Zaměstnanci Českých aerolinek berou mzdy podle tabulky, kterou vyjednali prostřednictvím svých odborových organizací. Všechny kolektivní smlouvy najdete ve speciálním článku, včetně příplatků a benefitů. Ale vláda zároveň vydala takzvaný Katalog prací, který popisuje pracovní náplň a platové třídy ve veřejném sektoru. Pod číslem 2.01.03 tam najdeme také profesi Letecký mechanik. Jakmile přidáme praxi a vzdělání, neboli platový stupeň, vyčteme základní hrubý plat.

2.01.03 – LETECKÝ MECHANIK

4. platová třída

1. Demontáž agregátů z letecké techniky, čištění prostorů, v nichž jsou uloženy, jejich opětné usazování, dotahování a zajišťování, zapojování vzduchové, kyslíkové a dusíkové instalace, nabíjení a vybíjení kanonů, kulometů, zavěšování pum a raket.

5. platová třída

1. Technické ošetřování letecké techniky a letecké munice při provozu a stání, například připojování pozemního zdroje, vizuální kontrola letecké techniky a letecké munice.

2. Montáž podvozků letecké techniky, kontejnerů a odpalovacích zařízení letecké munice a jejich seřizování.

6. platová třída

1. Průletové technické prohlídky letecké techniky s odstraňováním závad hlášených posádkou.

2. Výměna agregátů (motorů, kanónů, kulometů, střeleckých stanovišť, letecké munice) se zapojováním pomocných zařízení a celé instalace včetně seřizování.

7. platová třída

1. Provádění motorových zkoušek pístových motorů před předáním letounů k letu se zjišťováním příčin závad a s určováním způsobů jejich odstraňování.

2. Přezkušování a odstraňování závad včetně seřizování systémů letecké výzbroje, například přezkušování a seřizování kanónů, kulometů, zámků a závěsníků.

8. platová třída

1. Provádění nejsložitějších výměn agregátů letecké techniky nebo jejich částí, vyhledávání závad a jejich odstraňování.

2. Zjišťování a odstraňování závad a poškození letadel a jejich systémů, například posilovačů a zatěžovačů řízení, přistávacích zařízení, palivových, hydraulických, vzduchových, odmrazovacích, výškových, střeleckých a bombardovacích systémů, s rozhodováním o jejich provozuschopnosti včetně případné organizace práce leteckých mechaniků.

3. Provádění motorových zkoušek reaktivních (proudových) motorů před předáním letounů k letu se zjišťováním příčin závad a s určováním způsobů jejich odstraňování.

4. Zajišťování a provádění příprav, ošetřování a provozu palubních komplexů, soustav, systémů a zařízení letecké techniky.

5. Technické a organizační zajišťování specializovaných prací při odbavení letadla.

6. Zhotovování fotografické dokumentace pomocí speciálního vybavení.

9. platová třída

1. Výkon specializovaných prací při údržbě a opravách palubních komplexů, speciálního vybavení, metrologických, diagnostických a kontrolních zařízení.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno