Organizační pracovník dostal v oficiálním Katalogu prací číslo 1.01.07. Tamtéž najdeme podrobný popis platových tříd, které vlastně rozdělují náplň práce podle odpovědnosti a záslužnosti. Pokud vás zajímá zaměstnání a odměna ve veřejném sektoru (v příspěvkových organizacích, na obecních úřadech apod.), pokračujte TÍMTO odkazem. Sazby takzvaných zaručených mezd v celém hospodářství, včetně soukromých společností (s.r.o., a.s.) najdete TADY.

Organizační pracovník pomůže starostovi i prezidentovi

6. platová třída

 1. Pořizování zápisů z jednání orgánů územních samosprávných celků nebo organizací.

7. platová třída

 1. Vedení organizačně-technické agendy jednání orgánů územních samosprávných celků, výborů a komisí nebo zvláštních orgánů včetně přípravy podkladů.

8. platová třída

 1. Zajišťování organizačně-technických agend poradních orgánů ústředních správních úřadů, například rozkladových komisí ministra.
 2. Komplexní zajišťování a koordinace vztahů mezi krajem a obcemi, mezi územně členěným statutárním městem a městskými částmi a obvody a mezi obcemi.
 3. Samostatné zpracovávání dílčích rozborů organizačního uspořádání, dělby činností, systemizace a toku informací v procesech organizace. Identifikace a mapování procesů řízení v rámci organizace s využitím metod procesního řízení.

9. platová třída

 1. Provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání, dělby činností a toku informací včetně návrhů na jejich optimalizaci.
 2. Tvorba a aktualizace procesního modelu organizace včetně jeho využití v rámci optimalizace organizace řízení nebo systemizace.
 3. Identifikace procesů územně členěných statutárních měst a krajů včetně jejich zapracování (zápisu) do procesního modelu.

10. platová třída

 1. Provádění rozborů (analýz) organizačního uspořádání, dělby činností a toku informací v procesech úřadů statutárních měst a krajů včetně návrhů na jejich optimalizaci.
 2. Tvorba a aktualizace procesního modelu úřadu územně členěného statutárního města nebo kraje včetně jeho využití v rámci optimalizace organizace řízení nebo systemizace.

11. platová třída

 1. Organizace a koordinace činností k zajišťování denního výkonu funkce prezidenta republiky nebo předsedy vlády.
 2. Tvorba koncepce nebo navrhování procesního modelu úřadu územně členěného statutárního města nebo kraje nebo hlavního města Prahy.

12. platová třída

 1. Komplexní protokolární a organizační zajišťování výkonu ústavních pravomocí prezidenta republiky, státních návštěv v České republice, oficiálních, pracovních i soukromých návštěv zahraničních představitelů, koordinace spolupráce s ostatními útvary a organizačními složkami státu.
 2. Koordinace zpracovávání politických materiálů a dokumentů, politických programových prohlášení se zásadním dopadem na široké skupiny obyvatel případně i mimo hranice státu.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno