Geograf dostal v oficiálním Katalogu prací číslo 2.17.03. Tamtéž najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují náplň práce podle odpovědnosti a záslužnosti. Pokud vás zajímá zaměstnání a odměna ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) najdete TADY.

Geograf neboli zeměpisec

8. platová třída

  1. Samostatné práce v geografickém informačním systému, grafické zpracovávání dat klasickým nebo automatizovaným způsobem podle odzkoušených a zavedených technologických postupů.

9. platová třída

  1. Komplexní zajišťování nejsložitějších činností souvisejících s vyhodnocováním a zpracováváním geografických dat pro potřebu automatizovaného zpracování.
  2. Samostatné vykonávání náročných činností souvisejících se sběrem, vyhodnocováním a zpracováváním geografických dat pro potřebu geografického informačního systému.

10. platová třída

  1. Samostatné vykonávání nejnáročnějších koncepčních, tvůrčích a koordinačních činností v státních mapových dílech (grafická, mapová a geografická tvorba) a bázích dat celostátního a mezinárodního významu.
  2. Komplexní zajišťování složitějších geografických činností, například správy a aktualizace geografických dat nástroji geografického informačního systému a tvorby kartografických modelů nebo atypických prací včetně jejich kontroly a vyhodnocování.

11. platová třída

  1. Příprava geografických rešerší a informací z mezinárodního prostoru a zpracovávání specializovaných geografických informací a publikací určených pro obranu státu.

12. platová třída

  1. Komplexní zpracovávání specializovaných geografických rešerší, informací a publikací určených pro obranu státu s využitím specializovaných databází a informačních zdrojů zahraničního původu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno