„Jsem soukromník. Tuhle mě navštívil nějaký úředník a tvrdil, že svému jedinému zaměstnanci platím příliš málo. Minimální mzda prý nestačí, existuje ještě zaručená mzda! Myslel jsem, že jenom veřejným institucím vláda předepisuje platové tabulky. Jsou nějaké směrnice taky pro soukromníky?,“ píše čtenář. Ano. I zaměstnancům soukromých firem náleží přinejmenším zaručená mzda podle sazebníku, který najdete níže. Výjimkami jsou jedinci, kteří nemají pracovní smlouvu (dělají „na dohodu“), nebo podléhají špatné kolektivní smlouvě.

Všichni známe nejmenší zákonem povolenou cenu námezdní lidské práce. Minimální výplata bývá tématem diskusí, ve kterých poměřujeme sociální práva zaměstnanců a tržní svobodu podnikatelů. Ovšem legislativa zachází ještě dále. Zákoník práce a navazující vládní nařízení č. 567/2006 Sb. říkají, že za stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin“ patří každému alespoň „zaručená mzda“, většinou vyšší než úplné minimum. V podnikatelské sféře rozhodují takzvané skupiny prací, ve veřejné sféře platové třídy.

Zaručená mzda závisí na skupině prací, nebo na platové třídě


Novým rokem 2020 stoupá hrubá minimální mzda pro zdravé i invalidní jedince na 87,30 Kč za hodinu, respektive 14 600 Kč za měsíc. Hrubá zaručená mzda začíná na stejné úrovni a roste podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce“. Započítat můžeme osobní ohodnocení a podobné prémie, nikoli zákonné příplatky (za přesčasy, svátky, víkendy, noční směny, ztížené prostředí apod.), které musí zaměstnavatel navíc ještě přidat za nadstandardní výkony!

Měsíční zaručená mzda přísluší za normální pracovní dobu, obvykle 40 hodin týdně. Kolektivní smlouvou mezi odporovou organizací a zaměstnavatelem lze sjednat kratší dobu, ve dvousměrném pracovním režimu je standardem 38,75 hodiny/týden, ve vícesměnném režimu nebo v dolech 37,5 hodiny/týden. Sazby zaručené mzdy jsou odstupňované následovně, podle zařazení do skupiny prací v soukromém sektoru, nebo podle zařazení do platové třídy ve veřejném sektoru (zaručená mzda má přednost, pokud je platový tarif nižší).

ZARUČENÁ MZDA 2019/202020202019
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.Kč/h.Kč/m.
1.1.+2.87,3014 60079,8013 350
2.3.+4.96,3016 10088,1014 740
3.5.+6.106,4017 80097,3016 280
4.7.+8.117,4019 600107,4017 970
5.9.+10.129,7021 700118,6019 850
6.11.+12.143,2024 000130,9021 900
7.13.+14.158,1026 500144,5024 180
8.15.+16.174,6029 200159,6026 700

Rozdělení zaměstnanců v soukromém sektoru do skupin prací řeší TYTO oborové příklady, rozdělení zaměstnanců ve veřejném sektoru do platových tříd řeší TENTO katalog prací.

Zaručená mzda při kratší pracovní době a ve ztížených podmínkách

Pokud máte sjednaný kratší úvazek, nebo kvůli nedovolené absenci strávíte v zaměstnání méně nežli standardní pracovní dobu, měsíční zaručená mzda klesá přímo úměrně odpracované době. Jak už bylo řečeno, výjimkami jsou zaměstnanci pod dobrou kolektivní smlouvou, ve vícesměnném režimu nebo horníci.

Zaručená mzda naopak stoupá kvůli obtížným pracovním podmínkám: V soukromé společnosti alespoň o 10 % základní sazby za každý ztěžující vliv (například o 10 % kvůli velmi prašnému ovzduší, o dalších 10 % kvůli nadměrnému hluku a tak dále vždycky o 10 % kvůli každé komplikaci, kterou vyjmenovává vláda svým nařízením). Ve veřejné organizaci záleží do značné míry na názoru zaměstnavatele.

Ještě v roce 2016 platily menší garance „při omezeném pracovním uplatnění“. Minimální mzda invalidního zaměstnance byla pouhých 55,10 Kč za hodinu, respektive 9 300 Kč za měsíc. Stejnou částkou začínala zaručená mzda v 1. skupině prací, nebo 1. a 2. platové třídě. Vláda tímto způsobem zvýhodňovala firmy, které zaměstnávaly zdravotně postižené lidi. Od 1.1. 2017 jsou však zaručené mzdy zdravých a invalidních námezdních pracovníků sloučeny.

22 KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno