Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat soukromý detektiv, který vydělává samostatně a legálně. Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

Soukromý detektiv potřebuje státní povolení

Předmět podnikání: Služby soukromých detektivů

Požadovaná odborná způsobilost:

 • a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a profesní kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního předpisu *)

Další podmínky pro soukromého detektiva: spolehlivost podnikatele, statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu **) a bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají ***)

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: v živnostenském zákoně neuvedeno

Poznámka – související právní předpis

 • *) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • **) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb. (Tam stojí: „Tento zákon stanoví též podmínky spolehlivosti pro možnost provozování některých koncesovaných živností.“ Zákon dále vyjmenovává, co musí splňovat člověk v některých vysokých veřejných funkcích, například v Kanceláři prezidenta republiky; takový člověk například nemohl být za komunistického režimu příslušníkem Lidových milicí, dále rezidentem, agentem, informátorem nebo ideovým spolupracovníkem Státní bezpečnosti apod.)
 • ***) § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 155/2010 Sb. (Tam stojí: „Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.“)

2 KOMENTÁŘE

  • Vladimíre, požádejte o vystavení živnostenského listu. Zajdete například na obecní Czech Point, přinesete svůj občanský průkaz, doložíte odbornou způsobilost pro soukromou detektivní činnost (jak popisuji ve článku výše), úředníci zkontrolují Váš trestní rejstřík, zaplatíte cca tisícovku a pokud splníte všechny podmínky, za několik dní můžete podnikat. Moje zkušenosti vizte pod TÍMTO odkazem.

   Taky můžete založit firmu ve formě s.r.o., v takovém případě ale budete potřebovat ještě notáře, pro začátek aspoň kolem 11 000 Kč a potom strávíte mnohem více času účetnictvím, než kdybyste byl živnostník a uplatňoval takzvané výdajové paušály.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno