Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého zajímá pyrotechnika jako samostatná výdělečná činnost. Obor patří mezi takzvané živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Za jakých podmínek vám může vydělávat pyrotechnika

  • Předmět podnikání: Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací
  • Požadovaná odborná způsobilost: pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2 osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb.; pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. b) nebo doklad podle § 66 odst. 8 zákona č. 206/2015 Sb.

Poznámka – související právní předpis

  • Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, například vysvětluje základní kategorizaci. S vyšším číslem roste rizikovost a regulace: F1, F2, F3 a F4 (zábavní pyrotechnika), T1 a T2 (divadelní pyrotechnika), P1 a P2 (ostatní pyrotechnika)
  • § 36 odst. 1 bohužel mnoho neobjasňuje: „Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje fyzická osoba, která má osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky a) kategorie P2, pokud jde o nákup, prodej, ničení nebo zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, nebo b) kategorie T2 nebo F4, pokud jde o nákup, prodej, ničení nebo zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie T2 nebo F4 a provádění ohňostrojných prací.“
  • § 66 odst. 8 je už konkrétnější: „Za osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie T2 a F4 se pro účely tohoto zákona považuje též oprávnění nebo průkaz odpalovače ohňostrojů vydané obvodním báňským úřadem nebo Českým báňským úřadem.“

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno