Zkontrolujte svoji spotřebu elektrické energie nebo zemního plynu, aby vás nevyděsilo vyúčtování. Počet naměřených kilowatthodin a kubíků vyčtete z elektroměru či plynoměru, který vám byl přidělen distributorem. Ale možná hledáte spíše EAN a EIC – unikátní číslo nebo kód vašeho odběrného místa.

9 milionů odběrných míst

Všichni používáme elektřinu a vytápíme svoje příbytky, přičemž v českých domácnostech jsou nejčastější plynové kotle a kamna. Málokdo má solární panely a tepelné čerpadlo, a proto spoléháme na energetické společnosti. Od libovolného dodavatele kupujete elektřinu nebo plyn, zatímco distributoři zabezpečují elektrické vedení a plynovody. V tuzemské energetice se každoročně protočí stamiliardy Kč – zhruba každá pátá utrácená koruna.

Jenomže starý vícegenerační rodinný dům vyžaduje více elektřiny a tepla než úsporný zateplený byt. Proto má každé odběrné místo přidělený unikátní elektroměr a/nebo plynoměr, který zaznamenává individuální spotřebu v kilowatthodinách (kWh) či kubických metrech (m3), aby bylo vystaveno odpovídající vyúčtování. V České republice registrujeme 9 017 141 samostatných odběratelů: 6 237 626 v elektřině, 2 779 515 v plynu.

Jak probíhá vyúčtování

Distributor každý rok spočítá nebo odhadne vaši spotřebu. Naměřenou hodnotu zadá do informačního systému, který provozuje česká státní společnost OTE. Odtud jdou data k vašemu dodavateli, aby vám vystavil vyúčtování. Přitom není čas na zbytečné formality, informace se redukují na nezbytné minimum. Vaše odběrné místo je označováno jedinečným číslem či kódem, který není dlouhý, ale obsahuje všechny potřebné hodnoty.

Co je EAN? Číslo odběrného místa

Jakožto odběratel elektrické energie mate přidělený takzvaný EAN = anglicky European Article Number = česky Evropské číslo výrobku.

Dohromady jde o 18 znaků, které popořadě rozložíme na části a vysvětlíme. Úvodní trojčíslí 859 označuje Českou republiku. Následující čtyřčíslí 1824 patří společnosti OTE. Další pětičíslí náleží místní distribuční společnosti: EG.D (00100 až 00299), PRE (00300 až 00399), nebo ČEZ (00400 až 00899). Zbylá numera jsou přidělena odběrnému místu.

ČástČíslaVýznam
1.859Česká republika
2.1824OTE a.s.
3.00100 až 00899
00100 až 00299
00300 až 00399
00400 až 00899
Distributor
EG.D (jih ČR)
PRE (Praha)
ČEZ (většina ČR)
4.XXXXXXOdběrné místo

Například EAN 859182400204260229 ukazuje na jih České republiky, kde elektrické vedení spravuje EG.D.

Co je EIC? Kód odběrného místa

Každý odběratel zemního plynu dostal svůj nezaměnitelný EIC = anglicky Energy Identification Code = česky Energetický identifikační kód.

Celkem jde o 16 znaků, které postupně rozebereme a okomentujeme. Úvodní dvojčíslí 27 značí Českou republiku. Obvykle následují písmena ZG = odběrné místo zemního plynu, kde probíhá měření. Následující trojčíslí se vztahuje k odpovědné distribuční společnosti: Pražské plynárenské (100), GasNet (200, 300, 400, 500, 600, 700), nebo EG.D (900). Pokračujeme druhem odběrného místa: nezákaznickým (N), skutečným (Z), nebo virtuálním (V). Zbylá numera náleží konkrétnímu odběrateli.

ČástSymbolyVýznam
1.27Česká republika
2.ZMěřené odběrné místo
3.GPlyn (gas)
4.Trojčíslí
100
200
300
400
500
600
700
900
Distribuční soustava
Praha
Střední Čechy
Západní Čechy
Severní Čechy
Východní Čechy
Jižní Morava
Severní Morava
Jižní Čechy
5.Písmeno
N
Z
V
Druh odběrného místa
Nezákaznické
Skutečné
Virtuální
6.SedmičíslíOdběrné místo
7.PísmenoKontrolní znak

Například EIC 27ZG600Z0453982A odkazuje k obyčejnému jihomoravskému odběrnému místu, které stojí na největším distribučním území GasNet.

EAN a EIC najdete na faktuře

Unikátní symbol svého odběrného místa naleznete ve smlouvě, kterou jste uzavřeli se svým dodavatelem. Tutéž značku objevíte ve svém vyúčtování, v jeho druhé části (B). Dodavatelé uvádějí EAN a EIC i na svých internetových zákaznických portálech, v uživatelském profilu každého klienta.

Pokud se vám uvedené zkratky pletou, poradíme vám pomocnou myšlenkovou konstrukci: Elektřinu vyrábějí tuzemské elektrárny a její cena vzniká transparentně, jako průsečík tržní nabídky a poptávky – také EAN vypadá jednoduše, obsahuje pouhá čísla (anglicky Number, zkrátka N). Zatímco plynárenství závisí na libovůli různých diktátorů, podléhá politice a všelijakým intrikám – a také EIC obsahuje komplikovanější kód (anglicky Code, zkratka C).

Číslo elektroměru či plynoměru

EAN a EIC pravděpodobně nemáte napsané jinde, než ve smlouvě, vyúčtování a zákaznickém účtu. Elektroměry a plynoměry jsou označeny odlišnými jedinečnými čísly, která bývají uvedena jako Number, No, Nr. či N. Toto numero mívá 5 až 9 míst a jeho přesnou podobu se dozvíte ve vyúčtování, opět v jeho druhé části (B).

Takže pokud chcete spárovat svoje EAN/EIC a číslo přiděleného elektroměru/plynoměru, koukněte do svojí poslední faktury za elektřinu/plyn. Následně jednoduše identifikujete správné měřidlo, abyste zkontrolovali naměřenou spotřebu.

Autor úvodní fotografie: Andrea Piacquadio

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno