Postavení mladé generace ve společnosti prošlo dramatickými změnami. Ještě začátkem novověku musely chudé děti odvádět úmornou dělnickou práci, místo aby chodily do školy. Útrapy sirotků popisuje britský romanopisec Charles Dickens: „…Celý týden po spáchání onoho bohaprázdného a rouhavého deliktu, že při večeři žádal o přídavek, zůstal Oliver Twist v přísné samovazbě, temné a pusté komoře, do níž ho ve své moudrosti a milosti dal výbor uvrhnout…“  Sociolog Igor Nosál vysvětluje, že mládeži byly připisovány „stejné vlastnosti, potřeby a povinnosti jako dospělým“. O změně vypovídá úřední pojem nezaopatřené dítě.

Moderní lidé sdílejí názor, že školáci a studenti zasluhují zvláštní ochranu a vzdělání, než jsou dostatečně připravení pro drsné tržní prostředí. Takzvané nezaopatřené dítě může až do svých 26 let pobírat zvláštní přídavek, nemusí platit sociální ani zdravotní pojištění a přitom má garantovanou plnohodnotnou zdravotní péči. Pojem najdeme v zákonu o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.), podobně jako v zákonu o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.). Definici zjednodušuje Slovník sociálního zabezpečení, vydaný letos Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Nezaopatřené dítě v kontextu sociální podpory a důchodu

Základní představu máme všichni jasnou. Nezaopatřené dítě je mladý člověk, který zatím teprve dokončuje svoji povinnou školní docházku. Ale co potom? Zvýhodněný status má i po skončení povinné školní docházky, ale nejdéle do 26. roku svého věku a pouze pokud splňuje některou následující podmínku:

  • soustavně se připravuje na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole, nebo
  • nemůže se připravovat na budoucí povolání, ani vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
  • nemůže vykonávat výdělečnou činnost kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu.

Nezaopatřené dítě je také člověk vedený v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, který nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani podporu při rekvalifikaci, nejdéle však do 18. roku svého věku. POZOR! Zvýhodněný status nemáte, pokud například studujete dálkově střední školu a přitom provádíte výdělečnou činnost, která zakládá účast na nemocenském pojištění. Do chráněné skupiny už nepatří ani jedinec, který pobírá důchod kvůli invaliditě třetího stupně.

4 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den, prosím Vás, je nezaopatřené dítě člověk, který má mrtvého otce a matku na Úřadu práce? Chlapec byl v péči otce, nyní se o něj starají příbuzní. Děkuji za odpověď. Malkovská

    • Dobrý den, paní Malkovská, člověk je takzvané nezaopatřené dítě, pokud teprve dokončuje povinnou školní docházku anebo nejpozději do 26 let věku, ovšem pouze za určitých podmínek (například nemůže pracovat ani studovat kvůli zdravotnímu stavu, případně studuje, eventuálně žádá prostřednictvím Úřadu práce o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti).

  2. Syn ukončil studium, je přihlášený na Úřadu práce. Můžete mi poradit se sirotčím důchodem?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno