Některá učiliště přijmou každého zájemce, který má základku. Ale většina středních škol požaduje, aby jejich studenti úspěšně složili jednotné přijímací zkoušky. Soustřeďte se na češtinu a matematiku, co nejdříve podejte přihlášku a na přijímačky přijďte v dubnu či květnu 2023. Mnohé technické fakulty vezmou každého maturanta, ale jiné vysoké školy pořádají test studijních předpokladů.

Na technický obor se dostane každý

Základním školám stačí, když prvňáci ovládají český jazyk, spolupracují a jsou samostatní v šatně, na toaletě a v jídelně. Každým dalším ročníkem jsou studijní požadavky náročnější, zatímco žáci projevují svoje silné a slabé stránky. Teoretici milují knihy, zatímco praktici raději pracují v dílně a na zahradě. Naše společnost potřebuje různé specialisty, a proto existují rozmanité střední školy.

Nejvstřícnější akademie a učňáky přijmou každého nového studenta, který dokončí základku a podá přihlášku. Absolvent získá výuční list, aby se stal strojníkem, truhlářem, elektrikářem, zedníkem nebo cukrářem. Ale nedostane maturitní vysvědčení. Proto nemůže na vysokou školu a na pracovním trhu má horší postavení, než absolventi maturitních oborů. Nejvstřícnější akademie a učňáky sídlí v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Zlíně nebo Jindřichově Hradci.

Přijímací zkoušky na střední školy 2023

Mladí herci, hudebníci a tanečníci potřebují především nadání. Umělecké školy proto vybírají svoje nové studenty při talentových zkouškách.

Konzervatoře vás požádají, abyste přednesli báseň, zazpívali, zahráli na hudební nástroj nebo zatančili. Talentové přijímací zkoušky probíhají po celé republice. Pražské konzervatoře se věnují hudbě, divadlu, muzikálu, baletu, zrakově postiženým, modernímu a současnému tanci. Také Brno láká tanečníky, hudebníky a herce. Další konzervatoře stojí v Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích, Pardubicích, Teplicích, Kroměříži či Opavě.

Ostatní střední školy, které nabízejí maturitu, pořádají takzvané jednotné přijímací zkoušky. Pravidla sepsali naši poslanci ve školském zákoně (č. 561/2004 Sb.). Detaily každoročně upřesňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Samotné testy připravuje a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT), které jakožto příspěvková organizace spadá pod MŠMT.

Příprava pro český jazyk a matematiku

Pokud ovládáte naši mateřštinu a rozumíte číslům, máte výhodu. Jednotné přijímací zkoušky jsou zaměřené na český jazyk, literaturu, matematiku a její aplikaci. Jde o podobné úlohy, které ve svých mladých letech louskali dnešní senioři. Také současní studenti doplňují chybějící slova do textů, hledají pravopisné chyby a pravdivé výroky, čtou grafy, přepočítávají procenta nebo hledají vztahy mezi dráhou, rychlostí a časem. Ukázkové úkoly najdete na internetových stránkách CZVV.

Termíny pro jednotné přijímací zkoušky

Jestli toužíte po maturitě, nejdříve podejte přihlášku na svoji vysněnou střední školu. Umělci a sportovci se na letošní talentové zkoušky přihlašovali do 30. listopadu 2022, uchazeči o ostatní maturitní obory mají čas do 1. března 2023. Ale nečekejte na poslední chvíli.

Do prvního kola podejte maximálně 2 přihlášky, například na 2 různé střední školy. Nejpozději 14 dnů před přijímačkami dostanete pozvánku. Následně máte právo na 2 pokusy, respektive na 2 řádné termíny, kdy 2x otestujete svoji češtinu a matematiku. Hodnoceni budete podle svých lepších výsledků. Pokud propásnete řádné termíny a obratem se omluvíte, máte právo na náhradní termíny.

Definitivní časy oznamují ředitelé středních škol, ale rámcový harmonogram vymezilo ministerstvo. Rozlišujeme čtyřleté maturitní obory a víceletá gymnázia. Jednotné přijímačky se konají nejdříve 13. dubna a nejpozději 11. května 2023. Svoje jazykové a matematické znalosti otestujete v dopoledních hodinách nebo kolem poledne. Prvních 15 a posledních 5 minut probíhá administrativa – nahlásíte se, dostanete a odevzdáte svůj test…

TermínOborPředmětDenZačátekKonec
1. řádný ČtyřletýMatematika13.4.20238:3010:00
1. řádný ČtyřletýMatematika13.4.20238:3010:20
1. řádný ČtyřletýMatematika13.4.20238:3010:35
1. řádný ČtyřletýMatematika13.4.20238:3010:55
1. řádný ČtyřletýMatematika13.4.20238:3011:10
1. řádný ČtyřletýČeština13.4.202310:5012:10
1. řádný ČtyřletýČeština13.4.202310:5012:25
1. řádný ČtyřletýČeština13.4.202311:0512:55
1. řádný ČtyřletýČeština13.4.202311:2513:30
1. řádný ČtyřletýČeština13.4.202311:4014:00
1. řádný VíceletýMatematika17.4.20238:3010:00
1. řádný VíceletýMatematika17.4.20238:3010:20
1. řádný VíceletýMatematika17.4.20238:3010:35
1. řádný VíceletýMatematika17.4.20238:3010:55
1. řádný VíceletýMatematika17.4.20238:3011:10
1. řádný VíceletýČeština17.4.202310:5012:10
1. řádný VíceletýČeština17.4.202310:5012:25
1. řádný VíceletýČeština17.4.202311:0512:55
1. řádný VíceletýČeština17.4.202311:2513:30
1. řádný VíceletýČeština17.4.202311:4014:00
2. řádnýČtyřletýMatematika14.4.20238:3010:00
2. řádnýČtyřletýMatematika14.4.20238:3010:20
2. řádnýČtyřletýMatematika14.4.20238:3010:35
2. řádnýČtyřletýMatematika14.4.20238:3010:55
2. řádnýČtyřletýMatematika14.4.20238:3011:10
2. řádnýČtyřletýČeština14.4.202310:5012:10
2. řádnýČtyřletýČeština14.4.202310:5012:25
2. řádnýČtyřletýČeština14.4.202311:0512:55
2. řádnýČtyřletýČeština14.4.202311:2513:30
2. řádnýČtyřletýČeština14.4.202311:4014:00
2. řádnýVíceletýMatematika18.4.20238:3010:00
2. řádnýVíceletýMatematika18.4.20238:3010:20
2. řádnýVíceletýMatematika18.4.20238:3010:35
2. řádnýVíceletýMatematika18.4.20238:3010:55
2. řádnýVíceletýMatematika18.4.20238:3011:10
2. řádnýVíceletýČeština18.4.202310:5012:10
2. řádnýVíceletýČeština18.4.202310:5012:25
2. řádnýVíceletýČeština18.4.202311:0512:55
2. řádnýVíceletýČeština18.4.202311:2513:30
2. řádnýVíceletýČeština18.4.202311:4014:00
1. náhradníVšechnyMatematika10.5.20238:3010:00
1. náhradníVšechnyMatematika10.5.20238:3010:20
1. náhradníVšechnyMatematika10.5.20238:3010:35
1. náhradníVšechnyMatematika10.5.20238:3010:55
1. náhradníVšechnyMatematika10.5.20238:3011:10
1. náhradníVšechnyČeština10.5.202310:5012:10
1. náhradníVšechnyČeština10.5.202310:5012:25
1. náhradníVšechnyČeština10.5.202311:0512:55
1. náhradníVšechnyČeština10.5.202311:2513:30
1. náhradníVšechnyČeština10.5.202311:4014:00
2. náhradníVšechnyMatematika11.5.20238:3010:00
2. náhradníVšechnyMatematika11.5.20238:3010:20
2. náhradníVšechnyMatematika11.5.20238:3010:35
2. náhradníVšechnyMatematika11.5.20238:3010:55
2. náhradníVšechnyMatematika11.5.20238:3011:10
2. náhradníVšechnyČeština11.5.202310:5012:10
2. náhradníVšechnyČeština11.5.202310:5012:25
2. náhradníVšechnyČeština11.5.202311:0512:55
2. náhradníVšechnyČeština11.5.202311:2513:30
2. náhradníVšechnyČeština11.5.202311:4014:00

Výsledky zveřejňují ředitelé

Jakmile odevzdáte svoje odpovědi, obrňte se trpělivostí. Jednotných přijímacích zkoušek se každoročně účastní více nežli 100 000 studentů, takže kontrola trvá dlouho. Výsledky vyhodnocují státní úředníci. Na přelomu letošního dubna a května se pravděpodobně dozvíme, kdo byl úspěšný v řádných termínech.

Přijímací zkoušky na vysoké školy 2023

Středoškoláci dospějí, odmaturují… a zjistí, že stojí teprve na začátku svojí životní cesty. Někteří založí firmu, jiní se uplatní jako zaměstnanci a další zamíří na vysokou školu.

Na ČVUT, VŠE nebo VUT najdete fakulty a ústavy, které nevypisují přijímací zkoušky a přijmou každého šikovného maturanta. Jihočeská, Masarykova či Karlova univerzita testuje obecné studijní předpoklady. Nejžádanější fakulty jsou ještě vybíravější a zkoumají, jestli potenciální noví lékaři znají lidskou anatomii a zdali případní budoucí psychologové zvládají základy společenských věd.

Jednotlivé vysoké školy a fakulty mají různé podmínky a termíny přijímacích zkoušek. Podrobnosti naleznete pod následujícími odkazy:

Autor úvodní fotografie: George Dolgikh

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno