Ten pije, další mluví sprostě a jiný vypadá blbě. Poslanci, senátoři a ministři jsou snadným terčem vtipů, ale dneska začnu opačně. Němečtí nacisté a ruští bolševici v tuzemsku zavedli hrůzovládu, avšak naši vlastní zákonodárci k diktatuře (zatím) nikdy samostatně nepřešli. Určitě museli odolávat mocenským svodům, úplatkům a svému narcismu, ale většinově zůstali věrní demokraciiza 1. republiky, stejně jako dnes. Řekněte sami, jestli plat poslance, senátora nebo člena vlády odpovídá svěřené odpovědnosti a průběžným výsledkům! Podrobnosti najdeme v zákonu č. 236/1995 Sb., jejž doplňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením č. 317/2018 Sb.

Poslanci, senátorovi i členovi vlády náleží odměna ve 4 složkách:

 • plat = platová základna (letos 76 245 Kč) násobená koeficientem a zaokrouhlená na stovky nahoru
 • náhrady pracovních výdajů (doprava, ubytování, strava, administrativa, asistent, odborná literatura)
 • naturální plnění (osobní auto s řidičem, byt, kancelář, zdravotní služby, telefonní stanice)
 • odchodné = poslední měsíční plat násobený počtem odsloužených let, maximálně však čtyřmi

Měsíční hrubý plat poslance a senátora Parlamentu ČR

 • plat poslance = (základna x 1,08) + náhrada * = 151 800 Kč
 • plat místopředsedy výboru = (základna x 1,3) + náhrada * = 168 600 Kč
 • plat předsedy výboru = (základna x 1,52) + náhrada * = 185 300 Kč
 • plat místopředsedy komory Parlamentu = (základna x 2,06) + náhrada * = 226 500
 • plat předsedy komory Parlamentu = (základna x 2,9) + náhrada * = 290 600 Kč

Počítáme s náhradou ve výši 91 % základny (stejně jako plat zaokrouhlujeme na celé stokoruny nahoru, tzn. 69 400 Kč), což je například případ poslance, který má trvalé bydliště 200 kilometrů daleko od Poslanecké sněmovny a zároveň vyčerpá všechny prostředky na reprezentaci, tuzemské stravování a administrativu. Nezapočítáváme třeba náhrady za zahraniční cesty.

Měsíční hrubý plat člena české vlády

 • plat ministra = (základna x 2,06) + náhrada ve výši 30 % základny (22 900 Kč) = 180 000 Kč
 • plat místopředsedy vlády = (základna x 2,49) + náhrada ve výši 33 % základny (25 200 Kč) = 215 100 Kč
 • plat předsedy vlády = (základna x 2,90) + náhrada ve výši 37 % základny (28 300 Kč) = 249 500 Kč

Opět nezapočítáváme například náhrady za výdaje během zahraničních cest, které by jinak musely být prokázány.

Měsíční hrubý plat poslance Evropského parlamentu

 • plat europoslance = (základna x 1,52) = 115 900 Kč *

* Zákon ovšem říká, že pokud je europoslanec placený Evropskou unií, z českého státního rozpočtu již nedostane nic. A taková je současná realita. Plat europoslance = 8 757,70 eur hrubého, takže podle aktuálního kurzu (25,565 Kč/€) asi 223 900 Kč. Po stržení evropských daní zbude 6 824,85 eur čistého, neboli 174 500 Kč, ovšem každý členský stát může svoje zastupitele zdanit ještě dodatečně podle vlastních zákonů. Europoslanec má právo na starobní důchod v 63 letech a penze potom odpovídá 3,5 % poslaneckého platu za každý celý odsloužený rok, nejvíce však 70 %.

2 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý poslanec, ministr, premiér musí dýchat pro lidi, sloužit, obětovat se. Ale jakou kolem sebe vidíme realitu? Obyčejní občané berou platy kolem 20 000 Kč hrubého, zatímco vyžírkové ve Sněmovně, Senátu a Strakově akademii sami sobě přidělují několikanásobně víc! Takže konečně povstaňme, soudruzi! A hurá na příživníky!

 2. Tak především, plat odpovídá odpovědnosti – jako ve firmě, která se musí postarat o 10 milionů lidí. Ale jasně, můžeme diskutovat, jestli se stará dobře, nebo špatně.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno