Nejlepší světové firmy chtějí, abyste se stali jejich spolumajiteli. Mnozí technologičtí obři dokonce nabízejí, že vám každoročně vyplatí část svého zisku! Ale ještě než případně využijete jejich návrhy, vyjasníme si základní investorské pojmy. Co jsou akcie? Jak spočítáme jejich nominální, tržní a vnitřní ceny? Kolik vydělávají dividendy? Co znamená IPO? Odpovědi naleznete níže.

Co jsou akcie

Každá akciová společnost má určitý základní kapitál, který do podniku vložili její majitelé. Podle českého zákona o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) jde minimálně o 2 000 000 Kč či 80 000 eur, zatímco v jiných jurisdikcích jsou stanoveny odlišné limity. Základní kapitál se dělí na akcie, neboli majetkové podíly. Většinou jsou prodávány elektronicky, ač oficiálně hovoříme o cenných papírech. Podívejme se blíže, co jsou akcie.

Čeští zákonodárci v občanském zákoníku (č. 89/2012 Sb.) rozlišují různé formy cenných papírů, přičemž reflektují jejich transparentnost. Klíčové termíny jsou důležité, ale poněkud matoucí:

AkcieJiný cenný papírObsahuje jméno svého majitele?
Na jménoNa řadAno
Na majiteleNa doručiteleNe
Cenné papíry na řad a na doručitele jsou definované v občanském zákoníku, akcie na jméno a na majitele jsou popsány v zákoně o obchodních korporacích.

Initial Public Offering (IPO)

Akciové společnosti a jejich majetkové podíly patří akcionářům. Některé mají stabilní vlastnickou strukturu, nebo případné změny řeší interně. Jiné vstupují na burzy cenných papírů, aby prodaly svoje akcie nejochotnějším zájemcům za nejvyšší možnou cenu. První veřejné nabídce říkáme zkráceně IPO, podle anglického sousloví Initial Public Offering. Pokud akciová společnost na burze uspěje, získá nový kapitál pro svůj další rozvoj.

Co jsou dividendy

Kvalitní akciová společnost vydělává více, než kolik utrácí. Proto vyvíjí nové produkty a služby, investuje do svých zaměstnanců nebo kupuje menší konkurenty. Některé podniky také vyplácejí svým akcionářům pravidelné dividendy, což jsou podíly na čistém zisku. Výplatu vyjadřujeme v relativních, nebo absolutních číslech.

Dividendový výnos značí poměr mezi roční dividendou a aktuální tržní hodnotou podnikových akcií. Obvykle jde o 0 až 10 %. Takže pokud nyní koupíte akcii za 1 000 Kč, na dividendě pravděpodobně dostanete 0 až 100 Kč/rok. Společnosti, které dlouhodobě a nepřetržitě zvyšují výplatu pro svoje akcionáře, se nazývají dividendoví aristokrati.

Tržní cena akcie → výpočet

Každý cenný papír nese nějakou nominální hodnotu, kterou na akciovém trhu zjistíme následovně: Základní kapitál dané společnosti vydělíme počtem jejích majetkových podílů. Ale tržní cena bývá odlišná: Vyjadřuje kompromisní částku, za kterou momentálně kupci nakupují a prodejci prodávají konkrétní akcii.

Podle aktuálního kurzu spočítáme tržní kapitalizaci jakékoli akciové společnosti: Počet vydaných akcií vynásobíme tržní cenou jednoho kusu.

Uveďme ukázkový příklad

První majitelé vložili do svojí akciové společnosti 100 000 000 Kč. Tento základní kapitál rozdělili na 1 000 000 podílů. Následně vstoupili na burzu, kde prodali akcii za 300 Kč. Nominální hodnota jednoho cenného papíru zůstává na 100 Kč (100 000 000 Kč/1 000 000 kusů). Ale tržní cena jedné akcie = 300 Kč, protože tolik platí noví podílníci. A kapitalizace celé společnosti = 300 000 000 Kč (1 000 000 podílů x jejich burzovní kurz).

Rozhoduje vnitřní hodnota

Profesionální investoři hledají podhodnocené akciovky, které mají významný růstový potenciál a v budoucnosti pravděpodobně obohatí svoje dnešní majitele. Přitom používají různé metody a ukazatele, aby odhadli vnitřní hodnotu každé akcie, například:

  • P/E ratio = aktuální tržní kapitalizaci vydělíme čistým ročním ziskem (price/earnings), výsledek pod 10 ukazuje na relativně levnou akcii
  • Metoda diskontovaných peněžních toků (discounted cash flow, DCF) = pravděpodobné budoucí zisky převedeme na jejich dnešní hodnotu
  • Dividendový diskontní model (dividend discount model, DDM) = pravděpodobné budoucí příjmy, které přinese akcie svému majiteli, převedeme na jejich dnešní hodnotu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno