Teprve 22. prosince Poslanecká sněmovna definitivně schválila, jak bude vybíraná daň z přidané hodnoty v roce 2015 (dále jenom „DPH 2015“). Novela zákona byla přijatá včetně nedávných pozměňovacích návrhů Senátu. DPH má další sazbu, ke změně dochází také v režimu přenesení daňové povinnosti a stavaře může zajímat nová definice příslušenství.

TIP: Kompletní daňový kalendář pro rok 2015 najdete ZDE.

Nejdříve zmíníme úpravu původně plánovanou, ale nakonec zamítnutou. Zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) nadále stanovuje, že povinnost registrace k DPH vzniká od obratu 1 000 000 Kč za 12 předcházejících kalendářních měsíců. Mnozí živnostníci jsou zřejmě rádi, že mezní tržba nebyla snížená. Povinným plátcem DPH 2015 totiž původně měli být všichni, jejichž roční tržba dosáhne 750 000 Kč. Nyní postupně probereme přijaté změny.

Další snížená sazba, definice příslušenství a reverse-charge aneb DPH 2015

Druhá snížená sazba: Tento novoroční krok vláda uvádí mezi svými hlavními splněnými prioritami. „Desetiprocentní sazba bude od nového roku platit na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu,“ uvádí vládní kabinet. Podrobně všechny položky vyjmenuje příloha 3a zákona. DPH 2015 ponechává sníženou 15procentní sazbu například pro vodu z centrálního vodovodu nebo teplo z tepláren, a základní 21procentní sazbu.

Definice příslušenství: Další novoroční úprava vás bude zajímat, pokud uplatníte sníženou sazbu pro stavební a montážní práce na dokončených stavbách k bydlení a na jakýchkoli stavbách k sociálnímu bydlení. „Nově je problematika příslušenství řešena pomocí definice pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, a definice obytného prostoru. Taktéž je definován obytný prostor pro sociální bydlení,“ vysvětluje Ministerstvo financí.

Reverse-charge pro DPH 2015: Cizojazyčné sousloví znamená režim přenesení daňové povinnosti. „Jedná se o dodání níže uvedeného zboží, pokud celková částka základu daně překročí 100 000 Kč za zdanitelné plnění,“ upřesňuje Ministerstvo financí. Pro nové položky nabývá režim účinnosti 1. dubna, v případě cukrové řepy lze povinnost plátce DPH přenést až 1. září 2015.

 • kukuřice a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy
 • kovy, včetně drahých kovů, s výjimkou například odpadu a šrotu z drahých kovů
 • mobilní telefony
 • integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky
 • přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, například notebooky nebo tablety
 • videoherní konzole

Daň z přidané hodnoty dozná ještě dalších změn

Zásadní momenty DPH 2015 máme probrané, ale brzy nabydou účinnosti další důležité úpravy.

Od začátku roku 2016 vznikne povinnost předkládat kontrolní hlášení: právnickým osobám měsíčně a fyzickým osobám v termínu podle daňového přiznání k DPH (měsíčně nebo čtvrtletně).

Od začátku roku 2016 dozná změny také uplatnění daně nebo osvobození od daně při dodání nemovitých věcí včetně stavebních pozemků. „Pro účely zákona o DPH je definován stavební pozemek. Cílem definice je ve smyslu judikatury Soudního dvora EU naplnit účel sledovaný ve směrnici, který má za cíl osvobodit od DPH pouze dodání nezastavěných pozemků, které nejsou určeny k zástavbě,“ upřesňuje Ministerstvo financí.

Na hlubší podrobnosti máme ještě čas. DPH 2015 potvrzuje, že ve střednědobém horizontu není nic jisté. Přinejmenším než skončí mandát současné vlády, je například zrušeno dříve zamýšlené sloučení sazeb na úrovni 17,5 %.

2 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, není možné fakturovat zvlášť zboží, které do režimu přenesení daňové povinnosti spadá, a zvlášť ostatní? Pokud nikoli, doporučuju obrátit se na moderátorku fóra jakpodnikat.cz: SEM.

  Jinak k „Reverse-charge“ vydalo už dříve Ministerstvo financí upozornění:
  „Ministerstvo financí upozorňuje, že ve Sbírce zákonů došlo k tiskové chybě, když v § 3 písm. a) nařízení je namísto správného textu „1. dubna 2015“, jak schválila vláda, uveden text „1. ledna 2015“. Uvedená tisková chyba bude napravena sdělením o opravě tiskové chyby v některé z následujících částek Sbírky zákonů začátkem ledna.
  Uvedená skutečnost nic nemění na tom, že u dodání zboží uvedeného v § 2 odst. 2 až 4 nařízení se režim přenesení daňové povinnosti použije až od 1. dubna 2015, neboť jde o zřejmou tiskovou chybu ve Sbírce zákonů, která bude stanoveným způsobem opravena.“

 2. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat k Reverse-charge pro DPH 2015, jak se bude přidaňovat faktura, pokud budu mít na faktuře zboží, které do novely nespadá a zároveň bude na faktuře zboží, které do této kategorie spadá a bude mít hodnotu vyšší než 100 tisíc korun.
  Děkuji.
  S. Peroutkova

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno