Když obyčejný zaměstnanec nabízí sám sebe na pracovním trhu, má docela těžké postavení. Na každé volné místo připadá několik zájemců, takže jakmile staneme před personalistou, chybí prostor pro vyjednávání. Máme jenom vlastní schopnosti a úspory – zatímco naproti sebevědomě trůní zástupce firmy, která vybírá „lidský zdroj“ svého zisku. Proto existuje zákoník práce (č. 262/2006 Sb.), abychom měli základní práva. Mezi plnohodnotnou pracovní smlouvou a živností existují kompromisy: dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.

Pojistným odvodům uniknete při omezeném úvazku

Tradiční pracovní smlouva garantuje zaměstnanci například právo na zaručenou mzdu podle náročnosti povolání. Ale taky zakládá povinnost, abychom odváděli přiměřené sociální a zdravotní pojištění. Díky takzvaným dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr smíme povinným odvodům aspoň částečně uniknout. Ovšem aby zaměstnanci a firmy neobcházeli sociální pojištění příliš, oba alternativní svazky mohou zahrnovat jenom omezený počet odpracovaných hodin:

  • dohoda o provedení práce (DPP) maximálně 300 hodin v kalendářním roce.
  • dohoda o pracovní činnosti (DPČ) maximálně polovinu běžné pracovní doby (obvykle 20 hodin týdně), přičemž počítáme průměr za celou dobu zaměstnání, nejdéle však za 52 týdnů.

Žádná dovolená, cestovní náhrady, ani odstupné

Některá zaměstnanecká práva platí stejně jako v případě pracovní smlouvy, ale spíše získává převahu zaměstnavatel:

  • Může vás libovolněji (ne)přeložit na jinou pozici. Taky vás může bezdůvodně propustit s výpovědní lhůtou 15 dnů (běží ode dne doručení výpovědi), anebo okamžitě kvůli závažnému porušení podmínek (například souvisejících právních předpisů).
  • Nemusí vám pravidelně rozvrhnout směny (ovšem práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin), respektovat vaše osobní problémy (například narození dítěte) a poskytovat placenou dovolenou. Taky vám nemusí vyplácet cestovní náhrady, ani odstupné.

Oba dokumenty musejí být uzavřeny a nakonec také vypovězeny písemně, pokaždé ideálně ve dvou vyhotoveních, aby jeden originál dostal zaměstnanec. V obou případech odvádíme 15procentní daň z příjmu, kterou můžeme snížit o slevy nebo zvýhodnění jako každý zaměstnanec, pokud podepíšeme růžové Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Rozdíly tedy tkví především v pojistných pravidlech, respektive časově definovaném úvazku.

Dohoda o provedení práce v roce 2019 – vzor

Chcete letos pracovat pro zaměstnavatele pouze příležitostně, průměrně 25 hodin měsíčně, nebo ještě méně? Potom připadá v úvahu dohoda o provedení práce. Sociální a zdravotní pojištění nebudou z odměny odváděna, pokud vyděláme 10 000 Kč za měsíc nebo méně. Pozor, tady sčítáme všechny dohody o provedení práce, uzavřené se stejným zaměstnavatelem! Vzor stáhnete pod TÍMTO odkazem.

Dohoda o pracovní činnosti pro delší úvazek

Máte zaměstnanecký úvazek přesahující 25 hodin měsíčně, ale nedosahující 20 hodin týdně (v případě dvousměnného režimu 19,375 hod./týden, v případě horníků, nepřetržitého a třísměnného režimu 18,75 hod./týden) – a chcete ušetřit na pojistných odvodech? Možná bude vhodným řešením dohoda o pracovní činnosti. Pokud vyděláte méně než 3 000 Kč měsíčně, nemusíte vyplacenou částku snižovat o pojištění. Vzor stáhnete pod TÍMTO odkazem.

Oba ukázkové formuláře zveřejnila Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s.

2 KOMENTÁŘE

  1. Prosím poradit: Pracuji v jednom podniku za 10 000 Kč měsíčně a ve druhém sporadicky na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Jsem důchodce. Jaké budou nevratné srážky z obou mezd? Děkuji. Dvořáčková

    • Dobrý den, paní Dvořáčková, při mzdě 10 000 Kč hrubého měsíčně vycházejí Vaše odvody následovně: pojištění placené zaměstnancem 1 397 Kč + daň z příjmu 2 010 Kč. Pokud uplatníte slevu na poplatníka, dostanete 8 603 Kč čistého měsíčně.

      Srážky ze druhého úvazku závisejí na vydělaných penězích. Pokud na dohodu o pracovní činnosti nedosáhnete 2 500 Kč měsíčně, budete krácená „jenom“ o daň z příjmu (protože slevu lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele) – což například ze 2 499 Kč dělá 375 Kč, tedy vychází 2 124 Kč čistého. Kdybyste ale na DPČ vydělala například 2 500 Kč/měsíc, odečítalo by se taky pojištění a nedostala byste ani tisícovku čistého.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno