Kompletní seznam živností najdete v hlavním tematickém článku. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, který chce samostatně zvyšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Obor patří mezi živnosti vázané, ke kterým potřebujete více, než pouze plnou svéprávnost a bezúhonnost.

Kdo může poskytovat služby v oblasti BOZP

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Požadovaná odborná způsobilost:

  • a) vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 1 rok praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
  • b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
  • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
  • d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo
  • e) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu *)

Poznámka – související právní předpisy

  • *) § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., a § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a § 8 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
  • V uvedených částech zákona stojí: „osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen „periodická zkouška“)“ a „osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce“.
  • Uvedená část vládního nařízení jmenuje náležitosti, které má obsahovat osvědčení o získání odborné způsobilosti – jméno a příjmení, datum a místo narození, označení dosažené odborné způsobilosti atd.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno