Komunální politici za svoji veřejnou službu dostávají 1 289 až 141 766 korun hrubého měsíčně. Například plat starosty záleží na tom, jestli tuto funkci zastává na plný, nebo jenom na částečný úvazek. A rozhoduje také velikost obce či kraje.

Vrcholní politici na televizní obrazovce vypadají jako velcí pánové, kteří v historických análech plynule navážou na slavné imperátory a dobyvatele. Na komunální úrovni však zjišťujeme, že v liberální demokracii může zvolený zastupitel buďto pokorně a pilně sloužit veřejnosti – anebo se zesměšní egocentrickými manýry.

Obecní kormidelník řeší všednodenní, ale tím závažnější problémy: základní infrastrukturu, nutné investice a nezbytné opravy. Plat starosty přitom zůstává poměrně skromný, aspoň oproti manažerským postům v prosperujícím byznysu.

Měsíční odměny uvolněných i neuvolněných zastupitelů

Nejdříve rozlišme základní pojmy. Platy uvolněných starostů mají člověka solidně uživit; patří nejvyšším představitelům měst a obcí, kteří svému volebnímu okrsku věnují veškerý pracovní čas. Pokud zastupitel zůstává ve svém civilním zaměstnání, neboli neuvolněný, potom politiku provozuje pouze jako „vedlejšák“, takže logicky dostává z veřejného rozpočtu méně peněz, anebo vůbec nic.

Pozor na zdánlivý detail! Vláda stanovuje odměny pro uvolněné zastupitele v uvedené výši, zatímco částky pro neuvolněné zastupitele navrhuje pouze v maximální výši! Takže komunální politici, kteří neobětují veřejnosti veškerou svoji pracovní energii, teoreticky nemusejí dostávat za vedení sousedské pospolitosti ani korunu.

Samosprávy rozdělujeme podle počtu obyvatel: do 300, do 600, do 1 000 atd. Nejprve uvádíme starostu, primátora nebo hejtmana. V dalším řádku najdeme místostarostu, náměstka primátora nebo hejtmana. Následují další členové rady a nakonec jiní členové zastupitelstva (které v neuvolněných pozicích dělíme ještě na předsedy a členy výborů, komisí a zvláštních orgánů).

OBEC doUvolněníStarostaMísto.RadníZastupitelNeuvolněníStarostaMísto.RadníPředsedaKomisařZastupitel
3004295937804335082921325775231985155257721481289
6004824442455376303280528946260515789289424121448
10005408647596421873677932451292066490324527041623
30006018752964469454092736112325017223361130101805
50006628658332517034507539771357957954397833141989
100007238763700564624922343432390898687434336192171
200007844369031611865334147065423609413470739232353
5000085617753436678258220513704623410274513742812569
100000*93007818477254563245558045022411161558046512791
200000*100955888407874568649605735451512114605850483028
Více1224341077429549983256734606611414692734661223673
KRAJ do
500.00012887811341210310287637773266959415465902177336444
1.000.00013317411719310653990559799047191415981932379906658
Více13747012097410997693479824827423416497962382486874
Praha14176612475411341296401850597655317012992385067088

Právní souvislosti a platy starostů ve velkých městech

* Předchozí tabulku obsahuje Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Maximální platy starostů sahají od 25 775 po 141 766 Kč, pokud počítáme i Prahu. Ještě ale věnujme zvýšenou pozornost velkým městům:

 • Do kategorie „od 50 001 do 100 000“ obyvatel patří taky „územně nečleněná statutární města do 100 000 obyvatel“.
 • Do kategorie „od 100 001 do 200 000“ obyvatel patří taky „územně členěná statutární města“.

Plat starosty obvykle převyšuje průměrnou mzdu

Schválit přelomovou deklaraci v newyorském sídle OSN, nebo připomínkovat chystanou směrnici v europarlamentu, znamená velkou odpovědnost. Ale když komunální zastupitel pokazí stavbu obecní kanalizace a kvůli nutným investicím zdraží stočné, důsledky svého omylu pocítí bezprostředně. V krajním případě hrozí, že vás přestanou zdravit sousedé, v restauraci nedostanete napít a zklamaný volič na vás podá trestní oznámení.

Zkrátka, místní zastupitelé podstupují obrovské riziko. Oproti dřívějšku aspoň dostávají lépe zaplaceno, takže plat uvolněného starosty vždycky přesahuje průměrnou tuzemskou mzdu, i když započítáme jenom (obvykle lépe oceňované) muže.

K tématu:

Autorka úvodní fotografie: Tereza Flachová 

30 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, kde najdu platovou tabulku pro malé obce? Potřebuji zjistit, na jakou mzdu má nárok hospodářka, která obstarává administrativu, účetnictví, popřípadě úklid prostor apod. Obec má k 1.1.2017 celkem 121 obyvatel. Děkuji za odpověď.

  • Lenko, předpokládám, že Vámi zmíněná hospodářka není zastupitelkou, kterou občané zvolili v demokratických volbách, ani není ve služebním poměru (pokud se mýlím, opravte mě, prosím). V takovém případě nerozhoduje velikost obce, nýbrž „univerzální“ tabulka pro úředníky územních samosprávných celků, kterou najdete pod TÍMTO odkazem hned jako první (oficiálně má ve vládním nařízení číslo 4.). Platovou třídu zjistíte podle neodpovědnější vykonávané činnosti, pravděpodobně půjde o kapitoly, věnované účetním (ZDE).

 2. Dobrý den. Jak je vlastně placen uvolněný starosta obce, kolik peněz jde na jeho plat z obecního rozpočtu a kolik přispívá stát (jestli vůbec)? Děkuji za odpověď. Jirka

  • Dobrý den, Jirko, uvolněný starosta je placený pouze z obecního rozpočtu. Vycházím ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kde v § 71 stojí: „Členům zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, a členům zastupitelstva obce, kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva obce nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva obce, (dále jen „uvolněný člen zastupitelstva obce“) poskytuje obec za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce odměnu podle tohoto zákona. Odměna se vyplácí z rozpočtových prostředků obce.“

 3. Dobrý den, může starosta či zastupitel odmítnout plat? A pokud ano, jak se s touto částkou nakládá? Děkuji.

  • Dobrý den, Petře, budu citovat poslední Metodické doporučení, které bylo vydáno Ministerstvem vnitra.

   Uvolnění členové zastupitelstva

   „Zastupitelstva o výši odměny uvolněných členů zastupitelstva nikterak nerozhodují.“

   Neuvolnění členové zastupitelstva

   „Novela nařízení vlády změnila (navýšila) jen maximální možnou výši odměn, jež může zastupitelstvo schválit pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí. Je tedy na rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých obcí, zda přistoupí k navýšení odměn pro své neuvolněné členy za výkon jednotlivých funkcí.“

   Neuvolněný starosta obce

   „Na rozdíl od ostatních neuvolněných členů zastupitelstva obce neuvolněnému starostovi obce vzniká ode dne zvolení do funkce automaticky nárok na odměnu za měsíc alespoň v zákonem stanovené minimální výši.

   Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne usnesením jinak (příp. nepřijme v dané záležitosti žádné usnesení), bude obec povinna vyplácet neuvolněnému starostovi odměnu alespoň ve výši 0,3násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému starostovi (30 % odměny, která by náležela uvolněnému starostovi v dané velikostní kategorii obce). Odměnu v této výši nemůže zastupitelstvo obce snížit, může ji však svým usnesením navýšit.“

   A teď moje osobní interpretace: Metodické doporučení chápu tak, že svoji odměnu mohou zcela odmítnout pouze neuvolnění členové zastupitelstva, kromě neuvolněného starosty. A domnívám se, že nevyužité peníze zůstanou v rozpočtu, ze kterého by jinak byly dotyčnému člověku vyplaceny.

 4. Dobrý den, může neuvolněný místostarosta na vlastní žádost pobírat menší odměnu než je tabulková? Děkuji. Jitka

 5. Dobrý den, jaká je odměna pro člověka, který předsedá komisi Regionálního rozvoje na Krajském úřadě (KHK)? Moc děkuji za odpověď.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno