Za čtvereční metr teoreticky zaplatíme 20 haléřů až 10 korun, prakticky však záleží také na lokalitě a využití dané parcely. Daň z nemovitosti uhraďme ideálně do května, ačkoli vyšší částky smíme odevzdávat po částech, až do listopadu.

Parcely a stavby mají pověst zajímavé investice, ačkoli realitní trh podléhá četným regulacím. Povinné jsou revize komínů, eventuálně také kotlů. Novostavby musejí být ekonomické a ekologické. A český stát mezitím vybírá daň z nemovitosti – pro rok 2023 stanovuje několik sazebníků, podle typu majetku a velikosti obce.

Přiznání podáváme v lednu, platíme v květnu

Informačním pramenem budiž zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Vlastník pozemku, stavby nebo bytové jednotky platí daň z nemovitosti příslušné pobočce Finančního úřadu. Postupujeme v následujících etapách:

 1. O výši daně rozhoduje stav nemovitosti 1. ledna 2023.
 2. Kdo platí daň (typicky z novostavby) poprvé, podá do 31. ledna 2023 daňové přiznání.
 3. V prvním čtvrtletí pravděpodobně přijde do poštovní schránky výzva k úhradě a složenka.
 4. Pokud nepřijde výzva a složenka ani začátkem května, kontaktujeme Finanční úřad.
 5. Pokud daň z nemovitosti nepřesahuje 5 000 Kč, zaplatíme všechno do 31. května 2023.
 6. Vyšší částku smíme zaplatit nadvakrát, druhou polovinu do 30. listopadu 2023. Pouze zemědělci a chovatelé ryb mají první termín posunutý, peníze odvedou do 31. srpna a 30. listopadu 2023.

Základ x sazba x koeficient = daň z nemovitosti

Výchozí hodnotou bývá plocha, měřená ve čtverečních metrech (m2). Ovšem záleží na tom, jestli jde o nějaký specifický pozemek, nebo o celou stavbu, případně o bytovou jednotku:

 • Pro zemědělskou půdu máme předepsanou průměrnou lokální cenu (v Kč/m2).
 • Lesy a chovné rybníky rovnou násobíme částkou 3,80 Kč/m2.
 • Na pozemcích rozhoduje plocha, na které nestojí zdanitelné stavby.
 • V celých budovách nás zajímá zastavěná plocha.
 • V bytových jednotkách zjišťujeme podlahovou plochu, kterou násobíme číslem 1,2, nebo 1,22 (vyšší přirážku musíme připočítat, pokud k bytu patří podíl na pozemku).

Tento základ daně dále násobíme příslušnou sazbou, kterou ještě zvyšujeme koeficientem, obvykle podle velikosti obce. Přitom zaokrouhlujeme: základ daně a výsledek na celá čísla nahoru. Ceny zemědělských pozemků podle vyhlášky Ministerstva zemědělství najdete ZDE a další paušální hodnoty naleznete níže.

Nyní však ještě spočítejme vzorový příklad: Máme 100 metrů dlouhou a 10 metrů širokou ornou půdu ve středočeských Čelákovicích, tedy 1 000 m2. Násobíme průměrnou lokální cenou, podle vyhlášky Ministerstva zemědělství 10,41 Kč/m2. Základ daně snížíme sazbou pro ornou půdu, podle zákona zbude 0,75 %. Nejde o budovu ani stavební pozemek, takže výjimečně nerozhoduje velikost obce a nemusíme řešit koeficient. Daň z nemovitosti 2023 spočítáme následovně: 1 000 x 10,41 x (0,0075 x 1,0) = po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 79 Kč.

Daň z nemovitostí nemusí platit například Česká republika, ani obec za pozemky a stavby na svém území. Dále jsou obvykle osvobozeny obecně prospěšné společnosti, spolky, odborářské nebo zaměstnavatelské organizace apod.

Sazby pro daň z pozemku, lesa, vodní plochy

 • orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 0,75 % z průměrné lokální ceny
 • trvalé travních porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 % z průměrné lokální ceny
 • zpevněné plochy pozemků pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 Kč/m2
 • zpevněné plochy pozemků pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a další podnikání 5 Kč/m2
 • stavební pozemky 2 Kč/m2
 • ostatní plochy 0,20 Kč/m2
 • zastavěné plochy a nádvoří 0,20 Kč/m2

Sazby pro daň z nemovitosti v roce 2023

 • obytný dům 2 Kč/m2, totéž další budovy komplexu (například dílna) nad 16 m2
 • domy pro rodinnou rekreaci 6 Kč/m2, ostatní budovy komplexu vyjma garáže 2 Kč/m2
 • garáže 8 Kč/m2
 • stavby pro zemědělskou prvovýrobu, lesní nebo vodní hospodářství 2 Kč/m2
 • stavby pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku nebo zemědělskou druho-výrobu 10 Kč/m2
 • stavby pro ostatní druhy podnikání 10 Kč/m2
 • ostatní stavby 6 Kč/m2
 • ostatní jednotky 2 Kč/m2

Sazbu zvyšujeme o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže přesahuje 2/3 (v případě občanských budov a jednotek) nebo 1/3 (v případě podnikatelských budov) zastavené přízemní plochy.

Sazbu obytných domů a stavebních pozemků násobíme koeficientem, podle velikosti obce

 • do 1 000 obyvatel 1,0
 • do 6 000 ob. 1,4
 • do 10 000 ob. 1,6
 • do 25 000 ob. 2,0
 • do 50 000 ob. 2,5
 • nad 50 000 ob., také ve všech statutárních městech, dále rovněž ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5
 • v Praze 4,5

POZOR! Každá tuzemská obec může stanovit jediný koeficient pro všechny nemovitosti, které leží na jejím území, nebo v některé její části. Výjimkou jsou chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a orná půda. Proto sledujte místní obecně závazné vyhlášky.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com

4 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, musím platit daň z nemovitosti již letos, když jsem zapsán do katastru nemovitostí jako vlastník až od 4.1.2018? Kdo tedy platí daň z nemovitosti? Děkuji.

  • Dobrý den, Tomáši, v zákoně č. 338/1992 Sb. (o dani z nemovitých věcí) mimo jiného stojí: „Daň z nemovitých věcí se stanoví na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.“ A advokát Martin Kašpar ve starším článku píše: „(…) povinnost k úhradě daně z nemovitostí padá na daňový subjekt, jemuž k 1. lednu příslušného kalendářního roku svědčilo vlastnické právo k nemovitosti (…)“. Osobně si však myslím, že by bylo etické řídit se podle faktického vlastnictví, nikoli primárně podle zápisu do katastru (který se teoreticky může opozdit, ačkoli ke změně majitele již došlo dříve).

 2. Od pozemkového úřadu mám pronajatý pozemek, za který platím 100 Kč. Nyní mi bylo sděleno, že musím uhradit rovněž daň z nemovitosti. Vždy jsem si myslela, že tohle platí vlastník.

 3. dobrý den obec si schválila koeficient 5 to nemá ani Praha a to jsme vesnice do 2tis obyvatel to mohou děkuji

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno