Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Tady popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého láká vlastní cestovní kancelář jako prostředek k samostatnému výdělku. Obor patří mezi živnosti koncesované, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Jak už napovědělo noblesně znějící adjektivum, musíte dostat státní povolení: koncesi.

Cestovní kancelář musí dostat koncesi

Předmět podnikání: Provozování cestovní kanceláře

Požadovaná odborná způsobilost:

 • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na cestovní ruch, nebo
 • b) vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na cestovní ruch, nebo
 • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na cestovní ruch, nebo
 • d) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
 • e) vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
 • f) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo
 • g) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 6 let praxe v oboru, nebo
 • h) doklad o profesní kvalifikaci pro provozování cestovní kanceláře podle zvláštního právního předpisu *) a 2 roky praxe v oboru
 • i) doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f), g), h) nebo i) živnostenského zákona, kde stojí, že za jistých podmínek stačí praxe v jiném členském státě Evropské unie

Orgán státní správy, který posuzuje žádost o koncesi: Ministerstvo pro místní rozvoj **)

Poznámka – související právní předpis

 • *) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
 • **) zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno