Kde asi bere český stát 1,1 biliónu korun ročně, se kterými potom hospodaří? Jistě, významné příjmy představují daně! A abychom věděli, kdy přesně peníze odvádět, vydalo nyní Generální finanční ředitelství, respektive Finanční správa ČR daňový kalendář na rok 2015. Zde je kompletní přehled všech dnů pro odvod daní spotřebních, z příjmů, energetických, silničních, z nemovitých věcí a tak dále!

Daňový kalendář pro LEDEN 2015

pátek 9. 1.
– spotřební daň: splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 20. 1.
– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné: podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření pondělí 26.
– spotřební daň: splatnost daně za listopad 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 26. 1.
– spotřební daň: daňové přiznání za prosinec 2014; daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)
– energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2014
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec; souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec; výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec

Daňový kalendář pro na ÚNOR 2015

pondělí 2. 2.
– biopaliva: hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014
– daň z nemovitých věcí: daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015
– daň silniční: daňové přiznání a daň za rok 2014

pondělí 9. 2.
– spotřební daň: splatnost daně za prosinec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16. 2.
– daň z příjmů: podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2015 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014; podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

pátek 20. 2.
– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné: podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

úterý 24. 2.
– spotřební daň: splatnost daně za prosinec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25. 2.
– spotřební daň: daňové přiznání za leden 2015; daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za leden; souhrnné hlášení za leden; výpis z evidence za leden
– energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2015

Daňový kalendář pro BŘEZEN 2015

pondělí 2. 3.
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015
– daň z příjmů: podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014
– odvod z loterií a jiných: podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2014

čtvrtek 12. 3.
– spotřební daň: splatnost daně za leden 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16. 3.
– daň z příjmů: čtvrtletní záloha na daň; podání oznámení platebního zprostředkovatele

pátek 20. 3.
– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti; elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014
– pojistné: podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

středa 25. 3.
– spotřební daň: daňové přiznání za únor 2015; daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za únor; souhrnné hlášení za únor; výpis z evidence za únor
– energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2015

pátek 27. 3.
– spotřební daň: splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 31. 3.
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2015

Daňový kalendář na DUBEN 2015

středa 1. 4.
– daň z příjmů: podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2014; podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
– pojistné: podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám; podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014

čtvrtek 9. 4.
– spotřební daň: splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. 4.
– daň silniční: záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015

pondělí 20. 4.
– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň k MOSS
– pojistné: podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných podobných her: podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2015

pátek 24. 4.
– spotřební daň: splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

pondělí 27. 4.
– spotřební daň: daňové přiznání za březen 2015; daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen; souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen; výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
– energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2015

čtvrtek 30. 4.
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2015

Daňový kalendář pro KVĚTEN 2015

pondělí 11. 5.
– spotřební daň: splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20. 5.
– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné: podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 25. 5.
– spotřební daň: splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu); daňové přiznání za duben 2015; daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za duben; souhrnné hlášení za duben; výpis z evidence za duben
– energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2015

Daňový kalendář na ČERVEN 2015

pondělí 1. 6.
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2015
– daň z nemovitých věcí: splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně); splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

úterý 9. 6.
– spotřební daň: splatnost daně za duben 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15. 6.
– daň z příjmů: čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pondělí 22. 6.
– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné: podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

středa 24. 6.
– spotřební daň: splatnost daně za duben 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25. 6.
– spotřební daň: daňové přiznání za květen 2015; daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za květen; souhrnné hlášení za květen; výpis z evidence za květen
– energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2015

úterý 30. 6.
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2015

Daňový kalendář pro ČERVENEC 2015

středa 1. 7.
– daň z příjmů: podání přiznání k dani; podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
– pojistné: podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce

pátek 10. 7.
– spotřební daň: splatnost daně za květen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 15. 7.
– daň silniční: záloha na daň za 2. čtvrtletí 2015

pondělí 20. 7.
– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň k MOSS
– pojistné: podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných podobných her: podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2015

pondělí 27. 7.
– spotřební daň: splatnost daně za květen 2015 (pouze spotřební daň z lihu); daňové přiznání za červen 2015; daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen; souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen; výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
– energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2015

pátek 31. 7.
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2015

Daňový kalendář na SRPEN 2015

pondělí 10. 8.
– spotřební daň: splatnost daně za červen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 20. 8.
– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné: podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 24. 8.
– spotřební daň: splatnost daně za červen 2015 (pouze spotřební daň z lihu); daňové přiznání za červenec 2015; daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2015 (pokud vznikl nárok)

úterý 25. 8.
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za červenec; souhrnné hlášení za červenec; výpis z evidence za červenec
– energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2015

pondělí 31. 8.
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2015
– daň z nemovitých věcí: splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daňový kalendář pro ZÁŘÍ 2015

středa 9. 9.
– spotřební daň: splatnost daně za červenec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. 9.
– daň z příjmů: čtvrtletní záloha na daň

pondělí 21. 9.
– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné: podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

čtvrtek 24. 9.
– spotřební daň: splatnost daně za červenec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25. 9.
– spotřební daň: daňové přiznání za srpen 2015; daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za srpen; souhrnné hlášení za srpen; výpis z evidence za srpen
– energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2015

středa 30. 9.
– daň z přidané hodnoty: poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2015

Daňový kalendář na ŘÍJEN 2015

pondělí 12. 10.
– spotřební daň: splatnost daně za srpen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 15. 10.
– daň silniční: záloha na daň za 3. čtvrtletí 2015

úterý 20. 10.
– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň k MOSS
– pojistné: podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných podobných her: podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2015

pondělí 26. 10.
– spotřební daň: splatnost daně za srpen 2015 (pouze spotřební daň z lihu); daňové přiznání za září 2015; daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září; souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září; výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
– energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2015

Daňový kalendář pro LISTOPAD 2015

pondělí 2. 11.
– daň z přidané hodnoty: poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2015

pondělí 9. 11.
– spotřební daň: splatnost daně za září 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 20. 11.
– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné: podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

středa 25. 11.
– spotřební daň: daňové přiznání za říjen 2015; daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2015 (pokud vznikl nárok)
– spotřební daň: splatnost daně za září 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za říjen; souhrnné hlášení za říjen; výpis z evidence za říjen
– energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2015

pondělí 30. 11.
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2015
– daň z nemovitých věcí: splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daňový kalendář na PROSINEC 2015

čtvrtek 10. 12.
– spotřební daň: splatnost daně za říjen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15. 12.
– daň z příjmů: čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční: záloha na daň za říjen a listopad 2015, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

pondělí 21. 12.
– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné: podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 28. 12.
– spotřební daň: splatnost daně za říjen 2015 (pouze spotřební daň z lihu); daňové přiznání za listopad 2015; daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za listopad; souhrnné hlášení za listopad; výpis z evidence za listopad
– energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2015

čtvrtek 31. 12.
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2015

Zdroj

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno