Podle tradiční definice potřebuje každá státní organizace svoje obyvatelstvo, území a také moc. Někde získávají mezinárodní respekt a suverenitu svými bankovními institucemi, jinde obdivuhodnou diplomacií, ale většina monarchií a republik vzniká prostřednictvím ozbrojených konfliktů. Jakými penězi motivuje Česká republika svoji Armádu? Jak vysoké, nebo nízké jsou platy vojáků, kteří mají obětovat svoje životy, až bude nejhůř? Je plat vojáka dostatečnou motivací, abyste se zúčastnili například zahraniční ozbrojené mise?

Teroristé občas vyhrožují, že dobudou evropské metropole. Někteří ruští představitelé příležitostně plánují okupaci celé východní Evropy, nebo nostalgicky vzpomínají na rok 1968, kdy sovětská armáda ovládla Československo. Shrňme, jakých částek dosahuje plat vojáka, zrovna když mezinárodní napětí stoupá. (Paniky netřeba. Armáda České republiky  AČR je součástí Severoatlantické organizace  NATO, doma může jenom cvičit a občasnými ozbrojenými střety prochází pouze“ na zahraničních misích. Zajímavými příplatky rostou právě platy vojáků nasazených v cizině, ale nejdříve probereme základní tarify.)

Základní hrubé platy vojáků v Armádě České republiky

Ve veřejném sektoru jsou odměny zaměstnanců určené tabulkami. Stejně jako Police, Hasičský sbor nebo Vězeňská služba, také Armáda ČR dostala svoje vlastní, speciální výměry. Dříve platy vojáků závisely na nejtěžší vykonávané práci. Ale počínaje červencem roku 2015 nabylo účinnosti několik nových vládních nařízení, především č. 59/2015 Sb., kde najdeme služební tarify podle hodností. Následně dostali vojáci několikrát přidáno, naposledy s účinností od ledna 2020, ale největší terno mohou samozřejmě udělat kariérním postupem. Základní měsíční plat stoupne skoro desetinásobně, když postupně povýšíte z vojína až na armádního generála.

SLUŽEBNÍ TARIFY od1.7.20171.11.20171.1.20191.1.2020
ČEKATELÉ
Vojín11.77012.950 13.35014.600
Svobodník12.20013.42013.84015.150
Desátník12.63013.90014.33015.670
Četař13.06014.37014.82016.210
Rotný13.49014.84015.30016.740
Rotmistr13.91015.31015.79017.280
Nadrotmistr14.34015.78016.27017.790
STANDARDNÍ HODNOSTI
Vojín11.77012.95013.35014.600
Svobodník22.59024.85025.35026.850
Desátník23.87026.26026.79028.290
Četař25.28027.81028.37029.870
Rotný29.48032.43033.08034.580
Rotmistr31.58034.74035.44036.940
Nadrotmistr33.70037.07037.82039.320
Praporčík36.03039.64040.44041.940
Nadpraporčík38.59042.45043.30044.800
Štábní praporčík50.28055.31056.42057.920
Poručík33.91037.31038.06039.560
Nadporučík38.59042.45043.30044.800
Kapitán 44.44048.89049.87051.370
Major50.28055.31056.42057.920
Podplukovník56.13061.75062.99064.490
Plukovník67.82074.61076.11077.610
Brigádní generál79.52087.48089.23090.730
Generálmajor 91.200100.320102.330103.830
Generálporučík102.900113.190115.460116.960
Armádní generál114.580126.040128.570130.070

Plat vojáka AČR navyšují různé příplatky

Nejvyšší člen hierarchie by krásně vyžil díky služebnímu tarifu, ale hrubý měsíční základ svobodníka, desátníka nebo četaře vypadá trošku chudě. Platy vojáků naštěstí zdvihá pěkná řádka bonusů, které vlastně nemají omezení. Ostatně shrňme zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání a navazující vládní nařízení.

Tam především stojí: Za každý ukončený kalendářní měsíc služby náleží vojákovi stabilizační příspěvek ve výši 7 000 Kč.“ Odborníkům (lékařům, farmaceutům a dalším zdravotnickým pracovníkům, IT specialistům, letcům, právníkům, ostraze prezidenta republiky, nejvyšším velitelům) přísluší až čtyřnásobek: tedy 28 000 Kč/měsíc!

Služební příspěvek na bydlení znamená dalších 3 000 Kč. Za každého člena rodiny přidáme ještě 300 Kč, maximálně však 1 200 Kč. Obránci Prahy mohou dostat více: 3 090 až 4 326 Kč! Za rodinu vojáka se pro účely tohoto zákona považují, žijí-li s vojákem ve společné domácnosti, jeho manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezaopatřené děti, a to vlastní děti, osvojené děti nebo děti svěřené do pěstounské péče nebo výchovy.“ S družkou nebo druhem musíte sdílet trvalé bydliště a žít společně aspoň 3 měsíce.

Delší pohotovost samozřejmě také zahrnuje speciálně odměnu. Kdo mimo svoji služební dobu, aspoň 10 dnů během kalendářního měsíce musí setrvávat na určeném místě a zůstávat připraven, dostanete navíc 1 500 Kč. Pokud doba pohotovosti trvá aspoň 20 dní, plat vojáka stoupá o 3 000 Kč. Spíše symbolicky bývá oceněný směnný a nepřetržitý provoz: 400 Kč (dvousměnný), 800 Kč (třísměnný), 1 000 Kč (nepřetržitý), 1 200 Kč měsíčně (nepřetržitý s výkonem služby přes 15 hodin).

Platy vojáků na zahraničních misích zahrnují další benefit  minimálně 500 Kč a maximálně 6 250 Kč denně, horní limit kvůli riziku ohrožení života nebo zdraví“. Přilepšení dostáváte, i když jste na zahraniční misi léčení, nejdéle však 1 měsíc ode dne zjištění nemoci nebo úrazu“.

Plat velícího vojáka narůstá až o 15 % jeho služebního tarifu, aby byla odměněna jeho zvýšená odpovědnost. Většina členů AČR (s výjimkou čekatele, vojína, štábního praporčíka, plukovníka a sboru generálů) může dostávat ještě výkonnostní příplatek, podle hodnosti a hodnocení, aktualizovaného vždy 1. dubna. Například výtečný“ svobodník až nadpraporčík dostane navíc 2 %, a následující rok další 2 % služebního tarifu.

Občas přibude ještě rekreace, zabezpečená ministerstvem. V případě nezaviněné tíživé sociální situace“ lze žádat nenávratnou peněžní výpomoc“  až dvacetinásobek minimální mzdy! Nicméně plat vojáka teoreticky nemá horní omezení, zákon totiž v § 68g prostě jenom konstatuje: Za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu lze vojákovi poskytnout odměnu.“ Větší prostor musíme v závěrečné kapitolce věnovat zvláštnímu příplatku.

Zvláštní příplatek kvůli neuropsychické zátěži a riziku

I. skupina  plat vojáka navyšuje 2 000 Kč až 8 000 Kč/měsíc

 1. Činnost výkonného vojenského letce,
 2. činnost příslušníka Vojenského zpravodajství při plnění úkolů Vojenského zpravodajství podle zákona o Vojenském zpravodajství,
 3. prémiové platy vojáků samozřejmě zasluhuje činnost příslušníka speciálních sil při plnění úkolů speciálních sil v souladu s usnesením vlády o použití speciálních sil a vedení speciálních operací,
 4. činnost vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany.

II. kategorie  plat vojáka roste o 2 000 Kč až 6 000 Kč/měsíc

 1. Řízení letového provozu,
 2. platy vojáků jsou atraktivnější taky díky slaňování z vrtulníku a padákovým seskokům z letadla,
 3. zneškodňování a ničení nalezených nebo nevybuchlých výbušnin a munice, řízení a provádění trhacích prací, řízení a provádění pyrotechnického průzkumu, minování, průzkum zaminovaného terénu a odminovávání, prohledávání a čištění objektů a prostorů s obsahem nevybuchlé munice, zneškodňování a likvidace nástražných výbušných systémů a likvidace muničních elementů na místech výbuchů,
 4. činnosti vojenského policisty, s výjimkou činnosti vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany,
 5. činnosti při shromažďování a zpracovávání zpravodajských informací, které jsou předmětem utajení a které se týkají zabezpečení obranyschopnosti státu a zajišťování bezpečnosti jednotek Armády České republiky,
 6. činnost předsunutého leteckého návodčího,
 7. soustavné poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče nebo na onkologických odděleních nebo poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby.

III. skupina  plat vojáka navyšuje 1 000 Kč až 4 000 Kč/měsíc

 1. Odborné hašení požárů a další hasičské práce prováděné profesionálními hasiči,
 2. nezbytná příprava letadla k letu nebo kontrola přípravy letadla k letu prováděná v blízkosti rotujících částí letadla nebo v prostorech vstupních kanálů nebo výstupních plynů nebo vrtulového proudu,
 3. činnosti související s provozem radiolokační techniky k zabezpečení přehledu o vzdušné situaci a identifikaci cílů a údržba a technická kontrola radiolokační techniky,
 4. výkon služby ve výškách (při ošetřování, revidování a kontrole nosných konstrukcí světelných zabezpečovacích leteckých pozemních zařízení, anténních systémů nebo systémů a složek pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení, stejně jako při praktické výuce a výcviku téhož),
 5. výkon služby při ošetřování, revidování a kontrole leteckých pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení zabezpečujících letecké služby,
 6. identifikování vzdušných cílů, řízení činnosti při tvorbě rozpoznaného obrazu o vzdušné situaci, koordinace činnosti se vzdušnými prostředky včasné výstrahy a velení prostředkům protivzdušné obrany státu s přímou odpovědností za splnění bojového úkolu při vojenském i nevojenském vzdušném ohrožení státu,
 7. potápění se s použitím potápěčského dýchacího přístroje s dodávkou stlačeného vzduchu nebo směsí plynů, kyslíkového přístroje nebo přístroje s regenerací vzduchu,
 8. lepší platy vojáků garantuje také vedení speciální tělesné přípravy,
 9. odborná záchranářská činnost prováděná vojenskými záchranáři nebo vojenskými hasiči,
 10. provádění radiačního, chemického a bakteriologického průzkumu prostorů kontaminovaných ostrými látkami, dekontaminace osob, techniky a prostorů zasažených těmito látkami,
 11. činnosti s vysoce výbušnými látkami při realizaci radiosondážního průzkumu atmosféry.

IV. kategorie  plat vojáka stoupá o 600 Kč až 2 000 Kč/měsíc

 1. Práce trvale vykonávané v podzemí,
 2. trošku vyšší platy vojáků zasluhuje rovněž skladování, ošetřování a revize munice v muniční základně,
 3. fotogrammetrické vyhodnocování a překreslování map,
 4. práce vojenského obsluhujícího personálu podle právního předpisu upravujícího kategorie vojenského leteckého personálu,
 5. soustavné střežení objektů zvláštní důležitosti v působnosti Hradní stráže.

Podle čeho jsme popsali platy vojáků AČR?

 • Nařízení vlády o služebních tarifech č. 59/2015 Sb.  obsahuje základní platy vojáků
 • Zákon o vojácích z povolání č. 221/1999 Sb.  obsahuje četné příplatky
 • Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby č. 58/2015 Sb.  zvyšuje platy vojáků sloužících v Praze
 • Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností č. 68/2015 Sb.  vyjmenovává lépe honorované specialisty
 • Pro srovnání, plat prezidenta České republiky včetně náhrad činí přes půl miliónu Kč hrubého měsíčně.

Zdroj fotografie: army.cz (střelba z protiletadlového raketového kompletu RBS-70)

70 KOMENTÁŘE

 1. Vypadá to moc hezky, jaká je realita? Po 14 letech služby u Armády ČR v hodnosti četař 23 500,- Kč čistého. U menších útvarů žádná možnost postupu, je to jen o známých, jako všude. Můžete mít i VŠ, někteří slouží na vyšších postech i 30 let a prostě budou sloužit, dokud nezemřou. Vůbec není pravda, že nám přidali, většinou jsme šli dolů. Někdo i o 4000 Kč!

  • Hodně záleží na tom, jak se člověk v armádě snaží a jak moc chce. Být čtrnáct let četař není úplně ok. Asi by to chtělo se dovzdělat, vyjít kariérnímu postupu vstříc a nečekat s napřaženou dlaní. V armádě nějaký pátek sloužím a znám dost lidí, kteří si myslí, že Armáda ČR je zaopatřovací ústav.

   • Také jsem v Armádě ČR a voják (první příspěvek) má pravdu. Vzdělání mám a po x letech služby při vystřídání různých hodností podle systemizovaného fleku, jsem skončil na základní funkci s platem o cca 3 000 Kč nižším. Vše je o známých, rodinných příslušnících, kamarádíčcích a bonzácích.

    • Já v AČR nejsem a nechci tady shazovat její význam, ani polemizovat nad tím, zda vojáci v práci opravdu dřou či ne, zda většina z nich nasazuje život či naopak většina ne. (Asi je rozdíl, u jakého jsou útvaru, v jaké funkci apod. To ať si každý voják odpoví sám za sebe.) Nemohu však souhlasit s tím, že četař, který má po 14 letech plat 23 500 Kč čistého, je špatně placený. Pravděpodobně má střední vzdělání bez maturity (možná s maturitou). Vojáci by si především měli uvědomit, kolik mají v ČR státní zaměstnanci a to i lidé s vysokoškolským vzděláním. Především myslím zaměstnance státní správy a učitele. Tady je běžný plat 17 až 20 tis. čistého. Ti lidé se nadřeli 5 let na vysokých školách plných stresu ze zkoušek. Sám jsem zaměstnancem Správy železniční dopravní cesty. Pracuji na úseku řízení dopravy a mám na starost řídit uzel, kde mám každé tři minuty vlak. Mám vysokou školu a pracuji při velké psychické i fyzické zátěži, neustále musím počítat a pracovat s počítačem. Půlku času v noci. Můj hrubý plat je 24 400 Kč díky; příplatkům za noční a víkendy jsem schopný si vydělat těch 23 čistého, co má četař. Ať se na mne v armádě nikdo nezlobí, ale troufám si říct, že většina poddůstojníků a praporčíků by mou práci nezvládlo. Ano, nenasazuji život, ale zato zodpovídám za mnoho cizích… Jen k doplnění, nástupní plat učitele na základce je 21 hrubého.

     • Vše je relativní: A co z toho plyne? Že ses učil zbytečně 😀 Já mám maturitu a beru jako seřizovač CNC strojů 25 litrů. Je fajn si napsat, že by voják nezvládl zátěž v tvé práci, naopak asi ty bys padl po prvním výšlapu, takhle to prostě nemůžeš hodnotit. A tak nějak bych asi do armády nešel, protože nevím, jestli bych chtěl dřinu za almužnu kterou tam chlapi berou. Nejlepší by bylo opět zavést povinnou službu a pak by tady pár lidí mohlo tvrdit, že sedět u monitoru by voják nezvládl. Musí to být dřina celý den sedět na zadku, to věřím!

     • Učil ses zbytečně? 😀 Tak teď já, frajere! Jsem vyučený kuchař bez maturity, pracuji jako moto-mechanik, čemuž mě naučil pouze kamarád za všechny prachy :-). A měsíčně mám 35 tisíc korun čistého. A dělám pouze ranní šichty od 7:00 do 16:00, zatímco někteří vysokoškoláci v jiných oborech musejí tvrdě makat v kolotoči nepravidelných směn. Tak na co bych potřeboval maturitu? 1 : 0 pro mě, kovboji :-).

     • Vše je relativní: Ale taky nemáš možnost, že tě nějaké neohrabané koště zastřelí nebo přejede tankem. A to za plat vojína 10 000 Kč.

     • vše je relativní: Předpokládám, že jako seřizovač CNC jsi zaměstnán v soukromém sektoru, tam ať ti dá každý, co chce dle výkonu tvé firmy na trhu, to je v pořádku. Nejsi placený ze státního rozpočtu.

      Mluvil jsem o tom, že plat vyučeného vojáka je v průměru stejný, jako plat vysokoškoláka v jiném sektoru financovaném ze státního rozpočtu. To je prostě fakt a nikdo nad tím, prosím, nespekulujme. Navíc jsem ani netvrdil, že je to špatně. Pouze jsem to konstatoval. To voják v hodnosti četař tu tvrdí, že je špatně zaplacený. Já jen napsal, že je relativní, zda je opravdu špatně zaplacený ve srovnání s ostatními ve státním sektoru.

      Dále tvrdím, že lidé v armádě na základních postech (nikoli všichni vojáci) by nezvládli (pravděpodobně) jiná náročná zaměstnání, která jsou také společensky důležitá a také nejsou přehnaně zaplacena. Je to minimálně na diskuzi. Osobně se mi hrozně líbí, jak jste se krásně zase všichni rozčilili a pustili se do mne, že bych zemřel při prvním výstřelu apod. Že učitelé jsou banda, co nic nedělá a má pořád volno, k tomu se snad ani nemusím vyjadřovat.

      Jinak říct, že sedět u počítače a pracovat hlavou není práce, to je také zajímavý přístup. 🙂 V dnešní armádě je spousta lidí v administrativě u nebojových útvarů a u PC pracuje podobně jako já. PS: Sport mám rád a věnuji se mu naplno, ale bohužel jej musím dělat ve svém osobním volnu.

     • vše je relativní: Napsal jste to dobře, akorát jste zapomněl, že většina učitelů se na VŠ zase tak nepředřela, je to individuální. Moje děti chodí na základní školu a v porovnání s dalšími ZŠ to není žádná hitparáda, takže plat učitele je pro některé až moc vysoký a pro těch pár nadšenců, co dosahují v zatuchlém školském systému dobrých výsledků, zase nedostatečný.

      Problém vojáků je trochu jiný, na rozdíl od většiny zaměstnanců nepracují v místě trvalého bydliště, tím se platy výrazně srovnávají. Další nevýhodou je ořezání celé řady práv a nastolení povinností, které v jiných profesích nejsou. Pokud by to bylo tak lukrativní, tak by armáda měla naplněnost k 100 %, ale situace je taková, že je to velký problém a pokud se platy výrazně nezvýší, tak lidé s potřebnou kvalitou do armády nebudou nastupovat, protože různá omezení a represe jsou opravdu citelné a stávající platy jsou nedostatečnou pobídkou.

      Jinak řečeno – proč sám nenastoupíte do armády, když jako vysokoškolák byste na tom byl výrazně lépe než zmíněný četař a zaměstnanec ČD? Je vidět, že záleží na úhlu pohledu, ale je faktem, že učitelské posty na ZŠ jsou většinou plně obsazeny. Proč asi?

      Ještě poslední poznámku k Vašemu mudrování. Umíte si představit, že po 14 letech (v podstatě nejlepších letech Vašeho života) Vás armáda propustí jenom pro to, že byste měl nárok na výsluhu? Vojáci totiž mají pracovní poměr na dobu určitou a o jeho prodloužení nerozhodují jejich výsledky, velitel apod., ale jakýsi přiblblý ministerský úředník, který přes kladný posudek velitele škatulkuje vojáka podle tabulek a vidí, že by mohl mít nárok na výsluhu, tak pryč s ním. Myslíte, že to je normální?

      Přeji všem vojákům úspěch v práci a třeba se jednou dočkáme pracovního poměru na dobu neurčitou, abychom nebyli neustále obětmi psychopatických úředníků, politiků a úchylných generálů.

     • Filip Dvořák: V řadě věcí s Vámi souhlasím a beru i vaše argumenty. Nicméně plat učitelů není tématem této diskuze, takže nemá cenu se v něm více pitvat. Je pravda, že ve školství chybí profesionálové. Řada učitelů by si zasloužila více peněz a řada jiných by zase měla svá místa uvolnit, protože tam nemají, co dělat – souhlas. Nicméně, nic to nemění na faktu, že VŠ je pro výkon tohoto povolání nutností (nemáte pravdu, že udělat pajdák je pro každého brnkačka) a měl by tomu pak odpovídat i plat, což zde již asi 60 let neplatí.

      Osobně znám dva lidi, kteří mají vystudováno učitelství a raději šli do armády právě kvůli výrazně lepším podmínkám. Armáda momentálně dělá nábory a snaží se při každé příležitosti lákat na „lepší“ podmínky než jsou jinde. Takže celá tato kampaň je výmysl? Když vidím tuto diskuzi, kde většina vojáků spíše tvrdí opak oproti oficiálnímu postoji AČR, tak nevím, co si myslet.

      V místě trvalého bydliště dnes již pracuje málokdo a to platí i v civilním sektoru (na vesnici dojíždějí téměř všichni, v menších městech je to 50/50). Navíc AČR momentálně doplňuje prakticky všechny útvary, takže se dá dostat relativně blízko domova a nemusíte přes celou republiku (pokud nepočítám 3 měsíce KZP ve Vyškově). Takže tohle opravdu neberu jako argument pro vyšší plat vojáka.

      K případným omezením života, kterými dále argumentujete, ty jsou i v ostatních ozbrojených složkách. Mám kamaráda (Bc. vzdělání) v hodnosti Podporučík na kriminálce a bere asi 25 čistého, což je opět méně, než by měl v armádě. (vím, že Podporučíky už nemáte, ale i Rotmistr s maturou má u vás víc). Strážmistr na ulici má 18, 19 i se všemi příplatky. Sestřičky s bakalářským vzděláním mají v okresních nemocnicích se směnami něco přes dvacet, dále bych mohl pokračovat přes hasiče, celníky, měšťáky, tramvajáky, nádražáky, řidiče MHD, silničáře, pošťáky… Ti všichni by na tom nakonec byli finančně o něco hůř než vojáci.

      Opravdovou nevýhodu, kterou v armádě vidím, je práce na dobu určitou a nejistotu výsluhy do budoucna. Pokud opravdu někdo skončí po 14 letech bez výsluhy, je to špatné. Osobně znám spíš víc lidí, co muselo skončit před 20. rokem služby. Na rozdíl od řady ostatních civilistů si nemyslím, že AČR je k ničemu, pouze říkám: „Nemáte se zase tak špatně, podívejte se na to trochu objektivně.“

     • Nelze srovnávat vojáka a učitele, leda ve vtipu. My nemáme dlouhé prázdniny, ani relativně volnou pracovní dobu (nelze přijít na nástup 15 minut „po zvonění“, jako chodí někteří kantoři do třídy).

      Každý člověk občas zažívá stresové období – i v běžném životě, ale od vysokoškoláků slýchám spíš „samá pohoda“. Kdežto vojna patří mezi riziková povolání, běháte ve vedrech s těžkou výstrojí apod.

   • Pane Berane, přečtěte si POŘÁDNĚ, na co reagujete! Píše, že je 14 let v AČR a je četař – to neznamená, že je 14 let četař. Do „nových“ hodností byli lidé jmenováni od 1.1.2011 – tzn., že do 31.12.2010 mohl pisatel být rotmist/nadrotmistr, ale i podpraporčík, tedy četařem 14 let být nemůže, tato hodnost nebyla v AČR užívána od zrušení ZVS k 31.12.2004. Bohužel s pisatelem „voják“ musím souhlasit. Mám vyšší vzdělání (i jazykové – STANAG2) než můj nadřízený, přesto nemám šanci na kariérní postup, protože tolik proklamovaný „kariérní řád“ fakticky nefunguje. Vy civilisté byste se měli snažit získat validnější info o skutečné AČR, nežít z toho, co vám předkládá PR odbor MO ČR….

   • Dobrý den, chci se zeptat, jak probíhá tělesná příprava atd. – chci se stát vojákem AČR. Děkuji za info.

  • Ufňukaný četaři, prober se, 23 čistého je cca 30 000 hrubého a za tu Tvoji práci si myslím, že jsi přeplacený. Vem si týden od pondělí do pátku a napiš si, co jsi přesně dělal od 07:00 – 15:30 a zjistíš, že se nemáš až tak špatně a to, že jedeš 2-3 krát za rok na cvičení tak hrozný není, já taky trávím dny na pracovních cestách a nasazuješ život tak maximálně u piva v hospodě. Jsi jenom uplakánek.

   • Nevím, na jakém postu je kolega, ale například my máme následující program:

    6:45 – Musíme být připraveni na nástup
    7:00 – Nástup
    7:15 – Výběr zbraní
    7:30 – Nástup před pochodem
    8:00 – Pochod 20 km s batohem na 3 dny, zbraněmi a v komplet taktice
    14:00 – Ošetřování zbraní na rotě
    14:30 – Vrácení zbraní
    15:00 – Údržba ostatního materiálu
    15:30 – ZAČÍNÁ rozkaz před ukončením pracovní doby

    Pak jsou i varianty, kdy máme po nástupu až do 10:00 tělocvik, pak například výuku, dejme tomu teorie ze střelecké přípravy nebo nějaký test, až do oběda. A po obědě je například zdravotní a spojovací příprava. Pak končí pracovní doba až v 16:00, dříve nemůžeme opustit kasárna, rozkaz je kolikrát čten až do 16:15. Pokud jsou střelby, trvají někdy až do 20:00. Na cvičení jezdíme mnohem, mnohem více. 3x jen za tento měsíc.

    Nevím, jaké máš o cvičení představy: BDP se nedá jíst, 1,5 litru vody na den taky není moc (při vysokém výkonu) a naspíš 2 hodiny denně. Jestli se Ti zdá, že jsme přeplacení, zajdi na nejbližší KVV, v Armádě se Ti bude moc líbit, třeba ani nebudeš vědět, co s penězi.

    Pak zjistíš, že za ubytovnu na útvaru musíš platit a po 3 měsících musíš do soukromého bytu, za který dáš víc, než je příspěvek – totéž cena za dojíždění. Pak taky zjistíš, že k práci potřebuješ tohle, tamto a ještě další věci, které jsi nenafasoval, byť jsi na „mechně“ a lidi z velitelky mají všechno, přestože nepotřebují nic.

    A tak, protože leccos musíš mít kvůli SOPs, kupuješ vybavení za svoje: i maskáče, kterých pár nafasuješ, což ale nestačí, protože jedny zašpiníš, další máš mokré a najednou nemáš, v čem chodit. No a najednou se z práce stává docela drahá legrace. O nasazování života, prosím, radši nemluv.

    • Ha, ha, ha. Rád bys, aby o tebe bylo postaráno, co? Myslíš, že kluci jezdící po montážích, staveništích atd. žijí v přepychovém hotelu a dostávají jídlo zadarmo, že si neušpiní pracovní oblečení, že končí každý den v 16:00 hodin atd.? Sedět na učebně, poslouchat přednášky a někdy zajít do tělocvičny, je opravdu strašně veliká dřina. Řemeslníci berou mnohem méně peněz, a ještě platí daně, ze kterých dostáváš výplatu. A nezapomeň, že do armády nemůže každý, existují věková a zdravotní kritéria.

  • Souhlasím s kolegou. Mám maturitu (technický obor), řidičský průkaz na vše mimo D, strojnický průkaz na různé stroje a mnoho dalších oprávnění. Po 24 odsloužených letech a 32 měsících odsloužených v zahraničních misích mám stejný plat jako 3měsíční absolvent základního výcviku. Jak píše kolega, můj plat se po „přidání“ snížil cca o 4 000 Kč. Takže čím déle sloužím, tím mám méně.

 2. Pěkně popsáno laikem pro laickou veřejnost. Bohužel skutečná realita je někde úplně jinde. Většina výše zmíněných „benefitů“ jsou pouze pro pár vyvolených. Dokonce ani „velící voják“ s ekonomickou zodpovědností, kterou mu osobně svěřil ministr, nemá vždy příplatek. Specialisté IT? Kdeže! 😀 O tom, že nový zákon je přínosem pro vojáky, je přesvědčeno jen pár zoufalců v Praze. Nový zákon je opět snůška blábolů proti obyčejným vojákům a státní tajemník se ani nestydí blahopřát nám k novému roku a mít radost, že jsme podle tohoto zákona po zásluze odměněni (= potrestáni). Viz poslední A-Report 12/2015. Jinak doporučuji k přečtení, kolega z KVV ČB to sepsal moc pěkně.

 3. Divím se tomu, že hodnost četař má 23 500 Kč čistého. To je nějak málo, ne? Dle všeho bych měl mít 27 000 Kč čistého v hodnosti četaře.

 4. Ono je to všude stejné. Bez správných známých na správných postech, ač se člověk snaží sebevíc, ne a ne se prodrat na lepší pozici. Bohužel.

 5. Čtu si tady od zhrzených vojáků, jak je všechno o známých a protekci. Jsem ve 32 letech majorem, aniž by mi kdokoli pomohl. Základní problém některých vojáků je, že se dívají, co jim armáda dá. Jak to psal pan Beran. Kariérního postupu docílíte pouze, když se budete ptát, co můžete udělat pro armádu a nedívat se, kolik za to dostanete. Snažím se sloužit pro tuhle zemi a když sloužíte dobře, vzděláváte se, hledáte cestičky, jak se dostat na kurz, na misi apod., stačí být připraven a když budete mít štěstí a objevíte nějaké místo, zjistíte, že díky vzdělávání jste na toto místo připravení. Když mi zrušili místo na útvaru, necítil jsem se nejlíp. Chtěl jsem se někam přihlásit, ale všichni mi říkali, že tam nemám šanci, je to o známých apod. Jenže já blbec na ně nedal, přihlásil se a nakonec jsem byl jediný. Na některá místa si můžete jako velitel dát kamaráda, když budete chtít, ale na některá prostě budete potřebovat profíka, co dané práci rozumí. V dnešní armádě tak nezbývá než být tím, po kom můžou sáhnout, až bude potřeba. Nebát se změnit útvary, nehledat místo jen kolem baráku apod. Takže přestaňte furt brečet a přemýšlejte, co pro AČR udělat.

 6. Já také souhlasím s panem Beranem, že AČR není o protekci, ale o schopnostech – co je voják schopen pro armádu udělat sám. Jsem u armády 8 let, z toho 5 let u speciálních jednotek. Začal jsem na hodnosti rotného a dnes jsem na hodnosti nadrotmistr. Osobně si myslím, že záleží na schopnostech jednotlivých vojáků a hodnocení přímého velitele.

 7. Chtěl bych sdělit ufňukanému četaři, že moje žena vysokoškolačka s šestiletou praxí má v soukromé firmě 22 500 čistého. Na náš region je to slušná mzda. Ano, vím – zaměstnavatel ji nepošle do mise, nejezdí na Vrbětice a ani netráví čas cvičením v Boleticích. Za tyto „nevýhody“, milý pane četaři, máte cca 8 000 čistého navíc, než byste se svým vzděláním měl v našem kraji v průměrné civilní firmě. Tak si to uvědomte a nebrečte. Zkuste vystudovat SŠ, pak VŠ a můžete kariérně postoupit.

 8. Souhlasím s důstojníkem. Jsem u bojových jednotek osm let a jako nejnižší velitel to vidím zblízka. Většině lidí chybí ctižádostivost a snaha na sobě pracovat, nebo se prostě jen bojí moc velké změny. Ale nikdo si vás nikdy nevšimne jen tak. Takže se toho nebojte a pracujte na sobě.

 9. Nejsem v armádě a být ani nechci. Trochu však vím, jak to tam chodí. Tolik výhod, co má jeden voják, nemá snad ani firma o 50 lidech. Více volna si nedovedu ani představit. Ano, voják (neznám hodnost) si moc nevydělá, ale za to, že nic nedělá (kromě pár cvičení ročně) a má neustále výhody, paragrafy atd., je to božsky zaplacená práce. Pak je samozřejmě hodně času na práci bokem. Málokdo z vojáků (bez vyššího vzdělání) by šla do normální práce, i kdyby tam dostali stejné peníze. PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA to bohužel není.

 10. Jsem v AČR již 30 let, a když člověk na sobě pracuje, kariéru vybuduje (i jako žena jsem dosáhla výborné hodnosti a pozice), je nutné se pořád učit, být v dobré kondici, zajít do mise – několikrát se přestěhovat.
  Jenomže dnes mnoho nastupujících hledá jenom výhody, žádná pokora a chuť něco dát AČR. Výhody a platové podmínky nikdy nebyly tak zajímavé jak nyní, ale vytrácí se srdcaři. Četař je hodnost pro učňovsky vzdělaného člověka a nemyslím si, že v civilním sektoru jsou takto nastaveny platové podmínky pro kategorii odpovídající tomuto vzdělání.

  • Milá Tero, stačí zajít na krajské vojenské velitelství (KVV), udělat vstupní testy, potom lékař, psycholog, tělocvik a patříš mezi nás. Párkrát se budeš stěhovat, krmit se z konzerv, bez ohledu na menstruaci hygiena v polním výcviku nulová. Odskočíš si na 6 měsíců do Iráku a Afghánistánu, necháš na sebe občas bezdůvodně vřískat, prostě samé výhody. O usínání na ubytovně daleko od rodiny ani nemluvím – takže nekritizuj a nastup, nábory jsou otevřené.

   • Zdravím, byl jsem kdysi rok na Vojenské Akademii jako záklaďák, potom další rok na Univerzitě obrany jako profík. Později jsem absolvoval práva na Masarykově univerzitě. A tak můžu říct, že kdo Armádu nezažil, neví, o co přichází.

    Plánování dovolené prakticky nehrozí, máte dovolenou, jak vám řeknou. V polních podmínkách jste rádi, když se vykoupete jednou týdně a často na vás už ani nezbude teplá voda. Během studia musíte zvládnout totéž, co běžně voják, který jenom cvičí – a víc, než civilní vysokoškolák, pokud jde o absolvované hodiny studia, protože přednášky nemůžete vynechat, pokud nemáte službu 24h/den.

    A odměna? Můžete bydlet na špinavé ubytovně a spát na 10 let starých, proleželých matracích. Nevíte, kdo a kdy vám vleze do pokoje. Když chcete něco řešit, akorát proti sobě někoho poštvete. Od druháku sice začínají trochu lepší časy, ale většina běžných vysokoškoláků si nedovede představit armádní dřinu. Potom jsem ztratil zdravotní způsobilost a musel odejít, aniž bych mohl cokoliv, co jsem se tam naučil, jakkoli využít v budoucnu.

    A přátelé, kteří v armádě zůstali, rozhodně v luxusu nežijí. Pravda, peněz mají více než ostatní státní zaměstnanci, ale pan Woff nepíše pravdu. V armádě nikdo nemůže dlouhodobě sloužit pro peníze, protože vydrží jenom jedinci, kteří věří ve smysl svojí práce.

 11. Ahoj, chtěla jsem se zeptat, jestli má holka u armády vůbec nějakou šanci. Příští rok bych chtěla jít na vojenskou vysokou, ale když tady čtu komentáře, tak mě napadá, jestli vůbec má žena příležitost uspět a prosadit se.

  • Adélo, podle našeho právního řádu jistě ano. Zákoník práce v § 110 nařizuje: „Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.“ A taky prakticky si myslím, že jsme natolik vyspělou společností, aby člověk mohl udělat kdekoli kariéru bez ohledu na svoje pohlaví – samozřejmě pokud je dostatečně inteligentní. Ostatně ve všech oblastech, i v Armádě už dávno rozhoduje spíš dobrý mozek, než fyzická síla (kterou mají muži obvykle větší).

   • Časem ano, ale na začátku potřebujete obojí. Samotná inteligence je v armádě spíše na škodu. Mozek se tam používá primárně k plnění úkolů, které ne vždy mají smysl.

  • Adélo, žena má šanci se prosadit, když bude dobrá a trošku lepší než mužští kolegové. Nedoporučuji žádné zneužívání vztahů a ženských zbraní, to nemá dlouhého trvání. Prosadit se dá, ale pořád jde o svět mužů, kteří neradi nechávají zajímavé posty ženám. Byla jsem i velitelkou různých jednotek, dá se – a nakonec jsem měla s chlapy dost dobré vztahy. Jenomže stín zatím žádná nepřekročila, např. velitel letecké základny, náčelník štábu brigády apod. Ovšem již zraje čas a hledají první generálku, jenom zůstává otázkou, koho vyberou. Já bych již do AČR nešla, po několika letech si stejně musí člověk najít práci v civilním sektoru.

  • Ženské mají u Armády dveře dokořán, ale já být ženská, tak se tam rozhodně nehrnu. Podmínky jsou fakt brutální. Když jsem měl přijímač, 80 % holek odpadlo během prvních 14 dní a zbyly jenom ženské, které si dokázaly skutečně hodně odepřít a mají fyzičku lepší než většina chlapů v civilu.

 12. Velice vážně přemýšlím o práci vojáka, ale trochu mě trápí kariérní postup. Mám jenom dva výuční listy. Ale doufám, že při velké snaze, píli a šikovnosti bych časem dosáhl aspoň na pozici rotného. Za případné potvrzení, opravu nebo upřesnění od zkušených vojáků bych byl rád.

 13. Jak už tu bylo psáno, ty peníze tu jsou pro každého, pojďte do AČR. Já taky nechápu, proč je půlka útvarů poloprázdných, když je to v armádě tak super, proč Ministerstvo obrany musí dávat reklamu i do rádia a dělá promo-akce už i na školách, proč přestalo požadovat základní fyzické předpoklady (shyby zrušeny, 4 byly moc :-D), proč osekali psychotesty, proč už do armády berou lidi s alergiemi, po operacích kloubů, i lidi s 3 dioptriemi.

  Pravda je taková, že za ty prachy málokdo chce dojíždět z Moravy do Žatce nebo obráceně, málokdo opustí rodinu a žije většinu roku na ubytovně na pokoji ve dvou, málokdo chce za ty peníze běhat 3 kilometry za 12 minut. Málokdo bude 2 – 3 měsíce ročně venku, v lese na cvičení spát v rozpadajícím se lehátku, ve stanu ze 60. let, do kterého teče. Nemluvě o tom, kdo je ochoten nechat na sebe řvát, dodržovat disciplínu a být do jisté míry splachovací. O tom, že může zhebnou i při blbém cvičení na Doupově a vůbec nemusí do války, taky nemluvně.

  Jak říkám, kdo chce, ať jde a ty peníze si za to vezme. Když projde dnes už dost smutným přijímačem a dá Vyškov, tak se může mít stejně super jako my Vojáci. Aspoň nebudete mít čas pindat a závidět lidem, co byli ochotni proto něco udělat.

  • Pro každého ne. Já bych rád sloužil, klidně i za méně, ale prostě už nemůžu. Mám závažné duševní onemocnění, které nelze vyléčit a jsem trvale neschopen služby. Rozhodně ale vojákům tyhle peníze přeji, civilové oproti zaměstnancům armády chodí růžovou zahradou. Pokud jde třeba o učitele, neříkám, že mají lehkou profesi. Ale znám jednoho (kamaráda), který žije královsky – aspoň ve srovnání s armádou.

 14. Adélo, v Armádě, jako v jedné z mála organizací, budeš mít extrémně rovnou příležitost dotáhnout to tam, kam chceš. Nikdo tě nebude perzekvovat, když budeš na mateřské, ochrání ti místo, aby ses měla, kam vrátit. Do nejvyšších míst ženy teprve pronikají, ale na úrovni středního managementu už jsou více než slušně zastoupeny. Dobře se rozhodni. 🙂

  • Martine, místo sice „ochrání“, ale na původním pracovišti pouze 1 rok od nástupu na „mateřskou“ před porodem. Pak je na místo rodičky umístěn někdo jiný a žena na mateřské je dána do tzv. dispozice do 3 let dítěte, tzn., že po nástupu zpět ji mohou umístit kdekoliv v republice, kde bude pro její kvalifikaci místo. Takže to není žádné terno. Buďto s ročním dítětem do práce na garantované původní místo, nebo s tříletým do práce dojíždět kamkoliv v rámci ČR, a nebo potom armádo „pá pá“. :-/

  • Martine, sloužím 30 let. Od první holky jsem se vracela po 14 týdnech (devadesátá léta, vše se rušilo jak na běžícím pásu) a od druhé po 13 měsících. Mezi holkami je 16 let rozdílu, a proto mně místo podrželi. Tři roky na nikoho čekat nebudou.

 15. Mít plat četaře celých 14 let, tak jsem spokojen. Těch 14 let mám průměrný čistý plat 16 tisíc. U armády jsem (kdysi dávno) byl a opět nastupuji. Samozřejmě motivací jsou platové podmínky. Jen jsem trochu smutný z toho, jak dnešní mladá generace po fyzické i psychické stránce degraduje.

 16. Tak po této kompletně pročtené diskuze se mi na vojáka opravdu nechce. Vám, co jste byly tak ochotní a protrpěli jste tolik let tvrdým výcvikem, držím palce.

 17. Dobrý den, chci do armády, ale rád bych přitom chodil ještě do civilního zaměstnání, abych měl přivýdělek bokem – asi blbost, že? 🙂

  • Karle, těžko. Vedlejší pracovní činnost schvaluje velitel, ale pouze výjimečně. Týdenní odpracovaná doba je minimálně 40 hodin, takže nevím, jak byste chtěl všechno stihnout.

  • Jo. Naprostá blbost, Karle. Navíc nesmíš podnikat (za což máš příplatek). Nicméně můžeš se přihlásit do aktivních záloh.

 18. Znám nějaké vojáky a tolik volna jako oni nemá v civilním zaměstnání nikdo. Platy? Ano, vojín nebere mnoho, ale s minimálním vzděláním nezbohatnete ani v soukromém sektoru, tam budete za pár kaček čistit kanály. A na rozdíl od vojáků, nedostanete příplatky na první poslední včetně záchodového papíru. Do armády bych nešel kvůli buzeraci, ale platy jsou tam velice luxusní.

 19. Smutné je, že lidi v ČR si prostě často závidí. Mnohdy ale není co. V AČR jsou nastaveny specifické podmínky, které dnes zvládne jen omezený počet civilistů. Určitě je pravda, že i civilní sektor nabízí náročná zaměstnání, která nejsou ohodnocena. Často je tak právě v závazku veřejné služby či přímo ve státním sektoru. Opravdu pak může nějakého řidiče autobusu, který dělá za 18 tisíc s velkým přesčasem, nebo vysokoškolačku – úřednici, která s Ing. nebo Mgr. titulem nastupuje po škole za 17 tisíc hrubého (to je skutečně realita), naštvat názor četaře.

  Nicméně vojáci mají naprostou pravdu v tom, že zaměstnání může změnit každý. AČR je teď po letech útlumu znovu otevřená pro nové lidi. Nikdo se už nemůže vymlouvat, že on už se tam nedostal a jiní ještě jo. První tři měsíce jsou náročné (doporučuji mrknou na seriál ČT Přijímač) a plat je minimální, což hodně lidí odradí. Dobré podmínky jsou vždy až po nástupu k útvaru, kdy i vyučený člověk dosáhne na slušnou finanční úroveň.

  Vše má své klady a zápory, je dobré srovnat si priority hned zpočátku. Všem dobrým a hrdým vojákům upřímně přeji nejlepší možné podmínky, protože si je zaslouží.

  • Zdendo, svým způsobem máš pravdu, ale debatu začal ufňukaný četař, který pláče za 23 000 Kč čistého (cca 30 000 Kč hrubého), kdo to v soukromém sektoru má? Možná ten četař nemá ani maturitu a pláče. Když se podívám na jeho pracovní náplň, tak je schopen prosedět čas v armě nebo v rámci tzv. zvyšování fyzické kondice hraje v pracovní době fotbálek, pak se poflakuje v kanceláři. Jednou za čas jede na cvičení, kde spí ve stanu (ne všichni jezdí na cvičení). Do Afghánistánu by jel hned, ale takových jako on je více, takže zase nic – nemá angličtinu, tak ho nevezmou a proto tady fňuká. Ať jde do někam.

   • Pán je evidentně znalec :-). Jak můžete vědět, jaká je jeho pracovní náplň? Jste snad jeho velitel? Tak raději pomlčte, takových chytrolínů tady běhají mraky. Pojďte si vyzkoušet „sezení v armě a hraní fotbálku“, nikdo Vám nebrání.

  • Zdravím Vás, mám nabídku na IT pozici (kapitán). Jsem Ing., s plynulou angličtinou, studoval jsem bezpečnost a bezpečnostní technologie na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Nástupní plat na nabízené pozici je 54 400 Kč (hrubého). Na základě Vašich zkušeností v AČR byste spíš doporučil, nebo nedoporučil jít k Armádě? Děkuji.

   • Zkusit to můžete, přijímač ve Vyškově se dá zvládnout, když člověk chce. Podepište kontrakt nejlépe na 2 roky, ať máte možnost odejít nebo prodloužit po celkem krátké době.

 20. Já dostanu hned po maturitě hodnost rotmistra a cca 35 tisíc korun hrubého (podle zvýšených platů od listopadu 2017). Přitom nemám žádné známosti. Všechno zařizuji sám, vlastně se jenom starám, kde budu sloužit. Takže mi připadá divné, že někdo dlouhodobě zůstává na nejnižších postech, například po 14 letech služby četařem.

  • Ahoj, Martine, mohl bys mi poskytnout více informací?
   Jsme dle mého předpokladu stejně stáří, tak snad nevadí, že tykám. Díky

  • Martine, mám totéž, co ty. Divím se, jak si vojáci stěžují. Vyprávění konkurence nepovažuji za věrohodné a sloužím srdcem :-).

  • Hned po maturitě (1968) jsem měl 950 Kč a po 41 letech, před důchodem 21 000 brutto a taky se kvůli tomu nepodělám.
   Na vojně jsem potkal pár blbů, asi jako každý, a 24 měsíců vojenské služby pokládám za ztracený čas; NIC jsem si neodnesl, ani skládání komínků a čištění bot.

 21. Tak orientačně spočítám četaře: 27 810 + 7 000 + 2 000 (příplatek) + 278 (hodnocení) = 37 088 Kč hrubého, takže 27 623 Kč čistého + příspěvek na bydlení 3 100 Kč čistého, a máme tady výsledek 30 723 Kč čistého, neboli 41 601 Kč hrubého měsíčně. Nemluvím o vyšších hodnostech. (Desátník dostává cca 40 000 Kč bez odpovědnosti). Kdo vydělává takové peníze v soukromém sektoru? Škoda, že už jsem starší a do armády mě kvůli věku nevezmou.

  • Potvrzuji, mám u AČR hodně známých, kteří tam před chvílí nastoupili a takových platů opravdu dosahují: plus mínus 27 000 až 32 000 Kč čistého. Kdo chce peníze a nemá závazky, nemusí nic řešit. 🙂 Ačkoli na Moravě není místo, tudíž člověk nastoupí s 90% pravděpodobností do Čech, přičemž v Praze lze sehnat spoustu jiných prací, za které dostanete platy kolem 30 000 Kč. Pokud byste chtěli sloužit třeba v Bučovicích, tak počkáte ve dlouhé frontě.

   • Českým problémem je bohužel nedostatek sebereflexe. Například naši vojáci, obzvláště v základních funkcích, mají ve zvyku fňukat. Ovšem realita je taková, že kdo na sobě maká, dostává spoustu možností. Já jsem v armádě 16 let a postupem času jsem se stal vedoucím praporčíkem roty.

    Nicméně, co vypadá jako docela pěkný peníz, musíte pokrátit dojížděním, bydlením, nákupem vlastního materiálu atd. Přitom práce vojáka (v bojových útvarech) je fyzicky i psychicky náročná. Kdo nezažil, neví a nelze srovnávat profesionalizovanou organizaci například s Československou lidovou armádou, která byla „konskripčního typu“.

 22. V podobných článcích se píše o platech, ale nikoli o omezeních a povinnostech, které jsou protiváhou.

  Například: Plat je paušální a máme pokaždé stejně, ať už jsme v práci 180, nebo 250 hodin za měsíc. Tohle spousta civilistů neví. Voják taky nesmí podnikat, ani si přivydělávat na brigádách bez povolení velitele. Jestliže má na své pozici vyšší prověrky, tak může být kdykoli kontrolován a musí nahlásit Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ) různé pohledávky a příjmy, i dalších členů svojí domácnosti. Během cvičení má nárok na 8 hodin volna za 48 hodin (48 hodin – standardní pracovní doba 16 hodin – 8 hodin volna = 24 hodin a dalších 24 hodin dává státu zadarmo). Nasazuje život při povodních, kalamitách a podobných veselostech.

  Další zábavou jsou neustálé nadávky ze strany civilistů, sluníčkářů a různých zapšklých obyvatel naší krásné země. Neříkám, že platy jsou malé, jsou (řekl bych) průměrné. Jsem v AČR nějakou dobu a nastoupil jsem, protože mě tahle profese baví. Ale jestli někdo závidí naše průměrné platy, tak ať posílí náš kolektiv, možnosti máme všichni stejné.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno