Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Lesní hospodářství.

2.42 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

12. platová třída

1. Příprava a zpracovávání státní politiky lesního hospodářství v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.

2. Stanovování jednotných celostátních postupů a zásad poskytování nároků a služeb z lesního zákona a finančních příspěvků.

3. Koordinace a metodické usměrňování aplikace lesního zákona na celostátní úrovni.

4. Koordinace, metodické usměrňování a zajištění informační metodické pomoci krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v rámci zákona o lesích.

5. Celostátní metodické usměrňování, koordinace a výkon státní správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

6. Koordinace celostátní inventarizace lesů a zadávání a schvalování oblastních plánů rozvoje lesů.

13. platová třída

1. Tvorba koncepce lesního hospodářství.

2. Tvorba koncepce včelařství včetně tvorby a aktualizace Českého včelařského programu.

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování rybářství, myslivosti a včelařství.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce lesů, myslivosti a rybářství.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno