Zhoubné, ale také nezhoubné nádory mají někdy takové následky, že postižený občan dostává od státu pravidelnou pojistnou dávku. Onkologie zaujímá speciální kapitolu ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., kterou sepsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V uvedeném právním předpisu najdeme klasifikaci zhoubných a nezhoubných novotvarů. Posudkový lékař na základě ministerské vyhlášky zhodnotí, o kolik procent klesla pacientova „pracovní schopnost“. Někteří žadatelé následně dostanou invalidní důchod. Prostudujme, co zapříčiňují konkrétní nádorová onemocnění.

Kapitola II. – Onkologie

A – Zhoubné novotvary

Obecné posudkové zásady:

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z funkčního postižení, na kterém se podílí jak nádorová nemoc, tak onkologická terapie. Přitom se hodnotí celkový stav, postižení funkce orgánů nebo tělesných systémů, dlouhodobé nebo trvalé postižení způsobené následkem chemoterapie, radioterapie, hormonoterapie, biologické léčby, postižení po alogenní transplantaci krvetvorných buněk, rozsah zachovaných funkčních schopností (funkční staging dle Světové zdravotnické organizace – SZO) a schopnost vykonávat denní aktivity. Za denní aktivity se považují aktivity podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (dle SZO). Dopad na pracovní schopnost mají nejen funkční postižení následkem maligní choroby, ale také nežádoucí účinky onkologické terapie. Nejčastější dlouhodobé následky onkologických postižení jsou chronická bolest, psychické změny, chronická únava, námahová dušnost, muskuloskeletální změny, narušení funkce končetin, lymfedém, cytopenie, poruchy imunity, krvácivé projevy, neuropatie, rozsah operačního výkonu včetně závažného estetického postižení, poruchy mluvení, přijímání potravy, trávení, močení, defekace a poruchy celkové pohyblivosti. Při posuzování poklesu pracovní schopnosti se na pojištěnce s lokalizovaným nádorem (stadium I, II, III) nahlíží jako na potenciálně vyléčitelné a hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se odvíjí od výsledku léčby, klinického obrazu, rozsahu a tíže funkčního postižení. U diseminovaných nádorů (tj. ve stadiu IV), které lze obecně považovat za zvlášť těžké funkční postižení, může být postižení potenciálně reverzibilní u vyléčitelných nádorů.

PoložkaDruh zdravotního postiženíProcenta
1Novotvary
Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit funkční schopnosti z hlediska kurability, probíhající onkologické léčby ve vztahu k definovanému období a následků nádoru nebo terapie a zaměřit se i na reverzibilní nebo léčbou kontrolované zdravotní problémy.
1aminimální postižení,
stavy asymptomatické, minimální funkční poruchy nebo
stavy po léčbě povrchových kožních a slizničních nádorů (primární lokoregionální léčba), nádory in siru nebo
nádory, které nevyžadují adjuvantní onkologickou léčbu, stavy, kde není třeba onkologické stabilizace nebo
menší operační výkony s minimálním funkčním dopadem, stavy bez omezení výkonu denních aktivit
5-10
1blehké postižení,
stavy v kompletní remisi, zpravidla po 6 měsících po ukončení aktivní onkologické léčby, stabilizované nebo
menší výkony z důvodů zhoubného novotvaru, resekce nebo amputace zvenčí přímo neviditelné, amputace částí, kde je možná protetická náhrada (např. mastektomie, parciální amputační ztráty končetin, resekce částí střeva, hysterektomie, enukleace bulbu oka při dobré funkci jediného oka) nebo
stavy s lehkým funkčním postižením některých orgánů nebo systémů, výkon některých denních aktivit s obtížemi nebo s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků
15-25
1cstředně těžké postižení,
stavy v kompletní remisi, zpravidla po 6 měsících po ukončení aktivní onkologické léčby, stabilizované, kde poruchy mají rozsah do poloviny stupnice úplné poruchy funkčních schopností,
např. stomie, penektomie, kolektomie nebo
enukleace bulbu oka při zhoršeném vizu vidoucího oka nebo
ztráta končetiny v předloktí nebo v bérci nebo
parciální laryngektomie nebo
stabilizace po alogenní transplantaci nebo
stavy během podávání biologické léčby, nežádoucí a dlouhodobé závažné funkční postižení v důsledku dlouhodobé hormonoterapie či biologické léčby,
výkon některých denních aktivit omezen
35-45
1dtěžké postižení,
stavy v kompletní remisi, po ukončení aktivní onkologické léčby, stabilizované, kde poruchy mají rozsah více než polovinu stupnice úplné poruchy funkčních schopností,
např. totální laryngektomie nebo
resekční výkony v oblasti hlavy a krku s mutilujícími následky nebo
ztráta končetiny ve stehně nebo
v paži nebo některé typy diseminovaných nádorů (tj. ve stadiu IV), reverzibilní, vyléčené, po dosažení stabilizace stavu,
výkon některých denních aktivit podstatně omezen
50-65
1ezvlášť těžké postižení,
maligní nádory lokalizované (stadia I, II, III) během onkologické léčby a zpravidla do 6 měsíců po jejím ukončení, pokud trvá kompletní remise, nebo
maligní nádory generalizované (stadium IV),
nádory primárně diseminované, zpravidla do jednoho roku po ukončení onkologické léčby, pokud trvá kompletní remise nebo
stavy s perzistencí či progresí nádoru nebo
stavy do 6 měsíců po ukončení radioterapie na kranium nebo
nefrostomie, kombinace kolostomie či ileostomie nebo urostomie nebo
úplná ztráta dolní končetiny nebo horní končetiny nebo se zcela krátkým pahýlem, elefantiáza končetiny, mutilující růst nádoru nebo
stavy během transplantační léčby (transplantace krvetvorných buněk) a zpravidla do 6 měsíců po jejím ukončení nebo
chronická nemoc štěpu proti hostiteli (GvHD), projevující se jako multiorgánové autoimunitní postižení nebo
těžká cytopenie, těžké poruchy imunity s projevy oportunních infekcí nebo septickými stavy, těžké krvácivé projevy nebo
stavy s poruchami příjmu potravy, inkontinencí, těžké omezení pohyblivosti (funkčně srovnatelné s těžkými parézami končetin) nebo stavy se selháváním některého orgánu či systému,
výkon většiny denních aktivit těžce omezen
70-80

B – Nezhoubné novotvary

Obecné posudkové zásady:

V případech, kdy důsledkem nezhoubného nádoru je snížení nebo ztráta funkce orgánu nebo systému, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle zdravotního postižení neonkologického charakteru, podle rozsahu a postižení funkce příslušného orgánu nebo systému, případných nepříznivých doprovodných projevů, omezení celkové výkonnosti a výkonu denních aktivit.

Více informací naleznete například na adresách onkologiecs.cz a linkos.cz. Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pexels.com

30 KOMENTÁŘE

 1. dobrý den.Jsem rok po operaci plic, zhoubného nádoru.Zazadala jsem si o částečný invalidní důchod,a v Karlových Varech mi ho schválili na 3.stupen.A v Praze mi ho zamítli.Do práce nemohu.Jsem úplně bez financí.A proto žádám znovu.dekuji

 2. dobrý den US 3 roky mám tumor na plicích mám nárok na invalidní důchod od 2020 jsem invalitida 3 stupně děkují

 3. Dobrý den sem po operaci slepého střeva potom mi našli na střevě nádor operovali mně od června marodím chodím na chemoterapii ale těžko se to zvládá sem slabý l slabou imunitu je mí 42 let lékařka mi řekla že po roku mám nárok na důchod co se týče mého zdraví prodělal sem těžký zápal plic i covid se zadušny těžko se mi dýchá mám sprej ventolin mám problém vijit Kopec hned se zadýchám nejde to nevím jestli mám nárok na důchod a vůbec jeslí Budu schopen si najít práci můžete mi aspoň poradit co mně čeká děkuji mockrát vám mrzí mě ta nemoc necekal5sem to i s tou psychikou to dělá svoje.

 4. Dobrý den. Jsem po operaci kavernomu na míše. Po operaci nemám cit v pravé ruce, levé nože, na levé ruce mám 3 prsty bez citu a práva strana hlavy taktéž bez citu. Podala jsem žádost o ID je vůbec nějaká naděje? Dekuji

 5. Dobrý den, od května roku 2021 se léčím s nádorem v prsu. Podstoupila jsem chemoterapie, v lednu operaci a ted mě čeká 32x ozařování. Mám další nález : mikrometaztáze v jedné z lymfatických uzlin se šířením nádorových buněk v tuku za pouzdrem této uzliny, ER 90%, PR 60%, Her negarivní. Mám potíže s nohama – brnění a bolest až po kyčle. Vidění mám občas rozmazené a dvojité. Mám touto nemocí nárok na invalidní důchod ? Je mi 49let.
  Děkuji za odpověď.

 6. Dobrý den, jsem rok po transplantaci jater, mám třetí stupeň důchodu. Měla bych dotaz, zda mi může být odebrán. Jícnové varixy, kůže, dříve operace cyst v prsou, anemie, vysoký tlak, motání hlavy, něco jako návaly, často se zadýchávám. Je mi čtyřicet. Důchod ve 3. stupni beru asi dva roky. Děkuji. Letos mě čeká přezkoumání.

  • Dobrý den, paní Beránková, invalidní důchod 3. stupně Vám může být snížen nebo zcela zrušen, pokud Vaše současné zdravotní potíže významně nesnižují Vaši pracovní schopnost, respektive možnost vydělávat si peníze. Tedy jakmile byste se například rekvalifikovala pro nějaký nový obor (napadá mě nějaká činnost přes počítač), kde byste se následně dokázala sama výborně uživit, stát by potom pravděpodobně už nepovažoval Váš stav za invaliditu 3. stupně.

 7. Jsem 11 let po druhém operaci adenom hypofyzy. Cítím se porad unaveny, myslíte, že mám nárok na invalidní důchod

 8. Dobrý den máme nádor tlustého střeva nejde operovat prý se už nesmí marodit máme využít inv.nebo spředčastný starobní duchod z toho se nedá žít názor co a jak řešit děkuji

 9. Dobrý den chtěla bych se zeptat zda a co mám mám dělat.pred 2 měsíci cca 2 . června 2018 mi zjistily rakovinu prsu …mám tam 2 zhoubné útvary. Začala jsem chemoterapii.20roku jsem pracovala.nyni jsem na UP.mam nárok na invalidní důchod??? Děkuji

 10. Dobrý den, jakou šanci má člověk dostat invalidní důchod, pokud mu CT diagnostikovali nádor na mozku? Často se mu stává, že mu ochrnuje tvář nebo ruka – vždy jsem ho z toho dostala podáním vody s rozpuštěnou jedlou sodou (špička ližčky do sklenky o objemu cca 250 ml). Ale muselo to být co nejdříve, několik minut po tom, co se mu to stalo. Další projevy jsou, že ztuhne a nekomunikuje, ani se nehýbe. Jindy mluví z cesty, nemůže najít slova. Dokonce málem snědl ubrousek, když nebyl schopen rozeznat papír od jídla. Také se mu stává, že je venku a najednou neví kde je, přestane vidět, či vnímat, že vidí. Takové stavy jsou stále častější. Kdyby se mu to stalo v práci, mohlo by to být nebezpečné. Operace je velmi nebezpečná, Doktorka říkala, že je to třeba sledovat. Cestovat do práce a z práce je pro něho, pokud se mu to přihodí, také velmi rizikové. Zatím mu platím zdravotní pojištění a živím ho, ale až budu v důchodu, tak to neutáhnu. Má nárok na invalidní důchod?

 11. Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat dcera měla 2016 nezhoubný nádor na mozku který ji tlačil na oční nerv kde má po vyjmutí nádorů trvale následky. Vidí na to oko špatně,má deprese a úzkosti a má pracovní omezení, chtěla jsem se zeptat zda bychom měli zkusit si vyřídit o částečný invalidní důchod. Děkuji Katka

 12. Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda mám nárok na invalidní důchod. Prodělala jsem karcinom prsu, který mi odebrali,léčba byla chemoterapie a ozařování. Tu jsem dokončila v prosinci 2017. Nastoupila jsem do práce na zkrácený úvazek, ale je to velmi obtížné. Pracuji jako zdravotní sestra u lůžka. Mám omezení ohledně zatěžování ruky a dochází k otokům.
  Děkuji

 13. Dobrý den.Mam dotaz.Jsem po nefrektomii pravé ledviny.Mela jsem zhoubný nádor (Grawitzuv tumor) Momentálně jsem půl roku na nemocenské a léčím se ještě s bederní páteri a chronickým zánětem žaludku.Mam nárok na částečný invalidní důchod když mám dost namáhavou práci.Dekuji .

 14. Dobrý Den.
  Chtěl bych se zeptat na jaký stupeň invalidního důchodu bych mohl mít nárok,když jsem jako novorozenec měl amputovanou pravou nohu kvůli nádoru.Noha je amputovaná cca na půl cesty mezi kolenem a kotníkem.Potom jsem byl 3x na operaci, aby mi zkrátili kost v pahýlu.Kvůli tomu že soustředím zátěž na tu zdravou nohu tak mám i problémy s kolenem které mě při větší zátěži dost bolí. Musím si pravidelně ( záleží také na okolní teplotě a aktuální zátěži) jít usušit vnitřek protézy ve které stojím. A delší jak půl hodinové stání je pro mě očistec. Navíc trochu křivě chodím. Děkuji

 15. Dobrý den, je diagnostikována rakovina, pacient je po operaci a ozařování, nyní propuštěn do domácí léčby s tím, že bude docházet na kontroly (po ozařovaní) k panu doktorovi. Chtěla bych se zeptat, může požádat o invalidní důchod již teď, nebo musí být v pracovní neschopnosti rok, jako u jiných žádostí o důchod? Děkuji za odpověď. Hana

  • Dobrý den, paní Hano, nevím o tom, že by přiznání a výplata jakéhokoli důchodu byla podmíněna roční pracovní neschopností. Invalidita podle našich právních předpisů znamená, že člověku významně poklesla pracovní schopnost, tedy že kvůli dlouhodobým zdravotním problémům nebo v důsledku nehody apod. nemůže plnohodnotně vykonávat profesi, pro kterou měl jinak předpoklady. Přičemž někdy lze závažné, mnohaleté postižení rozpoznat okamžitě, už na počátku.

   Podmínkou pro výplatu invalidního důchodu je obvykle taky předchozí (přiměřená) délka sociálního pojištění, které odvádí každý zaměstnanec s pracovní smlouvou nebo osoba samostatně výdělečně činná. Podrobnou tabulku najdete pod TÍMTO odkazem.

   Odpověď na Vaši otázku: Pacient jistě může požádat o invalidní důchod už nyní, jeho stav vyhodnotí posudkový lékař. V důsledku rakoviny někdy bývá tato pojistná dávka vyplácena.

 16. Dobrý den jsem po částečné operaci prsu teď mě čekají ozarky a potom operace cele dělohy chtěla jsem se zeptat jestli mám potom nárok na částečný důchod

 17. Dobrý den, v roce 2014 mi našli nádor na prsu, absolvovala jsem chemoterapie, operaci a ozařování. Užívám dlouhodobě léky a chodím pravidelně na kontroly. Dále mi před rokem začali léčit štítnou žlázu, která mi vlivem chemoterapie úplně přestala fungovat. Také užívám dlouhodobě léky. Rovněž mám problémy s páteří a opět vlivem chemoterapií bolesti kloubů na nohách, které mi působí velké problémy při delším chození. Mám nárok na invalidní důchod? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Radko, díky za informace. V důsledku nádorového onemocnění jistě lze získat invalidní důchod, záleží ovšem na poklesu pracovní schopnosti. Takže pokud máte kvůli svým zdravotním potížím velký problém najít zaměstnání, úměrné Vašemu vzdělání a praxi, určitě podejte žádost na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) – máte vysokou šanci na úspěch. Pokud jste však navzdory svému postižení tak šikovná, že se normálně plnohodnotně uživíte prací, naději na přiznání invalidního důchodu vidím malou.

 18. Dobry den, pritel je necele dva mesice po transplantaci kostni drene(alogenni transplantaci krvetvornyvh bunek) behem lecby probehla radioterapie,spousta chemoterapie, komplikaci v podobe septickeho soku,nyni po transplantaci byla reakce stepu proti hostiteli tzn.vyrazka po celem tele atd.atd.nyni dojizdime kazdy tyden na kontroly a pred 14dny pri odberu kostni drene bylo uji srst eno,ze je nalez stale pozitivni v procentu ,0,003. Pozadala jsem tedy o invalidni duchod. Pritelovi je 27 diagnostikovan byl ve 26 a s ucnovskym studiem splnuje naroky na duchodlve pojisteni ale jeho vydelek nebyl vyssi jak 10000. Bylo mi receno,ze jeho vyse duchodu by mela byt pouze ta nejnizsi mozna? Jak je toto mozne,kdyz trpi takovluto chorobou a neni sam schopen se uzivit ani jit do prace? Preci s touto castkou neni mozne vyzit. Mohla bych vas poprosit o radu nebo pomoc co delat nebo kam se obratit na pomoc. Dekuji

 19. Dobrý den,pobirám invalidní důchod 3stupně a chtěla jsem se zeptat zda budu mít nárok na invalidní důchod po přeskoumání po jednom roce. Prodělala jsem operaci tlustého střeva pro zhoubny nádor v roce 2015 květen, poté následnou chemoterapii v říjnu chirurgickou operaci dvou metastáz jater.Na jatrech mám stacionárny ložisko 8mm malé k bližšímu určení.V jizve po operaci jater velkou kýlu.Mám velké bolesti páteře na které mám degerativní změny,brnení rukou a bolesti všech kloubů hnavně ramen.Děkuji za odpověď,Marie

 20. Dobrý den, popíšu situaci svého manžela. V roce 2005 onemocněl rakovinou lymfatického systému a jeho invalidní důchod byl vyplácen dle III. stupně. V roce 2008 se rakovina opět vrátila, dále byl zařazen do III. stupně invalidity. Ale potom posudková lékařka změnila invalidní důchod na II. stupeň, což momentálně dělá asi 7 300 Kč, tedy ztrátu téměř 5 tisíc měsíčně. Do třetice měl rakovinu – nádor na ledvině a stále zůstává ve II. stupni invalidity.

  Posudková lékařka vůbec nezohledňuje nové zdravotní potíže. Chtěla bych vědět, zda postupuje správně. Vždyť manžel nepobírá důchod ani zdaleka ve výši letošní minimální mzdy, tedy 11 000 Kč. Můj důchod je vypočítán na 11 600 Kč, což znamená, že nebudeme mít ani základní minimum. Celkem budeme oba dohromady pobírat něco přes 18 000 Kč. Kam se mohu obrátit, aby manžel, na kterém tři rakoviny zanechaly následky, získal zpět III. stupeň invalidity? Děkuji za odpověď.

  P.S.: Při druhém onemocnění lymfatických cest manželovi vyměnili kostní dřeň a podstoupil velice silnou chemoterapii, načež se jeho zdravotní stav hodně zhoršil. Bývá unavený, po nenáročné práci (třeba na zahrádce) věčně, i během dne usíná. Trpí psychicky. Dříve byl veliký pracant, ale teď fyzickou i jakoukoliv jinou práci těžko zvládá. Manžela bolí vše: klouby, záda, bolesti nemůže vydržet, a přesto posudková lékařka nepřizná vyšší, vlastně původní stupeň invalidity.

  • Dobrý den, paní Doležalová, je mi upřímně líto, že Váš pan manžel trpí takovými vleklými a závažnými zdravotními problémy. Je opravdu podivuhodné, že mu posudková lékařka snížila stupeň invalidity, ačkoli podle Vašeho popisu došlo spíše ke zhoršení celkového stavu. Pro podobné situace existuje veřejný ochránce práv, neboli ombudsman. Přezkoumává zdánlivé nebo skutečné chyby, které udělaly státní instituce na úkor občanů. Doporučuji Vám tedy, abyste se obrátila tam, respektive poslala svoji zprávu na e-mailovou adresu: podatelna@ochrance.cz

   Já jsem novinář, takže odborné verdikty lékařů sociálního zabezpečení kontrolovat nemohu, ale přeji Vám hodně zdaru.

 21. Dobrý večer.je mi 27 let.jlecim se s rakovinou prsu už sedm měsíců.castecna operace bez metastáz.Mám za sebou 16 chemoterapii a ještě mě čeká 33 ozařování.zadala jsem o invalidní důchod.pani mi říkala že si myslí že mi ho nedají že žádám brzo a nemám ještě dokončenou léčbu. Myslíte že mi ho zamítnou? Děkuji za odpověď

 22. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda-li mám nárok na alespoň částečný invalidní důchod, když jsem v dětství měla zhoubný nádor na mozku, ale dostala jsem se z toho. Nicméně od té doby mám sníženou imunitu, dvojité vidění, zvonění v uších a také poruchu stability. Dnes je mi 27 let a znovu jsem byla na operaci hlavy – blízko paměťového centra, ale díky bohu to byl jen kavernom. Nicméně jsem stále unavená a taky psychicky na tom nejsem nejlépe. Předem děkuji za odpověď. Markéta Hladká

  • Paní Hladká, pokud jste nádor definitivně překonala, těžko dostanete invalidní důchod kvůli onkologickému onemocnění. Ale jestli Vám snížená imunita, poruchy sluchu, zraku, stability a neduhy psychického rázu brání v plnohodnotném pracovním uplatnění (například jste kvůli tomu odmítaná při pohovorech, nebo nezvládáte stávající zaměstnání apod.), šanci máte. Podmínkou je pokles pracovní schopnosti aspoň o 35 %, což se posuzuje právě podle takových tabulek, jako na této stránce výše. Závazně Vám však odpoví jenom posudkový lékař, respektive místní Okresní správa sociálního zabezpečení, kde můžete podat žádost o invalidní důchod.

 23. Dobrý den, jaký je postup při žádosti o částečný invalidní důchod? Mám nárok v mém případě, když mám několik operací kolen, artrózu, potíže s páteří, výhřez plotének a nyní se léčím na onkologii? V srpnu mi končí pracovní smlouva, víc jak 30 let jsem učitelkou v mateřské škole. Děkuji.

  • Paní Dvořáková, o invalidní důchod zažádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Jejich „posudkový lékař“ Vás potom prohlédne a zhodnotí, nakolik (o kolik procent) došlo k poklesu Vaší „pracovní schopnosti“. Podle toho potom rozhodně, zda dostanete, nebo nedostanete invalidní důchod (1., 2., nebo 3. stupně).

   Především záleží na nejzávažnějším zdravotním postižení, což může být ve Vašem případě onkologické onemocnění. Tady v internetovém fóru ovšem nelze předjímat názor odpovědného doktora. Můžu Vás jenom odkázat na tabulku pro postižení svalové a kosterní soustavy, pokud tedy máte ještě artrózu, problémy s ploténkami atd.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno