Plný zaměstnanecký úvazek znamená pevné zázemí, ale také vysoké povinné pojištění. Díky živnostenskému listu můžete na sociálních a zdravotních odvodech ušetřit, avšak nejdříve musíte zariskovat a začít samostatně podnikat. Mezi drahou jistotou a stresující svobodou existují kompromisy: dohoda o provedení práce (DPP) nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ).

Zaměstnanec, který má uzavřenou plnohodnotnou pracovní smlouvu, povinně platí 11,6 % svojí hrubé mzdy za veřejné pojištění: 7,1 % za sociální a 4,5 % za zdravotní. Ještě více však musí přidat jeho zaměstnavatel. Povinné pojistné odvody potom běžně představují třetinu toho, co stojí lidská práce!

Nízkopříjmoví zaměstnanci potřebují ušetřit, protože základní životní náklady stále zdražují. Málokdo má ovšem takového podnikatelského ducha, aby prorazil mezi šikovné živnostníky (OSVČ), kteří za povinné pojištění platí kolem 16 % svých příjmů. Proto existují takzvané dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, podle zákona č. 262/2006 Sb.:

 • dohoda o provedení práce (DPP) pro nejkratší úvazky
 • dohoda o pracovní činnosti (DPČ) například pro poloviční úvazky

Žádná zaručená mzda ani odstupné

Některá zaměstnanecká práva jsou stejná jako pod pracovní smlouvou, ale zaměstnavatel získává několik výhod:

 • Může vás libovolně přeložit, nebo nepřeložit na jinou pozici.
 • Další pracovní dobu vám může oznámit až 3 dny před začátkem příští směny (ovšem máte právo na nepřetržitý odpočinek v délce 11 hodin/den, v mladistvém věku 12 hodin/den).
 • Může vám platit minimální mzdu (letos 18 900 Kč/měsíc nebo 112,50 Kč/hodinu), respektive odměnu, přestože třeba dostáváte náročné a odpovědné úkoly.
 • Nemusí vám platit zaručenou mzdu, cestovní náhrady ani odstupné.
 • Může vás bezdůvodně propustit (standardní výpovědní lhůta trvá 15 dnů ode dne, kdy byla doručena výpověď).

Dohody musejí být uzavřeny a případně také vypovězeny písemně, ideálně ve dvou exemplářích, aby obě strany měly jeden originál. Zaměstnanec každopádně odvádí 15% nebo při vysokých výdělcích 23% daň z příjmu, kterou může snížit o slevy či rodičovské bonusy.

Kolik smíte odpracovat „na dohodu“

Zaměstnavatel ušetří na mzdách, cestovních náhradách nebo odstupném. Dohody jsou proto omezeny, aby zaměstnanecká práva byla redukována pouze výjimečně. Mohou zahrnovat jenom omezený počet odpracovaných hodin:

 • Dohoda o provedení práce (DPP) maximálně 300 hodin v kalendářním roce.
 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) maximálně polovinu běžné pracovní doby (obvykle 20 hodin týdně), přičemž počítáme dlouhodobý průměr, nejdéle však za 52 týdnů.

Nízkopříjmoví zaměstnanci ušetří na povinném pojištění. Ale opět platí určitá omezení, tentokrát příjmová, protože jinak by se odvodům směl vyhnout kdokoli.

Dohoda o provedení práce 2024 – pojistné, vzor

Chcete letos pracovat pro zaměstnavatele pouze příležitostně, průměrně 25 hodin měsíčně, nebo ještě méně? V úvahu připadá dohoda o provedení práce (DPP).

Sociální a zdravotní pojištění neplatíte, pokud pobíráte nanejvýš 10 500 Kč/měsíc od jediného zaměstnavatele, nebo až 17 500 Kč/měsíc od více zaměstnavatelů. Takže sčítáme příjmy ze všech dohod o provedení práce, které máte uzavřeny! Limitní částky jsou stanoveny na 25 % a 40 % průměrné celostátní mzdy, a proto pravděpodobně v příštím roce vzrostou. Vzor stáhnete pod TÍMTO odkazem.

Dohoda o pracovní činnosti 2024 – pojištění, vzor

Máte zaměstnanecký úvazek, který přesahuje 25 hodin měsíčně, ale stále zůstává relativně krátký? V úvahu přichází dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Je určená pro lidi, jejichž zaměstnanecký úvazek nepřesáhne 20 hodin/týden v běžném režimu, 19,375 hodin/týden ve dvousměnném režimu a 18,75 hodin/týden v nepřetržitém nebo třísměnném režimu. Podívejme se, jak eventuálně ušetříte na odvodech.

Pokud vyděláte méně než 4 000 Kč měsíčně, zaslouženou částku nemusíte snižovat o zdravotní a sociální pojištění. Pozor, tentokráte sčítáme příjmy ze všech dohod o pracovní činnosti, které máte uzavřeny se stejným zaměstnavatelem! Takže jestli na DPČ vyděláte například 3 999 Kč/měsíc v jedné firmě a dalších 3 999 Kč/měsíc v jiné firmě, v obou případech ušetříte na povinném pojistném. Vzor stáhnete pod TÍMTO odkazem.

Kalkulačka DPP a DPČ pro výpočet čisté odměny

Kalkulačka DPP/DPČ: Čistou odměnu zvýšíte tak, že podepíšete Přiznání k dani z příjmu a uplatníte slevy nebo rodičovské bonusy, podobně jako kdybyste pobírali mzdu na základě pracovní smlouvy. Jakmile překročíte limity pro povinné odvody, vztahuje se na vás minimální zdravotní pojištění, které v roce 2024 činí 2 552 Kč/měsíc. Započítáváme také zaměstnavatelův příspěvek ve výši 9 % vyměřovacího základu (hrubé odměny).

Na jakou placenou dovolenou máte nárok

Všichni potřebujeme odpočinek, ale spravedlivá odměna následuje teprve po splněných povinnostech. Brigádník získává nárok na placenou dovolenou, jestliže jeho DPP nebo DPČ trvá aspoň 28 kalendářních dní a na jejím základě odpracuje minimálně 80 hodin v aktuálním kalendářním roce.

Délku vytoužené pohody spočítáme na základě sofistikovaného vzorečku: počet celých odpracovaných týdnů / 52 x 20 x výměra. Jak vidíme, záleží také na pojmech. Zákonodárci chápou jako týdenní pracovní dobu na DPP a DPČ pouhých 20 hodin. Výměru stanovují minimálně na 4 normální týdny, ačkoli zaměstnavatel může být velkorysejší. Výsledek zaokrouhlíme na celá čísla nahoru – a vyjde délka placené dovolené v hodinách.

Přidejme příklad pro rok 2024. Zaměstnavatel prodloužil výměru pro dovolené na 5 kalendářních týdnů, zatímco jeho zaměstnanec na DPČ odpracuje 990 hodin. Délku placené dovolené odvodíme následovně: 990 hodin / 20 hodin = 49 celých pracovních týdnů → 49 / 52 x 20 x 5 ≐ 95 hodin.

Kalkulačka pro výpočet placené dovolené na DPP či DPČ

Oba vzorové dokumenty byly zveřejněny Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., a redakčně aktualizovány.

3 KOMENTÁŘE

 1. Prosím poradit: Pracuji v jednom podniku za 10 000 Kč měsíčně a ve druhém sporadicky na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Jsem důchodce. Jaké budou nevratné srážky z obou mezd? Děkuji. Dvořáčková

  • Dobrý den, paní Dvořáčková, při mzdě 10 000 Kč hrubého měsíčně vycházejí Vaše odvody následovně: pojištění placené zaměstnancem 1 397 Kč + daň z příjmu 2 010 Kč. Pokud uplatníte slevu na poplatníka, dostanete 8 603 Kč čistého měsíčně.

   Srážky ze druhého úvazku závisejí na vydělaných penězích. Pokud na dohodu o pracovní činnosti nedosáhnete 2 500 Kč měsíčně, budete krácená „jenom“ o daň z příjmu (protože slevu lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele) – což například ze 2 499 Kč dělá 375 Kč, tedy vychází 2 124 Kč čistého. Kdybyste ale na DPČ vydělala například 2 500 Kč/měsíc, odečítalo by se taky pojištění a nedostala byste ani tisícovku čistého.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno