Zaměstnanci ve veřejných službách občas spekulují, zda mají právo na vyšší plat. Koneckonců nadřízení mohli udělat chybu a ve hře jsou stokoruny, nebo spíše tisícikoruny měsíčně! Dohady můžeme definitivně rozetnout. Zákon vysvětluje celkem jasně a stručně, komu náleží jaká platová třída. Postačí chvilka četby.

Zákon o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě říká: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy, ve které je podle katalogu prací zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.“ Naše legislativa používá trošku kostrbatý jazyk, ale smyslu sdělení porozumíme lehce.

Správná platová třída je zjistitelná ve 3 krocích:

 1. V zákonném katalogu prací vyhledejte oficiální jméno svého povolání, které máte uvedené v pracovní smlouvě.
 2. Pod oficiálním názvem svého povolání najděte nejtěžší úkony, které vykonáváte podle smlouvy a požadavků nadřízených.
 3. U nejtěžších úkonů, které máte podle smlouvy a požadavků nadřízených vykonávat, je napsaná vaše platová třída.

Úplně vyhráno ale ještě není. Odpovídající třídu a délku svojí praxe musíte zařadit do správné platové tabulky, určené vašemu povolání nebo pracovišti. Všechno spolehlivě objevíte ZDE.

Platová třída není nutně podmíněná vzděláním

Nedostatečné vzdělání kupodivu lze obejít, ačkoli s výhradami a výjimkami. Zmíněný zákon totiž dále říká: „Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl  potřebného vzdělání, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání.“ Teoreticky tedy může významné místo ve veřejné správě zastávat jedinec, který nemá formálně vůbec žádnou školu. V takovém případě sice zůstává platová třída stejná, ale dochází k odečítání praxe, neboli ke snižování platového stupně, což znamená menší finanční ohodnocení.

Ideální tedy je, když vyhovíme kvalifikačnímu předpokladu, uvedenému v následujícím seznamu. Každá platová třída má uvedené odpovídající vzdělání, ovšem někdy není střední škola jako střední škola, a jindy není univerzita jako univerzita. Někteří pracovníci bezpodmínečně potřebují speciální oborové vzdělání: například lékaři, dentisté, farmaceuti, nelékařští zdravotničtí pracovníci, pedagogové a speciální požadavky bývají kladené taky na sociální pracovníky.

1. platová třída: ZŠ
2. platová třída: ZŠ
3. platová třída: SŠ
4.  platová třída: SŠ s výučním listem nebo SŠ
5. platová třída: SŠ s výučním listem
6. platová třída: maturita nebo SŠ s výučním listem
7. platová třída: maturita
8. platová třída: maturita
9. platová třída: VOŠ nebo maturita
10. platová třída: Bc. nebo VOŠ
11. platová třída: Mgr. nebo Bc.
12. platová třída: Mgr. nebo Bc.
13. platová třída: Mgr.
14. platová třída: Mgr.
15. platová třída: Mgr.
16. platová třída: Mgr.

Vysvětlivky zkratek pro uvedené stupně vzdělání: ZŠ – základní nebo základy, SŠ – střední, VOŠ – vyšší odborné, Bc. – vysokoškolské v bakalářském studijním programu, Mgr. – vysokoškolské v magisterském studijním programu

35 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, mám SŠ s VL a 23 let praxe jako jeřábnice. A tarifní třídu 3. Je v pořádku žádat vyšší třídu? Podle tabulek bych měla mít 4. nebo 5. Děkuji za odpověď. J.K.

 2. Dobrý den, příští rok ukončuji studium na lékařské fakultě, obor všeobecné lékařství (tedy titul MUDr.). Hodlám nastoupit do státní správy, a to jako zaměstnanec Krajské hygienické stanice. Z katalogu prací jsem zjistila, že se jedná o kód 2.10.23 – referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví. Nejsem ale schopna vybrat správnou platovou tabulku. Proto se chci zeptat, jaké by mohlo být mé platové zařazení? Je adekvátní 10. třída, kterou mi nabízí? Nemám se svým dosaženým vzděláním nárok na vyšší třídu?
  DĚKUJI za odpověď.

  • Paní Jandová, krajské hygienické stanice jsou formálně správními úřady, takže byste měla dostávat plat podle tabulky, která je pod TÍMTO odkazem zveřejněna jako úplně první (formálně má číslo 4). Základní hrubý měsíční plat v 10. platové třídě a 1. platovém stupni (s minimální praxí) je tam 17 100 Kč.

   Platové třídy záleží pouze na náplni práce (podrobnosti). Abyste postoupila do 11. třídy, musela byste mít na starosti například následující: „Analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí souvisejících s prací, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění a epidemiologie drogových závislostí.“ Do 12. třídy potom patří spíš celostátní koordinace.

   Jiné tabulce byste podléhala, pokud byste byla státní zaměstnankyně podle služebního zákona, tzn. složila byste služební slib – podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem.

   • Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď. Žila jsem v domnění, že úroveň dosaženého vzdělání se bude ve státní správě nějakým způsobem promítat i do výše platu, tedy zařazení do platové třídy. I na základě údaje v článku na této stránce, kterou jsem jen rychle proběhla a zjistila, že desáté platové třídě odpovídá titul Bc.

    Ještě bych se ráda zeptala, jakým způsobem jsou pak finančně ohodnocováni vedoucí pracovníci v tomto odvětví. Tedy konkrétně pokud se jedná o post ředitel, zástupce ředitele a podobně. Opravdu se plat odvíjí pouze od jejich náplně práce, která je posune do vyšší platové třídy?

    Píšete, že k postupu např. do 12. třídy by náplň práce byla v rámci celostátní koordinace. To mi přijde jako maximum, co ředitel KHS může mít ve své kompetenci. Je tedy předurčen k tomu, že na vyšší platovou třídu nemůže dosáhnout? Nebo jsou platy vedoucích pracovníků upravovány nějakými dalšími bonusy?
    Děkuji za Váš čas.
    Jandová

    • Zdravím Vás, paní Jandová. Vedoucí pracovníci jsou odměňováni speciálním příplatkem podle toho, jak vysoko v hierarchii stojí. Podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem. Například takzvaný „1. stupeň řízení: Vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců“ znamená, že dostanete navíc 5 až 30 % nejvyššího platového tarifu ve svojí třídě (to je základní hrubý plat, který byste měla ve svojí platové třídě, kdybyste měla maximální možnou praxi) – takže od Nového roku 5 až 30 % z částky 25 740 Kč, pokud hovoříme o Vaší případné 10. platové třídě.

     Navíc čím výš stojíte, tím víc můžete ovlivňovat svoje osobní ohodnocení (až 50 % z částky 25 740 Kč).

     Hygienici mohou postoupit nejvýš do 15. platové třídy, kam patří: „Tvorba celostátní koncepce zdravotnictví a ochrany a podpory veřejného zdraví.“ Dostatečné vzdělání je brané jako samozřejmost. Naopak nedostatečné vzdělání je postihováno odečtem započitatelných let praxe, takže potom člověku může klesnout platový stupeň (podrobnosti). Na první poslech to zní docela komplikovaně, ale za chvilku v tomhle systému najdete logiku :-).

 3. Dobrý den, 4 měsíce pracuji jako administrativní pracovnice v organizaci o.p.s., která poskytuje asistenční službu seniorům. Před tím jsem pracovala 8 let jako bankovní poradce (z toho 3 roky mateřská), 1 rok jako asistentka regionálního ředitele, 3 měsíce jako skladnice, 1 rok (zaokrouhluji nahoru 10 měsíců) pracovník pro správu OSVČ na OSSZ. A předtím jsem nebyla zaměstnaná, ale byla jsem 3 roky na mateřské.

  Náplň práce v nynější firmě je fakturace, evidence skladu, různě pochůzky, řízení firemního vozu, vybírám peníze za obědy a faktury. Vedu celou agendu a evidenci veškerých podkladů. Podílím se na zařizování dotací, komunikuji s obcemi. Kam byste mne zařadil, prosím? A kolik praxe byste započítal (trošku tady o tom diskutujeme – a názory se různí)? Zahrnujeme jenom léta přímo v oboru, nebo v podobné organizaci? Kolik mi může zaměstnavatel odečítat let, jestli vůbec?

  • Aleno, o.p.s. – obecně prospěšná společnost je nestátní nezisková organizace, která se vůbec nemusí řídit platovými tabulkami. Pokud máte normální pracovní smlouvu (neděláte jenom třeba „na dohodu“), můžete automaticky ze zákona nárokovat pouze takzvanou zaručenou mzdu, podrobnosti najdete ZDE. Například „zajišťování systému financování“ patří do 6. skupiny prací, kde je letos zaručená mzda 18 100 Kč hrubého měsíčně. Vyšší ohodnocení není automaticky vymahatelné na základě Sbírky zákonů, závisí na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele, případně odborové organizace a zaměstnavatele.

 4. Dobrý den, pracuji jako všeobecná sestra s praxí 30 let. Nyní mám platovou třídu 10, stupeň dle praxe. Dodělala jsem si v r. 2010 bakalářské vzdělání. Mám nárok na 11. třídu? Specializaci nemám. Děkuji za odpověď. Jana Strnadová

  • Dobrý den, paní Strnadová. Platová třída nezáleží na vzdělání, ale pouze na nejnáročnější vykonávané práci. Podrobnosti pro zdravotní sestry najdete pod TÍMTO odkazem.

   Do 11. platové třídy například patří: „Poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.“

   S bakalářským vzděláním by Vám ovšem v 11. platové třídě odečetli 2 roky praxe. Bez podobného postihu je tam teprve magistersky vzdělaný člověk.

 5. Dobrý den, může mi vedení odečíst 4 roky praxe s odůvodněním, že mám jenom základní vzdělání? Je pravda, že střední zdravotnickou školu jsem zatím bohužel neukončila maturitou. Proto jsem prozatím chtěla být zařazena na pracovní pozici Ošetřovatel. Podle zákona o nelékařských povoláních k výkonu tohoto povolání postačuje 5 let dálkového studia na zdravotnické škole.

  • Dobrý den, paní Jano, bohužel ano, podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. zaměstnavatel odečítá 4 roky započitatelné praxe zaměstnankyni, která má „jenom“ základní vzdělání a je zařazena do 6., 7., nebo 8. platové třídy (podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem).

   Máte pravdu, že podle zákona č. 96/2004 Sb. stačí ošetřovateli méně než maturita, například „akreditovaný kvalifikační kurz v oboru ošetřovatel“. Nicméně přiřazování platového tarifu probíhá podle jiných právních předpisů a základní vzdělání standardně, při započítání celé praxe, stačí maximálně na 5. platovou třídu. Ovšem i kdybyste kvůli odečtu několika roků měla nižší platový stupeň, díky vyšší platové třídě pravděpodobně dostanete lepší základní hrubý plat (nenašel jsem případ, který by vycházel jinak).

 6. Dobrý den, chtěla bych změnit profesi. Pracuji od roku 2001 nepřetržitě ve zdravotnictví. 9 let jako zdravotní sestra (SOŠ s maturitou), nyní zdravotní laborant (při práci jsem vystudovala denní Bakalářské studium na LF, obor zdravotní laborant + mám atestaci). Ač dělám stále ve zdravotnictví, tak mi uznali jenom 2/3 předešlé profese zdravotní sestry, takže místo abych spadala do 10. tarifní třídy a 9. platového stupně (do 23 let), mám uznán 7. platový stupeň (do 15 let). Nyní bych chtěla jít k městské policii Praha, nejlépe k psovodům či do útulku MPP. Jen nevím, do jakého platového stupně by mě zařadili. Případně o jaké místo bych se mohla ucházet u MPP, abych spadala do vyšší tarifní třídy. Děkuji A.A.

  • Dobrý den, Alice, obávám se, že u psů by Vám zaměstnavatel mohl započítat maximálně 2/3 předchozí pracovní praxe, protože jde o jiný obor – takže taky nemusí uznat ani jediný rok. Zařazení městských policistů najdete zde: na stránce, věnované strážníkům. Nováčci obvykle patří do nejnižší 5. platové třídy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno