Stát přispívá dlouhodobým marodům, kteří sami nezvládají svoje základní životní potřeby, na jejich pečovatele. Příspěvek na péči od 1. 7. 2024 stoupl. Jeho přesná výše závisí na různých faktorech, například na zdravotním stavu nebo věku každého příjemce. Vysvětlíme vám, jak úředníci posuzují jednotlivé žadatele.

Kdo splňuje zákonné podmínky

Příspěvek na péči dostane osoba, která se dožila minimálně svých prvních narozenin a trpí dlouhodobými vážnými zdravotními potížemi. Samostatně nezvládá svoje základní životní potřeby, a proto závisí na cizí pomoci. O příjemce pečuje jeho přímý příbuzný (potomek, předek) nebo jiná blízká osoba, popřípadě profesionální asistent, dětský domov, hospic apod. Podmínky najdeme v zákoně o sociálních službách, č. 108/2006 Sb.

Příspěvek na péči od 1. 7. 2024 – tabulka

Každý člověk se narodil nahý, bezbranný a závislý na dospělých lidech. Nějakou dobu trvá, než lékaři zjistí, zda novorozenec přišel na svět zdravý, nebo nemocný. Jestliže dítě trpí vážnými zdravotními potížemi, má právo na zvýšenou státní podporu. Příspěvek na péči potom činí 3 300 až 29 000 Kč/měsíc. Zatímco dospělí příjemci dostávají 880 až 29 000 Kč/měsíc. Příspěvek závisí také na dalších faktorech, které vyjasníme níže.

Stupně závislostiVěk do 18 letVěk nad 18 let
I.3 300 Kč/měsíc880 Kč/měsíc
II.7 400 Kč/měsíc4 900 Kč/měsíc
III.16 100 Kč/měsíc14 800 Kč/měsíc
IV. v ústavu23 000 Kč/měsíc23 000 Kč/měsíc
IV. doma27 000 Kč/měsíc27 000 Kč/měsíc
Příplatek2 000 Kč/měsíc2 000 Kč/měsíc

Co znamenají stupně závislosti

Rozlišujeme 10 základních životních potřeb (ZŽP), které zvládá zdravý dospělý člověk. Takový jedinec se samostatně pohybuje, orientuje, stravuje, obléká, myje, pečuje o sebe a svoji domácnost, vyměšuje na toaletě, komunikuje a žije aktivně.

Dále rozeznáváme 4 stupně závislosti podle toho, jak starý je hodnocený člověk a kolik základních životních potřeb nezvládá samostatně. Například pokud potřebuje asistenta, aby se oblékl, najedl a umyl, ale jinak funguje autonomně, potom dostane nejnižší příspěvek na péči. Pacienti v nejvyšším stupni závislosti nezvládají velkou většinu svých základních životních potřeb, nebo jsou zcela odkázáni na cizí pomoc.

Stupně závislostiVěk do 18 letVěk nad 18 let
I. lehká závislost3 ZŽP3 – 4 ZŽP
II. středně těžká závislost4 – 5 ZŽP5 – 6 ZŽP
III. těžká závislost6 – 7 ZŽP7 – 8 ZŽP
IV. úplná závislost8 – 9 ZŽP9 – 10 ZŽP

10 životních potřeb, za které příjemci dostávají „body“

Zdravý lidský organismus funguje jako zázračný stroj, jehož výhody plně pochopíme, teprve když jeho funkce selhávají. Problémy nastávají, když ztratí orientaci, ohluchne nebo trpí inkontinencí.

Žadatel o příspěvek na péči dostává pomyslný „bod“ za každou základní životní potřebu, ve které nezvládá minimálně jednu dílčí aktivitu. Například pokud sám nepřejde 200 metrů po nerovném povrchu, potom selhává jeho mobilita. Bod ovšem neuznáváme dítěti, které danou aktivitu nezvládá pouze kvůli svému nízkému věku. Podrobná pravidla nalezneme ve vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Co ne/zvládají žadatelé o příspěvek na péčiBody
MOBILITA
1.⁠⁠⁠⁠⁠⁠ vstávání a usedání
2.⁠⁠⁠⁠⁠⁠ stoj
3.⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zaujímat a měnit polohy
4.⁠⁠⁠⁠⁠⁠ pohybovat se chůzí v okruhu alespoň 200 metrů
5.⁠⁠⁠⁠⁠⁠ otevírat a zavírat dveře
6.⁠⁠⁠⁠⁠⁠ vyjít a sejít 1 patro po schodech
7.⁠⁠⁠⁠⁠⁠ používat dopravní prostředky, nastupovat a vystupovat
1
ORIENTACE
1.⁠⁠⁠⁠⁠⁠ poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem
2.⁠⁠⁠⁠⁠⁠ přiměřené duševní kompetence
3.⁠⁠⁠⁠⁠⁠ orientovat se osobou, časem a místem
4.⁠⁠⁠⁠⁠⁠ orientovat se v přirozeném sociálním prostředí
5.⁠⁠⁠⁠⁠⁠ orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat
1
KOMUNIKACE
1. vyjadřovat a dorozumět se srozumitelně mluvenou řečí
2. chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv
3. vytvářet rukou psanou krátkou zprávu
4. porozumět základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům
5. používat běžné komunikační prostředky
1
STRAVOVÁNÍ
1. vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny
2. nalít nápoj
3. rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji
4. najíst a napít se
5. dodržovat stanovený dietní režim
6. konzumovat stravu v obvyklém denním režimu
7. naservírovat si nápoj a jídlo na stůl
1
OBLÉKÁNÍ A OBOUVÁNÍ
1. vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem
2. rozeznat rub a líc, správně vrstvit oblečení
3. oblékat a obouvat se
4. svlékat a zouvat se
5. manipulovat s oblečením tak, jak vyžaduje denní režim
1
TĚLESNÁ HYGIENA
1. použít hygienické zařízení
2. dodržovat tělesnou hygienu, mýt a osušovat se
3. provádět celkovou hygienu
4. česat se, provádět ústní hygienu, holit se
1
VÝKON FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY
1. včas používat WC
2. zaujmout vhodnou polohu
3. vyprázdnit se
4. provést očistu
5. používat hygienické pomůcky
1
PÉČE O ZDRAVÍ
1. dodržovat stanovený léčebný režim
2. stanovené preventivní, léčebné a ošetřovatelské postupy
3. rozpoznat zdravotní problém a vyhledat nebo přivolat pomoc
1
OSOBNÍ AKTIVITY
1. navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami
2. plánovat a uspořádat osobní aktivity
3. styk se společenským prostředím
4. stanovit si a dodržet denní program
5. vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti
1
PÉČE O DOMÁCNOST
1. hospodařit s penězi v rámci osobního a domácího rozpočtu
2. manipulovat s předměty denní potřeby
3. obstarat si běžný nákup
4. ovládat běžné domácí spotřebiče
5. uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj
6. vykonávat běžné domácí práce, například mýt nádobí
7. obsluhovat vytápění
8. udržovat pořádek
1

Co jsou pobytové sociální služby

V nejvyšším stupni mezilidské závislosti záleží ještě na tom, kde závislá osoba žije. Nižší příspěvek na péči dostane, pokud využívá takzvané pobytové sociální služby:

  • domov pro osoby se zdravotním postižením,
  • domov se zvláštním režimem,
  • chráněné bydlení nebo
  • zdravotnické zařízení lůžkové péče

Pokud zůstává jinde, potom má nárok na vyšší částku. Stát tedy štědřeji podporuje nemohoucí občany, kteří žijí ve svém vlastním domě, v pronajatém bytě, na adrese svého příbuzného apod.

Kdo dostane příplatek 2 000 Kč/měsíc

Další bonus pobírají někteří postižení rodičové a nemohoucí děti, ačkoli existují výjimky. Příspěvek na péči stoupá o 2 000 Kč/měsíc následujícím příjemcům:

  • rodiči, který vychovává nezaopatřené dítě do jeho 18 let, jestliže čistý příjem jejich domácnosti je nižší než dvojnásobek jejich životního minima
  • nezaopatřenému dítěti do 18 let, pokud nedostává příspěvek na úhradu svých potřeb v rámci pěstounských dávek, ani sirotčí důchod ve stejné nebo vyšší úrovni.
Stupně závislostiDo 6 let6 až 12 let12 až 18 let
I.6 500 Kč7 895 Kč9 010 Kč
II.7 750 Kč9 500 Kč10 900 Kč
III.8 240 Kč10 130 Kč11 595 Kč
IV.8 940 Kč10 970 Kč12 155 Kč
Tyto částky dostávají postižené děti v pěstounských rodinách na úhradu svých potřeb.

Jaký je příspěvek na péči o seniora nad 80 let?

Přidejme praktický příklad. Jaký příspěvek na péči dostane senior, který se dožil 80 let? Jestliže se nedokáže samostatně ošetřovat, mýt a oblékat, ale jiné životní potřeby zvládá, potom dostane maximálně 880 Kč/měsíc. Pakliže ale zcela závisí na svém asistentovi, přitom zůstává doma a vychovává nezletilé dítě, potom obdrží až 29 000 Kč/měsíc. Příspěvek na péči o seniora nad 80 let tedy činí 880 až 29 000 Kč/měsíc.

Kde můžete vyplnit formulář pro žádost?

Příspěvek na péči vyřizují krajské pobočky Úřadu práce. Žádosti přijímají na papírových nebo elektronických formulářích. Dospělí žadatelé dokládají svoji identitu občanským průkazem, malé děti prokazují svoji totožnost rodným listem. Žádost mohou vyplnit jejich zástupci – například zmocněnci, rodiče, opatrovníci, poručníci či jiné fyzické osoby, jimž byli svěřeni soudem.

Bude se zvyšovat příspěvek na péči?

Ano, pokud příjemce patří do vyššího než I. stupně závislosti. Nezletilým stoupne příspěvek na péči o 800 až 7 800 Kč/měsíc. Dospělí příjemci dostanou přidáno 500 až 7 800 Kč/měsíc. Čeští zákonodárci valorizovali příspěvek na péči od 1. 7. 2024.

2 KOMENTÁŘE

  1. Starám se o tatínka, máme teď 19 200 Kč, je doma, nic už nezvládá. Je mu 92 let, starám se 24 hodin 7 dní v týdnu. Jaký má nárok na péči a musím o to žádat? Děkuji.

    • Jarmilo, pokud ještě nepobíráte příspěvek na péči, požádejte o něj na Úřadu práce. Váš případný nárok posoudí odpovědný úředník a lékař. Přeju Vám, ať Vám příspěvek přiznají v maximální výši a ať se Vám daří.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno