Psané slovo dokáže člověku změnit život, nebo aspoň umožňuje paralelní existenci. Legendární soudce a postrach italské mafie Gianrico Carofiglio přiznává, že dlouho snil o profesi knihovníka, který celé dny pročítá tlusté svazky, pokud možno vůbec nerušen jakýmikoli živými lidmi. Hrdina britského sitcomu Black Books arogantně vyhání zbloudilé zákazníky, které v idylickém chaosu svého knihkupectví považuje za vetřelce. Amerického romanopisce Williama Styrona jakákoli literatura přitahovala natolik, že míval lehkou erekci při pohledu na telefonní seznam. Přidejme text, ve kterém probereme, jak žije knihovník.

Zaručená mzda v soukromé firmě nebo neziskové organizaci

Zaměstnavatelům někdy postačuje středoškolské vzdělání knihovnického, případně pedagogického zaměření, jindy hledají absolventa univerzitních informačních studií. Každopádně vyhledávač inzerátů Úřadu práce ukazuje, že knihovník nemá mnoho příležitostí. Uplatnění nabízejí řidčeji soukromé firmy, například s.r.o. a neziskové organizace, ve kterých zaměstnanci dostávají odměnu nebo mzdu. Inzerovaný hrubý měsíční výdělek sahá nejčastěji od 14 000 po 20 000 Kč.

Podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. má knihovník dostávat aspoň minimální mzdu. A pokud uzavřel plnohodnotnou pracovní smlouvu, většinou získává právo na vyšší, takzvanou zaručenou mzdu, jejíž sazby reflektují náročnost konkrétní pozice, jak uvidíme v následující tabulce. Například do 2. skupiny prací patří: „Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů.“ Kompletní kategorizaci najdete pod TÍMTO odkazem.

ZARUČENÁ MZDA 2019/202020202019
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.Kč/h.Kč/m.
1.1.+2.87,3014 60079,8013 350
2.3.+4.96,3016 10088,1014 740
3.5.+6.106,4017 80097,3016 280
4.7.+8.117,4019 600107,4017 970
5.9.+10.129,7021 700118,6019 850
6.11.+12.143,2024 000130,9021 900
7.13.+14.158,1026 500144,5024 180
8.15.+16.174,6029 200159,6026 700

Častěji nabízejí uplatnění veřejné instituce, jako například příspěvková organizace Národní knihovna, výzkumná organizace Moravská zemská knihovna nebo četné městské knihovny. Tam kmenoví zaměstnanci nedostávají mzdu, nýbrž plat.

Knihovník je zařazený do platové třídy podle svojí nejobtížnější práce

V oficiálním Katalogu prací pro veřejné služby má KNIHOVNÍK číslo 2.03.01. Pokud pracuje přímo pro veřejnou instituci, dostává základní hrubý plat podle tabulky, která přísluší jeho zaměstnavateli. Speciální stupnici má například Ústav pro studium totalitních režimů, jinou používá příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete pod TÍMTO odkazem. Abychom určili správný základní plat konkrétního knihovníka, potřebujeme ještě znát platový stupeň (především počet započitatelných let praxe) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci. Teprve potom můžeme řešit eventuální příplatky.

Pozor! Abyste byli zařazení do vyšší platové třídy, nemusíte vykonávat všechny činnosti, které tam teoreticky spadají. Stačí, když máte ve smluvním popisu práce aspoň jednu „odrážku“. Například: „Samostatné zajišťování agend souvisejících s ochranou fondů (mikrofilmování, digitalizace, péče o knihovní fondy).“

Knihovník v 6. platové třídě

 1. Provádění základních knihovnických prací, například výpůjční služby podle přesných podkladů a pokynů.

Knihovník v 7. platové třídě

 1. Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a lokální působností.
 2. Organizování knihovního fondu v knihovnách s lokální působností.
 3. Revize knihovních sbírek a zpracovávání knihovního fondu pro potřeby výpůjčního procesu v knihovnách s lokální působností.
 4. Aktualizace katalogů podle stanovených metodik v knihovnách s lokální působností.
 5. Základní informační služby v knihovnách s lokální působností.
 6. Samostatné zajišťování agend souvisejících s ochranou fondů (mikrofilmování, digitalizace, péče o knihovní fondy).

Knihovník v 8. platové třídě

 1. Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a regionální působností.
 2. Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s lokální působností.
 3. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s lokální působností.
 4. Organizování knihovního fondu s regionální působností.
 5. Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik v knihovnách s lokální působností.
 6. Revize knihovního fondu v knihovnách s regionální nebo krajskou působností.
 7. Tvorba metadat a vkládání digitálních objektů do digitální knihovny v knihovně s lokální působností.

Knihovník v 9. platové třídě

 1. Samostatné zajišťování chodu knihovny se specializovaným fondem.
 2. Profilování fondů v knihovnách s lokální působností.
 3. Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s regionální působností.
 4. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s regionální působností.
 5. Organizace ochrany a revizí knihovního fondu v knihovnách s regionální působností.
 6. Aktualizace knihovních fondů v knihovnách s regionální působností.
 7. Samostatná katalogizace podle stanovených metodik v knihovnách s regionální působností.
 8. Organizace knihovního fondu v knihovnách s krajskou působností.
 9. Správa digitální knihovny včetně programu pro prezentaci digitálních dat v knihovně s regionální působností.

Knihovník v 10. platové třídě

 1. Profilování fondů a vedení specializovaných akvizičních činností na regionální úrovni.
 2. Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby uživatelům ve specializovaných knihovnách s regionální působností.
 3. Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s regionální působností.
 4. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s celostátní působností.
 5. Koordinace ochrany a revizí knihovního fondu, vedení a doplňování systémů evidence a ukládání knihovních fondů v knihovnách s celostátní působností.
 6. Aktualizace knihovních fondů z hlediska obsahu a druhu dokumentů v knihovnách s celostátní působností.
 7. Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik přesahující regionální působnost.
 8. Koordinace meziknihovních služeb v knihovnách s krajskou působností.
 9. Tvorba všeobecných faktografických a bibliografických databází včetně zpracování dokumentů.
 10. Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s regionální působností (metodik).
 11. Samostatná administrace knihovnického informačního systému nebo digitální knihovny v knihovně s regionální působností.

Knihovník v 11. platové třídě

 1. Komplexní obsahové a druhové profilování knihovních fondů, usměrňování specializovaných akvizičních činností na celostátní úrovni.
 2. Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází na základě obsahové analýzy dokumentů.
 3. Tvorba tezaurů a souborů jmenných a věcných národních autorit.
 4. Zpracovávání historických fondů včetně analytického popisu.
 5. Zajišťování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby v knihovnách s celostátní působností.
 6. Komplexní knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby uživatelům v knihovnách s celostátní působností.
 7. Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s celostátní působností.
 8. Posuzování rozsáhlých a specializovaných fondů (revize).
 9. Koordinace katalogizace na regionální nebo celostátní úrovni včetně vytváření metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.
 10. Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s krajskou působností (metodik).
 11. Samostatná koordinace automatizovaných knihovnických procesů v kooperativních projektech knihoven na regionální úrovni.
 12. Navrhování a optimalizace procesů digitalizace, tvorba a analýza obsahu rozsáhlé digitální knihovny.

Knihovník ve 12. platové třídě

 1. Tvorba koncepce zavádění specializovaných knihovnických systémů.
 2. Zpracovávání specializovaných rešerší s využitím specializovaných databází a informačních zdrojů domácí a zahraniční provenience.
 3. Vytváření jedinečných, zvlášť náročných specializovaných souborných katalogů rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů.
 4. Stanovování rozvoje profilování a doplňování fondů knihoven s celostátní úrovní.
 5. Komplexní řešení provozu mezinárodních registračních systémů v České republice včetně spolupráce s právními subjekty vydavatelské sféry.
 6. Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností (metodik).
 7. Celostátní koordinace digitalizace knihovních fondů, návrhy změn standardů, správa a organizace rozsáhlé digitální knihovny, správa a aktualizace informačního portálu.

Knihovník ve 13. platové třídě

 1. Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví, informační činnosti a systém digitalizace knihovních fondů.
 2. Studijně-rozborová činnost na ústřední nebo vědecké úrovni, zpracovávání náročných odborných a specializovaných informačních studií a rozborových materiálů.
 3. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodních knihovnickoinformačních systémů a kooperace na mezinárodní úrovni.
 4. Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a informačních zdrojů, jejich zpracovávání a zpřístupňování, například koncepce národní katalogizační politiky.

Knihovník ve 14. platové třídě

 1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno