Svoji planetu máme propočítanou do posledního kilometru, přesně rozdělenou na státy, dokonce i vyfocenou z vesmíru. Ale taky neustále rozrýváme, zpevňujeme nebo zatravňujeme půdu. Přehrazujeme a usměrňujeme vodní toky. Kolik vydělává profesionál, který přeměřuje a zobrazuje zemský povrch? Geodet neboli zeměměřič může provozovat vázanou živnost, v takovém případě nemá garantováno vůbec nic. Zaměstnanec soukromé firmy (s.r.o., a.s.) pobírá aspoň zaručenou mzdu, ve veřejném sektoru tabulkový plat.

Zaměstnanec soukromé firmy dostává aspoň zaručenou mzdu

Český statistický úřad ve svém žebříčku průměrných mezd uvádí, že řadoví geodeti, nebo spíše geodetky vydělávají kolem 23 tisíc Kč hrubého. Takže nic moc. Jistě bychom tedy ocenili, kdyby zeměměřiči měli svoje místo ve vládním nařízení č. 567/2006 Sb., které stanovuje sazby zaručených mezd, podle nejobtížnější práce každého zaměstnance (vizte následující přehled). Ale bohužel, geodeti tam chybějí.

Snad nejpodobnější práci nacházím v kapitole strojírenství a elektrotechnika, ve 4. skupině prací: „Řízení, údržba a opravy automatických zařízení s měřicí, regulační a signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.“

ZARUČENÁ MZDA 2022
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.
1.1.+2.96,4016 200
2.3.+4.106,5017 900
3.5.+6.117,5019 700
4.7.+8.129,8021 800
5.9.+10.143,3024 100
6.11.+12.158,2026 600
7.13.+14.174,7029 400
8.15.+16.192,8032 400

Geodet placený z veřejného rozpočtu podléhá tabulkám

Větší jistoty mají zaměstnanci obecních a krajských úřadů, příspěvkových organizací, státních nemocnic nebo škol apod. Ve veřejném sektoru rozhodují o platech především podrobné tabulky, které najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. Geodet patří do příslušné platové třídy podle nejobtížnější práce, kterou vykonává (výjimkou jsou zaměstnanci Armády a dalších bezpečnostních složek ve služebním poměru).

7. platová třída

  1. Vykonávání geodetických prací při tvorbě map, komplexní příprava vstupů pro automatizované zpracovávání map a operátů evidence nemovitostí, šetření vlastnických a uživatelských vztahů při tvorbě a údržbě mapových a písemných operátů.
  2. Vykonávání geodetických prací v geodetických bodových polích podle odzkoušených a zavedených technologických postupů.

8. platová třída

  1. Samostatné vykonávání geodetických a fotogrammetrických činností v oblasti tvorby a údržby státního mapového díla určeného pro potřeby obrany státu.
  2. Samostatné provádění měřických a jiných geodetických prací v geodetických bodových polích a při vyhotovování geometrického plánu podle odzkoušených a zavedených technologických postupů.

9. platová třída

  1. Provádění náročných sestavitelských a revizních činností v technologii správy a údržby mapového díla, určeného pro potřeby obrany republiky, řízení speciálních geodetických činností, kontrolní a revizní práce v oblasti speciální vojenské geografie.
  2. Řízení a provádění speciálních a kontrolních geodetických činností v geodetických bodových polích.

10. platová třída

  1. Samostatné provádění geodetických prací úředně oprávněným projektantem podle platných právních a technických předpisů. Metodické vedení a dohled na úseku projekce pozemkového úřadu. Zajišťování grafických databází pro projekci pozemkových úprav.

11. platová třída

  1. Koordinace a usměrňování geodetických činností a věcí v oblasti katastru nemovitostí v organizacích s celostátní působnosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno