Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“ Státní zaměstnanci jsou zařazení do platových tříd podle katalogu správních činností, kde najdeme také následující kapitolu Kulturně výchovná činnost, správa ve věcech veřejných knihovnických a informačních služeb.

2.16 KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST, SPRÁVA VE VĚCECH VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

11. platová třída

1. Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované činnosti v dílčích oblastech kulturně výchovné činnosti a knihovnictví.

12. platová třída

1. Stanovování celostátních principů a zásad koordinace a metodické usměrňování výkonu státní správy při vytváření, uchovávání, rozvoji a podpoře kulturně výchovné činnosti a knihovnictví .

13. platová třída

1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování vývoje kulturně výchovné činnosti a knihovnictví včetně návaznosti na mezinárodní systémy.

14. platová třída

1. Tvorba celostátních koncepcí dlouhodobého vývoje kulturně výchovné politiky a knihovnictví.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce kulturní a církevní politiky státu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno