Vojín začíná na minimální mzdě, zatímco generál svými příjmy dohání vrcholné politiky. Plat vojáka navíc stoupá díky příplatkům, které jsou ovšem vyváženy extrémními podmínkami a někdy také smrtelným nebezpečím.

Základní hrubé platy vojáků v Armádě České republiky

Ve státním sektoru jsou výplaty předepsané podrobnými tabulkami. Podobně jako Policie, Hasičský sbor nebo Vězeňská služba, také Armáda České republiky (AČR) obdržela speciální tarifní stupnici.

Platy vojáků dříve záležely primárně na výkonu, takže stoupaly díky náročnějším úkolům. Ale potom vznikly nové přání předpisy, především vládní nařízení č. 59/2015 Sb., kde jsou služební tarify stupňovány podle hodností. Následně dostali vojáci několikrát přidáno, a další valorizaci načasovala nová pravostředová vláda (Spolu + STAN + Piráti) na 1. ledna 2022.

Nicméně výplaty nyní závisejí především na armádní hierarchii, respektive na kariérním posunu nebo stagnaci. Porovnejme základní hrubé měsíční platy (v Kč) a zjistíme, že armádní generál má osmkrát vyšší služební tarif než vojín.

TARIFY od1.7.20151.11.20151.11.20161.7.20171.11.20171.1.20191.1.20201.1.20211.1.2022
ČEKATELÉ
Vojín9 2009 90010 30011 77012 950 13 35014 60015 20016 200
Svobodník9 60010 30010 72012 20013 42013 84015 15015 77016 800
Desátník10 00010 70011 13012 63013 90014 33015 67016 31017 390
Četař10 40011 10011 55013 06014 37014 82016 21016 88017 990
Rotný10 80011 50011 96013 49014 84015 30016 74017 42018 570
Rotmistr11 20011 90012 38013 91015 31015 79017 28017 99019 170
Nadrotmistr11 60012 30012 80014 34015 78016 27017 79018 52019 740
OSTATNÍ
Vojín9 2009 90010 30011 77012 95013 35014 60015 20016 200
Svobodník19 69020 29021 11022 59024 85025 35026 85026 85027 550
Desátník20 81021 44022 30023 87026 26026 79028 29028 29028 990
Četař22 04022 71023 62025 28027 81028 37029 87029 87030 570
Rotný25 71026 49027 55029 48032 43033 08034 58034 58035 280
Rotmistr27 54028 37029 51031 58034 74035 44036 94036 94037 640
Nadrotmistr29 38030 27031 49033 70037 07037 82039 32039 32040 020
Praporčík31 42032 37033 67036 03039 64040 44041 94041 94042 640
Nadpraporčík33 66034 66036 06038 59042 45043 30044 80044 80045 500
Štábní praporčík43 86045 19046 99050 28055 31056 42057 92057 92058 620
Poručík29 58030 47031 69033 91037 31038 06039 56039 56040 260
Nadporučík33 66034 67036 06038 59042 45043 30044 80044 80045 500
Kapitán 38 76039 93041 53044 44048 89049 87051 37051 37052 070
Major43 86045 18046 99050 28055 31056 42057 92057 92058 620
Podplukovník48 96050 43052 45056 13061 75062 99064 49064 49065 190
Plukovník59 16060 94063 38067 82074 61076 11077 61077 61078 310
Brigádní generál69 36071 45074 31079 52087 48089 23090 73090 73091 430
Generálmajor 79 56081 95085 23091 200100 320102 330103 830103 830104 530
Generálporučík89 76092 46096 160102 900113 190115 460116 960116 960117 660
Armádní generál99 960102 980106 980114 580126 040128 570130 070130 070130 770

Plat vojáka AČR roste díky různým příplatkům

Nejvyššímu představiteli armádní hierarchie stačí samotný služební tarif, aby pohodlně vyžil. Zatímco hrubý měsíční základ řadového svobodníka, desátníka nebo četaře vypadá poněkud chudě. Platy vojáků naštěstí narůstají díky všelijakým bonusům, které vlastně nemají žádný definitivní strop. Prolistujme zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání a navazující vládní nařízení.

Tam především stojí: Za každý ukončený kalendářní měsíc služby náleží vojákovi stabilizační příspěvek ve výši 7 000 Kč.“ Odborníkům (lékařům, farmaceutům a dalším zdravotnickým pracovníkům, IT specialistům, letcům, právníkům, ostraze prezidenta republiky, nejvyšším velitelům) přísluší až čtyřnásobek: tedy 28 000 Kč/měsíc!

Služební příspěvek na bydlení znamená další 3 000 Kč. Za každého člena rodiny přidáme ještě 300 Kč, maximálně však 1 200 Kč. Obránci Prahy mohou dostat více: 3 100 až 4 400 Kč! Za rodinu vojáka se pro účely tohoto zákona považují, žijí-li s vojákem ve společné domácnosti, jeho manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezaopatřené děti, a to vlastní děti, osvojené děti nebo děti svěřené do pěstounské péče nebo výchovy.“ S partnerem musíte sdílet trvalé bydliště a žít společně aspoň 3 měsíce.

Delší pohotovost bývá odměňována jiným příplatkem. Kdo mimo svoji služební dobu, aspoň 10 dnů během kalendářního měsíce musí setrvávat na určeném místě a zůstávat připraven, dostanete navíc 1 500 Kč. Pokud pohotovost trvá aspoň 20 dní, plat vojáka stoupá o 3 000 Kč. Spíše symbolicky bývá oceněný směnný a nepřetržitý provoz: 400 Kč (dvousměnný), 800 Kč (třísměnný), 1 000 Kč (nepřetržitý), 1 200 Kč (nepřetržitý s výkonem služby přes 15 hodin) měsíčně.

Platy vojáků na zahraničních misích zahrnují další benefit  minimálně 500 Kč a maximálně 6 250 Kč denně, horní limit kvůli riziku ohrožení života nebo zdraví“. Přilepšeno dostáváte, i když jste léčeni, nejdéle však 1 měsíc ode dne zjištění nemoci nebo úrazu“.

Plat velícího vojáka narůstá až o 15 % jeho služebního tarifu, aby byla odměněna jeho zvýšená odpovědnost. Většina příslušníků AČR (kromě vojína, štábního praporčíka, plukovníka a generálů) může obdržet ještě výkonnostní příplatek, podle hodnosti a hodnocení, aktualizovaného vždy 1. dubna. Například výtečný“ svobodník až nadpraporčík dostane navíc 2 %, a následující rok další 2 % služebního tarifu.

Občas proběhne ještě rekreace, zabezpečená ministerstvem. V případě nezaviněné tíživé sociální situace“ lze žádat nenávratnou peněžní výpomoc“  až dvacetinásobek minimální mzdy! Nicméně plat vojáka teoreticky nemá horní omezení, zákon totiž v § 68g prostě jenom konstatuje: Za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu lze vojákovi poskytnout odměnu.“ Daleko omezenější bývá zvláštní příplatek, vizte závěrečnou kapitolku.

Zvláštní příplatek kvůli neuropsychické zátěži a riziku

I. skupina  přičítáme 2 000 Kč až 8 000 Kč/měsíc

 1. činnost výkonného vojenského letce
 2. činnost příslušníka Vojenského zpravodajství při plnění úkolů Vojenského zpravodajství podle zákona o Vojenském zpravodajství
 3. činnost příslušníka speciálních sil při plnění úkolů speciálních sil v souladu s usnesením vlády o použití speciálních sil a vedení speciálních operací
 4. činnost vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany

II. skupina plat vojáka roste o 2 000 Kč až 6 000 Kč/měsíc

 1. řízení letového provozu
 2. slaňování z vrtulníku a seskoky z letadla s padákem
 3. zneškodňování a ničení nalezených nebo nevybuchlých výbušnin a munice, řízení a provádění trhacích prací, řízení a provádění pyrotechnického průzkumu, minování, průzkum zaminovaného terénu a odminovávání, prohledávání a čištění objektů a prostorů s obsahem nevybuchlé munice, zneškodňování a likvidace nástražných výbušných systémů a likvidace muničních elementů na místech výbuchů
 4. činnosti vojenského policisty, s výjimkou činnosti vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany
 5. činnosti při shromažďování a zpracovávání zpravodajských informací, které jsou předmětem utajení a které se týkají zabezpečení obranyschopnosti státu a zajišťování bezpečnosti jednotek Armády České republiky
 6. činnost předsunutého leteckého návodčího
 7. soustavné poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče nebo na onkologických odděleních nebo poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby

III. skupina  přidáváme 1 000 Kč až 4 000 Kč/měsíc

 1. odborné hašení požárů a další hasičské práce prováděné profesionálními hasiči
 2. nezbytná příprava letadla k letu nebo kontrola přípravy letadla k letu prováděná v blízkosti rotujících částí letadla nebo v prostorech vstupních kanálů nebo výstupních plynů nebo vrtulového proudu
 3. činnosti související s provozem radiolokační techniky k zabezpečení přehledu o vzdušné situaci a identifikaci cílů a údržba a technická kontrola radiolokační techniky
 4. výkon služby ve výškách (při ošetřování, revidování a kontrole nosných konstrukcí světelných zabezpečovacích leteckých pozemních zařízení, anténních systémů nebo systémů a složek pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení, stejně jako při praktické výuce a výcviku téhož)
 5. výkon služby při ošetřování, revidování a kontrole leteckých pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení zabezpečujících letecké služby
 6. identifikování vzdušných cílů, řízení činnosti při tvorbě rozpoznaného obrazu o vzdušné situaci, koordinace činnosti se vzdušnými prostředky včasné výstrahy a velení prostředkům protivzdušné obrany státu s přímou odpovědností za splnění bojového úkolu při vojenském i nevojenském vzdušném ohrožení státu
 7. potápění se s použitím potápěčského dýchacího přístroje s dodávkou stlačeného vzduchu nebo směsí plynů, kyslíkového přístroje nebo přístroje s regenerací vzduchu
 8. vedení speciální tělesné přípravy
 9. odborná záchranářská činnost prováděná vojenskými záchranáři nebo vojenskými hasiči
 10. provádění radiačního, chemického a bakteriologického průzkumu prostorů kontaminovaných ostrými látkami, dekontaminace osob, techniky a prostorů zasažených těmito látkami
 11. činnosti s vysoce výbušnými látkami při realizaci radiosondážního průzkumu atmosféry

IV. skupina plat vojáka stoupá o 600 Kč až 2 000 Kč/měsíc

 1. práce trvale vykonávané v podzemí
 2. skladování, ošetřování a revize munice v muniční základně
 3. fotogrammetrické vyhodnocování a překreslování map
 4. práce vojenského obsluhujícího personálu podle právního předpisu upravujícího kategorie vojenského leteckého personálu
 5. soustavné střežení objektů zvláštní důležitosti v působnosti Hradní stráže

Podle čeho jsme popsali platy vojáků AČR?

 • Nařízení vlády o služebních tarifech č. 59/2015 Sb.  obsahuje základní platy vojáků
 • Zákon o vojácích z povolání č. 221/1999 Sb.  obsahuje četné příplatky
 • Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby č. 58/2015 Sb.  zvyšuje platy vojáků sloužících v Praze
 • Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností č. 68/2015 Sb.  vyjmenovává lépe honorované specialisty
 • Srovnejte, kolik vydělává poslanec nebo prezident České republiky

Zdroj úvodní fotografie: army.cz (střelba z protiletadlového raketového kompletu RBS-70)

74 KOMENTÁŘE

 1. Znám nějaké vojáky a tolik volna jako oni nemá v civilním zaměstnání nikdo. Platy? Ano, vojín nebere mnoho, ale s minimálním vzděláním nezbohatnete ani v soukromém sektoru, tam budete za pár kaček čistit kanály. A na rozdíl od vojáků, nedostanete příplatky na první poslední včetně záchodového papíru. Do armády bych nešel kvůli buzeraci, ale platy jsou tam velice luxusní.

  • Ale jen výmluvy a pohodlí doma. Jestli chcete vědět, co je buzerace, tak si najděte, jak se maká třeba v call centrech apod.

 2. Smutné je, že lidi v ČR si prostě často závidí. Mnohdy ale není co. V AČR jsou nastaveny specifické podmínky, které dnes zvládne jen omezený počet civilistů. Určitě je pravda, že i civilní sektor nabízí náročná zaměstnání, která nejsou ohodnocena. Často je tak právě v závazku veřejné služby či přímo ve státním sektoru. Opravdu pak může nějakého řidiče autobusu, který dělá za 18 tisíc s velkým přesčasem, nebo vysokoškolačku – úřednici, která s Ing. nebo Mgr. titulem nastupuje po škole za 17 tisíc hrubého (to je skutečně realita), naštvat názor četaře.

  Nicméně vojáci mají naprostou pravdu v tom, že zaměstnání může změnit každý. AČR je teď po letech útlumu znovu otevřená pro nové lidi. Nikdo se už nemůže vymlouvat, že on už se tam nedostal a jiní ještě jo. První tři měsíce jsou náročné (doporučuji mrknou na seriál ČT Přijímač) a plat je minimální, což hodně lidí odradí. Dobré podmínky jsou vždy až po nástupu k útvaru, kdy i vyučený člověk dosáhne na slušnou finanční úroveň.

  Vše má své klady a zápory, je dobré srovnat si priority hned zpočátku. Všem dobrým a hrdým vojákům upřímně přeji nejlepší možné podmínky, protože si je zaslouží.

  • Zdendo, svým způsobem máš pravdu, ale debatu začal ufňukaný četař, který pláče za 23 000 Kč čistého (cca 30 000 Kč hrubého), kdo to v soukromém sektoru má? Možná ten četař nemá ani maturitu a pláče. Když se podívám na jeho pracovní náplň, tak je schopen prosedět čas v armě nebo v rámci tzv. zvyšování fyzické kondice hraje v pracovní době fotbálek, pak se poflakuje v kanceláři. Jednou za čas jede na cvičení, kde spí ve stanu (ne všichni jezdí na cvičení). Do Afghánistánu by jel hned, ale takových jako on je více, takže zase nic – nemá angličtinu, tak ho nevezmou a proto tady fňuká. Ať jde do někam.

   • Pán je evidentně znalec :-). Jak můžete vědět, jaká je jeho pracovní náplň? Jste snad jeho velitel? Tak raději pomlčte, takových chytrolínů tady běhají mraky. Pojďte si vyzkoušet „sezení v armě a hraní fotbálku“, nikdo Vám nebrání.

  • Zdravím Vás, mám nabídku na IT pozici (kapitán). Jsem Ing., s plynulou angličtinou, studoval jsem bezpečnost a bezpečnostní technologie na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Nástupní plat na nabízené pozici je 54 400 Kč (hrubého). Na základě Vašich zkušeností v AČR byste spíš doporučil, nebo nedoporučil jít k Armádě? Děkuji.

   • Zkusit to můžete, přijímač ve Vyškově se dá zvládnout, když člověk chce. Podepište kontrakt nejlépe na 2 roky, ať máte možnost odejít nebo prodloužit po celkem krátké době.

 3. Já dostanu hned po maturitě hodnost rotmistra a cca 35 tisíc korun hrubého (podle zvýšených platů od listopadu 2017). Přitom nemám žádné známosti. Všechno zařizuji sám, vlastně se jenom starám, kde budu sloužit. Takže mi připadá divné, že někdo dlouhodobě zůstává na nejnižších postech, například po 14 letech služby četařem.

  • Ahoj, Martine, mohl bys mi poskytnout více informací?
   Jsme dle mého předpokladu stejně stáří, tak snad nevadí, že tykám. Díky

  • Martine, mám totéž, co ty. Divím se, jak si vojáci stěžují. Vyprávění konkurence nepovažuji za věrohodné a sloužím srdcem :-).

  • Hned po maturitě (1968) jsem měl 950 Kč a po 41 letech, před důchodem 21 000 brutto a taky se kvůli tomu nepodělám.
   Na vojně jsem potkal pár blbů, asi jako každý, a 24 měsíců vojenské služby pokládám za ztracený čas; NIC jsem si neodnesl, ani skládání komínků a čištění bot.

 4. Tak orientačně spočítám četaře: 27 810 + 7 000 + 2 000 (příplatek) + 278 (hodnocení) = 37 088 Kč hrubého, takže 27 623 Kč čistého + příspěvek na bydlení 3 100 Kč čistého, a máme tady výsledek 30 723 Kč čistého, neboli 41 601 Kč hrubého měsíčně. Nemluvím o vyšších hodnostech. (Desátník dostává cca 40 000 Kč bez odpovědnosti). Kdo vydělává takové peníze v soukromém sektoru? Škoda, že už jsem starší a do armády mě kvůli věku nevezmou.

  • Potvrzuji, mám u AČR hodně známých, kteří tam před chvílí nastoupili a takových platů opravdu dosahují: plus mínus 27 000 až 32 000 Kč čistého. Kdo chce peníze a nemá závazky, nemusí nic řešit. 🙂 Ačkoli na Moravě není místo, tudíž člověk nastoupí s 90% pravděpodobností do Čech, přičemž v Praze lze sehnat spoustu jiných prací, za které dostanete platy kolem 30 000 Kč. Pokud byste chtěli sloužit třeba v Bučovicích, tak počkáte ve dlouhé frontě.

   • Českým problémem je bohužel nedostatek sebereflexe. Například naši vojáci, obzvláště v základních funkcích, mají ve zvyku fňukat. Ovšem realita je taková, že kdo na sobě maká, dostává spoustu možností. Já jsem v armádě 16 let a postupem času jsem se stal vedoucím praporčíkem roty.

    Nicméně, co vypadá jako docela pěkný peníz, musíte pokrátit dojížděním, bydlením, nákupem vlastního materiálu atd. Přitom práce vojáka (v bojových útvarech) je fyzicky i psychicky náročná. Kdo nezažil, neví a nelze srovnávat profesionalizovanou organizaci například s Československou lidovou armádou, která byla „konskripčního typu“.

 5. V podobných článcích se píše o platech, ale nikoli o omezeních a povinnostech, které jsou protiváhou.

  Například: Plat je paušální a máme pokaždé stejně, ať už jsme v práci 180, nebo 250 hodin za měsíc. Tohle spousta civilistů neví. Voják taky nesmí podnikat, ani si přivydělávat na brigádách bez povolení velitele. Jestliže má na své pozici vyšší prověrky, tak může být kdykoli kontrolován a musí nahlásit Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ) různé pohledávky a příjmy, i dalších členů svojí domácnosti. Během cvičení má nárok na 8 hodin volna za 48 hodin (48 hodin – standardní pracovní doba 16 hodin – 8 hodin volna = 24 hodin a dalších 24 hodin dává státu zadarmo). Nasazuje život při povodních, kalamitách a podobných veselostech.

  Další zábavou jsou neustálé nadávky ze strany civilistů, sluníčkářů a různých zapšklých obyvatel naší krásné země. Neříkám, že platy jsou malé, jsou (řekl bych) průměrné. Jsem v AČR nějakou dobu a nastoupil jsem, protože mě tahle profese baví. Ale jestli někdo závidí naše průměrné platy, tak ať posílí náš kolektiv, možnosti máme všichni stejné.

 6. Drakouš, pěkně řečeno. Každej si to může prubnout. Většina zdejších absolventů Vysoké školy života by nevyplnila ani přihlášku, natož dát tělesné testy. Jako všude jsou plusy i minusy. A ARMÁDA MÁ MŮJ RESPEKT ZA TO, CO DĚLÁ.

 7. Jsem bývalý podplukovník, který odešel z AČR v roce 1993 a svůj příspěvek směřuji k výhradám platového ohodnocení štábních pracovníků v AČR. Navíc se domnívám, že jich je moc a jejich platy spojené s příplatky neodpovídají náročnosti povolání. Byť jsem nikdy nebyl nasazen mimo republiku, domnívám se, že podmínky v minulosti byly rozhodně těžší než v současnosti. Vojáci z povolání byli formováni ve volních vlastnostech a dnes si dovoluji tvrdit, že tomu tak není. Za své působnosti v civilním sektoru mám poznatky, že jsou nepoužitelní pro své slabé volní vlastnosti a snahu se adaptovat na nové podmínky. Očekával jsem od nich týmovost, důslednost, vytrvalost, rozhodnost, schopnost vést lidi a toho jsem se nedočkal.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno