„Dlouhodobě bojuji s rakovinou. Bydlím u kamarádky, která se o mě stará, ale takhle nemůžeme žít napořád. Nemám žádný příjem – mohu dostat nějaké peníze od státu?,“ píše Jana v diskusním fóru, věnovaném existenčnímu a životnímu minimu. Podobně svízelnou situaci může ulehčit invalidní důchod, vyplácený zdravotně postiženým lidem, kteří dostatečně dlouho odváděli důchodové pojištění. Hodnotí český právní řád jako dostatečně závažnou kupříkladu právě rakovinu? Samozřejmě ano. Vezměme všechny podmínky popořádku, abychom nakonec prostudovali nemoci pro invalidní důchod.

Nemoci pro invalidní důchod, tabulky OSSZ

Jak dlouho musíte platit důchodové pojištění?

Kdo dosáhl pokročilého věku jako lehkomyslný bohém, aniž odváděl státu „sociální“, v případě vážného zdravotního problému může skončit špatně. I když splní podmínku nemoci pro invalidní důchod, toto pojistné plnění logické nedostane. Ale jinak nemějme strach. Stát respektuje, že občané velmi mladí neměli vůbec čas důchodové pojištění platit.

Věk zdravotně postiženého
 Potřebná doba důchodového pojištění
do 20 let  méně než jeden rok
od 20 let do 22 let  jeden rok
od 22 let do 24 let  dva roky
od 24 let do 26 let  tři roky
od 26 let do 28 let  čtyři roky
nad 28 let  pět roků

Všechny nemoci pro invalidní důchod

Podrobnosti najdeme ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb. Uvidíme, že mezi uznatelné nemoci pro invalidní důchod patří také některé infekce, těžká obezita nebo závažné duševní problémy. Stupeň zdravotního postižení určí procentuálně příslušný orgán sociálního zabezpečení.

Stupně invalidity podle poklesu pracovní schopnosti pojištěnce

 • 1. stupeň invalidity (dříve částečný invalidní důchod) = pokles pracovní schopnosti pojištěnce o 35 % až 49 %
 • 2. stupeň invalidity (dříve částečný invalidní důchod) = pokles pracovní schopnosti pojištěnce o 50 % až 69 %
 • 3. stupeň invalidity (dříve plný invalidní důchod) = pokles pracovní schopnosti pojištěnce nejméně o 70 %

Tabulky na invalidní důchody OSSZ

Pravděpodobný verdikt posudkového lékaře, respektive orgánu sociálního zabezpečení uvedeme v tabulkách, vždycky v závěrečném sloupci „PROCENTA“. (Často hledané tabulky na invalidní důchody OSSZ najdete pod následujícími odkazy.)

Výpočet invalidního důchodu

Jste zdravotně postižení? Splňujete podmínku sociálního pojištění i nemoci pro invalidní důchod? Zbývá podat přihlášku místnímu orgánu sociálního zabezpečení, který vyřídí formality. Nakonec pravděpodobně stanoví částku, kterou budete každý měsíc od státu dostávat, podle zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.). Základem bude 10 % průměrné mzdy + 300 Kč (v roce 2019 tedy 10 % z 32 698 Kč + 300 Kč = po zaokrouhlení 3 270 Kč), ke kterému připočte procentní výměru invalidního důchodu za každý celý rok doby pojištění:

 •     0,5 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu prvního stupně,
 •     0,75 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu druhého stupně,
 •     1,5 % výpočtového základu měsíčně pro invaliditu třetího stupně.

Zkusme sestavit ukázkové příklady: Řekněme, že postižený člověk vydělával celých 10 let přesně 20 000 Kč hrubého měsíčně. Kvůli našemu sociálnímu státu však započteme jenom 15 847 Kč, protože nad takzvanou redukční hranici 14 388 Kč uznáváme jenom 26 % zbývající částky, aby pracovitější občané nepobírali výrazně více, než pomalejší nebo lenivější jedinci. V I. stupni invalidity potom dostáváme důchod 4 063 Kč (15 847 x 0,005 x 10 + 3 270), ve II. stupni 4 459 Kč (15 847 x 0,0075 x 10 + 3 270) a ve III. stupni 5 648 Kč (15 847 x 0,015 x 10 + 3 270).

146 KOMENTÁŘE

  • Dobrý den, Jindro, budu citovat vyhlášku Ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/2009 Sb., kde v pasážích § 2 a § 3 mimo jiného stojí: „Je-li příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce více zdravotních postižení, jednotlivé hodnoty procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanovené pro jednotlivá zdravotní postižení se nesčítají; (…) V případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce je více zdravotních postižení a v důsledku působení těchto zdravotních postižení je pokles pracovní schopnosti pojištěnce větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti určené podle rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů.“

   Osobně tomu rozumím následovně: Když je člověk invalidní například hlavně kvůli ztrátě sleziny, čímž klesá jeho pracovní schopnost o 20 % – ale reálně je postižený ještě víc třeba kvůli anemii, může mu být uznáno až 30 %.

  • Dobrý den, Olgo, na Vaši otázku může odpovědět pouze posudkový lékař, respektive orgán sociálního zabezpečení. Další variantou je teoreticky předčasný starobní důchod, do kterého můžete jít maximálně o 3 roky dříve, než je Váš standardní důchodový věk – více ZDE.

 1. Dobrý den, mám ČID 1. stupně na dechové potíže. Vloni 25.12.2015 jsem podstoupila operaci ilea. Po probuzení z narkózy jsem zjistila, že nemůžu hýbat nohou. Na neurologii mi zjistily parézu lýtkového nervu. Mám nárok na vyšší důchod? Předem děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Heleno, Vašich zdravotních potíží je mi upřímně líto. Přeju Vám, abyste dostala kladnou odpověď od svého lékaře a České správy sociálního zabezpečení.

 2. Dobrý den, rozumím správně, že když jsem nikdy nepracoval, tak mi nebude vypočítaný žádný invalidní důchod? Je mi 43 let. Kdysi jsem pobíral důchod po operaci páteře. Pak mi ho vzali, takže jsem si vydělával různými brigádami na dohodu. Teď jsem zase po operaci páteře, takže zřejmě asi nemá cenu si o důchod žádat. Děkuji.

  • Josefe, v podstatě rozumíte správně. Invalidní důchod není sociální dávka, ale pojistná dávka. Nejdřív si musíte dostatečně dlouho platit pojištění, abyste v případě potřeby („pojistné události“ – vážných zdravotních komplikací) dostal zpátky „pojistné plnění“ (důchod).

  • Drahomíro, tuhle otázku Vám pochopitelně nikdo přes žádné internetové fórum nezodpoví. Musíte o důchod zažádat na „sociálce“ (místní správě sociálního zabezpečení), která rozhodne podle vyšetření u posudkového lékaře.

 3. Dobrý den, jsem již dva roky v neschopnosti a po 3 operacích. Nemocenské dávky mi nejsou vypláceny od letošního června, ale stále jsem v neschopnosti a bez jakéhokoliv příjmu. Bydlím již delší dobu v Praze, ale trvalé bydliště mám na Moravě. Můj zdravotní stav je natolik špatný, že mi lékař doporučil zažádat o částečný invalidní důchod, který mi byl zamítnut.

  Proto jsem podala odvolání a chci se zeptat, jestli si můžu nechat ukončit neschopenku a přihlásit se na pracovní úřad po dobu rozhodnutí odvolání, abych aspoň měla nějaký příjem. Nebo ji nemůžu ukončit po dobu rozhodnutí? Musím z něčeho platit nájem a žít. Žádat o sociální dávky a dávky v nouzi bych mohla, ale musela bych jet na Moravu, kde mám trvalé bydliště, což můj zdravotní stav bohužel nedovoluje. Děkuji za odpověď. Lada

   • Dobrý den, děkuji za odpověď. Zatím mi bohužel žádný lékař (ani ten, co mi vystavil neschopenku) nedokázal říct, jestli mi ji může ukončit, nebo ne. Pořád jen od každého slyším, že mi tím spíš uškodí, když si žádám o důchod. Protože když mi nemocenskou ukončí, bude tam napsáno „schopen práce“! Vůbec netuším, jak se věci mají, proto jsem Vás žádala o radu. Ale bez příjmu opravdu být nemůžu.

    • Dobrý den, Lado, poprosil jsem o vyjádření přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí. A tiskový mluvčí píše, že kdybyste se vrátila do svého bývalého zaměstnání a pracovala „za obvyklých podmínek v plném rozsahu“, bylo by nepravděpodobné, že byste potom dostala invalidní důchod – ten totiž znamená pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost nejméně o 35 %. Takže Váš lékař má pravdu, že by Vám zrušením neschopenky mohl vlastně uškodit. Pokud nemůžete zajet do místa svého trvalého bydliště, doporučuji Vám vytisknout si formuláře (ODSUD) pro žádosti o příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení, a vlastnoručně podepsané doporučeně poslat na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.

     Moje otázka pro MPSV: „Je možné, aby pracovní neschopenka zvýšila pravděpodobnost žadatele o invalidní důchod, že mu bude invalidní důchod přiznán? Předpokládám, že nikoli – že invalida může klidně pracovat a jeho invalidita závisí pouze na dlouhodobé fyzické indispozici. Ale někteří lékaři údajně zrazují svoje pacienty od návratu do práce s tím, že neschopenka zvyšuje šanci na přiznání invalidity.“

     Odpověď Petra Sulka, který vede tiskové oddělení MPSV: „Vymezení dočasné pracovní neschopnosti (DPN) včetně konkrétních důvodů vzniku je uvedeno v zákoně o nemocenském pojištění. Obecně lze říci, že u naprosté většiny dojde k uzdravení nebo takovému zlepšení zdravotního stavu, že ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení pracovní neschopnosti a pojištěnec se může vrátit do zaměstnání. Pouze u cca 2 % je vývoj zdravotního stavu a pracovní schopnosti natolik nepříznivý, že vyústí v uznání některého stupně invalidity. Rovněž údaje OECD uvádějí, že jen cca 1-2 % dočasně práce neschopných se stává invalidními. „Fyzická indispozice“ není důvodem k uznání invalidity. Základním atributem invalidity je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který v důsledku omezení tělesných, duševních nebo smyslových schopností působí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost nejméně o 35 %. Takže vykonává-li pojištěnec i nadále své dosavadní zaměstnání za obvyklých podmínek v plném rozsahu, a přitom vede řízení o invalidní důchod, je nepravděpodobné, že mu bude invalidní důchod přiznán, neboť se u něj pokles pracovní schopnosti objektivně neprojevuje.“

 4. Dobrý den, chtěla bych se zeptat: Jsem v částečném invalidním důchodu (ČID) 2. stupně, beru důchod na ledviny, ale teď jsem už na dialýze. Můžu zažádat 3. stupeň? Děkuji.

  • Leono, zažádat samozřejmě můžete – a zda 3. stupeň skutečně dostanete, rozhodnou odpovědné osoby ve státní správě. Přeju Vám, abyste se uzdravila, nebo aby se Vám aspoň v rámci možností přilepšilo.

 5. Dobrý den, před rokem jsem byla akutně hospitalizovaná kvůli selhání ledvin 5. stupně. Teď jsem na dialýze a čekám na transplantaci. Invalidní stupeň mi byl přiznán na rozdíl od spolupacientů pouze 2. stupně.
  Mám pocit, že jsem byla jinak posuzována (potrestána) pouze z důvodu, že jsem OSVČ. Svůj obchůdek mám 50 km od bydliště a momentálně nejsem schopna tam dojíždět. Udržuje mi ho v provizorním chodu známá, a to až do mého návratu po snad brzké transplantaci, protože se chci vrátit do práce, která mne baví, a také proto, že v mém věku a zdraví mne již nikdo nezaměstná. Má smysl se odvolat? Nebo je to standardní postup? Děkuji za odpověď. Štěpánková

  • Paní Štěpánková, stupeň invalidity záleží na poklesu pracovní schopnosti konkrétního pojištěnce. Teoreticky pokud je někdo třeba vyučený tesař, který celý život „jenom“ lezl po domech a nic jiného neumí, selhání ledvin může zapříčinit totální pokles jeho pracovní schopnosti (takový člověk třeba už potom není schopen vykonávat svoji fyzicky náročnou profesi); pokud jste ale obchodnice, selhání ledvin může znamenat menší pokles pracovní schopnosti (sice máte problémy, ale jak sama píšete, do svého obchůdku se chcete vrátit).

   Nemyslím si tedy, že jste trestána za svoje podnikání. Jde především o konkrétní individuální životní situaci, kterou spoluvytváří také druh profese a míra zdravotního omezení při Vaší práci. Odvolání ovšem nic nestojí a pokud máte pocit, že se stala chyba, zkuste odvolání podat.

 6. Dobrý den, v tabulce na invalidní důchody jsem nenašla bod, do kterého by zapadal můj zdravotní problém, mám vrozenou vadu pes equinovarus oboustranně. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Jano, myslím, že Vaše zdravotní postižení by mohlo být zařazeno do kapitoly XV. (Funkční poruchy, postižení po úrazech, operacích), kde v podkapitole B (Postižení končetin), bodu 12 vidím „Deformity nohy nebo prstů nohy/nohou“; tam například stojí, že pracovní schopnost snižují o 20 až 30 % „výrazné deformity a poruchy nohy/nohou, jednostranné nebo oboustranné, závažné poruchy stereotypu chůze, omezení dosahu chůze i přes kompenzační pomůcky“.

   Anebo připadá v úvahu ještě kapitola XIII. (Postižení svalové a kosterní soustavy), kde v podkapitole B (Osteopatie a chondropatie) najdeme bod 4 (Poruchy růstu se zaměřením na systémová onemocnění skeletu); tam například čtu, že pokles pracovní schopnosti o 60 až 70 % způsobuje „porucha růstu spojena s funkčně významnými deformitami končetin a hrudníku, poruchou pohyblivosti, ventilace a srdeční výkonnosti, s výrazným snížením celkové výkonnosti“.

   Jenom pro úplnost připomínám, že nakonec rozhoduje názor posudkového lékaře. Uvedu 2 teoretické příklady: A/ Profesionální klavírista neumí nic jiného, než hrát na piáno a ztratí jeden článek prstu na ruce; kvůli tomu dojde k prudkému poklesu pracovní schopnosti a přiznání invalidního důchodu bude docela možné. B/ Profesionální zpěvačka při nehodě ztratí obě ruce, ale nadále může zpívat, takže invalidní důchod vůbec dostat nemusí. Vycházím z vyjádření, které jsem dostal od tiskového mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí.

   Jano, doufám, že jsem Vám pomohl. Přeju Vám vše dobré a děkuju za podporu na sociální síti.

   • Dobrý den, chtěla bych vědět – dcera ukončila základní školu a dostala invalidní důchod 1. stupně (na 40 %). Nevíte, kolik to asi bude dělat? Děkuji.

    • Lenko, pokud dcera zatím nechodila do zaměstnání a tedy neplatila důchodové pojištění (což usuzuji vzhledem k tomu, že právě ukončila základní školu), měla by nyní dostávat jenom základní výměru invalidního důchodu: letos 3 210 Kč měsíčně.

 7. Dobrý den, zajímalo by mne, jaká by mohla být výše invalidního důchodu jakéhokoliv stupně, pokud je syn od ukončení školy v roce 2015 veden na úřadě práce a měl jen jedno 14-denní zaměstnání. Děkuji za odpověď.

  • Reno, pokud bychom započítali nulový příjem a například 3 roky důchodového pojištění, vyšel by měsíční invalidní důchod 3 210 Kč. (Aby syn dostal invalidní důchod, musel by mít jednak dostatečně dlouho odváděné důchodové pojištění; v nízkém věku stačí poměrně krátká doba pojištění – vizte článek výše – a podle zákona lze do jisté míry započítat studium na střední nebo vysoké škole, ovšem pouze po ukončení povinné docházky. Problematičtější bývá druhá podmínka, a to zda chronické zdravotní potíže způsobují pokles pracovní schopnosti aspoň o 35 %, což posoudí posudkový lékař a Česká správa sociálního zabezpečení.)

 8. Dobrý den, před 16 lety jsem byla na operaci kolen po úraze, mám od toho úrazu i problémy se zápěstím. Je možno toto hodnotit společně pro invalidní důchod? Byl mi zamítnut z důvodu 20 %, ale je mi to podivné. Jelikož to hodnotili podle kapitoly XIII., oddíl A, 1a, ale myslím, že to spadá pod úrazové a pooperační oddíly. Děkuji za radu.

  • Dobrý den, Lenko, konkrétní zdravotní problém někdy skutečně lze zařadit do více tabulek, respektive kapitol nebo podkapitol. K Vašemu kombinovanému problému s koleny a zápěstím: Podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí (č. 359/2009 Sb.) se jednotlivá zdravotní postižení obvykle nesčítají, o (ne)přiznání invalidního důchodu rozhoduje nejzávažnější hendikep; pouze v krajním případě, když kombinace několika zdravotních postižení hraje významnou roli, lze k poklesu pracovní schopnosti připočítat 10 %.

   Jestli Vám rozumím dobře, posudkový lékař konstatoval, že máte osteoartrózu, což je chronické kloubní onemocnění a upřesnil, že jde o: lehké formy, s lehkým dopadem na funkci kloubů a končetin, pohyblivost a celkovou výkonnost“. Přitom k invalidnímu by teoreticky stačila už kategorie 1b: středně těžké postižení, s funkčně významným postižením dvou a více velkých/nosných kloubů nebo s funkčně významným omezením většiny malých kloubů rukou nebo nohou, zachovány pohybové schopnosti, snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo s využitím kompenzačních mechanismů nebo prostředků“.

   Doporučuji Vám postupně udělat následující:
   1/ Podejte na místní správě sociální zabezpečení odvolání, neboli takzvané námitky. Na konkrétní pobočce by Vám měli poradit, co máte vyplnit. Ideálně napište, proč přesně si myslíte, že došlo k většímu poklesu Vaší pracovní schopnosti, než uvedl posudkový lékař.
   2/ Pokud nepomůžou námitky, požádejte o pomoc veřejného ochránce práv (ombudsmana), první kontakt lze realizovat přes adresu podatelna@ochrance.cz. Ombudsman sice nemůže rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení svévolně zrušit, ale pokud zjistí pochybení, budete mít významné zastání a větší šanci na úspěch.
   3/ Poslední alternativou je správní žaloba ke krajskému soudu. Ale tohle bych osobně zkoušel, jenom pokud bych měl jasné stanovisko jiného lékaře, které jednoznačně potvrzuje můj postoj.

   Lenko, přeju Vám hodně štěstí, v ideálním případě zlepšení zdravotního stavu a smysluplnou, příjemnou a dobře placenou práci, kterou byste bez problémů zvládla.

 9. Dobrý den. Mam Ménièrovu chorobu, která mě hodně omezuje. Skoro pořád se mi motá hlava, píská mi v uších, mám strach, že omdlím. Dodržuji dietu a životosprávu. Rodiče si myslí, že bych měla mít nárok na invalidní důchod. Sluch nijak postižený nemám. Slyším dobře – audio je v pořádku. Je tedy možné žádat o důchod? Děkuji.

  • Eli, o invalidní důchod může požádat úplně kdokoli, a to na Okresní správě sociální zabezpečení – OSSZ (v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení – PSSZ, v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení – MSSZ), podle místa Vašeho trvalého bydliště. Zda Vám bude vyhověno, Vám pochopitelně nedokážu říct.

 10. Dobrý den, jsem po operaci kolene a mám primární gonartrózu oboustrannou. Jsem již 7 měsíců v neschopnosti a stále to není dobré. Noha po delší chůzi otéká, zvětší se o 4 centimetry a dost to bolí. Jelikož mám zaměstnání 12 hodin na nohou a pobíhat okolo mašiny (což tedy těch 12 hodin nezvládnu, neboť to je nápor na nohy), chci se zeptat, zda bych měla nárok na invalidní důchod. Je mi 57 let a za 4 roky jdu do starobního důchodu.

  • Dano, nejsem Váš obvodní, ani posudkový lékař, ale podle popisu odhaduji, že byste podmínku pro invalidní důchod splňovat mohla. Kvůli dlouhodobému zdravotními postižení přece zažíváte pokles pracovní schopnosti. Dočetl jsem se, že gonartróza je jinými slovy „osteoartróza kolenního kloubu“. Ve zvláště vážné formě („těžké postižení pohybových schopností, celkové výkonnosti, některé denní aktivity značně omezeny“ – více ZDE) zapříčiňuje až nejvyšší, 3. stupeň invalidity.

 11. Dobrý den. Po druhé operaci nervus ulnaris mám trvale poškozený loketní nerv. Jedná se o postižení nervové soustavy – kapitola VI., položka 9, nebo postižení svalové a kosterní soustavy – kapitola XIII., oddíl C, příloha 4c? Mám dojem, že se jedná o postižení nervové soustavy. Jaký je Váš názor?
  Děkuji.

  • Dobrý den, Olgo, díky za dotaz, i za podporu na sociální síti. Myslím si, že Vámi zmíněné tabulkové položky nejsou úplně stejné. První (kapitola VI., položka 9) se jmenuje „Postižení periferních nervů, polyradikuloneuritidy, neuropatie“. Druhá (kapitola XIII., oddíl C, příloha 4c) patří pod „Úžinové syndromy, syndrom karpálního tunelu“.

   Jak píše MUDr. Tomáš Vodvářka z Ostravy: „Úžinové syndromy představují skupinu onemocnění periferních nervů, jejímž společným znakem jsou okolnosti a příčiny vzniku poruchy a anatomické umístění. (…) Naprostá většina úžinových syndromů se zpočátku projevuje celou škálou senzitivních příznaků. Pocity mravenčení, brnění, či naopak snížené citlivosti jsou omezeny na určitou anatomickou oblast a objevují se zpočátku záchvatovitě při určité poloze končetiny či při specifické činnosti. (…)“

   Tady opravdu potřebujeme, aby Vás vyšetřil posudkový lékař a zjistil, jestli jde o „úžinový syndrom“, nebo jiné nervové postižení/onemocnění.

 12. Dobrý den, v roce 2012 operace páteře C5-C6, v záři 2016 operace C4-C5 a C6-C7. Diagnóza: Zúženi páteře, mnohočetné postižení páteře, spondylóza, herniace, stenóza. Po operačním výkonu mam obrnu hlasivek a hrtanu. Chci zeptat, zda bych měla nárok na invalidní důchod. Děkuji.

  • Lyubovo, pokud kvůli některé uvedené poruše došlo ke snížení Vaší pracovní schopnosti aspoň o 35 %, potom pravděpodobně můžete dostávat invalidní důchod. Ale obvykle bývá potřeba taky určitá doba důchodového pojištění, v závislosti na věku žadatele. Odpoví Vám místní správa sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ), ve spolupráci se svým posudkovým lékařem. Podle tabulek by Vaše postižení měla stačit, vizte například kapitolu XIII., oddíl E – Dorzopatie a spondylopatie, kde míra poklesu pracovní schopnosti klesá až o 70 %, což by znamenalo invalidní důchod nejvyššího III. stupně.

 13. Dobrý den, kdyby měl manžel invalidní důchod 1. stupně, kolik by si mohl vydělat v práci? Je to nějak omezené? Kdyby vydělával 20 000 Kč, tak by mu důchod vzali? Děkuji za odpověď. Andrea.

  • Andreo, teoreticky vzato, invalida smí pracovat a výdělky nejsou nijak omezeny. Prakticky ale může posudkový lékař dospět k názoru, že když Váš manžel vydělává poměrně dobré peníze, zdravotní postižení není příliš závažné a omezující. Dost asi záleží na souvislosti mezi zdravotním postižením a vykonávanou prací. Například kdybych byl invalida kvůli špatným zádům a přitom dosahoval vynikajících výkonů jako dělník stěhovací firmy, vypadalo by to podezřele.

 14. Dobrý den, má dcera má vzácnou nemoc, prý je jen jediná v republice a nikdo jí nemůže pomoci. Nesmí na slunce ani na chvíli, proto nemůže sehnat práci a ke všemu má skoliózu páteře, po prodělané mozkové encefalitidě i kratší nohu a silně oslabenou levou ruku, nic v ní neunese, přesto jí invalidní důchod ani 1. stupně nedali. Je mi to divné, poradíte?

  • Zdeňko, podle Vašeho popisu vypadá opravdu podivně, že Vaší dceři státní správa sociálního zabezpečení nepřiznala invalidní důchod. V takové situaci jsou jenom 3 možnosti: 1/ odvolání, 2/ stížnost k veřejnému ochránci práv (podatelna@ochrance.cz), 3/ soudní žaloba na stát.

 15. Dobrý den, mám po operaci kolene. Už 7 měsíců koleno bolí, natéká, nejde ohnout ani narovnat (debridement chrupavčitého defektu, chondropatie – gonartróza), chodím pořád o berlích a jsem na neschopence. Myslíte, že je nárok na invalidní důchod? Jinak pracuji jako uklízečka. Děkuji.

  • Miroslavo, invalidní důchod je obvykle vyplácen lidem, kteří si platili důchodové pojištění a nyní zažívají významný pokles pracovní schopnosti kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu. Takže si myslím, že aspoň teoreticky základní podmínku splňujete. Pokles pracovní schopnosti ovšem musí vyčíslit posudkový lékař Okresní správy sociálního zabezpečení, přičemž například osteoartróza kolene může zapříčinit invaliditu I., II. i III. stupně (záleží na závažnosti).

   • Děkuji za odpověď. O invalidní důchod jsem žádala, ale byl mi zamítnut. Nejedná se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Sice mě čeká další operace v lednu 2017, ale mám to zkusit 1 měsíc před ukončením nemocenské. Jsem zvědavá, jak to dopadne.

 16. Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti už 5. měsíc, mám začínající – incip. oboustrannou gonartrózu. V práci 8 h denně stojím, chodím nebo tahám (např. na paletě) těžké zboží, zapírám se tedy nohama. Chtěla bych do práce, ale taky vím, že můj zdravotní stav se rychleji zhorší. Můj lékař mi řekl, že si nemyslí, že by to uznali jako nemoc z povolání a na důchod to taky není. Chtěla bych znát Váš názor a jestli mám zkusit požádat o částečný důchod.

  • Dareno, medicína, potažmo státní správa sociálního zabezpečení není „tvrdá věda“ – ve smyslu, že bychom míru zdravotního postižení mohli změřit pravítkem a jednoznačně vyčíslit. Různí lékaři mohou zastávat odlišné názory. Tím spíše, že jste v pracovní neschopnosti už 5. měsíc a Vaše indispozice snižuje Vaši pracovní schopnost – a právě pokles pracovní schopnosti hodnotí posudkový lékař Okresní správy sociálního zabezpečení, když posuzuje žádosti o invalidní důchod.

   Být Vámi, na OSSZ bych tedy žádost podal. Pokud vím, nic nebudete muset platit, obětujete jenom svůj čas a přinejhorším budete aspoň jistě vědět, na čem jste.

 17. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na invalidní důchod. Jsem silný migrenik, asi 3-krát týdně, léky nepomáhají.

  • Paní Lesniaková, jistou šanci máte, protože migréna figuruje v seznamu uznatelných nemocí, v kapitole Poruchy nervové soustavy. Ale abyste dostala aspoň invalidní důchod I. stupně, muselo by se jednat o nejtěžší záchvaty: „forma s těžkým průběhem, dlouhotrvající záchvaty se silně vyjádřenými průvodními jevy, pauzy mezi záchvaty jen několik dní, status migrenosus, některé denní aktivity omezeny při záchvatu a mezi záchvaty vykonávány s obtížemi“

 18. Dobrý den, je mi 35 let, měla jsem rozsáhlejší infarkt. Jsem na mateřské a bojím se, co bude dál. Chtěla jsem se zeptat – může se na to dostat důchod?

  • Kateřino, ano, invalidní důchod lze za určitých podmínek přiznat například i po prodělaném infarktu myokardu. Míra poklesu pracovní schopnosti se hodnotí podle intenzity subjektivních potíží, zátěžového EKG atd. Podrobnosti ZDE.

 19. Dobrý den. Havíř vyřazený na nejvyšší stupeň expozice v roku 1996. Dnes mi bylo zjištěno na nemocích z povolání, že mám zapřené plíce z uhelného prachu. Chodím pravidelně co dva roky na kontrolu. Mám nárok na invalidní důvod? Pobírám ještě rentu na ruce.

 20. Prosím Vás, na levé oko jsem prakticky slepá – 19 D, pravé oko – 5 D. Vidím stále hůř: čáry, tečky, i tzv. střípky jako z rozbitého skla, začíná se to projevovat na výkonnosti v práci. Na oční chodím pravidelně, podle lékaře to prý už lepší nebude. V oboru pracuji již 30 let a nic jiného neumím, nechci s ostudou odejít. Mám nárok na ID, i když nemám pracovní neschopnost?

  • Katko, jelikož invalidní důchod záleží na poklesu pracovní schopnosti, dlouhodobá neschopenka by logicky mohla „pomoci“, abyste tuto pojistnou peněžní dávku dostávala. Ale i pokud do zaměstnání normálně chodíte, žádost o ID si (na Okresní správě sociálního zabezpečení) podejte, ať takříkajíc víte, na čem jste. V tabulkách uznatelných zdravotních postižení jsou například poruchy zorného pole, nebo slabozrakost obou očí – v obou případech lze dosáhnout invalidity III. stupně. Ztráta vizu jednoho oka se závažnější poruchou druhého oka stačí maximálně na II. stupeň. Podrobnosti pod TÍMTO odkazem.

 21. Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda posudkový lékař může zaměnit při posuzování invalidity pojmy středně těžké funkční postižení a těžké postižení (stenózy, abscesy, píštěle) dle ošetřujícího lékaře. Trpím Crohnovou chorobou, jsem po dvojité anastomóze s následnou ileostomií, květen 2016. Pracuji na částečný úvazek 20 hodin, dle posudkáře plný úvazek. Přiznal mi první stupeň invalidity a vypadá to, že mohu být ráda za jeho laskavost. Je možné se nějak bránit?
  Děkuji za odpověď. Lenka

  • Lenko, obecně vzato, i posudkový lékař může udělat chybu. Veřejný ochránce práv píše: „Proti rozhodnutí o důchodu můžete do 30 dnů ode dne jeho oznámení (doručení) podat námitky. Námitky se podávají u ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení), lze je podat též na okresní správě sociálního zabezpečení.“ Vzor námitky připravený Ligou vozíčkářů stáhnete pod TÍMTO odkazem.

 22. Dobrý den. Nenašla jsem v zákoníku práce, možná jsem špatně hledala, ale myslím, že žena nemůže tahat ručně (na ručním paletovém vozíku) paletu vážící 300 – 400 kg – a ještě do mírného kopečku. A pokud to dělá, a následně se i kvůli tomu vyskytnou zdravotní problémy, můžeme hovořit o ohrožení nemocí z povolání?

  Nemoc z povolání by možná uznali, kdybych měla 3. stupeň, co se týče mého zdravotního stavu, ale ten nemám. Co když mi závodní lékař napíše, že kvůli mému zdravotnímu stavu svou práci dál vykonávat nemůžu, ale neuzná ohrožení nemocí z povolání a já nebudu souhlasit? Kam se potom obrátit? Děkuji za odpověď.

  • Dareno, díky za trpělivost, problematiku nemocí z povolání jsem doposud neznal. Takže jsem prošel související právní předpisy a svoje zjištění popsal několika články, na které odkážu.

   Především, ohrožení nemocí z povolání nehodnotí závodní lékař (ten pravděpodobně hájí spíše zájmy zaměstnavatele, než Vaše), ale specializované zdravotnické zařízení a krajská hygienická stanice – podrobnosti ZDE. Tyto instituce posoudí, zda na Vašem pracovišti mohlo dojít a došlo ke vzniku Vašeho zdravotního problému.

   Dále, Váš úraz nebo choroba musí být v oficiálním seznamu nemocí z povolání. Ve Vašem případě zřejmě půjde o kapitolu, kde hrají roli fyzikální faktory (zvlášť jsou rozebírány chemikálie, dýchací potíže, kožní, přenosné, parazitární a další problémy).

   Takže doporučuji, abyste zašla za svým obvodním lékařem a požádala jej, ať Vás pošle za specialistou na pracovní lékařství. Ten posoudí, zda došlo k ohrožení a vzniku nemoci z povolání. Pokud ano, zaměstnavatel Vám bude muset vyplácet tolik peněz, abyste měla stejný příjem, jako když jste byla ještě zdravá. (Na této stránce rozebíráme podmínky pro invalidní důchod, vyplácený státem, o který byste případně žádala na okresní správě sociálního zabezpečení).

 23. Je možné získat částečný invalidní důchod při diabetu 1. stupně a vysokém tlaku? Má lékařka se mne od začátku snaží přesvědčit o tom (prý mne to nijak neomezuje), že nikoli. Mám diabetes prvního typu již 4 roky.

  • Pane Němče, invalidní důchod alespoň I. stupně připadá v úvahu, pokud diabetes znamená: „středně těžké funkční postižení, s několika diabetickými komplikacemi lehčího až středního stupně (cévní, oční, neurologické), zachována schopnost zvládat běžné zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi, podle rozsahu postižení.“ Takové případy bývají hodnoceny jako pokles pracovní schopnosti o 30 až 45 %, přičemž na invaliditu „potřebujete“ aspoň 35 %. Podrobnosti pod TÍMTO odkazem.

 24. Dobrý den, bylo mně řečeno, že pacient s těžkými depresemi nově nemusí být nutně hospitalizován, ale postačující i ambulantní léčba na „odborném pracovišti“ (u psychiatra). Totéž potvrdili dva lidé z mého okolí. Jedné známé ženě byl bez hospitalizace přiznaný invalidní důchod III. stupně právě na deprese: pokles pracovní schopnosti o 60 % + 10 % za polymorbiditu (apnoe, diabetes II, nadváha BMI 42, artróza IV, spondylartróza). Dobrá zpráva.

 25. Dobrý den. Již delší dobu (v posledních 2 letech) trpím na záchvaty průjmů a silnými křečemi. Na gastroenterologii mně byl zjištěn dolichokolon, dále dolichosigma a dystopie céka. Uvedené obtíže jsou prý vrozené a omezují mě při výkonu práce, čímž přicházím o peníze. Mám nárok na nějaký invalidní důchod? Předem děkuji za odpověď. Horák

  • Dobrý den, pane Horáku, v tabulkách pro postižení trávicí soustavy Vámi jmenované diagnózy pod uvedenými termíny bohužel nemohu najít.

   Ale to ještě nemusí znamenat, že Vaši eventuální žádost o invalidní důchod Okresní správa sociálního zabezpečení zamítne. Vycházíme totiž z vyhlášky č. 359/2009 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí, kde mimo jiného stojí: „Pokud zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, není uvedeno v příloze, stanoví se procentní míra poklesu pracovní schopnosti podle takového zdravotního postižení uvedeného v příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.“

   Rozhodující je tudíž významný pokles pracovní schopnosti, zaviněný dlouhodobě špatným zdravotním stavem. Podle Vašeho popisu tedy jednu podmínku pravděpodobně splňujete, druhou podmínkou je délka sociálního pojištění (vizte výše ve článku).

 26. Dobrý den, od roku 2012 mám invalidní důchod 1. stupně po operaci výhřezu plotýnky (BFSS). Nyní jsem 2 měsíce po další operaci toho samého místa, tentokrát byl ovšem výhřez plotýnky doprava. Byla jsem na kontrole a mám problémy s druhou nohou, zatím nesmím ani na rehabilitace. Můžu žádat o zvýšení invalidního důchodu? Jde to i zpětně? Má to cenu? Rok jsem se trápila, než došlo k operaci a teď znovu. Můj lékař mě nepodpořil, prý mám být ráda za to, co mám. Děkuji za jakoukoliv reakci.

  • Paní Dagmar, o vyšší invalidní důchod můžete samozřejmě požádat kdykoli, jako každý občan ČR. Ale Váš lékař má spíše pravdu než já, který Vaše postižení prakticky neznám, a především nemám žádné zdravotnické vzdělání. Nicméně Česká správa sociálního zabezpečení na svém webu uvádí, že invalidní důchod lze přiznat i zpětně, od doby vzniku nároku, takže předpokládám, že rovněž stupeň invalidity by při splnění zákonných podmínek šlo zvýšit zpětně.

 27. Dobrý den, je mi 53 let, mám osteochondrózu krční páteře C5, C6 a BPPV pravého ucha. Měla bych nárok na invalidní důchod?

  • Paní Víchová, osteochondrózu ani benigní paroxysmální polohové vertigo (BPPV) bohužel nevidím mezi nemocemi, které jsou běžně hodnocené při žádosti o invalidní důchod. Ale přesto pacient trpící těmito problémy teoreticky může dávku dostávat. Rozhodující je, zda a nakolik Vás osteochondróza a BPPV omezuje v ekonomické – výdělečné aktivitě, což by musel ohodnotit odpovědný lékař a potom úředník.

 28. Dobrý den, jsem 7 měsíců na neschopence. Mám revmatologickou artritidu, otékají mi ruce, nohy, mám bolesti ramen a kolen. Pracuji jako prodavačka v masně, takže v chladu, tahám těžké bedny s masem, ale bolesti už mně nedovolily pokračovat. Mám šanci na invalidní důchod? Děkuji.

  • Paní Hano, podmínku pro invalidní důchod byste mohla splňovat – vždyť jste kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu evidentně přišla o pracovní uplatnění. Přeji Vám uzdravení, anebo aspoň dostatečné sociální zabezpečení.

 29. Dobrý den, mám fibromyalgii, artrózu, revma, vysoký krevní tlak, lupénku a psoriatickou artropatii. Mám nárok na invalidní důchod?

  • Vlasto, nemohu vyloučit, že nárok na invalidní důchod máte. Jak píšete, trpíte například lupénkou a zvlášť těžké postižení kůže někdy způsobuje pokles pracovní schopnosti o 70 %, což znamená nejvyšší stupeň invalidity. Ale jistě chápete, že Vám nemůže stoprocentně odpovědět laik přes internet, bude nutné vyšetření u posudkového lékaře a rozhodne Česká správa sociálního zabezpečení.

 30. Dobrý den, druhý rok se léčím na boreliózu, chlamydie, mykoplazmu, dále mi byl v krevních testech objevený cytomegalovirus a Epstein-Barrové virus (EBV). Rok jsem byla na neschopence a poté Úřad práce. Jsem osoba zdravotně znevýhodněná. Pracovala jsem v masně. Bohužel mě ale MUDr. informovala, že trpím infekčním onemocněním, a tudíž pro mě práce v tomto odvětví není možná.

  • Paní Bartošová, pokud Vám samotná lékařka řekla, že kvůli dlouhodobým zdravotním potížím klesá Vaše pracovní uplatnění – a dokonce nemůžete vykonávat svoje dřívější zaměstnání, je šance na invalidní důchod vysoká. Například cytomegalovirus patří mezi neuroinfekce, které mohou způsobovat pokles pracovní schopnosti až o 80 %, což znamená až III. stupeň invalidity.

 31. Dobrý den. Mám nárok na invalidní důchod, když mám koxartrózu, spondylartrózu, bolesti páteře a kyčlí? Děkuji. Marie

  • Marie, kvůli bolestem určitě navštivte svého lékaře, abyste měla jistotu, že nejde o něco vážnějšího. Jinak ale například zdeformovaná páteř může podle oficiálních tabulek znamenat pokles pracovní schopnosti až o 70 %, a tedy invaliditu až nejvyššího stupně. (Popisuji obecná fakta, Vasi konkrétní situaci pochopitelně – bohužel nedokážu posoudit.)

 32. Dobrý den, je možné ukončit pracovní neschopnost i v případě, že invalidní důchod nezvednou na druhý stupeň a stále probíhá léčení? Děkuji za odpověď.

  • Lenko, ano, za jistých podmínek lze ukončit pracovní neschopnost, ačkoli stále ještě probíhá léčení. Podrobnosti najdeme v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, především v § 59. Dočasnou pracovní neschopnost lze například ukončit, jakmile uplyne 180 dnů a ošetřující lékař sezná, že pacient může vzhledem ke svému stabilizovanému zdravotnímu stavu hledat lehčí zaměstnání přes Úřad práce (pokud nejste třeba voják z povolání).

 33. Dobrý den. Od loňského roku (30.5.2016) jsem v neschopnosti, která nadále trvá. Vloni jsem podstoupila 7 měsíční artroskopii kolene, kde mi sešívali oba menisky. Koleno se pomalinku rehabilitovalo, ale po nějakém měsíci se mi bolest opět vrátila zpátky – a navíc podstoupím za 14 dní ASKP kolene + exstirpace Bakerovy cysty. Dále mám podstoupit operaci štítné žlázy, kde mám uzlíky na obou lalocích, které se musí odstranit. Artritida 2. stupně + revma + páteř posunutá o 7 mm. Nyní jsem navíc i nezaměstnaná, protože mi nebyla prodloužena pracovní smlouva kvůli dlouhodobé nemoci. Mám nárok na částečný důchod? Děkuji vám za odpověď. S pozdravem Lenka, 51 let

  • Lenko, sama píšete: „Nyní jsem navíc i nezaměstnaná, protože mi nebyla prodloužena pracovní smlouva kvůli dlouhodobé nemoci.“ Právě proto lidé dostávají invalidní důchod, takže určitě podejte žádost na OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ).

 34. Dobrý den, asi osm let mě drží plotýnky (infuze, obstřik pod CT, epidurální obstřiky atd.), zjistily mi boreliózu, trpím na nízký tlak, nedávno synovektomie debridement, volně vlající zbytky vazu, výhledově viskosuplementace obou zápěstí pro futuro. Chtěla jsem se zeptat, jestli bych měla na něco nárok. Děkuji.

 35. Dobrý den. Mám 2x infarkt. EFLK 40 %, dyskineze s malým aneurysmatickým vyklenutím, 3x zánět povrchových žil, CMP bez následků, hypertenzi, cholesteromii, křečové žíly, gonarthrosis I. sin., páteř omezena v rotacích (1/4). Pracovala jsem jako prodavačka, uklízečka. Mam nárok na invalidní důchod 3. stupně? Děkuji.

  • Dobrý den, paní Musilová, díky za důvěru, i za podrobný popis. Asi chápete, že nelze s definitivní platností odpovědět takhle na dálku, laicky a neformálně. Ale pro představu, jaké zdravotní stavy bývají hodnoceny jako III. stupeň invalidity: nejvyšší stádium křečových žil s těžkým omezením končetin; nebo taky srdeční vada, která způsobuje obtíže, i když člověk zůstává úplně v klidu; dále rovněž neschopnost jakékoli zátěže při chronickém srdečním selhání apod.

 36. Dobrý den, 20 let mám chronickou pankreatitidu. Od loňského roku se můj stav zhoršil natolik, že jsem zhubl 20 kilogramů a našli mi cystu na hlavě. Jsem neustále unavený. Mám nárok na invalidní důchod?

 37. Dobrý den, mám částečný invalidní důchod 1. stupně kvůli kolenu, které se nezlepší. Navíc jsem po operaci hypofýzy, kterou nemohli lékaři celou odstranit. Užívám Hydrocortisony, které mám do konce života. Dávkování mám podle toho, jakou činnost budu dělat. Jinak jsem hrozně unavená. Ráda bych věděla, zda bych měla nárok na plný invalidní důchod. Děkuji Vám za odpověď.

  • Paní Hrubá, mezi invalidními důchody 1. (nejnižšího) a 3. (takzvaně plného) stupně je poměrně velký zdravotní sestup. Oproti původnímu poklesu pracovní schopnosti o 35 až 49 % byste musela klesnout aspoň na 70 %. Ale pokud jste dlouhodobě a možná nevratně „hrozně unavená“, doporučuji podat na České správě sociálního zabezpečení (OSSZ / PSSZ / MSSZ podle místa bydliště) žádost o přezkoumání. Věřte, že kdyby záleželo pouze na mě, vyhověl bych Vám. Přeji hodně zdaru.

  • Moniko, při alespoň středně těžkém postižení štítné žlázy (některé denní aktivity vykonávány s obtížemi), nebo středně těžké duševní poruše (zřetelný odklon od normy při výkonu některých aktivit a rolí) je možné, že máte nárok na invalidní důchod. Jde však o hraniční případy, kdy záleží na každém procentu poklesu pracovní schopnosti, takže rozhodne vyšetření posudkovým lékařem.

 38. Dobrý den, jsem zdravotní sestra a můj obvodní lékař myslí, že bych měla požádat o invalidní důchod. Zajímá mě Váš názor. Pro autoimunitní onemocnění mi byla odstraněna štítná žláza. Dále mám oční vadu, tupozrakost, strabismus, astigmatismus; brýle se 4 dioptriemi, přesto vidím velmi špatně za šera a za tmy, na dálku i na blízko. Na očním mi řekli, že můj zrak lepší nebude. Již rok neúspěšně léčím svoji epikondilitidu dominantní ruky. Nyní mi diagnostikovali sklerodermii, zatím s mírnými projevy. Poslední dva roky trpím těžkými únavovými stavy, někdy téměř kolabuji. Jsem značně omezena v pracovním i soukromém životě. Proto jsem musela zrušit noční směny a nezvládám pracovat na plný úvazek. Děkuji za Váš názor. Hanka

  • Hano, důvěřujte svému lékaři a požádejte o invalidní důchod. Vaše diagnózy, ale především zrušené noční směny a vynucené zkrácení úvazku jsou velmi pádným argumentem. Státní správa vyplácí invalidní důchod právě kvůli omezené pracovní schopnosti, pokud vyplývá z dlouhodobých zdravotních problémů.

 39. Dobrý den. Prosím o Vaše vyjádření k nálezu na magnetické rezonanci, zda bych měla nárok na alespoň částečný invalidní důchod.

  Dominuje nález v segmentu L3\4 s výraznou osteochondrózou disku, s reaktivními lemy typu Modic I, asymetrickým posunem obratle L3 laterálně doprava a ventrálně při levém okraji, který způsobuje zřetelnější deformaci. Mírná sekundární spinální stenóza, počínající degenerace disků L1\2, L4-S1, podstatnější deformace epidurálních prostor v dalších segmentech nezjištěna.

  Moje poslední zaměstnání je sanitářka na operačním sále. Takže překládání lidí po operacích na denním pořádku. Neurolog zakázal zvedání těžkých břemen a práci ve vynucených polohách. Již devátým měsícem marodím. Děkuji za odpověď. Markéta

  • Markéto, podle mého laického názoru bude rozhodující, zda v případě dlouhodobě přetrvávajících problémů dokážete najít stejně dobré pracovní uplatnění na jiné pozici, eventuálně v úplně jiném oboru, kde Vás zdravotní postižení nebude omezovat. Příklady: Jako sanitářka navždy skončíte, načež A/ nenajdete jiné zaměstnání, takže dostanete invalidní důchod, nebo B/ prorazíte třeba jako obchodní zástupkyně, vyděláte více peněz než doposud a invalidní důchod Vám zamítnou.

   Ale být Vámi, podám na „sociálce“ žádost o invalidní důchod již nyní, abyste znala verdikt posudkového lékaře a úřadu. Třeba opravdu získáte další finanční příjem formou pojistného plnění (na základě předchozích sociálních odvodů a nynější indispozice).

 40. Dobrý den, manželka (53 let) má invalidní důchod 1. stupně na bederní páteř, nově trpí také sklerodermií a artrózou kolene. Byla zaměstnaná jako uklízečka, ale protože práci nezvládala, musela dát výpověď ze zdravotních důvodů a přihlásit se na Úřadu práce. Myslíte, že by mohla mít nárok na vyšší stupeň invalidity? Odpovídající zaměstnání vzhledem ke svému zdravotnímu stavu asi nenajde. Každý lékař, ke kterému přijde, vyhrožuje invalidním vozíkem, takže jsme bezradní.

  • Dobrý den, Milane, pokud Vaše manželka trpí novými zdravotními potížemi (oproti stavu, kdy byla posledně u posudkového lékaře kvůli invalidnímu důchodu), a proto ztratila zaměstnání, určitě požádejte o zvýšení stupně.

   Doktorské promluvy o vozíku bych nebral jako vyhrožování, ale jako důkaz poctivosti – lékaři Vám nejspíš upřímně sdělují všechny možnosti dalšího vývoje, včetně pesimistických, abyste znali celou pravdu o současné situaci. Přeji Vám i Vaší paní manželce hodě zdaru.

 41. Dobrý den. Dnes mi přišel posudek o invaliditě: Byl mi odebrán důchod 1. stupně. Popíšu předchozí vývoj a poprosím o radu, jak mám nyní postupovat.

  V roce 1999 mi byl přiznán částečný invalidní důchod 1. stupně a v roce 2000 byl navýšen na 2. stupeň. Tento rok jsem požádala o změnu na 3. stupeň, nejsem schopna vykonávat práci. Byla jsem na posudkové kontrole a tam mi bylo sděleno, že mám s bídou nárok na první stupeň.

  Moje zdravotní problémy se nezměnily, naopak zhoršily. Podala jsem odvolání do Českých Budějovic a tam se mi odměnili úplným odebráním důchodu. Chci se zeptat, jak mám postupovat, aby mi důchod navrátili. Děkuji.

  • Dobrý den, paní Chamrová, pokud nepomůže další odvolání, máme v České republice veřejného ochránce práv (ombudsmana), který „kontroluje“ chování státní správy vůči občanům a případně upozorňuje na bezpráví, diskriminaci apod. Podrobnosti a kontakt na současnou ombudsmanku najdete pod TÍMTO odkazem.

 42. Dobrý den. Momentálně jsem v pracovní neschopnosti, podpůrčí doba končí příští měsíc a jsem zdravotně znevýhodněná (OZZ). Svoje dosavadní zaměstnání vykonávat nemůžu, pracovní poměr bude ukončen.

  Před týdnem jsem byla na pracovním lékařství, aby posoudili, zda došlo k ohrožení nemocí z povolání. Zajímá mne, pokud bych dostala kladnou odpověď, zda mám nárok na nějaké odškodnění od odpovědného zaměstnavatele, pro kterého však už nepracuji. A také zpětně? Děkuji za odpověď.

  • Dareno, odškodnění nebo rentu musí zaměstnavatel vyplácet, pokud Váš zdravotní problém vznikl při svědomitém plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti; daná nemoc zároveň musí být obsažena ve speciálních seznamech, které najdete pod TÍMTO odkazem. Takže abych jasně odpověděl, za uvedených podmínek byste mohla požadovat kompenzaci také zpětně, ale pozor, podle některých interpretací dochází po 2 letech k promlčení Vašeho případného nároku (různí právníci – různé výklady práva).

 43. Dobrý den, jsem po revizi břicha. Měla jsem nádor vaječníku. Budu končit chemoterapii (6 dávek). Pracuji v kabelovně (výroba kabelových svazků). Marodím půl roku a nedokážu si představit, že budu opět stát 8 hodin denně. Jsem unavená. Mám nárok na invalidní důchod? Je mně 52 roků, dělám od 17 let.

  • Dobrý den, paní Libuše, podle Vašeho komentáře jsem přesvědčen, že máte velkou šanci na úřední potvrzení invalidity. V případě zvlášť těžkého onkologického onemocnění bývá důsledkem nejvyšší, III. stupeň důchodu. Podejte, prosím, žádost na nejbližší Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ).

 44. Dobrý den. Jsem 4 roky po klíšťové encefalitidě. Lékař mi řekl, že bych nedostala ani částečný invalidní důchod. Mám brát B-komplex a zvyknout si. Užívám taky Rivotril (na noc, je návykový) a Secatoxin na cévy. Trpím bolestmi hlavy a únavou. Navíc se přidala cukrovka a rozpadají se mi nervové vlásečnice; údajně jde o neléčitelný problém.

  Pracuji v nepřetržitém provozu, abych uživila syny a po 4 hodinách jsem vyřízená. Doma uvařit a pomoci dětem s učením, je někdy nad moje úsilí. Takže přežívám. 90 leté babičky jsou čipernější než já. A se svou nervozitou a bolestí, kterou nelze ničím zmírnit, bych tady raději nebyla. Samozřejmě vím, že bych mohla dopadnout hůř. Ale vláda má pomáhat nemocným lidem, nikoli jedincům, kteří potíže pouze předstírají.

  • Dobrý den, paní Vendy, je mi upřímně líto, že procházíte těžkým životním obdobím a ze všeho nejvíce Vám přeji, abyste se uzdravila. Taky však upozorňuji, že o přiznání, nebo nepřiznání invalidního důchodu rozhoduje specializovaný lékař, spadající pod Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), kde kdokoli může požádat o pravidelnou peněžní dávku.

   Podle mých zkušeností uspějí skoro vždycky jenom lidé, kteří splňují logické a rozumné podmínky. A pokud svoji práci kvůli zdravotním problémům nezvládáte, základní charakteristiku invalidity (tedy významný pokles pracovní schopnosti) možná splňujete. Rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení, respektive její okresní pobočka (OSSZ) a tamní lékař.

 45. Dobrý den, zajímá mě souvislost mezi cukrovkou a invalidním důchodem. Musím brát inzulín, nebo i prášky? Děkuji.

  • Lenko, diabetes patří mezi Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek. Rozlišení mezi inzulínem a tabletami tam nevidím. Ale obecně, při přiznávání invalidního důchodu hraje hlavní roli pokles pracovní schopnosti, způsobený právě dlouhodobými zdravotními problémy a vyčíslený specializovaným posudkovým lékařem.

 46. Dobrý den, trpím Crohnovou chorobou. Jsem 5 let po operaci, ale o důchod jsem žádala teprve před 3 lety, jelikož jsem nevěděla, že mám nárok. Dostala jsem 1. stupeň, avšak pouze na rok, protože potom se můj stav stabilizoval. Podávala jsem odvolání, bez úspěchu. Paní neměla tabulky. Od letošního května opět marodím, kvůli stejnému problému, jelikož Crohnova nemoc probíhá chronicky a není léčitelná. V práci jsem měla jisté úlevy, ale pouze po dobu oficiálně uznané invalidity. Mohu znovu požádat o invalidní důchod? Děkuji. Nováková.

  • Dobrý den, paní Nováková, určitě můžete o invalidní důchod požádat znovu – na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ). Zdravotní stav každého člověka se průběžně mění, problémy se mohou zmírňovat a potom naopak zhoršovat, takže by nedávalo smysl, aby jedno úřední rozhodnutí bylo definitivní, neodvolatelně účinné až do smrti žadatele. Přeji Vám, aby Vám bylo lépe a pokud lékaři opravdu nenajdou efektivní léčebnou metodu, aby Vám „aspoň“ pomohl stát, respektive solidární český daňový poplatník, formou důchodu – ostatně sama pracujete, takže máte pojistnou dávku vlastně předplacenou.

 47. Dobrý den, již osm měsíců marodím s páteří. Na krční mám vyhřezlé plotýnky a zúžený páteřní kanálek. Dole v bederce mám také vyhřezlou plotýnku, vše do 4 milimetrů, ale s velmi problematickými důsledky: Neustále mi tuhne páteř a následně taky další – níže položené části těla, až po nohu. Operace prý nutná není, výsledky jsou všechny v normě. Denně však cítím bolesti, kapačky ani rehabilitace nezabírají, mají jenom chvilkový efekt. Neuroložka mi řekla, abych požádala o invalidní důchod. Myslíte, že mám šanci, když sice trpím stálými bolestmi, ale dle nálezu jsem v normě? Děkuji. Jana

  • Dobrý den, Jano, určitě dejte na radu neuroložky. Chápu, že asi nemůžete moc cestovat, ale zkuste se nějak dopravit na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) a požádejte tam o invalidní důchod. S sebou vezměte občanský průkaz, doklady o předchozím studiu (i nedokončeném), případně rodné listy dětí (pokud jste byla na mateřské a rodičovské dovolené) a potvrzení zaměstnavatele o vyplacených náhradách (při nemoci z povolání). Přeji Vám brzké uzdravení, anebo úspěch při jednání na úřadě.

 48. Dobrý den, mám II. stupeň invalidity kvůli astmatu, přibyly ještě psychické problémy, trpím sociální fobií a depresemi, mám glaukom a problémy se štítnou žlázou. V červnu jsem požádala o zvýšení na III. stupeň, což bylo po přezkumu zamítnuto. Nyní trpím navíc ještě anginou pectoris, na kterou již měsíc užívám léky. Za jak dlouho můžu znovu požádat o zvýšení, a mám šanci na úspěch? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Iveto, o zvýšení invalidního důchodu můžete požádat ihned potom, co nabylo účinnosti předchozí rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ať už zamítavé, anebo kladné).

   Uvedu extrémní příklad: Profesionálního kytaristu brní prsty, a proto požádá o invalidní důchod, ale dostane zamítavé stanovisko. Krátce poté má strašnou automobilovou nehodu, lékaři musejí amputovat jednu ruku. Zdravotní stav žadatele se tedy radikálně změnil, přestože uplynula jenom krátká doba od posledního řízení o přiznání invalidity. Bývalý kytarista, který nedokáže dál hrát na kytaru s jednou rukou, tedy logicky může okamžitě požádat o invalidní důchod znovu.

 49. Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli mám nárok na alespoň I. stupeň invalidního důchodu. Diagnóza: vertebrogenní algický syndrom, Th/L páteře, při funkčních svalových dysbalancích, zřetězení poruchy do ramenních pletenců, chronické lumbago, dehydratace L4/5, lehká cirkulární protruze, coxarthrosis I. – II. stupně, oboustranně femoroacetabulární impingement (FAI) typu Pincer. Dále jsem po operacích: carcinoma in situ a kvůli srůstům, po fraktuře páteře Th 11, 12, L 1, 2. Děkuji.

  • Dobrý den, Martino, například Vámi jmenovaný coxarthrosis je vlastně artróza kyčelního kloubu, která však obvykle stačí na invalidní důchod teprve při těžkém postižení (nestačí lehká, a většinou ani střední forma – podrobnosti uvidíte v oficiální posudkové tabulce ZDE).

   Takhle bych mohl pokračovat položku po položce. Ve výsledku však stejně rozhodne posudkový lékař, pověřený Českou správou sociálního zabezpečení, kde musíte podat žádost, pokud o invalidní důchod stojíte. A pozor, samotná zdravotní diagnóza nestačí, ani kdyby byla extrémně špatná. Lékař zhodnotí především pokles Vaší pracovní schopnosti, jinými slovy znevýhodnění na pracovním trhu kvůli dlouhodobým fyzickým nebo psychickým problémům (například trvalou ztrátu zaměstnání, pro které máte kvalifikaci, právě kvůli artróze apod.).

   Přeji Vám v ideálním případě uzdravení, anebo aspoň invalidní důchod.

   • Dobrý den. Moc děkuji za odpověď. Přidal se mi další problém: Mám diagnostikovaný chronický únavový syndrom a polymyalgii a polyartralgii. + Epstein-Barrové virus (EBV), který způsobuje zvýšenou únavu, chronickou bolest svalů a kloubů. Prosím Vás ještě jednou o posouzení, zda mám nějakou šanci na 1. stupeň invalidního důchodu.

    Jsem vystudovaná zdravotní sestra s maturitou, ale bez registrace. Domnívám se, že bych tuto práci nemohla vykonávat vzhledem k výše uvedenému. V současné době pracuji jako údržba obce – sekání, hrabání a jiná, fyzicky náročná práce venku. Už rok se léčím, ale stav se nelepší, naopak se přidávají další a další komplikace. Děkuji předem za Váš čas, věnovaný mému problému a za brzkou odpověď. Martina

 50. Dobrý den, mám těžké astma. Trpím velkou dušností a pomalu nikam nedojdu, několikrát ročně prodělám zánět průdušek. Navíc jsem po náročné operaci kvůli skolióze páteře, kterou mám celou sešroubovanou, a proto napadám na levou nohu. Taky mě bolí levá ploténka. Mám nárok na invalidní důchod III. stupně? Děkuji.

  • Dobrý den, paní Recmannová, kvůli těžkému astmatu lze získat invalidní důchod III. stupně. Na základě Vašich slov předpokládám, že máte šanci, takže Vám doporučuji, abyste podala žádost na nejbližší Okresní správě sociálního zabezpečení. A upřímně Vám přeji, ať je Vám lépe.

 51. Hezký den. Prosila bych o radu: Mám uznaný invalidní důchod 1. stupně. Nyní mi OSSZ ukončila neschopenku, protože pokud mám důchod na záda, tak údajně nemohu být dlouhodobě v neschopnosti. Bohužel, přestože jsem byla nyní doma, bolesti se začaly stupňovat. Proto jsem požádala OSSZ o přezkum, zdali nemám nárok na 2. stupeň invalidity

  Pokud mohu, napíši výsledky z Magnetické rezonance: osteochondrózy C5-6 a C6-7, chronický nález. Dorsální osteofytární valy přesahující 2 – 3 mm, nejvíce přesahující v C6-7 levostranně paramediálně až foraminálně doleva. Osteofyty kryjí protruze, jinak samostatná hernie není přítomná. Lehký útlak přední stěny míchy, která jinak bez myelopatie. Ostatní disky bez patologického nálezu. Obratlová těla bez komprese a bez ložiska. C mícha a horní Th po Th3 je bez ložiska. Následně jsem byla poslána ještě na rentgen celé páteře.

  Mohl byste mi poradit, na koho se obrátit, aby přezkoumal dodané materiály kvůli stupni invalidity? Posudkový lékař mi nejdříve první žádost o 1. stupeň zamítl a teprve na odvolání stanovil 40 bodů, takže mu nedůvěřuji. Samozřejmě užívám léky a chodím do ambulance. Děkuji moc za Váš čas a odpověď. S pozdravem Eva Jeřábková

  • Taky Vám přeji hezký den, paní Jeřábková. Váš zdravotní stav vzhledem ke stupni invalidity může nezávazně přezkoumat jakýkoli jiný než posudkový doktor medicíny, nejlépe pokud se specializuje na opěrnou soustavu. Ale aby takové hodnocení bylo závazné, musel by soud uznat, že se posudkový lékař mýlí, zatímco Vámi preferovaný lékař má pravdu. Což je, i vzhledem k odbornosti celé otázky, obtížně dosažitelné. Proto Vám doporučuji počkat, jak OSSZ přezkoumá Váš nárok na invalidní důchod a případně zase využít odvolání. Není vyloučeno, že tentokrát proběhne vše hladce a bude Vám ihned uznán 2. nebo 3. stupeň. Přeji Vám v ideálním případě uzdravení, nebo „aspoň“ adekvátní podporu od společnosti, respektive státu.

 52. Dobrý den, jsem třetím rokem doma bez práce. Tedy vlastně jsem zaměstnaná jako pěstoun. Mám zdravotní potíže se zády. Mám vyhřezlé ploténky, dále výrůstky na páteři, degenerativní změny. Na neurologii doporučeno cvičení a v ataku klidový režim, na operaci je moc brzo. Cvičím čtyřikrát týdně, platím si fyzioterapeuta. I přesto bolesti bederní páteře, lýtka, umrtvení či brnění nohy, někdy problém jít na velkou. Měla bych nárok na invalidní důchod?

  • Dobrý den, Pavlíno. Invalidita je člověku přiznána, pokud významně poklesne jeho „pracovní schopnost“, což hodnotí Okresní správa sociální zabezpečení (OSSZ), respektive její posudkový lékař. Pokud jste pěstounka a dostáváte pěstounské dávky, jste vlastně od státu placená za péči o děti nebo mládež. V takovém případě by podle posudkového lékaře Vaše „pracovní schopnost“ výrazně klesla, zřejmě jenom kdybyste kvůli zdravotním problémům nemohla svoje svěřence plnohodnotně vychovávat. Potom by však možná hrozilo, že by Vám děti byly odebrány (raději domýšlím situaci do nejhorších možných důsledků, abychom eventuálně nebyli šokovaní). Bohužel tedy fyzický stav sám o sobě nehraje rozhodující roli, proto Vám přeji hlavně uzdravení a mrzí mě, že jsem Vás asi nepotěšil (ale nechci, ani nemůžu Vám lhát).

 53. Dobrý den, můžu požádat o invalidní důchod, když mám skoliózu a nemocné ledviny (obě dvě a jednu mi chtějí vyndat)? Děkuji předem za odpověď.

  • Dobrý den, Světlano, požádat o invalidní důchod jistě smíte. Kvůli skolióze, i nemocným ledvinám může být přiznán nejvyšší, III. stupeň invalidity. Ale abyste dostávala důchod, pravděpodobně musíte mít odvedené určité sociální pojištění (například ze zaměstnanecké mzdy, potřebná výše záleží na Vašem věku) a zdravotní postižení Vám musí znatelně bránit ve výkonu Vaší výdělečné profese. Přeji Vám vše dobré.

 54. Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti od 3.10.2016, kdy jsem měl pracovní úraz. Řízl jsem se sklem, přičemž došlo k úplnému přerušení nervu v dlani pravé ruky, a byla těžce poškozena motorika palce. Měsíc po úraze jsem podstoupil operaci, při které byl nerv sešit. Již třikrát jsem podstoupil EMG, naposledy v září, ale výsledky vyšly stejné jako před operací.

  ČSSZ mi prodloužilo nemocenské dávky o tři měsíce, tedy do půlky ledna 2018. Momentálně ruka zůstává ve stavu, kdy sešité místo bolí a před měsícem jsem podstoupil operaci jizvy kvůli pnutí a půl palce mám necitlivý. Navíc nedokážu palec odtáhnout od ukazováku do plného natažení.

  Pracuji 20 let jako foukač skla, pracuji s téměř miniaturními věcmi, což však po úrazu není nadále představitelné. Mám v lednu ukončit neschopenku a zkusit pracovat, anebo zažádat o částečný invalidní důchod? Můžu vůbec žádat o důchod po ukončení nemocenské? Děkuji moc za odpověď.

  • Dobrý den, pane Jiří, podle mého názoru a Vašeho popisu byste měl dostat invalidní důchod. Podmínky (sociální pojištění, placené z předchozích výdělků, například srážkami ze mzdy + dlouhodobý výrazný pokles pracovní schopnosti) přitom v principu nezávisejí na neschopence, respektive nemocenské dovolené, jejím trvání nebo ukončení. Proto Vám doporučuji, abyste na místní Okresní správě sociálního zabezpečení požádal o důchod co nejdříve. I když bych Vám nejraději popřál uzdravení!

 55. Dobrý den, jsem po operaci bederní páteře L5/S1 s kořenovým útlakem nervu, mám ochablou nohu, svalové křeče atd. Pracuji fyzicky, nemocenskou již vyčerpala (380 dní), nyní jsem na Úřadu práce, po Novém roce nastupuji jako dělnice. Posudková lékařka mi nedala invalidní důchod, jen omezení (osoba zdravotně znevýhodněná – OZZ). Chtěla bych se odvolat proti rozhodnutí. Měla bych však šanci, abych dostala aspoň 1. stupeň? Předem děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Heleno, pokud trpíte těžkými zdravotními potížemi a cítíte, že proto budete mít v zaměstnání problémy, určitě se odvolejte. Šance na úspěch je sice výrazně nižší než 100 %, protože posudkoví lékaři obvykle nemají žádný důvod k zaujatosti a první žádosti zamítají (nebo potvrzují) kvůli objektivní diagnóze, ale tentokrát paní doktorka mohla udělat chybu a třeba na podruhé získáte aspoň invaliditu 1. stupně. Přeji Vám hodně zdaru, ideálně uzdravení, anebo „aspoň“ důchod.

 56. Dobrý večer, mám invalidní důchod prvního stupně. Důvod: následek operace hlavy kvůli poruše odtoku mozkomíšního moku. Trpím ale i několika dalšími potížemi: s levou novou, kvůli které mám porušenou rovnováhu; dále od narození rozštěp páteře; jsem po 2 operacích zad, mohou manipulovat s věcmi, ale těžší břemena příliš nezvládám, i kvůli zmíněné nestabilitě.

  Zajímá mě, zda mám nárok na plný invalidní důchod. Protože jakmile při pracovním pohovoru zmíním svoje záda, moje šance prudce klesají :-(. (Kvůli nepravidelné a občas zamotané chůzi jsem byl taky na jednom pracovišti obviněný z opilosti.) Proto jsem nyní nezaměstnaný a ve velmi těžké životní situaci, a tak zvažuji i tuhle možnost. Ovšem nevím, zdali bych uspěl.

  Na ortopedii teprve půjdu, zase po dlouhé době, jelikož mám poškozený kotník, který však nikdo nechce operovat, dokonce ani ve Fakultní nemocnici na chirurgii. Zákrok by prý mohl, ale nemusel dopadnout dobře, takže bych potom mohl pociťovat ještě větší bolesti než teď.

  Přivítal bych jakoukoli radu. Předem děkuji.

  • Dobrý den, Václave, jestli jste přesvědčen, že Vaše pracovní schopnost ještě více poklesla (z 35 až 49 %, které jsou požadované v I. stupni, třeba až na nejvyšší míru, tedy na 70 % nebo více), požádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení o zvýšení invalidního důchodu. A kdyby posudkový lékař vydal zamítavé stanovisko, odvolejte se. Potom bude skoro jisté, zdali máte nárok na plný invalidní důchod III. stupně. Protože posudkoví lékaři jsou špičkoví odborníci, navíc na vysoké morální úrovni. Sice se mohou mýlit (jako každý člověk), ale nemají důvod lhát nebo podvádět, takže jejich názor můžeme brát jako pravdivý (ačkoli stoprocentně jisté není v lidském světě nic). Přeji Vám především hodně zdraví a taky vnitřní – duševní a psychické síly, empatického a přátelského zaměstnavatele i kolegy!

 57. Dobrý den, jsem po operaci krční páteře, kde jsem měla rozpadlé meziobratlové ploténky. Stále mě brní levá ruka a nohy. Obvodní lékařka mě poslala, abych požádala o částečný invalidní důchod, který mi ale nebyl přiznán a byla mi ukončena neschopnost pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Do toho mi zjistili boreliózu a docházím k psycholožce (na sezení) a musím užívat léky. Nevím, proč mi invalidní důchod 1. stupně nebyl přiznán. Od neurologa mám zprávu, kde je napsáno, že doporučuje zkrácený úvazek. Ale kdo mi bude doplácet zbytek výdělku, když mi byl invalidní důchod zamítnut? Měla jsem 30 %, chybělo 5 %. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Milo, doporučení Vašeho neurologa, abyste pracovala jenom na zkrácený úvazek, je opravdu cenné. Podle tohoto odborníka totiž evidentně došlo k poklesu Vaší pracovní schopnosti a pokud má pravdu, velmi pravděpodobně splňujete podmínku pro invalidní důchod. (Ještě je vyžadováno několik odpracovaných let, během kterých bylo odváděno sociální pojištění). Takže Vám doporučuji, abyste se proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení odvolala. Poslední instancí, když nepočítám soudy, je potom veřejný ochránce práv – ombudsman.

   Také se ovšem stává, že nemoc nebo jiný zdravotní problémy vznikl kvůli zaměstnání, tedy jako pracovní úraz apod. V takovém případě doplácí předchozí výdělek právě (bývalý) zaměstnavatel, respektive jeho pojišťovna. Podrobnosti o nemocech z povolání najdete pod TÍMTO odkazem, stejně jako odkazy na poskytovatele pracovního lékařství, kteří posuzují jednotlivé případy.

   A každopádně Vám přeji, ať současné potíže co nejdříve odezní!

   • Dobrý večer, ještě jeden dotaz: Stále nemám vyléčenou boreliózu, která byla zanedbána mojí lékařkou (v roce 2016 mě řádně nevyšetřila, ani neodebrala krev, což učinila až koncem roku 2017, kdy byla nemoc prokázána). Dodnes trpím bolestmi svalů, tlakem v oku, brněním v nohou a často bývám unavená. Paní revmatoložka minulý týden volala do laboratoře, kde potvrdili, že borelióza stále přetrvává, tudíž mi nasadila troje další antibiotika. Po 7 měsících jsem opět na nemocenské. Mohu v tomto stavu žádat o částečný invalidní důchod, nebo ne? Mockrát děkuji za odpověď.

    • Milo, lymeská borrelióza patří mezi nemoci, kvůli kterým lze přiznat invalidní důchod, vizte kapitolu o infekcích. Pokles pracovní schopnosti v tomto případě může dosahovat až 80 %, což by znamenalo nejvyšší, III. stupeň invalidity. Takže pokud cítíte, že Vaše postižení bude dlouhodobé, o důchod požádejte (snad, navzdory zdravotním potížím, dojdete na Okresní správu sociálního zabezpečení).

 58. Dobrý den, mám nárok na invalidní důchod? Diagnóza: onemocnění krčních meziobratlových plotének s radikulopatií, astma bronchiale a už 4 roky se léčím na psychiatrii (středně těžké deprese, užívám antidepresiva na astma, 2x denně miflonid a ventolin na záda, kapačky, injekce, opichy, co mi zrovna kdo napíše). Děkuji.

  • Dobrý den, Ivano, už jenom samotné astma může být důvodem k přiznání nejvyššího, III. stupně invalidity. Nějakou podporu lze získat i kvůli výhřezu plotének nebo depresím. Vždycky ale záleží na individuálním poklesu pracovní schopnosti, což musí osobně posoudit odpovědný lékař. Proto Vám doporučuji navštívit Okresní správu sociálního zabezpečení a přeji, ať se Vám zdraví zlepší.

 59. Dobrý den, od narození trpím něčím, co se jmenuje: Adrenogenitální syndrom se solnou poruchou.
  Každý mi říká, že mám nárok aspoň na první stupeň invalidního důchodu. Bohužel ale nemohu nikde najít, jestli bych tuto dávku mohla opravdu získat, nebo bych se jenom zesměšnila :-(. Konkrétní potíže: špatná imunita, zdravotní problémy, kortikoidy, samozřejmě Prednison apod. Prosím o radu.
  Děkuji.

  • Dobrý den, Michalo, ani já nemohu v „tabulkách invalidity“ najít syndrom a poruchu, které zmiňujete. Jistě tam však jsou poruchy imunity nebo „účinky dlouhodobé kortikoidní terapie“. A každopádně: Nemějte obavu, že byste se zesměšnila. Jste člověk, občanka České republiky a nemáte menší hodnotu než třeba já nebo kdokoli jiný. Skoro všichni lékaři jsou slušní a soucitní profesionálové a kdybyste náhodou natrefila na nějakou výjimku, není chyba ve Vás, nýbrž na opačné straně. Doporučuji Vám, abyste požádala o invalidní důchod na Okresní správě sociálního zabezpečení a především Vám přeji, aby se Váš stav všestranně zlepšil.

 60. Dobrý den, před cca 15 lety mi byl diagnostikovaný Alportův syndrom, tedy onemocnění ledvin. S touto diagnózou jsem byl schopný ještě několik let normálně pracovat. Již 10 let mám invalidní důchod II. stupně. Nyní ledvinám začaly pomáhat v čištění krve játra, která ale při své práci produkují i vedlejší produkt: tuk, v poměrně velké míře. Neví si se mnou rady ani lipidová poradna USA Brno, která se na poruchy lipidů specializuje.

  O vysokém riziku infarktu nebo mrtvice ani nemusím dlouze psát. Již druhý rok se snažím o přiznání III. stupně a stále se nedaří. V práci nesmím dlouho stát, ani dlouho sedět a hlavně nesmím prochladnout, takže ani práce vrátného nebo nočního hlídače prostě nepřipadá v úvahu, protože poslední takovýto pokus jsem odnesl „pouze zápalem plic“. Chci se jen zeptat, jestli má smysl, abych se proti rozhodnutí posudkového lékaře odvolal?

  • Dobrý den, Michale, budu stručný, abych neplýtval Vaším časem – a protože jsem přesvědčený, že má smysl, abyste se odvolal proti rozhodnutí posudkového lékaře. V tabulkách sice Alportův syndrom nevidím, ale z logiky našich právních předpisů podle mého názoru vyplývá, že naprostá ztráta pracovní schopnosti = III. stupeň invalidity.

 61. Pěkný den! 5 let jsem byla zaměstnaná. Nyní jeden rok pracuji na IČO, přitom každý měsíc platím sociální a zdravotní pojištění. Kdyby se mi, nedej bože, něco stalo, mám nárok na invalidní důchod? A počítal by se mi ze 6 let, anebo jenom z doby, kdy pracuji na IČO? Předem Vám děkuji za odpověď. S pozdravem Lenka

  • Dobrý den, Lenko, při výpočtu invalidního důchodu započítáváme roky, kdy jste platila (respektive kdy za Vás zaměstnavatel platil) důchodové pojištění, které bývá součástí sociálního pojištění (do kterého patří taky nemocenské a takzvaná podpora zaměstnanosti).

   Takže ve Vašem případě zahrneme kromě 1 roku podnikání taky předchozích 5 let, pokud jste tehdy měla uzavřenou například pracovní smlouvu. Ale nemohli bychom započítat dobu, kdy byste pracovala kupříkladu pouze „na dohodu“, na velmi krátký úvazek, díky kterému byste nemusela platit sociální pojištění, pokud byste nebyla pojištěnkou dobrovolně.

   Po 6 letech, v případě nemoci nebo úrazu a výrazného poklesu pracovní schopnosti, splňuje podmínky pro přiznání invalidního důchodu skoro každý.

 62. Dobrý den, jsem po operaci karpálního tunelu a nemůžu vykonávat bývalou práci. Ocitla jsem se na pracovním úřadě, mám přiznané trvalé omezení. Chci se zeptat, zda mám nárok na částečný invalidní důchod. Vhodná práce pro mě není. Děkuji předem za jakoukoli radu. Marcela

  • Dobrý den, paní Marcelo, je mi líto, že kvůli zdravotním potížím nebo operaci nemůžete nadále vykonávat svoje bývalé povolání, a jiné pracovní nabídky nedostáváte. Aspoň Vám však mohu odpovědět, že podle mého mínění máte velkou šanci na invalidní důchod. Tato pojistná dávka existuje právě proto, aby pomáhala lidem ve Vaší životní situaci. Takže Vám doporučuji: Navštivte Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ – vyplácí například i nemocenskou, mateřskou, důchody), tam poproste o formulář, vyplňte a odevzdejte žádost. A každopádně Vám přeji, ať co nejdříve zažijete mnohem lepší časy.

 63. Dobrý den. Byl mi přiznán invalidní důchod 1. stupně. Ale moc nerozumím výpočtu peněz, které budou vypláceny. Poradíte mi, prosím? Mám odpracovaných 27 let a do starobního důchodu mi ještě zbývá 19 let. Hrubá mzda je 21 000 Kč. Děkuji. Hana

  • Dobrý den, Hano, kalkulačku pro výpočet invalidního důchodu najdete pod TÍMTO odkazem. Je však jenom orientační, protože záleží na důchodovém pojištění, které jste odvedla během celého svého dosavadního života. Pro přesný výsledek tedy Česká správa sociálního zabezpečení potřebuje znát všechny Vaše minulé mzdy apod. Když započítám 27 let a 21 000 Kč hrubého měsíčně, vychází mi invalidní důchod I. stupně 4 755 Kč měsíčně.

    • Dobrý den, pane Josefe, bohužel Evansův syndrom nevidím v žádné z tabulek, podle kterých se posuzují stupně invalidního důchodu. Pokud Vám však tato nemoc ztěžuje, nebo znemožňuje výdělečnou práci, má smysl, abyste požádal stát o podporu. Jinak ale tento syndrom sám o sobě neznamená, že máte nárok na invalidní důchod.

 64. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně mé dcery. Trpí středním až těžkým astmatem, v létě silné alergie a v zimě zhoršené dýchání. Každou zimu skončí alespoň 2x v nemocnici, napojená na kapačkách. Má plno léků. Nemůže sehnat práci – všude samá chemie, prach atd. Má nárok na invalidní důchod? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, paní Kamilo, je mi upřímně líto, že Vaše dcera trpí takovými problémy. Obecně vzato, kvůli astmatu lze získat invalidní důchod. A kdyby záleželo na mně, Vaší dceři bych tuto pojistnou dávku schválil. Žádost však musíte podat na Okresní správě sociálního zabezpečení, a proto Vám přeji, abyste tam dobře pořídily – anebo ještě lépe, aby tyto potíže zmizely.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno