Nejbohatší evropský stát se dělí na spolkové země, které mají značnou autonomii. Jednotlivé regiony se proto samostatně rozhodly, kdy budou letos odpočívat. Obchody jsou nejčastěji zavřené v Bavorsku, Bádensku-Württembersku a Sársku. Sledujeme celou spolkovou republiku, aby vás za západními českými hranicemi nepřekvapily tamní státní svátky a prázdniny: Německo 2024.

Mapa spolkových zemí od Baltu po Alpy

Německo na mezinárodní scéně vystupuje jako jednotný stát, který prosazuje liberální zelenou politiku a stmeluje současnou demokratickou Evropu. Ale srovnejme jeho regiony.

Jižané masově slaví den, kdy prý odešla do nebe neposkvrněná Panna Marie. Seveřané raději vzpomínají, jak Martin Luther přibil na kostelní vrata svoji kritiku tehdejší katolické církve a zahájil reformaci. Německo není monolit, a proto se člení na 16 spolkových zemí, které mají vlastní regionální parlamenty, vlády a premiéry.

německé spolkové země, mapa

Oficiální státní svátky – Německo 2024

„Neděle a státem uznané svátky zůstávají zákonem chráněny jako dny pracovního klidu a duchovního povznesení,” stojí v základním spolkovém zákoně. Všechny země letos relaxují 1. ledna, 29. března a 1. dubna, prvního máje, dále 9. a 20. května, 3. října, 25. a 26. prosince. Ale liší se, jakmile dojde na Tři krále, Boží tělo, Augsburský mír, Všechny svaté nebo Den kajících modliteb.

V následující tabulce označíme křížkem státní svátky, které jsou jednotlivými spolkovými zeměmi uznávány v roce 2024.

ZEMĚBádensko-WürttemberskoBavorskoBerlínBraniborskoBrémyDolní SaskoDurynskoHamburkZEMĚHesenskoMeklenbursko-PomořanskoPorýní-FalcSárskoSaskoSasko-AnhaltskoSeverní Porýní-VestfálskoŠlesvicko-Holštýnsko
1.1.XXXXXXXX1.1.XXXXXXXX
6.1.XX6.1.X
8.3.X8.3.X
29.3.XXXXXXXX29.3.XXXXXXXX
1.4.XXXXXXXX1.4.XXXXXXXX
1.5.XXXXXXXX1.5.XXXXXXXX
9.5.XXXXXXXX9.5.XXXXXXXX
20.5.XXXXXXXX20.5.XXXXXXXX
30.5.XX30.5.XXXX
8.8.8.8.
15.8.X15.8.X
20.9.X20.9.
3.10.XXXXXXXX3.10.XXXXXXXX
31.10.XXXXX31.10.XXXX
1.11.XX1.11.XXX
20.11.20.11.X
25.12.XXXXXXXX25.12.XXXXXXXX
26.12.XXXXXXXX26.12.XXXXXXXX

Státní svátky, Německo 2024.

O jaké náboženské a politické události jde

V celém Německu se střídá 18 státních svátků, zatímco v České republice dodržujeme kromě víkendů dalších 14 dnů pracovního klidu. Naše vlast ovšem odpočívá častěji než jakákoli německá spolková země. V sousední republice slaví nejčastěji Bavorsko, které dodržuje 13 náboženských a politických svátků.

 • 1. ledna –⁠ Nový rok
 • 6. ledna –⁠ Tři králové
 • 8. března – Den žen
 • 29. března – Velký Pátek, tryzna za umučeného Ježíše Krista
 • 1. dubna –⁠ Velikonoční pondělí
 • 1. května – Svátek práce,⁠ den dělnických organizací a zaměstnaneckých práv
 • 9. května –⁠ Nanebevstoupení Páně
 • 20. května –⁠ Letnice, na biblické apoštoly sestoupil Duch Svatý
 • 30. května –⁠ Boží tělo, oslava svatého přijímání (eucharistie)
 • 8. srpna –⁠ Augsburský svátek míru, pouze v bavorském městě Augsburg
 • 15. srpna –⁠ Nanebevzetí Panny Marie
 • 20. září – Den dětí
 • 3. října –⁠ Den německé jednoty, neboli výročí opětovného sjednocení v roce 1990
 • 31. října –⁠ Den reformace, na počest morálního teologa Martina Luthera
 • 1. listopadu –⁠ Slavnost Všech svatých
 • 20. listopadu –⁠ Den kajících modliteb
 • 25. prosince –⁠ Vánoce
 • 26. prosince –⁠ Svatého Štěpána

Němci mají ještě takzvané tiché dny, kdy jsou zakázány koncerty, taneční večírky a podobné veselice: Velký Pátek, Den kajících modliteb, Všech svatých nebo Den lidového smutku (vzpomínka na oběti ozbrojených konfliktů). Některé regiony utichají rovněž na Popeleční středu (Bavorsko), Zelený Čtvrtek, Bílou sobotu, Dušičky (2. listopad) a Štědrý večer.

Naši západní sousedé dále dodržují takzvaná vlajková výročí. Sníženými prapory připomínají oběti ozbrojených konfliktů nebo holokaustu (27. ledna). Vyzdviženými vlajkami oslavují lidí, kteří bojovali za dělnická práva (1. května) a budovali mírovou spolupracující Evropu (9. května). Podobně adorují ústavu (23. května), východoněmecké povstání proti komunistické diktatuře (17. června), uprchlíky (20. června), německé povstání proti nacismu (20. července), sjednocení svého státu (3. října) a volby do národního nebo Evropského parlamentu.

Letošní školní prázdniny – Německo 2024

O státních svátcích bývá kratší otevírací doba v obchodech, obce mají připravený kulturní program a mnozí občané vyrážejí na výlety. Podobný režim panuje o školních prázdninách. Děti mají volno, takže jsou na dovolené také jejich rodiče, aby společně relaxovali nebo podnikli nějaké rodinné dobrodružství. Kanceláře se vyprazdňují a dopravní zácpy jsou pravděpodobnější než v běžné všední dny.

I školní harmonogramy ovšem závisejí na jednotlivých spolkových zemích, jak uvidíme v závěrečné tabulce. Uvádíme školní prázdniny v roce 2024, pouze vánoční volno přetéká až do roku 2025.

ZEMĚBádensko-WürttemberskoBavorskoBerlínBraniborskoBrémyDolní SaskoDurynskoHamburkZEMĚHesenskoMeklenbursko-PomořanskoPorýní-FalcSárskoSaskoSasko-AnhaltskoSeverní Porýní-VestfálskoŠlesvicko-Holštýnsko
Zimní12.2. - 16.2.5.2. - 10.2.5.2. - 9.2.1.2. - 2.2.1.2. - 2.2.12.2. - 16.2.2.2.Zimní5.2. - 16.2.12.2. - 16.2.12.2. - 23.2.5.2. - 10.2.
Velikonoční23.3. - 5.4.25.3. - 6.4.25.3. - 5.4.25.3. - 5.4.18.3. - 2.4.18.3. - 28.3.25.3. - 6.4.18.3. - 28.3.Velikonoční25.3. - 13.4.25.3. - 3.4.25.3. - 2.4.25.3. - 5.4.28.3. - 5.4.25.3. - 30.3.25.3. - 6.4.2.4. - 19.4.
Svatodušní21.5. - 31.5.21.5. - 1.6.10.5.10.5, 21.5.10.5., 21.5.10.5.10.5.Svatodušní10.5., 17.5. - 21.5.21.5. - 29.5.,21.5. - 24.5.10.5., 18.5. - 21.5.21.5. - 24.5.21.5.10.5. - 11.5.
Letní25.7. - 7.9.29.7. - 9.9.18.7. - 30.8.18.7. - 31.8.24.6. - 2.8.24.6. - 2.8.20.6. - 31.7.18.7. - 28.8.Letní15.7. - 23.8.22.7. - 31.8.15.7. - 23.8.15.7. - 23.8.20.6. - 2.8.24.6. - 3.8.8.7. - 20.8.22.7. - 31.8.
Podzimní28.10. - 30.10., 31.10.28.10. - 31.10, 20.11.4.10., 21.10. - 02.11.4.10., 21.10. - 2.11.4.10. - 19.10, 1.11.4.10. - 19.10, 1.11.30.9. - 12.10.4.10., 21.10. - 1.11.Podzimní14.10. - 25.10.4.10., 21.10. - 26.10., 1.11.14.10. - 25.10.14.10. - 25.10.7.10. - 19.10.30.9. - 12.10., 1.11.14.10. - 26.10.4.10., 21.10. - 1.11.
Vánoční23.12. - 4.1.23.12. - 3.1.23.12. - 31.12.23.12. - 31.12.23.12. - 4.1.23.12. - 4.1.23.12. - 3.1.20.12. - 3.1.Vánoční23.12. - 10.1.23.12. - 6.1.23.12. - 8.1.23.12. - 3.1.23.12. - 3.1.23.12. - 4.1.23.12. - 6.1.19.12. - 7.1.

Školní prázdniny, Německo 2024.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno