Zveřejňujeme unikátní on-line kalkulačku, která umožňuje výpočet důchodu a věku odchodu do starobního důchodu! Za aplikaci ručí Ministerstvo práce a sociálních věcí, takže již nemusíte pročítat dlouhatánské traktáty složitě vysvětlující celou rovnici, ani používat improvizované tabulky komerčních serverů.

Na českém internetu doposud scházela uspokojivá on-line kalkulačka pro výpočet důchodu. Důvody jsou prozaické. „Důchodová kalkulačka slouží pouze ke zjištění orientační výše důchodu, neboť nemůže zohlednit úplně všechny skutečnosti, které mají na konečnou částku vliv,“ vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Doporučuje přitom následující kalkulačky, jež zohledňují všechny klíčové údaje a jsou připravené Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Jde vlastně o zamčené excelové soubory, ve kterých můžete do zelených políček vyplnit svoje hodnoty, podle kterých dostanete výsledek. Jiná editace tabulek není možná, což garantuje správnost výpočtu. Nejdříve spočteme věk odchodu do důchodu, což bude hračka.

Výpočet věku odchodu do důchodu, v roce 2020 nebo později

Záleží pouze na datu narození, pohlaví a počtu dětí. Například žena, narozená 30. 4. 1960 a mající 3 děti, může jít do penze 30. prosince 2020. Stejně starý bezdětný muž musí na starobní důchod počkat déle: až do konce června roku 2024, anebo přijme předčasnou sníženou dávku. Následuje trošku složitější kalkulačka, konečně umožňující důvěryhodný výpočet důchodu.

Důchodová kalkulačka aneb výpočet důchodu podle Ministerstva

Jak už bylo napsáno, stačí vyplnit zelená políčka. Potřebujete znát jenom údaje nezbytné pro výpočet důchodu: svoji dobu důchodového pojištění, vyměřovací základy a vyloučené doby od roku 1986. Pokud nemáte chuť hledat význam těchto pojmů, prostě požádejte ČSSZ, ať vám vyhotoví informativní osobní list důchodového pojištění. Svoji žádost, spolu s rodným číslem, jménem, příjmením, rodným příjmení a adresou zašlete na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08, Praha 5. Pro zvědavější jedince vysvětlíme pojmy, nutné pro výpočet důchodu pod následujícího kalkulačkou.

Rok přiznání důchodu musí být alespoň 2004 a nejvýše 2025, pro jiné ročníky kalkulačka ministerstva nepočítá.

Doba pojištění ke dni vzniku nároku na důchod = doba důchodového pojištění + takzvané náhradní doby pojištění. Péči o dítě do jeho čtyř let věku, stejně jako péči o bezmocnou osobu a základní vojenskou službu (pokud nejste profesionální voják) započítáváme zcela, ostatní náhradní doby pojištění zahrneme jenom v rozsahu 80 %. Výpočet důchodu a vzdělávání: Plně zahrneme studium od skončení povinné docházky do plnoletosti, pokud probíhalo před 1. lednem 1996. Dále zahrneme maximálně 6 let studia po dosažení plnoletosti, pokud trvalo do 31. prosince 2009, a to v rozsahu 80 %. Výpočet důchodu a nezaměstnanost: Zcela započteme nezaměstnanost, evidovanou na Úřadu práce a kompenzovanou dávkami v nezaměstnanosti. Jinak zahrneme nejvýše 3 roky evidované nezaměstnanosti bez dávek, z toho maximálně 1 rok před 55. rokem věku, a to v rozsahu 80 %.

Přesluhování znamená výkon výdělečné činnosti po dosažení věku stanoveného pro nárok na starobní důchod. Nezapočítáváme pracovní volno bez náhrady příjmu, neomluvenou nepřítomnost v práci, dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo pobírání dávek nemocenského pojištění.

Vyměřovací základ znamená hrubý výdělek dosažený v příslušném kalendářním roce v případě zaměstnanců, anebo roční vyměřovací základ pro stanovení pojistného v případně osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), případně úhrn výdělku a vyměřovacího základu. Výpočet důchodu nezohledňuje příjmy, dosažené v roce přiznání starobní penze!

Vyloučené doby většinou znamenají dobu studia, dále čas, kdy jste pobírali dávky nemocenského pojištění nebo plný invalidní důchod (od 1. ledna 2010 pro invaliditu třetího stupně), kdy jste vykonávali základní vojenskou službu (pokud nejste voják z povolání), kdy jste osobně pečovali o dítě do 4 let věku, nebo o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni II až IV, nebo o dítě ve věku do 10 let ve stupni I, patří sem také doba „započitatelné“ nezaměstnanosti (vizte výše).

Co když vám výpočet důchodu nesouhlasí? Ozvěte se!

„Na jak vysokou starobní penzi máte nárok, zjistíte z písemného rozhodnutí, které zasíláme na základě podané žádosti o dávku důchodového pojištění. Pokud s ním nesouhlasíte, můžete podat písemné námitky do 30-ti dnů ode dne jeho doručení,“ uvádí ČSSZ. Stejná instituce zároveň vyhodnotí případnou reklamaci. Co když občanovi výpočet důchodu nadále nesouhlasí? Do 2 měsíců může podat žalobu k místnímu krajskému soudu.

17 KOMENTÁŘE

 1. Od ledna roku 2018 pobírám starobní důchod, ovšem přitom jako OSVČ pracuji dále. Zvýší se mi důchod? A pokud ano, po jaké době? Děkuji. Zdenka

  • Zdenko, důchod se Vám každopádně zvýší díky automatické valorizaci, která obvykle nastává vždycky k 1. lednu – kalkulačku pro výpočet najdete pod TÍMTO odkazem.

   Na další zvýšení máte právo pokaždé, když jako příjemkyně plného starobního důchodu odpracujete 360 kalendářních dnů, ve kterých zároveň nadále odvádíte sociální pojištění. Toto navýšení však není automatické, nastane teprve po splnění podmínky a na Vaši žádost. Takže pokud nadále podnikáte a odvádíte sociální pojištění, vždycky zhruba po roce zajděte na Okresní správu sociálního zabezpečení, tam vyplňte a odevzdejte patřičný formulář. Trochu jiné podmínky platí ve výjimečných případech, například pokud člověk nechce pobírat celý důchod, na který má právo, nýbrž jenom polovinu – podrobnosti naleznete pod TÍMTO odkazem.

  • Dobrý den, pane Malchere, do kolonky „Vyloučené doby“ můžete za jistých okolností napsat počet dnů, kdy jste pobíral invalidní důchod, aby Vám tento „chudý“ časový interval nesnižoval starobní penzi. V zákoně o důchodovém pojištění přitom mimo jiného stojí: „Vyloučenými dobami jsou před 1. lednem 1996 doby, které se podle předpisů platných před tímto dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro účely výpočtu průměrného měsíčního výdělku, doby, v nichž byl pojištěnec účasten důchodového pojištění nebo zabezpečení podle předpisů platných před tímto dnem, nelze-li zjistit výši vyměřovacích základů za dobu zaměstnání před tímto dnem (…)“ atd.

   Počínaje rokem 1996 jsou však pravidla jiná. Do kalkulačky nijak nevyplňujte invalidní důchod I. stupně, pokud tuto dávku pobíráte až nyní. Leda kdybyste v současnosti dostával plný invalidní důchod (III. stupně), mohl byste takovou dobu započítat jako takzvaně vyloučenou. Ale Vaši situaci posudkový lékař zřejmě hodnotí tak, že Vaše pracovní schopnost klesla „jenom“ menšinově, takže můžete prostřednictvím zaměstnání nebo podnikání vydělávat peníze, a přitom odvádět sociální pojištění.

   Je mi líto, že jsem Vás asi nepotěšil, ale pochopitelně Vám nechci lhát a přeji Vám, abyste přesto dosáhl na dostatečný příjem.

  • Renato, je mi líto, ale zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) zohledňuje počet „vychovaných“ dětí. Takže bohužel nestačí „jenom“ porod potomka, a ve Vašem případě tedy (podle mého názoru) budou započítáni pouze 2. Doufám, že jste jinak všichni zdraví a přeju, ať se Vám daří.

 2. Dobrý den .
  Mám prosbu v jaké výši mi bude přiznán starobní důchod. Ze zdravotnich důvodů jsem byla propuštěna ze zaměstnáni. Důchodový věk by mi nastal 31.8 2018, do důchodu bych šla tedy o rok dříve o jakou čásku mi bude důchod krácen?
  Děkuji Peterková
  Křetín č.51

 3. Dobrý den,

  15.1.2021 mě nastane nárok na starobní důchod.
  Jsem narozena 15.5.1960 a vychovala jsem 3 děti.
  Vzhledem k tomu, že mám ivalidního manžela – má Parkinsona a invalidní důchod třetího stupně, rozhodla jsem se, že bych chtěla nastoupit do starobního důchodu o 3 roky dříve, protože zdravotní stav manžela se horší a potřeboval by již během dne někoho mít doma,kdo o něj bude pečovat. Tím pádem se mi docela hodně sníží výše starobního důchodu – dá se v tomto případě zažádat o nějakou podporu, popř. o vyjímku aby byl starobní důchod krácen ?

  děkuji

  Iva P.

 4. Dobrý den.
  Pobírám částečný invalidní důchod 1 stupně. Chtěl bych odejít do předčasného důchu. Na sociálce mi paní sdělila, že se přepočte i ten částečný invalidní důchod ( pokud jsem ji dobře rozuměl).Kde bych našel nějaký výpočet pro částečný invalidní důchod při předčasném odchod do důchodu.

 5. V důchodové kalkulačce máte stále ještě rok 2016. Když rok odchodu přepíšu na 2017, sníží se mi sloupec Koeficient nárůstu VVZ, což je přece blbost, když rostly mzdy a hrubý domácí produkt.

  • Jiří, dneska jsem do článku konečně umístil novou důchodovou kalkulačku, pro rok 2017, opět převzatou od Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže můžete provést svůj letošní výpočet.

 6. Byl jsem železničář, měsíčně jsem odpracoval 181 hodin. Navíc jsem měl ještě další, vedlejší zaměstnání: v průměru 30 hodin měsíčně. Takže jsem vlastně za 42 roků odpracoval o několik roků víc. Ale šel jsem do důchodu o 3 roky dřív, a teď mám penzi krácenou až do smrti.

 7. Dobrý den, mám invalidní důchod třetího stupně.
  Pokud by mi vydržel až do starobního důchodu a nevyléčil bych se, bude můj starobní důchod stejný jako invalidní?
  Děkuji. Jarolímek

  • Pane Jarolímku, Česká správa sociálního zabezpečení píše následující: „Obavy, že v případě nižší výše starobního důchodu se sníží Váš příjem z důchodového systému, nejsou na místě. Platí totiž pravidlo: Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního a invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší.

 8. Dobrý den, měl jsem pochybnosti o výši svého důchodu, takže jsem požádal o přepočet. Sociálka opravdu zjistila, že mi špatně započetla dobu pojištění, i když byla nahlášená. Víc jak rok od přiznání jsem tedy podal stížnost, byl mi vyplacen nedoplatek a měsíční důchod zvýšen skoro o 7 stovek.

 9. Dobrý den. Mám přiznaný důchod od srpna 2015. S plnou důvěrou jsem to přijal a ani ve snu mě nenapadlo, že může vzniknout chyba. Podle Vaší on-line kalkulačky mám téměř o dva tisíce méně. Poradíte, jak dostanu, co mně náleží? Děkuji. Višňák.

  • Dobrý den, pane Jiří, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) píše:
   „Na jak vysoký starobní důchod máte nárok, se dozvíte z písemného rozhodnutí, které Vám zaslala ČSSZ na základě podané žádosti o dávku důchodového pojištění. Pokud s ním nesouhlasíte, můžete podat písemné námitky do 30-ti dnů ode dne jeho doručení, a to buď přímo k ČSSZ, nebo prostřednictvím OSSZ/PSSZ/MSSZ. O námitkách rozhoduje ČSSZ, přičemž může rozhodnout i v neprospěch účastníka. Proti rozhodnutí o námitkách je přípustná žaloba ve správním soudnictví. Žalobu je nutno podat u místně příslušného krajského soudu do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o námitkách.“

   Pokud skutečně máte nárok na vyšší důchod, možná byste mohl příslušnou částku vymoci soudně i nyní, ale výsledek není jistý. Na této stránce jsem umístil kalkulačku, kterou formou excelového souboru zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ZDE. Počítá „orientačně“ a při vyplňování údajů člověk lehce udělá chybu, ale rozdíl skoro 2 000 Kč oproti reálně přiznanému starobnímu důchodu je opravdu zarážející.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno