Jsem osoba samostatně výdělečně činná, neboli OSVČ. Mám normální živnostenské příjmy, a proto po mně zákonodárci nechtějí, abych odváděl daň z přidané hodnoty. Díky tomu nejsem plátce DPH. Faktura, kterou posílám svým zákazníkům, vypadá jednoduše. Tady zveřejňuji její vzor, abych pomohl začínajícím živnostníkům. Vysvětlím vám, co znamená každý fakturační údaj.

Kdo odvádí daň z přidané hodnoty

Český stát požaduje po velkých tuzemských firmách, aby ke svým tržním cenám připočítávaly ještě speciální přirážku. Kupříkladu elektřina kvůli tomu zdražuje o 21%, zatímco pro základní potraviny platí snížená sazba ve výši 12 %. Finanční a celní úřady potom tuto přirážku vybírají jako daň z přidané hodnoty.

Osvobozen je podnikatel, který v posledních 12 kalendářních měsících neměl vyšší obrat než 2 000 000 Kč anebo není registrovaný jako plátce DPH. Některé menší firmy a osoby samostatně výdělečně činné samy dobrovolně podávají přihlášku k registraci – a finanční úřad takovým zájemcům obvykle vyhoví.

Nejsem plátce DPH. Co to znamená?

Podnikám v tuzemsku, ale můj obrat není vyšší než 2 000 000 Kč/rok. Poctivě daním svoje příjmy, odvádím i sociální a zdravotní pojištění. Ale ke svým tržním cenám nemusím, ani nechci připočítávat DPH. Proto jsem se k dani z přidané hodnoty neregistroval.

Nejsem plátce DPH. Co to znamená? Zákazníkům fakturuji jen svoji tržní cenu, k níž nepřipočítávám 21 % ani 12 %. Jsem levnější, než kdybych byl plátcem, a navíc mám více času na práci. Nepodávám totiž daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, ani takzvaná kontrolní hlášení. Tyto formality povinně řeší plátci DPH, kteří však přece jenom mají jistou výhodu. Sami na dani ušetří. Od státu dostávají zpátky peníze, které zaplatili jako DPH.

Kdo je identifikovaná osoba

Speciální skupinu představují podnikatelé, kteří sice nejsou plátci DPH, ale obchodují se zahraničními partnery. Například pokud v České republice vydělávají na internetové reklamě Google Ads a přijímají peníze od irské společnosti Google Ireland Limited, potom se musejí registrovat jako takzvané identifikované osoby. Daňové přiznání k DPH následně podávají pouze za měsíce, kdy takový přeshraniční příjem zaznamenali.

Nejsem plátce DPH – faktura ke stažení

Podnikatel musí vyúčtovat každou finanční částku, kterou dostane od svého zákazníka. Ovšem pokud nejsem plátce DPH, faktura je jednodušší, než kdybych byl registrován k dani z přidané hodnoty. Stačí, když tento doklad očíslujete, uvedete data jeho vystavení a splatnosti, platební pokyny, identifikujete odběratele a dodavatele, popíšete vyúčtovaný výrobek nebo službu, cenu a úřad, kde jste zapsáni do živnostenského rejstříku.

Faktura č.
Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Forma úhrady:
Variabilní symbol:
Číslo bankovního účtu:
OdběratelDodavatel
Jméno:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Jméno:
Adresa:
IČ:
Neplátce DPH
PopisCena
Popis každého výrobku/službyCena každého výrobku/služby
Celkem k úhradě:
Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na ________, Č.j. ________. Vystavil ________.

Vzorová šablona ke stažení zdarma

Vzor, který už 10 let používám při fakturaci, bezplatně stáhnete POD TÍMTO ODKAZEM. Jestli chcete, šablonu libovolně používejte.

Co znamenají jednotlivé fakturační údaje

 • Každá faktura musí být očíslovaná tak, aby bylo jasné, kolikátá je. Osobně používám sedmimístný formát: aktuální kalendářní rok + 3 místa navíc. Takže například první letošní faktura má číslo 2024001, následuje 2024002, 2024003, 2024004 atd.
 • Datum vystavení = kdy jsem fakturu poslal zákazníkovi, například 1. 1. 2024.
 • Datum splatnosti = do kdy chci zaplatit, například 30. 1. 2024.
 • Forma úhrady = v mém případě vždy bankovním převodem.
 • Variabilní symbol může a nemusí být přítomen, osobně používám číslo faktury.
 • Číslo bankovního účtu, na kterém chcete přijmout peníze.
 • Odběratel = oficiální jméno, adresa, IČ a DIČ vašeho zákazníka.
 • Dodavatel = vaše jméno, adresa a IČ. Do posledního řádku píšu Neplátce DPH. Razítko nepoužívám.
 • Popis = specifikace fakturovaných výrobků nebo služeb.
 • Cena = kolik stojí každá fakturovaná služba nebo výrobek.
 • Celkem k úhradě = souhrnná fakturovaná cena.
 • Do patičky píšu, kde a pod jakým číslem jsem zapsán do živnostenského rejstříku. Končím větou Vystavil Petr Woff. Zde moje jméno samozřejmě nahraďte svým.

Jak převedete dokument do formátu PDF

Fakturu vyplňte v textovém procesoru, například v Microsoft Word (.doc), LibreOffice Writer (.odf), OpenOffice (.odf) apod. Dokument následně nahrajte do konvertoru, který vám vytvoří hotovou fakturu ve formátu PDF. Pro konverzi používám bezplatnou webovou stránku ilovepdf.com, ale existují také jiné alternativy. V zabezpečeném dokumentu PDF nelze měnit písmena ani čísla, takže se hodí pro faktury a další oficiální dokumenty.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno