Kde asi bere český stát 1,2 biliónu korun ročně, se kterými potom hospodaří? Jistě, významné příjmy představují daně! A abychom věděli, kdy přesně peníze odvádět, vydala Finanční správa České republiky daňový kalendář na rok 2016. Zde je kompletní přehled všech dnů pro odvod daní spotřebních, z příjmů, energetických, silničních, z nemovitých věcí a tak dále!

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

11.01.2016 – spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

20.01.2016 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20.01.2016 – pojistné: podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření

25.01.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec

25.01.2016 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec

25.01.2016 – daň z přidané hodnoty: výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec

25.01.2016 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2015

25.01.2016 – spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.2016 – spotřební daň: daňové přiznání za prosinec 2015

25.01.2016 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2015 (pokud vznikl nárok)

Daňový kalendář pro na ÚNOR 2016

01.02.2016 – biopaliva: hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

01.02.2016 – daň silniční: daňové přiznání a daň za rok 2015

01.02.2016 – daň z nemovitých věcí: daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016

01.02.2016 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015

09.02.2016 – spotřební daň: splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02.2016 – daň z příjmů: podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2015

15.02.2016 – daň z příjmů: podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

22.02.2016 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.02.2016 – spotřební daň: splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

25.02.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za leden 2016

25.02.2016 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za leden 2016

25.02.2016 – daň z přidané hodnoty: výpis z evidence za leden 2016

25.02.2016 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016

25.02.2016 – spotřební daň: daňové přiznání za leden 2016

25.02.2016 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2016 (pokud vznikl nárok)

29.02.2016 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016

Daňový kalendář pro BŘEZEN 2016

01.03.2016 – daň z příjmů: podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015

01.03.2016 – odvod z loterií a jiných podobných her: podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2015

11.03.2016 – spotřební daň: splatnost daně za leden 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15.03.2016 – daň z příjmů: čtvrtletní záloha na daň

15.03.2016 – daň z příjmů: podání oznámení platebního zprostředkovatele

21.03.2016 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

21.03.2016 – daň z příjmů: elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015

25.03.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za únor 2016

25.03.2016 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za únor 2016

25.03.2016 – daň z přidané hodnoty: výpis z evidence za únor 2016

25.03.2016 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2016

25.03.2016 – spotřební daň: daňové přiznání za únor 2016

25.03.2016 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2016 (pokud vznikl nárok)

29.03.2016 – spotřební daň: splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

31.03.2016 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2016

Daňový kalendář pro DUBEN 2016

01.04.2016 – daň z příjmů: podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015

01.04.2016 – daň z příjmů: podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

01.04.2016 – pojistné: podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám

01.04.2016 – pojistné: podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015

11.04.2016 – spotřební daň: splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15.04.2016 – daň silniční: záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016

20.04.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň k MOSS

20.04.2016 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20.04.2016 – odvod z loterií a jiných podobných her: podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2016

25.04.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2016

25.04.2016 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016

25.04.2016 – daň z přidané hodnoty: výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen 2016

25.04.2016 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016

25.04.2016 – spotřební daň: splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.2016 – spotřební daň: daňové přiznání za březen 2016

25.04.2016 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2016 (pokud vznikl nárok)

Daňový kalendář pro KVĚTEN 2016

02.05.2016 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016

10.05.2016 – spotřební daň: splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.2016 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost

25.05.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za duben 2016

25.05.2016 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za duben 2016

25.05.2016 – daň z přidané hodnoty: výpis z evidence za duben 2016

25.05.2016 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

25.05.2016 – spotřební daň: splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

25.05.2016 – spotřební daň: daňové přiznání za duben 2016

25.05.2016 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok)

31.05.2016 – daň z nemovitých věcí: splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31.05.2016 – daň z nemovitých věcí: splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.2016 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016

Daňový kalendář pro ČERVEN 2016

09.06.2016 – spotřební daň: splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2016 – daň z příjmů: čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.06.2016 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.06.2016 – spotřební daň: splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

27.06.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za květen 2016

27.06.2016 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za květen 2016

27.06.2016 – daň z přidané hodnoty: výpis z evidence za květen 2016

27.06.2016 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016

27.06.2016 – spotřební daň: daňové přiznání za květen 2016

27.06.2016 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2016 pokud vznikl nárok)

30.06.2016 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016

Daňový kalendář pro ČERVENEC 2016

01.07.2016 – daň z příjmů: podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

01.07.2016 – pojistné: podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce

11.07.2016 – spotřební daň: splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15.07.2016 – daň silniční: záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016

20.07.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň k MOSS

20.07.2016 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20.07.2016 – odvod z loterií a jiných podobných her: podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2016

25.07.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2016

25.07.2016 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016

25.07.2016 – daň z přidané hodnoty: výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen 2016

25.07.2016 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2016

25.07.2016 – spotřební daň: splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

25.07.2016 – spotřební daň: daňové přiznání za červen 2016

25.07.2016 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2016 (pokud vznikl nárok)

Daňový kalendář pro SRPEN 2016

01.08.2016 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016

09.08.2016 – spotřební daň: splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

22.08.2016 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.08.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za červenec 2016

25.08.2016 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za červenec 2016

25.08.2016 – daň z přidané hodnoty: výpis z evidence za červenec 2016

25.08.2016 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016

25.08.2016 – spotřební daň: splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

25.08.2016 – spotřební daň: daňové přiznání za červenec 2015

25.08.2016 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)

31.08.2016 – daň z nemovitých věcí: splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

31.08.2016 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016

31.08.2016 – pojistné: konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)

Daňový kalendář pro ZÁŘÍ 2016

09.09.2016 – spotřební daň: splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.2016 – daň z příjmů: čtvrtletní záloha na daň

20.09.2016 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.09.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za srpen 2016

26.09.2016 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za srpen 2016

26.09.2016 – daň z přidané hodnoty: výpis z evidence za srpen 2016

26.09.2016 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016

26.09.2016 – spotřební daň: splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

26.09.2016 – spotřební daň: daňové přiznání za srpen 2016

26.09.2016 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok)

30.09.2016 – daň z přidané hodnoty: poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH

30.09.2016 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016

Daňový kalendář pro ŘÍJEN 2016

10.10.2016 – spotřební daň: splatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

17.10.2016 – daň silniční: záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016

20.10.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň k MOSS

20.10.2016 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20.10.2016 – odvod z loterií a jiných podobných her: podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2016

25.10.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2016

25.10.2016 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016

25.10.2016 – daň z přidané hodnoty: výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září 2016

25.10.2016 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2016

25.10.2016 – spotřební daň: splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

25.10.2016 – spotřební daň: daňové přiznání za září 2016

25.10.2016 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2016 (pokud vznikl nárok)

31.10.2016 – daň z přidané hodnoty: poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

31.10.2016 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016

Daňový kalendář pro LISTOPAD 2016

09.11.2016 – spotřební daň: splatnost daně za září 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

21.11.2016 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.11.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za říjen 2016

25.11.2016 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za říjen 2016

25.11.2016 – daň z přidané hodnoty: výpis z evidence za říjen 2016

25.11.2016 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2016

25.11.2016 – spotřební daň: daňové přiznání za říjen 2016

25.11.2016 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2016 (pokud vznikl nárok)

25.11.2016 – spotřební daň: splatnost daně za září 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

30.11.2016 – daň z nemovitých věcí: splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30.11.2016 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016

Daňový kalendář pro PROSINEC 2016

12.12.2016 – spotřební daň: splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12.2016 – daň silniční: záloha na daň za říjen a listopad 2016, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

15.12.2016 – daň z příjmů: čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.2016 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.12.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za listopad 2016

27.12.2016 – daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za listopad 2016

27.12.2016 – daň z přidané hodnoty: výpis z evidence za listopad 2016

27.12.2016 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2016

27.12.2016 – spotřební daň: splatnost daně za říjen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

27.12.2016 – spotřební daň: daňové přiznání za listopad 2016

27.12.2016 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2016 (pokud vznikl nárok)

Zdroj

2 KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno