Svatební slib zní nadějně, ale partnerské soužití bývá složitější. Jestli jste vyzkoušeli všechny možnosti, jak zachránit své manželství, ale nic nefunguje, pomůžeme vám. Shromáždili jsme rozvodové papíry, které se týkají majetku nebo dětí. Dvakrát vyplňte žádost o rozvod – formulář ke stažení zdarma najdete níže.

Rozcházíte se dohodou, či sporem?

Nikdy není pozdě na nový začátek, ale nejdříve vyřešte svůj dosavadní partnerský vztah. Restart bývá jednodušší, pokud se manželé rozejdou smírně. V občanském zákoníku najdeme podmínky pro takzvaný nesporný rozvod:

 • Manželství trvalo aspoň 1 rok.
 • Déle nežli 6 měsíců spolu nehospodaříte a nespíte – můžete bydlet ve stejném bytě, ale máte odděleně rozpočty a intimní životy.
 • Oba podpoříte společný návrh na rozvod.
 • Pokud máte nezletilé děti, dohodnete se, jak svoje ratolesti zabezpečíte po rozvodovém řízení – kde budou žít a jak oba rodiče splní svoji vyživovací povinnost.
 • Dohodnete se, jaké budou vaše majetkové vztahy a poměry.

Horší bývá takzvaný sporný rozvod. Manžel nebo manželka nesouhlasí, že váš vztah skončil, bojujete o děti, hádáte se o majetek… V takových případech podejte jednostrannou žádost o rozvod, aby vaše spory vyřešil soudce. Ale připravte se, že protiargumenty vašeho manžela či manželky zazní na veřejnosti, v soudní síni.

Kdy, kde a jak podat žádost o rozvod?

Láskyplný vztah se stává minulostí, jakmile selžou všechny snahy o jeho záchranu. Celé měsíce nebo roky pečujete o svého partnera, pracujete pro vaši společnou domácnost a rodinu… Ale náhle cítíte, jako byste doma měli pouhého kamaráda, či dokonce cizího člověka. Některé páry drží pohromadě jejich děti, avšak ratolesti časem vyrostou a odstěhují se.

V každém větším českém městě působí rozvodový právník. Konzultace stojí kolem 1 800 Kč/hodinu, ale formality zvládnete i sami. Písemnou žádost o rozvod odevzdejte na podatelně Okresního soudu. Přesná adresa záleží na konkrétní životní situaci:

 • Žádost adresujte Okresnímu soudu, pod který spadá vaše poslední manželské bydliště, pokud v tomto obvodu nadále vy nebo manžel/ka bydlíte.
 • Jinak žádost adresujte Okresnímu soudu, pod který spadá bydliště vašeho manžela/manželky.
 • Nejsou-li možné předchozí alternativy, adresujte svoji žádost Okresnímu soudu, pod který spadá vaše dnešní bydliště.

Jaké potřebujete rozvodové papíry (tiskopisy)?

 • 2x Návrh na rozvod vašeho manželství
 • 1x Kopie oddacího listu
 • 3x Návrh na úpravu porozvodové péče o dítě
 • 1x Kopie rodného listu společného nezletilého dítěte
 • 2x Návrh na vypořádání majetkových poměrů
 • 1x Důkazy o společném majetku (například výpis z Katastru nemovitostí, pokud jde o dům, nebo výpis z Obchodního rejstříku, jde-li o firmu apod.)

Žádost o rozvod – formulář ke stažení a vytištění

Potřebné tiskopisy zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti. Žádost o rozvod obsahuje cílovou adresu (příslušný Okresní soud), kontakty obou manželů, informace o manželství a společných nezletilých dětech, důvody pro rozchod a eventuální důkazy, podpis nespokojeného manžela nebo obou manželů. Zde stáhnete formuláře: pro nesporný rozvod a pro sporný rozvod.

Žadatel zaplatí soudní poplatek: 2 000 Kč. V soudní pokladně dostanete kolek, který nalepíte na formulář.

Návrh na úpravu porozvodové péče o dítě – vzor

Další dokument se týká nezletilých potomků, kteří mají přednost před majetkovými otázkami. Ale také děti potřebují určité materiální zázemí, a proto vyčíslete příjmy obou manželů, aby soud rozhodl o výši výživného. Vzor stáhnete zde.

Návrh na vypořádání majetkových poměrů (zdarma)

V posledním formuláři specifikujte společné manželské jmění – například nemovitosti a jejich vybavení, auta, bankovní účty, firmy, zisky, dluhy apod. Patřičný vzor stáhnete zdarma zde, tento tiskopis připravil Mgr. Adam Tošovský.

Žadatel o vypořádání majetkových poměrů zaplatí další soudní poplatek: 2 000 Kč + 5 000 Kč za každou nemovitost + 15 000 Kč za každou firmu, o kterou jde.

Pokud jste neuzavřeli jinou předmanželskou smlouvu, podle občanského zákoníku sdílíte majetek, který jste nabyli v manželství. Výjimkou jsou osobní potřeby, dary a dědictví, náhrady nemajetkové a majetkové újmy, nebo výlučné individuální vlastnictví, které takto vylo právně upraveno. Jinak do společného jmění patří také podíly v obchodních společnostech a podnikatelský zisk.

Zdroj úvodní fotografie: pexels.com

1 komentář

 1. Kdysy jsme si nadělal dluhy malé nesplácení pokut a manželku hcinochranit a bylo to už před manželstvím a najednou si vzpomenu na manželku na její konto a tedy bude asi nejlepší se rozvést

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno