).

4.  Individuální vychovatelská činnost v oblasti prostorové orientace s
těžce  zrakově  postiženými  v souladu se vzdělávacím programem s cílem
dosažení  jejich samostatnosti a nezávislosti. Provádění nutné smyslové
výchovy  se  zaměřením  na  reedukaci a kompenzaci zrakového handicapu.
Provádění   vstupní   a   průběžné   diagnostiky   (vychovatel  zrakově
postižených).

5.    Individuální    provádění    speciálněpedagogických   edukačních,
reedukačních  a  kompenzačních  činností  v souladu s daným vzdělávacím
programem. Příprava vstupní a průběžné pedagogické diagnostiky.

9.

platová třída

1.  Komplexní  vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných
zařízeních  rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků
i  studentů  nebo  specificky  rozvíjející  osobnost dítěte nebo žáka i
studenta  včetně  využívání  variantních  výchovných  metod a hodnocení
jejich účinnosti.

2.  Odborné  usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami
výchovné   práce,   například   vůči   dětem  a  žákům  se  speciálními
vzdělávacími potřebami.

3. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve školách nebo ve školských
zařízeních  pro  výkon  ústavní  výchovy  nebo  ochranné  výchovy a pro
preventivně-výchovnou  péči  zaměřenou na specifické potřeby dětí, žáků
nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

4.   Provádění  vstupní  a  průběžné  pedagogické  diagnostiky,  návrhů
výchovných a vzdělávacích opatření a zpracovávání podkladů pro koncepci
výchovné  a  vzdělávací  činnosti  dětí, žáků, studentů nebo klientů se
speciálními vzdělávacími potřebami.

5.    Navrhování   optimalizace   podmínek,   například   prostorových,
architektonických  a  materiálních,  v  nichž  probíhá proces výchovy a
vzdělávání  a  usměrňování  ostatních  zaměstnanců v oblasti osvojování
základních  dovedností  v  kontaktu  s  dětmi,  žáky  nebo  studenty se
speciálními vzdělávacími potřebami.

6.  Výchovná  a  vzdělávací  činnost  v  zařízeních sociálních služeb s
návazností na dříve získané návyky. Posilování dalšího rozvoje a fixace
zbytkových  schopností  u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení
jejich   zájmové   činnosti   s   využitím  specifických  výchovných  a
vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.

7.  Zpracovávání  koncepce  praktické  výchovy  a samostatného pohybu v
oblasti  sebeobsluhy  těžce  zrakově postižených a realizace výchovné a
vzdělávací činnosti v uvedené oblasti podle akreditovaných vzdělávacích
programů  v  daném zařízení nebo na daném úseku činnosti. Vyhodnocování
výsledků  diagnostických vyšetření a navrhování dalších postupů odborné
péče (vychovatel zrakově postižených).

8.   Podávání   návrhů   k   odstraňování  architektonických  bariér  a
optimalizace   řešení  orientační  situace  v  interiéru  a  exteriéru.
Usměrňování  ostatních  pracovníků  v  oblasti  základních dovedností v
kontaktu se zrakově postiženými.

10.

platová třída

1.  Komplexní  výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost
zaměřená na celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci
a  reedukaci včetně navrhování cílených opatření k optimalizaci procesu
výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského nebo jiného zařízení.

2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.

3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a
školských zařízeních.

4.  Výchovná a vzdělávací činnost v zařízeních sociálních služeb nebo v
záchytných zařízeních včetně hodnocení výsledků, metodická a poradenská
činnost,  vzdělávací  a  výchovná činnost na základě znalostí speciální
pedagogiky.

5.   Zpracovávání  koncepce  výchovné  činnosti  v  oblasti  prostorové
orientace  pro  těžce  zrakově postižené v daném zařízení nebo na daném
úseku  činnosti,  metodické  vedení  a  kontrola ostatních pracovníků a
realizace   výchovné   a  vzdělávací  činnosti  v  dané  oblasti  podle
akreditovaných  vzdělávacích  programů.  Poskytování  terapeutické péče
klientům a jejich rodinným příslušníkům.

6.   Vyhodnocování   výsledků   speciálněpedagogických   diagnostických
vyšetření a navrhování dalších postupů a opatření.

11.

platová třída

1.   Metodická   a   specializovaná   poradenská   činnost  poskytovaná
vychovatelům,  tvorba  výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních
nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a
konzultační   činnost,   koordinace   aplikace   speciálněpedagogických
postupů, nových výchovných metod a metod z jiných odvětví.

2.  Samostatné zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti při uplatnění
speciálněpedagogických   postupů.   Samostatné  provádění  specifických
pedagogických   vyšetření  a  dalších  vysoce  náročných  pedagogických
činností.

3.   Vytváření   koncepcí  sociální  rehabilitace  osob  se  zdravotním
postižením.  Poskytování  terapeutické  péče klientům a jejich rodinným
příslušníkům v obtížné životní situaci.

4.  Vytváření  programů integrace a inkluze dětí, žáků nebo studentů se
speciálními   vzdělávacími  potřebami  v  daném  zařízení,  poskytování
pedagogických konzultačních činností.

12.

platová třída

1.  Stanovování a aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a
postupů  v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů
sociálních  služeb  ve  spolupráci  s pediatry, neurology, psychiatry a
psychology.

2.  Stanovování diagnostických a výchovných postupů při výkonu ústavní,
ochranné nebo preventivně-výchovné péče nebo při náročné výchovné práci
s  adolescenty, spojených s řešením problémů osob v krizových a mezních
životních situacích ve spolupráci s odborníky z jiných odvětví.

2.16.03 SPECIÁLNÍ PEDAGOG

11.

platová třída

1.  Kontaktní  činnosti  zaměřené  na  jedince  a  skupiny dětí, žáků a
studentů se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v
osobnostním a sociálním vývoji.

2.    Provádění    speciálněpedagogických    nápravných,    edukačních,
reedukačních  a kompenzačních činností s jedinci i skupinami dětí, žáků
nebo studentů.

3.  Speciálněpedagogické  poradenství v oblasti nápravných, edukačních,
reedukačních   a   kompenzačních   postupů,  prevence  poruch  chování,
negativních  jevů  v  sociálním  vývoji  a v oblasti vzdělávací dráhy a
vedení programů prevence sociálně patologických jevů.

4.   Příprava  a  odborné  vedení  speciálněpedagogických  výcvikových,
preventivních, vzdělávacích a dalších programů osobnostního rozvoje.

5.  Etopedické, logopedické, somatopedické, psychopedické, tyflopedické
a  další  specializované vyšetření dětí, žáků, studentů nebo klientů se
zdravotním  postižením  a  provádění  nápravy nebo psychoterapeutických
činností  zaměřených  na  odstraňování  nebo  zmírnění  poruch  učení a
chování. Zpracovávání programů integrace a inkluze dětí, žáků, studentů
nebo klientů se speciálními vzdělávacími potřebami.

12.

platová třída

1.  Provádění  komplexní  speciálněpedagogické  diagnostiky,  náročných
nápravných,  reedukačních  a  kompenzačních  činností  s  dětmi,  žáky,
studenty   nebo   klienty   se   zdravotním   postižením   a  náročného
speciálněpedagogického  poradenství  při  řešení  problémů  ve vývoji a
vzdělávání  dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením ve škole a v
rodině.

2.  Metodická  a  koordinační  činnost v oblasti speciálněpedagogických
preventivních a poradenských služeb ve školství.

3.  Samostatná  aplikace  logopedických, etopedických, somatopedických,
psychopedických,  tyflopedických  a  dalších  diagnostických  postupů a
metodik   stimulace,   edukace,   reedukace,   kompenzace   a  aplikace
vzdělávacích   činností   s  dětmi,  žáky,  studenty  nebo  klienty  se
speciálními  vzdělávacími  potřebami  a poskytování specializované péče
osobám  se zdravotním postižením a znevýhodněním speciálněpedagogickými
metodami  nebo  rehabilitačními metodami a ve spolupráci a v návaznosti
na  jiná  odvětví.  Tvorba  koncepce  vyučování  prostorové orientace a
samostatného    pohybu   zrakově   postižených   podle   akreditovaných
vzdělávacích programů.

13.

platová třída

1.    Tvorba    zásadních   koncepcí   systému   speciálněpedagogických
preventivních  a  poradenských služeb ve školství a sestavování prognóz
včetně  případného  poskytování  nejnáročnějších speciálněpedagogických
služeb  (speciálněpedagogická  diagnostika, tvorba a uplatňování nových
speciálněpedagogických metod).

2.16.04 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU

8.

platová třída

1.   Výchovná   a  vzdělávací  činnost  zaměřená  na  oblast  zájmového
vzdělávání  dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků
a  dalších  dospělých  zájemců se všeobecným zaměřením na rozvoj jejich
zájmů,  znalostí,  tvořivých  schopností,  probíhající  podle rámcového
plánu činnosti školského zařízení.

9.

platová třída

1.   Výchovná   a  vzdělávací  činnost  zaměřená  na  oblast  zájmového
vzdělávání  dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků
a  dalších  dospělých  zájemců s odborným zaměřením na jejich celkový i
specifický rozvoj.

2.  Provádění  informační  a  konzultační  činnosti  a odborné pomoci v
oblasti  zájmového  vzdělávání  pro  školy,  školská zařízení, občanská
sdružení  a  další zájemce. Organizace soutěží, přehlídek, soustředění,
pobytů  a  táborové  činnosti  pro  děti,  žáky,  studenty, mládež nebo
pedagogické pracovníky a další dospělé zájemce.

10.

platová třída

1. Komplexní pedagogická, primárně diagnostická a preventivní činnost v
oblasti  zájmového  vzdělávání  včetně  prevence sociálně patologických
jevů  a  prevence  bezpečnosti  a  ochrany zdraví dětí, žáků, studentů,
mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců.

2.  Tvorba  programů,  poskytování  metodické  a konzultační činnosti a
specializované  odborné  pomoci subjektům působícím v oblasti zájmového
vzdělávání a volného času. Zajišťování péče o talenty.

11.

platová třída

1. Tvorba obecných celostátních nebo krajských forem a metod ve výchově
a  vzdělávání  v  oblasti  zájmového  vzdělávání  dětí, žáků, studentů,
mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců.

2.  Komplexní  metodická  a  koordinační  činnost  v  oblasti výchovy a
vzdělávání a dalšího vzdělávání pracovníků.

12.

platová třída

1. Tvorba celostátní nebo krajské koncepce rozvoje jednotlivých oblastí
zájmového  vzdělávání  a  volného  času  dětí, žáků, studentů, mládeže,
pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců (například oblasti
spontánních  aktivit a prevence sociálně patologických jevů, pravidelné
činnosti,  příležitostných  a  zájmových  aktivit,  pobytových  akcí  a
environmentálního vzdělávání).

2.  Komplexní  tvorba,  realizace  a  podpora  mezinárodních programů a
projektů v oblastech zájmového vzdělávání.

13.

platová třída

1.  Tvorba  komplexní  celostátní  koncepce  rozvoje  oblasti zájmového
vzdělávání.

2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA

4.

platová třída

1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích
zaměřených  na  zkvalitnění  společenského  chování  dětí  a  žáků nebo
studentů.

2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích
zaměřených  na  vytváření  základních pracovních, hygienických a jiných
návyků.

5.

platová třída

1.  Provádění  rutinních  prací  při výchově dětí a žáků nebo studentů,
upevňování  jejich  společenského  chování,  pracovních, hygienických a
jiných  návyků,  péče  a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo
studentů.

6.

platová třída

1.  Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a
žáků nebo studentů.

2.   Výchovné   práce  zaměřené  na  vytváření  základních  pracovních,
hygienických a jiných návyků.

7.

platová třída

1.  Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a
žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

8.

platová třída

1.  Vzdělávací  a  výchovná  činnost podle přesně stanovených postupů a
pokynů  učitele  nebo  vychovatele  zaměřená  na  speciální vzdělávaní,
individuální  vzdělávání  nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka
nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.

9.

platová třída

1.  Samostatná  vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na
speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových
pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.

2.  Samostatná  vzdělávací,  výchovná nebo speciálněpedagogická činnost
vykonávaná  v  souladu  se  stanoveným individuálním vzdělávacím plánem
dítěte,  žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga
školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.

2.16.06 AKADEMICKÝ PRACOVNÍK

12.

platová třída

1. Vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností
studentů nebo absolventů vysokých škol.

13.

platová třída

1.  Vzdělávací  a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů
vysokých  škol,  vedení  cvičení,  seminářů,  průběžná kontrola studia,
poskytování   konzultací,  popřípadě  přednášení  a  řešení  vědeckých,
výzkumných  a  vývojových  úkolů,  provádění  tvůrčí činnosti v oblasti
umění nebo další tvůrčí činnosti.

14.

platová třída

1.  Tvůrčí  řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí
aplikace  výsledků  základního  výzkumu  nebo tvůrčí činnosti v oblasti
umění  a  další  tvůrčí  činnosti  spojené  s  rozvíjením poznávacích a
tvořivých   schopností   studentů   nebo   absolventů   vysokých  škol,
organizování  a  vedení  jejich  účasti na výzkumu, přednášení a vedení
přednášek,  provádění  expertizních  a  hodnotících činností a vedení a
oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací.

15.

platová třída

1.  Tvůrčí  rozvíjení  rozhodujících  trendů vývoje vědy a výzkumu nebo
umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti
ve  vzdělávání  studentů  nebo  absolventů  vysokých  škol a v přípravě
vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

2.16.07 METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ

12.

platová třída

1.  Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná pedagogům
a tvorba preventivních programů.

2.16.08 LEKTOR-INSTRUKTOR

6.

platová třída

1.  Odborné  specializované práce zaměřené na zkvalitnění společenského
chování dětí, žáků nebo studentů.

2.  Odborné  specializované  práce  zaměřené  na  vytváření  základních
pracovních, hygienických a jiných návyků.

7.

platová třída

1.  Výklad  textu,  popřípadě  učební  látky  podle stanovených osnov a
pokynů.

2.  Praktický  výcvik  v  řízení,  technice  jízdy a údržbě vozidel pro
získání  řidičského  oprávnění  k  řízení  motorových  vozidel, jejichž
celková hmotnost nepřevyšuje 3,5 t.

8.

platová třída

1.  Provádění  vzdělávací  činnosti  v kurzech zájmového vzdělávání pro
veřejnost.

2.  Praktický  výcvik  v  řízení,  technice  jízdy a údržbě vozidel pro
získání  řidičského  oprávnění  v  řízení  motorových  vozidel, jejichž
celková  hmotnost  převyšuje  3,5  t a vozidel určených pro dopravu 8 a
více osob včetně řidiče.

3.  Praktický  výcvik  v  řízení,  obsluze,  technice  jízdy  a  údržbě
speciální  techniky (kolové i pásové bojové techniky), vyžadující kromě
řidičského průkazu zvláštní oprávnění.

4.  Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik
ve   speciálně  zaměřených  technických  kurzech  k  získání  návyků  a
dovedností  v  obsluze  a údržbě technických a technologických zařízení
ukončená závěrečnou zkouškou, bez vydání oprávnění.

5.  Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu k získání návyků a
dovedností  v  obsluze složitých kuchyňských strojů, v přípravě teplých
jídel a opracování a úpravě jatečního masa.

6.   Komplexní   zajišťování  odborné  služební  a  střelecké  přípravy
(instruktor).

9.

platová třída

1.  Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytujících dílčí odborné
znalosti a dovednosti.

2.  Vzdělávací  činnost  zaměřená na výuku pravidel a zákonných norem o
silničním provozu, o bezpečnosti silničního provozu, nauce o konstrukci
vozidla,  ochraně  životního  prostředí  a zdravotní přípravě k získání
řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.

3.  Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik
ve   speciálně  zaměřených  technických  kurzech  k  získání  návyků  a
dovedností  v  obsluze  a údržbě technických a technologických zařízení
ukončená závěrečnou zkouškou se získáním zákonného oprávnění, například
svářečský,  jeřábnický  průkaz,  oprávnění  k  pracím  na  elektrických
zařízeních.

4.  Vzdělávací  činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu k
získání  návyků  a  dovedností k přípravě složitých teplých i studených
jídel   včetně  obsluhy  technologického  velkokuchyňského  vybavení  s
vykonáním závěrečné zkoušky a získání příslušného osvědčení.

5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v
útvarech s územně vymezenou působností nižšího stupně.

6.  Metodická  a  obsahová  příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a
informační gramotnosti v knihovnách s lokální působností.

7.  Provádění  specializované  výuky  a  školení uživatelů jednoduchých
kryptografických prostředků.

10.

platová třída

1.   Provádění  vzdělávací  činnosti  poskytující  odborné  znalosti  a
dovednosti k získání odborné kvalifikace nebo k rekvalifikaci.

2.   Stanovování  metodiky  výuky  a  výcviku  pro  získání  řidičského
oprávnění k řízení silničních a speciálních motorových vozidel.

3.  Školení  a  přezkušování  řidičů  z povolání z předpisů o silničním
provozu,  školení  z  teorie  jízd,  zásad  bezpečné  jízdy  a  nauky o
konstrukci a údržbě vozidel.

4.  Komplexní  zajišťování  výuky  a  výcviku v kurzech pyrotechniků se
zaměřením  na  výkon  specializované  pyrotechnické činnosti, provádění
třídění  veškeré  známé  munice,  výbušnin, výbušných předmětů a jejich
praktické ničení výbuchem v trhací jámě.

5. Zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v
útvarech  s  územně  vymezenou  působnosti  vyššího stupně a útvarech s
působností na celém území České republiky.

6.  Metodická  a  obsahová  příprava lekcí knihovnicko-bibliografické a
informační gramotnosti v knihovnách s regionální působností.

7.  Komplexní  zajišťování  výuky  a  výcviku v odborných a doplňkových
specializačních   kurzech  a  při  dalších  formách  zvyšování  odborné
kvalifikace  v  rámci  rekvalifikace  pro  zastávání funkcí v Hasičském
záchranném sboru České republiky.

8.  Provádění  specializované  výuky  a  školení  uživatelů  rozsáhlých
kryptografických systémů.

11.

platová třída

1.  Tvorba  metodiky  výuky  a  výcviku  specializovaných  nebo  vysoce
specializovaných činností nebo kurzů k získání odborné způsobilosti.

2.   Provádění   vzdělávací   činnosti  v  kurzech  poskytující  vysoce
specializované odborné znalosti.

12.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce  výuky  a  výcviku  zaměřené  na získávání odborné
způsobilosti   pro  zastávání  vysoce  specializovaných  činností  nebo
kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů.

DÍL 2.17 ZEMĚMĚŘICTVÍ

2.17.01 FIGURANT

1.

platová třída

1.  Přenášení  a  ošetřování  měřičských pomůcek a přístrojů, například
pásem,  výtyček,  měřících  latí,  geodetických přístrojů, v terénu, na
sídlištích, na komunikacích, v dolech, na vodních tocích, na přehradách
apod.,  manipulace  s  měřickými  pomůckami a různé jednoduché měřičské
práce podle pokynů geodetů.

2.

platová třída

1.  Promítání běžně používaných záměrných značek teodolitem, ustavování
a ošetřování geodetických přístrojů, zapisování výsledků při podrobných
měřeních,  obsluha heliotropů a světlometů podle pozorovacích plánů při
observacích.

3.

platová třída

1.  Vedení  zápisníků  všech  druhů  geodetických  prací  a  jednoduché
geodetické výpočty podle schématu.

2.17.02 KARTOGRAF

7.

platová třída

1.   Vykonávání   kartografických   operátorských   prací   při  tvorbě
kartografických  děl  podle  odzkoušených  a zavedených technologických
postupů.

8.

platová třída

1.  Samostatné  zpracovávání  kartografických  děl podle odzkoušených a
zavedených technologických postupů.

9.

platová třída

1. Kontrolní a revizní práce v kartografii.

2.  Provádění  technologicky  náročných  kartografických  činností  při
tvorbě kartografických děl.

10.

platová třída

1.   Komplexní  zajišťování  složitějších  kartografických  činností  a
redakčních  prací  nebo  atypických  prací včetně jejich projektování a
vyhodnocování.

11.

platová třída

1.  Usměrňování a zpracovávání obecných postupů a metod tvorby státních
mapových   děl  a  samostatné  vykonávání  nejnáročnějších  tvůrčích  a
koordinačních   činností   při   zpracovávání   státních  mapových  děl
(geografická,   mapová   a   kartografická   tvorba)   celostátního   a
mezinárodního významu.

2.17.03 GEOGRAF

8.

platová třída

1.  Samostatné  práce  v  geografickém  informačním  systému,  grafické
zpracovávání   dat   klasickým   nebo  automatizovaným  způsobem  podle
odzkoušených a zavedených technologických postupů.

9.

platová třída

1.  Komplexní  zajišťování  nejsložitějších  činností  souvisejících  s
vyhodnocováním   a   zpracováváním   geografických   dat   pro  potřebu
automatizovaného zpracování.

2.  Samostatné  vykonávání  náročných činností souvisejících se sběrem,
vyhodnocováním   a   zpracováváním   geografických   dat   pro  potřebu
geografického informačního systému.

10.

platová třída

1.   Samostatné  vykonávání  nejnáročnějších  koncepčních,  tvůrčích  a
koordinačních  činností  v státních mapových dílech (grafická, mapová a
geografická tvorba) a bázích dat celostátního a mezinárodního významu.

2. Komplexní zajišťování složitějších geografických činností, například
správy   a   aktualizace   geografických   dat  nástroji  geografického
informačního  systému  a  tvorby kartografických modelů nebo atypických
prací včetně jejich kontroly a vyhodnocování.

11.

platová třída

1.  Příprava geografických rešerší a informací z mezinárodního prostoru
a  zpracovávání  specializovaných  geografických  informací a publikací
určených pro obranu státu.

12.

platová třída

1.   Komplexní  zpracovávání  specializovaných  geografických  rešerší,
informací   a   publikací   určených   pro   obranu  státu  s  využitím
specializovaných databází a informačních zdrojů zahraničního původu.

2.17.04 GEODET

7.

platová třída

1.  Vykonávání  geodetických  prací  při tvorbě map, komplexní příprava
vstupů   pro   automatizované   zpracovávání  map  a  operátů  evidence
nemovitostí,  šetření  vlastnických a uživatelských vztahů při tvorbě a
údržbě mapových a písemných operátů.

2.  Vykonávání  geodetických prací v geodetických bodových polích podle
odzkoušených a zavedených technologických postupů.

8.

platová třída

1.  Samostatné  vykonávání geodetických a fotogrammetrických činností v
oblasti  tvorby  a  údržby  státního mapového díla určeného pro potřeby
obrany státu.

2.  Samostatné  provádění  měřických  a  jiných  geodetických  prací  v
geodetických  bodových  polích  a  při vyhotovování geometrického plánu
podle odzkoušených

a zavedených technologických postupů.

9.

platová třída

1.   Provádění   náročných   sestavitelských  a  revizních  činností  v
technologii  správy a údržby mapového díla, určeného pro potřeby obrany
republiky,   řízení  speciálních  geodetických  činností,  kontrolní  a
revizní práce v oblasti speciální vojenské geografie.

2. Řízení a provádění speciálních a kontrolních geodetických činností v
geodetických bodových polích.

10.

platová třída

1.   Samostatné   provádění   geodetických   prací   úředně  oprávněným
projektantem  podle platných právních a technických předpisů. Metodické
vedení  a  dohled  na  úseku  projekce  pozemkového  úřadu. Zajišťování
grafických databází pro projekci pozemkových zprav.

11.

platová třída

1.  Koordinace  a  usměrňování  geodetických  činností a věcí v oblasti
katastru nemovitostí v organizacích s celostátní působnosti.

DÍL 2.18 ZEMĚDĚLSTVÍ

2.18.01 CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT

5.

platová třída

1.Ošetřování   dravců  ve  výcviku,  plašení  ptáků  pomocí  sokolnicky
cvičených dravců bioakusticky nebo pyrotechnicky, ošetřování koní a psů
ve výcviku.

6.

platová třída

1.  Speciální  chov  a výcvik dravců, sledování ornitologické situace v
prostoru  letišť,  základní  příprava  koní pod sedlem , výběr a výcvik
služebních psů určených pro psovody.

7.

platová třída

1. Zavádění nových způsobů výcviku sokolovitých dravců a nových způsobů
ochrany   letišť   včetně   provádění  ornitologického  a  ekologického
průzkumu.  Speciální  příprava  koní pod sedlem k služebním účelům nebo
speciální výcvik psů s psovodem.

8.

platová třída

1.  Zpracovávání  konkrétních  návrhů  způsobu  ochrany prostřednictvím
služebních zvířat, například letadel před střety s ptáky.

9.

platová třída

1. Metodické vedení výuky a výcviku služebních zvířat, vedení cvičitelů
koní, psovodů a kynologů a ornitologů, zpracovávání programů výcviku.

10.

platová třída

1.  Výběr  a  určování  způsobu výcviku služebních zvířat podle způsobu
použití, rasových znaků a vlastností.

2. Zajišťování biologické ochrany letišť.

11.

platová třída

1.  Provádění  průzkumů  použitelnosti  služebních  zvířat s ohledem na
vlastnosti   a  předpoklady  jednotlivých  zvířecích  druhů  pro  výkon
speciálních činností.

2.  Komplexní řešení využívání služebních zvířat, například při ochraně
letadel před střety s ptáky.

2.18.02 CHOVATEL ZVÍŘAT

3.

platová třída

1.  Příprava  krmiv  pro  zvlášť  ohrožená  a  chráněná, zvířata včetně
cizokrajných nebo laboratorních.

2. Ošetřování králíků v užitkových malochovech.

3.   Pomocné  ošetřovatelské  práce  při  chovu  zvířat  včetně  zvlášť
ohrožených, chráněných a

cizokrajných.

4.

platová třída

1. Ošetřování dojnic (bez dojení), výkrmového skotu, jalovic a telat ve
stájích bez mechanizace, s nízkým a středním stupněm mechanizace.

2. Ošetřování prasat, beranů, ovcí a skopců v užitkových chovech.

3.  Péče  o  laboratorní  zvlášť  ohrožená,  chráněná  nebo  cizokrajná
zvířata, například krmení, přípravy krmiva, napájení, hygienická péče a
pomoc při obsluze sterilizačních zařízení.

4.  Ošetřování  a odchov laboratorních zvířat podle váhových kategorií,
sledování  jejich  zdravotního stavu, rozpoznávání příznaků onemocnění,
provádění   základních   zooveterinárních   opatření,   asistence   při
veterinárních  zákrocích  a  léčení podle veterinárních pokynů, výběr a
odbyt  laboratorních  zvířat  podle  stanovených  hmotnostních limitů a
stupně březosti.

5.  Příprava  krmných  dávek  pro  určité  období  (den,  týden)  podle
zdravotního stavu cizokrajných, zvlášť ohrožených a chráněných zvířat.

6.  Základní  ošetřovatelské  práce  při  chovu  zvířat  včetně  zvlášť
ohrožených a chráněných.

5.

platová třída

1.  Samostatné  ošetřování  hospodářských  zvířat  a  odborná pomoc při
veterinárních zákrocích.

2. Stříhání ovcí včetně třídění vlny do jakostních tříd.

3.  Samostatné  chovatelské  a  odborné  práce  ve  speciálních chovech
laboratorních  zvířat při uplatňování nejvhodnějších způsobů plemenitby
pro potřebnou homogenitu zvířat.

4.   Chov  laboratorních  zvířat  ve  specializovaných  chovech  včetně
sestavování   dokumentace  pro  expedování  inbredních  zvířat,  SPF  a
gnotobiotů.

5.   Samostatné   provádění  odborných  ošetřovatelských  prací  zvlášť
ohrožených a chráněných zvířat včetně zvířat cizokrajných.

6.  Provádění  základních  úprav expozic zvířat, například světelných a
tepelných podmínek, prostorové úpravy.

7. Obsluha a seřizování strojů pro výrobu krmiv.

6.

platová třída

1.  Zajišťování péče o zvlášť ohrožená a chráněná zvířata včetně zvířat
cizokrajných,  poskytování  péče  při onemocnění a po úrazech a odborná
pomoc při veterinárních zákrocích.

2.  Ošetřování vzácných a ohrožených druhů zvířat a umělý odchov jejich
mláďat včetně řízení transportů a manipulace se zvířaty.

3.  Výkon  procesu  dojení  v kruhových dojírnách, krmení zvířat pomocí
moderních  technologií,  například  senzorických  žlabů,  ve výzkumných
provozech.

4.  Řízení,  obsluha  a  seřizování  technologických  linek  pro výrobu
pokusných krmin a krmiv pro výzkumné účely a biologické testace.

7.

platová třída

1.   Komplexní   chov  a  ošetřování  vzácných,  ohrožených  a  obtížně
odchovatelných   druhů   zvířat  a  samostatné  provádění  jednoduchých
veterinárních úkonů.

2.  Biologické  testování  krmiv  na  zvířatech v testovacích stanicích
včetně sledování zdravotního stavu zvířete.

3.  Výroba  pokusných  krmiv  a krmiv pro výzkumné účely na speciálních
zařízeních  včetně  jejich  seřizování s vysokou náročností na přesnost
dávkování jednotlivých komponentů.

2.18.03 KOČÍ

4.

platová třída

1.  Krmení  a  ošetřování tažných koní, ošetřování postrojů, přívěsných
zařízení a vozů a spolupráce při kování a přepravě koní.

2.  Řízení  potahů  při  provádění prací v zemědělské výrobě a lesnické
činnosti mimo přibližování dřeva.

5.

platová třída

1. Soustřeďování dřeva z lesních porostů potahy.

2.18.04 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

3.

platová třída

1.  Běžné  opravy traktorů, strojů, nářadí a zařízení. Základní odborné
práce při demontážích a montážích funkčních skupin.

4.

platová třída

1. Opravy, údržba a seřizování mechanických technologických zařízení.

5.

platová třída

1.Oprava,  údržba a seřizování strojních linek, opravárenských zařízení
a mobilní zemědělské techniky.

6.

platová třída

1.  Složité  práce  při diagnostice technického stavu strojů a zařízení
včetně provádění gene- rálních oprav.

7.

platová třída

1.  Zhotovování  prototypů  zemědělských  strojů a přístrojů pro oblast
zemědělského zkušebnictví, například samochodný bezezbytkový secí stroj
a stroje s elektronickými pohony a elektronickým řízením.

2.18.05 TRAKTORISTA – MECHANIZÁTOR

4.

platová třída

1.  Řízení  a  údržba  kolových  traktorů  s  přívěsem nebo návěsem při
dopravě.

2. Aplikace průmyslových a statkových hnojiv.

3.  Vláčení,  orba,  smykování  a  ostatní  předseťová  příprava  půdy,
technický záběr nářadí do méně než 6 m.

5.

platová třída

1.  Setí  plodin  stroji pro přesný výsev, bezorebný výsev a stroji pro
výsev speciálních plodin.

2. Setí plodin univerzálními secími stroji o záběru 6 a více metrů.

3. Chemická ochrana a hnojení zemědělských kultur postřikem závěsnými a
samojízdnými postřikovači.

6.

platová třída

1.  Řízení,  obsluha  a  seřizování samojízdných sklízecích řezaček pro
sklizeň zelené a zavadlé píce, suché píce a slámy.

2.  Řízení,  obsluha  a  seřizování  kombinovaných sklízečů pro sklizeň
technických plodin, okopanin, zeleniny a podobně.

3.  Řízení,  obsluha  a  seřizování  samojízdných sklízecích strojů pro
sklizeň zrnin, semen a okopanin včetně adaptérů na sklizeň kukuřice.

7.

platová třída

1.   Řízení,   obsluha  a  seřizování  speciálních  přesných  secích  a
sklizňových strojů při zajišťování státních odrůdových pokusů.

2.18.06 KOVÁŘ – PODKOVÁŘ

6.

platová třída

1.  Ošetřování  a  kování zdravých a nedeformovaných kopyt a paznehtů a
upravování podkov.

7.

platová třída

1.  Ošetřování  a  kování  deformovaných kopyt a samostatné zhotovování
speciálních podkov.

2.18.07 ZAHRADNÍK

4.

platová třída

1.  Základní  odborné  práce  při  přípravě půdy malou mechanizací nebo
dezinfekcí, při výsevu semen, vysazování stromů, výběru, řezu a třídění
květin a zhotovování vazačských výrobků.

5.

platová třída

1.  Běžné  odborné  práce  při  množení, ošetřování a regulaci rostlin,
ošetřování   půdy,   provádění   řezů,  kladení  travnatého  povrchu  a
zhotovování individuálních kytic.

2.  Provádění  všech druhů řezů, třídění a klasifikace vybraných dřevin
ve školkách včetně výroby podnoží.

3.   Výsadba   květinových  barevně  laděných  skupin  uspořádaných  do
ornamentů a váz podle návrhu architekta.

6.

platová třída

1.  Složité  odborné  práce  při  pěstování  náročných  druhů  rostlin,
například roubování a očkování ovocných a okrasných dřevin.

2.  Komplexní  ochrana a údržba historických zahrad a parků se složitým
kompozičním řešením.

7.

platová třída

1.  Pěstování  výjimečně náročných druhů rostlin nebo pěstování rostlin
za  výjimečně přesných podmínek, vedení komplexní technické dokumentace
převážně pro výzkumné účely.

2.  Ucelená  péče  o botanické expozice nebo historické zahrady a parky
prohlášené  za  národní  kulturní  památky včetně specializované péče o
zahradní  kompozice  a  stanovování  časového  technologického  postupu
prací.

2.18.08 PĚSTITEL PLODIN

2.

platová třída

1.  Ošetřování  porostů zaléváním, okopáváním apod. a pomocné práce při
setí, ošetřování za vegetace a sklizni.

3.

platová třída

1.  Ruční  příprava půdy pro setí a výsadbu, setí, výsadba a ošetřování
porostů včetně přepichování a hrnkování sazenic.

4.

platová třída

1.  Příprava  a  kultivace  půdy pro výsev a výsadbu malou mechanizací,
provádění   ochranných   postřiků,  aplikace  výživných  látek  různého
skupenství, ošetřování rostlin za vegetace s použitím malé mechanizace.

5.

platová třída

1.   Samostatné   ošetřování   rostlin   podle   stanoveného  rámcového
technologického postupu včetně volby technických prostředků.

6.

platová třída

1.  Pěstování  náročných  druhů rostlin nebo aplikace náročných postupů
ošetřování, například zeleniny, květin.

2.  Zakládání,  ošetřování  a  sklizeň  speciálních zkoušek odlišností,
uniformity   a   stálosti  zemědělských  plodin,  zelenin,  léčivých  a
aromatických rostlin, ovocných a okrasných druhů a révy.

7.

platová třída

1.  Pěstování  velmi  náročných  druhů  rostlin, například pereniálních
plodin  a jejich ošetřování včetně morfologických a fyzikálních rozborů
rostlinného materiálu.

2.18.09 LESNÍK

2.

platová třída

1.  Vykonávání  jednoduchých  přípravných  prací  při  ochraně  lesních
kultur,  například  ruční  nakládání,  vykládání, rozhazování kompostu,
protipožární  hlídkování, odchyt drobné zvěře a dezinfekce mysliveckých
zařízení.

3.

platová třída

1.  Vykonávání  jednoduchých prací v lesních školkách, například pletí,
kypření, ošetřování sazenic a jejich přeprava a uskladňování, ochrana a
výchova  lesních  porostů,  předosevní  příprava  semen  a síje semen v
lesních školkách.

2.  Ruční  příprava  půdy  při  zakládaní  nebo  provozu lesních školek
(překopávání, rytí záhonů, úprava záhonů), ruční školkování sazenic.

3. Mechanická ochrana lesních kultur (ožíhání, obalování), přesekávání,
snášení a pálení klestu.

4.  Výroba  a  stavba  oplocenek v lesních porostech a oplocení lesních
školek včetně přípravy materiálu.

4.

platová třída

1.  Vykonávání  semenářských prací, obnova lesa, ochrana lesních kultur
chemickými prostředky (nátěry, postřiky včetně přípravy prostředků).

2. Ruční kácení a odkorňování předkácených stromů.

3. Výroba a stavba lesnických a mysliveckých zařízení.

4.  Luštění šišek v luštírnách včetně regulace luštícího procesu pomocí
dálkového ovládání.

5. Ruční příprava půdy a výsadba lesních dřevin v půdách zabuřeněných.

6.  Sestavování,  obsluha  a  údržba  velkoplošných závlahových souprav
včetně regulace závlahových dávek.

7. Předčišťování semen na čistících strojích.

5.

platová třída

1.  Jednoduché  odborné  práce  při výchově lesních porostů-vyvětvování
vysokých stromů včetně výstupu do korun.

2.  Samostatné druhování dřeva včetně údržby a běžných oprav motorových
pil.

3. Soustřeďování dřeva lanovými systémy včetně montáže a demontáže.

4.  Řízení  a  údržba  mechanizačních  prostředků  v lesnické činnosti,
například   traktorů   s   přídavnými   zařízeními,   odvětvovacích   a
odkorňovacích  strojů,  čelních  tahačů,  rotačních sekaček, motorových
pil, štěpkovacích strojů.

6.

platová třída

1. Těžba dřeva motorovými pilami včetně asanačních prací proti šíření a
působení škůdců včetně údržby a oprav motorových pil.

2.  Soustřeďování  dřeva mechanizačními prostředky, například traktory,
vyvážecími  soupravami včetně mechanizovaného shrnování klestu po těžbě
dřeva.

3. Řízení a údržba speciálních strojů pro přípravu půdy pro obnovu lesa
včetně mechanizovaného klučení pařezů v lesních terénech.

7.

platová třída

1.  Řízení,  obsluha,  údržba  a  běžné  opravy víceúčelových těžebních
strojů, procesorů a strojů na kácení stromů.

2.18.10 LESNÍ

7.

platová třída

1.  Přípravné  odborné  práce na lesní správě (polesí) a při pěstební a
těžební  činnosti  lesní správy (polesí) pod odborným vedením. Přejímka
prací  pěstební  a  těžební činnosti od dodavatelských subjektů nebo od
zaměstnanců organizační jednotky.

8.

platová třída

1.  Organizace  prací  na svěřeném lesnickém úseku s běžnými pracovními
podmínkami (v rovinatém terénu), přidělování prací a přebírání výsledků
prací,  kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, zajišťování
dodržování  protipožárních a bezpečnostních předpisů a dalších právních
předpisů  souvisejících. Provádění ochranné služby a zajišťování správy
majetku   na   vymezeném   území.   Kontrola,   popřípadě   zajišťování
mysliveckého  hospodaření,  sčítání  jarních stavů zvěře a zjišťování a
hlášení  škod  způsobených  zvěří. Zjišťování a hlášení výskytu lesních
škůdců a škod a zajišťování včasných opatření proti nim.

9.

platová třída

1. Organizace prací na svěřeném lesnickém úseku se ztíženými pracovními
podmínkami v kopcovitých a horských terénech. Provádění ochranné služby
a odpovědnost za majetek na vymezených územích.

2.18.11 POLESNÝ

10.

platová třída

1.  Zajišťování přípravy lesní výroby podle lesních hospodářských plánů
v  běžných  terénních  a  pracovních  podmínkách,  organizace  a řízení
lesních   výrobních   činností   polesí   (lesní  správy).  Zajišťování
pravidelných   kontrol   dodržování  pracovní  a  technologické  kázně.
Zajišťování  dodržování  protipožárních, bezpečnostních, hygienických a
dalších   právních   předpisů   vztahujících  se  k  činnostem  polesí.
Organizace zajišťování ochranné služby na vymezeném území.

11.

platová třída

1.  Zajišťování přípravy lesní výroby podle lesních hospodářských plánů
a  organizace  lesních  výrobních  činností  polesí  (lesní  správy)  v
kopcovitých  a  horských  terénech při vysokém počtu vlastníků lesa pro
výkon odborné správy lesa a při řešení specifických úkolů genetických a
šlechtitelských programů.

2.18.12 REVÍRNÍK

10.

platová třída

1.  Zajišťování  řádného  lesnického  hospodaření  na  vymezeném území,
vyznačování  těžby  dřeva,  zadávání  a  přejímání  prací,  přejímání a
předávání  dřeva,  zajišťování  mysliveckého  hospodaření, zjišťování a
hlášení  výskytu  lesních škůdců a škod a zajišťování včasných opatření
proti nim.

2. Tvorba návrhů lesních hospodářských plánů a kontrola jejich plnění.

3.  Kontrola  a  zajišťování  údržby a vyznačování majetkových hranic a
řízení údržby nemovitého majetku na svěřeném úseku.

2.18.13 LESNÍ SPRÁVCE

11.

platová třída

1.  Koordinace  a metodické usměrňování lesní správy na úseku pěstování
lesa,   těžební   činnosti,   ochrany  lesa,  myslivosti  a  rybářství,
zajišťování ochrany lesního půdního fondu a zemědělského půdního fondu,
zajišťování  úkolů  odborného  lesního  hospodáře  na  vymezeném území,
zajišťování plnění povinností vlastníků lesa ve smyslu lesního zákona a
vypracovávání,  plnění, kontrola a případné změny lesních hospodářských
plánů  a  ročních  projektů  zalesňování.  Návrh  a realizace výstavby,
celkových  oprav  a  údržby lesních cest, svážnic, staveb a zajišťování
projektových  příprav  těchto  prací  a  soustředěné  údržby základních
prostředků.

12.

platová třída

1.  Zpracovávání  koncepce  lesní  správy  a péče o les nebo v národním
parku.

2.18.14 VETERINÁRNÍ TECHNIK

8.

platová třída

1.  Samostatné  provádění  odborných veterinárních vyšetření, například
parazitologických,   zhotovování   preparátů   a   odběr   biologického
materiálu.

9.

platová třída

1. Zajišťování a koordinace odborných veterinárně-technických prací při
prohlídce zvířat a masa.

2.18.15 VETERINÁRNÍ LÉKAŘ

11.

platová třída

1.  Práce  preventivní,  diagnostické a léčebné v ochraně zdraví zvířat
nebo   veřejného   zdraví   pod   vedením   veterinárního   lékaře   se
specializovanou působností.

12.

platová třída

1.  Odborné  práce preventivní, diagnostické a léčebné v ochraně zdraví
zvířat   nebo  veřejného  zdraví  vykonávané  veterinárním  lékařem  po
zařazení do specializační přípravy.

13.

platová třída

1.  Specializované  odborné práce preventivní, diagnostické a léčebné v
ochraně  zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, koordinace ochrany zdraví
zvířat  a  veřejného  zdraví a organizace, k jejichž výkonu je nezbytné
získání základní specializace.

14.

platová třída

1.  Vykonávání  složitých  a  náročných  odborných prací preventivních,
diagnostických  a  léčebných  v  ochraně  zdraví  zvířat nebo veřejného
zdraví,  k  jejichž  výkonu  je  nezbytné  získání  vyšší specializace.
Stanovování léčebných postupů a ozdravovacích programů.

2.18.16 ZOOLOG

9.

platová třída

1.   Sestavování   a  tvorba  krmných  dávek  při  chovu  cizokrajných,
ohrožených,   vzácných  nebo  handicapovaných  zvířat,  vedení  odborné
evidence chovů a zpracovávání odborných zpráv.

10.

platová třída

1.  Sestavování  plánu chovu a stanovování podmínek chovu cizokrajných,
ohrožených,  vzácných  nebo  handicapovaných  zvířat  včetně koordinace
chovatelských   prací,   kontroly,  poradenských  a  dalších  odborných
činností.

11.

platová třída

1.  Metodické  usměrňování a dohled nad chovem cizokrajných, ohrožených
nebo vzácných zvířat.

12.

platová třída

1. Stanovování koncepčních záměrů rozvoje chovu zvěře v ZOO.

13.

platová třída

1.  Stanovování  komplexních  koncepcí  a  prognóz  chovů cizokrajných,
ohrožených a vzácných druhů zvěře.

2.18.17 ŘEZNÍK

5.

platová třída

1.  Odborné práce při porážce a zpracovávání masa menších hospodářských
zvířat.

6.platová třída

1.  Odborné práce při porážce a zpracovávání masa velkých hospodářských
zvířat.

DÍL 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ

2.19.01 SANITÁŘ

2.

platová třída

1.  Provádění  jednoduchých  pomocných a obslužných činností, například
péče   o   hygienu  prostředí,  dovoz  stravy,  transport  biologického
materiálu,   doprovod   pacientů  nebo  klientů  sociálních  služeb  na
příslušná  oddělení  a  úkony  s  tím související, pomoc při úpravě těl
zemřelých.

3.

platová třída

1.  Provádění  pomocných a obslužných činností při poskytování základní
ošetřovatelské   péče  (pacientům  nebo  klientům  sociálních  služeb),
například zajišťování hygienické péče o pacienta, polohování pacientů a
manipulace s nimi.

2.  Provádění  jednoduchých  pomocných  a  obslužných  činností v rámci
operačního  sálu  a  centrální  sterilizace,  laboratoře  a  transfuzní
služby,   zařízení  lékárenské  péče,  lázní  a  léčebné  rehabilitace,
autoptického oddělení a pitevny.

4.

platová třída

1. Provádění pomocných a obslužných činností při poskytování základní a
specializované  ošetřovatelské  péče pacientům nebo klientům sociálních
služeb    zejména   s   omezenou   pohyblivostí   nebo   nepohyblivých,
inkontinentních nebo se závažnými změnami psychického stavu, případně s
těžkým zdravotním postižením.

2.  Provádění pomocných a obslužných činností v rámci operačního sálu a
centrální   sterilizace,   laboratoře  a  transfuzní  služby,  zařízení
lékárenské  péče, lázní a léčebné rehabilitace, autoptického oddělení a
pitevny.

5.

platová třída

1. Provádění nejsložitějších pomocných a obslužných činností pod přímým
vedením  při  poskytování  vysoce  specializované  ošetřovatelské  péče
pacientům, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo
toto  selhání  bezprostředně  hrozí včetně polohování a fixace pacienta
před, v průběhu a po operačním výkonu na operačním sále.

2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT

5.

platová třída

1.  Vyjímání  orgánů  z  těl  zemřelých, příprava pro pitevní postupy a
provádění   preparačních   výkonů  a  zhotovování  preparátů  na  úseku
patologie pod přímým vedením lékaře, provádění fotodokumentace pitvy.

2.19.03  ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

5.

platová třída

1. Zajišťování transportu nemocných, raněných a rodiček vozidly dopravy
nemocných  a raněných, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné
přednemocniční péče.

6.

platová třída

1.  Výkon  činností  na úseku neodkladné péče při transportu nemocných,
raněných  a  rodiček,  například  spolupráce  při  vyprošťování  osob v
havarijních situacích, provádění jednoduchých výkonů v rámci neodkladné
přednemocniční   péče,  zabezpečování  odborného  transportu  pacientů,
udržování a obsluha komunikační techniky.

7.

platová třída

1.   Výkon   činností   na   úseku   neodkladné   péče   při  provádění
diagnosticko-třídících  činností v místě zásahu včetně obsluhy a údržby
vozidel   a  jejich  specifického  zdravotnického  vybavení,  provádění
prvotního ošetření ran, sledování a orientační hodnocení vitální funkce
pacienta, přemísťování a polohování pacientů.

2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA

5.

platová třída

1.   Instrumentace   při   stomatologických   zákrocích,   zpracovávání
dentálních  materiálů,  vedení  zdravotní evidence pacientů, vyvolávání
RTG  snímků  a  podíl  na  přejímání,  kontrole,  manipulaci  a uložení
léčivých přípravků.

6.

platová třída

1.  Činnosti  v  rámci  léčebné  a  diagnostické  péče ve stomatologii,
zejména  asistence  při  ošetřeních  dutiny  ústní,  péče  o pacienty v
průběhu ošetření.

2. Provádění výchovné činnosti v rámci zubní prevence.

2.19.05 MASÉR

5.

platová třída

1.   Provádění   stanovených   druhů   léčebných   masáží,  s  výjimkou
segmentových. Příprava a podávání částečných i celkových koupelí včetně
přísadových  a  provádění  základních  vodoléčebných procedur, aplikace
tepla, například za použití soluxu nebo parafínu.

2.19.06 OŠETŘOVATEL

5.

platová třída

1.    Provádění   jednoduchých   výkonů   základní   a   specializované
ošetřovatelské   péče   pacientům   nebo  klientům  sociálních  služeb,
například  úprava  lůžka,  základní  hygienická  péče, podávání léčebné
výživy  a  pomoc při podávání stravy a krmení pacientů, práce spojené s
přijímáním nebo propouštěním pacientů, úprava prostředí pacientů a péče
o umírající a tělo zemřelého.

6.

platová třída

1.    Provádění   složitějších   výkonů   základní   a   specializované
ošetřovatelských  péče  u  pacientů  nebo  klientů  sociálních služeb s
omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivých, inkontinentních, se závažnými
změnami  psychického  stavu,  případně  s těžkým zdravotním postižením,
asistence  při  provádění  ošetřovatelských, diagnostických a léčebných
výkonů při zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských postupech
a  nebo  podíl  na  zajišťování  herních  a výchovných aktivit dětí při
poskytování zdravotní péče.

2.  Provádění  dílčích výkonů vysoce specializované ošetřovatelské péče
pod přímým vedením, například u pacientů v bezvědomí, s těžkým tělesným
nebo mentálním postižením.

2.19.07 DEZINFEKTOR

5.

platová třída

1.  Provádění dezinfekce prádla, matrací, lůžkovin nebo zbytků jídla ve
zdravotnických  zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, zejména na
infekčních  odděleních,  provádění  ohniskové  a  ochranné  deratizace,
dezinsekce,    obsluha    stabilních    i   pojízdných   dezinfekčních,
dezinsekčních nebo deratizačních přístrojů.

2.  Provádění  průběžné  popřípadě  závěrečné  ohniskové  dezinfekce  a
dezinsekce  v  ohnisku  nákazy,  případně  provádění dalších opatření v
ohnisku  nákazy.  Obsluha  čistící  stanice  odpadních  vod včetně její
dezinfekce  a  dezinfekce  vodních  zdrojů  a  provádění  odběrů vod na
laboratorní vyšetření.

2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA

7.

platová třída

1.   Obsluha   zdravotnických  přístrojů  a  ostatních  zařízení  zubní
laboratoře včetně jejich údržby, podíl na přejímání, kontrole a uložení
zdravotnických prostředků a na zajištění jejich dostatečné zásoby.

2.  Zhotovování  jednodušších zubních náhrad a ortodontických pomůcek a
dalších stomatologických výrobků a provádění jejich oprav, zpracovávání
všech hlavních a pomocných materiálů užívaných v zubním lékařství.

2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT

7.

platová třída

1.   Poskytování   specifické  ošetřovatelské  péče  při  zabezpečování
nutričních  potřeb  pacientů  v  oblasti  preventivní a léčebné výživy,
provádění  činností  na  úseku  dietního  stravovacího  provozu v rámci
realizace  ošetřovatelského procesu, například sestavování stravovacího
plánu,  monitorování  a vyhodnocování potřeb pacientů v oblasti léčebné
výživy.

2.19.10 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK

7.

platová třída

1.  Zhotovování  ortotických  pomůcek  a  provádění  základního zácviku
jejich používání a udržování.

2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT

7.

platová třída

1.  Provádění  zdravotnických laboratorních vyšetření podle stanovených
postupů  a  s pomocí přístrojové a laboratorní techniky včetně případné
péče o laboratorní zvířata.

2.19.12 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)

7.

platová třída

1.  Provádění  dílčích  výkonů  základní  ošetřovatelské  péče  v rámci
ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.

2.  Provádění  odborných  zdravotnických  dokumentačních  a evidenčních
činností, například v kartotékách zdravotnických zařízení.

8.

platová třída

1. Poskytování základní nebo dílčí specializované ošetřovatelské péče v
rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.

9.

platová třída

1.  Poskytování  základní  ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského
plánu bez odborného dohledu.

2.    Poskytování    specializované   ošetřovatelské   péče   v   rámci
ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.

3.  Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované
ošetřovatelské  péče  pod  přímým  vedením,  například  péče o základní
potřeby  pacientů  ohrožených  selháním  základních  životních  funkcí,
usměrňování herních aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.

4. Provádění dílčích zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských
nebo  rehabilitačních  výkonů,  které jsou náročné z hlediska zvýšeného
rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení,
a pro něž je nutné získání zvláštní odborné způsobilosti.

2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA

9.

platová třída

1.  Poskytování  ošetřovatelské  péče  prostřednictvím ošetřovatelského
procesu pod odborným dohledem.

10.

platová třída

1.  Plánování  ošetřovatelské  péče formou ošetřovatelského procesu bez
odborného dohledu.

2.  Poskytování  ošetřovatelské  péče  prostřednictvím ošetřovatelského
procesu bez odborného dohledu.

3.  Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v
oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.

4. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na
centrálních sterilizacích.

5.  Poskytování  vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným
dohledem.

6.     Provádění     specializovaných     diagnostických,    léčebných,
ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných
z  hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické
náročnosti provedení pod odborným dohledem.

11.

platová třída

1.  Poskytování  ošetřovatelské  péče  bez odborného dohledu, k jejímuž
výkonu   je  nezbytné  získání  specializované  nebo  zvláštní  odborné
způsobilosti.

2.     Provádění     specializovaných     diagnostických,    léčebných,
ošetřovatelských  nebo  rehabilitačních  postupů a výkonů bez odborného
dohledu, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo
z  hlediska  technologické  náročnosti  provedení,  k jejímuž výkonu je
nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

3.  Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo
na  specializovaných  diagnostických  nebo terapeutických pracovištích,
instrumentace  při operačních diagnostických a terapeutických výkonech,
ke  které  je  nezbytné  získání  specializované  nebo zvláštní odborné
způsobilosti.

4. Provádění zdravotní výchovy pacientů všech věkových kategorií a jimi
určených    osob,    případně    jiných    osob   ve   specializovaných
ošetřovatelských   postupech   v  rámci  hospitalizace  a  přípravy  na
poskytování   péče   ve   vlastním   sociálním   prostředí   nebo  před
diagnostickým  a  terapeutickým  výkonem  včetně  přípravy informačních
materiálů.

5.   Organizace   a  koordinace  činností  nelékařských  zdravotnických
pracovníků  a  zajišťování  mezioborové spolupráce, zajišťování kvality
péče  a  bezpečí  pacientů  v  rámci organizačních celků. Zajišťování a
provádění  celoživotního  vzdělávání  zdravotnických  pracovníků včetně
specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

12.

platová třída

1.   Samostatné   provádění   nejnáročnějších  vysoce  specializovaných
ošetřovatelských  a  léčebných  výkonů,  například  péče  o  rizikového
novorozence   na   základě   specializované   nebo   zvláštní   odborné
způsobilosti  na  úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce
náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.

2.   Samostatné   provádění   a   vyhodnocování  diagnostických  vysoce
specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické
metody, holterovského, ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření.

3.  Stanovování  zásadní  strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo
koncepce  přípravy  a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce
zdravotní  výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků,
metodické   usměrňování   ošetřovatelské   péče   v  rámci  oboru  nebo
zdravotnického  zařízení  včetně zajišťování její realizace a kontroly,
zavádění  systému  kvality  péče  a  bezpečí  pacientů ve zdravotnickém
zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do
klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.

2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA

9.

platová třída

1.  Poskytování  ošetřovatelské  péče  v porodní asistenci pod odborným
dohledem  při  fyziologickém  průběhu  těhotenství,  při  porodu nebo v
šestinedělí.

10.

platová třída

1.  Plánování  ošetřovatelské  péče  v  porodní asistenci bez odborného
dohledu.

2.  Poskytování,  případně  zajišťování  ošetřovatelské  péče v porodní
asistenci   bez   odborného  dohledu  a  poskytování  rad  ženám  během
těhotenství,  při porodu a v šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky.
Vedení   fyziologického   porodu,   péče  o  fyziologické  novorozence,
diagnostika   těhotenství  a  příprava  rodiček  k  operačním  výkonům.
Provádění   poradenské   činnosti  v  oblasti  reprodukčního  zdraví  a
plánovaného  rodičovství,  sexuálně  přenosných chorob, epidemiologické
ochrany a sexuálního zneužívání. Předepisování nebo provádění vyšetření
nezbytných ke sledování fyziologického těhotenství.

11.

platová třída

1.  Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče v gynekologii
a   péče   v   porodní  asistenci  bez  odborného  dohledu  na  základě
specializované  nebo  zvláštní  odborné  způsobilosti při komplikovaném
porodu   a   vysoce   specializovaných   gynekologických   výkonech   a
instrumentace při porodu císařským řezem.

2.  Zajišťování  cílených  preventivních  programů  včetně  zajišťování
gynekologického    screeningu,   ke   kterému   je   nezbytné   získání
specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

3.  Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo
na  specializovaných  diagnostických  nebo terapeutických pracovištích,
instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech.

4.  Provádění  zdravotní  výchovy  žen  a  dalších osob včetně přípravy
edukačních  materiálů. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání
zdravotnických  pracovníků  včetně  specializačního  vzdělávání v oboru
příslušné specializace.

12.

platová třída

1.  Samostatné  provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných úkonů
včetně  péče  o  rizikového  nebo patologického novorozence na porodním
sále  na  základě  specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na
úzce   specializovaných  pracovištích,  které  jsou  vysoce  náročné  z
hlediska  techniky  provedení,  možného rizika pro pacienta a hodnocení
jeho stavu.

2.   Samostatné   provádění   a   vyhodnocování  diagnostických  vysoce
specifických  vyšetření  v  porodní asistenci, například ultrazvukového
nebo urodynamického vyšetření.

3.  Stanovování  zásadní  strategie a koncepce péče v porodní asistenci
nebo  koncepce  a  realizace  projektů  podpory  zdraví včetně koncepce
strategie   zdravotní   výchovy   v   oboru,  celoživotního  vzdělávání
zdravotnických   pracovníků,   metodické  usměrňování  péče  v  porodní
asistenci v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování
její  realizace  a  kontroly,  zavádění  systému kvality péče a bezpečí
pacientů ve zdravotnických zařízeních nebo v rámci příslušného oboru či
většího organizačního celku. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru
ošetřovatelství  do  klinické  praxe  na  vlastním pracovišti i v rámci
oboru.

2.19.15 ERGOTERAPEUT

8.

platová třída

1.  Provádění ergoterapeutických úkonů pod odborným dohledem, například
hodnocení  a  nácvik  běžných  denních  činností  v nemocničním nebo ve
vlastním sociálním prostředí pacientů nebo klientů sociálních služeb.

9.

platová třída

1.  Provádění ergoterapeutických úkonů bez odborného dohledu, hodnocení
v   oblasti  pracovních  a  zájmových  aktivit  pacienta  nebo  klienta
sociálních  služeb včetně základních kinesiologických a biomechanických
rozborů.

2.   Provádění   ergoterapeutického  vyšetření  bez  odborného  dohledu
zaměřeného  na analýzu aktivit pacienta nebo klienta sociálních služeb,
hodnocení  senzomotoriky,  mobility  a  lokomoce,  orientační vyšetření
kognitivních  funkcí  ve  vztahu  k  analýze  běžných denních činností.
Provádění  nácviku v oblasti pracovních činností v kontextu fyzického a
sociálního prostředí.

10.

platová třída

1. Vypracovávání složitých specializovaných ergoterapeutických analýz s
využíváním    standardizovaných   hodnotících   nástrojů,   sestavování
dlouhodobých  ergoterapeutických  plánů  na  základě ergoterapeutických
vyšetření, analýzy poškozených a zbylých funkcí u pacientů jednotlivých
klinických oborech.

2.  Poradenská  činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z
povolání  a  úprav  pracovního  a  domácího  prostředí,  aplikace zásad
ergonomie  v  rámci  primární  a  sekundární prevence poruch pohybového
aparátu.

11.

platová třída

1.  Příprava  standardů  specializovaných  postupů v oboru ergoterapie.
Metodické  usměrňování  ergoterapie  v  rámci zdravotnického zařízení a
hodnocení   kvality   poskytované  ergoterapeutické  péče.  Stanovování
strategie  výchovy  a  dalšího  vzdělávání  v  oboru  ve  zdravotnickém
zařízení   nebo   zajišťování   a  provádění  celoživotního  vzdělávání
zdravotnických  pracovníků  včetně  specializačního  vzdělávání v oboru
příslušné specializace.

2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT

8.

platová třída

1.   Provádění   radiologických  zobrazovacích  postupů  při  lékařském
ozáření,   provádění   statických  zobrazovacích  postupů  v  nukleární
medicíně   a  provádění  léčebných  ozařovacích  technik  pod  odborným
dohledem.  Poskytování  specifické  ošetřovatelské  péče  poskytované v
souvislosti s aplikací lékařského ozáření pod odborným dohledem.

9.

platová třída

1.   Provádění  základních  zobrazovacích  a  terapeutických  výkonů  v
radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného
dohledu,  poskytování  specifické  ošetřovatelské  péče  bez  odborného
dohledu.

2.   Hodnocení   a   korigování   projekčních  a  expozičních  odchylek
rentgenogramů,  zpracovávání  potřebné  obrazové dokumentace, asistence
při skiaskopicko- skiagrafických vyšetřeních.

3.  Provádění  specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v
radiodiagnostice,  radiační onkologii a nukleární medicíně pod odborným
dohledem.

10.

platová třída

1.  Provádění  specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v
radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného
dohledu.

2.  Provádění  specializovaných  činností na lineárních urychlovačích a
asistence při intervenčních výkonech brachyterapie.

3.  Provádění  jednofotonové  emisní  výpočetní tomografie, pozitronové
emisní   tomografie,   navrhování   pracovních  parametrů  přístrojů  a
provádění zaměření vyšetření a provádění lokalizace cílového objemu.

11.

platová třída

1.   Provádění   nejnáročnějších   specializovaných   diagnostických  a
terapeutických   výkonů   v   radiodiagnostice,  radiační  onkologii  a
nukleární medicíně bez odborného dohledu na základě specializované nebo
zvláštní  odborné způsobilosti, například zobrazovacích postupů v rámci
intervenčních   radiologických  a  kardiologických  výkonů,  navigační,
perioperační  a  spektroskopické  magnetické rezonance, vyšetření srdce
magnetickou   rezonancí   nebo   počítačovou  tomografií,  screeningové
diagnostické   mamografie  v  akreditovaných  centrech,  radiologických
zobrazovacích postupů pro plánování a ověřování léčby, plánování léčby,
provádění   zobrazovacích   postupů  pomocí  hybridních  diagnostických
technologií v nukleární medicíně.

2.  Vykonávání  soustavného  dohledu nad dodržováním požadavků radiační
ochrany jako dohlížející osoba nebo jako osoba s přímou odpovědností za
radiační  ochranu na radiologických pracovištích. Metodické usměrňování
oboru.  Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických
pracovníků   včetně   specializačního   vzdělávání  v  oboru  příslušné
specializace.  Aplikace  výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na
vlastním pracovišti i v rámci oboru.

2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT

8.

platová třída

1.  Příprava  materiálů nutných pro laboratorní a diagnostickou činnost
pod   odborným   dohledem,   například  obsluha  laboratorní  techniky,
provádění  odběrů a vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí
v   souvislosti  s  ochranou  veřejného  zdraví,  provádění  základních
laboratorních  měření na automatických analyzátorech (nefelometrických,
chemiluminiscenčních),  příprava preparátů k cytogenetickému vyšetření,
příprava  vzorků k měření na průtokovém cytometru, činnosti související
s výrobou transfuzních přípravků.

9.

platová třída

1.  Provádění  laboratorních  vyšetření a měření bez odborného dohledu,
hodnocení  kvality vzorků biologického materiálu, zhotovování preparátů
a  další  zpracovávání  materiálů nutných pro laboratorní diagnostickou
činnost,  provádění  odběrů  krve  a  ostatního biologického materiálu,
práce   se   složitou   laboratorní  technikou,  hodnocení  výsledků  z
analyzátorů krevních elementů, výroba transfuzních přípravků, provádění
speciálních   odběrů   a  vyšetřování  vzorků  životního  a  pracovního
prostředí v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.

2.   Provádění   specializovaných   laboratorních   postupů,  například
chromatografické  metody  (kapalinová,  plynová), průtokové cytometrie,
vyšetření agregace trombocytů, imunohematologická vyšetření a vyšetření
ke snížení nebezpečí krví přenosných chorob.

10.

platová třída

1.  Provádění  vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření
bez  odborného  dohledu v oboru specializace, například provádění metod
na  úrovni  DNA,  RNA,  provádění  molekulárně-genetických  vyšetření a
vyšetření  molekulární  cytogenetiky,  provádění  základního  hodnocení
nálezu  – elektroforéz, bílkovin, lipidů, proteinurie v moči, odečítání
fagocytózy   a   jednoduchých  mikroskopických  preparátů,  stanovování
hladiny   návykových  látek,  provádění  vysoce  speciálních  odběrů  a
speciálního  vyšetřování vzorků složek životního a pracovního prostředí
a   měření   v  terénu,  specializované  postupy  v  imunohematologické
diagnostice, cytomorfologická vyšetření.

2.  Stanovování  strategie a koncepce v oblasti laboratorních činností,
zajišťování  vnitřní  a  vnější  kontroly kvality laboratorních metod a
zavádění  nových  laboratorních  metod  a  jejich  validace.  Provádění
statistických   hodnocení.   Zajišťování   a   provádění  celoživotního
vzdělávání  zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání
v oboru příslušné specializace.

11.

platová třída

1.  Stanovování zásadní strategie a koncepce laboratorního provozu nebo
koncepce přípravy a realizace projektů spojených s rozvojem laboratorní
medicíny   včetně   koncepce   strategie  dalšího  vzdělávání  v  rámci
laboratorního  komplementu  zdravotnického  zařízení. Aplikace výsledků
výzkumu  a  vývoje  do  klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci
oboru. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru.

2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

8.

platová třída

1. Posuzování životní situace pacienta nebo klienta sociálních služeb a
monitorování   a  vyhodnocování  potřeb  pacienta  (klienta  sociálních
služeb) podle údajů ve zdravotnické dokumentaci pod odborným dohledem.

9.

platová třída

1.  Provádění  zdravotně-sociálních  činností  bez  odborného  dohledu,
například   psychosociální   intervence   podle  individuálních  potřeb
pacienta  nebo  klienta  sociálních  služeb,  řešení  sociálně-právních
problémů  pacienta  (klienta  sociálních  služeb), provádění sociálního
šetření  v  terénu. Provádění odborných prací při vedení terapeutických
komunit zvláště v psychiatrických léčebnách.

10.

platová třída

1.  Provádění  složitých  zdravotně-sociálních  činností  bez odborného
dohledu,  například  posuzování  životní  situace  pacienta ve vztahu k
onemocnění  nebo  k  jeho  následkům  na  základě údajů ze zdravotnické
dokumentace  a  poznatků  z  lékařských  a sesterských vizit. Realizace
rehabilitačních,  resocializačních  a rekondičních pobytů pacientů nebo
klientů sociálních služeb s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální
podmínky.  Zajišťování  zdravotních  podmínek  a  pomůcek  pro pacienty
(klienty),  příprava  pacientů pro ústavní péči a pro zařízení sociální
intervence   (léčebny   dlouhodobě  nemocných,  dětské  domovy,  domovy
důchodců).   Zajišťování  sociálně-právního  poradenství  ve  vztahu  k
onemocnění  nebo  k  jeho  následkům  za  využití údajů ze zdravotnické
dokumentace, lékařských a sesterských vizit.

2.   Zajišťování   sociálních  potřeb  u  obzvlášť  těžce  nemocných  a
postižených  osob v domácím ošetřování bez odborného dohledu, například
po  centrálních  mozkových  příhodách,  po  úrazech,  při  připojení na
dýchacích  přístrojích,  na  dialyzačních  přístrojích a při apalických
syndromech.

11.

platová třída

1.   Provádění   nejnáročnějších   zdravotně-sociálních   činností  bez
odborného   dohledu,   například  hodnocení  biopsychosociálního  stavu
pacienta (klienta) a na jeho základě a s využitím údajů ze zdravotnické
dokumentace navrhování následné péče.

2.  Metodické  usměrňování  a  koordinace  zdravotně-sociální  péče  ve
vymezené  územní  působnosti  nebo v rámci většího organizačního celku.
Aplikace  výsledků  výzkumu  a  vývoje  v oboru do praxe. Zajišťování a
provádění  celoživotního  vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.
Zajišťování systému kvality zdravotně-sociální péče.

2.19.19 OPTOMETRISTA

8.

platová třída

1.  Vyšetřování  zrakových  funkcí, doporučování vhodných druhů a úprav
brýlových čoček pod odborným dohledem.

9.

platová třída

1.  Vyšetřování  zrakových  funkcí, doporučování vhodných druhů a úprav
brýlových  čoček  bez  odborného dohledu, provádění poradenské služby v
oblasti  refrakčních  vad  včetně  druhů  kontaktních  čoček  a  jejich
vhodného použití.

10.

platová třída

1. Vyšetřování zrakové funkce a provádění metrických vyšetření refrakce
oka  u  osob  starších  15  let  věku  bez  odborného dohledu, určování
refrakční  vady,  provádění  korekce  a  rozhodování,  zda  ke  korekci
refrakční  vady je vhodné použít dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo
speciální  optické  pomůcky,  a  jejich  předepisování.  Vyšetřování  v
oblasti  předního  segmentu  oka  pro potřeby korekce refrakčních vad a
provádění  poradenské  činnosti. Aplikace kontaktních čoček a provádění
jejich následné kontroly.

2.  Vyšetřování osob mladších 15 let na oftalmologických diagnostických
přístrojích na základě indikace lékaře.

2.19.20 ORTOPTISTA

8.

platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče pacientům s oční poruchou
pod  odborným  dohledem,  spolupráce s lékařem na preventivní, léčebné,
diagnostické  a  dispenzární  péči  o  pacienty s vrozenými i získanými
očními vadami.

9.

platová třída

1. Poskytování specifické ošetřovatelské péče pacientům s oční poruchou
bez  odborného  dohledu,  například  navrhování,  zhotovování  a údržba
cvičebních  ortoptických  pomůcek,  zdravotnická  vzdělávací  činnost a
poradenství  pacientům  a  jejich  rodičům  o léčbě a léčebném výcviku,
vyhledávání očních vad dětí. Příprava a provádění výchovných zaměstnání
a zajišťování bezpečného prostředí pro pacienty ve stacionářích.

2.  Provádění  a  vyhodnocování  diagnostických  vyšetření pacientů bez
odborného  dohledu  a  bez  indikace očního lékaře, například vyšetření
zrakové  ostrosti, zaměření korekce na fokometru, provádění zakrývacích
testů.

10.

platová třída

1.  Plánování a vyhodnocování specifické ošetřovatelské péče u pacientů
s  očními  poruchami,  zejména  s  poruchami motorické anebo senzorické
složky  jednoduchého  binokulárního  vidění, příprava pacientů k dalším
diagnostickým   a  léčebným  výkonům  v  očním  lékařství,  zajišťování
ošetřovatelské   péče   při   nich,   podávání  léčivých  přípravků  do
spojivkového  vaku nebo jiným neinvazivním způsobem, provádění aplikace
terapeutických kontaktních čoček.

2.  Zajišťování  a  provádění  celoživotního  vzdělávání zdravotnických
pracovníků v oboru.

2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

8.

platová třída

1.  Provádění odborných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí
a  mladistvých,  hygieny  obecné  a  komunální,  hygieny práce, hygieny
výživy  a  předmětů  běžného  užívání,  podpory  zdraví  obyvatel  nebo
pracovně-lékařské  péče konané pod odborným dohledem například zadávání
a  specifikace  měření  a  vyšetřování  složek  životního  a pracovního
prostředí a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního
zdravotního   dozoru,   shromažďování   a   vyhodnocování   podkladů  a
anamnestických   údajů   pro   epidemiologické  studie  včetně  využití
informačních  systémů,  provádění odběrů vzorků, vyhodnocování výsledků
laboratorních   vyšetření,   provádění   zdravotní  výchovy  a  dalších
odborných hinností v oblasti podpory veřejného zdraví.

9.

platová třída

1.  Provádění náročných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí
a  mladistvých,  hygieny  obecné  a  komunální,  hygieny práce, hygieny
výživy  a  předmětů  běžného  užívání,  podpory  zdraví  obyvatel  nebo
pracovně-lékařské  péče  bez  odborného  dohledu  například  zadávání a
specifikace   měření   a  vyšetřování  složek  životního  a  pracovního
prostředí a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního
zdravotního  dozoru,  provádění  speciálních odběrů vzorků, šetření pro
účely  ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí
z  povolání,  provádění referenční, poradenské a konzultační činnosti v
ochraně a podpoře veřejného zdraví.

2.  Provádění  náročných činností v podpoře veřejného zdraví, například
sledování   a   analýza  ukazatelů  zdravotního  stavu,  specializovaná
poradenská,  výchovná  a konzultační činnost, zpracovávání podkladů pro
hodnocení  a řízení zdravotních rizik a pro další opatření a rozhodnutí
příslušného   orgánu   ochrany  veřejného  zdraví,  realizace  místních
programů ochrany a podpory veřejného zdraví.

3.  Provádění náročných činností na úsecích epidemiologie, hygieny dětí
a  mladistvých,  hygieny  obecné  a  komunální,  hygieny práce, hygieny
výživy  a  předmětů  běžného  užívání,  podpory  zdraví  obyvatel  nebo
pracovně-lékařské   péče,   konané  bez  odborného  dohledu,  například
realizace místních programů ochrany a podpory zdraví, výchova občanů ke
zdravému způsobu života.

10.

platová třída

1.  Provádění  specializovaných  činností v ochraně a podpoře veřejného
zdraví.  Sledování  ukazatelů  zdravotního stavu obyvatel, monitorování
vztahů  zdravotního  stavu  obyvatel  a  faktorů životního a pracovního
prostředí  a  životních  a  pracovních  podmínek, provádění referenční,
poradenské  a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví
ve  zvlášť  složitých  případech,  specializované hodnocení zdravotních
rizik  zátěže  obyvatel  vystaveného  rizikovým  faktorům  životního  a
pracovního prostředí a samostatná realizace místních programů ochrany a
podpory   zdraví.  Zajišťování  a  provádění  celoživotního  vzdělávání
zdravotnických  pracovníků  včetně  specializačního  vzdělávání v oboru
příslušné specializace.

2.19.22 ORTOTIK- PROTETIK

9.

platová třída

1.  Vytváření  konstrukčního řešení a stavba jednotlivých ortotických a
protetických pomůcek bez odborného dohledu v celém rozsahu oboru včetně
využití   technologií   snímání   měrných   podkladů,  například  všech
končetinových  protéz, trupových ortéz, epitéz, kýlních a břišních pasů
atypických  konstrukcí,  provádění náročných technických vyšetření nohy
zákazníka   přístroji   pro   grafické   technicko-vyšetřovací  metody,
například   plantografem,   pedobarografem,   stavba  složité  atypické
ortopedické  obuvi  podle  sádrových pozitivů a konstrukčních nákresů a
měr,  například  stavba  vnitřních  sandálů typu Choppart, individuální
úpravy a aplikace pooperační obuvi.

10.

platová třída

1.  Konstrukční řešení ojedinělých a specifických složitých ortotických
pomůcek,  například  technicky  složitých  pomůcek  a zařízení řízených
elektronickými  systémy. Samostatná tvůrčí řešení typů, modelů, tvarů a
vzorů ortotických pomůcek. Provádění konstrukčního dozoru.

2.  Zajišťování  a  provádění  celoživotního  vzdělávání zdravotnických
pracovníků v oboru.

2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT

8.

platová třída

1.   Poskytování   specifické  ošetřovatelské  péče  při  zabezpečování
nutričních  potřeb  pacientů  nebo  klientů sociálních služeb v oblasti
preventivní  péče  a  na  úseku  klinické výživy pod odborným dohledem,
například  sestavování  jídelních  plánů,  monitorování a vyhodnocování
potřeb  pacientů  nebo  klientů  sociálních  služeb  v oblasti dietního
stravování,  spolupráce  s  rodinou a jinými blízkými osobami, práce na
specializovaných   pracovištích  (metabolické  jednotky,  diabetologie,
apod.),  vypracovávání  nutričních  rozborů  na  základě  biochemických
výsledků.

9.

platová třída

1.   Poskytování   specifické  ošetřovatelské  péče  při  zabezpečování
nutričních  potřeb  pacientů  nebo  klientů sociálních služeb v oblasti
preventivní  péče  a  na  úseku  klinické výživy bez odborného dohledu,
poradenská  a  edukační  činnost  ke  zdravému způsobu života, kontrola
úrovně dietního stravování.

10.

platová třída

1.  Poskytování specializované péče na úseku klinické výživy, k jejímuž
výkonu   je  nezbytné  získání  specializované  nebo  zvláštní  odborné
způsobilosti,  například  stanovování  plánu výživy podle laboratorních
výsledků   s   použitím   speciálních  metod,  například  bioimpedance,
zpracovávání  a hodnocení nutriční anamnézy, používání enterální výživy
a  modulových  dietetik,  sestavování  speciálních  postupů  výživy při
nutričně závažných stavech s výrazným poškozením trávicích funkcí.

2.  Zabezpečování  koordinace  ošetřovatelského  procesu při enterální,
eventuálně   přechodové   parenterální   dietologické   péči   nebo  ve
specializovaných   nutričních   centrech   nebo   komplexní  koordinace
dietologické  péče  v  nemocnicích,  výkon  diagnostické, preventivní a
výchovné činnosti v dietologii.

3.  Poskytování  specializované  nutriční  péče pacientům nebo klientům
sociálních   služeb   se  závažnými  poruchami  výživy  a  metabolismu,
například  specifická  aplikace  nutričních  doplňků  u  pacientů  nebo
klientů  s komplikovaným nutričním stavem, sestavování nutričních plánů
pro  specifické  skupiny  (náboženské,  etnické,  sociálně  odlišné)  s
akutními a chronickými nemocemi.

11.

platová třída

1.  Tvorba  koncepce,  systemizace  a  standardizace  nutriční  péče ve
zdravotnických  zařízeních  ve  vazbě  na  spektrum poskytované léčebné
péče.  Realizace  standardizovaného  systému  nutriční péče, kontrola a
hodnocení  efektivity  postupů.  Zajišťování  a provádění celoživotního
vzdělávání   včetně   specializačního   vzdělávání  v  oboru  příslušné
specializace. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.

2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK

8.

platová třída

1.   Zhotovování  zubních  náhrad,  ortodontických  pomůcek  a  dalších
stomatologických  výrobků pod odborným dohledem, provádění jejich oprav
a  zpracovávání  všech  hlavních  a  pomocných  materiálů používaných v
zubním lékařství, obsluha zdravotnických přístrojů a ostatních zařízení
zubní laboratoře.

9.

platová třída

1.   Řešení  specifických  problémů  souvisejících  se  zhotovováním  a
opravováním   zubních   náhrad,   ortodontických   pomůcek   a  dalších
stomatologických  výrobků  v průběhu ošetření pacientů na výzvu zubního
lékaře.

2.   Zhotovování  stomatologických  protéz  a  ortodontických  pomůcek,
provádění  jejich  oprav,  příprava, například zhotovování protetických
výrobků a součástí aparátů, využívání technologií pro zpracování nových
stomatologických materiálů.

10.

platová třída

1.    Vykonávání   specializovaných   činností   na   základě   získané
specializované    nebo   zvláštní   odborné   způsobilosti,   například
zhotovování  fixních a snímatelných náhrad na implantáty, kombinovaných
náhrad kotvených zásuvnými spoji, fixních náhrad z nekovových materiálů
(keramiky) za použití artikulátoru a paralelometru.

2.  Metodické  usměrňování  prací v zubních laboratořích. Zajišťování a
provádění  celoživotního vzdělávání včetně specializačního vzdělávání v
oboru specializace.

2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

9.

platová třída

1.  Provádění  kolektivních a individuálních preventivních a výchovných
činností na úseku dentální hygieny bez odborného dohledu.

2.   Provádění   činností  v  rámci  léčebné  a  diagnostické  péče  ve
stomatologii pod odborným dohledem zubního lékaře.

10.

platová třída

1.  Provádění  komplexních  specializovaných činností na úseku dentální
hygieny  včetně  stanovování  individuálních  postupů a kontroly jejich
účinnosti  bez  odborného  dohledu. Výchovná a preventivní péče v ústní
hygieně u rizikových pacientů.

2.  Provádění  specializovaných činností v rámci léčebné a diagnostické
péče  ve  stomatologii,  například  specializované  péče  o  pacienty v
onkologii, kardiochirurgii nebo o pacienty vysoce rizikové.

11.

platová třída

1.  Samostatné  provádění  nejnáročnějších specializovaných činností na
úseku  dentální  hygieny  bez  odborného  dohledu  na  základě  získání
zvláštní  odborné  způsobilosti, například aplikace povrchové anestézie
pro   znecitlivění   dásní  odstraňování  poddásňového  zubního  plaku,
pečetění figur.

2.  Metodická  a  koncepční  činnost  v  rámci  oboru  a  zajišťování a
provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.

2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

9.

platová třída

1.  Poskytování  dílčích výkonů specifické ošetřovatelské péče na úseku
přednemocniční neodkladné péče pod odborným dohledem.

2. Poskytování dílčích výkonů vysoce specializované ošetřovatelské péče
na  úseku  anesteziologicko-resuscitační  péče nebo akutního příjmu pod
odborným dohledem.

10.

platová třída

1.  Provádění  činností  operátora  na operačním středisku zdravotnické
záchranné služby pod odborným dohledem.

2.  Poskytování  specifické ošetřovatelské péče na úseku přednemocniční
neodkladné péče pod odborným dohledem.

3.  Poskytování  vysoce  specializované  ošetřovatelské  péče  na úseku
anesteziologicko-  resuscitační  péče nebo akutního příjmu pod odborným
dohledem.

11.

platová třída

1.  Provádění  činností  operátora  na operačním středisku zdravotnické
záchranné služby bez odborného dohledu.

2.  Poskytování  specifické ošetřovatelské péče na úseku přednemocniční
neodkladné péče bez odborného dohledu.

3.  Poskytování  vysoce  specializované  ošetřovatelské  péče  na úseku
anesteziologicko-resuscitační  péče  nebo akutního příjmu bez odborného
dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

4    Zajišťování    a   provádění   celoživotního   vzdělávání   včetně
specializačního vzdělávání v oboru specializace.

2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT

8.

platová třída

1.  Provádění  činností  spojených  s  přípravou  a  kontrolou léčivých
přípravků  a  zkoumadel  včetně  doplňování léčivých látek pro přípravu
léčivých  přípravků,  s  výjimkou  velmi  silně a silně účinných léčiv,
prováděné   pod   odborným  dohledem,  například  provádění  základních
laboratorních  prací  při  kontrole léčiv, vydávání léčivých přípravků,
jejichž výdej není vázán na lékařský předpis.

9.

platová třída

1.  Provádění odborných činností bez odborného dohledu, spojené zejména
s  přípravou  a kontrolou léčivých přípravků připravovaných na lékařské
předpisy  i  do  zásoby, s výjimkou silně a velmi silně účinných léčiv,
asistence    při   přípravě   radiofarmak,   cytostatik   a   asepticky
připravovaných  léčiv,  výdej  léčivých  přípravků,  jejichž výdej není
vázán  na lékařský předpis, výdej a prodej zdravotnických prostředků na
lékařský  přepis.  Poskytování  konzultační  činnosti  v  oblasti volně
prodejných léčiv, doplňků stravy a zdravotnických prostředků.

10.

platová třída

1.  Provádění  specializovaných  odborných  činností, například v rámci
aseptické  přípravy  léčiv,  přípravy  radiofarmak, přípravy all-in-one
vaků a cytostatik, kontroly a analýzy léčiv za použití instrumentálních
metod, například spektrofotometru, polarimetru.

2.  Metodické  usměrňování  správného  zacházení s léčivými přípravky a
zdravotnickými   prostředky   na  odděleních  nemocnic.  Zajišťování  a
provádění  celoživotního  vzdělávání  zdravotnických  pracovníků včetně
specializačního vzdělávání v oboru specializace.

2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK

9.

platová třída

1.   Obsluha,   kontrola   a  opravy  zdravotnických  přístrojů,  které
neovlivňují zdravotní stav pacientů, bez odborného dohledu.

2.  Provádění odborných prací se zdravotnickými přístroji bez odborného
dohledu,  zajišťování  technické  asistence  při  elektrofyziologických
vyšetřeních  a  při  vyšetřeních  zobrazovacími  metodami  pod odborným
dohledem  nebo  pod  přímým vedením klinického technika nebo klinického
inženýra,  podíl na obsluze zdravotnických přístrojů pro mimotělní oběh
a  na  výběru  zdravotnických  přístrojů,  kalibrace  kritických  bloků
zdravotnických přístrojů.

10.

platová třída

1.   Výkon   specializovaných   biomedicínských  technických  činností,
například   zavádění   nových   metod  do  běžného  provozu,  vytváření
potřebných  modulů  klinických informačních systémů, příprava standardů
specializovaných    postupů,    vytváření   modifikací   softwaru   pro
diagnostické  zobrazovací  zdravotnické  přístroje, zajišťování provozu
zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve.

11.

platová třída

1.  Výkon  nejnáročnějších  specializovaných činností v oboru příslušné
specializace,  například obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní
oběh  krve,  elektro-,  magneto-,  foto-,  sono-  terapii,  zajišťování
koncipování   kompletů  zdravotnických  technologií,  technické  služby
související  s  digitalizací ve zdravotnictví a vypracovávání standardů
specializovaných postupů.

2.   Metodické  usměrňování  v  oboru,  kontrola  a  hodnocení  kvality
poskytované  péče.  Zajišťování  a  provádění  celoživotního vzdělávání
zdravotnických  pracovníků  včetně  specializačního  vzdělávání v oboru
specializace. Příprava standardů specializovaných postupů v oboru.

3.  Aplikace  výsledků  výzkumu  a  vývoje  v  oboru  do  praxe. Tvorba
celostátní  koncepce  oboru v rámci odbornosti, rozvoj specializovaných
oborů na národní, případně nadnárodní úrovni.

2.19.29 BIOTECHNICKÝ ASISTENT

9.

platová třída

1. Zajišťování chodu laboratorních zdravotnických přístrojů po provozní
stránce,  obsluha  a  uživatelská kontrola zdravotnických přístrojů bez
odborného dohledu.

2. Technická asistence při vyšetřeních a výkonech poskytování zdravotní
péče.

10.

platová třída

1.   Nastavování   provozních  parametrů  přístrojových  zdravotnických
prostředků,  vyhodnocování  elektroencefalogramu,  elektrokardiogramu a
výstupů    dalších    diagnostických   systémů,   provádění   kalibrace
jednotlivých laboratorních přístrojů, spolupráce na akvizici klinických
informačních systémů, bez odborného dohledu a bez indikace lékaře.

2.  Technická  asistence  při  vysoce  specializovaných  vyšetřeních  a
výkonech zdravotní péče vykonávaná bez odborného dohledu, například při
elektrofyziologických    vyšetřeních   impulzoterapii   srdce   a   při
vyšetřeních zobrazovacími metodami.

3.  Zajišťování  provozu  zdravotnických  přístrojů,  podíl na vývoji a
zhotovení diagnostických a terapeutických zdravotnických přístrojů nebo
jejich doplňků, zavádění nových metod do běžného provozu.

4.  Výkon  a  hodnocení  klinických  zkoušek  zdravotnických prostředků
nepřístrojového charakteru a vyhodnocování nežádoucích příhod v případě
jejich   selhání,  podíl  na  vytváření  potřebných  modulů  klinických
informačních  systémů,  případně  podíl  na modifikaci diagnostických a
terapeutických systémů a výkon dalších specializovaných činností.

11.

platová třída

1.   Metodické  usměrňování  v  oboru,  kontrola  a  hodnocení  kvality
poskytované  péče.  Zajišťování  a provádění specializačního vzdělávání
zdravotnických pracovníků v oboru specializace.

2.  Zavádění nových metod do běžného provozu. Aplikace výsledků výzkumu
a vývoje v oboru do klinické praxe, příprava standardů specializovaných
postupů v oboru.

2.19.30 RADIOLOGICKÝ TECHNIK

9.

platová třída

1.  Provádění  činností souvisejících s aplikací lékařského ozáření bez
odborného   dohledu,   zejména  provádění  klinické  dozimetrie  včetně
vyhodnocování  dávek  pacientů,  provádění a hodnocení zkoušek provozní
stálosti  radiologických  zařízení,  sledování  časových řad naměřených
hodnot,  organizační zajištění předepsaných zkoušek zdrojů ionizujícího
záření a měřidel.

2.   Zpracování  částí  ozařovacích  plánů  radioterapie  pod  odborným
dohledem.

10.

platová třída

1.  Provádění zkoušek dlouhodobé stability zdrojů ionizujícího záření a
jejich vyhodnocování, kontrola dodržování příslušných právních předpisů
při  používání  radiologických  zařízení,  spolupráce  při optimalizaci
radiační ochrany ve zdravotnickém zařízení.

2. Zpracování ozařovacích plánů radioterapie bez odborného dohledu.

11.

platová třída

1.  Výkon  nejnáročnějších  specializovaných činností v oboru příslušné
specializace,   například  hodnocení  radiologické  události,  vývoj  a
zavádění nových metod léčby ionizujícím zářením.

2.  Metodické  usměrňování  oboru  příslušné  specializace,  kontrola a
hodnocení kvality radiační ochrany. Příprava standardů specializovaných
postupů v oboru.

3.  Aplikace  výsledků  výzkumu  a  vývoje  v  oboru  do  praxe. Tvorba
celostátní   koncepce   oboru  v  rámci  příslušné  odbornosti,  rozvoj
specializovaných oborů na národní, příp. nadnárodní úrovní. Zajišťování
a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.

2.19.31 ADIKTOLOG

9.

platová třída

1.  Provádění adiktologické diagnostiky pacienta pod odborným dohledem,
dílčí  činnosti  na  stanovení  programu primární prevence pro rizikové
skupiny  včetně  včasné diagnostiky a intervence, provádění neinvazních
odběrů   biologického   materiálu   na  přítomnost  drog  a  infekčních
onemocnění.

2.   Poskytování  základní  a  specializované  adiktologické  péče  pod
odborným dohledem, například vyhodnocování potřeb, zhodnocení omezení a
rizik pro stanovení dalšího léčebného plánu. Terapeutická, instruktážní
a  poradenská  práce s pacienty trpícími poruchami vzniklými v důsledku
užíváním  návykových  látek  nebo  s  jejich  rodinnými  příslušníky  v
ambulantních i lůžkových zařízeních.

10.

platová třída

1. Provádění komplexní adiktologické diagnostiky pacienta bez odborného
dohledu a bez indikace lékaře, stanovení programu primární prevence pro
rizikové  skupiny  včetně  včasné  diagnostiky  a intervence. Provádění
neinvazních   odběrů   biologického  materiálu  na  přítomnost  drog  a
infekčních onemocnění.

2.  Poskytování  komplexní  adiktologické péče bez odborného dohledu na
základě  indikace  lékaře,  například vypracování komplexního léčebného
plánu  na  základě  zhodnocení bio-psycho-sociálního stavu pacienta a s
využitím   údajů  ze  zdravotnické  dokumentace.  Koordinace  realizace
léčebného   plánu,   spolupráce   a  asistence  při  psychiatrických  a
psychologických vyšetřeních a systematické psychoterapii, odborná práce
při  realizaci  a  vedení  terapeutických  programů  v  ambulantních  a
lůžkových  zařízeních,  zaznamenávání  vývoje  a  změn  stavu pacienta.
Provádění  poradenské  činnosti  v  oblasti  sexuálně a krví přenosných
chorob  a  epidemiologické  ochrany.  V  indikovaných případech práce s
rodinnými příslušníky pacienta.

3.  Posuzování  situace  pacienta  ve  vztahu  k  onemocnění  a  k jeho
zdravotním,   sociálním   a  právním  následkům  na  základě  údajů  ze
zdravotnické  dokumentace  a poznatků z lékařských a sesterských vizit.
Realizace      adiktologických     terapeutických,     rehabilitačních,
resocializačních  a rekondičních pobytů pacientů nebo klientů s ohledem
na  jejich  zdravotní stav a sociální podmínky. Zajišťování zdravotních
podmínek  a  pomůcek  pro  pacienty  (klienty),  příprava  pacientů pro
ústavní   péči   a  pro  zařízení  sociální,  výchovné  nebo  speciální
adiktologické intervence.

11.

platová třída

1. Provádění komplexní analýzy a hodnocení zdravotní a sociální situace
pacientů  užívajících  návykové látky z hlediska koordinace poskytované
zdravotní a sociální péče, a to spolu se zvážením širších souvislostí a
dopadů   na   osobní,  rodinou  i  širší  situaci  pacienta.  Hodnocení
zdravotních rizik skupin osob z hlediska vlivu užívání návykových látek
a s tím souvisejícího chování.

2.  Poskytování  vysoce specializované adiktologické péče bez odborného
dohledu, například participace na provádění vysoce specializované léčbě
pacientů  se  závažnými  duálními  psychiatrickými diagnózami a těžkými
somatickými  komplikacemi.  Zajišťování cílených preventivních programů
včetně  zajišťování  screeningu, předepisování nebo provádění vyšetření
nutných  ke  stanovení,  průběhu  a  úspěšnému dokončení léčby pacientů
trpících   závislostí   a   souvisejících   zdravotních   a  sociálních
komplikací.

3.  Metodické  usměrňování  v  rámci  oboru  a  zajišťování a provádění
celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.

2.19.32 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG

11.platová třída

1.  Provádění  specifických  činností  v  oblast  péče o psychický stav
tělesně   i   duševně  nemocných  pacientů  včetně  paliativní  péče  o
nevyléčitelně  nemocné  a  přípravy  na  lékařské  zákroky pod odborným
dohledem klinického psychologa.

12.

platová třída

1.  Provádění  činnosti  klinického  psychologa  pod odborným dohledem,
například   provádění   psychologické   diagnostiky,   psychoterapie  a
socioterapie,   rehabilitace,  reedukace  a  resocializace  psychických
funkcí.

13.

platová třída

1.  Provádění  specializovaných činností na úseku klinické psychologie,
například  psychologická  diagnostika,  psychoterapie  a  socioterapie,
rehabilitace,  reedukace  a resocializace psychických funkcí, provádění
psychologické  prevence,  výchovy  a  poradenství  ke  zdravému způsobu
života,  poskytování  neodkladné  péče  v  případě akutních psychických
krizí a traumat.

2.  Metodické  usměrňování  v  rámci  oboru.  Zajišťování  a  provádění
celoživotního     vzdělávání     zdravotnických    pracovníků    včetně
specializačního  vzdělávání  v  příslušném oboru specializace. Aplikace
výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.

14.

platová třída

1.  Provádění nejnáročnější specializované psychologické diagnostické i
léčebné  činnosti  v oboru specializace, například odborné konsiliární,
posudkové a dispensární činnosti.

2.19.33 KLINICKÝ LOGOPED

12.

platová třída

1. Provádění činnosti v oboru klinické logopedie vykonávané po zařazení
do   specializačního   vzdělávání   pod  odborným  dohledem,  například
logopedické  diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou
péči,  podíl  na  léčbě  a rehabilitaci jednodušších vad a poruch řeči,
sluchu a hlasu dětí a dospělých.

13.

platová třída

1.   Provádění   specializovaných   logopedických  činností,  například
logopedické  diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou
péči,  provádění léčby a rehabilitace všech vad a poruch řeči, sluchu a
hlasu,  dětí  a  dospělých  včetně osob obtížně vyšetřitelných a osob s
poruchami   centrálního   nervového   systému,   provádění  logopedické
prevence,  výchovy  a  poradenství,  provádění  konsiliární a posudkové
činnosti,  školení  zdravotnických pracovníků v oblasti komunikativních
dovedností u pacientů při poškození centrálního nervového systému.

2.  Metodické  usměrňování  v  rámci  oboru.  Zajišťování  a  provádění
celoživotního     vzdělávání     zdravotnických    pracovníků    včetně
specializačního  vzdělávání  v  oboru  specializace.  Aplikace výsledků
výzkumu a vývoje v oboru do praxe.

2.19.34 ZRAKOVÝ TERAPEUT

11.

platová třída

1.  Provádění dílčích výkonů oftalmopedické a tyflopedické diagnostiky,
prevence   a   poradenství,   podílení   se   na   stanovení   vhodných
rehabilitačních  metod zrakových funkcí pacienta pod odborným dohledem.
Rehabilitace  zrakových funkcí pacienta pod odborným dohledem zrakového
terapeuta se specializací.

12.

platová třída

1.  Provádění  oftalmopedické  a  tyflopedické  diagnostiky, prevence a
poradenství, rehabilitace zrakových funkcí pacienta.

2.  Provádění  oftalmopedické  a  tyflopedické  diagnostiky  pro  další
léčebnou  péči  u  osob  s  problémy  s  komunikací a nekomunikujících,
obtížně  vyšetřitelných  z  důvodu  vícečetného  postižení  na  základě
indikace lékaře a pod odborným dohledem klinického zrakového terapeuta,
podílení  se  na  stanovení  vhodných  diagnostických  metod  u  dětí a
dospělých s poruchami a vadami zraku, provádění oftalmopedické prevence
a  zdravotnické  vzdělávací  činnosti a poradenství, individuální volba
pomůcky   k  rehabilitaci  pacienta  pod  odborným  dohledem  zrakového
terapeuta se specializací.

13.

platová třída

1.   Provádění   náročnějších   činností,  například  oftalmopedické  a
tyflopedické  diagnostiky  u  kojenců  a dětí v předverbálním období, u
osob s problémy s komunikací a nekomunikujících, obtížně vyšetřitelných
z  důvodu vícečetného postižení na základě indikace lékaře, podílení se
na  stanovení  vhodných  diagnostických  metod  u  dětí  a  dospělých s
poruchami a vadami zraku, provádění oftalmopedické prevence.

2. Konsiliární, posudková činnost, aplikace výsledků výzkumu a vývoje v
oboru  do  praxe.  Diagnostika, léčba a rehabilitace zrakových funkcí u
dětí  a  dospělých  se  zdravotním postižením, obtížně vyšetřitelných a
osob s poruchami centrálního nervového systému.

3.  Metodické  usměrňování  v  rámci  oboru  a  zajišťování a provádění
celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.

2.19.35 FYZIOTERAPEUT

9.

platová třída

1.  Provádění  vstupního  a kontrolního fyzioterapeutického vyšetření u
pacienta nebo klienta sociálních služeb pod odborným dohledem v souladu
s  diagnózou  stanovenou lékařem, stanovení krátkodobého a dlouhodobého
fyzioterapeutického     plánu.     Provádění    základních    léčebných
fyzioterapeutických  úkonů,  technik manuální terapie, aplikování metod
fyzikální terapie včetně úkonů vodoléčebných.

10.

platová třída

1.  Provádění  komplexních  fyzioterapeutických  postupů  a komplexního
kineziologického  vyšetření  bez  odborného  dohledu včetně diagnostiky
funkčních   poruch   pohybového   systému,  diagnostiky  bolestivých  a
spoušťových  bodů,  algeziologického vyšetření, analýzy běžných denních
aktivit  u  pacientů  nebo  klientů  sociálních  služeb,  vypracovávání
krátkodobých   a   dlouhodobých  fyzioterapeutických  plánů.  Provádění
elektrodiagnostiky,  její  interpretace  a  aplikace složitější funkční
terapie. Provádění funkčního vyšetření a ergonomického poradenství.

2.  Provádění komplexní fyzioterapie pod odborným dohledem u pacientů s
reálným rizikem selhání životních funkcí.

3.  Seznamování  pacientů  s  možnostmi  sociální péče a podílení se na
sociální rehabilitaci.

11.

platová třída

1.  Provádění  specializovaných  fyzioterapeutických postupů, například
stanovení   speciálních   individuálních  fyzioterapeutických  plánů  a
provádění  speciálních  fyzioterapeutických analýz včetně diferenciální
rozvahy,  fyzioterapeutických  postupů  a výkonů, aplikace neinvazních,
nefarmakologických    fyzioterapeutických    postupů   včetně   spektra
reflexních  metod,  kombinace  fyzikální  terapie  a metod algoterapie.
Činnost  v  preventivních  programech  v  rehabilitaci  po onemocnění a
úrazech   v   rehabilitačních,   psychiatrických   a  případně  dalších
zařízeních.

12.

platová třída

1.  Provádění  nejnáročnějších  vysoce  specializovaných  činností  bez
odborného  dohledu, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované
nebo   zvláštní   odborné  způsobilosti,  aplikace  fyzioterapeutických
postupů u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí.

2.  Provádění  vysoce  specializovaných  činností v oboru specializace,
například  prevence,  zdravotnická  vzdělávací činnost a poradenství za
účelem   udržení   nebo   obnovení   pohybových   funkcí,  doporučování
ergonomických  úprav  v  bydlišti  a pracovišti pacientů. Zajišťování a
provádění  celoživotního  vzdělávání  zdravotnických  pracovníků včetně
specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

3.   Provádění   nejnáročnějších   cílených   vysoce   specializovaných
vyšetření, například polyelektromyografie (PEMG), moire- vyšetření nebo
posturografie.

4.  Tvorba  koncepce a metodické usměrňování oboru fyzioterapie v rámci
zdravotnického   zařízení,   hodnocení   kvality   poskytované  péče  a
stanovování   strategie   výchovy  a  dalšího  vzdělávání  v  oboru  ve
zdravotnickém  zařízení.  Příprava standardů specializovaných postupů v
oboru fyzioterapie.

13.

platová třída

1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.

2.19.36 RADIOLOGICKÝ FYZIK

11.

platová třída

1.  Výkon  činností  radiologického  fyzika pod přímým vedením nebo pod
odborným dohledem, zejména provádění a vyhodnocování fyzikálních měření
souvisejících  se  stanovením  dávek  pacientů  z  lékařského  ozáření,
spolupráce  s  dalšími  aplikujícími  odborníky  při  tvorbě, zavádění,
hodnocení  a  aktualizacích  systému  jakosti  pro  nakládání se zdroji
ionizujícího  záření, při optimalizaci radiační ochrany pacientů včetně
hodnocení   dávek  pacientů  nebo  spolupráce  s  dalšími  aplikujícími
odborníky při zavádění nových fyzikálních metod do klinické praxe.

12.

platová třída

1.  Výkon  specializovaných  činností  radiologického  fyzika,  zejména
provádění   a   vyhodnocování   fyzikálních   měření  souvisejících  se
stanovením  dávek  pacientů  z  lékařského ozáření a provádění analýz a
interpretací  údajů  a  hodnot  týkajících se stanovení dávek pacientů.
Tvorba, zavádění, hodnocení a aktualizace systému jakosti pro nakládání
se   zdroji   ionizujícího   záření,   tvorba  a  uplatňování  místních
radiologických  standardů  a  spolupráce při ověřování jejich souladu s
národními    radiologickými   standardy   formou   klinických   auditů.
Optimalizace  radiační  ochrany  včetně  stanovení  a  hodnocení  dávek
pacientů, zavádění nových fyzikálních a technických postupů do klinické
praxe   nebo   periodická   školení  aplikujících  odborníků  a  jiných
zdravotnických  pracovníků  v  otázkách  radiologické fyziky a radiační
ochrany v otázkách radiační ochrany vyžadovaná atomovým zákonem.

2.  Zajišťování  a  vedení  fyzikálně-technických  činností spojených s
přejímáním, kontrolou, manipulací a uložením radiologických zařízení.

13.

platová třída

1.   Provádění  nejnáročnější  specializované  diagnostické  i  léčebné
činnosti  v  oboru  specializace, například hodnocení radiačních nehod,
vyhodnocování  případů  selhání  radiologických zařízení a zařízení pro
radiační  ochranu,  navrhování a zavádění preventivních opatření včetně
tvorby   havarijních   plánů   nebo  zajišťování  fyzikálních  úkolů  v
celostátní  působnosti  Středisek  speciální  zdravotní  péče  o  osoby
ozářené při radiačních nehodách.

2.  Metodické  usměrňování  činností  zdravotnických i jiných odborných
pracovníků  v oboru specializace při poskytování diagnostické a léčebné
péče.  Zajišťování  a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických
pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.

14.

platová třída

1.  Tvorba  celostátní  koncepce radiologické fyziky a radiační ochrany
při lékařském ozáření.

2.19.37  ODBORNÝ  PRACOVNÍK  V  LABORATORNÍCH  METODÁCH  A  V  PŘÍPRAVĚ
LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

11.

platová třída

1.   Stanovování   způsobů   provádění   a  vyhodnocování  individuálně
indikovaných    laboratorních   vyšetření,   například   biochemických,
chemických,     hematologických,    imunochemických,    imunologických,
imunohematologických,        toxikologických,        mikrobiologických,
radioizotopové  analýzy, monitorování hladiny léčiv a toxických látek a
vstupů  do  půdy  a  do  potravního  řetězce, která jsou vykonávána pod
přímým vedením.

2.   Hodnocení  závěrů  analýz  údajů  státního  zdravotního  dozoru  a
navrhování  opatření  orgánu  ochrany veřejného zdraví včetně provádění
těchto analýz.

3.  Zadávání  nebo  provádění speciálních odběrů vzorků a laboratorních
analýz  léčiv, léčivých přípravků, diagnostik, biologického materiálu a
kontrola výsledků laboratorních prací.

4. Provádění speciálních odběrů a chemických a biologických vyšetřování
vzorků  životního  a  pracovního  prostředí  a biologického materiálu a
fyzikální měření v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.

12.

platová třída

1.  Provádění  náročných  a  vysoce specializovaných analýz a diagnóz v
oborech  buněčné,  molekulární  a  jiných  oborech medicíny a ochrany a
podpory  veřejného  zdraví  v  oblasti  státního zdravotního dozoru bez
odborného  dohledu,  posuzování výsledků měření pro monitorování vztahu
zdravotního  stavu obyvatel a faktorů životního a pracovního prostředí,
příprava podkladů pro hodnocení zdravotních rizik.

2.  Vývoj,  zkoušení  a  zavádění  metod  speciálních odběrů a analýz v
oboru.

3.     Provádění     náročných     chemických,    fyzikálně-chemických,
imunochemických a biologických analýz v oboru farmacie v rámci státního
dozoru nad výrobou a uváděním léčiv do oběhu a kontroly trhu s léčivými
přípravky. Vývoj, zkoušení a zavádění nových metod analýz.

4.  Metodické  usměrňování oboru. Zajišťování a provádění celoživotního
vzdělávání  zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání
v oboru specializace.

13.

platová třída

1.  Provádění náročných ojedinělých analýz a diagnóz v oborech buněčné,
molekulární  a  jiných  oborech  medicíny a ochrany a podpory veřejného
zdraví nebo farmacie, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializace
v oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů.

2.  Provádění  náročných  ojedinělých  analýz  v oboru farmacie v rámci
státního  dozoru  nad  výrobou  a uváděním léčiv do oběhu nebo kontroly
trhu  s  léčivými  přípravky,  příprava  a  aplikace  metodik  analýz a
koncepce  rozvoje  v  rámci  sítí  s  mezinárodní  působností. Rozvoj a
optimalizace monitorovacích sítí.

3. Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování pověřené oblasti
mezinárodních kruhových (kontrolních) testů shody v rámci vícestranných
mezinárodních dohod nebo Evropské unie.

2.19.38 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR

11.

platová třída

1.   Zabezpečování   údržby,   technického   stavu,   oprav  a  servisu
zdravotnických přístrojů pod přímým vedením nebo pod odborným dohledem,
například   kalibrace   kritických   bloků   zdravotnických  přístrojů,
organizace a koordinace externí technické služby související s provozem
zdravotnických  přístrojů. Vývoj a zhotovování zdravotnických přístrojů
nebo   jejich   doplňků,   případně   provádění  technické  instruktáže
pracovníků.

12.

platová třída

1.  Vyhodnocování nežádoucích příhod zdravotnických přístrojů v případě
jejich  selhání.  Vytváření  potřebných  modulů klinických informačních
systémů,  případně  modifikace diagnostického software pro interpretaci
elektroencefalogramu,   elektrokardiogramu   a  dalších  diagnostických
systémů,  technická  asistence  při  vyšetřeních  a  operacích  a další
specializované  práce  s  přístrojovou  technikou, při které přichází k
přímému styku s pacientem nebo která může přímo ovlivnit jeho zdravotní
stav.

2.  Metodické  usměrňování  činnosti  zdravotnických i jiných odborných
pracovníků  v oboru příslušné specializace při poskytování diagnostické
a   léčebné   péče   s   využitím   zdravotnických  přístrojů,  školení
zdravotnického   personálu.   Zajišťování   a  provádění  celoživotního
vzdělávání  zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání
v oboru příslušné specializace.

3. Výkon nejnáročnějších specializovaných činností bez indikace lékaře,
například   vytváření   samostatných   modulů  klinických  informačních
systémů.

4.  Identifikace  činností vyžadující změnu v postupu, provádění analýz
zaměřených na odhalení příčin nedostatků v oboru specializace.

13.

platová třída

1.    Výkon   nejnáročnějších   specializovaných   činností   v   oboru
specializace,  například obsluha zdravotnických přístrojů pro mimotělní
oběh krve a vypracovávání standardů specializovaných postupů.

2.  Výzkum,  vývoj  a  zhotovování zdravotnických přístrojů nebo jejich
doplňků,  vytváření  modifikací  softwaru  a  nástavbového softwaru pro
zdravotnické  přístroje  včetně  aplikace  výsledků výzkumu a vývoje do
klinické  praxe  v  rámci  oboru, klinické hodnocení a klinické zkoušky
podle  zvláštního  předpisu.  Tvorba  koncepce  a metodické usměrňování
oboru v rámci zdravotnického zařízení.

3. Koncipování kompletů zdravotnických technologií.

14.

platová třída

1.   Tvorba   celostátní   koncepce  specializačních  oborů  klinického
inženýrství.

2.19.39 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

11.

platová třída

1.  Hodnocení a interpretace výsledků šetření na úsecích epidemiologie,
hygieny  dětí a mladistvých, hygieny obecné a komunální, hygieny práce,
hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatel nebo
pracovně-lékařské  péče a jejich porovnávání s hygienickými normami pod
odborným   dohledem   včetně  přípravných  prací,  například  sledování
zdravotního  stavu populace ve vztahu k pracovním a životním podmínkám,
zadávání a specifikace měření složek životního a pracovního prostředí a
složek  životních  a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely
státního  zdravotního  dozoru, příprava podkladů pro hodnocení a řízení
zdravotních rizik, realizace programů ochrany a podpory zdraví.

12.

platová třída

1.  Hodnocení  složek  životního  a  pracovního  prostředí, životních a
pracovních  podmínek,  výrobků  a  materiálů  a  interpretace  výsledků
šetření pro účely státního zdravotního dozoru bez odborného dohledu.

2.  Sledování  a  monitorování  ukazatelů  zdravotního stavu obyvatel a
faktorů   prostředí   bez  odborného  dohledu,  příprava  podkladů  pro
hodnocení   a   řízení  zdravotních  rizik,  poskytování  poradenských,
výchovných   a  konzultačních  služeb,  samostatné  hodnocení  výsledků
šetření a předkládání návrhů řešení nestandardních situací.

13.

platová třída

1.  Zpracování podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik zátěže
obyvatel   vystaveného   rizikovým   faktorům  životního  a  pracovního
prostředí a komunikace zdravotního rizika, vytváření programů ochrany a
podpory veřejného zdraví na regionální úrovni.

2.  Vytváření  a  vedení  programů  ochrany a podpory veřejného zdraví,
jejich  koordinace  a  metodické usměrňování na národní úrovni, analýza
ukazatelů   zdravotního   stavu   obyvatel  a  faktorů  prostředí  nebo
poskytování  specializovaných  poradenských, výchovných a konzultačních
služeb. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických
pracovníků   včetně   specializačního   vzdělávání  v  oboru  příslušné
specializace.

14.

platová třída

1.  Zpracovávání  návrhů  koncepce národní zdravotní politiky ochrany a
podpory   veřejného   zdraví  včetně  zajišťování  jejich  mezirezortní
aplikace a mezinárodní koordinace, provádění zvlášť náročného hodnocení
zdravotních  rizik,  realizace  celostátních programů ochrany a podpory
zdraví a výchovy a dalšího vzdělávání specialistů.

2.19.40 FARMACEUT

11.

platová třída

1.   Příprava,   kontrola,   uchovávání  a  výdej  léčivých  přípravků,
poskytování  odborných informací o jejich bezpečném a účelném používání
a dávkování pod odborným dohledem.

12.

platová třída

1.  Samostatný  výkon  činností  při  přípravě  lékových forem léčivých
přípravků,  při  výrobě  a kontrole léčiv, při kontrole léčiv v lékárně
nebo v laboratoři pro kontrolu léčiv, při skladování a distribuci léčiv
u  distributora,  při  přípravě,  kontrole, skladování a výdeji léčiv v
lékárnách nebo při poskytování odborných informací o léčivech.

2.  Výkon  náročnějších  farmaceutických  činností  nebo  činností  při
ochraně  veřejného  zdraví,  v  zařízeních  transfuzní  služby  nebo na
odděleních nukleární medicíny pod odborným vedením.

13.

platová třída

1.  Příprava  zvlášť  náročných  lékových  forem,  například  aseptická
příprava  léčivých  přípravků,  cytostatik  a  radiofarmak,  k  níž  je
nezbytná  specializovaná  způsobilost, poskytování odborných konzultací
směrujících  k  optimalizaci  farmakoterapie  u  jednotlivých pacientů,
provádění složitých analytických prací souvisejících s kontrolou léčiv.

14.

platová třída

1.  Tvůrčí  aplikace  výsledků  výzkumu  a  vývoje  v oblasti léčiv při
nejnáročnějších  vysoce  specializovaných činnostech. Vykonávání vysoce
náročných   farmaceutických   činností   souvisejících   se  zajištěním
komplexní  lékárenské  péče  pro  zdravotnická  zařízení  ústavní péče.
Zavádění   systému   a  kontrola  pravidel  souvisejících  s  bezpečným
zacházením  s  léčivy, bezpečnou a racionální farmakoterapií, provádění
konzultačních  činností  na  úseku  klinické  farmacie  s  uplatňováním
principů   lékové   politiky  a  farmakoekonomiky.  Farmaceutická  péče
poskytovaná  ve  spolupráci  s dalšími členy multidisciplinárního týmu.
Zavádění  nových  poznatků  stabilitních  a  kompatibilitních studií do
přípravy   léčiv.  Zajišťování  a  provádění  celoživotního  vzdělávání
zdravotnických   pracovníků   včetně   specializačního   vzdělávání   v
příslušném oboru specializace.

2.19.41 ZUBNÍ LÉKAŘ

11.

platová třída

1.  Preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o
chrup, vykonávaná pod odborným dohledem.

12.

platová třída

1.  Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná
a dispenzární péče o chrup.

13.

platová třída

1.  Samostatně prováděná preventivní, protetická, diagnostická, léčebná
a  dispenzární  péče  o  chrup,  k  jejímuž  výkonu je nezbytné získání
specializované  způsobilosti  nebo  dalšího odborného vzdělání v zubním
lékařství, revizní a posudková činnost.

14.

platová třída

1.  Preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o
chrup,  k  jejímuž  výkonu je třeba získání specializované způsobilosti
nebo  dalšího  odborného vzdělání v zubním lékařství spojená s výchovou
zubních lékařů a dalším vzděláváním specialistů, s prováděním náročných
konziliárních  vyšetření  nebo  s  odborným vedením zdravotnického týmu
nebo výzkumné a vývojové činnosti.

15.

platová třída

1.  Vědecká  práce  nebo  tvůrčí  aplikace  výsledků vědecké a výzkumné
činnosti   při   vysoce   specializovaných  léčebných  výkonech  včetně
specifických   konziliárních   činností   a   vytváření   podmínek  pro
interdisciplinární  formy  práce a rozvoj příslušného oboru na národní,
případně nadnárodní úrovni.

2.19.42 LÉKAŘ

11.

platová třída

1.  Preventivní,  diagnostická  a  léčebná péče vykonávaná pod odborným
dohledem  lékaře  se  specializovanou  způsobilostí  před  zařazením do
specializační průpravy.

2.  Lékařské  činnosti  v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané
pod  odborným  dohledem  lékaře  se  specializovanou  způsobilostí před
zařazením do specializační průpravy.

12.

platová třída

1.  Preventivní,  diagnostická  a  léčebná péče vykonávaná pod odborným
dohledem   lékaře   se  specializovanou  způsobilostí  po  zařazení  do
specializační průpravy.

2.  Lékařské  činnosti  v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané
pod   odborným  dohledem  lékaře  se  specializovanou  způsobilostí  po
zařazení do specializační průpravy.

13.

platová třída

1.  Samostatná  preventivní,  diagnostická  a  léčebná  péče, k jejímuž
výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

2.   Samostatně  vykonávané  lékařské  činnosti  v  ochraně  a  podpoře
veřejného  zdraví,  k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované
způsobilosti.

3.   Příprava  podkladů  pro  hodnocení  a  řízení  zdravotních  rizik,
hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.

4. Lékařská posudková a revizní činnost.

14.

platová třída

1.    Preventivní,   diagnostická   a   léčebná   péče   v   příslušném
specializovaném   oboru   spojená   s  výchovou  a  dalším  vzděláváním
specialistů,  s  prováděním  náročných  konziliárních  vyšetření nebo s
odborným vedením zdravotnického týmu.

2.  Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví v příslušném
specializovaném oboru včetně výchovy a dalšího vzdělávání specialistů a
hodnocení a řízení zdravotních rizik.

3.  Lékařská  posudková  činnost  vykonávaná  orgánem s celostátní nebo
krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení.

15.

platová třída

1.  Práce  ve  výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a
výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech nebo v
ochraně  a  podpoře  veřejného zdraví včetně specifických konziliárních
činností  a  vytváření  podmínek  pro  interdisciplinární formy práce a
rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni.

2.19.43 ARTETERAPEUT, PRACOVNÍ TERAPEUT

7.

platová třída

1. Provádění dílčích úkonů pracovní terapie v rámci léčby.

8.

platová třída

1. Provádění dílčích úkonů arteterapie v rámci léčby.

2.  Komplexní  provádění  pracovní  terapie  bez  odborného dohledu při
výkonu  řemeslných  činností  s cílem vytvářet, upevňovat a prohlubovat
začlenění  do  společnosti  a  posilovat soběstačnost a spolupůsobení v
rámci léčby.

9.

platová třída

1. Komplexní provádění arteterapie v rámci léčby.

10.

platová třída

1. Plánování a vyhodnocování výsledků arteterapie a jejich interpretace
a zavádění nových metod pracovní terapie a arteterapie.

DÍL 2.20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2.20.01 METEOROLOG

5.

platová třída

1. Provádění základních meteorologických pozorování, například teploty,
srážek,   tlaku   vzduchu,  vlhkosti  odečítáním  teploměrů  a  dalších
přístrojů, měření srážek odměrným válcem, vedení deníku pozorovatele.

6.

platová třída

1.   Provádění   odvozených   meteorologických  pozorování,  výpočtů  a
sestavování výkazů o průběhu počasí.

7.

platová třída

1.   Obsluha   a   kontrola   automatických   meteorologických  stanic,
sestavování  výkazů  o průběhu počasí z báze uložených dat a softwarová
komunikace s jejich uživateli.

8.

platová třída

1. Samostatné provádění meteorologických a klimatologických prací.

2.   Komplexní   sondování  atmosféry  včetně  vypouštění  radiosond  a
pilotovacích   balonů  pro  sondování  atmosféry  v  rámci  výzkumných,
vývojových  a  provozních  zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.
Vydávání povětrnostních zpráv pro potřeby Armády České republiky .

3.  Zajišťování  provozu,  údržby  a  kontroly  zařízení  dobrovolnické
meteorologické  staniční sítě, soustřeďování a kontrola výsledků měření
v automatické pozorovací síti.

4.  Samostatné  provádění  pozorování,  šifrování  naměřených  údajů  a
distribuce   do  centra,  samostatné  zpracovávání  výsledků  měření  z
automatických  přístrojů,  primární  zpracovávání  datových  souborů  a
jejich  kontrola, samostatná tvorba a zpracovávání podkladů pro odborné
posudky, příprava a zpracovávání map a podkladů, zajišťování pravidelné
sondáže atmosféry pomocí balonů a zpracovávání dat.

9.

platová třída

1.    Komplexní    zajišťování    a    provádění   meteorologických   a
klimatologických pozorování a měření.

10.

platová třída

1.   Samostatné   řešení  meteorologických  a  klimatologických  úkolů,
například    provádění    leteckého   meteorologického   pozorování   a
zabezpečování letového provozu za podmínek automatického přistávání.

2.   Samostatné   letecké   meteorologické   pozorování  na  letištích,
zpracovávání  předpovědí a dílčích informací o stavu atmosféry a jejího
budoucího  vývoje,  letecké  meteorologické  zabezpečování vnitrostátní
přepravy, všeobecného letectví a aeroklubů.

11.

platová třída

1.  Koordinace  zajišťování předpovědí počasí, výstražné meteorologické
služby  a letecké meteorologické služby, zpracovávání odborných posudků
a  ucelených  informací  o  stavu  atmosféry,  samostatné  provádění  a
organizování  provozních předpovědních činností všech druhů, koordinace
meteorologických a klimatologických pozorovacích sítí.

12.

platová třída

1.  Celostátní  koordinace  a metodické usměrňování systémů zajišťování
předpovědí  počasí,  výstražné  meteorologické a letecké meteorologické
služby.

2. Metodické usměrňování meteorologických a klimatologických činností s
celorepublikovou působností.

13.

platová třída

1.  Zpracovávání  koncepce  rozvoje a koordinace systému meteorologie a
klimatologie a jejích jednotlivých oborů.

2.20.02 HYDROLOG

8.

platová třída

1.  Samostatné provádění hydrologických a terénních průzkumných prací a
zpracovávání výsledků měření a pozorování.

9.

platová třída

1.   Komplexní   zajišťování   a   provádění  hydrologických  měření  a
pozorování.

10.

platová třída

1.   Samostatné   řešení   hydrologických   úkolů,   například  odborné
zpracovávání  a  vyhodnocování  naměřených dat a zpracovávání posudků a
informací o stavu hydrosféry.

11.

platová třída

1.  Koordinace  zajišťování  hydrologických předpovědí, vývoj postupů a
metodik   pro   provádění   odborných  hydrologických  činností  včetně
zpracovávání odborných posudků o stavu hydrosféry.

12.

platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování systémů hydrologických
předpovědí.

2.   Celostátní   koordinace   regionálních,  republikových,  popřípadě
mezinárodních hydrologických projektů.

13.

platová třída

1. Zpracovávání koncepce rozvoje a koordinace systému hydrologie a jeho
jednotlivých oborů.

2.20.03 PRACOVNÍK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ

8.

platová třída

1.  Provádění  technických,  terénních  a laboratorních prací v oblasti
ochrany čistoty ovzduší, zpracovávání výsledků měření a pozorování.

9.

platová třída

1.  Komplexní  zajišťování  a  provádění  měření  a  pozorování kvality
ovzduší.

10.

platová třída

1.  Samostatné  řešení  úkolů  z  ochrany  ovzduší,  například  odborné
zpracovávání  a  vyhodnocování  dat  o  kvalitě  ovzduší,  zpracovávání
posudků a informací o kvalitě ovzduší.

11.

platová třída

1.  Koordinace  zajišťování předpovědí kvality ovzduší, vývoj postupů a
metodik  pro  provádění  odborných  činností  v  oboru  ochrany čistoty
ovzduší  včetně  zpracovávání odborných posudků a ucelených informací o
kvalitě ovzduší.

12.

platová třída

1.  Celostátní  koordinace  a  metodické  usměrňování  systému  ochrany
čistoty ovzduší.

2.  Celostátní  koordinace  a příprava metodik pro monitorování kvality
ovzduší v České republice.

13.

platová třída

1.  Zpracovávání  koncepce rozvoje a koordinace systému ochrany čistoty
prostředí.

2.20.04 PRACOVNÍK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

3.

platová třída

1. Podávání informací o turistických cílech v okolí za pomoci počítače,
prodej vstupenek a propagačních materiálů (turistický informátor).

4.

platová třída

1. Provádění terénních šetření a odběrů vzorků podle zadané metodiky.

2.  Budování  a  údržba  informačního  systému  a  terénních zařízení k
usměrnění pohybu veřejnosti v chráněných územích.

3.  Kontrola  dodržování  zákonem stanovených podmínek na úseku ochrany
přírody   a  krajiny,  výkon  stráže  přírody  včetně  řešení  drobných
přestupků na místě.

4. Označování hranic chráněných území.

5.

platová třída

1.  Provádění  složitějších  terénních  šetření  a  odběrů vzorků podle
zadané metodiky.

2.  Budování  a zajišťování funkčnosti informačního systému a terénních
zařízení k usměrňování návštěvníků v chráněných územích.

3. Realizace záchranných programů pro záchranu ohrožených druhů rostlin
a živočichů podle zadaných postupů a pod metodickým vedením.

4. Péče o hendikepované ohrožené druhy živočichů.

5.  Kontrolní  a  dozorová  činnost v terénu, řešení přestupků na místě
ukládáním pokut v blokovém řízení.

7.

platová třída

1. Přeprava osob na motorových člunech v jeskyních.

2.  Samostatné  provádění  složitějších  terénních  šetření a odborných
prací při péči o zvláště chráněná území.

3.  Budování a zajišťování provozu naučných stezek, vyhodnocování vlivu
návštěvnosti  chráněných  území  a  vypracovávání  návrhů na opatření k
usměrnění návštěvníků.

4.  Vedení  dobrovolných  strážců,  plánování a vyhodnocování účinnosti