Veřejné instituce slouží všem občanům, i když někteří nemají peníze na zdravotní pojištění či na školné. Ve státních nemocnicích, obecních školách nebo na úřadech proto neměříme úspěchy finančním ziskem. Zaměstnanci veřejného sektoru jsou rozdělení do platových tříd, které závisejí na jejich nejnáročnějších úkolech. Vláda vydala katalog prací, kde jsou rozepsány různé profese.

Zrekapitulujme základní pojmy

Zdravotníci, učitelé, úředníci a další zaměstnanci veřejného sektoru jsou rozděleni do platových tabulek, kde najdou svůj tarif.

 • Platový tarif = základní hrubý měsíční plat, který naleznete v tabulce jako průsečík svého stupně a svojí třídy.
 • Platový stupeň závisí na nejvyšším dosaženém vzdělání a na započitatelné praxi.
 • Platová třída záleží na nejnáročnějších úkolech, které jsou sjednány v pracovní smlouvě a požadovány na pracovišti.

Katalog prací ve veřejných službách a správě

Poslanci vymezili základní pravidla v zákoně č. 262/2006 Sb. Samotný katalog prací sepsala vláda ve svém nařízení č. 222/2010 Sb.

Pokud se zajímáte o svoji platovou třídu, směřujte níže. Jakmile narazíte na svůj obor (například zdravotnictví), pokračujte dále ke svojí profesi (lékař, sanitář apod.). Následně postupujte od nejnižší platové třídy výše a hledejte nejnáročnější práci, kterou máte zadanou od zaměstnavatele. Pomocní dělníci se zastaví nízko, zatímco nejúspěšnější úředníci vystoupají až na vrchol dlouhého kariérního žebříku. Patříte do nejvyšší platové třídy, ve které aspoň jedna číslovaná odrážka odpovídá vaší pracovní náplni.

Příklad: Sanitář patří minimálně do 4. platové třídy, pokud pomáhá na operačním sále, v centrální sterilizaci, laboratoři, transfuzní službě, zařízení lékárenské péče, lázních, léčebné rehabilitaci, na autoptickém oddělení a pitevně.

Práce ve správě organizace

1.01.01 Administrativní a spisový pracovník
1.01.02 Sekretář
1.01.03 Asistent
1.01.04 Referent majetkové správy
1.01.05 Referent zahraničních vztahů
1.01.06 Pracovník vztahů k veřejnosti
1.01.07 Organizační pracovník
1.01.08 Kontrolor
1.01.09 Interní auditor
1.01.10 Manažer kvality
1.01.11 Bezpečnostní referent
1.01.12 Koordinační, projektový a programový pracovník
1.01.13 Referent fondů Evropské unie a ekonomické spolupráce se zahraničím
1.01.14 Statik

Personalistické, ekonomické a obchodní práce

1.02.01 Personalista
1.02.02 Mzdový účetní
1.02.03 Účetní
1.02.04 Rozpočtář
1.02.05 Finanční referent
1.02.06 Pokladník
1.02.07 Obchodní referent
1.02.08 Zásobovač
1.02.09 Propagační referent

Informační a komunikační technologie

1.03.01 Programátor
1.03.02 Správce informačních a komunikačních technologií
1.03.03 Systémový inženýr
1.03.04 Projektant informačních a komunikačních systémů
1.03.05 Správce operačního systému
1.03.06 Analytik informačních a komunikačních technologií
1.03.07 Vývojový pracovník systému výpočetní techniky
1.03.08 Operátor informačních a komunikačních technologií

Provozně-technické práce

1.04.01 Technolog
1.04.02 Investiční referent
1.04.03 Mistr 
1.04.04 Dispečer
1.04.05 Zkušební technik
1.04.06 Metrolog
1.04.07 Revizní technik
1.04.08 Technický pracovník
1.04.09 Pracovník kryptografické ochrany
1.04.10 Balistik
1.04.11 Dopravní referent
1.04.12 Projektant, konstruktér
1.04.13 Architekt (urbanista)
1.04.14 Zahradní architekt

Společné specializované práce

1.05.01 Psycholog
1.05.02 Laborant
1.05.03 Přírodovědní analytik-diagnostik
1.05.04 Kaplan
1.05.05 Pečující osoba v dětské skupině

Společné provozní, výrobní a řemeslné práce

1.06.01 Domovník
1.06.02 Posel
1.06.03 Rozmnožovač
1.06.04 Skladník
1.06.05 Strojník-topič
1.06.06 Uklízeč
1.06.07 Vážný
1.06.08 Vrátný
1.06.09 Řidič motorových vozidel
1.06.10 Manipulační dělník
1.06.11 Bezpečnostní pracovník
1.06.12 Telefonista

Doprava

2.01.01 Dělník v dopravě
2.01.02 Silničář
2.01.03 Letecký mechanik
2.01.04 Mechanik letadlových přístrojů
2.01.05 Řidič motorových vozíků
2.01.06 Strojvedoucí
2.01.07 Traťový dělník
2.01.08 Traťový strojník
2.01.09 Posluhovač
2.01.10 Řídící letového provozu
2.01.11 Letecký technik
2.01.12 Pracovník letištního, provozního a radiotechnického zabezpečení
2.01.13 Palubní průvodčí
2.01.14 Velitel / pilot letadla, letecký navigátor, palubní inženýr / operátor / technik
2.01.15 Vůdce plavidla

Justice

2.02.01 Justiční pracovník
2.02.02 Pracovník odborného zacházení ve vězeňství
2.02.03 Referent správy vězeňství

Knihovnictví, archivnictví

2.03.01 Knihovník
2.03.02 Archivář

Katalog prací v kultuře

2.04.01 Archeolog
2.04.02 Památkář
2.04.03 Správce památkových objektů (kastelán)
2.04.04 Správce depozitáře
2.04.05 Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
2.04.06 Preparátor
2.04.07 Dokumentátor
2.04.08 Restaurátor
2.04.09 Průvodce
2.04.10 Konzervátor
2.04.11 Výstavář
2.04.12 Promítač
2.04.13 Archeologický dělník
2.04.14 Zřízenec v kulturních zařízeních
2.04.15 Maskér-umělecký maskér
2.04.16 Vlásenkář
2.04.17 Šperkař (desinatér)
2.04.18 Modistka-čepičářka
2.04.19 Aranžér-výtvarník
2.04.20 Mechanik jevištní technologie patří do 8. platové třídy
2.04.21 Garderobiér
2.04.22 Krejčí scénických kostýmů a krojů
2.04.23 Obuvník scénické a krojové obuvi
2.04.24 Rekvizitář
2.04.25 Modelář výstavních modelů
2.04.26 Umělecký čalouník a dekoratér
2.04.27 Umělecký kovář a zámečník
2.04.28 Umělecký malíř
2.04.29 Umělecký štukatér a kašér
2.04.30 Umělecký truhlář
2.04.31 Výrobce v lidové umělecké výrobě
2.04.32 Edukátor v kultuře
2.04.33 Registrátor specialista

Obchodní provoz

2.05.01 Cukrář-moučníkář
2.05.02 Kuchař
2.05.03 Číšník
2.05.04 Prodavač
2.05.05 Pracovník obchodního provozu
2.05.06 Provozář

Polygrafie

2.06.01 Dělník v tiskárně
2.06.02 Knihař
2.06.03 Sazeč
2.06.04 Tiskař
2.06.05 Montážník v polygrafii
2.06.06 Reprodukční fotograf
2.06.07 Grafik

Publicistika

2.07.01 Technický redaktor
2.07.02 Redaktor, novinář
2.07.03 Tlumočník-překladatel
2.07.04 Tlumočník českého znakového jazyka
2.07.05 Přepisovatel pro neslyšící

Sociální práce a sociální služby

2.08.01 Pracovník v sociálních službách
2.08.02 Sociální pracovník

Sport

2.09.01 Instruktor sportu
2.09.02 Trenér
2.09.03 Servisní pracovník sportu, specialista

Státní správa a samospráva

2.10.01 Referent společné státní správy a samosprávy
2.10.02 Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování
2.10.03 Referent mimosoudního řešení sporů na finančním trhu
2.10.04 Referent finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření územních samospráv
2.10.05 Referent správy cen
2.10.06 Referent správy daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění
2.10.07 Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků
2.10.08 Referent zahraničních služeb a zahraničních vztahů
2.10.09 Referent školství, výchovy a vzdělávání
2.10.10 Referent pro mládež, tělovýchovu a sport
2.10.11 Referent správy výzkumu a vývoje
2.10.12 Referent správy kultury a ochrany památkového fondu
2.10.13 Referent sociálních věcí
2.10.14 Referent správy zdravotnictví
2.10.15 Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu
2.10.16 Referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby
2.10.17 Referent správy průmyslu a obchodu
2.10.18 Referent živnostenského úřadu
2.10.19 Referent správy místního rozvoje
2.10.20 Referent územního plánování a stavebního řádu
2.10.21 Referent pro zemědělství, potravinářský průmysl a lesní a vodní hospodářství
2.10.22 Referent bezpečnosti státu
2.10.23 Referent společných činností dopravní soustavy státu
2.10.24 Referent pro dráhy a drážní dopravu
2.10.25 Referent pro silniční a městskou dopravu
2.10.26 Referent pro civilní letectví
2.10.27 Referent pro vnitrozemskou plavbu a vodní cesty
2.10.28 Referent pro pozemní komunikace
2.10.29 Referent rozvoje systému veřejné správy
2.10.30 Referent životního prostředí
2.10.31 Referent odborného zabezpečení činnosti vlády
2.10.32 Referent informačních systémů veřejné správy
2.10.33 Referent rozvoje územních samosprávných celků
2.10.34 Referent správy osobních údajů
2.10.35 Pracovník informačního centra
2.10.36 Kontrolor Nejvyššího kontrolního úřadu

Stavebnictví

2.11.01 Stavební dělník
2.11.02 Stavební strojník
2.11.03 Tesař
2.11.04 Zedník
2.11.05 Instalatér-topenář
2.11.06 Podlahář
2.11.07 Pokrývač
2.11.08 Klempíř
2.11.09 Dlaždič-asfaltér

Strojírenství

2.12.01 Automechanik
2.12.02 Brusič kovů
2.12.03 Dělník ve výrobě akumulátorů
2.12.04 Elektromechanik
2.12.05 Provozní elektrikář
2.12.06 Frézař
2.12.07 Galvanizér
2.12.08 Zámečník
2.12.09 Lakýrník
2.12.10 Mechanik
2.12.11 Mechanik elektrických zařízení
2.12.12 Mechanik měřicích a regulačních zařízení
2.12.13 Mechanik optických přístrojů
2.12.14 Modelář
2.12.15 Montér potrubář
2.12.16 Nástrojář
2.12.17 Puškař
2.12.18 Dělmistr
2.12.19 Zbrojíř
2.12.20 Rytec kovů
2.12.21 Strojní zámečník
2.12.22 Soustružník kovů
2.12.23 Svářeč kovů
2.12.24 Karosář

Telekomunikace-spoje

2.13.01 Mechanik radiotelekomunikačních zařízení
2.13.02 Mechanik spojovacích zařízení
2.13.03 Montér anténních zařízení
2.13.04 Montér kabelových telekomunikačních sítí

Umění a umělecká realizace

2.14.01 Dramaturg
2.14.02 Režisér, asistent režie
2.14.03 Choreograf, asistent choreografa
2.14.04 Baletní mistr
2.14.05 Sbormistr
2.14.06 Dirigent, asistent dirigenta
2.14.07 Scénograf patří do 13. platové třídy
2.14.08 Herec, herec s loutkou
2.14.09 Člen orchestru, souboru, sboru
2.14.10 Sólista
2.14.11 Korepetitor
2.14.12 Lektor dramaturgie patří do 9. platové třídy
2.14.13 Taneční, hlasový pedagog patří do 10. platové třídy
2.14.14 Koncertní mistr
2.14.15 Nápověda
2.14.16 Specialista titulkovacího zařízení patří do 8. platové třídy
2.14.17 Inspicient
2.14.18 Zvukař, mistr zvuku
2.14.19 Osvětlovač, mistr osvětlení
2.14.20 Specialista videozáznamu
2.14.21 Produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník
2.14.22 Tajemník uměleckého provozu
2.14.23 Pracovník techniky scény a orchestru

Výzkum a vývoj

2.15.01 Výzkumný a vývojový pracovník

Výchova a vzdělávání

2.16.01 Učitel
2.16.02 Vychovatel
2.16.03 Speciální pedagog
2.16.04 Pedagog volného času
2.16.05 Asistent pedagoga
2.16.06 Akademický pracovník
2.16.07 Metodik pro vzdělávání patří do 12. platové třídy
2.16.08 Lektor – instruktor

Zeměměřičství

2.17.01 Figurant
2.17.02 Kartograf
2.17.03 Geograf
2.17.04 Geodet

Zemědělství

2.18.01 Chovatel, instruktor a metodik výcviku služebních zvířat
2.18.02 Chovatel zvířat
2.18.03 Kočí
2.18.04 Opravář zemědělských strojů
2.18.05 Traktorista-mechanizátor
2.18.06 Kovář-podkovář
2.18.07 Zahradník
2.18.08 Pěstitel plodin
2.18.09 Lesník
2.18.10 Lesní
2.18.11 Polesný
2.18.12 Revírník
2.18.13 Lesní správce
2.18.14 Veterinární technik
2.18.15 Veterinární lékař
2.18.16 Zoolog
2.18.17 Řezník

Katalog prací ve zdravotnictví

2.19.01 Sanitář
2.19.02 Autoptický laborant patří do 5. platové třídy
2.19.03 Řidič zdravotnické dopravní služby, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
2.19.04 Zubní instrumentářka
2.19.05 Masér ve zdravotnictví patří do 5. platové třídy
2.19.06 Ošetřovatel
2.19.07 Dezinfektor patří do 5. platové třídy
2.19.08 Asistent zubního technika
2.19.09 Nutriční asistent
2.19.10 Ortoticko-protetický technik
2.19.11 Laboratorní asistent
2.19.12 Praktická sestra
2.19.13 Všeobecná sestra
2.19.14 Porodní asistentka
2.19.15 Ergoterapeut
2.19.16 Radiologický asistent
2.19.17 Zdravotní laborant
2.19.18 Zdravotně sociální pracovník
2.19.19 Optometrista
2.19.20 Ortoptista
2.19.21 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
2.19.22 Ortotik-protetik
2.19.23 Nutriční terapeut
2.19.24 Zubní technik
2.19.25 Dentální hygienistka
2.19.26 Zdravotnický záchranář
2.19.27 Farmaceutický asistent
2.19.28 Biomedicínský technik
2.19.29 Radiologický technik
2.19.30 Adiktolog
2.19.31 Psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog
2.19.32 Logoped ve zdravotnictví, klinický logoped
2.19.33 Zrakový terapeut
2.19.34 Fyzioterapeut, odborný fyzioterapeut
2.19.35 Radiologický fyzik
2.19.36 Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků
2.19.37 Biomedicínský inženýr
2.19.38 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
2.19.39 Farmaceut
2.19.40 Zubní lékař
2.19.41 Lékař
2.19.42 Pracovní terapeut
2.19.43 Dětská sestra
2.19.44 Behaviorální technik
2.19.45 Asistent behaviorálního technika
2.19.46 Behaviorální analytik
2.19.47 Odborný nelékařský zdravotnický pracovník patří do 12. platové třídy

Životní prostředí

2.20.01 Meteorolog
2.20.02 Hydrolog
2.20.03 Pracovník ochrany čistoty ovzduší
2.20.04 Pracovník ochrany přírody a krajiny

Katalog ostatních prací

2.21.01 Čistič kanalizačních zařízení
2.21.02 Chemik
2.21.03 Krejčí
2.21.04 Mechanik akordeonů a foukacích harmonik
2.21.05 Mechanik klávesových hudebních nástrojů
2.21.06 Mechanik strunných hudebních nástrojů
2.21.07 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů
2.21.08 Obuvník
2.21.09 Sedlař-manžetář
2.21.10 Čalouník a dekoratér
2.21.11 Strojník vodohospodářských zařízení
2.21.12 Malíř a natěrač
2.21.13 Potápěč
2.21.14 Truhlář
2.21.15 Dělník lázeňských a rekreačních zařízení
2.21.16 Dělník prádelen a čistíren
2.21.17 Chemik prádelen a čistíren
2.21.18 Opravář strojů a zařízení
2.21.19 Fotograf
2.21.20 Holič
2.21.21 Kondiční masér
2.21.22 Plavčík
2.21.23 Razítkář
2.21.24 Dělník čištění města
2.21.25 Školník
2.21.26 Převozník
2.21.27 Hrobník
2.21.28 Pracovník kremačního zařízení
2.21.29 Pracovník pohřební služby
2.21.30 Hasič
2.21.31 Strážník

Autor úvodní ilustrační fotografie: Andrea Piacquadio

137 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den,prosím jsem školnice ve 3.platové třídě a zaměstavatel chce po mě sekat i zahradní trávník,ale to už bych měla spadat do 4.platové třídy,tuším správně?děkuji za odpověd

 2. Dobrý den, ráda bych věděla, jak se jmenuje pracovní pozice (kvůli správnému uvedení v budoucí pracovní smlouvě) a do jaké platové skupiny (zaručené mzdy) patří (kvůli sjednání odpovídající mzdy). Jedná se o práci v dílně, kde se formou sítotisku tiskne na textil, šerpy a stuhy apod. Tiskař si připraví síto, musí správně naředit barvu, správně vyrovnat textil, aby tisk nebyl nakřivo, musí umět odhadnout kolikrát tisk opakovat, aby barva kryla, nerozpíjela se apod. Náročné je to na pečlivost, přesnost, správné rozhodování a odhad; a zodpovědnost, aby se při práci nezničil potiskovaný textil (…a stačí málo). Hledala jsem pozici „tiskař sítotisku“, ale nic jsem nenašla. Sama bych to zařadila do 4. skupiny prací, jsem původně chemická laborantka a co se týče náročnosti – pečlivosti, přesnosti, zodpovědnosti atd., zdá se mi ta práce hodně podobná. Děkuji za odpověď. Jara

 3. Dobrý den, jsem zdravotní sestra se specializací vystudovanou v zahraničí – EU uznávanou. Vykonávám práci s dalšími kolegyněmi v terénu, u pacientů, jezdíme autem – sníh, náledí, ve dne v noci – máme pohotovostní režim pro naše pacienty. U pacientů v paliativní péči musíme sami vyhodnotit situaci, mluvit s rodinou, samostatně dělat výkony – máme lékaře na telefonu, ale musíte umět popsat zdravotní stav pacienta, edukovat rodiny i pacienta, mluvit o smrti, umírání. Jsme zařazeny do 10. třídy, byla by možnost vyargumentovat vyšší třídu vzhledem k samostatnosti práce a psychické zátěži?

  • Dobrý den, Bětko, myslím, že ano. Všeobecné sestry diagnostikují a ošetřují v 10. platové třídě „pod odborným dohledem“, v 11. a 12. platové třídě samostatně (což je, chápu-li správně, Váš případ).

 4. Dobrý den, do jaké třídy je zařazen vedoucí oddělení THP ve zdravotnictví? Nenašla jsem. Moc děkuji.

  • Hezký den, Jarmilo, díky za dobrou otázku. Hledám a mám pocit, že v katalogu chybí obecná manažerská pozice pro člověka, který především vede jiné pracovníky. 🙁 Považoval bych za logické, kdybyste byla zařazena minimálně do stejné platové třídy jako Váš nejlepší (nejlépe placený) podřízený, protože jako vedoucí nemáte menší odpovědnost než on.

 5. Vážený pane Wolfe, do jaké platové třídy bychom měli zařadit zaměstnance, kteří provádí kontrolní vážení vozidel ve smyslu ustanovení § 38 zákona 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích?

 6. Dobrý den, dělám u soukromé firmy dispečerku, nyní mi byla přidána i fakturace, do jaké třídy teď, prosím, spadám?

 7. Dobrý den, prosím chci se zeptat do jaké platové třídy patří mé zaměstnání jako dispečer u soukromé bezpečnostní služby, vyhodnocování různých situací, poplachů, odesílání zásahové skupiny a vyhodnocování a sledování kamerového systému. A také do jaké platové skupiny patří pracovník zásahové jednotky, který řeší situace po odeslání dispečerem na místo poplachu, zadržení osoby, která neoprávněně vnikla do objektu a páchá zjevně trestnou činnost a její předání PČR.
  moc děkuji za odpověď, Pavel.

 8. Dobrý den, prosím Vás do jakého platového zařazení patří- zástupce vedoucí prodejny u a.s. ? Velice děkuji Francová

 9. Dobrý den, kam zařadit pracovníka technických služeb (údržba obce, zimní úklid, opravy a udržování obecních budov) + ten, který se nabíc stará o čističku odpadních vod a vodovod obce, tj. je technolog.

 10. Dobrý den, hledám odpověď a nikde mi nejsou schopní říct, do jaké funkce patřím. Jsem zaměstnanec střední školy. V mém popisu práce, kromě jiných věcí, je kompletní vedení školní matriky, správní řízení žáků, přijímací proces od první přihlášky až po výkazy na „kraj“, úrazy atd. Ale jak správně posuzovat nepedagogického pracovníka, který zastává celou práci pedagogického pracovníka? Popis této činnosti jsem totiž našla ve funkci ředitele nebo zástupce ředitele.
  Budu moc ráda za odpověď.

  • Dobrý den, Kateřino, jak asi tušíte, úplně přesně Vaší pozici neodpovídá žádná profese v tomto katalogu prací. Doporučuji tedy hledat činnost, kterou vykonáváte a která patří nejvýš. Podle toho, co píšete, mi připadá adekvátní Administrativní a spisový pracovník, kde například v 7. platové třídě mimo jiného je: „Komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek.“

 11. Dobrý den, prosím vás, chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na 9 platovou třídu, když pracuji na malém obecním úřadě jako matrikářka, vedu celou agendu evidence obyvatel, spisovou službu, czech point, archivnictví a místní poplatky? Nyní jsem zařazena v 8 třídě. Děkuji za odpověď.

 12. Máte tam chybu, u povolání 2.21.30 HASIČ odkazujete na příslušníky ve služebním poměru, avšak zde se jedná o zaměstnance obcí, tedy hasiče zařazené v organizační složce obce, konkrétně JSDH obcí, vykonávající službu jako svoje zaměstnání. V principu tedy totéž co v případě strážníků městské policie. V rámci obcí po celé republice je jich několik set, nemělo by se na ně zapomínat, jelikož dělají tu samou práci, s úplně identickými povinnostmi a podmínkami jako jejich kolegové ve službách státu.

 13. Dobrý den, pracuji jako referentka ochrany ovzduší (2.10.30) v 9. třídě, ZOZ která je pro výkon funkce nutná mám již 20 let, zaměstnavatel odpočítává 2 roky praxe ( zdůvodnění, že nemám vysokoškolské vzdělání) pro 9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední s maturitou, maturitu samozřejmě mám, je postup zaměstnavatele správný?

 14. Dobrý den,
  jsme obecní úřad a budeme mít pod sebou ubytovnu. Přijmeme paní, která bude mít na starosti rezervační systém, ubytovávání lidí, úklid,…
  Prosím, do jaké třídy paní zařadit a název funkce.
  Předem děkuji za odpověď.

 15. Na začátku roku 2018 jsem aktualizoval stránky, věnované jednotlivým profesím, podle novelizovaného nařízení vlády č. 222/2010 Sb. Nic jsem neměnil (a tedy ponechal i dřívější datum) pouze v případech, kdy platové třídy daného povolání zůstávají stejné. Několik pozic přibylo – zvláště mezi referenty a zdravotníky.

 16. Dobrý den,
  již 22 let pracuji na Městském úřadu na pozici administrativní pracovnice odboru. Z toho jsem byla 6 let na mateřské dovolené.
  V současné době zastávám práce: legalizace a vidimace, mám na starosti spisovou službu za náš odbor, zadávám smlouvy do Registru smluv, mám na starosti pokladnu za odbor, vyřizování žádostí dle 106/1999 Sb. za náš odbor, evidenci smluv, objednávek…
  Jsem zařazena do 7. platové třídy.
  Myslíte, že bych měla nárok být zařazena do 8. platové třídy.
  Děkuji za odpověď

 17. Dobrý den chci se zeptat pracuji ve státni správě jako pokojská uklizeč do jake platove třídy bych měla byt zařazena.Děkuji za odpověd.

 18. Dobrý den,

  prosím o Váš názor zařazení pracovníka v s.r.o. Asistent – administrativní pracovník, pomáhající v účtárně. Na zkrácený úvazek. Jaká by měla být jeho mzda při úvazku 6h ? Musím vzít v potaz zaručenou mzdu…. v kategorii 2-3. Děkuji za vaše vyjádření.
  mk

 19. DOBRÝ DEN
  PROSÍM O INFO DO JAKÉHO PLATOVÉHO ZAŘAZENÍ PATŘÍ ,, TECHNIK STK“ , A ,, MECHANIK MĚŘENÍ EMISÍ“ (MECHANIK MĚŘENÍ EMISÍ JE ROVNĚŽ TECHNIK BOHUŽEL MUSÍ I NĚCO SEM TAM OPRAVIT A PROTO MINISTERSTVO ZMĚNILO NÁZEV NA MECHANIK)
  DĚKUJI ZA INFO MIREK.

 20. Dobrý den, hledám v katalogu prací položku, podle které může rada města platové zařadit ředitele městské příspěvkové organizace. Nemohu to najít, můžete mně prosím poradit? Děkuji.

 21. Dobrý den, pracuji v příspěvkové organizaci, která je řízena Magistrátem hl.m. Prahy.
  Jsem samostatná účetní s maturitou na SEŠ. Odpracováno mám přes 40 let, zařazení do 8. třídy, stupeň 12. Platový výměr od 1. 11. 2017 mě zařadil mezi uklízečky, baletky, kuchařky, režiséry a dělníky. Ptám se, zda je tohle možné? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Adino, ano, Vámi popisovaný stav odpovídá současným právním předpisům. První platová tabulka (podle přílohy č. 1 v nařízení vády č. 564/2006 Sb.) patří zaměstnancům ve veřejném sektoru, kteří mají běžný pracovní (nikoli služební) poměr a nevyhovují žádné další tarifní stupnici. Takže kromě výjimek (typicky sociálních a zdravotnických pracovníků) tady najde svoje základní hrubé měsíční platy skoro veškerý personál příspěvkových organizací, od účetních po dělníky. Je mi líto, že Vás touhle odpovědí nepotěším. Ale i tak Vám přeji úspěšný nový rok a připomínám, že každá příspěvková organizace může nízké platové tarify navýšit osobním ohodnocením, ačkoli chápu, že rozpočty jsou napnuté.

 22. Dobrýden,
  prosím , do jaké skupiny patří Sklenář? A sklenářka, která navíc přepírá od zákazníků úhradu za zasklení okna, ale dál už jen finance předá nadřízenému? Podotýkám – SKLENÁŘ, ne sklář….
  Děkuji za odpověď,

 23. Dobrý den, pracuji u Vězeňské služby jako Referent zaměstnávání vězněných osob v civilním pracovním poměru. Jak má být zařazeno? Já a kolegové jsme zařazeni do 7. plat. třídy. V jiných věznicích zařazeno do 8. platové třídy. Přitom vykonáváme stejnou činnost a povinnosti. Děkuji za odpověď.

 24. Dobrý den, jak podle katalogu zařadit úředníka, který pracuje na pověřeném obecním úřadu, kde vykonává agendu evidence obyvatel, přestupků, matrik, podílí se na zabezpečení voleb? Má nárok na 11. platovou třídu?

  Koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občansko-správních záležitostech, například matrik a státního občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a místních referend, úředních dokladů, přestupků, názvosloví ulic, státních symbolů a znaků.

 25. Dobrý den,prosím Vás do jaké tarifni tridy patříme. Pracují jako montážní dělník v jemné mechanice (montáž kovových strojků třeba do barometru, je tady toho více druhů a zařízení).Dejuji

 26. Pracuji od 18 let a to: 2 roky jako administrativní pracovník armády, 4 roky mateřská dovolená, 6 let jako kantýnská a od 9/1995 jako referent na obecním úřadu.

  V současné době zastávám práce: úsek Evidence obyvatel – ohlašovna, pokladník, správa poplatků, referent pro přestupkovou komisi, spisová služba včetně datových schránek a e-podatelny, vykonávám kompletní agendu správních řízení od A až po Z na úseku evidence obyvatel, ochrana přírody, místní poplatky, czechpoint, legalizace a vidimace, vyřizování žádostí dle 106/1999 Sb., kompletní správa spisové služby včetně datových schránek a archivu, správní řízení na úseku povolování VHP (výherních hracích přístrojů), zpracování a vyřizování žádostí o dotace poskytované obcí, vymáhání pokut atd., kromě účetnictví a správy majetku obce. Mám vysokoškolské bakalářské vzdělání.

  V současné době jsem zařazena do 8. platové třídy a 11. platového stupně. Mám právo na 9. platovou třídu (více agend státní správy a samosprávy)? Docela mi vadí, že při největším objemu práce, nejvyšším vzdělání mám nejmenší platový základ.

  • Dobrý den, Hanko, ano, souhlasím s Vámi, že máte právo aspoň na 9. platovou třídu, kam například patří: „Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend státní správy nebo samosprávy (dále jen „obor státní správy nebo samosprávy“).“ Vizte kapitolu Referent společné státní správy a samosprávy.

   Tamtéž patří třeba taky: „Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků.“

   Přitom stačí, abyste vyhovovala aspoň jedné uvedené citaci (přičemž „více věcně souvisejících odborných agend samosprávy“ jistě zajišťujete a vykonáváte), a máte nárok na 9. platovou třídu.

    • Dobrý den, Váš dotaz mě velice zaujal kvůli kolegyni, která vykonává hodně podobnou činnost, kromě dotací a povolování VHP. Prosadila jste si 9., nebo dokonce 10. platovou třídu? A pokud ano, s jakou argumentací? Děkuji za odpověď.

 27. Dobrý den, můžete mi prosím poradit ohledně zařazení do platové třídy?Zaměstnavatelem je přísp.org. v oblasti poskytování soc.služeb.
  Funkce -pokladní-plat.zařazení 8.plat.třída. je podle Vašeho názoru možné zařazení do 9.plat.třídy na základě některých vykonávaných činností : např. samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, předává hlavní účetní měsíční uzávěrkové sestavy vyúčtování plateb
  přiděleného zařízení, zajišťování styku s bankou, vede pokladní knihu,provádí průběžnou kontrolu výdajů a příjmů na svěřeném úseku, zpracovává návrh zásad hospodaření FKSP a zajišťuje veškerou agendu týkající se FKSP, dle potřeby spolupracuje s úřady (Úřad práce, Úřad pro zastupování státu,soudy a notáři).

 28. Dobrý den,
  ráda bych se zeptala..nastoupila jsem jako administrativní pracovnice do nemocnice a byla jsem zařazena do 5 plat. třídy.. měla bych nárok i na 6.plat třídu? pracuji na RTG oddělení na USG (sono) vyšetřeních..práce obsahuje i manipulaci s utajovanými info (osobní data pacientů ) a podobně..skartace atd..mohu žádat vyšší , tedy 6 plat. třídu:? Nebo je to pouze na zaměstnavateli jakou plat. třídu mi uzná? Mám výuční list. Moc prosím o odpověď, nevím zda to má vůbec cenu řešit, jsem samoživitelka a každá koruna je pro mě dobrá.
  Zaměstnavatel údajně disponuje s argumentem, že záleží jestli je ve smlouvě sekretářka což by byla 6 pl. tř. ,nebo admin. pracovnice a to je dle jejich názoru 5 pl. třída. Moc děkuji!
  S pozdravem Lucie .

 29. Dobrý den, ráda bych zeptala..pracuji jako admistitavní pracovnice v nemocnici a byla jsem zařazena do 5.plat. třídy…nemám maturitu, jsem vyučena..měla bych dle mého názoru nárok i na 6. plat. třídu? Dle výpisu činností 6 pl. třídy splnuji minimálně 3 body z 5..Bylo mi řečeno, že mojí práci by mohl dělat člověk se základním vzděláním a proto 5 třída stačí..Je to na rozhodnutí zaměstnavatele do jaké třídy mě zařadí, nebo mohu si stát za svým a trvat na 6..? děkuji moc za odpoved

  • Aloisi, zde je odpověď přímo z Ministerstva práce a sociálních věcí:
   „V současné době teprve probíhá projednávání návrhů jednotlivých resortů na změny příslušných katalogů. Nejbližším možným termínem pro nabytí účinnosti případných novel je 1. leden 2018.“

 30. Pracuji na městském úřadu – 2.10.01. / 8,3 – zajišťování ucelených odborných agend státní správy a samosprávy. Jsem zařazena v 8. platové třídě. Zajišťuji jak agendu občanských průkazů, tak i agendu cestovních dokladů. Nemám nárok na 9. platovou třídu, když vykonávám současně obě agendy?

 31. Dobrý den,
  mohl byste mi prosím poradit, kam se mám zařadit, coby zaměstnanec soukromé firmy (zabývající se výrobou, vývojem ID kartových systémů),pracující na pozici obchodního manažera?Nějak hodně tápu.
  Moc děkuji.
  JB

 32. Dobrý den, jsme Základní škola, příspěvková organizace. Měli bychom dostat na starost atletický areál, tudíž budeme potřebovat nějakého správce areálu, který bude zároveň údržbář. Nejsem si vůbec jistá, kam, do jaké platové třídy bych ho měla zařadit. Můžete mi, prosím, poradit. Děkuji, Hanka

 33. Dobrý den, jaké platové zařazení má mít hlavní kuchařka ve školství,která má jako náplň práce zhotovování jídel teplé i studené kuchyně, salátů a moučníků a jejich výdej, zajišťování správné gastronomické skladby jídel, sestavování jídelníčku a jeho racionální skladby, objednávky a přebírání zboží a hmotnou odpovědnost za svěřené zásoby a za peněžní hotovost na placení přebíraného zboží? V oboru vyučena, praxe v oboru 37 let. V současné době platový stupeň 12 a platovou třídu 6. Vzhledem k hmotné odpovědnosti za svěřené potraviny a peněžní hotovost si nejsem jistá, zda to tak má být. Prosím, poraďte, je to správné platové zařazení? Za Vaši radu moc děkuji.

 34. Jsem odborný zaměstnanec městského úřadu (úředník), zařazen do 2.10.1, třída 8. Náplň: kompletní evidence bytů a nebytových prostor v majetku města, příprava a realizace pronájmu bytových i nebyt. prostor, vedení příslušných operativních evidencí, příprava podkladů pro jednání rady města, zastupitelstva, výborů a komisí města, stanovení rozpisů nájemného a vyúčtování záloh na služby, vypracování dohod o uznání dluhu, vystavování výpovědi z nájmu, zpracování ročních statistických výkazů dle náplně práce, archivace materiálu vyplývajícího z náplně práce, zpracování agendy spojené s vydáváním rybářských lístků. Nemohla bych být zařazena do 9. třídy? Děkuji za odpověď!

 35. Dobrý den,
  nemohu najít odpověď na moje hledání, proto se zeptám takto.
  Do jaké platové kategorie se řadí pracovník – obsluha pracovního stroje, konkrétně obsluha sáčkového stroje ve fabrice na výrobu papírových sáčků) – 12 hodinové směny, nepřetržitý provoz (krátké dlouhé týdny) ?
  Děkuji moc za odpověď. S pozdravem Petra

 36. Dobrý den, ráda bych věděla, do jaké platové skupiny (zaručené mzdy) patří prodavačka hotových menu, jejich vystavení a nabízení, příprava teplých nápojů s sebou, příprava teplých pokrmů s sebou, úklid prostoru, inkasování hotovosti. Myslím, že do třetí. Firma se však zaštiťuje argumentem, že zaměstnává zdravotně postižené, kteří patří jinam. Pokud mají pravdu, zajímá mě, podle jakého předpisu nebo zákona. Zatím jsem obdržela výměr se základem 11 000 Kč + 500 Kč osobní ohodnocení, což není ani druhá skupina. Děkuji za odpověď. H. Pletánková

  • Paní Pletánková, argument Vašeho zaměstnavatele je naprosto zcestný. Zaměstnanci pracujícímu „na dohodu“ musí dávat aspoň minimální mzdu, na pracovní smlouvu musí vyplácet aspoň příslušnou úroveň zaručené mzdy, bez ohledu na zdravotní stav (invalidé mají od letoška garantovaná stejná práva jako ostatní).

   Souhlasím, že patříte do 3. skupiny prací (letos zaručená hrubá mzda 80,50 Kč/hodinu, nebo 13 400 Kč/měsíc včetně osobního ohodnocení, bez zákonem předepsaných příplatků). Klidně zaměstnavatele odkažte sem. Pokud neplatí zákonem garantované mzdy, hrozně riskuje, může dostat pokutu od Státního úřadu inspekce práce až v řádu milionů korun!

 37. Dobrý den, jsem majitelkou čajovny a mám několik zaměstnanců na dohodu. Jejich náplní práce je obsluha čajovny, jež se v kategoriích nejvíce blíží číšníkovi. Nicméně si nejsem jista, zda-li nespadají do vyšší platové třídy než do druhé. Ale žádný jiný popis než „Nabídka jednoduchého sortimentu zboží včetně obsluhy“ mi na to nesedí. Každopádně připravují několik typů čajů a vodní dýmky. Zařadila jsem je správně? Děkuji, s pozdravem Markéta

  • Markéto, na platových třídách záleží odměňování ve veřejném sektoru, například na obecním úřadě při zaměstnávání na pracovní smlouvu.

   Pro soukromou čajovnu stát zavedl mírnější pravidla. Při zaměstnávání na pracovní smlouvu byste musela dodržovat takzvané zaručené mzdy (podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem) – zatímco při zaměstnávání na dohodu (DPP, DPČ) stačí dodržovat pouze minimální mzdu (letos 66 Kč na hodinu, nebo 11 000 Kč za měsíc hrubého).

   Nicméně souhlasím, že ve veřejném sektoru by Vaši podřízení patřili asi do 2. platové třídy, pokud neinkasují peníze, neupravují jídla na hodovní tabuli nebo neorganizují podnik.

 38. Dobrý den, pracuji v příspěvkové organizaci Sociální služby města a v popisu pracovní činnosti mám tato katalogová čísla: 2.05.05, 2.05.06, 1.01.03, 1.01.04, 1.04.11. V jaké platové třídě bych měla být zařazena a je možné změnit moje místo na Technicko-hospodářského pracovníka?
  Děkuji za odpověď.

 39. Dobrý den,pracuji 30 let v divadle jako vlásenkář maskér provádím veškerou kadeřnickou i holičskou práci vyrábím vousy kníry paruky, ze všech možných materiálů,pleše,latexové výrobky a vše co s divadlem souvisí,češu dobové účesy jak z vlastních vlasů,tak paruk,líčím herce na představení včetně jizev a jiných specifických ppožadavků výtvarníka- ráda bych věděla do jakové platové třídy vlastně patřím,neboť naše divadlo je Obecně prospěšná organizace a dle součastného zařazení podle paní ředitelky jsme v e třetí třídě(13 400kč) o třídu níže,než krejčovská čalounická,truhlářska a další dílny.Domnívám se ,že toto mé ohodnocení není vůči rozmanitosti mé práce adekvátní neboť nejen vyrábíme,ale dále provádíme i údržbu a jsme úcastní provozu při představeních a zájezdech.Moc děkuji za odpověď případně radu kam se obrátitkdyž nám bylo řečeno že tyto tabulky se nás jako obecně prospěšné organizace netýkají.A v jejich tabulkách má profese není prý zmíněna Děkuji Vendula

 40. Dobrý den. Pracuji na Magistrátu města….mám pr.pozici: metodik-ekonom,asistentka vedoucí odboru přestupků v dopravě. Mám 9.plat.třídu. Nemám VŠ. Ráda bych zjistila, co lze z katalogu prací použít proto, aby mi mohla být navýšena pl. třída nebo osobni ohodnocení? Moje náplň práce je: vedeni kanceláře vedoucí odboru (koordinace kalendáře vedoucí, telefonáty, odbavování klientů, servis kanceláře, hospodaření s reprefondem odboru, evidence razítek odboru, sledování úkolů z porad vedoucích, nástupy a výstupy – administrativa s tímto spjatá, sledování termínů rady a zastupitelstva, evidence cesťáků referentů-komunikace s hospodářskou správou, statistika, komunikace napříč odbory, docházka odboru – oprava,evidence,podklady pro person. odd., aj) , komunikace s IT, pomoc s PC programem napříč všemi odbory a komunikace s dodavateli pc programu, opravy v databázi napříč všemi odbory magistrátu-poradenství-metodická pomoc, ekonomika ( účtování bankovních výpisů, dokladů z pokladny, rozpočet- sestavování, předkládání,obhajoba…., opravné doklady, fakturace-znalecké posudky,evidence pokutových bloků, kontrola vymáhání, kontrola pokladen, kontrola vyúčtování referentů, kontrola zadavání agend, hlavní kniha, dobropisy-přeplatky, aj.)….přines, podej, ofoť, zajdí, zavolej, domluv, zajisti…….. Opravdu vytížená po celou pracovní dobu. Na rady téměř pořadník (den co den). Opravdu od všeho něco dělám denně – mám kumulovanou funkci. Odpovídá to 9. pl. třídě a os.ohodnocení ve výši 1.600,–? Ráda bych si pověděla o navýšení platu, ale netuším, kam až bych se napr. osobkem mohla dostat? Velice děkuji za radu. A.D.

 41. Dobrý den,měl bych na Vás dotaz pracuji jako strážny BS na pozici vyjezdové skupiny PCO což obnáší službu se zbraní,převoz peněz a vše s tím spojené.Do které platové třídy tedy spadám?Zaměstnavatel se pokouší nás zařadit do 2,ale to se mě nezdá jelikož se dvojka týká se zaměřením vratných.

 42. Dobrý den, získala jsem od úřadu práce do mateřské školy pomocného dělníka, který bude ve školce pomáhat se zahradou, úklidem budovy. Vůbec nevím, kam ho mám zařadit a jakou třídu mám přidělit. Našla jsem – 96220 pomocní pracovníci údržby budov, ale nenašla jsem zařazení. Moc děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, paní Dvořáková, „96220 – pomocní pracovníci údržby budov“ je položka v takzvané „Klasifikaci zaměstnání (CZ-ISCO)“, kterou upravuje Český statistický úřad. Platové třídy ale odvozujeme z Katalogu prací, kterou rozebíráme na této stránce, takže jste tady správně :-). Rozhoduje přitom nejtěžší úkol, který dotyčný zaměstnanec vykonává, ať už tuto činnost najdeme pod jakoukoli profesí.

   Můžeme tedy vycházet například z pozice domovník, kde je nejnižší 2. platová třída: „Udržování, mytí a čištění společných prostorů v objektech, například chodeb, schodišť včetně chodníků, zelených pásů apod.“ Podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem. Anebo připadá v úvahu taky zahradník, kde je nejnižší 4. platová třída: „Základní odborné práce při přípravě půdy malou mechanizací nebo dezinfekcí, při výsevu semen, vysazování stromů, výběru, řezu a třídění květin a zhotovování vazačských výrobků.“ Podrobnosti najdete ZDE.

 43. dobry den ,chci se zeptat na me zarazeni do skupiny praci-pracuji jako obsluha cerpaci stanice moje napln prace je prace s penezi s kartami..prejimka zbozi,obsluha baru..nabidka vseho mozneho..uklid ..dobijeni myta..mame od ledna 2017 zvysenou hodinou sazbu na 78kc coz se mi zda opravdu malo ..prodavacky maji 80,50 kc mam v pracovni smlouve uvedeno obsluha cerpaci stanice ale jde hlavne o praci s velkou hotovosti..dekuji za info ANDREA

 44. Dobrý den, pracuji na Okresním soudě jako Investiční referent, kdy zpracovávám investiční požadavky lokálního soudu. Jsme podřízeni příslušnému Krajskému soudu, a já sama jsem podřízená Řediteli správy soudu. Ráda bych věděla, do jaké platové třídy patřím. Mám VOŠ, VŠ – bakalářské vzdělání a 19 let praxe.

 45. Dobrý den, do které platové třídy zařadit pradlenu v příspěvkové organizaci. Máme zařazenou ve 2. platové třídě. Děkuji. Elena

  • Paní Klimšová, v Katalogu prací pro veřejné služby je i pozice Dělník prádelen a čistíren, jejíž platové třídy najdete rozepsané pod TÍMTO odkazem. Přesné zařazení záleží na konkrétní pracovní náplni, respektive na nejobtížnějším vykonávaném úkolu. Ale 2. platová třída vypadá tak akorát, protože výš už má pracovník v prádelně jenom 3. třídu, kde je například: „Strojní žehlení oděvů na lisech všech typů včetně dožehlování na napařovacích figurách.“

 46. Dobry den , chtela bych se zeptat kam zaradit pracovnika jakozto osetrovatele zvirat ? Naplni prace je mistovani boxu a krmeni zvirat ?

 47. Dobrý den, můžete mi, prosím, poradit, do jaké platové třídy zařadit: montážník, servisní technik a revizní technik elektronických zabezpečovacích zařízení? Také projektant v této oblasti? Děkuji!

  • Paní Valíková, pokud jeden člověk dělá montáže, servis i revizi, zařadil bych jej do 9. platové třídy: „Provádění revizních činností na vybraných technických zařízeních (zdvihacích, tlakových, elektrických nebo plynových).“ Žádnou příbuznou činnost jsem totiž nenašel výš (například montér anténních zařízení a montér kabelových telekomunikačních sítí jsou oba maximálně v 8. platové třídě).

   Projektant má mnohem širší rozptyl, který (tak jako vždy) záleží na náplni práce. Do nejnižší možné 7. třídy patří například: „Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů.“ Do nejvyšší 13. třídy patří například: „Koordinace a tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních úkolů, například koordinace skupiny konstruktérů při konstrukčním řešení rozsáhlých investičních celků, unikátních technologických komplexů a zařízení.“ Vizte podrobnosti pod TÍMTO odkazem.

 48. Dobrý den, jak zařadím zdravotnici v dětském domově? Její náplň: doprovod k lékaři, hlídání lékařských prohlídek, podávání léků, péče o nemocné děti v dětském domově. Má zdravotní školu s maturitou.

  • Naďo, při zařazení zdravotnice bychom měli vyhovět zákonu č. 96/2004 Sb. (o nelékařských zdravotnických povoláních). Takže vzhledem k nejvyššímu dosaženému vzdělání (maturita) podle mého názoru připadají v úvahu 2 možnosti:

   A/ Pokud Vaše zdravotnice absolvovala například obor všeobecná sestra, přičemž studium prvního ročníku bylo zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, můžete ji zařadit jako všeobecnou sestru. A to aspoň do 9. platové třídy, pakliže pracuje pod odborným dohledem, anebo aspoň do 10. platové třídy, pokud pracuje samostatně a má aspoň 3 roky praxe jako všeobecná sestra. Vizte podrobnosti pod TÍMTO odkazem.

   B/ Pokud Vaše zdravotnice absolvovala například obor zdravotnický asistent, můžete ji zařadit jako zdravotnickou asistentku („praktickou sestru“). A to aspoň do 7. platové třídy, pakliže pracuje pod odborným dohledem, anebo aspoň do 9. platové třídy, pokud pracuje samostatně, vizte podrobnosti opět pod TÍMTO odkazem.

   Uvažuji taky o ošetřovatelce a zdravotně sociální pracovnici, ale tam mi nesedí náplň práce, kterou popisujete (vizte ZDE a ZDE).

 49. Dobrý den do jaké třídy zařadit skladníka zajištěních věcí propadle majetkem státu ve statní spravě. Děkuji J.H.

 50. Dobrý den, bylo mně nabídnuto pracovní zařazení na pozici Asistent ekonomického a politického oddělení na zahraničním zastoupení ČR. Byla bych zařazena do platových tříd? Případně do jaké, tudíž jaká by měla být má minimální mzda. Děkuji srdečně za odpověď.

  • Marie, díky za trpělivost. Nebyl jsem si úplně jistý, a proto jsem se raději zeptal přímo Ministerstva zahraničních věcí, které provozuje zahraniční zastoupení ČR a zaměstnává tamní personál. Ano, byla byste hodnocena podle platových tabulek.

   Pokud nastoupíte do služebního poměru (složíte služební slib), bude rozhodující zařazení podle Katalogu správních činností; například „Podpora řízení projektů zahraniční rozvojové spolupráce a finanční pomoci České republiky jiným zemím.“ patří do 12. platové třídy, což při nulové praxi znamená základní hrubý měsíční plat 20 450 Kč.

   Pokud nastoupíte do běžného pracovního poměru, bude rozhodující zařazení podle Katalogu prací (na této internetové stránce) a platová tabulka č. 4 pod TÍMTO odkazem. Například „Zajišťování informačních a organizačních prací v ucelené oblasti nebo v organizační složce.“ patří do 7. platové třídy a při nulové praxi znamená základní hrubý měsíční plat 13 400 Kč.

   Co mi napsali z Ministerstva zahraničních věcí:
   „Zaměstnanci MZV v pracovním poměru jsou odměňováni podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).
   Poslední novela tohoto nařízení vlády č. 316/2016 Sb. je účinná od 1. 11. 2016 a reagovala na zvýšení platových tarifů o 4%.
   Na zaměstnance MZV se vztahuje příloha č. 4 tohoto novelizovaného nařízení vlády.
   S pozdravem
   Irena Valentová
   zástupkyně tiskové mluvčí MZV ČR“

 51. Dobrý den, jaká je náplň práce 2.10.26 – Zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových? Dle novely zákona o přestupcích musí mít předseda nebo úředník vykonávající přestupkovou agendu VŠ + ZOZ, vysokoškolské vzdělání již mám, ZOZ si doplním. Budu mít nárok na 10. platovou třídu? (Úředníci obcí III. stupně ji mají.)
  Děkuji za odpověď. Nováková

  • Katko, pod číslem 2.10.26 je v Katalogu prací vedený Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu, jehož náplň práce je podrobně rozepsaná pod TÍMTO odkazem. Abyste měla 10. platovou třídu, musíte vykonávat třeba následující: „Zajišťování speciálních odborných činností na úseku přestupkové agendy, například přezkoumávání pravomocných rozhodnutí v obnově řízení a v přezkumných řízeních.“

  • Tomasi, pokud pracujete v soukromé firmě (tou jsou oficiálně taky České dráhy, protože mají právní formu akciové společnosti), stát Vám garantuje jenom takzvanou zaručenou mzdu. Záleží na zařazení do skupin prací podle obtížnosti Vašeho zaměstnání – podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem. Například do 2. skupiny prací patří mimo jiného: „Provádění terénních úprav svahů a příkopů u silnic a cest včetně odstraňování křovin a větví ručně.“ Nebo do 3. skupiny prací patří mimo jiného: „Montáž a opravy funkčních částí motorových vozidel, například karburátorů, převodovek, rozdělovačů, startérů a náprav včetně seřízení geometrie.“

   Pokud pracujete ve veřejné instituci (Správa železniční dopravní cesty apod.), měl byste dostávat plat podle platových tabulek. Platová třída v takovém případě opět závisí na nejtěžší vykonávané práci, vizte profese traťový dělník a traťový strojník. Například do 4. platové třídy patří mimo jiného: „Montáž a osazení pojízdné kolejnice na točně.“ Nebo do 6. platové třídy patří mimo jiného: „Řízení, obsluha a údržba včetně seřízení a nastavení parametrů automatických strojů pro současné podbíjení pražců, úpravu směru a nivelaci koleje a výhybek.“

 52. Dobrý den, pracuji jako: mzdová účetní, personalista, hlavní pokladní, vedoucí provozně-ekonomického úseku a zástupce ředitele. Jsem zařazena v 9. platové třídě jako personalista. Můžete mi poradit, jestli můžu být zařazena do vyšší platové třídy? V katalogu nemůžu nic najít. Pracuji v příspěvkové organizaci. Děkuji.

  • Jarko, díky za otázku, i za podporu na sociální síti. Do 10. platové třídy můžete být zařazena, pokud tam najdeme nějakou činnost, kterou vykonáváte. Profese, které podle mého názoru připadají v úvahu, jsou rozepsané pod následujícími odkazy: účetní, personalistka, pokladní, finanční referent, organizační pracovník, kontrolor, respektive interní auditor.

   Využil bych posledně jmenovanou profesi. Jestli vedete provozně-ekonomický úsek, tak pravděpodobně kontrolujete, jestli souhlasí plánované příjmy a výdaje (účty), možná i hlídáte, jestli někde nevznikají nesrovnalosti (formálně zaznamenané peněžní toky neodpovídají realitě) a předcházíte účetním problémům (nezaplacené faktury apod.). To je vlastně práce interního auditora, který patří minimálně do 10. platové třídy.

 53. Dobrý den, chci se zeptat jak je zařazena chůva v jaké , v jaké platové třídě a jaká je mzda. dekuji s pozdravem P.H.

 54. Dobrý den, je mi 39 let, vzdělání mám středoškolské odborné s maturitou a pracuji podle smlouvy jako pomocná kuchařka ve státní mateřské škole, což je i náplní mé práce. Zajímá mne, do jakého platové stupně a do jaké platové třídy mám patřit. Za odpověď děkuji.

  • Jano, pro Vaše zařazení bych potřeboval znát víc informací. Jak asi víte, o platové třídě rozhoduje právě náplň práce, kterou mají kuchařky rozepsanou pod TÍMTO odkazem. Například pokud je Vaším úkolem „výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků,“ patříte minimálně do 4. platové třídy. O platovém stupni rozhoduje především délka započitatelné praxe, do které zahrnujeme všechny roky v oboru, podle názoru zaměstnavatele až 2/3 praxe v jiných oborech, až 6 let mateřské a rodičovské. Například kdybychom takhle došli k 19 letům, měla byste 8. platový stupeň (podrobnosti ZDE).

 55. Dobrý den,

  jsem čtvrtým rokem zaměstnán u města (dle smlouvy) jako Uklízeč veřejných prostranství a Dělník čištění města, 2. platová třída a 5. platový stupeň, za plat 9980,- Kč. Jenže, za celou dobu jsem v podstatě nic z výše uvedeného nevykonával a místo toho mojí náplní je truhlářská výroba (jsem vyučený truhlář), dělám pro město vše co je třeba ze dřeva, například i autobusové zastávky. Připadá vám v pořádku, že jsem zařazený a placený jako dělník čištění města a přitom reálně vykonávám truhlařinu?

 56. Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit, jakou platovou třídu a výši mzdy bych měl mít? Čistič kanalizačních zařízení, 22 let praxe. Děkuji, Roman.

  • Dobrý den, Romane, platové třídy a sazby zaručené mzdy pro čističe kanalizačních zařízení jsou podrobně popsány pod TÍMTO odkazem. Záleží hlavně na obtížnosti vykonávané práce.

   Do 3. třídy patří: „Ruční čištění kanalizačních zařízení včetně manipulace, obsluha kalových polí v čistírně odpadních vod.“ Potom náročnost stoupá a do 6. třídy patří: „Čištění průlezných kanalizačních stok v podzemí včetně provádění údržby a oprav.“ V 1. až 5. platové třídě se bohužel nemusí započítávat žádná praxe (to je evidentně blbost, ale nějak se dostala do sbírky zákonů).

   Kdybyste pracoval například pro obec a byl v 6. platové třídě, při své praxi byste měl nárok na základní hrubý měsíční plat 14 120 Kč (+ eventuálně příplatky). V soukromé firmě byste měl právo jenom na takzvanou zaručenou mzdu (nyní zřejmě minimálně 10 900 Kč, pokud děláte třeba i na čistírně odpadních vod – vizte STEJNÝ odkaz jako prvně), anebo na víc podle domluvy se zaměstnavatelem a pracovní smlouvy.

  • Dobrý den, paní Kučerová, v Katalogu prací pro veřejný (nepodnikatelský sektor) není žádná profese nazvaná přímo PEČOVATELKA. Ale to nám nemusí vadit, protože v podstatě nejde o slovíčka, ale o náplň Vaší práce. Doporučuji Vám tedy, abyste si prošla stránky věnované profesím vychovatel, speciální pedagog, pedagog volného času, asistent pedagoga, případně lektor. Vaše platová třída je ta nejvyšší, která odpovídá Vaší náplně práce.

   Do 7. platové třídy například patří: „Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.“ (Vizte asistent pedagoga.)

   Do 8. platové třídy například patří: „Výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na oblast zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů, mládeže nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců se všeobecným zaměřením na rozvoj jejich zájmů, znalostí, tvořivých schopností, probíhající podle rámcového plánu činnosti školského zařízení.“ (Vizte pedagog volného času.)

   Do 9. platové třídy patří například: „Odborné usměrňování zájmového vzdělávání specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.“ (Vizte vychovatel.)

 57. Proč do katalogu prací není zařazena také profese sociálního pedagoga, popř. co je potřeba k tomu, aby zde byla profese uvedena jako respektovaná složka ve výchově a vzdělávání? Sociální pedagogové s titulem v tomto oboru jsou zaměstnáváni jako vychovatelé ve školních družinách, dětských domovech, dětských domovech se školou, diagnostických ústavech, výchovných ústavech, volnočasových střediscích a bohužel se také naprosto zanedbává jejich kompetence v primární i sekundární prevenci jedinců a skupin s potenciálně sociálně patologickým jednáním a to nemluvě o působení sociálních pedagogů na osobnostní rozvoj jedinců (převážně dětí). Dle profilu absolventů tohoto oboru na VŠ lze jasně vidět, že uplatnění tohoto oboru sahá nejen do oblasti školství nýbrž i sociální (poradenské služby atd.) a mnoho dalších. Proč je tento obor stále zavrhován? Co je třeba udělat pro to, aby se to změnilo? Děkuji za odpověď.

 58. Prosím o sdělení v jaké platové třídě by měl být zařazen interní auditor v zemském muzeu,(příspěvková organizace zřízená MK ČR) který vykonává dílčí a analytické práce IA.

 59. Dobrý den, pracuji jako vedoucí stravování, chtěla bych se zeptat na jakou mám platovou třídu nárok? Jak se určuje, jestli mám mít 7 nebo 8???

 60. Dobrý den, v jaké platové třídě je švadlena s 10letou praxí v oboru a výučním listem? Je možná 1.? Děkuji.

 61. Dobrý den, chci se zeptat, do jaké platové třídy patřím. Dělám dělníka v lomě – střelmistr. Děkuji za odpověď.

 62. Dobry den pracujem v automobilovém zavode ako brusička kovu a triedu mam t2 Pracujem v zavode dva a pol roka s toho rok a pol pod kmenem je to spravne urcená trieda

 63. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy patřím. Jsem vyučená kosmetička – obor kosmetika, pedikúra, manikúra bez maturitní nástavby. Kosmetičku dělám už 12 let a pedikúru, manikúru 7 let. Pracuji krátký – dlouhý týden. Děkuji za odpověď.

 64. Dobrý den, je mi 39 let, jsem absolvent školy mechanik – elektronik – počítače s ukončením s maturitou. V současné obě jsem zaměstnancem obecního úřadu a to již 4 roky. Mou hlavní náplní práce je oprava veřejného osvětlení, opravy el. KD, obecních bytů, obecních provozoven – obchod, restaurace a ubytovny, které jsou majetkem obce. Mám na starost 3 počítače. V zimním období k tomu topím v KD, kde se tyto provozovny nacházejí a zároveň topím a OÚ a to o sobotách i nedělích (KD). Mám na starost vozidlo Multicar na různé pojíždění. Každý den, včetně sobot a nedělí strávím 1 hodinu denně v čistírně odpadních vod a provádím veškeré údržbářské práce na všech již výše uvedených objektech. Do jaké třídy a jakého stupně bych měl být zařazen? Předem mnohokrát děkuji a přeji hezký den. Prosím o zaslání na můj e-mail.

 65. Dobrý den,
  nemůžu nikde dohledat platové zařazení pro Obsluhu výměníkových a předávacích stanic, vzduchotechniky a klimatizace a obsluhu tepelných čerpadel a s tím související drobnější opravy.
  Děkuji za odpověď.

 66. Prosím, poraďte mi, kam mám zařadit pracovní pozici – moderátor kulturních a společenských akcí. Nenašla jsem ji v katalogu prací. Děkuji za odpověď.

 67. Pracuji na městském úřadu – 2.10.01. / 8,3 – zajišťování ucelených odborných agend státní správy a samosprávy. Jsem zařazena v 8. platové třídě. Zajišťuji jak agendu občanských průkazů, tak i agendu cestovních dokladů. Nemám nárok na 9. platovou třídu, když vykonávám současně obě agendy?

 68. Dobrý den,

  jaká je náplň práce 2.10.26 – Zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových. Může tuto platovou třídu dostávat i člen přestupkové komise, úředník pověřeného obecního úřadu, který mimo to vykonává ještě i další agendy (eivdence obyvatel, byty, Czech Point, matrika). Nemám ZOZ, předsedou je právník. Zajišťuji veškerou agendu v rámci přestupků (oznámení o zahájení řízení, předvolání svědků, účastním se zasedání komise a projednávání přestupků s obviněným, zajišťuji podání vysvětlení, rozesílám rozhodnutí). Komise rozhodne, předseda připraví rozhodnutí, já doupravím, rozešlu, zařadím do spisu, ukončím spis a připravím ke skartaci. Mám nárok na 9. platovou třídu?
  Děkuji za odpověď Nováková

 69. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaký výkon práce si lze přesně představit pod – Koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občanskosprávních záležitostech (matrik a státního občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a místních referend, úředních dokladů, přestupků, názvosloví ulic, státních symbolů a znaků).
  A dále, v jaké platové třídě by měl výt úředník (referent) vnitřních věcí zabývající se agendou evidence obyvatel, přestupků (rozhoduje komise, ostatní agendu zpracovává úředník), agendou Czech point.
  Děkuji za odpovědi.

 70. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, do jaké skupiny a platové třídy je zařazen asistent auditora? (Asistent)?

 71. Dobrý večer.
  Pracuji jako hospodářka školy. Můžete mi prosím napsat, do jaké platové třídy patřím? Moje náplň práce je tak rozsáhlá, že sem asi vše nevypíši. Např. pokladník, fakturant, zpracovávání podkladů pro účetní, spisová služba, archivnictví, sekretariát, správce rozpočtu, evidence majetku a inventarizace. Děkuji za Váš čas a Vaši odpověď. Eva

 72. Dobrý den,
  náš městský obvod bude přebírat do správy svůj bytový fond od externí organizace. Do jakého povolání zařadit, dle katalogu prací, referentku na celou agendu související s nájemným a poplatky za užívání bytu (předpisy nájemného, vyúčtování služeb atd.), práce se speciálním programem.
  Děkuji a přeji krásný den.

 73. Pěkný večer, pod jakou platovou třídu spadá recepční v kulturním zařízení? Jde o práci s veřejností, ostrahu objektu, dvousměnný provoz a práce s penězi (předprodej vstupenek). Zohledňují se tyto povinnosti při zařazování do platební třídy? Děkuji za Váš čas. Irena

  • Ireno, předně: Jde o veřejné kulturní zařízení (například zřizované obcí, třeba jako příspěvková organizace)? Pokud ano, potřebujeme znát přesný název pozice, kterou máte v pracovní smluvě, nebo aspoň její číslo. Podle popisu tipuji: zřízenec v kulturních zařízeních (číslo v katalogu prací 2.04.14), mám pravdu?

   Pokud jde o soukromé kulturní zařízení (například klub provozovaný jako s.r.o.), stát Vám garantuje „pouze“ takzvanou zaručenou mzdu podle náročnosti práce. ZDE najdete sazby pro administrativní práce, ZDE najdete sazby pro prodej a ZDE najdete sazby pro práci hlídače (ostrahy).

   • Krásný den, jde o veřejné kulturní zařízení (příspěvková organizace) zřízené městem. Pozice je ve smlouvě udána jako vrátný + prodejce vstupenek. Číslo bohužel nevím. Podle smlouvy je to zařazeno jako 4. platová třída, 8. platový stupeň. Děkuji za informace. Irena

    • Ireno, díky za upřesnění. Vrátný může mít maximálně 3. platovou třídu, prodavač maximálně 5. platovou třídu, ovšem ta nejvyšší znamená: „Organizace práce na svěřeném úseku prodeje.“ Takže jste asi zařazená nejvýš, kam podle Katalogu prací lze, pokud aktuálně nešéfujete nějakému podřízenému. :-/ Snad si aspoň občas užijete nějakou kulturní akci :-).

     • Děkuji:) Přesně toto jsem chtěla slyšet. Přeji krásný den. Irena

 74. Dobrý den,
  můžete mi, prosím, poradit, v jaké třídě může být zařazen technický pracovník ve školství? Pod 1.04.08 je v katalogu prací technický pracovník ve třídách 7-12, v metodickém výkladu k odměňování jsou u této profese pouze třídy 7-8. Původně jsme ho chtěli zařadit do třídy 10.
  Děkuji.
  Alena

  • Aleno, platové třídy 7 až 12 technickému pracovníkovi předepisuje nařízení vlády. Předpokládám, že to má přednost před aktuálním metodickým výkladem, jejž podepsalo například jedno ministerstvo, pokud dochází k nesouladu. Přiznám se, že interpretaci zužující škálu technického pracovníka na třídy 7 a 8 ani neznám.

 75. Dobrý den,
  mohu znát informaci? Je mi 40 let, 4 roky jsem vykonávala práci sociální pracovnice v PPP, se změnou zákona mi byla změněna pracovní smlouva dodatkem na asistent – administrativní pracovník. Mám 2 děti, pracuji od 18 let, vzdělání úplné střední odborné s maturitou, jsem zařazena do tř. 8 (sk.). Chtěli mně sice dát nižší plat, ale ohradila jsem se, že vzděláním i délkou praxe do 8/8 spadám, tudíž mi náleží. Jen mi prosím řekněte, jak přesně se vypočítává délka praxe? A také, mohu spadat do 7. – 9. sk.? Jak zaměstnavatel určí, do které mě dá? Pokud podle katalogu prací, tak pracovní náplň mám stejnou, název pracovní pozice však byl změněn. Děkuji za informace. Barbara

  • Dobrý den, Barbaro,
   nejdříve ke změně pracovní smlouvy. Zákoník práce říká (§ 40, odstavec 1):
   „Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně.“
   Zaměstnavatel Vám může změnit pracovní smlouvu příkazem jenom ve velmi výjimečných případech, třeba když to vyžaduje lékařský posudek.

   Započitatelné praxi je věnován TENTO podrobný článek.
   Popravdě, nerozumím, jestli píšete o zařazení do platové třídy, nebo do skupiny prací. To jsou rozdílné termíny. Platová třída rozhoduje ve veřejném sektoru (například v příspěvkové organizaci) a je určena podle náplně práce, více pro sociální pracovnice ZDE. Skupiny prací určují sazbu takzvané zaručené mzdy v soukromém sektoru (například ve společnosti s ručením omezeným), více pro oblast sociální péče ZDE.

 76. Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, pracuji ve školství na pozici odborný referent – plním funkci stuidjní referentky, asistentky ředitele a zajišťuji spisovou službu školy (evidence, skartace). Nyní jsem si udělala VŠ a získala tiutl bakalář. Mohu požadovat zvýšení platu na základě zvýšení vzdělání?
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Pavlo, záleží na Vašem dosavadním zařazení. Od 11. platové třídy výš jsou totiž strhávané 2 roky praxe (více ZDE), pokud zaměstnanec nemá alespoň bakalářské vzdělání; tím pádem může dojít ke snížení platového stupně, což znamená nižší plat. Je-li toto Vás případ, nyní s titulem bakalář byste už měla do praxe započítané všechny roky v oboru.

   Jinak naprosto rozhodující je náplň práce v konkrétním povolání (důležité je přesné jméno profese, uvedené ve smlouvě – sama na této stránce vidíte, že referentů všelijakých odborů je více). Zvýšení vzdělání samo o sobě lepší plat nezapříčiňuje.

 77. Dobrý den, Jano, možná zopakuji známou věc, ale raději upozorním: Platové tabulky a třídy se vztahují jenom na zaměstnance ve státní správě a veřejných službách, jinými slovy na „platovou sféru“. Zaměstnanci soukromých firem (nejčastěji s.r.o. nebo a.s.) pobírají mzdu, která má svoje zaručené úrovně podle náročnosti a odpovědnosti práce.

  Pokud tedy působíte ve veřejné sféře, potřebujme znát název Vašeho povolání, uvedené ve smlouvě. Všechny alternativy jsou uvedeny na této straně – nejste třeba referent správy ve věcech pojišťoven a penzijních fondů, nebo referent pro zdravotní péči (služby) včetně veřejného zdravotního pojištění?

  Jméno povolání uvedené ve smlouvě je klíčové, protože Katalog prací dále popisuje možnou náplň práce, podle které bychom určili odpovídající platovou třídu.

 78. Dobrý den,
  můžete mi, prosím, sdělit, do jaké platové třídy patřím? Pracovně jsem zařazena na registru vozidel, ale z 90 % řeším přestupky a správní delikty na úseku pojištění, tohle mám uvedeno i v pracovní náplni. (předvolání, záznamy, protokoly, následně píšu příkaz nebo rozhodnutí). Dále uvádím, že mám 2 ZOZ (zkouška odborné způsobilosti) z registru vozidel a při přestupkovém řízení a dokončené vysokoškolské studium. Děkuji za odpověď

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno