Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Bydlení.

2.36 BYDLENÍ

10. platová třída

1. Posuzování projektů žádostí o podporu v oblasti bydlení, výběr žadatelů a realizace podpory, průběžná realizace a vyhodnocování podpory.

12. platová třída

1. Zpracovávání celostátních analýz úrovně bydlení pro koncepci státní bytové politiky.

2. Příprava metodických opatření pro realizaci celostátních programů na podporu bydlení, stanovení realizačních zásad, podmínek a kritérií.

3. Koordinace státních podpůrných opatření a programů podpory bydlení.

13. platová třída

1. Tvorba celostátních koncepcí jednotlivých oblastí bytové politiky.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování realizace podpory bydlení.

14. platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie celostátní bytové politiky.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce a strategie regionální politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno