Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat trenér, kterého láká tělesná výchova jako samostatná výdělečná činnost. Obor patří mezi živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Koho může samostatně uživit tělesná výchova

Předmět podnikání: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti *)
Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
  • b) vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
  • c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
  • d) profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti **)

Poznámka – související právní předpisy

  • *) ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb., v souladu s předloženými doklady o odborné způsobilosti
  • Tam ovšem pouze stojí: „Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností.“
  • **) zákon č. 179/2006 Sb. (o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno